« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Posuny - pokus o zpřesnění

Vlákno 4.2. - 5.2.2014, počet zpráv: 11


4.2.2014 06:31:40 (#1)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, ud?lal jsem experiment?ln? vrstvu s budovami, kter?, pokud jsem n?co nezvoral, by m?la b?t podle Xificurka s pou?it?m gridu, ale mo?n? jsem fakt n?co nedomyslel, p?e to dopadlo nic moc. http://pedro.poloha.net/mapa , url vrstvy je http://tile.poloha.net/temp_budovy/z/x/y.png Jak jsem postupoval: - zavedl jsem fiktivn? SRID 999 do spatial_ref_sys, kde jsem zm?nil proj4text tak, jak to m? Xificurk - st?hnul jsem si grid podle Petrova odkazu (btw: Pet?e, pokud to ?te?, ta zdrojov? forma by nebyla?) - zkop?roval tabulku s geometriemi budov - updatnul geometrii takto: update temp_budovy set hranice= (st_transform(st_setsrid(st_transform(hranice,5514),999),900913)) co? by m?lo d?lat, ?e se z 900913 geometrie p?epo??t? zp?t na 5514 a podle gridu se zase p?epo??t? zp?tky do 900913. Je to podle m?ch o?? jen hor??. Pro?? -- Petr, pv at propsychology.cz zobrazit citaci
>p<

4.2.2014 08:21:48 (#2)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Dne 4.2.2014 18:31, Petr Vejsada napsal: zobrazit citaci
> Ahoj, > > ud?lal jsem experiment?ln? vrstvu s budovami, kter?, pokud jsem n?co > nezvoral, > by m?la b?t podle Xificurka s pou?it?m gridu, ale mo?n? jsem fakt n?co > nedomyslel, p?e to dopadlo nic moc. > > http://pedro.poloha.net/mapa , url vrstvy je > http://tile.poloha.net/temp_budovy/z/x/y.png > > Jak jsem postupoval: > > - zavedl jsem fiktivn? SRID 999 do spatial_ref_sys, kde jsem zm?nil > proj4text > tak, jak to m? Xificurk > - st?hnul jsem si grid podle Petrova odkazu (btw: Pet?e, pokud to ?te?, > ta > zdrojov? forma by nebyla?) > - zkop?roval tabulku s geometriemi budov > - updatnul geometrii takto: > > update temp_budovy set hranice= > (st_transform(st_setsrid(st_transform(hranice,5514),999),900913)) > > > co? by m?lo d?lat, ?e se z 900913 geometrie p?epo??t? zp?t na 5514 a > podle > gridu se zase p?epo??t? zp?tky do 900913. > > Je to podle m?ch o?? jen hor??. Pro?? > > -- > Petr, pv at propsychology.cz >> p< >
Jak na to tak kouk?m, tak se to posunulo na opa?nou stranu. M?sto dol? a vlevo je nov? vrstva posunuta nahoru a vpravo. N?kde tam zm?? znam?nko :D Mari?n

4.2.2014 09:16:58 (#3)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
Ahoj, Dne 4.2.2014 18:31, Petr Vejsada napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > ud?lal jsem experiment?ln? vrstvu s budovami, kter?, pokud jsem n?co nezvoral, > by m?la b?t podle Xificurka s pou?it?m gridu, ale mo?n? jsem fakt n?co > nedomyslel, p?e to dopadlo nic moc. > > http://pedro.poloha.net/mapa , url vrstvy je > http://tile.poloha.net/temp_budovy/z/x/y.png > > Jak jsem postupoval: > > - zavedl jsem fiktivn? SRID 999 do spatial_ref_sys, kde jsem zm?nil proj4text > tak, jak to m? Xificurk > - st?hnul jsem si grid podle Petrova odkazu (btw: Pet?e, pokud to ?te?, ta > zdrojov? forma by nebyla?)
bohu?el git.zcu.cz se zd? opravdu mrtv?... a j? bohu?el ten zdrojov? soubor nikde na disku nem?m, ale poda?ilo se mi ho dohledat v archivu: http://web.archive.org/web/20091003020944/http://git.zcu.cz/grid/czech.lla Nicm?n? je to z roku 2009, tak nev?m jestli to je stejn? verze. zobrazit citaci
> - zkop?roval tabulku s geometriemi budov > - updatnul geometrii takto: > > update temp_budovy set hranice= > (st_transform(st_setsrid(st_transform(hranice,5514),999),900913)) > > > co? by m?lo d?lat, ?e se z 900913 geometrie p?epo??t? zp?t na 5514 a podle > gridu se zase p?epo??t? zp?tky do 900913. > > Je to podle m?ch o?? jen hor??. Pro??
J? teda do t?ch transformac? moc nevid?m, ale nen? mo?n?, ?e se tam kumuluje n?jak? chyba t?m p?evodem tam a zp?tky? J? si te? u sebe pust?m nov? ?erstv? import RUIANu a pak m??em porovnat v?stup na n?jak?m konkr?tn?m stavebn?m objektu, co?? Zdrav?, Petr Mor?vek aka Xificurk

5.2.2014 07:33:24 (#4)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, Dne ?t 4. ?nora 2014 21:16:58, Petr Mor?vek [Xificurk] napsal(a): zobrazit citaci
> > - zavedl jsem fiktivn? SRID 999 do spatial_ref_sys, kde jsem zm?nil > > proj4text tak, jak to m? Xificurk > > - st?hnul jsem si grid podle Petrova odkazu (btw: Pet?e, pokud to ?te?, ta > > zdrojov? forma by nebyla?) > > bohu?el git.zcu.cz se zd? opravdu mrtv?... a j? bohu?el ten zdrojov? > soubor nikde na disku nem?m, ale poda?ilo se mi ho dohledat v archivu: > http://web.archive.org/web/20091003020944/http://git.zcu.cz/grid/czech.lla > Nicm?n? je to z roku 2009, tak nev?m jestli to je stejn? verze.
Zkompiloval jsem, bin?rky jsou rozd?ln? (diff], co? nic neznamen?. Asi nem? smysl d?l zkoumat. zobrazit citaci
> > (st_transform(st_setsrid(st_transform(hranice,5514),999),900913)) > > Je to podle m?ch o?? jen hor??. Pro??
zobrazit citaci
> J? teda do t?ch transformac? moc nevid?m, ale nen? mo?n?, ?e se tam > kumuluje n?jak? chyba t?m p?evodem tam a zp?tky?
Asi ne. Vytvo?il jsem nov? schema a naimportovat A?, ?luknov, Vy??? Brod, T?inec a Jablunkov a podle oka mi to p?ijde ?pln? stejn? a ?pln? stejn? ?patn?, jako v p?edchoz?m p??pad?. To je opravdu zvl??tn?. Definici projekce 5514 m?m od tebe, grid m?m od tebe a s v?sledkem nejsem spokojen, kde?to ty se sv?mi daty ano. Je to hor?? ne? bez gridu. A m?m stejn? pocit, jako Mari?n, ?e grid to koriguje v podstat? spr?vn?, spr?vn?m sm?rem, jen s opa?nou orientac?. zobrazit citaci
> J? si te? u sebe pust?m nov? ?erstv? import RUIANu a pak m??em porovnat > v?stup na n?jak?m konkr?tn?m stavebn?m objektu, co??
To? to bychom m?li. V jak?m sou?adnicov?m syst?mu m?? RUIAN? J? v 900913 kv?li vykreslov?n? dla?dic. Mohu ti n?kde vystavit n?jakou ??st, asi sta?? kod a hranice a nechat si t?eba v qgisu uk?zat st_diff zobrazit citaci
> > Zdrav?, > Petr Mor?vek aka Xificurk > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

5.2.2014 07:48:16 (#5)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
Ahoj, Dne 5.2.2014 19:33, Petr Vejsada napsal(a): zobrazit citaci
>>> (st_transform(st_setsrid(st_transform(hranice,5514),999),900913)) >>> Je to podle m?ch o?? jen hor??. Pro?? > >> J? teda do t?ch transformac? moc nevid?m, ale nen? mo?n?, ?e se tam >> kumuluje n?jak? chyba t?m p?evodem tam a zp?tky? > > Asi ne. Vytvo?il jsem nov? schema a naimportovat A?, ?luknov, Vy??? Brod, > T?inec a Jablunkov a podle oka mi to p?ijde ?pln? stejn? a ?pln? stejn? > ?patn?, jako v p?edchoz?m p??pad?. To je opravdu zvl??tn?. Definici projekce > 5514 m?m od tebe, grid m?m od tebe a s v?sledkem nejsem spokojen, kde?to ty se > sv?mi daty ano. Je to hor?? ne? bez gridu. A m?m stejn? pocit, jako Mari?n, ?e > grid to koriguje v podstat? spr?vn?, spr?vn?m sm?rem, jen s opa?nou orientac?.
Ahaaa! Te? mi to teprve do?lo - on byl RUIAN zpo??tku (a v t? dob? jsem zkoumal p?esnost) v jin? projekci. P?vodn? to bylo EPSG:2065 a nyn? EPSG:5514, kter? se pokud v?m li?? pr?v? v prohozen? sou?adnic a zm?n? znam?nek. J? blbec ten grid slep? bez kontroly p?evzal... tak?e ten grid je te? ?pln? mimo... cht?lo by to naj?t zdrojov? data a p?egenerovat pro 5514. zobrazit citaci
>> J? si te? u sebe pust?m nov? ?erstv? import RUIANu a pak m??em porovnat >> v?stup na n?jak?m konkr?tn?m stavebn?m objektu, co?? > > To? to bychom m?li. V jak?m sou?adnicov?m syst?mu m?? RUIAN? J? v 900913 kv?li > vykreslov?n? dla?dic. Mohu ti n?kde vystavit n?jakou ??st, asi sta?? kod a > hranice a nechat si t?eba v qgisu uk?zat st_diff
J? to nech?v?m v origin?le a transformuji a? on-demand, podle toho na co to pou??v?m. (Pokud chci po??tat vzd?lenosti dvou objekt?, tak je lep?? to d?lat v 5514.) Zdrav?, Petr Mor?vek aka Xificurk

5.2.2014 07:54:31 (#6)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Dne 5.2.2014 19:48, Petr Mor?vek [Xificurk] napsal: zobrazit citaci
> Ahoj, > > Dne 5.2.2014 19:33, Petr Vejsada napsal(a): >>>> (st_transform(st_setsrid(st_transform(hranice,5514),999),900913)) >>>> Je to podle m?ch o?? jen hor??. Pro?? >> >>> J? teda do t?ch transformac? moc nevid?m, ale nen? mo?n?, ?e se tam >>> kumuluje n?jak? chyba t?m p?evodem tam a zp?tky? >> >> Asi ne. Vytvo?il jsem nov? schema a naimportovat A?, ?luknov, Vy??? >> Brod, >> T?inec a Jablunkov a podle oka mi to p?ijde ?pln? stejn? a ?pln? >> stejn? >> ?patn?, jako v p?edchoz?m p??pad?. To je opravdu zvl??tn?. Definici >> projekce >> 5514 m?m od tebe, grid m?m od tebe a s v?sledkem nejsem spokojen, >> kde?to ty se >> sv?mi daty ano. Je to hor?? ne? bez gridu. A m?m stejn? pocit, jako >> Mari?n, ?e >> grid to koriguje v podstat? spr?vn?, spr?vn?m sm?rem, jen s opa?nou >> orientac?. > > Ahaaa! Te? mi to teprve do?lo - on byl RUIAN zpo??tku (a v t? dob? jsem > zkoumal p?esnost) v jin? projekci. P?vodn? to bylo EPSG:2065 a nyn? > EPSG:5514, kter? se pokud v?m li?? pr?v? v prohozen? sou?adnic a zm?n? > znam?nek. J? blbec ten grid slep? bez kontroly p?evzal... tak?e ten > grid > je te? ?pln? mimo... cht?lo by to naj?t zdrojov? data a p?egenerovat > pro > 5514. >
Pokud se nepoda?? to p?egenerov?n?, tak by mo?n? ?lo zjistit odchylku nov? pozice od star? a o tu pak korigovat na opa?nou stranu. Z?le?? jak moc n?ro?n? by to bylo. Mari?n

5.2.2014 08:46:09 (#7)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
Dne 5.2.2014 19:48, "Petr Mor?vek [Xificurk]" napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > Dne 5.2.2014 19:33, Petr Vejsada napsal(a): >>>> (st_transform(st_setsrid(st_transform(hranice,5514),999),900913)) >>>> Je to podle m?ch o?? jen hor??. Pro?? >> >>> J? teda do t?ch transformac? moc nevid?m, ale nen? mo?n?, ?e se tam >>> kumuluje n?jak? chyba t?m p?evodem tam a zp?tky? >> >> Asi ne. Vytvo?il jsem nov? schema a naimportovat A?, ?luknov, Vy??? Brod, >> T?inec a Jablunkov a podle oka mi to p?ijde ?pln? stejn? a ?pln? stejn? >> ?patn?, jako v p?edchoz?m p??pad?. To je opravdu zvl??tn?. Definici projekce >> 5514 m?m od tebe, grid m?m od tebe a s v?sledkem nejsem spokojen, kde?to ty se >> sv?mi daty ano. Je to hor?? ne? bez gridu. A m?m stejn? pocit, jako Mari?n, ?e >> grid to koriguje v podstat? spr?vn?, spr?vn?m sm?rem, jen s opa?nou orientac?. > > Ahaaa! Te? mi to teprve do?lo - on byl RUIAN zpo??tku (a v t? dob? jsem > zkoumal p?esnost) v jin? projekci. P?vodn? to bylo EPSG:2065 a nyn? > EPSG:5514, kter? se pokud v?m li?? pr?v? v prohozen? sou?adnic a zm?n? > znam?nek. J? blbec ten grid slep? bez kontroly p?evzal... tak?e ten grid > je te? ?pln? mimo... cht?lo by to naj?t zdrojov? data a p?egenerovat pro > 5514.
Hm, tak t?m to nebude... ob? transformace mi d?vaj v absolutn?ch ??slech stejn? v?sledky. A a? na tu magii se znam?nky st?le vych?z? spr?vn? test uveden? na http://grass.fsv.cvut.cz/gwiki/S-JTSK-Grid Tak?e asi jedin?m zb?vaj?c?m zdrojem nep?esnosti je opravdu: "Tato verze je vytvo?ena pro variantu ETRS89(ETRF1989) tj. platn? do 2.1.2011.[1] Vzhledem k posunu sou?adnic od t? doby platn? ETRS89(ETRF2000) neposkytuje n??e popsan? ?e?en? deklarovanou p?esnost." Petr

5.2.2014 09:40:53 (#8)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, Dne St 5. ?nora 2014 19:48:16, Petr Mor?vek [Xificurk] napsal(a): zobrazit citaci
> Ahaaa! Te? mi to teprve do?lo - on byl RUIAN zpo??tku (a v t? dob? jsem > zkoumal p?esnost) v jin? projekci. P?vodn? to bylo EPSG:2065 a nyn? > EPSG:5514, kter? se pokud v?m li?? pr?v? v prohozen? sou?adnic a zm?n? > znam?nek. J? blbec ten grid slep? bez kontroly p?evzal... tak?e ten grid > je te? ?pln? mimo... cht?lo by to naj?t zdrojov? data a p?egenerovat pro > 5514.
Jo, tak to bude ono. M??eme zkusit tu tabulku z archivu z roku 2009, dohledat (b?val?ho) majitele gitu, proj-4.8.0/src/projects.h, p?epsat do pl/pgsql to, na co tu odkazoval pan Vesel? z ??ZK - mimochodem - ten program ve Fortranu by asi hodn? pomohl; ten nen? k dispozici?) zobrazit citaci
> >> J? si te? u sebe pust?m nov? ?erstv? import RUIANu a pak m??em porovnat > >> v?stup na n?jak?m konkr?tn?m stavebn?m objektu, co??
Tak to u? asi nemus?me. -- Petr

5.2.2014 09:45:16 (#9)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, Dne St 5. ?nora 2014 19:54:31, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Pokud se nepoda?? to p?egenerov?n?, tak by mo?n? ?lo zjistit odchylku > nov? pozice od star? a o tu pak korigovat na opa?nou stranu. Z?le?? jak > moc n?ro?n? by to bylo.
To pr?v? nejde. Od toho je ta tabulka. Na ka?d?m m?st? je ta odchylka jin?. Nejlep??m ?e?en?m by bylo zprovoznit to http://www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geodeticke-zaklady-na-uzemi-CR/GNSS/Nova-realizace-systemu-ETRS89-v-CR.aspx kde, bohu?el, nen? ten zdroj?k ve Fortranu. Ten se asi prod?v?? (pane Vesel?)? -- Petr

5.2.2014 10:26:11 (#10)
gravatar

Jiří Veselý

<j.v.2 at seznam.cz>
57
Dobr? ve?er, to nev?m, ale poslal jsem dotaz. Kdy? nic jin?ho, vzore?ky jsou i v tom PDF ;-) J. Vesel? Dne 5.2.2014 21:45, Petr Vejsada napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > Dne St 5. ?nora 2014 19:54:31, Mari?n Kyral napsal(a): > >> Pokud se nepoda?? to p?egenerov?n?, tak by mo?n? ?lo zjistit odchylku >> nov? pozice od star? a o tu pak korigovat na opa?nou stranu. Z?le?? jak >> moc n?ro?n? by to bylo. > To pr?v? nejde. Od toho je ta tabulka. Na ka?d?m m?st? je ta odchylka jin?. > Nejlep??m ?e?en?m by bylo zprovoznit to > > http://www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geodeticke-zaklady-na-uzemi-CR/GNSS/Nova-realizace-systemu-ETRS89-v-CR.aspx > > kde, bohu?el, nen? ten zdroj?k ve Fortranu. Ten se asi prod?v?? (pane Vesel?)? > > -- > Petr > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

5.2.2014 11:00:33 (#11)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Dobr? ve?er, Dne St 5. ?nora 2014 22:26:11, Ji?? Vesel? napsal(a): zobrazit citaci
> Dobr? ve?er, > to nev?m, ale poslal jsem dotaz. Kdy? nic jin?ho, vzore?ky jsou i v tom > PDF ;-)
no, p?eci jenom p?epis z Fortranu do PL/PGSQL by ?el asi o mnoho rychleji. D?kujeme moc za vst??cnost! -- Petr

« zpět na výpis měsíce