« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Tracer - nová testovací verze

Vlákno 11.7. - 1.8.2014, počet zpráv: 25


11.7.2014 11:15:32 (#1)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2308 2537
Ahoj, vzhledem k tomu, ?e u? n?jakou dobu relativn? bez probl?m? pou??v?n novou verzi Traceru a zjistil jsem, ?e opravdu nejsem schopen ji odladit na 100% (ve?ker? snahy o lad?n? stejn? kon?? mapping party - viz moje neust?le stoupaj?c? po?ad? ve statistik?ch ;-) ), tak jsem se rozhodl v?voj ukon?it a d?t v?m to k dispozici k otestov?n?. Pokud by se na?el n?jak? program?tor, co by pomohl s v?vojem, je v?t?n. Pokud se nenajdou n?jak? extra chyby, tak bych to po dovolen? (za??tek srpna), dal do ofici?ln?ho repozit??e JOSM. Jestli tady je n?kdo, kdo aktivn? pou??v? je?t? p?vodn? Tracer plugin (lok?ln? mono server), vyzkou?ejt? pros?m, jestli to je?t? st?le funguje. Tuhle ??st jsem nijak netestoval a nerad bych p?vodn? funkcionalitu rozbil ;-) Plugin je zde: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/beta/Tracer.jar Zdroje jako obvykle: https://github.com/mkyral/josm-tracer/commits/ruian Upozor?uji, ?e je to kompilov?no oproti nejnov?j?? dostupn? verzi JOSM (josm-latest), tak?e to ve star??ch verz?ch JOSM nemus? j?t nainstalovat. Zm?ny: *) Plugin odstra?uje budovy, kter? se cel? ocitnou uvnit? natrasovan? budovy. *) Sna??m se ?e?it p?ekr?vaj?c? se budovy - nov? budova ten p?e?n?vaj?c? kus ukousne - myslel, ?e to funguje na sto procent, ale te? jsem na?el jeden p??pad, kdy to nefunguje a zat?m jsem to nevy?e?il. *) Sna??m se p?ipojit soused?c? budovy *) sna??m se odstranit nadbyte?n? uzly *) Jo a kl?vesov? zkratka je te? CTRL+SHIFT+T - je to stejn? s PointInfo a taky mi Ctrl+T mezit?m ukradli ;-( Komu to nevyhovuje, m??e si to dle libosti p?enastavit v JOSM. Sice to nefunguje na 100%, ale rozhodn? to funguje l?pe ne? p?edchoz? verze. Hlavn? co se probl?mu s duplicitami t?k?. Tak?e otestujte, hlaste probl?my - mo?n? je i oprav?m, kdy? zatla??te na to spr?vn? tla??tko ;-) J? se te? pokus?m n?co ud?lat s LPIS. Asi to bude dal?? modul do Traceru plus uva?uji o mo?nosti nahr?vat v?e ve zvolen?m Boxu. Ale to je?t? uvid?m, jestli to bude sou??st Traceru, nebo jako samostatn? skript. Mari?n

11.7.2014 11:39:48 (#2)
gravatar

Petr Schönmann

<pschonmann at gmail.com>
213 1737
D?ky za info ohledn? v?voje. ?koda ?e jsi se jej rozhodl ukon?it. V minulosti jsi zmi?oval, ?e bude mo?no trasovat v?ce objekt? ( gar??e ) jedn?m klikem, jak je na tom tahle verze ? N?kter? m?sta u? se t?esou :) Dne 11. ?ervence 2014 23:15 Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > vzhledem k tomu, ?e u? n?jakou dobu relativn? bez probl?m? pou??v?n > novou verzi Traceru a zjistil jsem, ?e opravdu nejsem schopen ji odladit > na 100% (ve?ker? snahy o lad?n? stejn? kon?? mapping party - viz moje > neust?le stoupaj?c? po?ad? ve statistik?ch ;-) ), tak jsem se rozhodl > v?voj ukon?it a d?t v?m to k dispozici k otestov?n?. Pokud by se na?el > n?jak? program?tor, co by pomohl s v?vojem, je v?t?n. > > Pokud se nenajdou n?jak? extra chyby, tak bych to po dovolen? (za??tek > srpna), dal do ofici?ln?ho repozit??e JOSM. Jestli tady je n?kdo, kdo > aktivn? pou??v? je?t? p?vodn? Tracer plugin (lok?ln? mono server), > vyzkou?ejt? pros?m, jestli to je?t? st?le funguje. Tuhle ??st jsem nijak > netestoval a nerad bych p?vodn? funkcionalitu rozbil ;-) > > Plugin je zde: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/beta/Tracer.jar > Zdroje jako obvykle: https://github.com/mkyral/josm-tracer/commits/ruian > > Upozor?uji, ?e je to kompilov?no oproti nejnov?j?? dostupn? verzi JOSM > (josm-latest), tak?e to ve star??ch verz?ch JOSM nemus? j?t nainstalovat. > > Zm?ny: > *) Plugin odstra?uje budovy, kter? se cel? ocitnou uvnit? natrasovan? > budovy. > *) Sna??m se ?e?it p?ekr?vaj?c? se budovy - nov? budova ten p?e?n?vaj?c? > kus ukousne - myslel, ?e to funguje na sto procent, ale te? jsem na?el > jeden p??pad, kdy to nefunguje a zat?m jsem to nevy?e?il. > *) Sna??m se p?ipojit soused?c? budovy > *) sna??m se odstranit nadbyte?n? uzly > *) Jo a kl?vesov? zkratka je te? CTRL+SHIFT+T - je to stejn? s PointInfo > a taky mi Ctrl+T mezit?m ukradli ;-( Komu to nevyhovuje, m??e si to dle > libosti p?enastavit v JOSM. > > Sice to nefunguje na 100%, ale rozhodn? to funguje l?pe ne? p?edchoz? > verze. Hlavn? co se probl?mu s duplicitami t?k?. > > Tak?e otestujte, hlaste probl?my - mo?n? je i oprav?m, kdy? zatla??te na > to spr?vn? tla??tko ;-) > > J? se te? pokus?m n?co ud?lat s LPIS. Asi to bude dal?? modul do Traceru > plus uva?uji o mo?nosti nahr?vat v?e ve zvolen?m Boxu. Ale to je?t? > uvid?m, jestli to bude sou??st Traceru, nebo jako samostatn? skript. > > Mari?n > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: josm.jpg Type: image/jpeg Size: 311768 bytes Desc: [??dn? popis nen? k dispozici] URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140711/4826c56d/attachment-0001.jpg>

11.7.2014 11:59:08 (#3)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2308 2537
Dne 11.7.2014 23:39, Petr Sch?nmann napsal(a): zobrazit citaci
> D?ky za info ohledne( v?voje. S(koda z(e jsi se jej rozhodl ukonc(it. > > V minulosti jsi zmin(oval, z(e bude moz(no trasovat v?ce objektu* ( gar?z(e > ) jedn?m klikem, jak je na tom tahle verze ? Ne(kter? m?sta uz( se > tr(esou :) >
No ukonc(it. Ne kompletne(, jen to lade(n?, co moment?lne( nikam nevede. Uvolnit to pro ostatn?, poc(kat co oni na to a pak se tr(eba vrhnout na dals(? v?voj. Jak jsem psal o LPIS (ne(co jako RUIAN, ale pro pole, louky, vinice... kdyby ne(kdo nezaregistroval), tak tam si to o tuto moz(nost pr(?mo r(?k?. No a kdyz( uz( to bude, tak pr(edpokl?d?m nebude probl?m to pak naroubovat i na RUIAN. Ten m? ale pr(ece jen tu v?hodu, z(e ne(jak? plos(n? import po vesnic?ch jiz( prob?h?. Akor?t neprob?haj? aktualizace. BTW: moc pe(kn? screenshot ;-) Mari?n zobrazit citaci
> > Dne 11. c(ervence 2014 23:15 Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> napsal(a): >> Ahoj, >> vzhledem k tomu, z(e uz( ne(jakou dobu relativne( bez probl?mu* pouz(?v?n >> novou verzi Traceru a zjistil jsem, z(e opravdu nejsem schopen ji odladit >> na 100% (ves(ker? snahy o lade(n? stejne( konc(? mapping party - viz moje >> neust?le stoupaj?c? por(ad? ve statistik?ch ;-) ), tak jsem se rozhodl >> v?voj ukonc(it a d?t v?m to k dispozici k otestov?n?. Pokud by se nas(el >> ne(jak? program?tor, co by pomohl s v?vojem, je v?t?n. >> >> Pokud se nenajdou ne(jak? extra chyby, tak bych to po dovolen? (zac(?tek >> srpna), dal do ofici?ln?ho repozit?r(e JOSM. Jestli tady je ne(kdo, kdo >> aktivne( pouz(?v? jes(te( pu*vodn? Tracer plugin (lok?ln? mono server), >> vyzkous(ejte( pros?m, jestli to jes(te( st?le funguje. Tuhle c(?st jsem nijak >> netestoval a nerad bych pu*vodn? funkcionalitu rozbil ;-) >> >> Plugin je zde: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/beta/Tracer.jar >> Zdroje jako obvykle: https://github.com/mkyral/josm-tracer/commits/ruian >> >> Upozorn(uji, z(e je to kompilov?no oproti nejnove(js(? dostupn? verzi JOSM >> (josm-latest), takz(e to ve stars(?ch verz?ch JOSM nemus? j?t nainstalovat. >> >> Zme(ny: >> *) Plugin odstran(uje budovy, kter? se cel? ocitnou uvnitr( natrasovan? >> budovy. >> *) Snaz(?m se r(es(it pr(ekr?vaj?c? se budovy - nov? budova ten pr(ec(n?vaj?c? >> kus ukousne - myslel, z(e to funguje na sto procent, ale ted( jsem nas(el >> jeden pr(?pad, kdy to nefunguje a zat?m jsem to nevyr(es(il. >> *) Snaz(?m se pr(ipojit soused?c? budovy >> *) snaz(?m se odstranit nadbytec(n? uzly >> *) Jo a kl?vesov? zkratka je ted( CTRL+SHIFT+T - je to stejn? s PointInfo >> a taky mi Ctrl+T mezit?m ukradli ;-( Komu to nevyhovuje, mu*z(e si to dle >> libosti pr(enastavit v JOSM. >> >> Sice to nefunguje na 100%, ale rozhodne( to funguje l?pe nez( pr(edchoz? >> verze. Hlavne( co se probl?mu s duplicitami t?k?. >> >> Takz(e otestujte, hlaste probl?my - moz(n? je i oprav?m, kdyz( zatlac(?te na >> to spr?vn? tlac(?tko ;-) >> >> J? se ted( pokus?m ne(co ude(lat s LPIS. Asi to bude dals(? modul do Traceru >> plus uvaz(uji o moz(nosti nahr?vat vs(e ve zvolen?m Boxu. Ale to jes(te( >> uvid?m, jestli to bude souc(?st Traceru, nebo jako samostatn? skript. >> >> Mari?n >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140711/8cfd8f4b/attachment.html>

15.7.2014 05:15:24 (#4)
gravatar

Martin Švec - OSM

<osm at maatts.cz>
109
Super, d?ky. :-) Akor?t po??d nefunguje defaultn? server, mus?m explicitn? nastavit "Vlastn? RUIAN server" na http://josm.poloha.net/tracer/. To je chyba, nebo m?m n?co ?patn?? Martin ?vec Dne 11.7.2014 23:15, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > vzhledem k tomu, ?e u? n?jakou dobu relativn? bez probl?m? pou??v?n > novou verzi Traceru a zjistil jsem, ?e opravdu nejsem schopen ji odladit > na 100% (ve?ker? snahy o lad?n? stejn? kon?? mapping party - viz moje > neust?le stoupaj?c? po?ad? ve statistik?ch ;-) ), tak jsem se rozhodl > v?voj ukon?it a d?t v?m to k dispozici k otestov?n?. Pokud by se na?el > n?jak? program?tor, co by pomohl s v?vojem, je v?t?n. > > Pokud se nenajdou n?jak? extra chyby, tak bych to po dovolen? (za??tek > srpna), dal do ofici?ln?ho repozit??e JOSM. Jestli tady je n?kdo, kdo > aktivn? pou??v? je?t? p?vodn? Tracer plugin (lok?ln? mono server), > vyzkou?ejt? pros?m, jestli to je?t? st?le funguje. Tuhle ??st jsem nijak > netestoval a nerad bych p?vodn? funkcionalitu rozbil ;-) > > Plugin je zde: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/beta/Tracer.jar > Zdroje jako obvykle: https://github.com/mkyral/josm-tracer/commits/ruian > > Upozor?uji, ?e je to kompilov?no oproti nejnov?j?? dostupn? verzi JOSM > (josm-latest), tak?e to ve star??ch verz?ch JOSM nemus? j?t nainstalovat. > > Zm?ny: > *) Plugin odstra?uje budovy, kter? se cel? ocitnou uvnit? natrasovan? > budovy. > *) Sna??m se ?e?it p?ekr?vaj?c? se budovy - nov? budova ten p?e?n?vaj?c? > kus ukousne - myslel, ?e to funguje na sto procent, ale te? jsem na?el > jeden p??pad, kdy to nefunguje a zat?m jsem to nevy?e?il. > *) Sna??m se p?ipojit soused?c? budovy > *) sna??m se odstranit nadbyte?n? uzly > *) Jo a kl?vesov? zkratka je te? CTRL+SHIFT+T - je to stejn? s PointInfo > a taky mi Ctrl+T mezit?m ukradli ;-( Komu to nevyhovuje, m??e si to dle > libosti p?enastavit v JOSM. > > Sice to nefunguje na 100%, ale rozhodn? to funguje l?pe ne? p?edchoz? > verze. Hlavn? co se probl?mu s duplicitami t?k?. > > Tak?e otestujte, hlaste probl?my - mo?n? je i oprav?m, kdy? zatla??te na > to spr?vn? tla??tko ;-) > > J? se te? pokus?m n?co ud?lat s LPIS. Asi to bude dal?? modul do Traceru > plus uva?uji o mo?nosti nahr?vat v?e ve zvolen?m Boxu. Ale to je?t? > uvid?m, jestli to bude sou??st Traceru, nebo jako samostatn? skript. > > Mari?n > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

15.7.2014 08:41:51 (#5)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2308 2537
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Martin ?vec - OSM <osm at maatts.cz> Komu: mkyral at email.cz Datum: 15. 7. 2014 17:15:29 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer - nov? testovac? verze "Super, d?ky. :-) Akor?t po??d nefunguje defaultn? server, mus?m explicitn? nastavit "Vlastn? RUIAN server" na http://josm.poloha.net/tracer/. To je chyba, nebo m?m n?co ?patn?? " Pravdu d?? n??eln?ku. Jak m?m te? dva po??ta?e, tak jsem to na jednom opravil a na druh? jsem to pak nep?enesel, tak?e se oprava zase ztratila :-( Na druhou stranu, pr?v? proto jsem to dal k dispozici na testov?n? ;-) Mari?n " Martin ?vec " ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140715/c2abfba5/attachment.html>

15.7.2014 09:02:12 (#6)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
511
Ahoj, j? jsem se zase d?val na tu konfiguraci s del??m ?asov?m odstupem a prost? tam nic nevid?m, chjo :-(. V?em u?ivatel?m chod? weby http://host/~username , nap??klad http://poloha.net/~mapnik ?i ~osmimport jen ~marian ne. Mo?n? kdyby se na to n?jak? guru byl ochotn? pod?vat, p?e si fakt nev?m rady, n?co mus?m p?ehl??et. Je to Slackware, haha, ten v?ichni d?v?rn? znaji ;-)) Dne ?t 15. ?ervence 2014 20:41:51, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: Martin ?vec - OSM <osm at maatts.cz> > Komu: mkyral at email.cz > Datum: 15. 7. 2014 17:15:29 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer - nov? testovac? verze > > "Super, d?ky. :-) Akor?t po??d nefunguje defaultn? server, mus?m explicitn? > nastavit "Vlastn? RUIAN > server" na http://josm.poloha.net/tracer/. To je chyba, nebo m?m n?co > ?patn?? > " > > > > Pravdu d?? n??eln?ku. Jak m?m te? dva po??ta?e, tak jsem to na jednom > opravil a na druh? jsem to pak nep?enesel, tak?e se oprava zase ztratila :-( > > Na druhou stranu, pr?v? proto jsem to dal k dispozici na testov?n? ;-) > > > > > Mari?n > > > > " > Martin ?vec > > > "

15.7.2014 09:20:37 (#7)
gravatar

Petr Schönmann

<pschonmann at gmail.com>
213 1737
Neni to tim, ze ~marian bere jako home/marian - tvuj domovsky adresar ? ( jen tip od boku :) ) Dne 15. ?ervence 2014 21:02 Petr Vejsada <osm at propsychology.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > j? jsem se zase d?val na tu konfiguraci s del??m ?asov?m odstupem a prost? tam > nic nevid?m, chjo :-(. V?em u?ivatel?m chod? weby http://host/~username , > nap??klad http://poloha.net/~mapnik ?i ~osmimport jen ~marian ne. Mo?n? kdyby > se na to n?jak? guru byl ochotn? pod?vat, p?e si fakt nev?m rady, n?co mus?m > p?ehl??et. Je to Slackware, haha, ten v?ichni d?v?rn? znaji ;-)) > > Dne ?t 15. ?ervence 2014 20:41:51, Mari?n Kyral napsal(a): > >> ---------- P?vodn? zpr?va ---------- >> Od: Martin ?vec - OSM <osm at maatts.cz> >> Komu: mkyral at email.cz >> Datum: 15. 7. 2014 17:15:29 >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer - nov? testovac? verze >> >> "Super, d?ky. :-) Akor?t po??d nefunguje defaultn? server, mus?m explicitn? >> nastavit "Vlastn? RUIAN >> server" na http://josm.poloha.net/tracer/. To je chyba, nebo m?m n?co >> ?patn?? >> " >> >> >> >> Pravdu d?? n??eln?ku. Jak m?m te? dva po??ta?e, tak jsem to na jednom >> opravil a na druh? jsem to pak nep?enesel, tak?e se oprava zase ztratila :-( >> >> Na druhou stranu, pr?v? proto jsem to dal k dispozici na testov?n? ;-) >> >> >> >> >> Mari?n >> >> >> >> " >> Martin ?vec >> >> >> " > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

15.7.2014 09:29:18 (#8)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2308 2537
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Petr Sch?nmann <pschonmann at gmail.com> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 15. 7. 2014 21:21:29 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer - nov? testovac? verze "Neni to tim, ze ~marian bere jako home/marian - tvuj domovsky adresar ? ( jen tip od boku :) ) " No o to pr?v? jde. ~username/tracer je alias na ~username/public_html/ tracer/ co? je /home/marian/public_html/tracer/. No a josm.poloha.net/tracer je ?pln? stejn? alias ( /home/marian/public_ html/tracer/ ) ;-) Koukal jsem na pr?va, ale nic podez?el?ho tam nevid?m. Mari?n " Dne 15. ?ervence 2014 21:02 Petr Vejsada <osm at propsychology.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > j? jsem se zase d?val na tu konfiguraci s del??m ?asov?m odstupem a prost?
tam zobrazit citaci
> nic nevid?m, chjo :-(. V?em u?ivatel?m chod? weby http://host/~username , > nap??klad http://poloha.net/~mapnik ?i ~osmimport jen ~marian ne. Mo?n?
kdyby zobrazit citaci
> se na to n?jak? guru byl ochotn? pod?vat, p?e si fakt nev?m rady, n?co
mus?m zobrazit citaci
> p?ehl??et. Je to Slackware, haha, ten v?ichni d?v?rn? znaji ;-)) > > Dne ?t 15. ?ervence 2014 20:41:51, Mari?n Kyral napsal(a): > >> ---------- P?vodn? zpr?va ---------- >> Od: Martin ?vec - OSM <osm at maatts.cz> >> Komu: mkyral at email.cz >> Datum: 15. 7. 2014 17:15:29 >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer - nov? testovac? verze >> >> "Super, d?ky. :-) Akor?t po??d nefunguje defaultn? server, mus?m
explicitn? zobrazit citaci
>> nastavit "Vlastn? RUIAN >> server" na http://josm.poloha.net/tracer/. To je chyba, nebo m?m n?co >> ?patn?? >> " >> >> >> >> Pravdu d?? n??eln?ku. Jak m?m te? dva po??ta?e, tak jsem to na jednom >> opravil a na druh? jsem to pak nep?enesel, tak?e se oprava zase ztratila
:-( zobrazit citaci
>> >> Na druhou stranu, pr?v? proto jsem to dal k dispozici na testov?n? ;-) >> >> >> >> >> Mari?n >> >> >> >> " >> Martin ?vec >> >> >> " > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
_______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140715/dde985b2/attachment.html>

15.7.2014 09:34:50 (#9)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
511
Dne ?t 15. ?ervence 2014 21:29:18, Mari?n Kyral napsal(a): http://propsychology.cz/~marian/ to je ta sam? ma?ina, jen jin? dom?na. Dozv?me se, ?e: The requested URL /home/marian/public_html/index.php was not found on this server. co? je blbost, proto?e ten soubor existuje a apache ho m??e ??st. Taky ho ?te, kdy? se jde cestou http://josm.poloha.net ale asi bychom to nem?li prob?rat tady. zobrazit citaci
> ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: Petr Sch?nmann <pschonmann at gmail.com> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> > Datum: 15. 7. 2014 21:21:29 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer - nov? testovac? verze > > "Neni to tim, ze ~marian bere jako home/marian - tvuj domovsky adresar > ? ( jen tip od boku :) ) > " > > > > No o to pr?v? jde. ~username/tracer je alias na ~username/public_html/ > tracer/ > > > co? je /home/marian/public_html/tracer/. > > > > > No a josm.poloha.net/tracer je ?pln? stejn? alias ( /home/marian/public_ > html/tracer/ ) ;-) > > > > > Koukal jsem na pr?va, ale nic podez?el?ho tam nevid?m. > > > > > > Mari?n > > > > > " > > Dne 15. ?ervence 2014 21:02 Petr Vejsada <osm at propsychology.cz> napsal(a): > > Ahoj, > > > > j? jsem se zase d?val na tu konfiguraci s del??m ?asov?m odstupem a prost? > > tam > > > nic nevid?m, chjo :-(. V?em u?ivatel?m chod? weby http://host/~username , > > nap??klad http://poloha.net/~mapnik ?i ~osmimport jen ~marian ne. Mo?n? > > kdyby > > > se na to n?jak? guru byl ochotn? pod?vat, p?e si fakt nev?m rady, n?co > > mus?m > > > p?ehl??et. Je to Slackware, haha, ten v?ichni d?v?rn? znaji ;-)) > > > > Dne ?t 15. ?ervence 2014 20:41:51, Mari?n Kyral napsal(a): > >> ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > >> Od: Martin ?vec - OSM <osm at maatts.cz> > >> Komu: mkyral at email.cz > >> Datum: 15. 7. 2014 17:15:29 > >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer - nov? testovac? verze > >> > >> "Super, d?ky. :-) Akor?t po??d nefunguje defaultn? server, mus?m > > explicitn? > > >> nastavit "Vlastn? RUIAN > >> server" na http://josm.poloha.net/tracer/. To je chyba, nebo m?m n?co > >> ?patn?? > >> " > >> > >> > >> > >> Pravdu d?? n??eln?ku. Jak m?m te? dva po??ta?e, tak jsem to na jednom > >> opravil a na druh? jsem to pak nep?enesel, tak?e se oprava zase ztratila > : > :-( > : > >> Na druhou stranu, pr?v? proto jsem to dal k dispozici na testov?n? ;-) > >> > >> > >> > >> > >> Mari?n > >> > >> > >> > >> " > >> Martin ?vec > >> > >> > >> " > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz"

15.7.2014 09:42:49 (#10)
gravatar

Martin Švec - OSM

<osm at maatts.cz>
109
Klik?m, klik?m, a v?iml jsem si nesrovnalosti... Kdy? se vykop?ruj? a vlo?? tagy z pointinfa, start_date m? form?t "2003-11-05". Kdy? p?id?v? tagy tracer, start_date se vlo?? ve tvaru "05.11.2003". To by se asi m?lo sjednotit do tvaru "2003-11-05"... Martin Dne 11.7.2014 23:15, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > vzhledem k tomu, ?e u? n?jakou dobu relativn? bez probl?m? pou??v?n > novou verzi Traceru a zjistil jsem, ?e opravdu nejsem schopen ji odladit > na 100% (ve?ker? snahy o lad?n? stejn? kon?? mapping party - viz moje > neust?le stoupaj?c? po?ad? ve statistik?ch ;-) ), tak jsem se rozhodl > v?voj ukon?it a d?t v?m to k dispozici k otestov?n?. Pokud by se na?el > n?jak? program?tor, co by pomohl s v?vojem, je v?t?n. > > Pokud se nenajdou n?jak? extra chyby, tak bych to po dovolen? (za??tek > srpna), dal do ofici?ln?ho repozit??e JOSM. Jestli tady je n?kdo, kdo > aktivn? pou??v? je?t? p?vodn? Tracer plugin (lok?ln? mono server), > vyzkou?ejt? pros?m, jestli to je?t? st?le funguje. Tuhle ??st jsem nijak > netestoval a nerad bych p?vodn? funkcionalitu rozbil ;-) > > Plugin je zde: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/beta/Tracer.jar > Zdroje jako obvykle: https://github.com/mkyral/josm-tracer/commits/ruian > > Upozor?uji, ?e je to kompilov?no oproti nejnov?j?? dostupn? verzi JOSM > (josm-latest), tak?e to ve star??ch verz?ch JOSM nemus? j?t nainstalovat. > > Zm?ny: > *) Plugin odstra?uje budovy, kter? se cel? ocitnou uvnit? natrasovan? > budovy. > *) Sna??m se ?e?it p?ekr?vaj?c? se budovy - nov? budova ten p?e?n?vaj?c? > kus ukousne - myslel, ?e to funguje na sto procent, ale te? jsem na?el > jeden p??pad, kdy to nefunguje a zat?m jsem to nevy?e?il. > *) Sna??m se p?ipojit soused?c? budovy > *) sna??m se odstranit nadbyte?n? uzly > *) Jo a kl?vesov? zkratka je te? CTRL+SHIFT+T - je to stejn? s PointInfo > a taky mi Ctrl+T mezit?m ukradli ;-( Komu to nevyhovuje, m??e si to dle > libosti p?enastavit v JOSM. > > Sice to nefunguje na 100%, ale rozhodn? to funguje l?pe ne? p?edchoz? > verze. Hlavn? co se probl?mu s duplicitami t?k?. > > Tak?e otestujte, hlaste probl?my - mo?n? je i oprav?m, kdy? zatla??te na > to spr?vn? tla??tko ;-) > > J? se te? pokus?m n?co ud?lat s LPIS. Asi to bude dal?? modul do Traceru > plus uva?uji o mo?nosti nahr?vat v?e ve zvolen?m Boxu. Ale to je?t? > uvid?m, jestli to bude sou??st Traceru, nebo jako samostatn? skript. > > Mari?n > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

15.7.2014 09:50:59 (#11)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2308 2537
No tak rozd?l mezi ~mapnik a ~marian je v jin? skupin? (osm vs. users). Nastavil jsem na ~marian a ~marian/public_html/* read pro others a te? u? za?alo fungovat: http://poloha.net/~marian/tracer/index.php/?lat= 50.24685171830838&lon=14.296434615110046 Ale furt nejede: http://poloha.net/~marian/tracer/?lat=50.24685171830838&lon =14.296434615110046 - asi je?t? n?jak? probl?m s Rewrite modulem. No nic, u? toho nech?m, m?m tu n?jakou reklamaci na form?t data ;-) Mari?n
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Petr Vejsada <osm at propsychology.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 15. 7. 2014 21:35:34 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer - nov? testovac? verze "Dne ?t 15. ?ervence 2014 21:29:18, Mari?n Kyral napsal(a): http://propsychology.cz/~marian/ to je ta sam? ma?ina, jen jin? dom?na. Dozv?me se, ?e: The requested URL /home/marian/public_html/index.php was not found on this server. co? je blbost, proto?e ten soubor existuje a apache ho m??e ??st. Taky ho ?te, kdy? se jde cestou http://josm.poloha.net ale asi bychom to nem?li prob?rat tady. zobrazit citaci
> ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: Petr Sch?nmann <pschonmann at gmail.com> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> > Datum: 15. 7. 2014 21:21:29 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer - nov? testovac? verze > > "Neni to tim, ze ~marian bere jako home/marian - tvuj domovsky adresar > ? ( jen tip od boku :) ) > " > > > > No o to pr?v? jde. ~username/tracer je alias na ~username/public_html/ > tracer/ > > > co? je /home/marian/public_html/tracer/. > > > > > No a josm.poloha.net/tracer je ?pln? stejn? alias ( /home/marian/public_ > html/tracer/ ) ;-) > > > > > Koukal jsem na pr?va, ale nic podez?el?ho tam nevid?m. > > > > > > Mari?n > > > > > " > > Dne 15. ?ervence 2014 21:02 Petr Vejsada <osm at propsychology.cz> napsal(a): > > Ahoj, > > > > j? jsem se zase d?val na tu konfiguraci s del??m ?asov?m odstupem a
prost? zobrazit citaci
> > tam > > > nic nevid?m, chjo :-(. V?em u?ivatel?m chod? weby http://host/~username
, zobrazit citaci
> > nap??klad http://poloha.net/~mapnik ?i ~osmimport jen ~marian ne. Mo?n? > > kdyby > > > se na to n?jak? guru byl ochotn? pod?vat, p?e si fakt nev?m rady, n?co > > mus?m > > > p?ehl??et. Je to Slackware, haha, ten v?ichni d?v?rn? znaji ;-)) > > > > Dne ?t 15. ?ervence 2014 20:41:51, Mari?n Kyral napsal(a): > >> ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > >> Od: Martin ?vec - OSM <osm at maatts.cz> > >> Komu: mkyral at email.cz > >> Datum: 15. 7. 2014 17:15:29 > >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer - nov? testovac? verze > >> > >> "Super, d?ky. :-) Akor?t po??d nefunguje defaultn? server, mus?m > > explicitn? > > >> nastavit "Vlastn? RUIAN > >> server" na http://josm.poloha.net/tracer/. To je chyba, nebo m?m n?co > >> ?patn?? > >> " > >> > >> > >> > >> Pravdu d?? n??eln?ku. Jak m?m te? dva po??ta?e, tak jsem to na jednom > >> opravil a na druh? jsem to pak nep?enesel, tak?e se oprava zase
ztratila zobrazit citaci
> : > :-( > : > >> Na druhou stranu, pr?v? proto jsem to dal k dispozici na testov?n? ;-) > >> > >> > >> > >> > >> Mari?n > >> > >> > >> > >> " > >> Martin ?vec > >> > >> > >> " > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz"
_______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140715/51b455e8/attachment.html>

15.7.2014 10:41:21 (#12)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2308 2537
Ahoj, nahr?l jsem novou verzi obsahuj?c? n?sleduj?c? zm?ny: ??? Fix date format:? 05.11.2003 vs. 2003-11-05 ??? Fix Bug #4 - Node is already deleted ??? Fix RUIAN service URL Stahujte na: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/beta/Tracer.jar Mari?n
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 11. 7. 2014 23:15:32 P?edm?t: [Talk-cz] Tracer - nov? testovac? verze "Ahoj, vzhledem k tomu, ?e u? n?jakou dobu relativn? bez probl?m? pou??v?n novou verzi Traceru a zjistil jsem, ?e opravdu nejsem schopen ji odladit na 100% (ve?ker? snahy o lad?n? stejn? kon?? mapping party - viz moje neust?le stoupaj?c? po?ad? ve statistik?ch ;-) ), tak jsem se rozhodl v?voj ukon?it a d?t v?m to k dispozici k otestov?n?. Pokud by se na?el n?jak? program?tor, co by pomohl s v?vojem, je v?t?n. Pokud se nenajdou n?jak? extra chyby, tak bych to po dovolen? (za??tek srpna), dal do ofici?ln?ho repozit??e JOSM. Jestli tady je n?kdo, kdo aktivn? pou??v? je?t? p?vodn? Tracer plugin (lok?ln? mono server), vyzkou?ejt? pros?m, jestli to je?t? st?le funguje. Tuhle ??st jsem nijak netestoval a nerad bych p?vodn? funkcionalitu rozbil ;-) Plugin je zde: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/beta/Tracer.jar Zdroje jako obvykle: https://github.com/mkyral/josm-tracer/commits/ruian Upozor?uji, ?e je to kompilov?no oproti nejnov?j?? dostupn? verzi JOSM (josm-latest), tak?e to ve star??ch verz?ch JOSM nemus? j?t nainstalovat. Zm?ny: *) Plugin odstra?uje budovy, kter? se cel? ocitnou uvnit? natrasovan? budovy. *) Sna??m se ?e?it p?ekr?vaj?c? se budovy - nov? budova ten p?e?n?vaj?c? kus ukousne - myslel, ?e to funguje na sto procent, ale te? jsem na?el jeden p??pad, kdy to nefunguje a zat?m jsem to nevy?e?il. *) Sna??m se p?ipojit soused?c? budovy *) sna??m se odstranit nadbyte?n? uzly *) Jo a kl?vesov? zkratka je te? CTRL+SHIFT+T - je to stejn? s PointInfo a taky mi Ctrl+T mezit?m ukradli ;-( Komu to nevyhovuje, m??e si to dle libosti p?enastavit v JOSM. Sice to nefunguje na 100%, ale rozhodn? to funguje l?pe ne? p?edchoz? verze. Hlavn? co se probl?mu s duplicitami t?k?. Tak?e otestujte, hlaste probl?my - mo?n? je i oprav?m, kdy? zatla??te na to spr?vn? tla??tko ;-) J? se te? pokus?m n?co ud?lat s LPIS. Asi to bude dal?? modul do Traceru plus uva?uji o mo?nosti nahr?vat v?e ve zvolen?m Boxu. Ale to je?t? uvid?m, jestli to bude sou??st Traceru, nebo jako samostatn? skript. Mari?n _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140715/e0822eb5/attachment.html>

16.7.2014 10:58:36 (#13)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
551
Cus, nevim v cem to je, ale s libovolnym pouzitim mi vznikne konflikt. Je to na tema ze lokalne sem smazal bod kterej na serveru existuje. Vyresit se da jedine tak, ze aplikuju verzi ze serveru, pri pokusu o aplikovani lokalni verze se to cykli porad dokola. Navic pokud josm nekeca, tak ten koflikt vznikne na bodech budov, na ktery sem vubec nesahal => plugin zjevne ano. Dne 11.7.2014 23:15, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > vzhledem k tomu, ?e u? n?jakou dobu relativn? bez probl?m? pou??v?n > novou verzi Traceru a zjistil jsem, ?e opravdu nejsem schopen ji odladit > na 100% (ve?ker? snahy o lad?n? stejn? kon?? mapping party - viz moje > neust?le stoupaj?c? po?ad? ve statistik?ch ;-) ), tak jsem se rozhodl > v?voj ukon?it a d?t v?m to k dispozici k otestov?n?. Pokud by se na?el > n?jak? program?tor, co by pomohl s v?vojem, je v?t?n. > > Pokud se nenajdou n?jak? extra chyby, tak bych to po dovolen? (za??tek > srpna), dal do ofici?ln?ho repozit??e JOSM. Jestli tady je n?kdo, kdo > aktivn? pou??v? je?t? p?vodn? Tracer plugin (lok?ln? mono server), > vyzkou?ejt? pros?m, jestli to je?t? st?le funguje. Tuhle ??st jsem nijak > netestoval a nerad bych p?vodn? funkcionalitu rozbil ;-) > > Plugin je zde: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/beta/Tracer.jar > Zdroje jako obvykle: https://github.com/mkyral/josm-tracer/commits/ruian > > Upozor?uji, ?e je to kompilov?no oproti nejnov?j?? dostupn? verzi JOSM > (josm-latest), tak?e to ve star??ch verz?ch JOSM nemus? j?t nainstalovat. > > Zm?ny: > *) Plugin odstra?uje budovy, kter? se cel? ocitnou uvnit? natrasovan? > budovy. > *) Sna??m se ?e?it p?ekr?vaj?c? se budovy - nov? budova ten p?e?n?vaj?c? > kus ukousne - myslel, ?e to funguje na sto procent, ale te? jsem na?el > jeden p??pad, kdy to nefunguje a zat?m jsem to nevy?e?il. > *) Sna??m se p?ipojit soused?c? budovy > *) sna??m se odstranit nadbyte?n? uzly > *) Jo a kl?vesov? zkratka je te? CTRL+SHIFT+T - je to stejn? s PointInfo > a taky mi Ctrl+T mezit?m ukradli ;-( Komu to nevyhovuje, m??e si to dle > libosti p?enastavit v JOSM. > > Sice to nefunguje na 100%, ale rozhodn? to funguje l?pe ne? p?edchoz? > verze. Hlavn? co se probl?mu s duplicitami t?k?. > > Tak?e otestujte, hlaste probl?my - mo?n? je i oprav?m, kdy? zatla??te na > to spr?vn? tla??tko ;-) > > J? se te? pokus?m n?co ud?lat s LPIS. Asi to bude dal?? modul do Traceru > plus uva?uji o mo?nosti nahr?vat v?e ve zvolen?m Boxu. Ale to je?t? > uvid?m, jestli to bude sou??st Traceru, nebo jako samostatn? skript. > > Mari?n > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

16.7.2014 11:28:03 (#14)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2308 2537
Ahoj,
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: jzvc <jzvc at tpfree.net> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 16. 7. 2014 23:00:58 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer - nov? testovac? verze "Cus, nevim v cem to je, ale s libovolnym pouzitim mi vznikne konflikt. Je to na tema ze lokalne sem smazal bod kterej na serveru existuje. Vyresit se da jedine tak, ze aplikuju verzi ze serveru, pri pokusu o aplikovani lokalni verze se to cykli porad dokola. Navic pokud josm nekeca, tak ten koflikt vznikne na bodech budov, na ktery sem vubec nesahal => plugin zjevne ano. " Divn?, divn?. M??e? hodit n?jak? p??klad? P??padn? n?jak? detaily? Zkou?el jsi p?vodn?, nebo aktualizovanou verzi? D?ky, Mari?n " Dne 11.7.2014 23:15, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > vzhledem k tomu, ?e u? n?jakou dobu relativn? bez probl?m? pou??v?n > novou verzi Traceru a zjistil jsem, ?e opravdu nejsem schopen ji odladit > na 100% (ve?ker? snahy o lad?n? stejn? kon?? mapping party - viz moje > neust?le stoupaj?c? po?ad? ve statistik?ch ;-) ), tak jsem se rozhodl > v?voj ukon?it a d?t v?m to k dispozici k otestov?n?. Pokud by se na?el > n?jak? program?tor, co by pomohl s v?vojem, je v?t?n. > > Pokud se nenajdou n?jak? extra chyby, tak bych to po dovolen? (za??tek > srpna), dal do ofici?ln?ho repozit??e JOSM. Jestli tady je n?kdo, kdo > aktivn? pou??v? je?t? p?vodn? Tracer plugin (lok?ln? mono server), > vyzkou?ejt? pros?m, jestli to je?t? st?le funguje. Tuhle ??st jsem nijak > netestoval a nerad bych p?vodn? funkcionalitu rozbil ;-) > > Plugin je zde: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/beta/Tracer.jar > Zdroje jako obvykle: https://github.com/mkyral/josm-tracer/commits/ruian > > Upozor?uji, ?e je to kompilov?no oproti nejnov?j?? dostupn? verzi JOSM > (josm-latest), tak?e to ve star??ch verz?ch JOSM nemus? j?t nainstalovat. > > Zm?ny: > *) Plugin odstra?uje budovy, kter? se cel? ocitnou uvnit? natrasovan? > budovy. > *) Sna??m se ?e?it p?ekr?vaj?c? se budovy - nov? budova ten p?e?n?vaj?c? > kus ukousne - myslel, ?e to funguje na sto procent, ale te? jsem na?el > jeden p??pad, kdy to nefunguje a zat?m jsem to nevy?e?il. > *) Sna??m se p?ipojit soused?c? budovy > *) sna??m se odstranit nadbyte?n? uzly > *) Jo a kl?vesov? zkratka je te? CTRL+SHIFT+T - je to stejn? s PointInfo > a taky mi Ctrl+T mezit?m ukradli ;-( Komu to nevyhovuje, m??e si to dle > libosti p?enastavit v JOSM. > > Sice to nefunguje na 100%, ale rozhodn? to funguje l?pe ne? p?edchoz? > verze. Hlavn? co se probl?mu s duplicitami t?k?. > > Tak?e otestujte, hlaste probl?my - mo?n? je i oprav?m, kdy? zatla??te na > to spr?vn? tla??tko ;-) > > J? se te? pokus?m n?co ud?lat s LPIS. Asi to bude dal?? modul do Traceru > plus uva?uji o mo?nosti nahr?vat v?e ve zvolen?m Boxu. Ale to je?t? > uvid?m, jestli to bude sou??st Traceru, nebo jako samostatn? skript. > > Mari?n > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
_______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140716/cf4b8cd6/attachment.html>

16.7.2014 11:59:49 (#15)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
511
Toto m??e vzniknout tehdy, kdy je v editovan? vrstv? jen samotn? editovan? budova. JOSM pak nic nev? o tom, ?e uzel je sd?len? je?t? se sousedn? budovou. P?i editov?n? budovy je nutn? m?t ve vrstv? i v?echny budovy, kter? s n? bezprost?edn? soused? a tedy sd?lej? spole?n? body. Dne St 16. ?ervence 2014 23:28:03, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> "Cus, nevim v cem to je, ale s libovolnym pouzitim mi vznikne konflikt. > Je to na tema ze lokalne sem smazal bod kterej na serveru existuje. > Vyresit se da jedine tak, ze aplikuju verzi ze serveru, pri pokusu o > aplikovani lokalni verze se to cykli porad dokola. > > > Navic pokud josm nekeca, tak ten koflikt vznikne na bodech budov, na > ktery sem vubec nesahal => plugin zjevne ano. > "

17.7.2014 01:13:14 (#16)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
551
Dne 16.7.2014 23:28, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: jzvc <jzvc at tpfree.net> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> > Datum: 16. 7. 2014 23:00:58 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer - nov? testovac? verze > > > Cus, nevim v cem to je, ale s libovolnym pouzitim mi vznikne konflikt. > Je to na tema ze lokalne sem smazal bod kterej na serveru existuje. > Vyresit se da jedine tak, ze aplikuju verzi ze serveru, pri pokusu o > aplikovani lokalni verze se to cykli porad dokola. > > > Navic pokud josm nekeca, tak ten koflikt vznikne na bodech budov, na > ktery sem vubec nesahal => plugin zjevne ano. > > > Divn?, divn?. M??e? hodit n?jak? p??klad? P??padn? n?jak? detaily? > > Zkou?el jsi p?vodn?, nebo aktualizovanou verzi? >
Cus, Zkousel sem posledni verzi na posledni verzi josm (7313). Budovy nesousedily. http://www.openstreetmap.org/relation/440427#map=18/49.40296/15.58466 pokud si pamatuju, protah sem pres plugin budovu 4340/6 (a par budov kolem nadrazi) a konflikt to hlasilo na budove 1472/15a (byl to mimo jiny dolni levy bod). Testil sem to jen zbezne, ale vypadalo to, ze pocet trasovanych budov nema temer zadny vliv. Nedetekuje plugin nejakou duplicitu i mimo zpracovanou oblast? zobrazit citaci
> > D?ky, > > Mari?n > > > > > Dne 11.7.2014 23:15, Mari?n Kyral napsal(a): > > Ahoj, > > vzhledem k tomu, ?e u? n?jakou dobu relativn? bez probl?m? pou??v?n > > novou verzi Traceru a zjistil jsem, ?e opravdu nejsem schopen ji > odladit > > na 100% (ve?ker? snahy o lad?n? stejn? kon?? mapping party - viz moje > > neust?le stoupaj?c? po?ad? ve statistik?ch ;-) ), tak jsem se rozhodl > > v?voj ukon?it a d?t v?m to k dispozici k otestov?n?. Pokud by se > na?el > > n?jak? program?tor, co by pomohl s v?vojem, je v?t?n. > > > > Pokud se nenajdou n?jak? extra chyby, tak bych to po dovolen? > (za??tek > > srpna), dal do ofici?ln?ho repozit??e JOSM. Jestli tady je n?kdo, kdo > > aktivn? pou??v? je?t? p?vodn? Tracer plugin (lok?ln? mono server), > > vyzkou?ejt? pros?m, jestli to je?t? st?le funguje. Tuhle ??st > jsem nijak > > netestoval a nerad bych p?vodn? funkcionalitu rozbil ;-) > > > > Plugin je zde: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/beta/Tracer.jar > > Zdroje jako obvykle: > https://github.com/mkyral/josm-tracer/commits/ruian > > > > Upozor?uji, ?e je to kompilov?no oproti nejnov?j?? dostupn? verzi > JOSM > > (josm-latest), tak?e to ve star??ch verz?ch JOSM nemus? j?t > nainstalovat. > > > > Zm?ny: > > *) Plugin odstra?uje budovy, kter? se cel? ocitnou uvnit? natrasovan? > > budovy. > > *) Sna??m se ?e?it p?ekr?vaj?c? se budovy - nov? budova ten > p?e?n?vaj?c? > > kus ukousne - myslel, ?e to funguje na sto procent, ale te? jsem > na?el > > jeden p??pad, kdy to nefunguje a zat?m jsem to nevy?e?il. > > *) Sna??m se p?ipojit soused?c? budovy > > *) sna??m se odstranit nadbyte?n? uzly > > *) Jo a kl?vesov? zkratka je te? CTRL+SHIFT+T - je to stejn? s > PointInfo > > a taky mi Ctrl+T mezit?m ukradli ;-( Komu to nevyhovuje, m??e si > to dle > > libosti p?enastavit v JOSM. > > > > Sice to nefunguje na 100%, ale rozhodn? to funguje l?pe ne? p?edchoz? > > verze. Hlavn? co se probl?mu s duplicitami t?k?. > > > > Tak?e otestujte, hlaste probl?my - mo?n? je i oprav?m, kdy? > zatla??te na > > to spr?vn? tla??tko ;-) > > > > J? se te? pokus?m n?co ud?lat s LPIS. Asi to bude dal?? modul do > Traceru > > plus uva?uji o mo?nosti nahr?vat v?e ve zvolen?m Boxu. Ale to je?t? > > uvid?m, jestli to bude sou??st Traceru, nebo jako samostatn? skript. > > > > Mari?n > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

17.7.2014 01:54:58 (#17)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2308 2537
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: jzvc <jzvc at tpfree.net> Komu: talk-cz at openstreetmap.org Datum: 17. 7. 2014 13:14:46 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer - nov? testovac? verze "Dne 16.7.2014 23:28, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: jzvc <jzvc at tpfree.net> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> > Datum: 16. 7. 2014 23:00:58 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer - nov? testovac? verze > > > Cus, nevim v cem to je, ale s libovolnym pouzitim mi vznikne konflikt. > Je to na tema ze lokalne sem smazal bod kterej na serveru existuje. > Vyresit se da jedine tak, ze aplikuju verzi ze serveru, pri pokusu o > aplikovani lokalni verze se to cykli porad dokola. > > > Navic pokud josm nekeca, tak ten koflikt vznikne na bodech budov, na > ktery sem vubec nesahal => plugin zjevne ano. > > > Divn?, divn?. M??e? hodit n?jak? p??klad? P??padn? n?jak? detaily? > > Zkou?el jsi p?vodn?, nebo aktualizovanou verzi? >
Cus, Zkousel sem posledni verzi na posledni verzi josm (7313). Budovy nesousedily. http://www.openstreetmap.org/relation/440427#map=18/49.40296/15.58466 pokud si pamatuju, protah sem pres plugin budovu 4340/6 (a par budov kolem nadrazi) a konflikt to hlasilo na budove 1472/15a (byl to mimo jiny dolni levy bod). " D?ky, vyzkou??m (ale asi ne hned, te? budu t?den mimo). Jak velkou oblast jsi m?l sta?enou? Nebyla dan? budova alespo? ??ste?n? mimo sta?enou oblast? To bych mo?n? tu?il (a asi bych to m?l n?jak omezit). " Testil sem to jen zbezne, ale vypadalo to, ze pocet trasovanych budov nema temer zadny vliv. Nedetekuje plugin nejakou duplicitu i mimo zpracovanou oblast? " No o co se tam pokou??m je to, ?e n?kdy, po odpojen? od sousedn? budovy, z?stanou na sousedn? budov? ji? nepot?ebn? uzly. A j? se je sna??m detekovat a smazat. Beru v?dy dva soused?c? segmenty a sna??m se zjistit, jestli prost?edn? bod le?? na ?se?ce tvo?en? krajn?mi body. Pokud zjist?m, ?e to tak je, a prost?edn? bod nen? sou??st? dal??ho objektu, tak jej sma?u. No a asi to nefunguje jak by m?lo. Ono toti? je to trochu komplikovan?. V?echny zm?ny, kter? d?l?m, d?l?m na kopii objekt? a z?rove? zapisuji do fronty p??kazy typu "vytvo? bod Y", "p?esu? bod X na ", "P?idej bod do cesty W". A a? ?pln? na konci se provede "commit", kter? v?echny tyto zm?ny provede na vrstv? sta?en? v JOSM. P?i maz?n? si pak mus?m s?m hl?dat, zda dan? bod nen? sou??st? n?jak? jin? cesty. Bohu?el nemohu p??mo zjistit, kolik cest je na konkr?tn? bod nav?z?no, ale mus?m proch?zet jednu cestu po druh? a pt?t se, zda tento bod nen? jejich sou??st?. No a tady je obrovsk? prostor na chyby :-( Zat?m to vid?m tak, ?e nebudu sahat na body, kter? se nal?zaj? mimo sta?enou oblast. No a pak se mo?n? je?t? jednou pod?v?m, na ten algoritmus, co se sna?? mazat nadbyte?n? body. Mari?n " zobrazit citaci
> > D?ky, > > Mari?n > > > > > Dne 11.7.2014 23:15, Mari?n Kyral napsal(a): > > Ahoj, > > vzhledem k tomu, ?e u? n?jakou dobu relativn? bez probl?m? pou??v?n > > novou verzi Traceru a zjistil jsem, ?e opravdu nejsem schopen ji > odladit > > na 100% (ve?ker? snahy o lad?n? stejn? kon?? mapping party - viz moje > > neust?le stoupaj?c? po?ad? ve statistik?ch ;-) ), tak jsem se rozhodl > > v?voj ukon?it a d?t v?m to k dispozici k otestov?n?. Pokud by se > na?el > > n?jak? program?tor, co by pomohl s v?vojem, je v?t?n. > > > > Pokud se nenajdou n?jak? extra chyby, tak bych to po dovolen? > (za??tek > > srpna), dal do ofici?ln?ho repozit??e JOSM. Jestli tady je n?kdo, kdo > > aktivn? pou??v? je?t? p?vodn? Tracer plugin (lok?ln? mono server), > > vyzkou?ejt? pros?m, jestli to je?t? st?le funguje. Tuhle ??st > jsem nijak > > netestoval a nerad bych p?vodn? funkcionalitu rozbil ;-) > > > > Plugin je zde: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/beta/Tracer.jar > > Zdroje jako obvykle: > https://github.com/mkyral/josm-tracer/commits/ruian > > > > Upozor?uji, ?e je to kompilov?no oproti nejnov?j?? dostupn? verzi > JOSM > > (josm-latest), tak?e to ve star??ch verz?ch JOSM nemus? j?t > nainstalovat. > > > > Zm?ny: > > *) Plugin odstra?uje budovy, kter? se cel? ocitnou uvnit? natrasovan? > > budovy. > > *) Sna??m se ?e?it p?ekr?vaj?c? se budovy - nov? budova ten > p?e?n?vaj?c? > > kus ukousne - myslel, ?e to funguje na sto procent, ale te? jsem > na?el > > jeden p??pad, kdy to nefunguje a zat?m jsem to nevy?e?il. > > *) Sna??m se p?ipojit soused?c? budovy > > *) sna??m se odstranit nadbyte?n? uzly > > *) Jo a kl?vesov? zkratka je te? CTRL+SHIFT+T - je to stejn? s > PointInfo > > a taky mi Ctrl+T mezit?m ukradli ;-( Komu to nevyhovuje, m??e si > to dle > > libosti p?enastavit v JOSM. > > > > Sice to nefunguje na 100%, ale rozhodn? to funguje l?pe ne? p?edchoz? > > verze. Hlavn? co se probl?mu s duplicitami t?k?. > > > > Tak?e otestujte, hlaste probl?my - mo?n? je i oprav?m, kdy? > zatla??te na > > to spr?vn? tla??tko ;-) > > > > J? se te? pokus?m n?co ud?lat s LPIS. Asi to bude dal?? modul do > Traceru > > plus uva?uji o mo?nosti nahr?vat v?e ve zvolen?m Boxu. Ale to je?t? > > uvid?m, jestli to bude sou??st Traceru, nebo jako samostatn? skript. > > > > Mari?n > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
_______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140717/6831e1a1/attachment.html>

18.7.2014 04:03:20 (#18)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2308 2537
Tak jsem si te? trochu poklikal v Jihlav? a poda?ilo se mi "vyrobit" 24 konflikt? :-( Budu muset vymyslet n?jak? lep?? debugging. Z aktu?ln?ho logu jsem nic zaj?mav?ho nevykoukal. Zat?m ?ekn?me, ?e Tracer nen? vhodn? pro klik?n? v hust? z?stavb? :-D Mari?n
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 17. 7. 2014 13:55:43 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer - nov? testovac? verze " ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: jzvc <jzvc at tpfree.net> Komu: talk-cz at openstreetmap.org Datum: 17. 7. 2014 13:14:46 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer - nov? testovac? verze "Dne 16.7.2014 23:28, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: jzvc <jzvc at tpfree.net> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> > Datum: 16. 7. 2014 23:00:58 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer - nov? testovac? verze > > > Cus, nevim v cem to je, ale s libovolnym pouzitim mi vznikne konflikt. > Je to na tema ze lokalne sem smazal bod kterej na serveru existuje. > Vyresit se da jedine tak, ze aplikuju verzi ze serveru, pri pokusu o > aplikovani lokalni verze se to cykli porad dokola. > > > Navic pokud josm nekeca, tak ten koflikt vznikne na bodech budov, na > ktery sem vubec nesahal => plugin zjevne ano. > > > Divn?, divn?. M??e? hodit n?jak? p??klad? P??padn? n?jak? detaily? > > Zkou?el jsi p?vodn?, nebo aktualizovanou verzi? >
Cus, Zkousel sem posledni verzi na posledni verzi josm (7313). Budovy nesousedily. http://www.openstreetmap.org/relation/440427#map=18/49.40296/15.58466 pokud si pamatuju, protah sem pres plugin budovu 4340/6 (a par budov kolem nadrazi) a konflikt to hlasilo na budove 1472/15a (byl to mimo jiny dolni levy bod). " D?ky, vyzkou??m (ale asi ne hned, te? budu t?den mimo). Jak velkou oblast jsi m?l sta?enou? Nebyla dan? budova alespo? ??ste?n? mimo sta?enou oblast? To bych mo?n? tu?il (a asi bych to m?l n?jak omezit). " Testil sem to jen zbezne, ale vypadalo to, ze pocet trasovanych budov nema temer zadny vliv. Nedetekuje plugin nejakou duplicitu i mimo zpracovanou oblast? " No o co se tam pokou??m je to, ?e n?kdy, po odpojen? od sousedn? budovy, z?stanou na sousedn? budov? ji? nepot?ebn? uzly. A j? se je sna??m detekovat a smazat. Beru v?dy dva soused?c? segmenty a sna??m se zjistit, jestli prost?edn? bod le?? na ?se?ce tvo?en? krajn?mi body. Pokud zjist?m, ?e to tak je, a prost?edn? bod nen? sou??st? dal??ho objektu, tak jej sma?u. No a asi to nefunguje jak by m?lo. Ono toti? je to trochu komplikovan?. V?echny zm?ny, kter? d?l?m, d?l?m na kopii objekt? a z?rove? zapisuji do fronty p??kazy typu "vytvo? bod Y", "p?esu? bod X na ", "P?idej bod do cesty W". A a? ?pln? na konci se provede "commit", kter? v?echny tyto zm?ny provede na vrstv? sta?en? v JOSM. P?i maz?n? si pak mus?m s?m hl?dat, zda dan? bod nen? sou??st? n?jak? jin? cesty. Bohu?el nemohu p??mo zjistit, kolik cest je na konkr?tn? bod nav?z?no, ale mus?m proch?zet jednu cestu po druh? a pt?t se, zda tento bod nen? jejich sou??st?. No a tady je obrovsk? prostor na chyby :-( Zat?m to vid?m tak, ?e nebudu sahat na body, kter? se nal?zaj? mimo sta?enou oblast. No a pak se mo?n? je?t? jednou pod?v?m, na ten algoritmus, co se sna?? mazat nadbyte?n? body. Mari?n " ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140718/583be131/attachment.html>

19.7.2014 01:35:52 (#19)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
551
Predchozi verze tohle nedelala => hledej v poslednich zmenach. Pokud jsem to dobre pochopil, tak vpodstate jde o to, ze plugin zmeni podkladova data, ale tu zmenu nezapise jako zmenu. Dne 18.7.2014 16:03, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Tak jsem si te? trochu poklikal v Jihlav? a poda?ilo se mi "vyrobit" 24 > konflikt? :-( > Budu muset vymyslet n?jak? lep?? debugging. Z aktu?ln?ho logu jsem nic > zaj?mav?ho nevykoukal. > > Zat?m ?ekn?me, ?e Tracer nen? vhodn? pro klik?n? v hust? z?stavb? :-D > > Mari?n > > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> > Datum: 17. 7. 2014 13:55:43 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer - nov? testovac? verze > > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > > Od: jzvc <jzvc at tpfree.net> > Komu: talk-cz at openstreetmap.org > Datum: 17. 7. 2014 13:14:46 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer - nov? testovac? verze > > > Dne 16.7.2014 23:28, Mari?n Kyral napsal(a): > > Ahoj, > > > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > > Od: jzvc <jzvc at tpfree.net> > > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> > > Datum: 16. 7. 2014 23:00:58 > > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer - nov? testovac? verze > > > > > > Cus, nevim v cem to je, ale s libovolnym pouzitim mi vznikne > konflikt. > > Je to na tema ze lokalne sem smazal bod kterej na serveru > existuje. > > Vyresit se da jedine tak, ze aplikuju verzi ze serveru, pri > pokusu o > > aplikovani lokalni verze se to cykli porad dokola. > > > > > > Navic pokud josm nekeca, tak ten koflikt vznikne na bodech > budov, na > > ktery sem vubec nesahal => plugin zjevne ano. > > > > > > Divn?, divn?. M??e? hodit n?jak? p??klad? P??padn? n?jak? > detaily? > > > > Zkou?el jsi p?vodn?, nebo aktualizovanou verzi? > > > > Cus, > Zkousel sem posledni verzi na posledni verzi josm (7313). Budovy > nesousedily. > > http://www.openstreetmap.org/relation/440427#map=18/49.40296/15.58466 > > pokud si pamatuju, protah sem pres plugin budovu 4340/6 (a par > budov > kolem nadrazi) a konflikt to hlasilo na budove 1472/15a (byl to > mimo > jiny dolni levy bod). > > > D?ky, > > vyzkou??m (ale asi ne hned, te? budu t?den mimo). Jak velkou oblast > jsi m?l sta?enou? Nebyla dan? budova alespo? ??ste?n? mimo sta?enou > oblast? To bych mo?n? tu?il (a asi bych to m?l n?jak omezit). > > > > Testil sem to jen zbezne, ale vypadalo to, ze pocet trasovanych > budov > nema temer zadny vliv. Nedetekuje plugin nejakou duplicitu i mimo > zpracovanou oblast? > > > No o co se tam pokou??m je to, ?e n?kdy, po odpojen? od sousedn? > budovy, z?stanou na sousedn? budov? ji? nepot?ebn? uzly. A j? se je > sna??m detekovat a smazat. Beru v?dy dva soused?c? segmenty a sna??m > se zjistit, jestli prost?edn? bod le?? na ?se?ce tvo?en? krajn?mi > body. Pokud zjist?m, ?e to tak je, a prost?edn? bod nen? sou??st? > dal??ho objektu, tak jej sma?u. No a asi to nefunguje jak by m?lo. > > > Ono toti? je to trochu komplikovan?. V?echny zm?ny, kter? d?l?m, > d?l?m na kopii objekt? a z?rove? zapisuji do fronty p??kazy typu > "vytvo? bod Y", "p?esu? bod X na ", "P?idej bod do cesty W". A a? > ?pln? na konci se provede "commit", kter? v?echny tyto zm?ny provede > na vrstv? sta?en? v JOSM. > > > P?i maz?n? si pak mus?m s?m hl?dat, zda dan? bod nen? sou??st? > n?jak? jin? cesty. Bohu?el nemohu p??mo zjistit, kolik cest je na > konkr?tn? bod nav?z?no, ale mus?m proch?zet jednu cestu po druh? a > pt?t se, zda tento bod nen? jejich sou??st?. No a tady je obrovsk? > prostor na chyby :-( > > > Zat?m to vid?m tak, ?e nebudu sahat na body, kter? se nal?zaj? mimo > sta?enou oblast. No a pak se mo?n? je?t? jednou pod?v?m, na ten > algoritmus, co se sna?? mazat nadbyte?n? body. > > > Mari?n > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

19.7.2014 03:44:29 (#20)
gravatar

Martin Švec - OSM

<osm at maatts.cz>
109
Potvrzuju, ?e to d?l? a? posledn? verze. P?edchoz? sice vyr?b?la mnohem v?c duplicitn?ch bod?, ale ??dn? konflikty ;-) Nev?m jestli je to stejn? probl?m, ale reprodukovatelnou chybu jsem na?el nap?. na https://www.openstreetmap.org/#map=19/49.24478/16.23263&layers=N - kdy? kliknu na d?m ?. 81 (par. 17/4) nebo ?. 1 (par. 17/3), plugin sm?zne z?padn? roh domu ?. 35 (par. 17/2) a nevr?t? ho zp?t ani undo. Martin On 19.7.2014 13:35, jzvc wrote: zobrazit citaci
> Predchozi verze tohle nedelala => hledej v poslednich zmenach. Pokud jsem to dobre pochopil, tak vpodstate jde o to, ze plugin zmeni podkladova data, ale tu zmenu nezapise jako zmenu. > > Dne 18.7.2014 16:03, Mari?n Kyral napsal(a): >> Tak jsem si te? trochu poklikal v Jihlav? a poda?ilo se mi "vyrobit" 24 >> konflikt? :-( >> Budu muset vymyslet n?jak? lep?? debugging. Z aktu?ln?ho logu jsem nic >> zaj?mav?ho nevykoukal. >> >> Zat?m ?ekn?me, ?e Tracer nen? vhodn? pro klik?n? v hust? z?stavb? :-D >> >> Mari?n >> >> >> ---------- P?vodn? zpr?va ---------- >> Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> >> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> >> Datum: 17. 7. 2014 13:55:43 >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer - nov? testovac? verze >> >> >> ---------- P?vodn? zpr?va ---------- >> >> Od: jzvc <jzvc at tpfree.net> >> Komu: talk-cz at openstreetmap.org >> Datum: 17. 7. 2014 13:14:46 >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer - nov? testovac? verze >> >> >> Dne 16.7.2014 23:28, Mari?n Kyral napsal(a): >> > Ahoj, >> > >> > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- >> > Od: jzvc <jzvc at tpfree.net> >> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> >> > Datum: 16. 7. 2014 23:00:58 >> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer - nov? testovac? verze >> > >> > >> > Cus, nevim v cem to je, ale s libovolnym pouzitim mi vznikne >> konflikt. >> > Je to na tema ze lokalne sem smazal bod kterej na serveru >> existuje. >> > Vyresit se da jedine tak, ze aplikuju verzi ze serveru, pri >> pokusu o >> > aplikovani lokalni verze se to cykli porad dokola. >> > >> > >> > Navic pokud josm nekeca, tak ten koflikt vznikne na bodech >> budov, na >> > ktery sem vubec nesahal => plugin zjevne ano. >> > >> > >> > Divn?, divn?. M??e? hodit n?jak? p??klad? P??padn? n?jak? >> detaily? >> > >> > Zkou?el jsi p?vodn?, nebo aktualizovanou verzi? >> > >> >> Cus, >> Zkousel sem posledni verzi na posledni verzi josm (7313). Budovy >> nesousedily. >> >> http://www.openstreetmap.org/relation/440427#map=18/49.40296/15.58466 >> >> pokud si pamatuju, protah sem pres plugin budovu 4340/6 (a par >> budov >> kolem nadrazi) a konflikt to hlasilo na budove 1472/15a (byl to >> mimo >> jiny dolni levy bod). >> >> >> D?ky, >> >> vyzkou??m (ale asi ne hned, te? budu t?den mimo). Jak velkou oblast >> jsi m?l sta?enou? Nebyla dan? budova alespo? ??ste?n? mimo sta?enou >> oblast? To bych mo?n? tu?il (a asi bych to m?l n?jak omezit). >> >> >> >> Testil sem to jen zbezne, ale vypadalo to, ze pocet trasovanych >> budov >> nema temer zadny vliv. Nedetekuje plugin nejakou duplicitu i mimo >> zpracovanou oblast? >> >> >> No o co se tam pokou??m je to, ?e n?kdy, po odpojen? od sousedn? >> budovy, z?stanou na sousedn? budov? ji? nepot?ebn? uzly. A j? se je >> sna??m detekovat a smazat. Beru v?dy dva soused?c? segmenty a sna??m >> se zjistit, jestli prost?edn? bod le?? na ?se?ce tvo?en? krajn?mi >> body. Pokud zjist?m, ?e to tak je, a prost?edn? bod nen? sou??st? >> dal??ho objektu, tak jej sma?u. No a asi to nefunguje jak by m?lo. >> >> >> Ono toti? je to trochu komplikovan?. V?echny zm?ny, kter? d?l?m, >> d?l?m na kopii objekt? a z?rove? zapisuji do fronty p??kazy typu >> "vytvo? bod Y", "p?esu? bod X na ", "P?idej bod do cesty W". A a? >> ?pln? na konci se provede "commit", kter? v?echny tyto zm?ny provede >> na vrstv? sta?en? v JOSM. >> >> >> P?i maz?n? si pak mus?m s?m hl?dat, zda dan? bod nen? sou??st? >> n?jak? jin? cesty. Bohu?el nemohu p??mo zjistit, kolik cest je na >> konkr?tn? bod nav?z?no, ale mus?m proch?zet jednu cestu po druh? a >> pt?t se, zda tento bod nen? jejich sou??st?. No a tady je obrovsk? >> prostor na chyby :-( >> >> >> Zat?m to vid?m tak, ?e nebudu sahat na body, kter? se nal?zaj? mimo >> sta?enou oblast. No a pak se mo?n? je?t? jednou pod?v?m, na ten >> algoritmus, co se sna?? mazat nadbyte?n? body. >> >> >> Mari?n >> >> >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

19.7.2014 04:54:25 (#21)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2308 2537
No to bude t?m, ?e tahle verze je od z?klad? p?eps?na, pr?v? kv?li t?m duplicitn?m bod?m :-) Porovn?vat zm?ny oproti p?edchoz? verzi tedy nem? smysl. Ale ten p??klad mi hodn? pom??e, z toho se u? d? na n?co p?ij?t. D?ky, Mari?n On 19. ?ervence 2014 15:44:29 CEST, "Martin ?vec - OSM" <osm at maatts.cz> wrote: zobrazit citaci
>Potvrzuju, ?e to d?l? a? posledn? verze. P?edchoz? sice vyr?b?la mnohem >v?c duplicitn?ch bod?, ale ??dn? konflikty ;-) > >Nev?m jestli je to stejn? probl?m, ale reprodukovatelnou chybu jsem >na?el nap?. na > >https://www.openstreetmap.org/#map=19/49.24478/16.23263&layers=N > >- kdy? kliknu na d?m ?. 81 (par. 17/4) nebo ?. 1 (par. 17/3), plugin >sm?zne z?padn? roh domu ?. 35 (par. 17/2) a nevr?t? ho zp?t ani undo. > >Martin > >On 19.7.2014 13:35, jzvc wrote: >> Predchozi verze tohle nedelala => hledej v poslednich zmenach. Pokud >jsem to dobre pochopil, tak vpodstate jde o to, ze plugin zmeni >podkladova data, ale tu zmenu nezapise jako zmenu. >> >> Dne 18.7.2014 16:03, Mari?n Kyral napsal(a): >>> Tak jsem si te? trochu poklikal v Jihlav? a poda?ilo se mi "vyrobit" >24 >>> konflikt? :-( >>> Budu muset vymyslet n?jak? lep?? debugging. Z aktu?ln?ho logu jsem >nic >>> zaj?mav?ho nevykoukal. >>> >>> Zat?m ?ekn?me, ?e Tracer nen? vhodn? pro klik?n? v hust? z?stavb? >:-D >>> >>> Mari?n >>> >>> >>> ---------- P?vodn? zpr?va ---------- >>> Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> >>> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> >>> Datum: 17. 7. 2014 13:55:43 >>> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer - nov? testovac? verze >>> >>> >>> ---------- P?vodn? zpr?va ---------- >>> >>> Od: jzvc <jzvc at tpfree.net> >>> Komu: talk-cz at openstreetmap.org >>> Datum: 17. 7. 2014 13:14:46 >>> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer - nov? testovac? verze >>> >>> >>> Dne 16.7.2014 23:28, Mari?n Kyral napsal(a): >>> > Ahoj, >>> > >>> > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- >>> > Od: jzvc <jzvc at tpfree.net> >>> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic ><talk-cz at openstreetmap.org> >>> > Datum: 16. 7. 2014 23:00:58 >>> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer - nov? testovac? verze >>> > >>> > >>> > Cus, nevim v cem to je, ale s libovolnym pouzitim mi >vznikne >>> konflikt. >>> > Je to na tema ze lokalne sem smazal bod kterej na serveru >>> existuje. >>> > Vyresit se da jedine tak, ze aplikuju verzi ze serveru, >pri >>> pokusu o >>> > aplikovani lokalni verze se to cykli porad dokola. >>> > >>> > >>> > Navic pokud josm nekeca, tak ten koflikt vznikne na >bodech >>> budov, na >>> > ktery sem vubec nesahal => plugin zjevne ano. >>> > >>> > >>> > Divn?, divn?. M??e? hodit n?jak? p??klad? P??padn? n?jak? >>> detaily? >>> > >>> > Zkou?el jsi p?vodn?, nebo aktualizovanou verzi? >>> > >>> >>> Cus, >>> Zkousel sem posledni verzi na posledni verzi josm (7313). >Budovy >>> nesousedily. >>> >>> >http://www.openstreetmap.org/relation/440427#map=18/49.40296/15.58466 >>> >>> pokud si pamatuju, protah sem pres plugin budovu 4340/6 (a >par >>> budov >>> kolem nadrazi) a konflikt to hlasilo na budove 1472/15a (byl >to >>> mimo >>> jiny dolni levy bod). >>> >>> >>> D?ky, >>> >>> vyzkou??m (ale asi ne hned, te? budu t?den mimo). Jak velkou >oblast >>> jsi m?l sta?enou? Nebyla dan? budova alespo? ??ste?n? mimo >sta?enou >>> oblast? To bych mo?n? tu?il (a asi bych to m?l n?jak omezit). >>> >>> >>> >>> Testil sem to jen zbezne, ale vypadalo to, ze pocet >trasovanych >>> budov >>> nema temer zadny vliv. Nedetekuje plugin nejakou duplicitu i >mimo >>> zpracovanou oblast? >>> >>> >>> No o co se tam pokou??m je to, ?e n?kdy, po odpojen? od sousedn? >>> budovy, z?stanou na sousedn? budov? ji? nepot?ebn? uzly. A j? se >je >>> sna??m detekovat a smazat. Beru v?dy dva soused?c? segmenty a >sna??m >>> se zjistit, jestli prost?edn? bod le?? na ?se?ce tvo?en? >krajn?mi >>> body. Pokud zjist?m, ?e to tak je, a prost?edn? bod nen? >sou??st? >>> dal??ho objektu, tak jej sma?u. No a asi to nefunguje jak by >m?lo. >>> >>> >>> Ono toti? je to trochu komplikovan?. V?echny zm?ny, kter? d?l?m, >>> d?l?m na kopii objekt? a z?rove? zapisuji do fronty p??kazy typu >>> "vytvo? bod Y", "p?esu? bod X na ", "P?idej bod do cesty W". A >a? >>> ?pln? na konci se provede "commit", kter? v?echny tyto zm?ny >provede >>> na vrstv? sta?en? v JOSM. >>> >>> >>> P?i maz?n? si pak mus?m s?m hl?dat, zda dan? bod nen? sou??st? >>> n?jak? jin? cesty. Bohu?el nemohu p??mo zjistit, kolik cest je >na >>> konkr?tn? bod nav?z?no, ale mus?m proch?zet jednu cestu po druh? >a >>> pt?t se, zda tento bod nen? jejich sou??st?. No a tady je >obrovsk? >>> prostor na chyby :-( >>> >>> >>> Zat?m to vid?m tak, ?e nebudu sahat na body, kter? se nal?zaj? >mimo >>> sta?enou oblast. No a pak se mo?n? je?t? jednou pod?v?m, na ten >>> algoritmus, co se sna?? mazat nadbyte?n? body. >>> >>> >>> Mari?n >>> >>> >>> >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >_______________________________________________ >Talk-cz mailing list >Talk-cz at openstreetmap.org >https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Odesl?no z m?ho telefonu s Androidem pomoc? po?ty K-9 Mail. Omluvte pros?m moji stru?nost.

30.7.2014 09:32:56 (#22)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2308 2537
Ahoj, dobr? zpr?va je, ?e u? v?m v ?em je probl?m. A ta ?patn? je, ?e oprava je pon?kud komplikovan?j??. U? na tom pracuji, ale vzhledem k tomu po?as? venku se doma moc nezdr?uji (dne?n? dopoledne je v?jimka ;-) ), tak?e to pravd?podobn? bude hotovo n?kdy p???t? t?den. Jen kdyby to n?koho zaj?malo: V?echny operace s objekty (vytvo?en?, smaz?n?, zm?na) se ukl?daj? do fronty a a? na ?pln?m na konci se provede commit, ??m? se v?echny operace provedou na datech a vytvo?? se undo sequence. Probl?m je v tom, ?e pokud se jedna cesta zm?n? v?ce kr?t (p??kaz ChangeCommand(oldWay, newWay)), tedy v sekvenci p??kaz? je n?co takov?ho: oldWay -> newWay1 -> newWay2 -> newWay3 tedy: ChangeCommand(oldWay, newWay1); ChangeCommand(newWay1, newWay2); ChangeCommand(newWay2, newWay3); tak se provede pouze prvn? p??kaz a ostatn? se sice jako provedou, (na nic to nespadne), ale nem? to ??dn? efekt. Pak dojde k tomu, ?e bod z cesty z?hadn? zmiz? -> informace dal?? zm?n? dan? cesty (tedy odstran?n? bodu) se n?kde ztrat?. Mus?m to p?epsat na toto: ChangeCommand(oldWay, newWay1); ChangeCommand(oldWay, newWay2); ChangeCommand(oldWay, newWay3); Ud?lal jsem si t??du, kter? dr?? vazbu oldWay -> newWay, ale je to hodn? velk? zm?na a mus?m to po??dn? otestovat. Zcela ur?it? se zase n?co rozbije :-D Mari?n Dne 19.7.2014 16:54, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> No to bude t?m, ?e tahle verze je od z?klad? p?eps?na, pr?v? kv?li t?m duplicitn?m bod?m :-) > > Porovn?vat zm?ny oproti p?edchoz? verzi tedy nem? smysl. Ale ten p??klad mi hodn? pom??e, z toho se u? d? na n?co p?ij?t. > > D?ky, > Mari?n > > On 19. ?ervence 2014 15:44:29 CEST, "Martin ?vec - OSM" <osm at maatts.cz> wrote: >> Potvrzuju, ?e to d?l? a? posledn? verze. P?edchoz? sice vyr?b?la mnohem >> v?c duplicitn?ch bod?, ale ??dn? konflikty ;-) >> >> Nev?m jestli je to stejn? probl?m, ale reprodukovatelnou chybu jsem >> na?el nap?. na >> >> https://www.openstreetmap.org/#map=19/49.24478/16.23263&layers=N >> >> - kdy? kliknu na d?m ?. 81 (par. 17/4) nebo ?. 1 (par. 17/3), plugin >> sm?zne z?padn? roh domu ?. 35 (par. 17/2) a nevr?t? ho zp?t ani undo. >> >> Martin >> >> On 19.7.2014 13:35, jzvc wrote: >>> Predchozi verze tohle nedelala => hledej v poslednich zmenach. Pokud >> jsem to dobre pochopil, tak vpodstate jde o to, ze plugin zmeni >> podkladova data, ale tu zmenu nezapise jako zmenu. >>> Dne 18.7.2014 16:03, Mari?n Kyral napsal(a): >>>> Tak jsem si te? trochu poklikal v Jihlav? a poda?ilo se mi "vyrobit" >> 24 >>>> konflikt? :-( >>>> Budu muset vymyslet n?jak? lep?? debugging. Z aktu?ln?ho logu jsem >> nic >>>> zaj?mav?ho nevykoukal. >>>> >>>> Zat?m ?ekn?me, ?e Tracer nen? vhodn? pro klik?n? v hust? z?stavb? >> :-D >>>> Mari?n >>>> >>>> >>>> ---------- P?vodn? zpr?va ---------- >>>> Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> >>>> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> >>>> Datum: 17. 7. 2014 13:55:43 >>>> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer - nov? testovac? verze >>>> >>>> >>>> ---------- P?vodn? zpr?va ---------- >>>> >>>> Od: jzvc <jzvc at tpfree.net> >>>> Komu: talk-cz at openstreetmap.org >>>> Datum: 17. 7. 2014 13:14:46 >>>> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer - nov? testovac? verze >>>> >>>> >>>> Dne 16.7.2014 23:28, Mari?n Kyral napsal(a): >>>> > Ahoj, >>>> > >>>> > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- >>>> > Od: jzvc <jzvc at tpfree.net> >>>> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic >> <talk-cz at openstreetmap.org> >>>> > Datum: 16. 7. 2014 23:00:58 >>>> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer - nov? testovac? verze >>>> > >>>> > >>>> > Cus, nevim v cem to je, ale s libovolnym pouzitim mi >> vznikne >>>> konflikt. >>>> > Je to na tema ze lokalne sem smazal bod kterej na serveru >>>> existuje. >>>> > Vyresit se da jedine tak, ze aplikuju verzi ze serveru, >> pri >>>> pokusu o >>>> > aplikovani lokalni verze se to cykli porad dokola. >>>> > >>>> > >>>> > Navic pokud josm nekeca, tak ten koflikt vznikne na >> bodech >>>> budov, na >>>> > ktery sem vubec nesahal => plugin zjevne ano. >>>> > >>>> > >>>> > Divn?, divn?. M??e? hodit n?jak? p??klad? P??padn? n?jak? >>>> detaily? >>>> > >>>> > Zkou?el jsi p?vodn?, nebo aktualizovanou verzi? >>>> > >>>> >>>> Cus, >>>> Zkousel sem posledni verzi na posledni verzi josm (7313). >> Budovy >>>> nesousedily. >>>> >>>> >> http://www.openstreetmap.org/relation/440427#map=18/49.40296/15.58466 >>>> pokud si pamatuju, protah sem pres plugin budovu 4340/6 (a >> par >>>> budov >>>> kolem nadrazi) a konflikt to hlasilo na budove 1472/15a (byl >> to >>>> mimo >>>> jiny dolni levy bod). >>>> >>>> >>>> D?ky, >>>> >>>> vyzkou??m (ale asi ne hned, te? budu t?den mimo). Jak velkou >> oblast >>>> jsi m?l sta?enou? Nebyla dan? budova alespo? ??ste?n? mimo >> sta?enou >>>> oblast? To bych mo?n? tu?il (a asi bych to m?l n?jak omezit). >>>> >>>> >>>> >>>> Testil sem to jen zbezne, ale vypadalo to, ze pocet >> trasovanych >>>> budov >>>> nema temer zadny vliv. Nedetekuje plugin nejakou duplicitu i >> mimo >>>> zpracovanou oblast? >>>> >>>> >>>> No o co se tam pokou??m je to, ?e n?kdy, po odpojen? od sousedn? >>>> budovy, z?stanou na sousedn? budov? ji? nepot?ebn? uzly. A j? se >> je >>>> sna??m detekovat a smazat. Beru v?dy dva soused?c? segmenty a >> sna??m >>>> se zjistit, jestli prost?edn? bod le?? na ?se?ce tvo?en? >> krajn?mi >>>> body. Pokud zjist?m, ?e to tak je, a prost?edn? bod nen? >> sou??st? >>>> dal??ho objektu, tak jej sma?u. No a asi to nefunguje jak by >> m?lo. >>>> >>>> Ono toti? je to trochu komplikovan?. V?echny zm?ny, kter? d?l?m, >>>> d?l?m na kopii objekt? a z?rove? zapisuji do fronty p??kazy typu >>>> "vytvo? bod Y", "p?esu? bod X na ", "P?idej bod do cesty W". A >> a? >>>> ?pln? na konci se provede "commit", kter? v?echny tyto zm?ny >> provede >>>> na vrstv? sta?en? v JOSM. >>>> >>>> >>>> P?i maz?n? si pak mus?m s?m hl?dat, zda dan? bod nen? sou??st? >>>> n?jak? jin? cesty. Bohu?el nemohu p??mo zjistit, kolik cest je >> na >>>> konkr?tn? bod nav?z?no, ale mus?m proch?zet jednu cestu po druh? >> a >>>> pt?t se, zda tento bod nen? jejich sou??st?. No a tady je >> obrovsk? >>>> prostor na chyby :-( >>>> >>>> >>>> Zat?m to vid?m tak, ?e nebudu sahat na body, kter? se nal?zaj? >> mimo >>>> sta?enou oblast. No a pak se mo?n? je?t? jednou pod?v?m, na ten >>>> algoritmus, co se sna?? mazat nadbyte?n? body. >>>> >>>> >>>> Mari?n >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>> >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

31.7.2014 11:47:00 (#23)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2308 2537
Holala, nov? verze p?ist?la ;-) http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/beta/Tracer.jar Konflikty to negeneruje a zd? se, ?e se to plus m?nus chov? stejn?, jako p?edt?m. Ov?em to neznamen?, ?e tam ??dn? skryt? probl?m nen?, Tak?e otestujte a pokud naraz?te na n?jakou chybu, dejte v?d?t. Je?t? se v tom budu trochu vrtat, ale jinak m? p?ednost pLPIS ;-) D?ky, Mari?n Dne 30.7.2014 09:32, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > dobr? zpr?va je, ?e u? v?m v ?em je probl?m. A ta ?patn? je, ?e oprava > je pon?kud komplikovan?j??. U? na tom pracuji, ale vzhledem k tomu > po?as? venku se doma moc nezdr?uji (dne?n? dopoledne je v?jimka ;-) ), > tak?e to pravd?podobn? bude hotovo n?kdy p???t? t?den. > > Jen kdyby to n?koho zaj?malo: V?echny operace s objekty (vytvo?en?, > smaz?n?, zm?na) se ukl?daj? do fronty a a? na ?pln?m na konci se provede > commit, ??m? se v?echny operace provedou na datech a vytvo?? se undo > sequence. > > Probl?m je v tom, ?e pokud se jedna cesta zm?n? v?ce kr?t (p??kaz > ChangeCommand(oldWay, newWay)), tedy v sekvenci p??kaz? je n?co takov?ho: > > oldWay -> newWay1 -> newWay2 -> newWay3 > > tedy: > ChangeCommand(oldWay, newWay1); > ChangeCommand(newWay1, newWay2); > ChangeCommand(newWay2, newWay3); > > tak se provede pouze prvn? p??kaz a ostatn? se sice jako provedou, (na > nic to nespadne), ale nem? to ??dn? efekt. Pak dojde k tomu, ?e bod z > cesty z?hadn? zmiz? -> informace dal?? zm?n? dan? cesty (tedy odstran?n? > bodu) se n?kde ztrat?. > > Mus?m to p?epsat na toto: > ChangeCommand(oldWay, newWay1); > ChangeCommand(oldWay, newWay2); > ChangeCommand(oldWay, newWay3); > > Ud?lal jsem si t??du, kter? dr?? vazbu oldWay -> newWay, ale je to hodn? > velk? zm?na a mus?m to po??dn? otestovat. Zcela ur?it? se zase n?co > rozbije :-D > > Mari?n > > Dne 19.7.2014 16:54, Mari?n Kyral napsal(a): >> No to bude t?m, ?e tahle verze je od z?klad? p?eps?na, pr?v? kv?li t?m duplicitn?m bod?m :-) >> >> Porovn?vat zm?ny oproti p?edchoz? verzi tedy nem? smysl. Ale ten p??klad mi hodn? pom??e, z toho se u? d? na n?co p?ij?t. >> >> D?ky, >> Mari?n >> >> On 19. ?ervence 2014 15:44:29 CEST, "Martin ?vec - OSM" <osm at maatts.cz> wrote: >>> Potvrzuju, ?e to d?l? a? posledn? verze. P?edchoz? sice vyr?b?la mnohem >>> v?c duplicitn?ch bod?, ale ??dn? konflikty ;-) >>> >>> Nev?m jestli je to stejn? probl?m, ale reprodukovatelnou chybu jsem >>> na?el nap?. na >>> >>> https://www.openstreetmap.org/#map=19/49.24478/16.23263&layers=N >>> >>> - kdy? kliknu na d?m ?. 81 (par. 17/4) nebo ?. 1 (par. 17/3), plugin >>> sm?zne z?padn? roh domu ?. 35 (par. 17/2) a nevr?t? ho zp?t ani undo. >>> >>> Martin >>> >>> On 19.7.2014 13:35, jzvc wrote: >>>> Predchozi verze tohle nedelala => hledej v poslednich zmenach. Pokud >>> jsem to dobre pochopil, tak vpodstate jde o to, ze plugin zmeni >>> podkladova data, ale tu zmenu nezapise jako zmenu. >>>> Dne 18.7.2014 16:03, Mari?n Kyral napsal(a): >>>>> Tak jsem si te? trochu poklikal v Jihlav? a poda?ilo se mi "vyrobit" >>> 24 >>>>> konflikt? :-( >>>>> Budu muset vymyslet n?jak? lep?? debugging. Z aktu?ln?ho logu jsem >>> nic >>>>> zaj?mav?ho nevykoukal. >>>>> >>>>> Zat?m ?ekn?me, ?e Tracer nen? vhodn? pro klik?n? v hust? z?stavb? >>> :-D >>>>> Mari?n >>>>> >>>>> >>>>> ---------- P?vodn? zpr?va ---------- >>>>> Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> >>>>> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> >>>>> Datum: 17. 7. 2014 13:55:43 >>>>> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer - nov? testovac? verze >>>>> >>>>> >>>>> ---------- P?vodn? zpr?va ---------- >>>>> >>>>> Od: jzvc <jzvc at tpfree.net> >>>>> Komu: talk-cz at openstreetmap.org >>>>> Datum: 17. 7. 2014 13:14:46 >>>>> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer - nov? testovac? verze >>>>> >>>>> >>>>> Dne 16.7.2014 23:28, Mari?n Kyral napsal(a): >>>>> > Ahoj, >>>>> > >>>>> > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- >>>>> > Od: jzvc <jzvc at tpfree.net> >>>>> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic >>> <talk-cz at openstreetmap.org> >>>>> > Datum: 16. 7. 2014 23:00:58 >>>>> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer - nov? testovac? verze >>>>> > >>>>> > >>>>> > Cus, nevim v cem to je, ale s libovolnym pouzitim mi >>> vznikne >>>>> konflikt. >>>>> > Je to na tema ze lokalne sem smazal bod kterej na serveru >>>>> existuje. >>>>> > Vyresit se da jedine tak, ze aplikuju verzi ze serveru, >>> pri >>>>> pokusu o >>>>> > aplikovani lokalni verze se to cykli porad dokola. >>>>> > >>>>> > >>>>> > Navic pokud josm nekeca, tak ten koflikt vznikne na >>> bodech >>>>> budov, na >>>>> > ktery sem vubec nesahal => plugin zjevne ano. >>>>> > >>>>> > >>>>> > Divn?, divn?. M??e? hodit n?jak? p??klad? P??padn? n?jak? >>>>> detaily? >>>>> > >>>>> > Zkou?el jsi p?vodn?, nebo aktualizovanou verzi? >>>>> > >>>>> >>>>> Cus, >>>>> Zkousel sem posledni verzi na posledni verzi josm (7313). >>> Budovy >>>>> nesousedily. >>>>> >>>>> >>> http://www.openstreetmap.org/relation/440427#map=18/49.40296/15.58466 >>>>> pokud si pamatuju, protah sem pres plugin budovu 4340/6 (a >>> par >>>>> budov >>>>> kolem nadrazi) a konflikt to hlasilo na budove 1472/15a (byl >>> to >>>>> mimo >>>>> jiny dolni levy bod). >>>>> >>>>> >>>>> D?ky, >>>>> >>>>> vyzkou??m (ale asi ne hned, te? budu t?den mimo). Jak velkou >>> oblast >>>>> jsi m?l sta?enou? Nebyla dan? budova alespo? ??ste?n? mimo >>> sta?enou >>>>> oblast? To bych mo?n? tu?il (a asi bych to m?l n?jak omezit). >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> Testil sem to jen zbezne, ale vypadalo to, ze pocet >>> trasovanych >>>>> budov >>>>> nema temer zadny vliv. Nedetekuje plugin nejakou duplicitu i >>> mimo >>>>> zpracovanou oblast? >>>>> >>>>> >>>>> No o co se tam pokou??m je to, ?e n?kdy, po odpojen? od sousedn? >>>>> budovy, z?stanou na sousedn? budov? ji? nepot?ebn? uzly. A j? se >>> je >>>>> sna??m detekovat a smazat. Beru v?dy dva soused?c? segmenty a >>> sna??m >>>>> se zjistit, jestli prost?edn? bod le?? na ?se?ce tvo?en? >>> krajn?mi >>>>> body. Pokud zjist?m, ?e to tak je, a prost?edn? bod nen? >>> sou??st? >>>>> dal??ho objektu, tak jej sma?u. No a asi to nefunguje jak by >>> m?lo. >>>>> Ono toti? je to trochu komplikovan?. V?echny zm?ny, kter? d?l?m, >>>>> d?l?m na kopii objekt? a z?rove? zapisuji do fronty p??kazy typu >>>>> "vytvo? bod Y", "p?esu? bod X na ", "P?idej bod do cesty W". A >>> a? >>>>> ?pln? na konci se provede "commit", kter? v?echny tyto zm?ny >>> provede >>>>> na vrstv? sta?en? v JOSM. >>>>> >>>>> >>>>> P?i maz?n? si pak mus?m s?m hl?dat, zda dan? bod nen? sou??st? >>>>> n?jak? jin? cesty. Bohu?el nemohu p??mo zjistit, kolik cest je >>> na >>>>> konkr?tn? bod nav?z?no, ale mus?m proch?zet jednu cestu po druh? >>> a >>>>> pt?t se, zda tento bod nen? jejich sou??st?. No a tady je >>> obrovsk? >>>>> prostor na chyby :-( >>>>> >>>>> >>>>> Zat?m to vid?m tak, ?e nebudu sahat na body, kter? se nal?zaj? >>> mimo >>>>> sta?enou oblast. No a pak se mo?n? je?t? jednou pod?v?m, na ten >>>>> algoritmus, co se sna?? mazat nadbyte?n? body. >>>>> >>>>> >>>>> Mari?n >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> _______________________________________________ >>>>> Talk-cz mailing list >>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>> >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

1.8.2014 08:35:47 (#24)
gravatar

Jan Dudík

<jan.dudik at gmail.com>
302 645
Byl by n?kde popis pro BFU, jak tracer zprovoznit a pou??vat (v JOSM)? JAnD Dne 31. ?ervence 2014 23:47 Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Holala, nov? verze p?ist?la ;-) > > http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/beta/Tracer.jar > > Konflikty to negeneruje a zd? se, ?e se to plus m?nus chov? stejn?, jako > p?edt?m. Ov?em to neznamen?, ?e tam ??dn? skryt? probl?m nen?, Tak?e > otestujte a pokud naraz?te na n?jakou chybu, dejte v?d?t. > > Je?t? se v tom budu trochu vrtat, ale jinak m? p?ednost pLPIS ;-) > > D?ky, > Mari?n > > Dne 30.7.2014 09:32, Mari?n Kyral napsal(a): >> Ahoj, >> dobr? zpr?va je, ?e u? v?m v ?em je probl?m. A ta ?patn? je, ?e oprava >> je pon?kud komplikovan?j??. U? na tom pracuji, ale vzhledem k tomu >> po?as? venku se doma moc nezdr?uji (dne?n? dopoledne je v?jimka ;-) ), >> tak?e to pravd?podobn? bude hotovo n?kdy p???t? t?den. >> >> Jen kdyby to n?koho zaj?malo: V?echny operace s objekty (vytvo?en?, >> smaz?n?, zm?na) se ukl?daj? do fronty a a? na ?pln?m na konci se provede >> commit, ??m? se v?echny operace provedou na datech a vytvo?? se undo >> sequence. >> >> Probl?m je v tom, ?e pokud se jedna cesta zm?n? v?ce kr?t (p??kaz >> ChangeCommand(oldWay, newWay)), tedy v sekvenci p??kaz? je n?co takov?ho: >> >> oldWay -> newWay1 -> newWay2 -> newWay3 >> >> tedy: >> ChangeCommand(oldWay, newWay1); >> ChangeCommand(newWay1, newWay2); >> ChangeCommand(newWay2, newWay3); >> >> tak se provede pouze prvn? p??kaz a ostatn? se sice jako provedou, (na >> nic to nespadne), ale nem? to ??dn? efekt. Pak dojde k tomu, ?e bod z >> cesty z?hadn? zmiz? -> informace dal?? zm?n? dan? cesty (tedy odstran?n? >> bodu) se n?kde ztrat?. >> >> Mus?m to p?epsat na toto: >> ChangeCommand(oldWay, newWay1); >> ChangeCommand(oldWay, newWay2); >> ChangeCommand(oldWay, newWay3); >> >> Ud?lal jsem si t??du, kter? dr?? vazbu oldWay -> newWay, ale je to hodn? >> velk? zm?na a mus?m to po??dn? otestovat. Zcela ur?it? se zase n?co >> rozbije :-D >> >> Mari?n >> >> Dne 19.7.2014 16:54, Mari?n Kyral napsal(a): >>> No to bude t?m, ?e tahle verze je od z?klad? p?eps?na, pr?v? kv?li t?m duplicitn?m bod?m :-) >>> >>> Porovn?vat zm?ny oproti p?edchoz? verzi tedy nem? smysl. Ale ten p??klad mi hodn? pom??e, z toho se u? d? na n?co p?ij?t. >>> >>> D?ky, >>> Mari?n >>> >>> On 19. ?ervence 2014 15:44:29 CEST, "Martin ?vec - OSM" <osm at maatts.cz> wrote: >>>> Potvrzuju, ?e to d?l? a? posledn? verze. P?edchoz? sice vyr?b?la mnohem >>>> v?c duplicitn?ch bod?, ale ??dn? konflikty ;-) >>>> >>>> Nev?m jestli je to stejn? probl?m, ale reprodukovatelnou chybu jsem >>>> na?el nap?. na >>>> >>>> https://www.openstreetmap.org/#map=19/49.24478/16.23263&layers=N >>>> >>>> - kdy? kliknu na d?m ?. 81 (par. 17/4) nebo ?. 1 (par. 17/3), plugin >>>> sm?zne z?padn? roh domu ?. 35 (par. 17/2) a nevr?t? ho zp?t ani undo. >>>> >>>> Martin >>>> >>>> On 19.7.2014 13:35, jzvc wrote: >>>>> Predchozi verze tohle nedelala => hledej v poslednich zmenach. Pokud >>>> jsem to dobre pochopil, tak vpodstate jde o to, ze plugin zmeni >>>> podkladova data, ale tu zmenu nezapise jako zmenu. >>>>> Dne 18.7.2014 16:03, Mari?n Kyral napsal(a): >>>>>> Tak jsem si te? trochu poklikal v Jihlav? a poda?ilo se mi "vyrobit" >>>> 24 >>>>>> konflikt? :-( >>>>>> Budu muset vymyslet n?jak? lep?? debugging. Z aktu?ln?ho logu jsem >>>> nic >>>>>> zaj?mav?ho nevykoukal. >>>>>> >>>>>> Zat?m ?ekn?me, ?e Tracer nen? vhodn? pro klik?n? v hust? z?stavb? >>>> :-D >>>>>> Mari?n >>>>>> >>>>>> >>>>>> ---------- P?vodn? zpr?va ---------- >>>>>> Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> >>>>>> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> >>>>>> Datum: 17. 7. 2014 13:55:43 >>>>>> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer - nov? testovac? verze >>>>>> >>>>>> >>>>>> ---------- P?vodn? zpr?va ---------- >>>>>> >>>>>> Od: jzvc <jzvc at tpfree.net> >>>>>> Komu: talk-cz at openstreetmap.org >>>>>> Datum: 17. 7. 2014 13:14:46 >>>>>> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer - nov? testovac? verze >>>>>> >>>>>> >>>>>> Dne 16.7.2014 23:28, Mari?n Kyral napsal(a): >>>>>> > Ahoj, >>>>>> > >>>>>> > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- >>>>>> > Od: jzvc <jzvc at tpfree.net> >>>>>> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic >>>> <talk-cz at openstreetmap.org> >>>>>> > Datum: 16. 7. 2014 23:00:58 >>>>>> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer - nov? testovac? verze >>>>>> > >>>>>> > >>>>>> > Cus, nevim v cem to je, ale s libovolnym pouzitim mi >>>> vznikne >>>>>> konflikt. >>>>>> > Je to na tema ze lokalne sem smazal bod kterej na serveru >>>>>> existuje. >>>>>> > Vyresit se da jedine tak, ze aplikuju verzi ze serveru, >>>> pri >>>>>> pokusu o >>>>>> > aplikovani lokalni verze se to cykli porad dokola. >>>>>> > >>>>>> > >>>>>> > Navic pokud josm nekeca, tak ten koflikt vznikne na >>>> bodech >>>>>> budov, na >>>>>> > ktery sem vubec nesahal => plugin zjevne ano. >>>>>> > >>>>>> > >>>>>> > Divn?, divn?. M??e? hodit n?jak? p??klad? P??padn? n?jak? >>>>>> detaily? >>>>>> > >>>>>> > Zkou?el jsi p?vodn?, nebo aktualizovanou verzi? >>>>>> > >>>>>> >>>>>> Cus, >>>>>> Zkousel sem posledni verzi na posledni verzi josm (7313). >>>> Budovy >>>>>> nesousedily. >>>>>> >>>>>> >>>> http://www.openstreetmap.org/relation/440427#map=18/49.40296/15.58466 >>>>>> pokud si pamatuju, protah sem pres plugin budovu 4340/6 (a >>>> par >>>>>> budov >>>>>> kolem nadrazi) a konflikt to hlasilo na budove 1472/15a (byl >>>> to >>>>>> mimo >>>>>> jiny dolni levy bod). >>>>>> >>>>>> >>>>>> D?ky, >>>>>> >>>>>> vyzkou??m (ale asi ne hned, te? budu t?den mimo). Jak velkou >>>> oblast >>>>>> jsi m?l sta?enou? Nebyla dan? budova alespo? ??ste?n? mimo >>>> sta?enou >>>>>> oblast? To bych mo?n? tu?il (a asi bych to m?l n?jak omezit). >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> Testil sem to jen zbezne, ale vypadalo to, ze pocet >>>> trasovanych >>>>>> budov >>>>>> nema temer zadny vliv. Nedetekuje plugin nejakou duplicitu i >>>> mimo >>>>>> zpracovanou oblast? >>>>>> >>>>>> >>>>>> No o co se tam pokou??m je to, ?e n?kdy, po odpojen? od sousedn? >>>>>> budovy, z?stanou na sousedn? budov? ji? nepot?ebn? uzly. A j? se >>>> je >>>>>> sna??m detekovat a smazat. Beru v?dy dva soused?c? segmenty a >>>> sna??m >>>>>> se zjistit, jestli prost?edn? bod le?? na ?se?ce tvo?en? >>>> krajn?mi >>>>>> body. Pokud zjist?m, ?e to tak je, a prost?edn? bod nen? >>>> sou??st? >>>>>> dal??ho objektu, tak jej sma?u. No a asi to nefunguje jak by >>>> m?lo. >>>>>> Ono toti? je to trochu komplikovan?. V?echny zm?ny, kter? d?l?m, >>>>>> d?l?m na kopii objekt? a z?rove? zapisuji do fronty p??kazy typu >>>>>> "vytvo? bod Y", "p?esu? bod X na ", "P?idej bod do cesty W". A >>>> a? >>>>>> ?pln? na konci se provede "commit", kter? v?echny tyto zm?ny >>>> provede >>>>>> na vrstv? sta?en? v JOSM. >>>>>> >>>>>> >>>>>> P?i maz?n? si pak mus?m s?m hl?dat, zda dan? bod nen? sou??st? >>>>>> n?jak? jin? cesty. Bohu?el nemohu p??mo zjistit, kolik cest je >>>> na >>>>>> konkr?tn? bod nav?z?no, ale mus?m proch?zet jednu cestu po druh? >>>> a >>>>>> pt?t se, zda tento bod nen? jejich sou??st?. No a tady je >>>> obrovsk? >>>>>> prostor na chyby :-( >>>>>> >>>>>> >>>>>> Zat?m to vid?m tak, ?e nebudu sahat na body, kter? se nal?zaj? >>>> mimo >>>>>> sta?enou oblast. No a pak se mo?n? je?t? jednou pod?v?m, na ten >>>>>> algoritmus, co se sna?? mazat nadbyte?n? body. >>>>>> >>>>>> >>>>>> Mari?n >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> _______________________________________________ >>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>> >>>>> _______________________________________________ >>>>> Talk-cz mailing list >>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

1.8.2014 09:08:03 (#25)
gravatar

Petr Holub

<hopet at ics.muni.cz>
290 3608
zobrazit citaci
> Byl by n?kde popis pro BFU, jak tracer zprovoznit a pou??vat (v JOSM)?
Staci to nasypat do adresare JOSM s pluginy, napr.: c:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\JOSM\plugins\ a kdyztak povolit v seznamu pluginu v JOSM, pokud se to samo nepovoli. Pak uz je v menu More Tools k dispozici Tracer - RUIAN a staci klikat. Petr

« zpět na výpis měsíce