« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Tracer - nová testovací verze

Vlákno 11.7. - 1.8.2014, počet zpráv: 25


11.7.2014 11:15:32 (#1)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2467 2837
Ahoj, vzhledem k tomu, že už nějakou dobu relativně bez problémů používán novou verzi Traceru a zjistil jsem, že opravdu nejsem schopen ji odladit na 100% (veškeré snahy o ladění stejně končí mapping party - viz moje neustále stoupající pořadí ve statistikách ;-) ), tak jsem se rozhodl vývoj ukončit a dát vám to k dispozici k otestování. Pokud by se našel nějaký programátor, co by pomohl s vývojem, je vítán. Pokud se nenajdou nějaké extra chyby, tak bych to po dovolené (začátek srpna), dal do oficiálního repozitáře JOSM. Jestli tady je někdo, kdo aktivně používá ještě původní Tracer plugin (lokální mono server), vyzkoušejtě prosím, jestli to ještě stále funguje. Tuhle část jsem nijak netestoval a nerad bych původní funkcionalitu rozbil ;-) Plugin je zde: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/beta/Tracer.jar Zdroje jako obvykle: https://github.com/mkyral/josm-tracer/commits/ruian Upozorňuji, že je to kompilováno oproti nejnovější dostupné verzi JOSM (josm-latest), takže to ve starších verzích JOSM nemusí jít nainstalovat. Změny: *) Plugin odstraňuje budovy, které se celé ocitnou uvnitř natrasované budovy. *) Snažím se řešit překrývající se budovy - nová budova ten přečnívající kus ukousne - myslel, že to funguje na sto procent, ale teď jsem našel jeden případ, kdy to nefunguje a zatím jsem to nevyřešil. *) Snažím se připojit sousedící budovy *) snažím se odstranit nadbytečné uzly *) Jo a klávesová zkratka je teď CTRL+SHIFT+T - je to stejné s PointInfo a taky mi Ctrl+T mezitím ukradli ;-( Komu to nevyhovuje, může si to dle libosti přenastavit v JOSM. Sice to nefunguje na 100%, ale rozhodně to funguje lépe než předchozí verze. Hlavně co se problému s duplicitami týká. Takže otestujte, hlaste problémy - možná je i opravím, když zatlačíte na to správné tlačítko ;-) Já se teď pokusím něco udělat s LPIS. Asi to bude další modul do Traceru plus uvažuji o možnosti nahrávat vše ve zvoleném Boxu. Ale to ještě uvidím, jestli to bude součást Traceru, nebo jako samostatný skript. Marián

11.7.2014 11:39:48 (#2)
gravatar

Petr Schönmann

<pschonmann at gmail.com>
236 2370
Díky za info ohledně vývoje. Škoda že jsi se jej rozhodl ukončit. V minulosti jsi zmiňoval, že bude možno trasovat více objektů ( garáže ) jedním klikem, jak je na tom tahle verze ? Některá místa už se třesou :) Dne 11. července 2014 23:15 Marián Kyral <mkyral na email.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > vzhledem k tomu, že už nějakou dobu relativně bez problémů používán > novou verzi Traceru a zjistil jsem, že opravdu nejsem schopen ji odladit > na 100% (veškeré snahy o ladění stejně končí mapping party - viz moje > neustále stoupající pořadí ve statistikách ;-) ), tak jsem se rozhodl > vývoj ukončit a dát vám to k dispozici k otestování. Pokud by se našel > nějaký programátor, co by pomohl s vývojem, je vítán. > > Pokud se nenajdou nějaké extra chyby, tak bych to po dovolené (začátek > srpna), dal do oficiálního repozitáře JOSM. Jestli tady je někdo, kdo > aktivně používá ještě původní Tracer plugin (lokální mono server), > vyzkoušejtě prosím, jestli to ještě stále funguje. Tuhle část jsem nijak > netestoval a nerad bych původní funkcionalitu rozbil ;-) > > Plugin je zde: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/beta/Tracer.jar > Zdroje jako obvykle: https://github.com/mkyral/josm-tracer/commits/ruian > > Upozorňuji, že je to kompilováno oproti nejnovější dostupné verzi JOSM > (josm-latest), takže to ve starších verzích JOSM nemusí jít nainstalovat. > > Změny: > *) Plugin odstraňuje budovy, které se celé ocitnou uvnitř natrasované > budovy. > *) Snažím se řešit překrývající se budovy - nová budova ten přečnívající > kus ukousne - myslel, že to funguje na sto procent, ale teď jsem našel > jeden případ, kdy to nefunguje a zatím jsem to nevyřešil. > *) Snažím se připojit sousedící budovy > *) snažím se odstranit nadbytečné uzly > *) Jo a klávesová zkratka je teď CTRL+SHIFT+T - je to stejné s PointInfo > a taky mi Ctrl+T mezitím ukradli ;-( Komu to nevyhovuje, může si to dle > libosti přenastavit v JOSM. > > Sice to nefunguje na 100%, ale rozhodně to funguje lépe než předchozí > verze. Hlavně co se problému s duplicitami týká. > > Takže otestujte, hlaste problémy - možná je i opravím, když zatlačíte na > to správné tlačítko ;-) > > Já se teď pokusím něco udělat s LPIS. Asi to bude další modul do Traceru > plus uvažuji o možnosti nahrávat vše ve zvoleném Boxu. Ale to ještě > uvidím, jestli to bude součást Traceru, nebo jako samostatný skript. > > Marián > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- další část --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: josm.jpg Type: image/jpeg Size: 311768 bytes Desc: [žádný popis není k dispozici] URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140711/4826c56d/attachment.jpg>

11.7.2014 11:59:08 (#3)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2467 2837
Dne 11.7.2014 23:39, Petr Schönmann napsal(a): zobrazit citaci
> Díky za info ohledne( vývoje. S(koda z(e jsi se jej rozhodl ukonc(it. > > V minulosti jsi zmin(oval, z(e bude moz(no trasovat více objektu* ( garáz(e > ) jedním klikem, jak je na tom tahle verze ? Ne(která místa uz( se > tr(esou :) >
No ukonc(it. Ne kompletne(, jen to lade(ní, co momentálne( nikam nevede. Uvolnit to pro ostatní, poc(kat co oni na to a pak se tr(eba vrhnout na dals(í vývoj. Jak jsem psal o LPIS (ne(co jako RUIAN, ale pro pole, louky, vinice... kdyby ne(kdo nezaregistroval), tak tam si to o tuto moz(nost pr(ímo r(íká. No a kdyz( uz( to bude, tak pr(edpokládám nebude problém to pak naroubovat i na RUIAN. Ten má ale pr(ece jen tu výhodu, z(e ne(jaký plos(ný import po vesnicích jiz( probíhá. Akorát neprobíhají aktualizace. BTW: moc pe(kný screenshot ;-) Marián zobrazit citaci
> > Dne 11. c(ervence 2014 23:15 Marián Kyral <mkyral na email.cz> napsal(a): >> Ahoj, >> vzhledem k tomu, z(e uz( ne(jakou dobu relativne( bez problému* pouz(íván >> novou verzi Traceru a zjistil jsem, z(e opravdu nejsem schopen ji odladit >> na 100% (ves(keré snahy o lade(ní stejne( konc(í mapping party - viz moje >> neustále stoupající por(adí ve statistikách ;-) ), tak jsem se rozhodl >> vývoj ukonc(it a dát vám to k dispozici k otestování. Pokud by se nas(el >> ne(jaký programátor, co by pomohl s vývojem, je vítán. >> >> Pokud se nenajdou ne(jaké extra chyby, tak bych to po dovolené (zac(átek >> srpna), dal do oficiálního repozitár(e JOSM. Jestli tady je ne(kdo, kdo >> aktivne( pouz(ívá jes(te( pu*vodní Tracer plugin (lokální mono server), >> vyzkous(ejte( prosím, jestli to jes(te( stále funguje. Tuhle c(ást jsem nijak >> netestoval a nerad bych pu*vodní funkcionalitu rozbil ;-) >> >> Plugin je zde: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/beta/Tracer.jar >> Zdroje jako obvykle: https://github.com/mkyral/josm-tracer/commits/ruian >> >> Upozorn(uji, z(e je to kompilováno oproti nejnove(js(í dostupné verzi JOSM >> (josm-latest), takz(e to ve stars(ích verzích JOSM nemusí jít nainstalovat. >> >> Zme(ny: >> *) Plugin odstran(uje budovy, které se celé ocitnou uvnitr( natrasované >> budovy. >> *) Snaz(ím se r(es(it pr(ekrývající se budovy - nová budova ten pr(ec(nívající >> kus ukousne - myslel, z(e to funguje na sto procent, ale ted( jsem nas(el >> jeden pr(ípad, kdy to nefunguje a zatím jsem to nevyr(es(il. >> *) Snaz(ím se pr(ipojit sousedící budovy >> *) snaz(ím se odstranit nadbytec(né uzly >> *) Jo a klávesová zkratka je ted( CTRL+SHIFT+T - je to stejné s PointInfo >> a taky mi Ctrl+T mezitím ukradli ;-( Komu to nevyhovuje, mu*z(e si to dle >> libosti pr(enastavit v JOSM. >> >> Sice to nefunguje na 100%, ale rozhodne( to funguje lépe nez( pr(edchozí >> verze. Hlavne( co se problému s duplicitami týká. >> >> Takz(e otestujte, hlaste problémy - moz(ná je i opravím, kdyz( zatlac(íte na >> to správné tlac(ítko ;-) >> >> Já se ted( pokusím ne(co ude(lat s LPIS. Asi to bude dals(í modul do Traceru >> plus uvaz(uji o moz(nosti nahrávat vs(e ve zvoleném Boxu. Ale to jes(te( >> uvidím, jestli to bude souc(ást Traceru, nebo jako samostatný skript. >> >> Marián >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz na openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz na openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?í ?ást --------------- HTML p?íloha byla odstran?na... URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140711/8cfd8f4b/attachment.html>

15.7.2014 05:15:24 (#4)
gravatar

Martin Švec - OSM

<osm at maatts.cz>
109
Super, díky. :-) Akorát pořád nefunguje defaultní server, musím explicitně nastavit "Vlastní RUIAN server" na http://josm.poloha.net/tracer/. To je chyba, nebo mám něco špatně? Martin Švec Dne 11.7.2014 23:15, Marián Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > vzhledem k tomu, že už nějakou dobu relativně bez problémů používán > novou verzi Traceru a zjistil jsem, že opravdu nejsem schopen ji odladit > na 100% (veškeré snahy o ladění stejně končí mapping party - viz moje > neustále stoupající pořadí ve statistikách ;-) ), tak jsem se rozhodl > vývoj ukončit a dát vám to k dispozici k otestování. Pokud by se našel > nějaký programátor, co by pomohl s vývojem, je vítán. > > Pokud se nenajdou nějaké extra chyby, tak bych to po dovolené (začátek > srpna), dal do oficiálního repozitáře JOSM. Jestli tady je někdo, kdo > aktivně používá ještě původní Tracer plugin (lokální mono server), > vyzkoušejtě prosím, jestli to ještě stále funguje. Tuhle část jsem nijak > netestoval a nerad bych původní funkcionalitu rozbil ;-) > > Plugin je zde: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/beta/Tracer.jar > Zdroje jako obvykle: https://github.com/mkyral/josm-tracer/commits/ruian > > Upozorňuji, že je to kompilováno oproti nejnovější dostupné verzi JOSM > (josm-latest), takže to ve starších verzích JOSM nemusí jít nainstalovat. > > Změny: > *) Plugin odstraňuje budovy, které se celé ocitnou uvnitř natrasované > budovy. > *) Snažím se řešit překrývající se budovy - nová budova ten přečnívající > kus ukousne - myslel, že to funguje na sto procent, ale teď jsem našel > jeden případ, kdy to nefunguje a zatím jsem to nevyřešil. > *) Snažím se připojit sousedící budovy > *) snažím se odstranit nadbytečné uzly > *) Jo a klávesová zkratka je teď CTRL+SHIFT+T - je to stejné s PointInfo > a taky mi Ctrl+T mezitím ukradli ;-( Komu to nevyhovuje, může si to dle > libosti přenastavit v JOSM. > > Sice to nefunguje na 100%, ale rozhodně to funguje lépe než předchozí > verze. Hlavně co se problému s duplicitami týká. > > Takže otestujte, hlaste problémy - možná je i opravím, když zatlačíte na > to správné tlačítko ;-) > > Já se teď pokusím něco udělat s LPIS. Asi to bude další modul do Traceru > plus uvažuji o možnosti nahrávat vše ve zvoleném Boxu. Ale to ještě > uvidím, jestli to bude součást Traceru, nebo jako samostatný skript. > > Marián > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

15.7.2014 08:41:51 (#5)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2467 2837
---------- Původní zpráva ---------- Od: Martin Švec - OSM <osm na maatts.cz> Komu: mkyral na email.cz Datum: 15. 7. 2014 17:15:29 Předmět: Re: [Talk-cz] Tracer - nová testovací verze "Super, díky. :-) Akorát pořád nefunguje defaultní server, musím explicitně nastavit "Vlastní RUIAN server" na http://josm.poloha.net/tracer/. To je chyba, nebo mám něco špatně? " Pravdu díš náčelníku. Jak mám teď dva počítače, tak jsem to na jednom opravil a na druhý jsem to pak nepřenesel, takže se oprava zase ztratila :-( Na druhou stranu, právě proto jsem to dal k dispozici na testování ;-) Marián " Martin Švec " ------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140715/c2abfba5/attachment.html>

15.7.2014 09:02:12 (#6)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
516
Ahoj, já jsem se zase díval na tu konfiguraci s delším časovým odstupem a prostě tam nic nevidím, chjo :-(. Všem uživatelům chodí weby http://host/~username , například http://poloha.net/~mapnik či ~osmimport jen ~marian ne. Možná kdyby se na to nějaký guru byl ochotný podívat, pže si fakt nevím rady, něco musím přehlížet. Je to Slackware, haha, ten všichni důvěrně znaji ;-)) Dne Út 15. července 2014 20:41:51, Marián Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> ---------- Původní zpráva ---------- > Od: Martin Švec - OSM <osm na maatts.cz> > Komu: mkyral na email.cz > Datum: 15. 7. 2014 17:15:29 > Předmět: Re: [Talk-cz] Tracer - nová testovací verze > > "Super, díky. :-) Akorát pořád nefunguje defaultní server, musím explicitně > nastavit "Vlastní RUIAN > server" na http://josm.poloha.net/tracer/. To je chyba, nebo mám něco > špatně? > " > > > > Pravdu díš náčelníku. Jak mám teď dva počítače, tak jsem to na jednom > opravil a na druhý jsem to pak nepřenesel, takže se oprava zase ztratila :-( > > Na druhou stranu, právě proto jsem to dal k dispozici na testování ;-) > > > > > Marián > > > > " > Martin Švec > > > "

15.7.2014 09:20:37 (#7)
gravatar

Petr Schönmann

<pschonmann at gmail.com>
236 2370
Neni to tim, ze ~marian bere jako home/marian - tvuj domovsky adresar ? ( jen tip od boku :) ) Dne 15. července 2014 21:02 Petr Vejsada <osm na propsychology.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > já jsem se zase díval na tu konfiguraci s delším časovým odstupem a prostě tam > nic nevidím, chjo :-(. Všem uživatelům chodí weby http://host/~username , > například http://poloha.net/~mapnik či ~osmimport jen ~marian ne. Možná kdyby > se na to nějaký guru byl ochotný podívat, pže si fakt nevím rady, něco musím > přehlížet. Je to Slackware, haha, ten všichni důvěrně znaji ;-)) > > Dne Út 15. července 2014 20:41:51, Marián Kyral napsal(a): > >> ---------- Původní zpráva ---------- >> Od: Martin Švec - OSM <osm na maatts.cz> >> Komu: mkyral na email.cz >> Datum: 15. 7. 2014 17:15:29 >> Předmět: Re: [Talk-cz] Tracer - nová testovací verze >> >> "Super, díky. :-) Akorát pořád nefunguje defaultní server, musím explicitně >> nastavit "Vlastní RUIAN >> server" na http://josm.poloha.net/tracer/. To je chyba, nebo mám něco >> špatně? >> " >> >> >> >> Pravdu díš náčelníku. Jak mám teď dva počítače, tak jsem to na jednom >> opravil a na druhý jsem to pak nepřenesel, takže se oprava zase ztratila :-( >> >> Na druhou stranu, právě proto jsem to dal k dispozici na testování ;-) >> >> >> >> >> Marián >> >> >> >> " >> Martin Švec >> >> >> " > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

15.7.2014 09:29:18 (#8)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2467 2837
---------- Původní zpráva ---------- Od: Petr Schönmann <pschonmann na gmail.com> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> Datum: 15. 7. 2014 21:21:29 Předmět: Re: [Talk-cz] Tracer - nová testovací verze "Neni to tim, ze ~marian bere jako home/marian - tvuj domovsky adresar ? ( jen tip od boku :) ) " No o to právě jde. ~username/tracer je alias na ~username/public_html/ tracer/ což je /home/marian/public_html/tracer/. No a josm.poloha.net/tracer je úplně stejný alias ( /home/marian/public_ html/tracer/ ) ;-) Koukal jsem na práva, ale nic podezřelého tam nevidím. Marián " Dne 15. července 2014 21:02 Petr Vejsada <osm na propsychology.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > já jsem se zase díval na tu konfiguraci s delším časovým odstupem a prostě
tam zobrazit citaci
> nic nevidím, chjo :-(. Všem uživatelům chodí weby http://host/~username , > například http://poloha.net/~mapnik či ~osmimport jen ~marian ne. Možná
kdyby zobrazit citaci
> se na to nějaký guru byl ochotný podívat, pže si fakt nevím rady, něco
musím zobrazit citaci
> přehlížet. Je to Slackware, haha, ten všichni důvěrně znaji ;-)) > > Dne Út 15. července 2014 20:41:51, Marián Kyral napsal(a): > >> ---------- Původní zpráva ---------- >> Od: Martin Švec - OSM <osm na maatts.cz> >> Komu: mkyral na email.cz >> Datum: 15. 7. 2014 17:15:29 >> Předmět: Re: [Talk-cz] Tracer - nová testovací verze >> >> "Super, díky. :-) Akorát pořád nefunguje defaultní server, musím
explicitně zobrazit citaci
>> nastavit "Vlastní RUIAN >> server" na http://josm.poloha.net/tracer/. To je chyba, nebo mám něco >> špatně? >> " >> >> >> >> Pravdu díš náčelníku. Jak mám teď dva počítače, tak jsem to na jednom >> opravil a na druhý jsem to pak nepřenesel, takže se oprava zase ztratila
:-( zobrazit citaci
>> >> Na druhou stranu, právě proto jsem to dal k dispozici na testování ;-) >> >> >> >> >> Marián >> >> >> >> " >> Martin Švec >> >> >> " > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
_______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz na openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140715/dde985b2/attachment.html>

15.7.2014 09:34:50 (#9)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
516
Dne Út 15. července 2014 21:29:18, Marián Kyral napsal(a): http://propsychology.cz/~marian/ to je ta samá mašina, jen jiná doména. Dozvíme se, že: The requested URL /home/marian/public_html/index.php was not found on this server. což je blbost, protože ten soubor existuje a apache ho může číst. Taky ho čte, když se jde cestou http://josm.poloha.net ale asi bychom to neměli probírat tady. zobrazit citaci
> ---------- Původní zpráva ---------- > Od: Petr Schönmann <pschonmann na gmail.com> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> > Datum: 15. 7. 2014 21:21:29 > Předmět: Re: [Talk-cz] Tracer - nová testovací verze > > "Neni to tim, ze ~marian bere jako home/marian - tvuj domovsky adresar > ? ( jen tip od boku :) ) > " > > > > No o to právě jde. ~username/tracer je alias na ~username/public_html/ > tracer/ > > > což je /home/marian/public_html/tracer/. > > > > > No a josm.poloha.net/tracer je úplně stejný alias ( /home/marian/public_ > html/tracer/ ) ;-) > > > > > Koukal jsem na práva, ale nic podezřelého tam nevidím. > > > > > > Marián > > > > > " > > Dne 15. července 2014 21:02 Petr Vejsada <osm na propsychology.cz> napsal(a): > > Ahoj, > > > > já jsem se zase díval na tu konfiguraci s delším časovým odstupem a prostě > > tam > > > nic nevidím, chjo :-(. Všem uživatelům chodí weby http://host/~username , > > například http://poloha.net/~mapnik či ~osmimport jen ~marian ne. Možná > > kdyby > > > se na to nějaký guru byl ochotný podívat, pže si fakt nevím rady, něco > > musím > > > přehlížet. Je to Slackware, haha, ten všichni důvěrně znaji ;-)) > > > > Dne Út 15. července 2014 20:41:51, Marián Kyral napsal(a): > >> ---------- Původní zpráva ---------- > >> Od: Martin Švec - OSM <osm na maatts.cz> > >> Komu: mkyral na email.cz > >> Datum: 15. 7. 2014 17:15:29 > >> Předmět: Re: [Talk-cz] Tracer - nová testovací verze > >> > >> "Super, díky. :-) Akorát pořád nefunguje defaultní server, musím > > explicitně > > >> nastavit "Vlastní RUIAN > >> server" na http://josm.poloha.net/tracer/. To je chyba, nebo mám něco > >> špatně? > >> " > >> > >> > >> > >> Pravdu díš náčelníku. Jak mám teď dva počítače, tak jsem to na jednom > >> opravil a na druhý jsem to pak nepřenesel, takže se oprava zase ztratila > : > :-( > : > >> Na druhou stranu, právě proto jsem to dal k dispozici na testování ;-) > >> > >> > >> > >> > >> Marián > >> > >> > >> > >> " > >> Martin Švec > >> > >> > >> " > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz na openstreetmap.org > > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz"

15.7.2014 09:42:49 (#10)
gravatar

Martin Švec - OSM

<osm at maatts.cz>
109
Klikám, klikám, a všiml jsem si nesrovnalosti... Když se vykopírují a vloží tagy z pointinfa, start_date má formát "2003-11-05". Když přidává tagy tracer, start_date se vloží ve tvaru "05.11.2003". To by se asi mělo sjednotit do tvaru "2003-11-05"... Martin Dne 11.7.2014 23:15, Marián Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > vzhledem k tomu, že už nějakou dobu relativně bez problémů používán > novou verzi Traceru a zjistil jsem, že opravdu nejsem schopen ji odladit > na 100% (veškeré snahy o ladění stejně končí mapping party - viz moje > neustále stoupající pořadí ve statistikách ;-) ), tak jsem se rozhodl > vývoj ukončit a dát vám to k dispozici k otestování. Pokud by se našel > nějaký programátor, co by pomohl s vývojem, je vítán. > > Pokud se nenajdou nějaké extra chyby, tak bych to po dovolené (začátek > srpna), dal do oficiálního repozitáře JOSM. Jestli tady je někdo, kdo > aktivně používá ještě původní Tracer plugin (lokální mono server), > vyzkoušejtě prosím, jestli to ještě stále funguje. Tuhle část jsem nijak > netestoval a nerad bych původní funkcionalitu rozbil ;-) > > Plugin je zde: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/beta/Tracer.jar > Zdroje jako obvykle: https://github.com/mkyral/josm-tracer/commits/ruian > > Upozorňuji, že je to kompilováno oproti nejnovější dostupné verzi JOSM > (josm-latest), takže to ve starších verzích JOSM nemusí jít nainstalovat. > > Změny: > *) Plugin odstraňuje budovy, které se celé ocitnou uvnitř natrasované > budovy. > *) Snažím se řešit překrývající se budovy - nová budova ten přečnívající > kus ukousne - myslel, že to funguje na sto procent, ale teď jsem našel > jeden případ, kdy to nefunguje a zatím jsem to nevyřešil. > *) Snažím se připojit sousedící budovy > *) snažím se odstranit nadbytečné uzly > *) Jo a klávesová zkratka je teď CTRL+SHIFT+T - je to stejné s PointInfo > a taky mi Ctrl+T mezitím ukradli ;-( Komu to nevyhovuje, může si to dle > libosti přenastavit v JOSM. > > Sice to nefunguje na 100%, ale rozhodně to funguje lépe než předchozí > verze. Hlavně co se problému s duplicitami týká. > > Takže otestujte, hlaste problémy - možná je i opravím, když zatlačíte na > to správné tlačítko ;-) > > Já se teď pokusím něco udělat s LPIS. Asi to bude další modul do Traceru > plus uvažuji o možnosti nahrávat vše ve zvoleném Boxu. Ale to ještě > uvidím, jestli to bude součást Traceru, nebo jako samostatný skript. > > Marián > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

15.7.2014 09:50:59 (#11)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2467 2837
No tak rozdíl mezi ~mapnik a ~marian je v jiné skupině (osm vs. users). Nastavil jsem na ~marian a ~marian/public_html/* read pro others a teď už začalo fungovat: http://poloha.net/~marian/tracer/index.php/?lat= 50.24685171830838&lon=14.296434615110046 Ale furt nejede: http://poloha.net/~marian/tracer/?lat=50.24685171830838&lon =14.296434615110046 - asi ještě nějaký problém s Rewrite modulem. No nic, už toho nechám, mám tu nějakou reklamaci na formát data ;-) Marián
---------- Původní zpráva ---------- Od: Petr Vejsada <osm na propsychology.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> Datum: 15. 7. 2014 21:35:34 Předmět: Re: [Talk-cz] Tracer - nová testovací verze "Dne Út 15. července 2014 21:29:18, Marián Kyral napsal(a): http://propsychology.cz/~marian/ to je ta samá mašina, jen jiná doména. Dozvíme se, že: The requested URL /home/marian/public_html/index.php was not found on this server. což je blbost, protože ten soubor existuje a apache ho může číst. Taky ho čte, když se jde cestou http://josm.poloha.net ale asi bychom to neměli probírat tady. zobrazit citaci
> ---------- Původní zpráva ---------- > Od: Petr Schönmann <pschonmann na gmail.com> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> > Datum: 15. 7. 2014 21:21:29 > Předmět: Re: [Talk-cz] Tracer - nová testovací verze > > "Neni to tim, ze ~marian bere jako home/marian - tvuj domovsky adresar > ? ( jen tip od boku :) ) > " > > > > No o to právě jde. ~username/tracer je alias na ~username/public_html/ > tracer/ > > > což je /home/marian/public_html/tracer/. > > > > > No a josm.poloha.net/tracer je úplně stejný alias ( /home/marian/public_ > html/tracer/ ) ;-) > > > > > Koukal jsem na práva, ale nic podezřelého tam nevidím. > > > > > > Marián > > > > > " > > Dne 15. července 2014 21:02 Petr Vejsada <osm na propsychology.cz> napsal(a): > > Ahoj, > > > > já jsem se zase díval na tu konfiguraci s delším časovým odstupem a
prostě zobrazit citaci
> > tam > > > nic nevidím, chjo :-(. Všem uživatelům chodí weby http://host/~username
, zobrazit citaci
> > například http://poloha.net/~mapnik či ~osmimport jen ~marian ne. Možná > > kdyby > > > se na to nějaký guru byl ochotný podívat, pže si fakt nevím rady, něco > > musím > > > přehlížet. Je to Slackware, haha, ten všichni důvěrně znaji ;-)) > > > > Dne Út 15. července 2014 20:41:51, Marián Kyral napsal(a): > >> ---------- Původní zpráva ---------- > >> Od: Martin Švec - OSM <osm na maatts.cz> > >> Komu: mkyral na email.cz > >> Datum: 15. 7. 2014 17:15:29 > >> Předmět: Re: [Talk-cz] Tracer - nová testovací verze > >> > >> "Super, díky. :-) Akorát pořád nefunguje defaultní server, musím > > explicitně > > >> nastavit "Vlastní RUIAN > >> server" na http://josm.poloha.net/tracer/. To je chyba, nebo mám něco > >> špatně? > >> " > >> > >> > >> > >> Pravdu díš náčelníku. Jak mám teď dva počítače, tak jsem to na jednom > >> opravil a na druhý jsem to pak nepřenesel, takže se oprava zase
ztratila zobrazit citaci
> : > :-( > : > >> Na druhou stranu, právě proto jsem to dal k dispozici na testování ;-) > >> > >> > >> > >> > >> Marián > >> > >> > >> > >> " > >> Martin Švec > >> > >> > >> " > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz na openstreetmap.org > > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz"
_______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz na openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140715/51b455e8/attachment.html>

15.7.2014 10:41:21 (#12)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2467 2837
Ahoj, nahrál jsem novou verzi obsahující následující změny:     Fix date format:  05.11.2003 vs. 2003-11-05     Fix Bug #4 - Node is already deleted     Fix RUIAN service URL Stahujte na: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/beta/Tracer.jar Marián
---------- Původní zpráva ---------- Od: Marián Kyral <mkyral na email.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> Datum: 11. 7. 2014 23:15:32 Předmět: [Talk-cz] Tracer - nová testovací verze "Ahoj, vzhledem k tomu, že už nějakou dobu relativně bez problémů používán novou verzi Traceru a zjistil jsem, že opravdu nejsem schopen ji odladit na 100% (veškeré snahy o ladění stejně končí mapping party - viz moje neustále stoupající pořadí ve statistikách ;-) ), tak jsem se rozhodl vývoj ukončit a dát vám to k dispozici k otestování. Pokud by se našel nějaký programátor, co by pomohl s vývojem, je vítán. Pokud se nenajdou nějaké extra chyby, tak bych to po dovolené (začátek srpna), dal do oficiálního repozitáře JOSM. Jestli tady je někdo, kdo aktivně používá ještě původní Tracer plugin (lokální mono server), vyzkoušejtě prosím, jestli to ještě stále funguje. Tuhle část jsem nijak netestoval a nerad bych původní funkcionalitu rozbil ;-) Plugin je zde: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/beta/Tracer.jar Zdroje jako obvykle: https://github.com/mkyral/josm-tracer/commits/ruian Upozorňuji, že je to kompilováno oproti nejnovější dostupné verzi JOSM (josm-latest), takže to ve starších verzích JOSM nemusí jít nainstalovat. Změny: *) Plugin odstraňuje budovy, které se celé ocitnou uvnitř natrasované budovy. *) Snažím se řešit překrývající se budovy - nová budova ten přečnívající kus ukousne - myslel, že to funguje na sto procent, ale teď jsem našel jeden případ, kdy to nefunguje a zatím jsem to nevyřešil. *) Snažím se připojit sousedící budovy *) snažím se odstranit nadbytečné uzly *) Jo a klávesová zkratka je teď CTRL+SHIFT+T - je to stejné s PointInfo a taky mi Ctrl+T mezitím ukradli ;-( Komu to nevyhovuje, může si to dle libosti přenastavit v JOSM. Sice to nefunguje na 100%, ale rozhodně to funguje lépe než předchozí verze. Hlavně co se problému s duplicitami týká. Takže otestujte, hlaste problémy - možná je i opravím, když zatlačíte na to správné tlačítko ;-) Já se teď pokusím něco udělat s LPIS. Asi to bude další modul do Traceru plus uvažuji o možnosti nahrávat vše ve zvoleném Boxu. Ale to ještě uvidím, jestli to bude součást Traceru, nebo jako samostatný skript. Marián _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz na openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140715/e0822eb5/attachment.html>

16.7.2014 10:58:36 (#13)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
576
Cus, nevim v cem to je, ale s libovolnym pouzitim mi vznikne konflikt. Je to na tema ze lokalne sem smazal bod kterej na serveru existuje. Vyresit se da jedine tak, ze aplikuju verzi ze serveru, pri pokusu o aplikovani lokalni verze se to cykli porad dokola. Navic pokud josm nekeca, tak ten koflikt vznikne na bodech budov, na ktery sem vubec nesahal => plugin zjevne ano. Dne 11.7.2014 23:15, Marián Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > vzhledem k tomu, že už nějakou dobu relativně bez problémů používán > novou verzi Traceru a zjistil jsem, že opravdu nejsem schopen ji odladit > na 100% (veškeré snahy o ladění stejně končí mapping party - viz moje > neustále stoupající pořadí ve statistikách ;-) ), tak jsem se rozhodl > vývoj ukončit a dát vám to k dispozici k otestování. Pokud by se našel > nějaký programátor, co by pomohl s vývojem, je vítán. > > Pokud se nenajdou nějaké extra chyby, tak bych to po dovolené (začátek > srpna), dal do oficiálního repozitáře JOSM. Jestli tady je někdo, kdo > aktivně používá ještě původní Tracer plugin (lokální mono server), > vyzkoušejtě prosím, jestli to ještě stále funguje. Tuhle část jsem nijak > netestoval a nerad bych původní funkcionalitu rozbil ;-) > > Plugin je zde: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/beta/Tracer.jar > Zdroje jako obvykle: https://github.com/mkyral/josm-tracer/commits/ruian > > Upozorňuji, že je to kompilováno oproti nejnovější dostupné verzi JOSM > (josm-latest), takže to ve starších verzích JOSM nemusí jít nainstalovat. > > Změny: > *) Plugin odstraňuje budovy, které se celé ocitnou uvnitř natrasované > budovy. > *) Snažím se řešit překrývající se budovy - nová budova ten přečnívající > kus ukousne - myslel, že to funguje na sto procent, ale teď jsem našel > jeden případ, kdy to nefunguje a zatím jsem to nevyřešil. > *) Snažím se připojit sousedící budovy > *) snažím se odstranit nadbytečné uzly > *) Jo a klávesová zkratka je teď CTRL+SHIFT+T - je to stejné s PointInfo > a taky mi Ctrl+T mezitím ukradli ;-( Komu to nevyhovuje, může si to dle > libosti přenastavit v JOSM. > > Sice to nefunguje na 100%, ale rozhodně to funguje lépe než předchozí > verze. Hlavně co se problému s duplicitami týká. > > Takže otestujte, hlaste problémy - možná je i opravím, když zatlačíte na > to správné tlačítko ;-) > > Já se teď pokusím něco udělat s LPIS. Asi to bude další modul do Traceru > plus uvažuji o možnosti nahrávat vše ve zvoleném Boxu. Ale to ještě > uvidím, jestli to bude součást Traceru, nebo jako samostatný skript. > > Marián > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

16.7.2014 11:28:03 (#14)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2467 2837
Ahoj,
---------- Původní zpráva ---------- Od: jzvc <jzvc na tpfree.net> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> Datum: 16. 7. 2014 23:00:58 Předmět: Re: [Talk-cz] Tracer - nová testovací verze "Cus, nevim v cem to je, ale s libovolnym pouzitim mi vznikne konflikt. Je to na tema ze lokalne sem smazal bod kterej na serveru existuje. Vyresit se da jedine tak, ze aplikuju verzi ze serveru, pri pokusu o aplikovani lokalni verze se to cykli porad dokola. Navic pokud josm nekeca, tak ten koflikt vznikne na bodech budov, na ktery sem vubec nesahal => plugin zjevne ano. " Divné, divné. Můžeš hodit nějaký příklad? Případně nějaké detaily? Zkoušel jsi původní, nebo aktualizovanou verzi? Díky, Marián " Dne 11.7.2014 23:15, Marián Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > vzhledem k tomu, že už nějakou dobu relativně bez problémů používán > novou verzi Traceru a zjistil jsem, že opravdu nejsem schopen ji odladit > na 100% (veškeré snahy o ladění stejně končí mapping party - viz moje > neustále stoupající pořadí ve statistikách ;-) ), tak jsem se rozhodl > vývoj ukončit a dát vám to k dispozici k otestování. Pokud by se našel > nějaký programátor, co by pomohl s vývojem, je vítán. > > Pokud se nenajdou nějaké extra chyby, tak bych to po dovolené (začátek > srpna), dal do oficiálního repozitáře JOSM. Jestli tady je někdo, kdo > aktivně používá ještě původní Tracer plugin (lokální mono server), > vyzkoušejtě prosím, jestli to ještě stále funguje. Tuhle část jsem nijak > netestoval a nerad bych původní funkcionalitu rozbil ;-) > > Plugin je zde: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/beta/Tracer.jar > Zdroje jako obvykle: https://github.com/mkyral/josm-tracer/commits/ruian > > Upozorňuji, že je to kompilováno oproti nejnovější dostupné verzi JOSM > (josm-latest), takže to ve starších verzích JOSM nemusí jít nainstalovat. > > Změny: > *) Plugin odstraňuje budovy, které se celé ocitnou uvnitř natrasované > budovy. > *) Snažím se řešit překrývající se budovy - nová budova ten přečnívající > kus ukousne - myslel, že to funguje na sto procent, ale teď jsem našel > jeden případ, kdy to nefunguje a zatím jsem to nevyřešil. > *) Snažím se připojit sousedící budovy > *) snažím se odstranit nadbytečné uzly > *) Jo a klávesová zkratka je teď CTRL+SHIFT+T - je to stejné s PointInfo > a taky mi Ctrl+T mezitím ukradli ;-( Komu to nevyhovuje, může si to dle > libosti přenastavit v JOSM. > > Sice to nefunguje na 100%, ale rozhodně to funguje lépe než předchozí > verze. Hlavně co se problému s duplicitami týká. > > Takže otestujte, hlaste problémy - možná je i opravím, když zatlačíte na > to správné tlačítko ;-) > > Já se teď pokusím něco udělat s LPIS. Asi to bude další modul do Traceru > plus uvažuji o možnosti nahrávat vše ve zvoleném Boxu. Ale to ještě > uvidím, jestli to bude součást Traceru, nebo jako samostatný skript. > > Marián > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
_______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz na openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140716/cf4b8cd6/attachment.html>

16.7.2014 11:59:49 (#15)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
516
Toto může vzniknout tehdy, kdy je v editované vrstvě jen samotná editovaná budova. JOSM pak nic neví o tom, že uzel je sdílený ještě se sousední budovou. Při editování budovy je nutné mít ve vrstvě i všechny budovy, které s ní bezprostředně sousedí a tedy sdílejí společné body. Dne St 16. července 2014 23:28:03, Marián Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> "Cus, nevim v cem to je, ale s libovolnym pouzitim mi vznikne konflikt. > Je to na tema ze lokalne sem smazal bod kterej na serveru existuje. > Vyresit se da jedine tak, ze aplikuju verzi ze serveru, pri pokusu o > aplikovani lokalni verze se to cykli porad dokola. > > > Navic pokud josm nekeca, tak ten koflikt vznikne na bodech budov, na > ktery sem vubec nesahal => plugin zjevne ano. > "

17.7.2014 01:13:14 (#16)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
576
Dne 16.7.2014 23:28, Marián Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > ---------- Původní zpráva ---------- > Od: jzvc <jzvc na tpfree.net> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> > Datum: 16. 7. 2014 23:00:58 > Předmět: Re: [Talk-cz] Tracer - nová testovací verze > > > Cus, nevim v cem to je, ale s libovolnym pouzitim mi vznikne konflikt. > Je to na tema ze lokalne sem smazal bod kterej na serveru existuje. > Vyresit se da jedine tak, ze aplikuju verzi ze serveru, pri pokusu o > aplikovani lokalni verze se to cykli porad dokola. > > > Navic pokud josm nekeca, tak ten koflikt vznikne na bodech budov, na > ktery sem vubec nesahal => plugin zjevne ano. > > > Divné, divné. Můžeš hodit nějaký příklad? Případně nějaké detaily? > > Zkoušel jsi původní, nebo aktualizovanou verzi? >
Cus, Zkousel sem posledni verzi na posledni verzi josm (7313). Budovy nesousedily. http://www.openstreetmap.org/relation/440427#map=18/49.40296/15.58466 pokud si pamatuju, protah sem pres plugin budovu 4340/6 (a par budov kolem nadrazi) a konflikt to hlasilo na budove 1472/15a (byl to mimo jiny dolni levy bod). Testil sem to jen zbezne, ale vypadalo to, ze pocet trasovanych budov nema temer zadny vliv. Nedetekuje plugin nejakou duplicitu i mimo zpracovanou oblast? zobrazit citaci
> > Díky, > > Marián > > > > > Dne 11.7.2014 23:15, Marián Kyral napsal(a): > > Ahoj, > > vzhledem k tomu, že už nějakou dobu relativně bez problémů používán > > novou verzi Traceru a zjistil jsem, že opravdu nejsem schopen ji > odladit > > na 100% (veškeré snahy o ladění stejně končí mapping party - viz moje > > neustále stoupající pořadí ve statistikách ;-) ), tak jsem se rozhodl > > vývoj ukončit a dát vám to k dispozici k otestování. Pokud by se > našel > > nějaký programátor, co by pomohl s vývojem, je vítán. > > > > Pokud se nenajdou nějaké extra chyby, tak bych to po dovolené > (začátek > > srpna), dal do oficiálního repozitáře JOSM. Jestli tady je někdo, kdo > > aktivně používá ještě původní Tracer plugin (lokální mono server), > > vyzkoušejtě prosím, jestli to ještě stále funguje. Tuhle část > jsem nijak > > netestoval a nerad bych původní funkcionalitu rozbil ;-) > > > > Plugin je zde: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/beta/Tracer.jar > > Zdroje jako obvykle: > https://github.com/mkyral/josm-tracer/commits/ruian > > > > Upozorňuji, že je to kompilováno oproti nejnovější dostupné verzi > JOSM > > (josm-latest), takže to ve starších verzích JOSM nemusí jít > nainstalovat. > > > > Změny: > > *) Plugin odstraňuje budovy, které se celé ocitnou uvnitř natrasované > > budovy. > > *) Snažím se řešit překrývající se budovy - nová budova ten > přečnívající > > kus ukousne - myslel, že to funguje na sto procent, ale teď jsem > našel > > jeden případ, kdy to nefunguje a zatím jsem to nevyřešil. > > *) Snažím se připojit sousedící budovy > > *) snažím se odstranit nadbytečné uzly > > *) Jo a klávesová zkratka je teď CTRL+SHIFT+T - je to stejné s > PointInfo > > a taky mi Ctrl+T mezitím ukradli ;-( Komu to nevyhovuje, může si > to dle > > libosti přenastavit v JOSM. > > > > Sice to nefunguje na 100%, ale rozhodně to funguje lépe než předchozí > > verze. Hlavně co se problému s duplicitami týká. > > > > Takže otestujte, hlaste problémy - možná je i opravím, když > zatlačíte na > > to správné tlačítko ;-) > > > > Já se teď pokusím něco udělat s LPIS. Asi to bude další modul do > Traceru > > plus uvažuji o možnosti nahrávat vše ve zvoleném Boxu. Ale to ještě > > uvidím, jestli to bude součást Traceru, nebo jako samostatný skript. > > > > Marián > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz na openstreetmap.org > > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

17.7.2014 01:54:58 (#17)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2467 2837
---------- Původní zpráva ---------- Od: jzvc <jzvc na tpfree.net> Komu: talk-cz na openstreetmap.org Datum: 17. 7. 2014 13:14:46 Předmět: Re: [Talk-cz] Tracer - nová testovací verze "Dne 16.7.2014 23:28, Marián Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > ---------- Původní zpráva ---------- > Od: jzvc <jzvc na tpfree.net> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> > Datum: 16. 7. 2014 23:00:58 > Předmět: Re: [Talk-cz] Tracer - nová testovací verze > > > Cus, nevim v cem to je, ale s libovolnym pouzitim mi vznikne konflikt. > Je to na tema ze lokalne sem smazal bod kterej na serveru existuje. > Vyresit se da jedine tak, ze aplikuju verzi ze serveru, pri pokusu o > aplikovani lokalni verze se to cykli porad dokola. > > > Navic pokud josm nekeca, tak ten koflikt vznikne na bodech budov, na > ktery sem vubec nesahal => plugin zjevne ano. > > > Divné, divné. Můžeš hodit nějaký příklad? Případně nějaké detaily? > > Zkoušel jsi původní, nebo aktualizovanou verzi? >
Cus, Zkousel sem posledni verzi na posledni verzi josm (7313). Budovy nesousedily. http://www.openstreetmap.org/relation/440427#map=18/49.40296/15.58466 pokud si pamatuju, protah sem pres plugin budovu 4340/6 (a par budov kolem nadrazi) a konflikt to hlasilo na budove 1472/15a (byl to mimo jiny dolni levy bod). " Díky, vyzkouším (ale asi ne hned, teď budu týden mimo). Jak velkou oblast jsi měl staženou? Nebyla daná budova alespoň částečně mimo staženou oblast? To bych možná tušil (a asi bych to měl nějak omezit). " Testil sem to jen zbezne, ale vypadalo to, ze pocet trasovanych budov nema temer zadny vliv. Nedetekuje plugin nejakou duplicitu i mimo zpracovanou oblast? " No o co se tam pokouším je to, že někdy, po odpojení od sousední budovy, zůstanou na sousední budově již nepotřebné uzly. A já se je snažím detekovat a smazat. Beru vždy dva sousedící segmenty a snažím se zjistit, jestli prostřední bod leží na úsečce tvořené krajními body. Pokud zjistím, že to tak je, a prostřední bod není součástí dalšího objektu, tak jej smažu. No a asi to nefunguje jak by mělo. Ono totiž je to trochu komplikované. Všechny změny, které dělám, dělám na kopii objektů a zároveň zapisuji do fronty příkazy typu "vytvoř bod Y", "přesuň bod X na ", "Přidej bod do cesty W". A až úplně na konci se provede "commit", který všechny tyto změny provede na vrstvě stažené v JOSM. Při mazání si pak musím sám hlídat, zda daný bod není součástí nějaké jiné cesty. Bohužel nemohu přímo zjistit, kolik cest je na konkrétní bod navázáno, ale musím procházet jednu cestu po druhé a ptát se, zda tento bod není jejich součástí. No a tady je obrovský prostor na chyby :-( Zatím to vidím tak, že nebudu sahat na body, které se nalézají mimo staženou oblast. No a pak se možná ještě jednou podívám, na ten algoritmus, co se snaží mazat nadbytečné body. Marián " zobrazit citaci
> > Díky, > > Marián > > > > > Dne 11.7.2014 23:15, Marián Kyral napsal(a): > > Ahoj, > > vzhledem k tomu, že už nějakou dobu relativně bez problémů používán > > novou verzi Traceru a zjistil jsem, že opravdu nejsem schopen ji > odladit > > na 100% (veškeré snahy o ladění stejně končí mapping party - viz moje > > neustále stoupající pořadí ve statistikách ;-) ), tak jsem se rozhodl > > vývoj ukončit a dát vám to k dispozici k otestování. Pokud by se > našel > > nějaký programátor, co by pomohl s vývojem, je vítán. > > > > Pokud se nenajdou nějaké extra chyby, tak bych to po dovolené > (začátek > > srpna), dal do oficiálního repozitáře JOSM. Jestli tady je někdo, kdo > > aktivně používá ještě původní Tracer plugin (lokální mono server), > > vyzkoušejtě prosím, jestli to ještě stále funguje. Tuhle část > jsem nijak > > netestoval a nerad bych původní funkcionalitu rozbil ;-) > > > > Plugin je zde: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/beta/Tracer.jar > > Zdroje jako obvykle: > https://github.com/mkyral/josm-tracer/commits/ruian > > > > Upozorňuji, že je to kompilováno oproti nejnovější dostupné verzi > JOSM > > (josm-latest), takže to ve starších verzích JOSM nemusí jít > nainstalovat. > > > > Změny: > > *) Plugin odstraňuje budovy, které se celé ocitnou uvnitř natrasované > > budovy. > > *) Snažím se řešit překrývající se budovy - nová budova ten > přečnívající > > kus ukousne - myslel, že to funguje na sto procent, ale teď jsem > našel > > jeden případ, kdy to nefunguje a zatím jsem to nevyřešil. > > *) Snažím se připojit sousedící budovy > > *) snažím se odstranit nadbytečné uzly > > *) Jo a klávesová zkratka je teď CTRL+SHIFT+T - je to stejné s > PointInfo > > a taky mi Ctrl+T mezitím ukradli ;-( Komu to nevyhovuje, může si > to dle > > libosti přenastavit v JOSM. > > > > Sice to nefunguje na 100%, ale rozhodně to funguje lépe než předchozí > > verze. Hlavně co se problému s duplicitami týká. > > > > Takže otestujte, hlaste problémy - možná je i opravím, když > zatlačíte na > > to správné tlačítko ;-) > > > > Já se teď pokusím něco udělat s LPIS. Asi to bude další modul do > Traceru > > plus uvažuji o možnosti nahrávat vše ve zvoleném Boxu. Ale to ještě > > uvidím, jestli to bude součást Traceru, nebo jako samostatný skript. > > > > Marián > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz na openstreetmap.org > > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
_______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz na openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140717/6831e1a1/attachment.html>

18.7.2014 04:03:20 (#18)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2467 2837
Tak jsem si teď trochu poklikal v Jihlavě a podařilo se mi "vyrobit" 24 konfliktů :-( Budu muset vymyslet nějaký lepší debugging. Z aktuálního logu jsem nic zajímavého nevykoukal. Zatím řekněme, že Tracer není vhodný pro klikání v husté zástavbě :-D Marián
---------- Původní zpráva ---------- Od: Marián Kyral <mkyral na email.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> Datum: 17. 7. 2014 13:55:43 Předmět: Re: [Talk-cz] Tracer - nová testovací verze " ---------- Původní zpráva ---------- Od: jzvc <jzvc na tpfree.net> Komu: talk-cz na openstreetmap.org Datum: 17. 7. 2014 13:14:46 Předmět: Re: [Talk-cz] Tracer - nová testovací verze "Dne 16.7.2014 23:28, Marián Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > ---------- Původní zpráva ---------- > Od: jzvc <jzvc na tpfree.net> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> > Datum: 16. 7. 2014 23:00:58 > Předmět: Re: [Talk-cz] Tracer - nová testovací verze > > > Cus, nevim v cem to je, ale s libovolnym pouzitim mi vznikne konflikt. > Je to na tema ze lokalne sem smazal bod kterej na serveru existuje. > Vyresit se da jedine tak, ze aplikuju verzi ze serveru, pri pokusu o > aplikovani lokalni verze se to cykli porad dokola. > > > Navic pokud josm nekeca, tak ten koflikt vznikne na bodech budov, na > ktery sem vubec nesahal => plugin zjevne ano. > > > Divné, divné. Můžeš hodit nějaký příklad? Případně nějaké detaily? > > Zkoušel jsi původní, nebo aktualizovanou verzi? >
Cus, Zkousel sem posledni verzi na posledni verzi josm (7313). Budovy nesousedily. http://www.openstreetmap.org/relation/440427#map=18/49.40296/15.58466 pokud si pamatuju, protah sem pres plugin budovu 4340/6 (a par budov kolem nadrazi) a konflikt to hlasilo na budove 1472/15a (byl to mimo jiny dolni levy bod). " Díky, vyzkouším (ale asi ne hned, teď budu týden mimo). Jak velkou oblast jsi měl staženou? Nebyla daná budova alespoň částečně mimo staženou oblast? To bych možná tušil (a asi bych to měl nějak omezit). " Testil sem to jen zbezne, ale vypadalo to, ze pocet trasovanych budov nema temer zadny vliv. Nedetekuje plugin nejakou duplicitu i mimo zpracovanou oblast? " No o co se tam pokouším je to, že někdy, po odpojení od sousední budovy, zůstanou na sousední budově již nepotřebné uzly. A já se je snažím detekovat a smazat. Beru vždy dva sousedící segmenty a snažím se zjistit, jestli prostřední bod leží na úsečce tvořené krajními body. Pokud zjistím, že to tak je, a prostřední bod není součástí dalšího objektu, tak jej smažu. No a asi to nefunguje jak by mělo. Ono totiž je to trochu komplikované. Všechny změny, které dělám, dělám na kopii objektů a zároveň zapisuji do fronty příkazy typu "vytvoř bod Y", "přesuň bod X na ", "Přidej bod do cesty W". A až úplně na konci se provede "commit", který všechny tyto změny provede na vrstvě stažené v JOSM. Při mazání si pak musím sám hlídat, zda daný bod není součástí nějaké jiné cesty. Bohužel nemohu přímo zjistit, kolik cest je na konkrétní bod navázáno, ale musím procházet jednu cestu po druhé a ptát se, zda tento bod není jejich součástí. No a tady je obrovský prostor na chyby :-( Zatím to vidím tak, že nebudu sahat na body, které se nalézají mimo staženou oblast. No a pak se možná ještě jednou podívám, na ten algoritmus, co se snaží mazat nadbytečné body. Marián " ------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140718/583be131/attachment.html>

19.7.2014 01:35:52 (#19)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
576
Predchozi verze tohle nedelala => hledej v poslednich zmenach. Pokud jsem to dobre pochopil, tak vpodstate jde o to, ze plugin zmeni podkladova data, ale tu zmenu nezapise jako zmenu. Dne 18.7.2014 16:03, Marián Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Tak jsem si teď trochu poklikal v Jihlavě a podařilo se mi "vyrobit" 24 > konfliktů :-( > Budu muset vymyslet nějaký lepší debugging. Z aktuálního logu jsem nic > zajímavého nevykoukal. > > Zatím řekněme, že Tracer není vhodný pro klikání v husté zástavbě :-D > > Marián > > > ---------- Původní zpráva ---------- > Od: Marián Kyral <mkyral na email.cz> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> > Datum: 17. 7. 2014 13:55:43 > Předmět: Re: [Talk-cz] Tracer - nová testovací verze > > > ---------- Původní zpráva ---------- > > Od: jzvc <jzvc na tpfree.net> > Komu: talk-cz na openstreetmap.org > Datum: 17. 7. 2014 13:14:46 > Předmět: Re: [Talk-cz] Tracer - nová testovací verze > > > Dne 16.7.2014 23:28, Marián Kyral napsal(a): > > Ahoj, > > > > ---------- Původní zpráva ---------- > > Od: jzvc <jzvc na tpfree.net> > > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> > > Datum: 16. 7. 2014 23:00:58 > > Předmět: Re: [Talk-cz] Tracer - nová testovací verze > > > > > > Cus, nevim v cem to je, ale s libovolnym pouzitim mi vznikne > konflikt. > > Je to na tema ze lokalne sem smazal bod kterej na serveru > existuje. > > Vyresit se da jedine tak, ze aplikuju verzi ze serveru, pri > pokusu o > > aplikovani lokalni verze se to cykli porad dokola. > > > > > > Navic pokud josm nekeca, tak ten koflikt vznikne na bodech > budov, na > > ktery sem vubec nesahal => plugin zjevne ano. > > > > > > Divné, divné. Můžeš hodit nějaký příklad? Případně nějaké > detaily? > > > > Zkoušel jsi původní, nebo aktualizovanou verzi? > > > > Cus, > Zkousel sem posledni verzi na posledni verzi josm (7313). Budovy > nesousedily. > > http://www.openstreetmap.org/relation/440427#map=18/49.40296/15.58466 > > pokud si pamatuju, protah sem pres plugin budovu 4340/6 (a par > budov > kolem nadrazi) a konflikt to hlasilo na budove 1472/15a (byl to > mimo > jiny dolni levy bod). > > > Díky, > > vyzkouším (ale asi ne hned, teď budu týden mimo). Jak velkou oblast > jsi měl staženou? Nebyla daná budova alespoň částečně mimo staženou > oblast? To bych možná tušil (a asi bych to měl nějak omezit). > > > > Testil sem to jen zbezne, ale vypadalo to, ze pocet trasovanych > budov > nema temer zadny vliv. Nedetekuje plugin nejakou duplicitu i mimo > zpracovanou oblast? > > > No o co se tam pokouším je to, že někdy, po odpojení od sousední > budovy, zůstanou na sousední budově již nepotřebné uzly. A já se je > snažím detekovat a smazat. Beru vždy dva sousedící segmenty a snažím > se zjistit, jestli prostřední bod leží na úsečce tvořené krajními > body. Pokud zjistím, že to tak je, a prostřední bod není součástí > dalšího objektu, tak jej smažu. No a asi to nefunguje jak by mělo. > > > Ono totiž je to trochu komplikované. Všechny změny, které dělám, > dělám na kopii objektů a zároveň zapisuji do fronty příkazy typu > "vytvoř bod Y", "přesuň bod X na ", "Přidej bod do cesty W". A až > úplně na konci se provede "commit", který všechny tyto změny provede > na vrstvě stažené v JOSM. > > > Při mazání si pak musím sám hlídat, zda daný bod není součástí > nějaké jiné cesty. Bohužel nemohu přímo zjistit, kolik cest je na > konkrétní bod navázáno, ale musím procházet jednu cestu po druhé a > ptát se, zda tento bod není jejich součástí. No a tady je obrovský > prostor na chyby :-( > > > Zatím to vidím tak, že nebudu sahat na body, které se nalézají mimo > staženou oblast. No a pak se možná ještě jednou podívám, na ten > algoritmus, co se snaží mazat nadbytečné body. > > > Marián > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

19.7.2014 03:44:29 (#20)
gravatar

Martin Švec - OSM

<osm at maatts.cz>
109
Potvrzuju, že to dělá až poslední verze. Předchozí sice vyráběla mnohem víc duplicitních bodů, ale žádné konflikty ;-) Nevím jestli je to stejný problém, ale reprodukovatelnou chybu jsem našel např. na https://www.openstreetmap.org/#map=19/49.24478/16.23263&layers=N - když kliknu na dům č. 81 (par. 17/4) nebo č. 1 (par. 17/3), plugin smázne západní roh domu č. 35 (par. 17/2) a nevrátí ho zpět ani undo. Martin On 19.7.2014 13:35, jzvc wrote: zobrazit citaci
> Predchozi verze tohle nedelala => hledej v poslednich zmenach. Pokud jsem to dobre pochopil, tak vpodstate jde o to, ze plugin zmeni podkladova data, ale tu zmenu nezapise jako zmenu. > > Dne 18.7.2014 16:03, Marián Kyral napsal(a): >> Tak jsem si teď trochu poklikal v Jihlavě a podařilo se mi "vyrobit" 24 >> konfliktů :-( >> Budu muset vymyslet nějaký lepší debugging. Z aktuálního logu jsem nic >> zajímavého nevykoukal. >> >> Zatím řekněme, že Tracer není vhodný pro klikání v husté zástavbě :-D >> >> Marián >> >> >> ---------- Původní zpráva ---------- >> Od: Marián Kyral <mkyral na email.cz> >> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> >> Datum: 17. 7. 2014 13:55:43 >> Předmět: Re: [Talk-cz] Tracer - nová testovací verze >> >> >> ---------- Původní zpráva ---------- >> >> Od: jzvc <jzvc na tpfree.net> >> Komu: talk-cz na openstreetmap.org >> Datum: 17. 7. 2014 13:14:46 >> Předmět: Re: [Talk-cz] Tracer - nová testovací verze >> >> >> Dne 16.7.2014 23:28, Marián Kyral napsal(a): >> > Ahoj, >> > >> > ---------- Původní zpráva ---------- >> > Od: jzvc <jzvc na tpfree.net> >> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> >> > Datum: 16. 7. 2014 23:00:58 >> > Předmět: Re: [Talk-cz] Tracer - nová testovací verze >> > >> > >> > Cus, nevim v cem to je, ale s libovolnym pouzitim mi vznikne >> konflikt. >> > Je to na tema ze lokalne sem smazal bod kterej na serveru >> existuje. >> > Vyresit se da jedine tak, ze aplikuju verzi ze serveru, pri >> pokusu o >> > aplikovani lokalni verze se to cykli porad dokola. >> > >> > >> > Navic pokud josm nekeca, tak ten koflikt vznikne na bodech >> budov, na >> > ktery sem vubec nesahal => plugin zjevne ano. >> > >> > >> > Divné, divné. Můžeš hodit nějaký příklad? Případně nějaké >> detaily? >> > >> > Zkoušel jsi původní, nebo aktualizovanou verzi? >> > >> >> Cus, >> Zkousel sem posledni verzi na posledni verzi josm (7313). Budovy >> nesousedily. >> >> http://www.openstreetmap.org/relation/440427#map=18/49.40296/15.58466 >> >> pokud si pamatuju, protah sem pres plugin budovu 4340/6 (a par >> budov >> kolem nadrazi) a konflikt to hlasilo na budove 1472/15a (byl to >> mimo >> jiny dolni levy bod). >> >> >> Díky, >> >> vyzkouším (ale asi ne hned, teď budu týden mimo). Jak velkou oblast >> jsi měl staženou? Nebyla daná budova alespoň částečně mimo staženou >> oblast? To bych možná tušil (a asi bych to měl nějak omezit). >> >> >> >> Testil sem to jen zbezne, ale vypadalo to, ze pocet trasovanych >> budov >> nema temer zadny vliv. Nedetekuje plugin nejakou duplicitu i mimo >> zpracovanou oblast? >> >> >> No o co se tam pokouším je to, že někdy, po odpojení od sousední >> budovy, zůstanou na sousední budově již nepotřebné uzly. A já se je >> snažím detekovat a smazat. Beru vždy dva sousedící segmenty a snažím >> se zjistit, jestli prostřední bod leží na úsečce tvořené krajními >> body. Pokud zjistím, že to tak je, a prostřední bod není součástí >> dalšího objektu, tak jej smažu. No a asi to nefunguje jak by mělo. >> >> >> Ono totiž je to trochu komplikované. Všechny změny, které dělám, >> dělám na kopii objektů a zároveň zapisuji do fronty příkazy typu >> "vytvoř bod Y", "přesuň bod X na ", "Přidej bod do cesty W". A až >> úplně na konci se provede "commit", který všechny tyto změny provede >> na vrstvě stažené v JOSM. >> >> >> Při mazání si pak musím sám hlídat, zda daný bod není součástí >> nějaké jiné cesty. Bohužel nemohu přímo zjistit, kolik cest je na >> konkrétní bod navázáno, ale musím procházet jednu cestu po druhé a >> ptát se, zda tento bod není jejich součástí. No a tady je obrovský >> prostor na chyby :-( >> >> >> Zatím to vidím tak, že nebudu sahat na body, které se nalézají mimo >> staženou oblast. No a pak se možná ještě jednou podívám, na ten >> algoritmus, co se snaží mazat nadbytečné body. >> >> >> Marián >> >> >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz na openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

19.7.2014 04:54:25 (#21)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2467 2837
No to bude tím, že tahle verze je od základů přepsána, právě kvůli těm duplicitním bodům :-) Porovnávat změny oproti předchozí verzi tedy nemá smysl. Ale ten příklad mi hodně pomůže, z toho se už dá na něco přijít. Díky, Marián On 19. července 2014 15:44:29 CEST, "Martin Švec - OSM" <osm na maatts.cz> wrote: zobrazit citaci
>Potvrzuju, že to dělá až poslední verze. Předchozí sice vyráběla mnohem >víc duplicitních bodů, ale žádné konflikty ;-) > >Nevím jestli je to stejný problém, ale reprodukovatelnou chybu jsem >našel např. na > >https://www.openstreetmap.org/#map=19/49.24478/16.23263&layers=N > >- když kliknu na dům č. 81 (par. 17/4) nebo č. 1 (par. 17/3), plugin >smázne západní roh domu č. 35 (par. 17/2) a nevrátí ho zpět ani undo. > >Martin > >On 19.7.2014 13:35, jzvc wrote: >> Predchozi verze tohle nedelala => hledej v poslednich zmenach. Pokud >jsem to dobre pochopil, tak vpodstate jde o to, ze plugin zmeni >podkladova data, ale tu zmenu nezapise jako zmenu. >> >> Dne 18.7.2014 16:03, Marián Kyral napsal(a): >>> Tak jsem si teď trochu poklikal v Jihlavě a podařilo se mi "vyrobit" >24 >>> konfliktů :-( >>> Budu muset vymyslet nějaký lepší debugging. Z aktuálního logu jsem >nic >>> zajímavého nevykoukal. >>> >>> Zatím řekněme, že Tracer není vhodný pro klikání v husté zástavbě >:-D >>> >>> Marián >>> >>> >>> ---------- Původní zpráva ---------- >>> Od: Marián Kyral <mkyral na email.cz> >>> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> >>> Datum: 17. 7. 2014 13:55:43 >>> Předmět: Re: [Talk-cz] Tracer - nová testovací verze >>> >>> >>> ---------- Původní zpráva ---------- >>> >>> Od: jzvc <jzvc na tpfree.net> >>> Komu: talk-cz na openstreetmap.org >>> Datum: 17. 7. 2014 13:14:46 >>> Předmět: Re: [Talk-cz] Tracer - nová testovací verze >>> >>> >>> Dne 16.7.2014 23:28, Marián Kyral napsal(a): >>> > Ahoj, >>> > >>> > ---------- Původní zpráva ---------- >>> > Od: jzvc <jzvc na tpfree.net> >>> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic ><talk-cz na openstreetmap.org> >>> > Datum: 16. 7. 2014 23:00:58 >>> > Předmět: Re: [Talk-cz] Tracer - nová testovací verze >>> > >>> > >>> > Cus, nevim v cem to je, ale s libovolnym pouzitim mi >vznikne >>> konflikt. >>> > Je to na tema ze lokalne sem smazal bod kterej na serveru >>> existuje. >>> > Vyresit se da jedine tak, ze aplikuju verzi ze serveru, >pri >>> pokusu o >>> > aplikovani lokalni verze se to cykli porad dokola. >>> > >>> > >>> > Navic pokud josm nekeca, tak ten koflikt vznikne na >bodech >>> budov, na >>> > ktery sem vubec nesahal => plugin zjevne ano. >>> > >>> > >>> > Divné, divné. Můžeš hodit nějaký příklad? Případně nějaké >>> detaily? >>> > >>> > Zkoušel jsi původní, nebo aktualizovanou verzi? >>> > >>> >>> Cus, >>> Zkousel sem posledni verzi na posledni verzi josm (7313). >Budovy >>> nesousedily. >>> >>> >http://www.openstreetmap.org/relation/440427#map=18/49.40296/15.58466 >>> >>> pokud si pamatuju, protah sem pres plugin budovu 4340/6 (a >par >>> budov >>> kolem nadrazi) a konflikt to hlasilo na budove 1472/15a (byl >to >>> mimo >>> jiny dolni levy bod). >>> >>> >>> Díky, >>> >>> vyzkouším (ale asi ne hned, teď budu týden mimo). Jak velkou >oblast >>> jsi měl staženou? Nebyla daná budova alespoň částečně mimo >staženou >>> oblast? To bych možná tušil (a asi bych to měl nějak omezit). >>> >>> >>> >>> Testil sem to jen zbezne, ale vypadalo to, ze pocet >trasovanych >>> budov >>> nema temer zadny vliv. Nedetekuje plugin nejakou duplicitu i >mimo >>> zpracovanou oblast? >>> >>> >>> No o co se tam pokouším je to, že někdy, po odpojení od sousední >>> budovy, zůstanou na sousední budově již nepotřebné uzly. A já se >je >>> snažím detekovat a smazat. Beru vždy dva sousedící segmenty a >snažím >>> se zjistit, jestli prostřední bod leží na úsečce tvořené >krajními >>> body. Pokud zjistím, že to tak je, a prostřední bod není >součástí >>> dalšího objektu, tak jej smažu. No a asi to nefunguje jak by >mělo. >>> >>> >>> Ono totiž je to trochu komplikované. Všechny změny, které dělám, >>> dělám na kopii objektů a zároveň zapisuji do fronty příkazy typu >>> "vytvoř bod Y", "přesuň bod X na ", "Přidej bod do cesty W". A >až >>> úplně na konci se provede "commit", který všechny tyto změny >provede >>> na vrstvě stažené v JOSM. >>> >>> >>> Při mazání si pak musím sám hlídat, zda daný bod není součástí >>> nějaké jiné cesty. Bohužel nemohu přímo zjistit, kolik cest je >na >>> konkrétní bod navázáno, ale musím procházet jednu cestu po druhé >a >>> ptát se, zda tento bod není jejich součástí. No a tady je >obrovský >>> prostor na chyby :-( >>> >>> >>> Zatím to vidím tak, že nebudu sahat na body, které se nalézají >mimo >>> staženou oblast. No a pak se možná ještě jednou podívám, na ten >>> algoritmus, co se snaží mazat nadbytečné body. >>> >>> >>> Marián >>> >>> >>> >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz na openstreetmap.org >>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz na openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >_______________________________________________ >Talk-cz mailing list >Talk-cz na openstreetmap.org >https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Odesláno z mého telefonu s Androidem pomocí pošty K-9 Mail. Omluvte prosím moji stručnost.

30.7.2014 09:32:56 (#22)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2467 2837
Ahoj, dobrá zpráva je, že už vím v čem je problém. A ta špatná je, že oprava je poněkud komplikovanější. Už na tom pracuji, ale vzhledem k tomu počasí venku se doma moc nezdržuji (dnešní dopoledne je výjimka ;-) ), takže to pravděpodobně bude hotovo někdy příští týden. Jen kdyby to někoho zajímalo: Všechny operace s objekty (vytvoření, smazání, změna) se ukládají do fronty a až na úplném na konci se provede commit, čímž se všechny operace provedou na datech a vytvoří se undo sequence. Problém je v tom, že pokud se jedna cesta změní více krát (příkaz ChangeCommand(oldWay, newWay)), tedy v sekvenci příkazů je něco takového: oldWay -> newWay1 -> newWay2 -> newWay3 tedy: ChangeCommand(oldWay, newWay1); ChangeCommand(newWay1, newWay2); ChangeCommand(newWay2, newWay3); tak se provede pouze první příkaz a ostatní se sice jako provedou, (na nic to nespadne), ale nemá to žádný efekt. Pak dojde k tomu, že bod z cesty záhadně zmizí -> informace další změně dané cesty (tedy odstranění bodu) se někde ztratí. Musím to přepsat na toto: ChangeCommand(oldWay, newWay1); ChangeCommand(oldWay, newWay2); ChangeCommand(oldWay, newWay3); Udělal jsem si třídu, která drží vazbu oldWay -> newWay, ale je to hodně velká změna a musím to pořádně otestovat. Zcela určitě se zase něco rozbije :-D Marián Dne 19.7.2014 16:54, Marián Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> No to bude tím, že tahle verze je od základů přepsána, právě kvůli těm duplicitním bodům :-) > > Porovnávat změny oproti předchozí verzi tedy nemá smysl. Ale ten příklad mi hodně pomůže, z toho se už dá na něco přijít. > > Díky, > Marián > > On 19. července 2014 15:44:29 CEST, "Martin Švec - OSM" <osm na maatts.cz> wrote: >> Potvrzuju, že to dělá až poslední verze. Předchozí sice vyráběla mnohem >> víc duplicitních bodů, ale žádné konflikty ;-) >> >> Nevím jestli je to stejný problém, ale reprodukovatelnou chybu jsem >> našel např. na >> >> https://www.openstreetmap.org/#map=19/49.24478/16.23263&layers=N >> >> - když kliknu na dům č. 81 (par. 17/4) nebo č. 1 (par. 17/3), plugin >> smázne západní roh domu č. 35 (par. 17/2) a nevrátí ho zpět ani undo. >> >> Martin >> >> On 19.7.2014 13:35, jzvc wrote: >>> Predchozi verze tohle nedelala => hledej v poslednich zmenach. Pokud >> jsem to dobre pochopil, tak vpodstate jde o to, ze plugin zmeni >> podkladova data, ale tu zmenu nezapise jako zmenu. >>> Dne 18.7.2014 16:03, Marián Kyral napsal(a): >>>> Tak jsem si teď trochu poklikal v Jihlavě a podařilo se mi "vyrobit" >> 24 >>>> konfliktů :-( >>>> Budu muset vymyslet nějaký lepší debugging. Z aktuálního logu jsem >> nic >>>> zajímavého nevykoukal. >>>> >>>> Zatím řekněme, že Tracer není vhodný pro klikání v husté zástavbě >> :-D >>>> Marián >>>> >>>> >>>> ---------- Původní zpráva ---------- >>>> Od: Marián Kyral <mkyral na email.cz> >>>> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> >>>> Datum: 17. 7. 2014 13:55:43 >>>> Předmět: Re: [Talk-cz] Tracer - nová testovací verze >>>> >>>> >>>> ---------- Původní zpráva ---------- >>>> >>>> Od: jzvc <jzvc na tpfree.net> >>>> Komu: talk-cz na openstreetmap.org >>>> Datum: 17. 7. 2014 13:14:46 >>>> Předmět: Re: [Talk-cz] Tracer - nová testovací verze >>>> >>>> >>>> Dne 16.7.2014 23:28, Marián Kyral napsal(a): >>>> > Ahoj, >>>> > >>>> > ---------- Původní zpráva ---------- >>>> > Od: jzvc <jzvc na tpfree.net> >>>> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic >> <talk-cz na openstreetmap.org> >>>> > Datum: 16. 7. 2014 23:00:58 >>>> > Předmět: Re: [Talk-cz] Tracer - nová testovací verze >>>> > >>>> > >>>> > Cus, nevim v cem to je, ale s libovolnym pouzitim mi >> vznikne >>>> konflikt. >>>> > Je to na tema ze lokalne sem smazal bod kterej na serveru >>>> existuje. >>>> > Vyresit se da jedine tak, ze aplikuju verzi ze serveru, >> pri >>>> pokusu o >>>> > aplikovani lokalni verze se to cykli porad dokola. >>>> > >>>> > >>>> > Navic pokud josm nekeca, tak ten koflikt vznikne na >> bodech >>>> budov, na >>>> > ktery sem vubec nesahal => plugin zjevne ano. >>>> > >>>> > >>>> > Divné, divné. Můžeš hodit nějaký příklad? Případně nějaké >>>> detaily? >>>> > >>>> > Zkoušel jsi původní, nebo aktualizovanou verzi? >>>> > >>>> >>>> Cus, >>>> Zkousel sem posledni verzi na posledni verzi josm (7313). >> Budovy >>>> nesousedily. >>>> >>>> >> http://www.openstreetmap.org/relation/440427#map=18/49.40296/15.58466 >>>> pokud si pamatuju, protah sem pres plugin budovu 4340/6 (a >> par >>>> budov >>>> kolem nadrazi) a konflikt to hlasilo na budove 1472/15a (byl >> to >>>> mimo >>>> jiny dolni levy bod). >>>> >>>> >>>> Díky, >>>> >>>> vyzkouším (ale asi ne hned, teď budu týden mimo). Jak velkou >> oblast >>>> jsi měl staženou? Nebyla daná budova alespoň částečně mimo >> staženou >>>> oblast? To bych možná tušil (a asi bych to měl nějak omezit). >>>> >>>> >>>> >>>> Testil sem to jen zbezne, ale vypadalo to, ze pocet >> trasovanych >>>> budov >>>> nema temer zadny vliv. Nedetekuje plugin nejakou duplicitu i >> mimo >>>> zpracovanou oblast? >>>> >>>> >>>> No o co se tam pokouším je to, že někdy, po odpojení od sousední >>>> budovy, zůstanou na sousední budově již nepotřebné uzly. A já se >> je >>>> snažím detekovat a smazat. Beru vždy dva sousedící segmenty a >> snažím >>>> se zjistit, jestli prostřední bod leží na úsečce tvořené >> krajními >>>> body. Pokud zjistím, že to tak je, a prostřední bod není >> součástí >>>> dalšího objektu, tak jej smažu. No a asi to nefunguje jak by >> mělo. >>>> >>>> Ono totiž je to trochu komplikované. Všechny změny, které dělám, >>>> dělám na kopii objektů a zároveň zapisuji do fronty příkazy typu >>>> "vytvoř bod Y", "přesuň bod X na ", "Přidej bod do cesty W". A >> až >>>> úplně na konci se provede "commit", který všechny tyto změny >> provede >>>> na vrstvě stažené v JOSM. >>>> >>>> >>>> Při mazání si pak musím sám hlídat, zda daný bod není součástí >>>> nějaké jiné cesty. Bohužel nemohu přímo zjistit, kolik cest je >> na >>>> konkrétní bod navázáno, ale musím procházet jednu cestu po druhé >> a >>>> ptát se, zda tento bod není jejich součástí. No a tady je >> obrovský >>>> prostor na chyby :-( >>>> >>>> >>>> Zatím to vidím tak, že nebudu sahat na body, které se nalézají >> mimo >>>> staženou oblast. No a pak se možná ještě jednou podívám, na ten >>>> algoritmus, co se snaží mazat nadbytečné body. >>>> >>>> >>>> Marián >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz na openstreetmap.org >>>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>> >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz na openstreetmap.org >>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz na openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

31.7.2014 11:47:00 (#23)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2467 2837
Holala, nová verze přistála ;-) http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/beta/Tracer.jar Konflikty to negeneruje a zdá se, že se to plus mínus chová stejně, jako předtím. Ovšem to neznamená, že tam žádný skrytý problém není, Takže otestujte a pokud narazíte na nějakou chybu, dejte vědět. Ještě se v tom budu trochu vrtat, ale jinak má přednost pLPIS ;-) Díky, Marián Dne 30.7.2014 09:32, Marián Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > dobrá zpráva je, že už vím v čem je problém. A ta špatná je, že oprava > je poněkud komplikovanější. Už na tom pracuji, ale vzhledem k tomu > počasí venku se doma moc nezdržuji (dnešní dopoledne je výjimka ;-) ), > takže to pravděpodobně bude hotovo někdy příští týden. > > Jen kdyby to někoho zajímalo: Všechny operace s objekty (vytvoření, > smazání, změna) se ukládají do fronty a až na úplném na konci se provede > commit, čímž se všechny operace provedou na datech a vytvoří se undo > sequence. > > Problém je v tom, že pokud se jedna cesta změní více krát (příkaz > ChangeCommand(oldWay, newWay)), tedy v sekvenci příkazů je něco takového: > > oldWay -> newWay1 -> newWay2 -> newWay3 > > tedy: > ChangeCommand(oldWay, newWay1); > ChangeCommand(newWay1, newWay2); > ChangeCommand(newWay2, newWay3); > > tak se provede pouze první příkaz a ostatní se sice jako provedou, (na > nic to nespadne), ale nemá to žádný efekt. Pak dojde k tomu, že bod z > cesty záhadně zmizí -> informace další změně dané cesty (tedy odstranění > bodu) se někde ztratí. > > Musím to přepsat na toto: > ChangeCommand(oldWay, newWay1); > ChangeCommand(oldWay, newWay2); > ChangeCommand(oldWay, newWay3); > > Udělal jsem si třídu, která drží vazbu oldWay -> newWay, ale je to hodně > velká změna a musím to pořádně otestovat. Zcela určitě se zase něco > rozbije :-D > > Marián > > Dne 19.7.2014 16:54, Marián Kyral napsal(a): >> No to bude tím, že tahle verze je od základů přepsána, právě kvůli těm duplicitním bodům :-) >> >> Porovnávat změny oproti předchozí verzi tedy nemá smysl. Ale ten příklad mi hodně pomůže, z toho se už dá na něco přijít. >> >> Díky, >> Marián >> >> On 19. července 2014 15:44:29 CEST, "Martin Švec - OSM" <osm na maatts.cz> wrote: >>> Potvrzuju, že to dělá až poslední verze. Předchozí sice vyráběla mnohem >>> víc duplicitních bodů, ale žádné konflikty ;-) >>> >>> Nevím jestli je to stejný problém, ale reprodukovatelnou chybu jsem >>> našel např. na >>> >>> https://www.openstreetmap.org/#map=19/49.24478/16.23263&layers=N >>> >>> - když kliknu na dům č. 81 (par. 17/4) nebo č. 1 (par. 17/3), plugin >>> smázne západní roh domu č. 35 (par. 17/2) a nevrátí ho zpět ani undo. >>> >>> Martin >>> >>> On 19.7.2014 13:35, jzvc wrote: >>>> Predchozi verze tohle nedelala => hledej v poslednich zmenach. Pokud >>> jsem to dobre pochopil, tak vpodstate jde o to, ze plugin zmeni >>> podkladova data, ale tu zmenu nezapise jako zmenu. >>>> Dne 18.7.2014 16:03, Marián Kyral napsal(a): >>>>> Tak jsem si teď trochu poklikal v Jihlavě a podařilo se mi "vyrobit" >>> 24 >>>>> konfliktů :-( >>>>> Budu muset vymyslet nějaký lepší debugging. Z aktuálního logu jsem >>> nic >>>>> zajímavého nevykoukal. >>>>> >>>>> Zatím řekněme, že Tracer není vhodný pro klikání v husté zástavbě >>> :-D >>>>> Marián >>>>> >>>>> >>>>> ---------- Původní zpráva ---------- >>>>> Od: Marián Kyral <mkyral na email.cz> >>>>> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> >>>>> Datum: 17. 7. 2014 13:55:43 >>>>> Předmět: Re: [Talk-cz] Tracer - nová testovací verze >>>>> >>>>> >>>>> ---------- Původní zpráva ---------- >>>>> >>>>> Od: jzvc <jzvc na tpfree.net> >>>>> Komu: talk-cz na openstreetmap.org >>>>> Datum: 17. 7. 2014 13:14:46 >>>>> Předmět: Re: [Talk-cz] Tracer - nová testovací verze >>>>> >>>>> >>>>> Dne 16.7.2014 23:28, Marián Kyral napsal(a): >>>>> > Ahoj, >>>>> > >>>>> > ---------- Původní zpráva ---------- >>>>> > Od: jzvc <jzvc na tpfree.net> >>>>> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic >>> <talk-cz na openstreetmap.org> >>>>> > Datum: 16. 7. 2014 23:00:58 >>>>> > Předmět: Re: [Talk-cz] Tracer - nová testovací verze >>>>> > >>>>> > >>>>> > Cus, nevim v cem to je, ale s libovolnym pouzitim mi >>> vznikne >>>>> konflikt. >>>>> > Je to na tema ze lokalne sem smazal bod kterej na serveru >>>>> existuje. >>>>> > Vyresit se da jedine tak, ze aplikuju verzi ze serveru, >>> pri >>>>> pokusu o >>>>> > aplikovani lokalni verze se to cykli porad dokola. >>>>> > >>>>> > >>>>> > Navic pokud josm nekeca, tak ten koflikt vznikne na >>> bodech >>>>> budov, na >>>>> > ktery sem vubec nesahal => plugin zjevne ano. >>>>> > >>>>> > >>>>> > Divné, divné. Můžeš hodit nějaký příklad? Případně nějaké >>>>> detaily? >>>>> > >>>>> > Zkoušel jsi původní, nebo aktualizovanou verzi? >>>>> > >>>>> >>>>> Cus, >>>>> Zkousel sem posledni verzi na posledni verzi josm (7313). >>> Budovy >>>>> nesousedily. >>>>> >>>>> >>> http://www.openstreetmap.org/relation/440427#map=18/49.40296/15.58466 >>>>> pokud si pamatuju, protah sem pres plugin budovu 4340/6 (a >>> par >>>>> budov >>>>> kolem nadrazi) a konflikt to hlasilo na budove 1472/15a (byl >>> to >>>>> mimo >>>>> jiny dolni levy bod). >>>>> >>>>> >>>>> Díky, >>>>> >>>>> vyzkouším (ale asi ne hned, teď budu týden mimo). Jak velkou >>> oblast >>>>> jsi měl staženou? Nebyla daná budova alespoň částečně mimo >>> staženou >>>>> oblast? To bych možná tušil (a asi bych to měl nějak omezit). >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> Testil sem to jen zbezne, ale vypadalo to, ze pocet >>> trasovanych >>>>> budov >>>>> nema temer zadny vliv. Nedetekuje plugin nejakou duplicitu i >>> mimo >>>>> zpracovanou oblast? >>>>> >>>>> >>>>> No o co se tam pokouším je to, že někdy, po odpojení od sousední >>>>> budovy, zůstanou na sousední budově již nepotřebné uzly. A já se >>> je >>>>> snažím detekovat a smazat. Beru vždy dva sousedící segmenty a >>> snažím >>>>> se zjistit, jestli prostřední bod leží na úsečce tvořené >>> krajními >>>>> body. Pokud zjistím, že to tak je, a prostřední bod není >>> součástí >>>>> dalšího objektu, tak jej smažu. No a asi to nefunguje jak by >>> mělo. >>>>> Ono totiž je to trochu komplikované. Všechny změny, které dělám, >>>>> dělám na kopii objektů a zároveň zapisuji do fronty příkazy typu >>>>> "vytvoř bod Y", "přesuň bod X na ", "Přidej bod do cesty W". A >>> až >>>>> úplně na konci se provede "commit", který všechny tyto změny >>> provede >>>>> na vrstvě stažené v JOSM. >>>>> >>>>> >>>>> Při mazání si pak musím sám hlídat, zda daný bod není součástí >>>>> nějaké jiné cesty. Bohužel nemohu přímo zjistit, kolik cest je >>> na >>>>> konkrétní bod navázáno, ale musím procházet jednu cestu po druhé >>> a >>>>> ptát se, zda tento bod není jejich součástí. No a tady je >>> obrovský >>>>> prostor na chyby :-( >>>>> >>>>> >>>>> Zatím to vidím tak, že nebudu sahat na body, které se nalézají >>> mimo >>>>> staženou oblast. No a pak se možná ještě jednou podívám, na ten >>>>> algoritmus, co se snaží mazat nadbytečné body. >>>>> >>>>> >>>>> Marián >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> _______________________________________________ >>>>> Talk-cz mailing list >>>>> Talk-cz na openstreetmap.org >>>>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>> >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz na openstreetmap.org >>>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz na openstreetmap.org >>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

1.8.2014 08:35:47 (#24)
gravatar

Jan Dudík

<jan.dudik at gmail.com>
346 733
Byl by někde popis pro BFU, jak tracer zprovoznit a používat (v JOSM)? JAnD Dne 31. července 2014 23:47 Marián Kyral <mkyral na email.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Holala, nová verze přistála ;-) > > http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/beta/Tracer.jar > > Konflikty to negeneruje a zdá se, že se to plus mínus chová stejně, jako > předtím. Ovšem to neznamená, že tam žádný skrytý problém není, Takže > otestujte a pokud narazíte na nějakou chybu, dejte vědět. > > Ještě se v tom budu trochu vrtat, ale jinak má přednost pLPIS ;-) > > Díky, > Marián > > Dne 30.7.2014 09:32, Marián Kyral napsal(a): >> Ahoj, >> dobrá zpráva je, že už vím v čem je problém. A ta špatná je, že oprava >> je poněkud komplikovanější. Už na tom pracuji, ale vzhledem k tomu >> počasí venku se doma moc nezdržuji (dnešní dopoledne je výjimka ;-) ), >> takže to pravděpodobně bude hotovo někdy příští týden. >> >> Jen kdyby to někoho zajímalo: Všechny operace s objekty (vytvoření, >> smazání, změna) se ukládají do fronty a až na úplném na konci se provede >> commit, čímž se všechny operace provedou na datech a vytvoří se undo >> sequence. >> >> Problém je v tom, že pokud se jedna cesta změní více krát (příkaz >> ChangeCommand(oldWay, newWay)), tedy v sekvenci příkazů je něco takového: >> >> oldWay -> newWay1 -> newWay2 -> newWay3 >> >> tedy: >> ChangeCommand(oldWay, newWay1); >> ChangeCommand(newWay1, newWay2); >> ChangeCommand(newWay2, newWay3); >> >> tak se provede pouze první příkaz a ostatní se sice jako provedou, (na >> nic to nespadne), ale nemá to žádný efekt. Pak dojde k tomu, že bod z >> cesty záhadně zmizí -> informace další změně dané cesty (tedy odstranění >> bodu) se někde ztratí. >> >> Musím to přepsat na toto: >> ChangeCommand(oldWay, newWay1); >> ChangeCommand(oldWay, newWay2); >> ChangeCommand(oldWay, newWay3); >> >> Udělal jsem si třídu, která drží vazbu oldWay -> newWay, ale je to hodně >> velká změna a musím to pořádně otestovat. Zcela určitě se zase něco >> rozbije :-D >> >> Marián >> >> Dne 19.7.2014 16:54, Marián Kyral napsal(a): >>> No to bude tím, že tahle verze je od základů přepsána, právě kvůli těm duplicitním bodům :-) >>> >>> Porovnávat změny oproti předchozí verzi tedy nemá smysl. Ale ten příklad mi hodně pomůže, z toho se už dá na něco přijít. >>> >>> Díky, >>> Marián >>> >>> On 19. července 2014 15:44:29 CEST, "Martin Švec - OSM" <osm na maatts.cz> wrote: >>>> Potvrzuju, že to dělá až poslední verze. Předchozí sice vyráběla mnohem >>>> víc duplicitních bodů, ale žádné konflikty ;-) >>>> >>>> Nevím jestli je to stejný problém, ale reprodukovatelnou chybu jsem >>>> našel např. na >>>> >>>> https://www.openstreetmap.org/#map=19/49.24478/16.23263&layers=N >>>> >>>> - když kliknu na dům č. 81 (par. 17/4) nebo č. 1 (par. 17/3), plugin >>>> smázne západní roh domu č. 35 (par. 17/2) a nevrátí ho zpět ani undo. >>>> >>>> Martin >>>> >>>> On 19.7.2014 13:35, jzvc wrote: >>>>> Predchozi verze tohle nedelala => hledej v poslednich zmenach. Pokud >>>> jsem to dobre pochopil, tak vpodstate jde o to, ze plugin zmeni >>>> podkladova data, ale tu zmenu nezapise jako zmenu. >>>>> Dne 18.7.2014 16:03, Marián Kyral napsal(a): >>>>>> Tak jsem si teď trochu poklikal v Jihlavě a podařilo se mi "vyrobit" >>>> 24 >>>>>> konfliktů :-( >>>>>> Budu muset vymyslet nějaký lepší debugging. Z aktuálního logu jsem >>>> nic >>>>>> zajímavého nevykoukal. >>>>>> >>>>>> Zatím řekněme, že Tracer není vhodný pro klikání v husté zástavbě >>>> :-D >>>>>> Marián >>>>>> >>>>>> >>>>>> ---------- Původní zpráva ---------- >>>>>> Od: Marián Kyral <mkyral na email.cz> >>>>>> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> >>>>>> Datum: 17. 7. 2014 13:55:43 >>>>>> Předmět: Re: [Talk-cz] Tracer - nová testovací verze >>>>>> >>>>>> >>>>>> ---------- Původní zpráva ---------- >>>>>> >>>>>> Od: jzvc <jzvc na tpfree.net> >>>>>> Komu: talk-cz na openstreetmap.org >>>>>> Datum: 17. 7. 2014 13:14:46 >>>>>> Předmět: Re: [Talk-cz] Tracer - nová testovací verze >>>>>> >>>>>> >>>>>> Dne 16.7.2014 23:28, Marián Kyral napsal(a): >>>>>> > Ahoj, >>>>>> > >>>>>> > ---------- Původní zpráva ---------- >>>>>> > Od: jzvc <jzvc na tpfree.net> >>>>>> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic >>>> <talk-cz na openstreetmap.org> >>>>>> > Datum: 16. 7. 2014 23:00:58 >>>>>> > Předmět: Re: [Talk-cz] Tracer - nová testovací verze >>>>>> > >>>>>> > >>>>>> > Cus, nevim v cem to je, ale s libovolnym pouzitim mi >>>> vznikne >>>>>> konflikt. >>>>>> > Je to na tema ze lokalne sem smazal bod kterej na serveru >>>>>> existuje. >>>>>> > Vyresit se da jedine tak, ze aplikuju verzi ze serveru, >>>> pri >>>>>> pokusu o >>>>>> > aplikovani lokalni verze se to cykli porad dokola. >>>>>> > >>>>>> > >>>>>> > Navic pokud josm nekeca, tak ten koflikt vznikne na >>>> bodech >>>>>> budov, na >>>>>> > ktery sem vubec nesahal => plugin zjevne ano. >>>>>> > >>>>>> > >>>>>> > Divné, divné. Můžeš hodit nějaký příklad? Případně nějaké >>>>>> detaily? >>>>>> > >>>>>> > Zkoušel jsi původní, nebo aktualizovanou verzi? >>>>>> > >>>>>> >>>>>> Cus, >>>>>> Zkousel sem posledni verzi na posledni verzi josm (7313). >>>> Budovy >>>>>> nesousedily. >>>>>> >>>>>> >>>> http://www.openstreetmap.org/relation/440427#map=18/49.40296/15.58466 >>>>>> pokud si pamatuju, protah sem pres plugin budovu 4340/6 (a >>>> par >>>>>> budov >>>>>> kolem nadrazi) a konflikt to hlasilo na budove 1472/15a (byl >>>> to >>>>>> mimo >>>>>> jiny dolni levy bod). >>>>>> >>>>>> >>>>>> Díky, >>>>>> >>>>>> vyzkouším (ale asi ne hned, teď budu týden mimo). Jak velkou >>>> oblast >>>>>> jsi měl staženou? Nebyla daná budova alespoň částečně mimo >>>> staženou >>>>>> oblast? To bych možná tušil (a asi bych to měl nějak omezit). >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> Testil sem to jen zbezne, ale vypadalo to, ze pocet >>>> trasovanych >>>>>> budov >>>>>> nema temer zadny vliv. Nedetekuje plugin nejakou duplicitu i >>>> mimo >>>>>> zpracovanou oblast? >>>>>> >>>>>> >>>>>> No o co se tam pokouším je to, že někdy, po odpojení od sousední >>>>>> budovy, zůstanou na sousední budově již nepotřebné uzly. A já se >>>> je >>>>>> snažím detekovat a smazat. Beru vždy dva sousedící segmenty a >>>> snažím >>>>>> se zjistit, jestli prostřední bod leží na úsečce tvořené >>>> krajními >>>>>> body. Pokud zjistím, že to tak je, a prostřední bod není >>>> součástí >>>>>> dalšího objektu, tak jej smažu. No a asi to nefunguje jak by >>>> mělo. >>>>>> Ono totiž je to trochu komplikované. Všechny změny, které dělám, >>>>>> dělám na kopii objektů a zároveň zapisuji do fronty příkazy typu >>>>>> "vytvoř bod Y", "přesuň bod X na ", "Přidej bod do cesty W". A >>>> až >>>>>> úplně na konci se provede "commit", který všechny tyto změny >>>> provede >>>>>> na vrstvě stažené v JOSM. >>>>>> >>>>>> >>>>>> Při mazání si pak musím sám hlídat, zda daný bod není součástí >>>>>> nějaké jiné cesty. Bohužel nemohu přímo zjistit, kolik cest je >>>> na >>>>>> konkrétní bod navázáno, ale musím procházet jednu cestu po druhé >>>> a >>>>>> ptát se, zda tento bod není jejich součástí. No a tady je >>>> obrovský >>>>>> prostor na chyby :-( >>>>>> >>>>>> >>>>>> Zatím to vidím tak, že nebudu sahat na body, které se nalézají >>>> mimo >>>>>> staženou oblast. No a pak se možná ještě jednou podívám, na ten >>>>>> algoritmus, co se snaží mazat nadbytečné body. >>>>>> >>>>>> >>>>>> Marián >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> _______________________________________________ >>>>>> Talk-cz mailing list >>>>>> Talk-cz na openstreetmap.org >>>>>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>>> >>>>> _______________________________________________ >>>>> Talk-cz mailing list >>>>> Talk-cz na openstreetmap.org >>>>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz na openstreetmap.org >>>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz na openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

1.8.2014 09:08:03 (#25)
gravatar

Petr Holub

<hopet at ics.muni.cz>
290 4627
zobrazit citaci
> Byl by někde popis pro BFU, jak tracer zprovoznit a používat (v JOSM)?
Staci to nasypat do adresare JOSM s pluginy, napr.: c:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\JOSM\plugins\ a kdyztak povolit v seznamu pluginu v JOSM, pokud se to samo nepovoli. Pak uz je v menu More Tools k dispozici Tracer - RUIAN a staci klikat. Petr

« zpět na výpis měsíce