« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Nová fíčura ve vrstvě budov

Vlákno 14.7. - 16.8.2014, počet zpráv: 8


14.7.2014 09:51:17 (#1)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, s novou verz? CzechAddress se za?aly v datech pro import objevovat zd?nliv? z?hadn? um?st?n? adresn?ch bod?. Aby tato um?st?n? u? nebyla z?hadn?, p?idal jsem do vrstvy budov ?erven? budovy a ?erven? duchy. ?erven? duch je defini?n? bod budovy, kter? sice m? geometrii (polygon), ale tento polygon je podez?ele daleko od defini?n?ho bodu. 221 km byl opravdu rekord, ale ono i takov?ch 50 metr? dok??e zatopit. T??ko ??ci, co je spr?vn?. P?edpokl?d?m, ?e vy??? pravd?podobnost bude m?t stav, kdy defini?n? bod je um?st?n spr?vn? a polygon ?patn?. CzechAddress v t?chto p??padech a za p?edpokladu, ?e samotn? adresn? m?sto v RUIAN je bez geometrie nebo je jeho poloha ?pln? mimo, reaguje tak, ?e d?v? adresu na defini?n? bod. Toto u? tedy nebude z?hadou, proto?e defini?n? bod takov? budovy se zobraz? jako ?erven? duch. ?erven? budovy jsou ty, kter? pat?? do p?ru s takto vzd?len?m defini?n?m bodem. Obr?zek lep?? ne? mnoho slov - http://pedro.poloha.net/osm/red-ghosts.png . Krom? norm?ln?ch budov na obr?zku vid?me defini?n? body ?ady dom?, jejich? polygony jsou vlevo napl?can? v?echny na jedno m?sto. Dole pak vid?me defini?n? bod a polygon, kter? jsou od sebe neobvykle vzd?len?. Nyn? je limit 15 metr?, mo?no dle praxe upravit. Vrstva asi pom??e, jak obr?zek ilustruje, pochopit n?kter? z?hady dat v RUIAN. Zoom 15 a vy??? je vykreslen, zoom 12-14 se vykresluje, tedy chvilku strpen?. -- Petr, pv at propsychology.cz zobrazit citaci
>p<

15.7.2014 12:40:08 (#2)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, p?id?ny spojnice mezi defini?n?m bodem a polygonem. Ono kdy? je to t?eba p?l kilometru, t??ko se to pak hled?. Te? se tedy kone?n? d? dob?e pracovat s hl??lami "AM vzd?leno od SO xxx metr?". Sta?? pou??t vrstvu budov a tam je vid?t spojovac? ??ra. Pak u? se d? celkem snadno rozhodnout, kam ta adresa vlastn? pat??. ?koda, ?e se CzechAddress bl??? dokonalosti a? te? ke konci importu. Zb?v? 20 procent, tak se poj?me zapojit. Je to te? opravdu v?razn? pohodov?j?? pr?ce. zobrazit citaci
> s novou verz? CzechAddress se za?aly v datech pro import objevovat zd?nliv? > z?hadn? um?st?n? adresn?ch bod?. Aby tato um?st?n? u? nebyla z?hadn?, p?idal > jsem do vrstvy budov ?erven? budovy a ?erven? duchy. > > ?erven? duch je defini?n? bod budovy, kter? sice m? geometrii (polygon), ale > tento polygon je podez?ele daleko od defini?n?ho bodu. 221 km byl opravdu > rekord, ale ono i takov?ch 50 metr? dok??e zatopit. > > T??ko ??ci, co je spr?vn?. P?edpokl?d?m, ?e vy??? pravd?podobnost bude m?t > stav, kdy defini?n? bod je um?st?n spr?vn? a polygon ?patn?. CzechAddress v > t?chto p??padech a za p?edpokladu, ?e samotn? adresn? m?sto v RUIAN je bez > geometrie nebo je jeho poloha ?pln? mimo, reaguje tak, ?e d?v? adresu na > defini?n? bod. Toto u? tedy nebude z?hadou, proto?e defini?n? bod takov? > budovy se zobraz? jako ?erven? duch. > > ?erven? budovy jsou ty, kter? pat?? do p?ru s takto vzd?len?m defini?n?m > bodem. Obr?zek lep?? ne? mnoho slov - > http://pedro.poloha.net/osm/red-ghosts.png . > > Krom? norm?ln?ch budov na obr?zku vid?me defini?n? body ?ady dom?, jejich? > polygony jsou vlevo napl?can? v?echny na jedno m?sto. > > Dole pak vid?me defini?n? bod a polygon, kter? jsou od sebe neobvykle > vzd?len?. Nyn? je limit 15 metr?, mo?no dle praxe upravit. > > Vrstva asi pom??e, jak obr?zek ilustruje, pochopit n?kter? z?hady dat v > RUIAN. > > Zoom 15 a vy??? je vykreslen, zoom 12-14 se vykresluje, tedy chvilku > strpen?. > > -- > Petr, pv at propsychology.cz > > >p< > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

15.7.2014 09:23:14 (#3)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Ahoj,
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Petr Vejsada <osm at propsychology.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 15. 7. 2014 0:40:58 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Nov? f??ura ve vrstv? budov "Ahoj, p?id?ny spojnice mezi defini?n?m bodem a polygonem. Ono kdy? je to t?eba p?l kilometru, t??ko se to pak hled?. " Super ;-) Takov? (mo?n? kac??sk?) n?pad. Co v p??pad?, ?e na stejn?m m?st? jsou dva typy duch?? Nev?m, kolik takov?ch p??pad? je, ale tipnul bych si, ?e n?jak? ur?it? budou. Mo?n? by duch mohl b?t dvoubarevn? (ala Sl?vie). " Te? se tedy kone?n? d? dob?e pracovat s hl??lami "AM vzd?leno od SO xxx metr?". Sta?? pou??t vrstvu budov a tam je vid?t spojovac? ??ra. Pak u? se d? celkem snadno rozhodnout, kam ta adresa vlastn? pat??. ?koda, ?e se CzechAddress bl??? dokonalosti a? te? ke konci importu. " Tak to sma?em a za?nem je?t? jednou :-) " Zb?v? 20 procent, tak se poj?me zapojit. Je to te? opravdu v?razn? pohodov?j?? pr?ce. " Te? ne, ale jestli je?t? n?co bude za dva t?dny chyb?t, tak se ozvu. Mari?n " zobrazit citaci
> s novou verz? CzechAddress se za?aly v datech pro import objevovat
zd?nliv? zobrazit citaci
> z?hadn? um?st?n? adresn?ch bod?. Aby tato um?st?n? u? nebyla z?hadn?,
p?idal zobrazit citaci
> jsem do vrstvy budov ?erven? budovy a ?erven? duchy. > > ?erven? duch je defini?n? bod budovy, kter? sice m? geometrii (polygon),
ale zobrazit citaci
> tento polygon je podez?ele daleko od defini?n?ho bodu. 221 km byl opravdu > rekord, ale ono i takov?ch 50 metr? dok??e zatopit. > > T??ko ??ci, co je spr?vn?. P?edpokl?d?m, ?e vy??? pravd?podobnost bude m?t > stav, kdy defini?n? bod je um?st?n spr?vn? a polygon ?patn?. CzechAddress
v zobrazit citaci
> t?chto p??padech a za p?edpokladu, ?e samotn? adresn? m?sto v RUIAN je bez > geometrie nebo je jeho poloha ?pln? mimo, reaguje tak, ?e d?v? adresu na > defini?n? bod. Toto u? tedy nebude z?hadou, proto?e defini?n? bod takov? > budovy se zobraz? jako ?erven? duch. > > ?erven? budovy jsou ty, kter? pat?? do p?ru s takto vzd?len?m defini?n?m > bodem. Obr?zek lep?? ne? mnoho slov - > http://pedro.poloha.net/osm/red-ghosts.png . > > Krom? norm?ln?ch budov na obr?zku vid?me defini?n? body ?ady dom?, jejich? > polygony jsou vlevo napl?can? v?echny na jedno m?sto. > > Dole pak vid?me defini?n? bod a polygon, kter? jsou od sebe neobvykle > vzd?len?. Nyn? je limit 15 metr?, mo?no dle praxe upravit. > > Vrstva asi pom??e, jak obr?zek ilustruje, pochopit n?kter? z?hady dat v > RUIAN. > > Zoom 15 a vy??? je vykreslen, zoom 12-14 se vykresluje, tedy chvilku > strpen?. > > -- > Petr, pv at propsychology.cz > > >p< > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
_______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140715/c2083423/attachment.html>

15.7.2014 09:13:49 (#4)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, Dne ?t 15. ?ervence 2014 09:23:14, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Takov? (mo?n? kac??sk?) n?pad. Co v p??pad?, ?e na stejn?m m?st? jsou dva > typy duch?? Nev?m, kolik takov?ch p??pad? je, ale tipnul bych si, ?e n?jak? > ur?it? budou. Mo?n? by duch mohl b?t dvoubarevn? (ala Sl?vie).
to je tedy velmi kac??sk?. Ono to tam ??ste?n? je imanentn?, tedy hlavn? u t?ch r??ov?ch, tam se d? odhadnout, ?e je jich na m?st? v?c stejn? jako u budov. Maj? opacity 0.15. ?erven? duchov? maj? opacity mysl?m 0.6, tak tam to u? tolik nejde. Jinak jsem u? odchytil p?r ?patn? um?st?n?ch adres d?ky t?m ?erven?m duch?m. P?kn? pohled je na okol? Kladna, tam to vypad? jako raketov? v?lka mezi duchy :-). A nejhez?? je samoz?ejm? ta ??ra z Klatov do Poli?ky; po??d tam je B-). P?eci jen jsem si na?el je?t? n?jakou pr?ci, a to potla?it varov?n? u gar???. Ono tam to potla?en? sice u? dlouho je, ale funguje sporadicky. Gar??e a zahradn? chatky jsou p??mo v?bni?kou na duchy a tak jsou jimi hojn? osidlov?ny. Pot?? je v tom, ?e gar?? sice m? ozna?en? gar?? se v?emi n?le?itostmi, ale adresn? m?sto nepat?? ke gar??i, ale duchovi uvnit? a ten ??dn? n?le?itosti nem?. Tak s t?m se te? peru, no. -- Petr

8.8.2014 07:56:43 (#5)
gravatar

Petr Souček

<soucekp at atlas.cz>
69
Dobr? den, o jak? ?zem? se jedn? na obr?zku http://pedro.poloha.net/osm/red-ghosts.png? Cht?l bych se na to kouknout. D?kuji moc Petr Sou?ek
-----Original Message----- From: Petr Vejsada [mailto:osm at propsychology.cz] Sent: Monday, July 14, 2014 9:51 PM To: talk-cz at openstreetmap.org Subject: [Talk-cz] Nov? f??ura ve vrstv? budov Ahoj, s novou verz? CzechAddress se za?aly v datech pro import objevovat zd?nliv? z?hadn? um?st?n? adresn?ch bod?. Aby tato um?st?n? u? nebyla z?hadn?, p?idal jsem do vrstvy budov ?erven? budovy a ?erven? duchy. ?erven? duch je defini?n? bod budovy, kter? sice m? geometrii (polygon), ale tento polygon je podez?ele daleko od defini?n?ho bodu. 221 km byl opravdu rekord, ale ono i takov?ch 50 metr? dok??e zatopit. T??ko ??ci, co je spr?vn?. P?edpokl?d?m, ?e vy??? pravd?podobnost bude m?t stav, kdy defini?n? bod je um?st?n spr?vn? a polygon ?patn?. CzechAddress v t?chto p??padech a za p?edpokladu, ?e samotn? adresn? m?sto v RUIAN je bez geometrie nebo je jeho poloha ?pln? mimo, reaguje tak, ?e d?v? adresu na defini?n? bod. Toto u? tedy nebude z?hadou, proto?e defini?n? bod takov? budovy se zobraz? jako ?erven? duch. ?erven? budovy jsou ty, kter? pat?? do p?ru s takto vzd?len?m defini?n?m bodem. Obr?zek lep?? ne? mnoho slov - http://pedro.poloha.net/osm/red-ghosts.png . Krom? norm?ln?ch budov na obr?zku vid?me defini?n? body ?ady dom?, jejich? polygony jsou vlevo napl?can? v?echny na jedno m?sto. Dole pak vid?me defini?n? bod a polygon, kter? jsou od sebe neobvykle vzd?len?. Nyn? je limit 15 metr?, mo?no dle praxe upravit. Vrstva asi pom??e, jak obr?zek ilustruje, pochopit n?kter? z?hady dat v RUIAN. Zoom 15 a vy??? je vykreslen, zoom 12-14 se vykresluje, tedy chvilku strpen?. -- Petr, pv at propsychology.cz zobrazit citaci
>p<

8.8.2014 10:07:26 (#6)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Dobr? den, je to ulice Krynick?, Praha-Troja, http://ruian.poloha.net/18/50.12606/14.41053 Nemysl?m, ?e tento p??pad by zaslou?il n?jakou speci?ln? pozornost, nen? to zase tak vz?cn? jev. Jsou daleko hor?? oblasti, nap??klad okol? Chy?avy, okres Beroun, http://ruian.poloha.net/15/50.0461/14.0952 Ve vrstv? jsou nyn? spojnice mezi defini?n?m bodem (?erven?m duchem) a polygonem, proto?e jinak by se to mnohdy nedalo dohledat. Limit vzd?lenosti je nastaven na 10 metr?. V?jime?n? to m??e b?t v po??dku, ale kdy? je defini?n? bod jedn? budovy a? za jinou budovou, tak to o spr?vnosti dost pochybuji. Dal?? pozoruhodn? m?sto je v?chodn? hranice obce V?echlapy, okres Bene?ov, kde jsou na jednom pl?cku defini?n? body budov a jejich polygony jsou stovky metr? jinde, http://ruian.poloha.net/17/49.77164/14.92749 Je?t? zopakuji vysv?tlivky k vrstv? budov: - r??ov? budova - OK, m? hranice i defini?n? bod ve vzd?lenosti do 10 metr? od polygonu - samotn? ?erven? budova bez spojnice s duchem = m? jen hranice a nem? defini?n? bod - samotn? r??ov? duch - defini?n? bod budovy, kter? nem? polygon (norm?ln? na nezdigitalizovan?ch K? a dal??ch budov, u kter?ch se geometrie do R?IAN nezad?v?) -- Zdrav? a d?kuje za z?jem Petr Vejsada Dne P? 8. srpna 2014 19:56:43, Petr Sou?ek napsal(a): zobrazit citaci
> Dobr? den, o jak? ?zem? se jedn? na obr?zku > http://pedro.poloha.net/osm/red-ghosts.png? Cht?l bych se na to kouknout. > D?kuji moc Petr Sou?ek > > -----Original Message----- > From: Petr Vejsada [mailto:osm at propsychology.cz] > Sent: Monday, July 14, 2014 9:51 PM > To: talk-cz at openstreetmap.org > Subject: [Talk-cz] Nov? f??ura ve vrstv? budov > > Ahoj, > > s novou verz? CzechAddress se za?aly v datech pro import objevovat zd?nliv? > z?hadn? um?st?n? adresn?ch bod?. Aby tato um?st?n? u? nebyla z?hadn?, p?idal > jsem do vrstvy budov ?erven? budovy a ?erven? duchy. > > ?erven? duch je defini?n? bod budovy, kter? sice m? geometrii (polygon), ale > tento polygon je podez?ele daleko od defini?n?ho bodu. 221 km byl opravdu > rekord, ale ono i takov?ch 50 metr? dok??e zatopit. > > T??ko ??ci, co je spr?vn?. P?edpokl?d?m, ?e vy??? pravd?podobnost bude m?t > stav, kdy defini?n? bod je um?st?n spr?vn? a polygon ?patn?. CzechAddress v > t?chto p??padech a za p?edpokladu, ?e samotn? adresn? m?sto v RUIAN je bez > geometrie nebo je jeho poloha ?pln? mimo, reaguje tak, ?e d?v? adresu na > defini?n? bod. Toto u? tedy nebude z?hadou, proto?e defini?n? bod takov? > budovy se zobraz? jako ?erven? duch. > > ?erven? budovy jsou ty, kter? pat?? do p?ru s takto vzd?len?m defini?n?m > bodem. > Obr?zek lep?? ne? mnoho slov - http://pedro.poloha.net/osm/red-ghosts.png . > > Krom? norm?ln?ch budov na obr?zku vid?me defini?n? body ?ady dom?, jejich? > polygony jsou vlevo napl?can? v?echny na jedno m?sto. > > Dole pak vid?me defini?n? bod a polygon, kter? jsou od sebe neobvykle > vzd?len?. > Nyn? je limit 15 metr?, mo?no dle praxe upravit. > > Vrstva asi pom??e, jak obr?zek ilustruje, pochopit n?kter? z?hady dat v > RUIAN. > > Zoom 15 a vy??? je vykreslen, zoom 12-14 se vykresluje, tedy chvilku > strpen?. > > -- > Petr, pv at propsychology.cz > > >p< > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

8.8.2014 11:39:32 (#7)
gravatar

Petr Souček

<soucekp at atlas.cz>
69
Dobr? den, d?kuji moc za vysv?tlen?. Pod?v?m se na to a budu V?s informovat. Petr Sou?ek
-----Original Message----- From: Petr Vejsada [mailto:osm at propsychology.cz] Sent: Friday, August 08, 2014 10:07 PM To: OpenStreetMap Czech Republic Subject: Re: [Talk-cz] Nov? f??ura ve vrstv? budov Dobr? den, je to ulice Krynick?, Praha-Troja, http://ruian.poloha.net/18/50.12606/14.41053 Nemysl?m, ?e tento p??pad by zaslou?il n?jakou speci?ln? pozornost, nen? to zase tak vz?cn? jev. Jsou daleko hor?? oblasti, nap??klad okol? Chy?avy, okres Beroun, http://ruian.poloha.net/15/50.0461/14.0952 Ve vrstv? jsou nyn? spojnice mezi defini?n?m bodem (?erven?m duchem) a polygonem, proto?e jinak by se to mnohdy nedalo dohledat. Limit vzd?lenosti je nastaven na 10 metr?. V?jime?n? to m??e b?t v po??dku, ale kdy? je defini?n? bod jedn? budovy a? za jinou budovou, tak to o spr?vnosti dost pochybuji. Dal?? pozoruhodn? m?sto je v?chodn? hranice obce V?echlapy, okres Bene?ov, kde jsou na jednom pl?cku defini?n? body budov a jejich polygony jsou stovky metr? jinde, http://ruian.poloha.net/17/49.77164/14.92749 Je?t? zopakuji vysv?tlivky k vrstv? budov: - r??ov? budova - OK, m? hranice i defini?n? bod ve vzd?lenosti do 10 metr? od polygonu - samotn? ?erven? budova bez spojnice s duchem = m? jen hranice a nem? defini?n? bod - samotn? r??ov? duch - defini?n? bod budovy, kter? nem? polygon (norm?ln? na nezdigitalizovan?ch K? a dal??ch budov, u kter?ch se geometrie do R?IAN nezad?v?) -- Zdrav? a d?kuje za z?jem Petr Vejsada Dne P? 8. srpna 2014 19:56:43, Petr Sou?ek napsal(a): zobrazit citaci
> Dobr? den, o jak? ?zem? se jedn? na obr?zku > http://pedro.poloha.net/osm/red-ghosts.png? Cht?l bych se na to kouknout. > D?kuji moc Petr Sou?ek > > -----Original Message----- > From: Petr Vejsada [mailto:osm at propsychology.cz] > Sent: Monday, July 14, 2014 9:51 PM > To: talk-cz at openstreetmap.org > Subject: [Talk-cz] Nov? f??ura ve vrstv? budov > > Ahoj, > > s novou verz? CzechAddress se za?aly v datech pro import objevovat > zd?nliv? z?hadn? um?st?n? adresn?ch bod?. Aby tato um?st?n? u? nebyla > z?hadn?, p?idal jsem do vrstvy budov ?erven? budovy a ?erven? duchy. > > ?erven? duch je defini?n? bod budovy, kter? sice m? geometrii > (polygon), ale tento polygon je podez?ele daleko od defini?n?ho bodu. > 221 km byl opravdu rekord, ale ono i takov?ch 50 metr? dok??e zatopit. > > T??ko ??ci, co je spr?vn?. P?edpokl?d?m, ?e vy??? pravd?podobnost bude > m?t stav, kdy defini?n? bod je um?st?n spr?vn? a polygon ?patn?. > CzechAddress v t?chto p??padech a za p?edpokladu, ?e samotn? adresn? > m?sto v RUIAN je bez geometrie nebo je jeho poloha ?pln? mimo, reaguje > tak, ?e d?v? adresu na defini?n? bod. Toto u? tedy nebude z?hadou, > proto?e defini?n? bod takov? budovy se zobraz? jako ?erven? duch. > > ?erven? budovy jsou ty, kter? pat?? do p?ru s takto vzd?len?m > defini?n?m bodem. > Obr?zek lep?? ne? mnoho slov - http://pedro.poloha.net/osm/red-ghosts.png
. zobrazit citaci
> > Krom? norm?ln?ch budov na obr?zku vid?me defini?n? body ?ady dom?, > jejich? polygony jsou vlevo napl?can? v?echny na jedno m?sto. > > Dole pak vid?me defini?n? bod a polygon, kter? jsou od sebe neobvykle > vzd?len?. > Nyn? je limit 15 metr?, mo?no dle praxe upravit. > > Vrstva asi pom??e, jak obr?zek ilustruje, pochopit n?kter? z?hady dat > v RUIAN. > > Zoom 15 a vy??? je vykreslen, zoom 12-14 se vykresluje, tedy chvilku > strpen?. > > -- > Petr, pv at propsychology.cz > > >p< > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

16.8.2014 10:28:05 (#8)
gravatar

Petr Souček

<soucekp at atlas.cz>
69
Dobr? den, Ad Troja) zde se podle m? jedn? o chybu v katastr?ln? map?, kdy na parcel?ch 1321/2,3,4,5,6,7,9 a 1311/3,4,5,6,7,8,9 chyb? zna?ka budovy. Tento stav je chybn? u? v katastru nemovitost?, viz polygony budov v aplikaci Nahl??en?, http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&MarUid=7E65 95D2%209D2F4EA0%20A5AD9D88%208244EA23&MarUidi=8244EA23&MarMiddlePoint=-74296 3.9674310316%20-1038573.7739832742&MarScale=1130 . Kontaktoval jsem KP Praha-m?sto. P?edpokl?d?m, ?e dojde k oprav?. Ad V?echlapy) tady to je opravdu v??ivn?. Kouk?m, ?e v IS?I a ISKN jsou evidov?ny objekty se stejn?mi ??sly eviden?n?mi ?pln? na jin?ch m?stech, viz obr?zek http://s24.postimg.org/4b59xrg91/vechlapy.jpg (fialov? IS?I, ?erven? ISKN). Zkus?m po??dat kolegy o prov??en?. Z toho d?vodu jsou tak? chybn? nap?rov?ny budovy z ISKN a SO z IS?I. Nap?. budova ?.ev. 76 je dle IS?I evidov?na servern?ji v lokalit? Na H?rk?ch, ale v ISKN je budova s t?mto ??slem eviden?n?m evidov?na v lokalit? Nov? Ml?n. Petr Sou?ek
-----Original Message----- From: Petr Sou?ek [mailto:soucekp at atlas.cz] Sent: Friday, August 08, 2014 11:40 PM To: 'OpenStreetMap Czech Republic' Subject: RE: [Talk-cz] Nov? f??ura ve vrstv? budov Dobr? den, d?kuji moc za vysv?tlen?. Pod?v?m se na to a budu V?s informovat. Petr Sou?ek -----Original Message----- From: Petr Vejsada [mailto:osm at propsychology.cz] Sent: Friday, August 08, 2014 10:07 PM To: OpenStreetMap Czech Republic Subject: Re: [Talk-cz] Nov? f??ura ve vrstv? budov Dobr? den, je to ulice Krynick?, Praha-Troja, http://ruian.poloha.net/18/50.12606/14.41053 Nemysl?m, ?e tento p??pad by zaslou?il n?jakou speci?ln? pozornost, nen? to zase tak vz?cn? jev. Jsou daleko hor?? oblasti, nap??klad okol? Chy?avy, okres Beroun, http://ruian.poloha.net/15/50.0461/14.0952 Ve vrstv? jsou nyn? spojnice mezi defini?n?m bodem (?erven?m duchem) a polygonem, proto?e jinak by se to mnohdy nedalo dohledat. Limit vzd?lenosti je nastaven na 10 metr?. V?jime?n? to m??e b?t v po??dku, ale kdy? je defini?n? bod jedn? budovy a? za jinou budovou, tak to o spr?vnosti dost pochybuji. Dal?? pozoruhodn? m?sto je v?chodn? hranice obce V?echlapy, okres Bene?ov, kde jsou na jednom pl?cku defini?n? body budov a jejich polygony jsou stovky metr? jinde, http://ruian.poloha.net/17/49.77164/14.92749 Je?t? zopakuji vysv?tlivky k vrstv? budov: - r??ov? budova - OK, m? hranice i defini?n? bod ve vzd?lenosti do 10 metr? od polygonu - samotn? ?erven? budova bez spojnice s duchem = m? jen hranice a nem? defini?n? bod - samotn? r??ov? duch - defini?n? bod budovy, kter? nem? polygon (norm?ln? na nezdigitalizovan?ch K? a dal??ch budov, u kter?ch se geometrie do R?IAN nezad?v?) -- Zdrav? a d?kuje za z?jem Petr Vejsada Dne P? 8. srpna 2014 19:56:43, Petr Sou?ek napsal(a): zobrazit citaci
> Dobr? den, o jak? ?zem? se jedn? na obr?zku > http://pedro.poloha.net/osm/red-ghosts.png? Cht?l bych se na to kouknout. > D?kuji moc Petr Sou?ek > > -----Original Message----- > From: Petr Vejsada [mailto:osm at propsychology.cz] > Sent: Monday, July 14, 2014 9:51 PM > To: talk-cz at openstreetmap.org > Subject: [Talk-cz] Nov? f??ura ve vrstv? budov > > Ahoj, > > s novou verz? CzechAddress se za?aly v datech pro import objevovat > zd?nliv? z?hadn? um?st?n? adresn?ch bod?. Aby tato um?st?n? u? nebyla > z?hadn?, p?idal jsem do vrstvy budov ?erven? budovy a ?erven? duchy. > > ?erven? duch je defini?n? bod budovy, kter? sice m? geometrii > (polygon), ale tento polygon je podez?ele daleko od defini?n?ho bodu. > 221 km byl opravdu rekord, ale ono i takov?ch 50 metr? dok??e zatopit. > > T??ko ??ci, co je spr?vn?. P?edpokl?d?m, ?e vy??? pravd?podobnost bude > m?t stav, kdy defini?n? bod je um?st?n spr?vn? a polygon ?patn?. > CzechAddress v t?chto p??padech a za p?edpokladu, ?e samotn? adresn? > m?sto v RUIAN je bez geometrie nebo je jeho poloha ?pln? mimo, reaguje > tak, ?e d?v? adresu na defini?n? bod. Toto u? tedy nebude z?hadou, > proto?e defini?n? bod takov? budovy se zobraz? jako ?erven? duch. > > ?erven? budovy jsou ty, kter? pat?? do p?ru s takto vzd?len?m > defini?n?m bodem. > Obr?zek lep?? ne? mnoho slov - > http://pedro.poloha.net/osm/red-ghosts.png
. zobrazit citaci
> > Krom? norm?ln?ch budov na obr?zku vid?me defini?n? body ?ady dom?, > jejich? polygony jsou vlevo napl?can? v?echny na jedno m?sto. > > Dole pak vid?me defini?n? bod a polygon, kter? jsou od sebe neobvykle > vzd?len?. > Nyn? je limit 15 metr?, mo?no dle praxe upravit. > > Vrstva asi pom??e, jak obr?zek ilustruje, pochopit n?kter? z?hady dat > v RUIAN. > > Zoom 15 a vy??? je vykreslen, zoom 12-14 se vykresluje, tedy chvilku > strpen?. > > -- > Petr, pv at propsychology.cz > > >p< > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

« zpět na výpis měsíce