Tracer

Doplněk editoru JOSM pro poloautomatické mapování budov z RÚIAN a polí a luk z LPIS. V budoucnu bude možné přidat další zdroje.

Doplněk po kliknutí dovnitř budovy nebo pole stáhne data z příslušného registru, vytvoří nebo aktualizuje geometrii objektu a aktualizuje jeho atributy.

Ukázka práce s Tracerem od Pavla Bokra


Doplněk je vyvíjen na GitHubu.

Popis na wiki.

Seznam chybějících nebo posunutých budov.


Zainteresovaní lidé z komunity

avatar

Marián Kyral tw gh

programování překlady importy JOSM turistika WeeklyOSM turistika Tracer osmcz-app Fody Tools Frýdek-Místek Ostrava Praha

Aktuality Sledovat @osmcz