Tracer

Doplněk editoru JOSM pro poloautomatické mapování budov z RÚIAN a polí a luk z LPIS. V budoucnu bude možné přidat další zdroje.

Doplněk po kliknutí dovnitř budovy nebo pole stáhne data z příslušného registru, vytvoří nebo aktualizuje geometrii objektu a aktualizuje jeho atributy.

Ukázka práce s Tracerem od Pavla Bokra


Doplněk je vyvíjen na GitHubu.

Popis na wiki (momentálně zastaralé)

Zainteresovaní lidé z komunity

avatar

Marián Kyral tw gh

Marián Kyral 1762 1790
programování překlady importy JOSM turistika WeeklyOSM turistika Tracer osmcz-app PhotoDB-fotoPOI Tools Frýdek-Místek Ostrava Praha