« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] RUIAN info

Vlákno 27.1. - 4.2.2014, počet zpráv: 21


27.1.2014 08:40:12 (#1)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Ahoj, v souvislosti s RUIAN mne napadla je?t? jedna v?c. L?bil by se mi n?jak? n?stroj na principu traceru, kter? by ale m?sto tracov?n? tvaru objektu vr?til informace o dan?m bod? z RUIAN. Tedy, kliknu v JOSM do mapy a otev?e se mi okno, ve kter?m budou infomace z RUIAN. U pozemku zp?sob vyu?it?, p??padn? vlastn?k, u budov, typ budovy, vlastn?k a info o pozemku na kter?m ta budova stoj?. Nev?m p?esn?, jak? informace jsou v RUIAN dostupn?. Mohl by to b?t samostatn? z?suvn? modul, p??padn? bych to mohl p?idat jako dal?? re?im do Tracer z?suvn?ho modulu. Jedin?, co pot?ebuji, je n?jak? server, odkud bych tahal data. Form?t p?edpokl?d?m json, ale klidn? i jin? rozumn?. Co mysl?te? Mari?n

27.1.2014 09:34:02 (#2)
gravatar

Pavel Kwiecien

<pavel.kwiecien at seznam.cz>
48 4991
Ahoj, U stavebn?ch objekt? to jsou nap??klad n?sleduj?c? polo?ky (mo?n? nejsou v?echny): CastObce, CisloDomov, GlobalniId, Id, IdTransakc, IsknBudova, Kod, PlatiOd, PocetBytu, PripojeniK, PripojeniP, PripojeniV, RizeniId, TypOchrany, TypStavebn, VybaveniVy, ZpusobVyta, ZpusobVyuz, ZpusobyO_1, ZpusobyOch. U parcel to jsou n?sleduj?c? polo?ky (mo?n? nejsou v?echny): KmenoveCis, VymeraParc, ZpusobyVyu, DruhCislov, DruhPozemk, Kod, PlatiOd, IdTransakc, RizeniId, Pododdelen. Krom? zp?sobu vyu?it? u budov a pozemk? to jsou z pohledu OSM asi dost nezaj?mav? polo?ky. Zdrav? Pavel Kwiecien
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> Datum: 27. 1. 2014 P?edm?t: [Talk-cz] RUIAN info "Ahoj, v souvislosti s RUIAN mne napadla je?t? jedna v?c. L?bil by se mi n?jak? n?stroj na principu traceru, kter? by ale m?sto tracov?n? tvaru objektu vr?til informace o dan?m bod? z RUIAN. Tedy, kliknu v JOSM do mapy a otev?e se mi okno, ve kter?m budou infomace z RUIAN. U pozemku zp?sob vyu?it?, p??padn? vlastn?k, u budov, typ budovy, vlastn?k a info o pozemku na kter?m ta budova stoj?. Nev?m p?esn?, jak? informace jsou v RUIAN dostupn?. Mohl by to b?t samostatn? z?suvn? modul, p??padn? bych to mohl p?idat jako dal?? re?im do Tracer z?suvn?ho modulu. Jedin?, co pot?ebuji, je n?jak? server, odkud bych tahal data. Form?t p?edpokl?d?m json, ale klidn? i jin? rozumn?. Co mysl?te? Mari?n _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140127/2129a78e/attachment.html>

28.1.2014 07:22:46 (#3)
gravatar

JV

<j.v.2 at seznam.cz>
57
Dobr? den, v nestrukturovan?m tvaru to lze zobrazit p??mo z ve?ejn?ho d?lkov?ho p??stupu: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/id_stavebniho_objektu http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/id_parcely a podobn?. Nezobrazuje se tam p??mo vlastn?k (RUIAN neobsahuje ?daje o vlastn?c?ch), jsou tam ale odkazy do Nahl??en? do KN. J. Vesel?
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> Datum: 27. 1. 2014 P?edm?t: [Talk-cz] RUIAN info "Ahoj, v souvislosti s RUIAN mne napadla je?t? jedna v?c. L?bil by se mi n?jak? n?stroj na principu traceru, kter? by ale m?sto tracov?n? tvaru objektu vr?til informace o dan?m bod? z RUIAN. Tedy, kliknu v JOSM do mapy a otev?e se mi okno, ve kter?m budou infomace z RUIAN. U pozemku zp?sob vyu?it?, p??padn? vlastn?k, u budov, typ budovy, vlastn?k a info o pozemku na kter?m ta budova stoj?. Nev?m p?esn?, jak? informace jsou v RUIAN dostupn?. Mohl by to b?t samostatn? z?suvn? modul, p??padn? bych to mohl p?idat jako dal?? re?im do Tracer z?suvn?ho modulu. Jedin?, co pot?ebuji, je n?jak? server, odkud bych tahal data. Form?t p?edpokl?d?m json, ale klidn? i jin? rozumn?. Co mysl?te? Mari?n _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140128/8e505cbc/attachment.html>

28.1.2014 10:28:53 (#4)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> > Co mysl?te?
*** moc tomu nerozumim, ale WMS CUZK KM m? standadn? GetFeatureInfo nap?. http://openlayers.org/dev/examples/getfeatureinfo-control.html hanoj -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140128/4cac76b4/attachment.html>

28.1.2014 12:23:39 (#5)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Dne 28.1.2014 10:28, hanoj napsal: zobrazit citaci
>>> Co mysl?te? *** moc tomu nerozumim, ale WMS CUZK KM m? standadn? >>> GetFeatureInfo nap?. >>> http://openlayers.org/dev/examples/getfeatureinfo-control.html [2] > > hanoj >
D?ky za tip. To vypad? slibn?. Bohu?el o WMS toho moc nev?m. tak?e si to budu muset nastudovat. N?jak? tip na p?ehlednou a snadno pochopitelnou dokumentaci? A nejl?pe i n?jak? funk?n? p??klad url pro CUZK, abych si s t?m mohl hr?t. D?ky, Mari?n

28.1.2014 12:35:59 (#6)
gravatar

JV

<j.v.2 at seznam.cz>
57
Dobr? den, http://services.cuzk.cz/wms.asp?REQUEST=GetFeatureInfo&SERVICE=WMS&VERSION= 1.1.1&LAYERS=DEF_PARCELY&SRS=EPSG:102067&BBOX=-823894,-1066830,-823041,- 1066262&WIDTH=1279&HEIGHT=853&QUERY_LAYERS=DEF_PARCELY&X=577&Y=350 http://services.cuzk.cz/wms.asp?REQUEST=GetFeatureInfo&SERVICE=WMS&VERSION= 1.1.1&LAYERS=DEF_BUDOVY&SRS=EPSG:102067&BBOX=-823662,-1066899,-822809,- 1066330&WIDTH=1279&HEIGHT=853&QUERY_LAYERS=DEF_BUDOVY&X=722&Y=381 J. Vesel?
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> Datum: 28. 1. 2014 P?edm?t: Re: [Talk-cz] RUIAN info "Dne 28.1.2014 10:28, hanoj napsal: zobrazit citaci
>>> Co mysl?te? *** moc tomu nerozumim, ale WMS CUZK KM m? standadn? >>> GetFeatureInfo nap?. >>> http://openlayers.org/dev/examples/getfeatureinfo-control.html [2] > > hanoj >
D?ky za tip. To vypad? slibn?. Bohu?el o WMS toho moc nev?m. tak?e si to budu muset nastudovat. N?jak? tip na p?ehlednou a snadno pochopitelnou dokumentaci? A nejl?pe i n?jak? funk?n? p??klad url pro CUZK, abych si s t?m mohl hr?t. D?ky, Mari?n _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140128/443474f5/attachment.html>

28.1.2014 02:08:31 (#7)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
D?ky, ve?er na to kouknu. Zat?m to ale vypad?, ?e tam t?ch informac? moc nen?. U parcely v podstat? pouze odkaz do VDP, u budovy je je?t? nav?c ??slo popisn?. To nejd?le?it?j?? pro mapov?n?, zp?sob vyu?it?, je a? ve VDP. Tak?e jeden dotaz pro zji?t?n? ruian id a druh? do VDP pro zji?t?n? zp?sobu vyu?it?. Nav?c u? to je html a to bude pot?eba parsovat.No ?ekal jsem v?c :-( Mari?n Dne 28.1.2014 12:35, JV napsal: zobrazit citaci
> Dobr? den, > http://services.cuzk.cz/wms.asp?REQUEST=GetFeatureInfo&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&LAYERS=DEF_PARCELY&SRS=EPSG:102067&BBOX=-823894,-1066830,-823041,-1066262&WIDTH=1279&HEIGHT=853&QUERY_LAYERS=DEF_PARCELY&X=577&Y=350 > http://services.cuzk.cz/wms.asp?REQUEST=GetFeatureInfo&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&LAYERS=DEF_BUDOVY&SRS=EPSG:102067&BBOX=-823662,-1066899,-822809,-1066330&WIDTH=1279&HEIGHT=853&QUERY_LAYERS=DEF_BUDOVY&X=722&Y=381 > > J. Vesel? > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> > Datum: 28. 1. 2014 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] RUIAN info > >> Dne 28.1.2014 10:28, hanoj napsal: >> >>>>> Co mysl?te? *** moc tomu nerozumim, ale WMS CUZK KM m? standadn? >>>>> GetFeatureInfo nap?. >>>>> http://openlayers.org/dev/examples/getfeatureinfo-control.html [2] >>> >>> hanoj >>> >> >> D?ky za tip. To vypad? slibn?. Bohu?el o WMS toho moc nev?m. tak?e si to >> budu muset nastudovat. N?jak? tip na p?ehlednou a snadno pochopitelnou >> dokumentaci? A nejl?pe i n?jak? funk?n? p??klad url pro CUZK, abych si s >> t?m mohl hr?t. >> >> D?ky, >> Mari?n >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz [1]
Links: ------ [1] https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140128/023a62fc/attachment.html>

29.1.2014 12:00:52 (#8)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Petr Vejsada mi laskav? z??dil p??stup na jeho server, tak?e jsem se mohl porozhl?dnout v datab?zi RUIAN. Trochu jsem si pohr?l a moment?ln? dok??i vygenerovat n?sleduj?c? ?daje ve form?tu json: { "coordinates":{ "lat":"49.66918", "lon":"18.3651988" }, "source":"cuzk:ruian", "stavebni_objekt":{ "ruian_id":"20381174", "cislo_domovni":"{46}", "pocet_podlazi":"1", "zpusob_vyuziti":"stavba pro administrativu", "plati_od":"22.12.2013" }, "parcela":{ "ruian_id":"3410187802", "druh_pozemku":"zastavu011bnu00e1 plocha a nu00e1dvou0159u00ed", "zpusob_vyuziti":null, "plati_od":"01.06.2007" } } P?edpokl?d?m, ?e tam je?t? p?id?m minim?ln? adresu. Takt?? nebude probl?m p?idat odkaz do VDP, p??padn? i jinam. Jako parametr jsou pouze sou?adnice LatLon. To je pro mne mnohem jednodu???, ne? u WMS zji??ovat pixely v bboxu. I kdy?, mo?n? to JOSM m? n?kde jednodu?e p??stupn?. V ka?d?m p??pad?, z?skan? ?daje z WMS neodpov?daj? o?ek?van?. Zkus?m sp?chnout prvn? n?st?el pluginu pro JOSM, kter? zobraz? ten JSON. Pak hod?m n?jak? screenshot a zku?ebn? jar. Mari?n Dne 28.1.2014 14:08, Mari?n Kyral napsal: zobrazit citaci
> D?ky, > > ve?er na to kouknu. Zat?m to ale vypad?, ?e tam t?ch informac? moc nen?. U parcely v podstat? pouze odkaz do VDP, u budovy je je?t? nav?c ??slo popisn?. To nejd?le?it?j?? pro mapov?n?, zp?sob vyu?it?, je a? ve VDP. Tak?e jeden dotaz pro zji?t?n? ruian id a druh? do VDP pro zji?t?n? zp?sobu vyu?it?. Nav?c u? to je html a to bude pot?eba parsovat.No ?ekal jsem v?c :-( > > Mari?n > > Dne 28.1.2014 12:35, JV napsal: Dobr? den, > http://services.cuzk.cz/wms.asp?REQUEST=GetFeatureInfo&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&LAYERS=DEF_PARCELY&SRS=EPSG:102067&BBOX=-823894,-1066830,-823041,-1066262&WIDTH=1279&HEIGHT=853&QUERY_LAYERS=DEF_PARCELY&X=577&Y=350 > http://services.cuzk.cz/wms.asp?REQUEST=GetFeatureInfo&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&LAYERS=DEF_BUDOVY&SRS=EPSG:102067&BBOX=-823662,-1066899,-822809,-1066330&WIDTH=1279&HEIGHT=853&QUERY_LAYERS=DEF_BUDOVY&X=722&Y=381 > > J. Vesel? > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> > Datum: 28. 1. 2014 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] RUIAN info > Dne 28.1.2014 10:28, hanoj napsal: > >>>> Co mysl?te? *** moc tomu nerozumim, ale WMS CUZK KM m? standadn? >>>> GetFeatureInfo nap?. >>>> http://openlayers.org/dev/examples/getfeatureinfo-control.html [2] >> >> hanoj >> > > D?ky za tip. To vypad? slibn?. Bohu?el o WMS toho moc nev?m. tak?e si to > budu muset nastudovat. N?jak? tip na p?ehlednou a snadno pochopitelnou > dokumentaci? A nejl?pe i n?jak? funk?n? p??klad url pro CUZK, abych si s > t?m mohl hr?t. > > D?ky, > Mari?n > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz [1]
_______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz [1] Links: ------ [1] https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140129/4a85ec1c/attachment.html>

31.1.2014 12:00:00 (#9)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Ahoj, Tak nakonec bych to vid?l takhle: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/pointinfo_building.png http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/pointinfo_garden.png http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/pointinfo_swamp.png Je?t? adresa a mysl?m, ?e to bude. M?lo by to b?t lehce roz???iteln? i na jin? zdroje - sta?? ud?lat nov? modul a n?jakou konfigura?n? str?nku. Jen mne te? jin? zdroj nenapad?. Maxim?ln? tak wikipedie - t?eba zobrazen? informac? o obci - jestli by to k n??emu bylo. Mari?n Dne 29.1.2014 00:00, Mari?n Kyral napsal: zobrazit citaci
> Petr Vejsada mi laskav? z??dil p??stup na jeho server, tak?e jsem se mohl porozhl?dnout v datab?zi RUIAN. Trochu jsem si pohr?l a moment?ln? dok??i vygenerovat n?sleduj?c? ?daje ve form?tu json: > > { > "coordinates":{ > "lat":"49.66918", > "lon":"18.3651988" > }, > "source":"cuzk:ruian", > "stavebni_objekt":{ > "ruian_id":"20381174", > "cislo_domovni":"{46}", > "pocet_podlazi":"1", > "zpusob_vyuziti":"stavba pro administrativu", > "plati_od":"22.12.2013" > }, > "parcela":{ > "ruian_id":"3410187802", > "druh_pozemku":"zastavu011bnu00e1 plocha a nu00e1dvou0159u00ed", > "zpusob_vyuziti":null, > "plati_od":"01.06.2007" > } > } > > P?edpokl?d?m, ?e tam je?t? p?id?m minim?ln? adresu. Takt?? nebude probl?m p?idat odkaz do VDP, p??padn? i jinam. Jako parametr jsou pouze sou?adnice LatLon. To je pro mne mnohem jednodu???, ne? u WMS zji??ovat pixely v bboxu. I kdy?, mo?n? to JOSM m? n?kde jednodu?e p??stupn?. V ka?d?m p??pad?, z?skan? ?daje z WMS neodpov?daj? o?ek?van?. > > Zkus?m sp?chnout prvn? n?st?el pluginu pro JOSM, kter? zobraz? ten JSON. Pak hod?m n?jak? screenshot a zku?ebn? jar. > > Mari?n > > Dne 28.1.2014 14:08, Mari?n Kyral napsal: > > D?ky, > > ve?er na to kouknu. Zat?m to ale vypad?, ?e tam t?ch informac? moc nen?. U parcely v podstat? pouze odkaz do VDP, u budovy je je?t? nav?c ??slo popisn?. To nejd?le?it?j?? pro mapov?n?, zp?sob vyu?it?, je a? ve VDP. Tak?e jeden dotaz pro zji?t?n? ruian id a druh? do VDP pro zji?t?n? zp?sobu vyu?it?. Nav?c u? to je html a to bude pot?eba parsovat.No ?ekal jsem v?c :-( > > Mari?n > > Dne 28.1.2014 12:35, JV napsal: Dobr? den, > http://services.cuzk.cz/wms.asp?REQUEST=GetFeatureInfo&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&LAYERS=DEF_PARCELY&SRS=EPSG:102067&BBOX=-823894,-1066830,-823041,-1066262&WIDTH=1279&HEIGHT=853&QUERY_LAYERS=DEF_PARCELY&X=577&Y=350 > http://services.cuzk.cz/wms.asp?REQUEST=GetFeatureInfo&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&LAYERS=DEF_BUDOVY&SRS=EPSG:102067&BBOX=-823662,-1066899,-822809,-1066330&WIDTH=1279&HEIGHT=853&QUERY_LAYERS=DEF_BUDOVY&X=722&Y=381 > > J. Vesel? > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> > Datum: 28. 1. 2014 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] RUIAN info > Dne 28.1.2014 10:28, hanoj napsal: > >>>> Co mysl?te? *** moc tomu nerozumim, ale WMS CUZK KM m? standadn? >>>> GetFeatureInfo nap?. >>>> http://openlayers.org/dev/examples/getfeatureinfo-control.html [2] >> >> hanoj >> > > D?ky za tip. To vypad? slibn?. Bohu?el o WMS toho moc nev?m. tak?e si to > budu muset nastudovat. N?jak? tip na p?ehlednou a snadno pochopitelnou > dokumentaci? A nejl?pe i n?jak? funk?n? p??klad url pro CUZK, abych si s > t?m mohl hr?t. > > D?ky, > Mari?n > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz [1]
_______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz [1] _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz [1] Links: ------ [1] https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140131/f7c2b5fc/attachment.html>

31.1.2014 07:37:33 (#10)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
Cau, to je hezky, to uz bych rad mel v JOSM. :-) Bude se mi to hodit, kdyz mapuju plochy, pak je informace z katastru o typu pozemku celkem uzitecna. Zdravi, Dalibor From: Mari?n Kyral [mailto:mkyral at email.cz] Sent: Friday, January 31, 2014 12:00 AM To: OpenStreetMap Czech Republic Subject: Re: [Talk-cz] RUIAN info Ahoj, Tak nakonec bych to vid?l takhle: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/pointinfo_building.png http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/pointinfo_garden.png http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/pointinfo_swamp.png Je?t? adresa a mysl?m, ?e to bude. M?lo by to b?t lehce roz???iteln? i na jin? zdroje - sta?? ud?lat nov? modul a n?jakou konfigura?n? str?nku. Jen mne te? jin? zdroj nenapad?. Maxim?ln? tak wikipedie - t?eba zobrazen? informac? o obci - jestli by to k n??emu bylo. Mari?n Dne 29.1.2014 00:00, Mari?n Kyral napsal: Petr Vejsada mi laskav? z??dil p??stup na jeho server, tak?e jsem se mohl porozhl?dnout v datab?zi RUIAN. Trochu jsem si pohr?l a moment?ln? dok??i vygenerovat n?sleduj?c? ?daje ve form?tu json: { "coordinates":{ "lat":"49.66918", "lon":"18.3651988" }, "source":"cuzk:ruian", "stavebni_objekt":{ "ruian_id":"20381174", "cislo_domovni":"{46}", "pocet_podlazi":"1", "zpusob_vyuziti":"stavba pro administrativu", "plati_od":"22.12.2013" }, "parcela":{ "ruian_id":"3410187802", "druh_pozemku":"zastav\u011bn\u00e1 plocha a n\u00e1dvo\u0159\u00ed", "zpusob_vyuziti":null, "plati_od":"01.06.2007" } } P?edpokl?d?m, ?e tam je?t? p?id?m minim?ln? adresu. Takt?? nebude probl?m p?idat odkaz do VDP, p??padn? i jinam. Jako parametr jsou pouze sou?adnice LatLon. To je pro mne mnohem jednodu???, ne? u WMS zji??ovat pixely v bboxu. I kdy?, mo?n? to JOSM m? n?kde jednodu?e p??stupn?. V ka?d?m p??pad?, z?skan? ?daje z WMS neodpov?daj? o?ek?van?. Zkus?m sp?chnout prvn? n?st?el pluginu pro JOSM, kter? zobraz? ten JSON. Pak hod?m n?jak? screenshot a zku?ebn? jar. Mari?n Dne 28.1.2014 14:08, Mari?n Kyral napsal: D?ky, ve?er na to kouknu. Zat?m to ale vypad?, ?e tam t?ch informac? moc nen?. U parcely v podstat? pouze odkaz do VDP, u budovy je je?t? nav?c ??slo popisn?. To nejd?le?it?j?? pro mapov?n?, zp?sob vyu?it?, je a? ve VDP. Tak?e jeden dotaz pro zji?t?n? ruian id a druh? do VDP pro zji?t?n? zp?sobu vyu?it?. Nav?c u? to je html a to bude pot?eba parsovat.No ?ekal jsem v?c :-( Mari?n Dne 28.1.2014 12:35, JV napsal: Dobr? den, http://services.cuzk.cz/wms.asp?REQUEST=GetFeatureInfo <http://services.cuzk.cz/wms.asp?REQUEST=GetFeatureInfo&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&LAYERS=DEF_PARCELY&SRS=EPSG:102067&BBOX=-823894,-1066830,-823041,-1066262&WIDTH=1279&HEIGHT=853&QUERY_LAYERS=DEF_PARCELY&X=577&Y=350> &SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&LAYERS=DEF_PARCELY&SRS=EPSG:102067&BBOX=-823894,-1066830,-823041,-1066262&WIDTH=1279&HEIGHT=853&QUERY_LAYERS=DEF_PARCELY&X=577&Y=350 http://services.cuzk.cz/wms.asp?REQUEST=GetFeatureInfo <http://services.cuzk.cz/wms.asp?REQUEST=GetFeatureInfo&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&LAYERS=DEF_BUDOVY&SRS=EPSG:102067&BBOX=-823662,-1066899,-822809,-1066330&WIDTH=1279&HEIGHT=853&QUERY_LAYERS=DEF_BUDOVY&X=722&Y=381> &SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&LAYERS=DEF_BUDOVY&SRS=EPSG:102067&BBOX=-823662,-1066899,-822809,-1066330&WIDTH=1279&HEIGHT=853&QUERY_LAYERS=DEF_BUDOVY&X=722&Y=381 J. Vesel?
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz <mailto:mkyral at email.cz> > Datum: 28. 1. 2014 P?edm?t: Re: [Talk-cz] RUIAN info Dne 28.1.2014 10:28, hanoj napsal: zobrazit citaci
>>> Co mysl?te? *** moc tomu nerozumim, ale WMS CUZK KM m? standadn? >>> GetFeatureInfo nap?. >>> http://openlayers.org/dev/examples/getfeatureinfo-control.html [2] > > hanoj >
D?ky za tip. To vypad? slibn?. Bohu?el o WMS toho moc nev?m. tak?e si to budu muset nastudovat. N?jak? tip na p?ehlednou a snadno pochopitelnou dokumentaci? A nejl?pe i n?jak? funk?n? p??klad url pro CUZK, abych si s t?m mohl hr?t. D?ky, Mari?n _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org <mailto:Talk-cz at openstreetmap.org> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org <mailto:Talk-cz at openstreetmap.org> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org <mailto:Talk-cz at openstreetmap.org> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org <mailto:Talk-cz at openstreetmap.org> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140131/e01bd921/attachment-0001.html>

31.1.2014 11:45:50 (#11)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Jo jo. P?esn? k tomu jsem to d?lal. On je sice typ pozemku zna?en p??mo na Katastr?ln? map?, ale j? si ty zna?ky nepamatuji :-( B?hem v?kendu bych to cht?l dot?hnout do konce, hodit na github a zeptat se na mo?nost za?len?n? v josm-dev konferenci. Ale uvid?m jak mi to vyjde, rodinka mi u? rozpl?novala cel? v?kend a mo?n? se k tomu nedostanu. Mari?n Dne 31.1.2014 07:37, Dalibor Jel?nek napsal: zobrazit citaci
> Cau, > > to je hezky, to uz bych rad mel v JOSM. :-) > > Bude se mi to hodit, kdyz mapuju plochy, pak je informace > > z katastru o typu pozemku celkem uzitecna. > > Zdravi, > > Dalibor > > FROM: Mari?n Kyral [mailto:mkyral at email.cz] > SENT: Friday, January 31, 2014 12:00 AM > TO: OpenStreetMap Czech Republic > SUBJECT: Re: [Talk-cz] RUIAN info > > Ahoj, > > Tak nakonec bych to vid?l takhle: > > http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/pointinfo_building.png [2] > > http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/pointinfo_garden.png [3] > > http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/pointinfo_swamp.png [4] > > Je?t? adresa a mysl?m, ?e to bude. M?lo by to b?t lehce roz???iteln? i na jin? zdroje - sta?? ud?lat nov? modul a n?jakou konfigura?n? str?nku. Jen mne te? jin? zdroj nenapad?. Maxim?ln? tak wikipedie - t?eba zobrazen? informac? o obci - jestli by to k n??emu bylo. > > Mari?n > > Dne 29.1.2014 00:00, Mari?n Kyral napsal: > > Petr Vejsada mi laskav? z??dil p??stup na jeho server, tak?e jsem se mohl porozhl?dnout v datab?zi RUIAN. Trochu jsem si pohr?l a moment?ln? dok??i vygenerovat n?sleduj?c? ?daje ve form?tu json: > > { > "coordinates":{ > "lat":"49.66918", > "lon":"18.3651988" > }, > "source":"cuzk:ruian", > "stavebni_objekt":{ > "ruian_id":"20381174", > "cislo_domovni":"{46}", > "pocet_podlazi":"1", > "zpusob_vyuziti":"stavba pro administrativu", > "plati_od":"22.12.2013" > }, > "parcela":{ > "ruian_id":"3410187802", > "druh_pozemku":"zastavu011bnu00e1 plocha a nu00e1dvou0159u00ed", > "zpusob_vyuziti":null, > "plati_od":"01.06.2007" > } > } > > P?edpokl?d?m, ?e tam je?t? p?id?m minim?ln? adresu. Takt?? nebude probl?m p?idat odkaz do VDP, p??padn? i jinam. Jako parametr jsou pouze sou?adnice LatLon. To je pro mne mnohem jednodu???, ne? u WMS zji??ovat pixely v bboxu. I kdy?, mo?n? to JOSM m? n?kde jednodu?e p??stupn?. V ka?d?m p??pad?, z?skan? ?daje z WMS neodpov?daj? o?ek?van?. > > Zkus?m sp?chnout prvn? n?st?el pluginu pro JOSM, kter? zobraz? ten JSON. Pak hod?m n?jak? screenshot a zku?ebn? jar. > > Mari?n > > Dne 28.1.2014 14:08, Mari?n Kyral napsal: > > D?ky, > > ve?er na to kouknu. Zat?m to ale vypad?, ?e tam t?ch informac? moc nen?. U parcely v podstat? pouze odkaz do VDP, u budovy je je?t? nav?c ??slo popisn?. To nejd?le?it?j?? pro mapov?n?, zp?sob vyu?it?, je a? ve VDP. Tak?e jeden dotaz pro zji?t?n? ruian id a druh? do VDP pro zji?t?n? zp?sobu vyu?it?. Nav?c u? to je html a to bude pot?eba parsovat.No ?ekal jsem v?c :-( > > Mari?n > > Dne 28.1.2014 12:35, JV napsal: > > Dobr? den, > http://services.cuzk.cz/wms.asp?REQUEST=GetFeatureInfo&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&LAYERS=DEF_PARCELY&SRS=EPSG:102067&BBOX=-823894,-1066830,-823041,-1066262&WIDTH=1279&HEIGHT=853&QUERY_LAYERS=DEF_PARCELY&X=577&Y=350 [5] > http://services.cuzk.cz/wms.asp?REQUEST=GetFeatureInfo&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&LAYERS=DEF_BUDOVY&SRS=EPSG:102067&BBOX=-823662,-1066899,-822809,-1066330&WIDTH=1279&HEIGHT=853&QUERY_LAYERS=DEF_BUDOVY&X=722&Y=381 [6] > > J. Vesel? > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> > Datum: 28. 1. 2014 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] RUIAN info > > Dne 28.1.2014 10:28, hanoj napsal: > >>>> Co mysl?te? *** moc tomu nerozumim, ale WMS CUZK KM m? standadn? >>>> GetFeatureInfo nap?. >>>> http://openlayers.org/dev/examples/getfeatureinfo-control.html [7] [2] >> >> hanoj >> > > D?ky za tip. To vypad? slibn?. Bohu?el o WMS toho moc nev?m. tak?e si to > budu muset nastudovat. N?jak? tip na p?ehlednou a snadno pochopitelnou > dokumentaci? A nejl?pe i n?jak? funk?n? p??klad url pro CUZK, abych si s > t?m mohl hr?t. > > D?ky, > Mari?n > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz [1] > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz [1]
_______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz [1] _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz [1] _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz [1] Links: ------ [1] https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz [2] http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/pointinfo_building.png [3] http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/pointinfo_garden.png [4] http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/pointinfo_swamp.png [5] http://services.cuzk.cz/wms.asp?REQUEST=GetFeatureInfo&amp;SERVICE=WMS&amp;VERSION=1.1.1&amp;LAYERS=DEF_PARCELY&amp;SRS=EPSG:102067&amp;BBOX=-823894,-1066830,-823041,-1066262&amp;WIDTH=1279&amp;HEIGHT=853&amp;QUERY_LAYERS=DEF_PARCELY&amp;X=577&amp;Y=350 [6] http://services.cuzk.cz/wms.asp?REQUEST=GetFeatureInfo&amp;SERVICE=WMS&amp;VERSION=1.1.1&amp;LAYERS=DEF_BUDOVY&amp;SRS=EPSG:102067&amp;BBOX=-823662,-1066899,-822809,-1066330&amp;WIDTH=1279&amp;HEIGHT=853&amp;QUERY_LAYERS=DEF_BUDOVY&amp;X=722&amp;Y=381 [7] http://openlayers.org/dev/examples/getfeatureinfo-control.html ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140131/081c663a/attachment.html>

2.2.2014 02:32:19 (#12)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Ahoj, dokon?il jsem prvn?, testovac? verzi. http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/pointinfo_beta.png Ke sta?en? zde: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/pointinfo.jar Zdrojov? k?dy: https://github.com/mkyral/josm-pointInfo Um? to v podstat? v?e, co jsem cht?l. Zat?m se mi neda?? p?inutit okno "Connecting server" aby po skon?en? zmizelo. Tak?e po??d vespod stra??. Taky jsem zat?m ne?e?il kompletn? p?eklad do ?e?tiny - stejn? probl?m jako u Tracer Pluginu. Je mo?n?, ?e bude probl?m s ??sly orienta?n?mi v p??pad?, ?e jich je na jedn? budov? v?ce. Pros?m o otestov?n? a nahl??en? probl?mov?ch m?st. Je?t? upozorn?m, ?e RUIAN data nejsou dostupn? v?ude. Byl jsem nemile p?ekvapen, kdy? jsem zjistil, ?e chyb? kus Ostravy. To jsem ne?ekal :-D Plugin by m?l b?t lehce roz?i?iteln? o dal?? moduly. Jako vstup jsou LatLon sou?adnice, jako v?stup se o?ek?v? html text. Co d?l? modul uvnit?, odkud stahuje a jak je zpracuje je jeho v?c. Jedin? co bude pot?eba, je dopsat n?jakou konfigura?n? str?nku, kde si budu u?ivatel vybrat, o kter? moduly m? z?jem. Je?t? by se mi l?bila jedna v?c: Pokud kliknu na plochu, kde le?? n?jak? komunikace, tak by se mohl zobrazit n?zev t?to komunikace (pokud m? - t?eba ulice). Teoreticky tu??m, jak by se to dalo ?e?it: 1) Pokud je parcela typu, kter? mne zaj?m? - silnice, ostatn? komunikace... tak: 2) Najdu te?ny s hranic? parcely na kter?ch dan? bod le??. 3) Vezmu krat?? te?nu a hled?m ulici, kter? tuto te?nu prot?n?. 4) Pokud takov?to ulice existuje, vr?t?m jej? n?zev. M??e se st?t, ?e t?ch ulic bude v?ce - k?i?ovatky "Y". Pak bych asi nevr?til nic. Omlouv?m se, pokud nen? geometrick? n?zvoslov? spr?vn?, u? je to p?r let, co jsem ze ?koly. Snad je to pochopiteln?. Bohu?el v?bec netu??m, jak tohle ud?lat s daty v RUIAN datab?zi. Uv?t?m jak?koli tip jak na to. D?ky, Mari?n

2.2.2014 05:31:45 (#13)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, Dne Ne 2. ?nora 2014 14:32:19, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Je?t? upozorn?m, ?e RUIAN data nejsou dostupn? v?ude. Byl jsem nemile > p?ekvapen, kdy? jsem zjistil, ?e chyb? kus Ostravy. To jsem ne?ekal :-D
:-), i v Praze jsou d?ry zobrazit citaci
> Je?t? by se mi l?bila jedna v?c: Pokud kliknu na plochu, kde le?? n?jak? > komunikace, tak by se mohl zobrazit n?zev t?to komunikace (pokud m? - > t?eba ulice). > > Teoreticky tu??m, jak by se to dalo ?e?it: > 1) Pokud je parcela typu, kter? mne zaj?m? - silnice, ostatn? > komunikace... tak: > 2) Najdu te?ny s hranic? parcely na kter?ch dan? bod le??. > 3) Vezmu krat?? te?nu a hled?m ulici, kter? tuto te?nu prot?n?. > 4) Pokud takov?to ulice existuje, vr?t?m jej? n?zev.
Odkud chce? br?t n?zev ulice? Z OSM nebo RUIAN? No to je jedno, nen? t?eba d?lat te?ny (te?na je p??mka a tedy neexistuje krat??/del?? te?na). Nen? probl?m naj?t nejbli??? ulici (komunikaci) k bodu a t?eba i takovou, kter? le?? uvnit? plochy. Tak?e klik na bod, najdeme parcelu a nejbli??? komunikaci, kter? z?rove? le?? (st_intersects) alespo? ??st? uvnit? parcely. Po?et takov?ch komunikac? se bude limitn? bl??it jedn? ;). Jestli ti jde jen o n?zev ulice, tak sta?? naj?t nejbli??? ulici. Nejrychlej?? hled?n? je asi select nazev from rn_ulice order by definicni_cara <-> <muj_bod_kam_jsem:kliknul typu geometry point a stejn?ho SRID, jako m? deini?n? ??ra> limit 1; zobrazit citaci
> M??e se st?t, ?e t?ch ulic bude v?ce - k?i?ovatky "Y". Pak bych asi > nevr?til nic.
Skoro v?dy je n?co nejbli???, s v?jimkou, kdy je stejn? daleko v?ce ne? jedna ulice. Sp?? nevracet nic, kdy? to "nejbli???" bude t?eba kilometr daleko. -- Petr

2.2.2014 06:30:04 (#14)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Dne 2.2.2014 17:31, Petr Vejsada napsal: zobrazit citaci
> Ahoj, > > Dne Ne 2. ?nora 2014 14:32:19, Mari?n Kyral napsal(a): > >> Je?t? by se mi l?bila jedna v?c: Pokud kliknu na plochu, kde le?? >> n?jak? >> komunikace, tak by se mohl zobrazit n?zev t?to komunikace (pokud m? - >> t?eba ulice). >> >> Teoreticky tu??m, jak by se to dalo ?e?it: >> 1) Pokud je parcela typu, kter? mne zaj?m? - silnice, ostatn? >> komunikace... tak: >> 2) Najdu te?ny s hranic? parcely na kter?ch dan? bod le??. >> 3) Vezmu krat?? te?nu a hled?m ulici, kter? tuto te?nu prot?n?. >> 4) Pokud takov?to ulice existuje, vr?t?m jej? n?zev. > > Odkud chce? br?t n?zev ulice? Z OSM nebo RUIAN? No to je jedno, nen? > t?eba > d?lat te?ny (te?na je p??mka a tedy neexistuje krat??/del?? te?na). >
Z RUIAN. A za ty te?ny se omlouv?m, myslel jsem ?se?ky, kter? spojuj? protilehl? strany parcely a kter? proch?zej? bodem X. V podstat? by v?sledkem t?m?? v?dy m?la b?t jen jedna ulice a to ta, kter? prot?n? ?se?ku nejbl??e bodu X. zobrazit citaci
> Nen? probl?m naj?t nejbli??? ulici (komunikaci) k bodu a t?eba i > takovou, > kter? le?? uvnit? plochy. > > Tak?e klik na bod, najdeme parcelu a nejbli??? komunikaci, kter? > z?rove? le?? > (st_intersects) alespo? ??st? uvnit? parcely. Po?et takov?ch komunikac? > se > bude limitn? bl??it jedn? ;). > > Jestli ti jde jen o n?zev ulice, tak sta?? naj?t nejbli??? ulici. > > Nejrychlej?? hled?n? je asi > > select nazev from rn_ulice order by definicni_cara
Tomu je?t? rozum?m ;-) zobrazit citaci
> <-> > <muj_bod_kam_jsem:kliknul typu geometry point a stejn?ho SRID, jako m? > deini?n? ??ra> limit 1;
Huh, co?e? zobrazit citaci
>> M??e se st?t, ?e t?ch ulic bude v?ce - k?i?ovatky "Y". Pak bych asi >> nevr?til nic. > > Skoro v?dy je n?co nejbli???, s v?jimkou, kdy je stejn? daleko v?ce ne? > jedna > ulice. Sp?? nevracet nic, kdy? to "nejbli???" bude t?eba kilometr > daleko.
To by ?lo. zobrazit citaci
> > -- > Petr > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

2.2.2014 06:45:21 (#15)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Dne Ne 2. ?nora 2014 18:30:04, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> > <-> > > <muj_bod_kam_jsem:kliknul typu geometry point a stejn?ho SRID, jako m? > > deini?n? ??ra> limit 1; > > Huh, co?e?
To je finta Postgisu. Norm?ln? nem??e existovat index, ve kter?m bys hledal podle vzd?lenosti od ur?it?ho bodu ?i jin? geometrie, proto?e ten bod nen? v dob? vytv??en? indexu zn?m. Tohle to um? i tak http://boundlessgeo.com/2011/09/indexed-nearest-neighbour-search-in-postgis/ -- Petr

2.2.2014 07:28:12 (#16)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Dne 2.2.2014 18:45, Petr Vejsada napsal: zobrazit citaci
> Dne Ne 2. ?nora 2014 18:30:04, Mari?n Kyral napsal(a): > >> > <-> >> > <muj_bod_kam_jsem:kliknul typu geometry point a stejn?ho SRID, jako m? >> > deini?n? ??ra> limit 1; >> >> Huh, co?e? > > To je finta Postgisu. Norm?ln? nem??e existovat index, ve kter?m bys > hledal > podle vzd?lenosti od ur?it?ho bodu ?i jin? geometrie, proto?e ten bod > nen? v > dob? vytv??en? indexu zn?m. Tohle to um? i tak > > http://boundlessgeo.com/2011/09/indexed-nearest-neighbour-search-in-postgis/ >
OK. Tak to by bylo k tomu z?hadn?mu oper?toru "<->". A te? je?t? "typu geometry point a stejn?ho SRID, jako m? deini?n? ??ra" Typ geometry point je 'POINT( lon lat)' ? A jak zjist?m, jak? SRID m? ta ??ra? Koukal jsem na definici na SRID na wiki, ale moc jsem to nepobral. Je?t? upozor?uji, ?e PostGis v?bec, ale v?bec a opravdu ani trochu nezn?m. N?jak? tip na jednoduch? dokument vysv?tluj?c? z?klady? Co jsem zat?m na?el moc u?ite?n? nebylo :-( Mari?n zobrazit citaci
> -- > Petr > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

2.2.2014 08:23:29 (#17)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, Dne Ne 2. ?nora 2014 19:28:12, Mari?n Kyral napsal(a): defini?n? ??ra, mn? blbne na kl?vesnici F, fakt, ned?l?m si srandu... Geometry typ prost? obsahuje ?daje o tvaru n?jak?ho objektu. Zobrazen?: t?eba select st_astext(definicni_cara) Geometrie m??e b?t bod, ??ra, polygon, multipolygon, oblouky a t?? sm?s v?eho uveden?ho. SRID = identifikace projekce, ve krer? je geometrie vyj?d?ena. Pou??v?me v OSM dv? - 900913 pro zobrazov?n? a 4326, co? jsou ty stupn?, jak je zn?me z b??n?ho ?ivota. RUIAN m?m ulo?en v 900913, aby s t?m Mapnik nem?l tolik pr?ce. select st_srid(definicni_cara) from ruian.rn_ulice limit 1; st_srid --------- 900913 (1 ??dka) Kdy? chce? naj?t nejbli??? ulici k bodu, vyj?d?en?mu v "ob?ansk?ch" sou?adnic?ch, tedy 4326, je pot?eba to p?ev?st do 900913, proto?e takto jsou ulo?ena data (plat? jen pro tu datab?zi, co m?m na serveru; n?kdo jin? to ml?e m?t jinak). To se d?l? transformac? - select st_transform(<geometrie_v_lidsk?ch_sou?adnic?ch>,<do jak?ho syst?mu>) Bod jako?to data typu geometrie vytvo??? t?eba funkc? st_makepoint(<lon>,<lat>). Tato funkce vr?t? data typu geometry a je to point. Nen? v?ak jasn?, v jak?m sou?adnicov?m syst?mu to vlastn? je. Proto pou?ijeme st_setsrid(<geometry>,<srid>) Tak?e do PG zad?me bod t?eba select st_setsrid(st_makepoint(14,50),4326) Lidsky ?iteln? tot??: select st_astext(st_setsrid(st_makepoint(14,50),4326)); st_astext -------------- POINT(14 50) (1 ??dka) V jak?m sou?adnicov?m syst?mu to vlastn? m?me? select st_srid(st_setsrid(st_makepoint(14,50),4326)); st_srid --------- 4326 (1 ??dka) Ten sam? bod si zobraz?me v lidsky ?iteln? form? v sou?adnicov?m syst?mu 900913: select st_astext(st_transform(st_setsrid(st_makepoint(14,50),4326),900913)); st_astext ------------------------------------------ POINT(1558472.87110583 6446275.84101716) (1 ??dka) A kone?n? se dost?v?me k c?li: select nazev from ruian.rn_ulice order by definicni_cara <-> st_transform(st_setsrid(st_makepoint(14,50),4326),900913) limit 1; nazev ---------- Na Z?mku (1 ??dka) Jak je ta ulice daleko? Funkce st_distance(geometry,geometry) Ta r?da vrac? vzd?lenost v radi?nech na zemsk?m povrchu, osobn? d?v?m p?ednost metr?m ;-). V metrech n?m to ?ekne, kdy? geometrie budou geografie. Geography je podobn? datov? typ, vyjad?uje se v sou?adnicov?m syst?mu 4326. Toho se doc?l? p?etypov?n?m na typ geography. Cel? select pak vypad?: select nazev,st_distance( (st_transform(definicni_cara,4326))::geography, (st_setsrid(st_makepoint(14,50),4326))::geography ) from ruian.rn_ulice order by definicni_cara <-> st_transform(st_setsrid(st_makepoint(14,50),4326),900913) limit 1; nazev | st_distance ----------+-------------- Na Z?mku | 26.405619556 (1 ??dka) Nejbli??? bod ulice Na Z?mku je od n?s vzd?len 26 metr? a 40 centimetr?. Cvi?en?: Jak si zobraz?me lidsky ?iteln? sou?adnice adresn?ho bodu z RUIAN? A: select st_astext(st_transform(definicni_bod,4326)) from ruian.rn_adresni_misto where kod=21411409; st_astext ------------------------------------------ POINT(13.6752996130858 49.2886006596294) (1 ??dka) U?ebnice Postgisu: http://workshops.boundlessgeo.com/postgis-intro/ je IMO super, ale ned? se to za 10 minut -- Petr

2.2.2014 10:49:23 (#18)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Moc d?ky. Mysl?m, ?e pro za??tek mi to sta??. Mari?n Dne 2.2.2014 20:23, Petr Vejsada napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > Dne Ne 2. ?nora 2014 19:28:12, Mari?n Kyral napsal(a): > > defini?n? ??ra, mn? blbne na kl?vesnici F, fakt, ned?l?m si srandu... > > Geometry typ prost? obsahuje ?daje o tvaru n?jak?ho objektu. Zobrazen?: > > t?eba > select st_astext(definicni_cara) > > Geometrie m??e b?t bod, ??ra, polygon, multipolygon, oblouky a t?? sm?s v?eho > uveden?ho. > > SRID = identifikace projekce, ve krer? je geometrie vyj?d?ena. Pou??v?me v OSM > dv? - 900913 pro zobrazov?n? a 4326, co? jsou ty stupn?, jak je zn?me z > b??n?ho ?ivota. > > RUIAN m?m ulo?en v 900913, aby s t?m Mapnik nem?l tolik pr?ce. > > select st_srid(definicni_cara) from ruian.rn_ulice limit 1; > > st_srid > --------- > 900913 > (1 ??dka) > > Kdy? chce? naj?t nejbli??? ulici k bodu, vyj?d?en?mu v "ob?ansk?ch" > sou?adnic?ch, tedy 4326, je pot?eba to p?ev?st do 900913, proto?e takto jsou > ulo?ena data (plat? jen pro tu datab?zi, co m?m na serveru; n?kdo jin? to ml?e > m?t jinak). > > To se d?l? transformac? - select > st_transform(<geometrie_v_lidsk?ch_sou?adnic?ch>,<do jak?ho syst?mu>) > > Bod jako?to data typu geometrie vytvo??? t?eba funkc? > st_makepoint(<lon>,<lat>). Tato funkce vr?t? data typu geometry a je to point. > > Nen? v?ak jasn?, v jak?m sou?adnicov?m syst?mu to vlastn? je. Proto pou?ijeme > st_setsrid(<geometry>,<srid>) > > Tak?e do PG zad?me bod t?eba > > select st_setsrid(st_makepoint(14,50),4326) > > > Lidsky ?iteln? tot??: > > select st_astext(st_setsrid(st_makepoint(14,50),4326)); > st_astext > -------------- > POINT(14 50) > (1 ??dka) > > > V jak?m sou?adnicov?m syst?mu to vlastn? m?me? > > select st_srid(st_setsrid(st_makepoint(14,50),4326)); > st_srid > --------- > 4326 > (1 ??dka) > > > Ten sam? bod si zobraz?me v lidsky ?iteln? form? v sou?adnicov?m syst?mu > 900913: > > select st_astext(st_transform(st_setsrid(st_makepoint(14,50),4326),900913)); > st_astext > ------------------------------------------ > POINT(1558472.87110583 6446275.84101716) > (1 ??dka) > > A kone?n? se dost?v?me k c?li: > > select nazev from ruian.rn_ulice order by definicni_cara <-> > st_transform(st_setsrid(st_makepoint(14,50),4326),900913) limit 1; > nazev > ---------- > Na Z?mku > (1 ??dka) > > > Jak je ta ulice daleko? > > Funkce st_distance(geometry,geometry) > > Ta r?da vrac? vzd?lenost v radi?nech na zemsk?m povrchu, osobn? d?v?m p?ednost > metr?m ;-). V metrech n?m to ?ekne, kdy? geometrie budou geografie. Geography > je podobn? datov? typ, vyjad?uje se v sou?adnicov?m syst?mu 4326. > > Toho se doc?l? p?etypov?n?m na typ geography. > > Cel? select pak vypad?: > > select nazev,st_distance( (st_transform(definicni_cara,4326))::geography, > (st_setsrid(st_makepoint(14,50),4326))::geography ) from ruian.rn_ulice order > by definicni_cara <-> st_transform(st_setsrid(st_makepoint(14,50),4326),900913) > limit 1; > > nazev | st_distance > ----------+-------------- > Na Z?mku | 26.405619556 > (1 ??dka) > > Nejbli??? bod ulice Na Z?mku je od n?s vzd?len 26 metr? a 40 centimetr?. > > Cvi?en?: > > Jak si zobraz?me lidsky ?iteln? sou?adnice adresn?ho bodu z RUIAN? > > A: > select st_astext(st_transform(definicni_bod,4326)) from ruian.rn_adresni_misto > where kod=21411409; > > st_astext > ------------------------------------------ > POINT(13.6752996130858 49.2886006596294) > (1 ??dka) > > > U?ebnice Postgisu: > > http://workshops.boundlessgeo.com/postgis-intro/ > > je IMO super, ale ned? se to za 10 minut > > -- > Petr > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

4.2.2014 07:27:37 (#19)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Ahoj, tak jsem se dopracoval k tomuto selectu: select u.kod, u.nazev, ST_asText(st_transform(u.definicni_cara,4326)) from ( select kod, nazev, definicni_cara from ruian.rn_ulice order by definicni_cara <-> st_transform(st_setsrid(st_makepoint(18.36564928953012,49.670527512403766),4326),900913) LIMIT 100) as u where st_distance( (st_transform(u.definicni_cara,4326))::geography, (st_setsrid(st_makepoint(18.3657227215035,49.66980665513853),4326))::geography ) < 10 ; Jedin? v?c mne zarazila. Musel jsem u subselectu nastavit "LIMIT 100". S nastaven?m "LIMIT 1" mi to vr?tilo v?sledek jen n?kdy. Klikal jsme pod?l ulice, na jednom m?st? mi to ulici vypsalo a o kousek d?l u? zase ne. Te? to vypad?, ?e to funguje slu?n?. Jen na k?i?ovatk?ch to n?kdy vr?t? vedlej?? ulici. Ale to bych nevid?l jako moc velk? probl?m. Inteligentn? u?ivatel klikne kousek d?l od k?i?ovatky. D?ky, Mari?n Dne 2.2.2014 20:23, Petr Vejsada napsal: zobrazit citaci
> Ahoj, > > Dne Ne 2. ?nora 2014 19:28:12, Mari?n Kyral napsal(a): > > defini?n? ??ra, mn? blbne na kl?vesnici F, fakt, ned?l?m si srandu... > > Geometry typ prost? obsahuje ?daje o tvaru n?jak?ho objektu. Zobrazen?: > > t?eba > select st_astext(definicni_cara) > > Geometrie m??e b?t bod, ??ra, polygon, multipolygon, oblouky a t?? sm?s > v?eho > uveden?ho. > > SRID = identifikace projekce, ve krer? je geometrie vyj?d?ena. > Pou??v?me v OSM > dv? - 900913 pro zobrazov?n? a 4326, co? jsou ty stupn?, jak je zn?me z > b??n?ho ?ivota. > > RUIAN m?m ulo?en v 900913, aby s t?m Mapnik nem?l tolik pr?ce. > > select st_srid(definicni_cara) from ruian.rn_ulice limit 1; > > st_srid > --------- > 900913 > (1 ??dka) > > Kdy? chce? naj?t nejbli??? ulici k bodu, vyj?d?en?mu v "ob?ansk?ch" > sou?adnic?ch, tedy 4326, je pot?eba to p?ev?st do 900913, proto?e takto > jsou > ulo?ena data (plat? jen pro tu datab?zi, co m?m na serveru; n?kdo jin? > to ml?e > m?t jinak). > > To se d?l? transformac? - select > st_transform(<geometrie_v_lidsk?ch_sou?adnic?ch>,<do jak?ho syst?mu>) > > Bod jako?to data typu geometrie vytvo??? t?eba funkc? > st_makepoint(<lon>,<lat>). Tato funkce vr?t? data typu geometry a je to > point. > > Nen? v?ak jasn?, v jak?m sou?adnicov?m syst?mu to vlastn? je. Proto > pou?ijeme > st_setsrid(<geometry>,<srid>) > > Tak?e do PG zad?me bod t?eba > > select st_setsrid(st_makepoint(14,50),4326) > > > Lidsky ?iteln? tot??: > > select st_astext(st_setsrid(st_makepoint(14,50),4326)); > st_astext > -------------- > POINT(14 50) > (1 ??dka) > > > V jak?m sou?adnicov?m syst?mu to vlastn? m?me? > > select st_srid(st_setsrid(st_makepoint(14,50),4326)); > st_srid > --------- > 4326 > (1 ??dka) > > > Ten sam? bod si zobraz?me v lidsky ?iteln? form? v sou?adnicov?m > syst?mu > 900913: > > select > st_astext(st_transform(st_setsrid(st_makepoint(14,50),4326),900913)); > st_astext > ------------------------------------------ > POINT(1558472.87110583 6446275.84101716) > (1 ??dka) > > A kone?n? se dost?v?me k c?li: > > select nazev from ruian.rn_ulice order by definicni_cara <-> > st_transform(st_setsrid(st_makepoint(14,50),4326),900913) limit 1; > nazev > ---------- > Na Z?mku > (1 ??dka) > > > Jak je ta ulice daleko? > > Funkce st_distance(geometry,geometry) > > Ta r?da vrac? vzd?lenost v radi?nech na zemsk?m povrchu, osobn? d?v?m > p?ednost > metr?m ;-). V metrech n?m to ?ekne, kdy? geometrie budou geografie. > Geography > je podobn? datov? typ, vyjad?uje se v sou?adnicov?m syst?mu 4326. > > Toho se doc?l? p?etypov?n?m na typ geography. > > Cel? select pak vypad?: > > select nazev,st_distance( > (st_transform(definicni_cara,4326))::geography, > (st_setsrid(st_makepoint(14,50),4326))::geography ) from ruian.rn_ulice > order > by definicni_cara <-> > st_transform(st_setsrid(st_makepoint(14,50),4326),900913) > limit 1; > > nazev | st_distance > ----------+-------------- > Na Z?mku | 26.405619556 > (1 ??dka) > > Nejbli??? bod ulice Na Z?mku je od n?s vzd?len 26 metr? a 40 > centimetr?. > > Cvi?en?: > > Jak si zobraz?me lidsky ?iteln? sou?adnice adresn?ho bodu z RUIAN? > > A: > select st_astext(st_transform(definicni_bod,4326)) from > ruian.rn_adresni_misto > where kod=21411409; > > st_astext > ------------------------------------------ > POINT(13.6752996130858 49.2886006596294) > (1 ??dka) > > > U?ebnice Postgisu: > > http://workshops.boundlessgeo.com/postgis-intro/ > > je IMO super, ale ned? se to za 10 minut > > -- > Petr > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

4.2.2014 09:26:45 (#20)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, Dne ?t 4. ?nora 2014 19:27:37, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > tak jsem se dopracoval k tomuto selectu: > > select u.kod, u.nazev, ST_asText(st_transform(u.definicni_cara,4326)) > from ( select kod, nazev, definicni_cara > from ruian.rn_ulice > order by definicni_cara <-> > > st_transform(st_setsrid(st_makepoint(18.36564928953012,49.670527512403766),4 > 326),900913) LIMIT 100) as u > where st_distance( (st_transform(u.definicni_cara,4326))::geography, > (st_setsrid(st_makepoint(18.3657227215035,49.66980665513853),4326))::geograp > hy ) < 10 > ; > > Jedin? v?c mne zarazila. Musel jsem u subselectu nastavit "LIMIT 100". S > nastaven?m "LIMIT 1" mi to vr?tilo v?sledek jen n?kdy. Klikal jsme pod?l > ulice, na jednom m?st? mi to ulici vypsalo a o kousek d?l u? zase ne.
J? t? t?m necht?l pro za??tek zat??ovat, ale te? vid?m, ?e jsem m?l, no, alespo? sis na to p?i?el s?m. V tom odkazu, co jsem pos?lal, je ps?no, ?e t??d?n? pomoc? <-> je p?ibli?n?, proto?e geometrie (??ra) se p?evede na bbox. Hled??-li vzd?lenost bodu od bodu, pak bbox bodu je tot?? jako bod samotn?, ale bbox ??ry je prost? obdeln?k, takov?, aby se do n?ho ta ??ra ve?la. Tak, jak jsi to vy?e?il, to ?e??m i j?, tedy podobn?. Na konec toho druh?ho selectu d?v?m order by st_distance(...) limit 1. st_distance u? t??d? exaktn?, sice pomalu, ale u 100 polo?ek to zase nevad?. U 20M polo?ek (parcely) je to sakra zn?t. Tak?e ten tv?j select by v m?m pod?n? vypadal: ........ 326),900913) LIMIT 100) as u where st_distance( (st_transform(u.definicni_cara,4326))::geography, (st_setsrid(st_makepoint(18.3657227215035,49.66980665513853),4326))::geography ) < 10 order by st_distance( (st_transform(u.definicni_cara,4326))::geography, (st_setsrid(st_makepoint(18.3657227215035,49.66980665513853),4326))::geography limit 1 to vr?t? s vysokou pravd?podobnost? tu spr?vnou ulici, leda?e by ani t?ch 100 ??dku, nalezen?ch aproximovan?m v?b?rem z bbox?, neobsahovalo ten ??dek se skute?n? nejbli??? ulic?. zobrazit citaci
> Te? to vypad?, ?e to funguje slu?n?. Jen na k?i?ovatk?ch to n?kdy vr?t? > vedlej?? ulici. Ale to bych nevid?l jako moc velk? probl?m. Inteligentn? > u?ivatel klikne kousek d?l od k?i?ovatky.
proto?e tam nem?? ten order_by st_distance. Vr?t? ti to prost? prvn? ??dek, kter? vyhovuje podm?nce, ?e st_distance < 10 a to m??e b?t klidn? i ta druh? ulice. -- Petr

4.2.2014 09:56:22 (#21)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Super, te? u? to funguje spr?vn?. Taky m? ten order by mohl napadnout :-D Mari?n Dne 4.2.2014 21:26, Petr Vejsada napsal: zobrazit citaci
> Ahoj, > > Dne ?t 4. ?nora 2014 19:27:37, Mari?n Kyral napsal(a): > >> Ahoj, >> tak jsem se dopracoval k tomuto selectu: >> >> select u.kod, u.nazev, ST_asText(st_transform(u.definicni_cara,4326)) >> from ( select kod, nazev, definicni_cara >> from ruian.rn_ulice >> order by definicni_cara <-> >> >> st_transform(st_setsrid(st_makepoint(18.36564928953012,49.670527512403766),4 >> 326),900913) LIMIT 100) as u >> where st_distance( (st_transform(u.definicni_cara,4326))::geography, >> (st_setsrid(st_makepoint(18.3657227215035,49.66980665513853),4326))::geograp >> hy ) < 10 >> ; >> >> Jedin? v?c mne zarazila. Musel jsem u subselectu nastavit "LIMIT 100". >> S >> nastaven?m "LIMIT 1" mi to vr?tilo v?sledek jen n?kdy. Klikal jsme >> pod?l >> ulice, na jednom m?st? mi to ulici vypsalo a o kousek d?l u? zase ne. > > J? t? t?m necht?l pro za??tek zat??ovat, ale te? vid?m, ?e jsem m?l, > no, > alespo? sis na to p?i?el s?m. > > V tom odkazu, co jsem pos?lal, je ps?no, ?e t??d?n? pomoc? <-> je > p?ibli?n?, > proto?e geometrie (??ra) se p?evede na bbox. Hled??-li vzd?lenost bodu > od > bodu, pak bbox bodu je tot?? jako bod samotn?, ale bbox ??ry je prost? > obdeln?k, takov?, aby se do n?ho ta ??ra ve?la. > > Tak, jak jsi to vy?e?il, to ?e??m i j?, tedy podobn?. Na konec toho > druh?ho > selectu d?v?m order by st_distance(...) limit 1. st_distance u? t??d? > exaktn?, > sice pomalu, ale u 100 polo?ek to zase nevad?. U 20M polo?ek (parcely) > je to > sakra zn?t. > > Tak?e ten tv?j select by v m?m pod?n? vypadal: > > ........ 326),900913) LIMIT 100) as u > where st_distance( (st_transform(u.definicni_cara,4326))::geography, > (st_setsrid(st_makepoint(18.3657227215035,49.66980665513853),4326))::geography > ) < 10 order by st_distance( > (st_transform(u.definicni_cara,4326))::geography, > (st_setsrid(st_makepoint(18.3657227215035,49.66980665513853),4326))::geography > limit 1 > > to vr?t? s vysokou pravd?podobnost? tu spr?vnou ulici, leda?e by ani > t?ch 100 > ??dku, nalezen?ch aproximovan?m v?b?rem z bbox?, neobsahovalo ten ??dek > se > skute?n? nejbli??? ulic?. > >> Te? to vypad?, ?e to funguje slu?n?. Jen na k?i?ovatk?ch to n?kdy >> vr?t? >> vedlej?? ulici. Ale to bych nevid?l jako moc velk? probl?m. >> Inteligentn? >> u?ivatel klikne kousek d?l od k?i?ovatky. > > proto?e tam nem?? ten order_by st_distance. Vr?t? ti to prost? prvn? > ??dek, > kter? vyhovuje podm?nce, ?e st_distance < 10 a to m??e b?t klidn? i ta > druh? > ulice. > > -- > Petr > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

« zpět na výpis měsíce