« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Adresy a is_in, RUIAN

Vlákno 1.1. - 2.1.2014, počet zpráv: 11


1.1.2014 04:20:41 (#1)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
507
Je?t? jednou zdrav?m, chci se optat - poskytnout n?m?t ohledn? sjednocen? adres. Docela mi vad?, ?e Nominatim neum? pou??t tag is_in, kter? se v datab?zi vyskytuje dosti ?asto. Pak se ned? nal?zt konkr?tn? d?m, obzvl??t? v men??ch s?dlech bez ulic. Ve v?t??ch s?dlech si najdu ulici a tam se u? podle orienta?n?ho ??sla d? konkr?tn? d?m nal?zt, i kdy? tak? ne v?dy snadno. T?eba tehdy, kdy? je k dispozici jen ??slo popisn?. V t?ch men??ch s?dlech v?bec nem?m tu?en?, kde bych m?l d?m hledat. Napadlo m?, zda se neuva?ovalo o kompletn?m importu z RUIAN s n?sledn?m (nebo sou?asn?m) automatick?m smaz?n?m st?vaj?c?ch adresn?ch bod?. To by asi ?lo algoritmizovat podle vzd?lenosti, n?co jako: - vezmu nov? adresn? bod z RUIAN - pod?v?m se kolem do vzd?lenosti t?eba 20 metr?, zda tam u? adresn? bod p??slu?n?ho m?sta nen?. Pokud je, smazat a nahradit nov?m. Pokud nen?, jen p?idat nov?. Mohou nastat situace, kdy se st?vaj?c? adresn? bod nepoda?? identifikovat. Cht?lo by to zkusit. Sna?il jsem se naimportovat RUIAN do postgisu, ale je asi zase n?jak? nov? form?t a nezda?ila se mi konverze z GML. Pokud by chodil import do postgisu, asi bych se v p??pad? voln?ho ?asu pustil do pokus?.? -- Petr

1.1.2014 04:57:29 (#2)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
410 1253
Ahoj, Nominatim umi najit dum v mensich sidlech bez ulic, pokud je a adrese addr:place. Osobne se to snazim to vsech adres, tam kde mapuju, doplnovat. Zdravi, Dalibor
-----Original Message----- From: Petr Vejsada [mailto:osm at propsychology.cz] Sent: Wednesday, January 1, 2014 4:21 PM To: talk-cz at openstreetmap.org Subject: [Talk-cz] Adresy a is_in, RUIAN Je?t? jednou zdrav?m, chci se optat - poskytnout n?m?t ohledn? sjednocen? adres. Docela mi vad?, ?e Nominatim neum? pou??t tag is_in, kter? se v datab?zi vyskytuje dosti ?asto. Pak se ned? nal?zt konkr?tn? d?m, obzvl??t? v men??ch s?dlech bez ulic. Ve v?t??ch s?dlech si najdu ulici a tam se u? podle orienta?n?ho ??sla d? konkr?tn? d?m nal?zt, i kdy? tak? ne v?dy snadno. T?eba tehdy, kdy? je k dispozici jen ??slo popisn?. V t?ch men??ch s?dlech v?bec nem?m tu?en?, kde bych m?l d?m hledat. Napadlo m?, zda se neuva?ovalo o kompletn?m importu z RUIAN s n?sledn?m (nebo sou?asn?m) automatick?m smaz?n?m st?vaj?c?ch adresn?ch bod?. To by asi ?lo algoritmizovat podle vzd?lenosti, n?co jako: - vezmu nov? adresn? bod z RUIAN - pod?v?m se kolem do vzd?lenosti t?eba 20 metr?, zda tam u? adresn? bod p??slu?n?ho m?sta nen?. Pokud je, smazat a nahradit nov?m. Pokud nen?, jen p?idat nov?. Mohou nastat situace, kdy se st?vaj?c? adresn? bod nepoda?? identifikovat. Cht?lo by to zkusit. Sna?il jsem se naimportovat RUIAN do postgisu, ale je asi zase n?jak? nov? form?t a nezda?ila se mi konverze z GML. Pokud by chodil import do postgisu, asi bych se v p??pad? voln?ho ?asu pustil do pokus?.? -- Petr _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

1.1.2014 08:54:21 (#3)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
507
Ahoj, d?ky moc za info, to je skv?l? zpr?va. addr:place by se dalo doplnit a zd? se, ?e automaticky.. Existuje 213.959 adresn?ch m?st bez ulice a bez addr:place, p?i?em? 211.534 z nich m? tag is_in a tedy 2.425 adresn?ch m?st tento tag nem?. Adresn? tagy se vyskytuj? ve v?ech t?ech typech, tedy uzlech (209.852), cest?ch (4.375) i relac?ch (2). Mapnik vykresluje adresy jen u bod?. Podle pravidel na http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:addr je povoleno pou??vat tyto tagy na cest?ch, tak?e vlastn? jde o (chybnou) konfiguraci Mapniku. Z is_in by se tedy dalo vyt?hnout adresn? m?sto (zd? se, ?e to je to prvn?), kter? by se pou?ilo jako addr:place. U t?ch 2.425 by ?lo pou??t addr:city jako addr:place, p??padn? to nechat b?t, p??padn? t?ch 2-425 m?st zkouknout o?ima a rozhodnout, co s t?m. Pros?m tedy komunitu o vyj?d?en?, zda se to zd? jako dobr? n?pad a mohu se do toho pustit. Je to docela rozs?hl? z?sah do dat. Mysl?m, ?e ud?lat cca 200.000 adres dohledateln?mi by nebylo ?patn?. -- Petr Dne St 1. ledna 2014 16:57:29, Dalibor Jel?nek napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > Nominatim umi najit dum v mensich sidlech bez ulic, > pokud je a adrese addr:place. > Osobne se to snazim to vsech adres, tam kde mapuju, doplnovat. > > Zdravi, > Dalibor >

1.1.2014 09:07:06 (#4)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
Dne 1.1.2014 20:54, Petr Vejsada napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > d?ky moc za info, to je skv?l? zpr?va. addr:place by se dalo doplnit a zd? se, > ?e automaticky.. > > Existuje 213.959 adresn?ch m?st bez ulice a bez addr:place, p?i?em? 211.534 z > nich m? tag is_in a tedy 2.425 adresn?ch m?st tento tag nem?. > > Adresn? tagy se vyskytuj? ve v?ech t?ech typech, tedy uzlech (209.852), > cest?ch (4.375) i relac?ch (2). > > Mapnik vykresluje adresy jen u bod?. Podle pravidel na > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:addr je povoleno pou??vat tyto tagy na > cest?ch, tak?e vlastn? jde o (chybnou) konfiguraci Mapniku. > > Z is_in by se tedy dalo vyt?hnout adresn? m?sto (zd? se, ?e to je to prvn?), > kter? by se pou?ilo jako addr:place. U t?ch 2.425 by ?lo pou??t addr:city jako > addr:place, p??padn? to nechat b?t, p??padn? t?ch 2-425 m?st zkouknout o?ima a > rozhodnout, co s t?m. > > Pros?m tedy komunitu o vyj?d?en?, zda se to zd? jako dobr? n?pad a mohu se do > toho pustit. Je to docela rozs?hl? z?sah do dat. Mysl?m, ?e ud?lat cca 200.000 > adres dohledateln?mi by nebylo ?patn?. > > -- > Petr
Ahoj, (polo)automaticky ano, ale p?ijde mi jako hodn? ?patn? n?pad to d?lat parsov?n? is_in tagu, proto?e tam opravdu m??e b?t cokoliv. Spr?vn? by bylo matchnout jednotliv? body na ?daje z RUIAN a doplnit addr:place z t?to datab?ze. Zdrav?, Petr Mor?vek aka Xificurk

2.1.2014 12:10:55 (#5)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
507
Ahoj, d?ky za n?zor. Ono to nebude tak hrozn?. Ano, m??e tam v ojedin?l?ch p??padech b?t cokoli. Pohle?me na tabulku ?etnost? v?skytu tagu %source% v p?edm?tn?ch adresn?ch m?stech: count | k | v --------+-----------------+------------------------------ 1 | source | http://www.autolibra.cz/ 1 | source | http://www.pension-libra.cz/ 1 | source | ruian 1 | source:addr | mvcr:adresa;ruian 1 | source:name | wikipedia 2 | source | local knowledge 3 | source:position | cuzk:km 45 | source | cuzk:kn 46 | source | cuzk:km 309 | source | mvcr:adresa 684 | source:loc | cuzk:km 1091 | source:addr | mvcr:adresa 202194 | source:addr | ruian S drtivou p?evahou vede pr?v? RUIAN. Ano, i tyto polo?ky mohl n?kdo editovat a napsat do is_in n?jak? nesmysl. Kolik jich bude? Pro? se vlastn? p?i importu t?chto m?st z RUIAN nep?id?val tag addr:place? (v?cem?n? ?e?nick? ot?zky). To vyvol?v? dal?? ot?zky, jako t?eba: Importovat z RUIAN addr:place jen tam, kde nen? ulice, nebo ?pln? v?ude? ??slo popisn? je jedine?n? v katastr?ln?m ?zem?, tedy m?lo by b?t mo?n? nal?zt d?m v katastr?ln?m ?zem? i bez znalosti ulice. To dnes v Nominatimu nelze. Pak je tu dal?? v?c, kter? souvis? jen okrajov?, ale je to v?c, kter? se mi hon? hlavou. V OSM v?bec nejsou m?stsk? ??sti (nebo jsem slep?). Nem?lo by se uva?ovat o zaveden? m?stsk?ch ??st?? (Praha 1, Praha 2 atd.) Zp?t k p?vodn?mu t?matu - srovnat to s RUIAN moment?ln? nezvl?dnu, proto?e nejsem schopen importovat RUIAN do Postgisu. Skon??m na hl??ce: Exception in thread "main" org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: geometry contains non-closed rings Hint: "... -1058212.19,-746762.81 -1058118.93))" <-- parse error at position 3490 within geometry a p?itom m?m switch --ignore-invalid-gml, tak?e by to m?lo b??et d?l. Verze ruian2pgsql je aktu?ln? kompilovan? z gitu, do spatial_ref_sys jsem tak? p?idal projekci 5514, tak?e nev?m. Jdu sp?t _) -- Petr Dne St 1. ledna 2014 21:07:06, Petr Mor?vek [Xificurk] napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > (polo)automaticky ano, ale p?ijde mi jako hodn? ?patn? n?pad to d?lat > parsov?n? is_in tagu, proto?e tam opravdu m??e b?t cokoliv. Spr?vn? by > bylo matchnout jednotliv? body na ?daje z RUIAN a doplnit addr:place z > t?to datab?ze.

2.1.2014 12:51:28 (#6)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
Dne 2.1.2014 00:10, Petr Vejsada napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > d?ky za n?zor. Ono to nebude tak hrozn?. Ano, m??e tam v ojedin?l?ch p??padech > b?t cokoli. > > Pohle?me na tabulku ?etnost? v?skytu tagu %source% v p?edm?tn?ch adresn?ch > m?stech: > > count | k | v > --------+-----------------+------------------------------ > 1 | source | http://www.autolibra.cz/ > 1 | source | http://www.pension-libra.cz/ > 1 | source | ruian > 1 | source:addr | mvcr:adresa;ruian > 1 | source:name | wikipedia > 2 | source | local knowledge > 3 | source:position | cuzk:km > 45 | source | cuzk:kn > 46 | source | cuzk:km > 309 | source | mvcr:adresa > 684 | source:loc | cuzk:km > 1091 | source:addr | mvcr:adresa > 202194 | source:addr | ruian > > S drtivou p?evahou vede pr?v? RUIAN. Ano, i tyto polo?ky mohl n?kdo editovat a > napsat do is_in n?jak? nesmysl. Kolik jich bude?
Nem?m tu?en?... ona to toti? nen? jen ot?zka toho, jestli to n?kdo od "importu" zeditoval nebo ne. J? toti? v?bec nem?m p?ehled, co, kdo, p?i jak?m importu do tohodle tagu h?zel, ty ano, je to n?kde rozumn? zdokumentov?no? Mysl?m si, ?e pokud se n?co opravuje, tak by se to m?lo opravit po??dn?. zobrazit citaci
> Pro? se vlastn? p?i importu t?chto m?st z RUIAN nep?id?val tag addr:place? > (v?cem?n? ?e?nick? ot?zky).
To je dobr? ot?zka, p?ed ned?vnem jsme se o tom v jednom vl?kn? bavili... zobrazit citaci
> To vyvol?v? dal?? ot?zky, jako t?eba: > > Importovat z RUIAN addr:place jen tam, kde nen? ulice, nebo ?pln? v?ude?
Taky u? jsem psal ve vedlej??m vl?kn? (v?etn? od?vodn?n?) - j? jsem pro to "v?ude" a obsahem by m?l b?t n?zev ??sti obce. zobrazit citaci
> ??slo > popisn? je jedine?n? v katastr?ln?m ?zem?, tedy m?lo by b?t mo?n? nal?zt d?m v > katastr?ln?m ?zem? i bez znalosti ulice.
Tady se plete?, ?.p. nen? jedine?n? v katastr?ln?m ?zem?, ale v "??sti obce". zobrazit citaci
> To dnes v Nominatimu nelze. Pak je tu > dal?? v?c, kter? souvis? jen okrajov?, ale je to v?c, kter? se mi hon? hlavou. > V OSM v?bec nejsou m?stsk? ??sti (nebo jsem slep?). Nem?lo by se uva?ovat o > zaveden? m?stsk?ch ??st?? (Praha 1, Praha 2 atd.)
Ot?zkou je v jak? form? a k ?emu by to m?lo b?t vlastn? dobr?. M? osobn? jejich absence moc netr?p?. M?m zku?enosti z Prahy, kde sice v?m kde jsou Vinohrady, Sm?chov, atd., ale fakt netu??m, jestli to je Praha 1, 2, 3, 4, 5... A podobn? jsem na tom doma v Pardubic?ch. zobrazit citaci
> Zp?t k p?vodn?mu t?matu - srovnat to s RUIAN moment?ln? nezvl?dnu, proto?e > nejsem schopen importovat RUIAN do Postgisu. Skon??m na hl??ce: > > Exception in thread "main" org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: geometry > contains non-closed rings > Hint: "... -1058212.19,-746762.81 -1058118.93))" <-- parse error at position > 3490 within geometry
Co p?esn? pou?t?? za p??kaz? J? jsem RUIAN importoval p?ed p?r dny bez probl?m?. zobrazit citaci
> a p?itom m?m switch --ignore-invalid-gml, tak?e by to m?lo b??et d?l. Verze > ruian2pgsql je aktu?ln? kompilovan? z gitu, do spatial_ref_sys jsem tak? > p?idal projekci 5514, tak?e nev?m. Jdu sp?t _) >
Zdrav?, Petr Mor?vek aka Xificurk

2.1.2014 09:16:54 (#7)
gravatar

Václav Řehák

<rehakv01 at gmail.com>
63
zobrazit citaci
> > > > To dnes v Nominatimu nelze. Pak je tu > > dal?? v?c, kter? souvis? jen okrajov?, ale je to v?c, kter? se mi hon? > hlavou. > > V OSM v?bec nejsou m?stsk? ??sti (nebo jsem slep?). Nem?lo by se > uva?ovat o > > zaveden? m?stsk?ch ??st?? (Praha 1, Praha 2 atd.) > > Ot?zkou je v jak? form? a k ?emu by to m?lo b?t vlastn? dobr?. M? osobn? > jejich absence moc netr?p?. M?m zku?enosti z Prahy, kde sice v?m kde > jsou Vinohrady, Sm?chov, atd., ale fakt netu??m, jestli to je Praha 1, > 2, 3, 4, 5... A podobn? jsem na tom doma v Pardubic?ch. > > Ona ta problematika je dost slo?it?, v Praze existuje mnoho r?zn?ch
d?len?. Viz http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1sti_Prahy V centru je to je?t? celkem p?ehledn?, ale takov? Satalice jsou bu? samostatn? M?, nebo sou??st Prahy 19, ale na adresu se p??e Praha 9. Osobn? bych se do toho nepou?t?l, pro neznal? ?zemn?ho ?len?n? Prahy to m??e p?in?st v?c ?kody ne? u?itku. Viz t?eba Google, kter? renderuje n?zvy m?stk?ch ??st?, tak?e na map? je Praha-?akovice, Praha-Satalice, ale tak? Praha 19 (m?sto Kbely - co? pova?uju za dost matouc?, by? ??edn? spr?vn?). V. -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140102/0a6d6697/attachment.html>

2.1.2014 09:57:05 (#8)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
410 1253
Ahoj, ja si myslim, ze je to celkem dobry napad. Jen by melo byt splneno nekolik podminek. Jen n a vysvetlenou. addr:place se nepouzival, pac nic rozumneho nedelal. Az od kvetna 2013 podle toho umi Nominatim vyhledavat Viz http://www.mail-archive.com/talk-cz at openstreetmap.org/msg08818.html Sice bych take byl radsi, kdyby se to udelalo podle RUIAN, jenze to je tak trochu svaty gral, protoze se o tom hodne mluvi, ale je to myslim docela tezke realizovat. Pokud to nekdo dokaze, pak hura, ale myslim, ze s tim bude hodne problemu. Takze bych byl docela pro to, aby se do addr:place dala ta prvni cast is_in. Ano, sice hrozi, ze nekde se tam dostane nesmysl, ale porad mi prijde lepsi, ze ve vetsine pripadu pujde diky tomu adresa vyhledat. Davam k uvahu zvazit, zda tu zmenu neprovadet ze zacatku treba podle uzivatele, ktery adresu vytvoril. Myslim si, ze vetsina z nich je bud delana nejakym sikovnym importem, nebo pomoci pluginu Czech Address. V kazdem pripade vetsina adres, kde jsem editoval, byla delana jen par uzivateli (minimalis,... ) a ti meli tag is_in spravne. Zcela jiste bych ale navrhoval, aby se ta zmena delala pod nejakym novym vyhrazenym uctem (s inteligentnim nazvem). Co se tyce pridavani mestksych casti do addr:place, tam kde jsou ulice, tak tam si myslim, ze je to celkem jasne. Proste se do addr:place dava vzdy cast obce. Takze v Praze by to byla Liben, Kobylisy, Vysocany, tedy tak jak je to v KN a RUIAN. Jen nevim, jestli je tahle infromace v is_in tagu a mam pocit, ze vetsinou ne, takze stejne nebudes v prvni fazi mit, kde brat. Ale podle RUIANu by to jiste slo. Mit v adrese i Praha 9 by bylo sice fain, ale kde tu infomaci vezmes? Podle PSC urcite ne. Je to v RUIANu? Zdravi, Dalibor
-----Original Message----- From: Petr Vejsada [mailto:osm at propsychology.cz] Sent: Thursday, January 2, 2014 12:11 AM To: OpenStreetMap Czech Republic Subject: Re: [Talk-cz] Adresy a is_in, RUIAN Ahoj, d?ky za n?zor. Ono to nebude tak hrozn?. Ano, m??e tam v ojedin?l?ch p??padech b?t cokoli. Pohle?me na tabulku ?etnost? v?skytu tagu %source% v p?edm?tn?ch adresn?ch m?stech: count | k | v --------+-----------------+------------------------------ 1 | source | http://www.autolibra.cz/ 1 | source | http://www.pension-libra.cz/ 1 | source | ruian 1 | source:addr | mvcr:adresa;ruian 1 | source:name | wikipedia 2 | source | local knowledge 3 | source:position | cuzk:km 45 | source | cuzk:kn 46 | source | cuzk:km 309 | source | mvcr:adresa 684 | source:loc | cuzk:km 1091 | source:addr | mvcr:adresa 202194 | source:addr | ruian S drtivou p?evahou vede pr?v? RUIAN. Ano, i tyto polo?ky mohl n?kdo editovat a napsat do is_in n?jak? nesmysl. Kolik jich bude? Pro? se vlastn? p?i importu t?chto m?st z RUIAN nep?id?val tag addr:place? (v?cem?n? ?e?nick? ot?zky). To vyvol?v? dal?? ot?zky, jako t?eba: Importovat z RUIAN addr:place jen tam, kde nen? ulice, nebo ?pln? v?ude? ??slo popisn? je jedine?n? v katastr?ln?m ?zem?, tedy m?lo by b?t mo?n? nal?zt d?m v katastr?ln?m ?zem? i bez znalosti ulice. To dnes v Nominatimu nelze. Pak je tu dal?? v?c, kter? souvis? jen okrajov?, ale je to v?c, kter? se mi hon? hlavou. V OSM v?bec nejsou m?stsk? ??sti (nebo jsem slep?). Nem?lo by se uva?ovat o zaveden? m?stsk?ch ??st?? (Praha 1, Praha 2 atd.) Zp?t k p?vodn?mu t?matu - srovnat to s RUIAN moment?ln? nezvl?dnu, proto?e nejsem schopen importovat RUIAN do Postgisu. Skon??m na hl??ce: Exception in thread "main" org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: geometry contains non-closed rings Hint: "... -1058212.19,-746762.81 -1058118.93))" <-- parse error at position 3490 within geometry a p?itom m?m switch --ignore-invalid-gml, tak?e by to m?lo b??et d?l. Verze ruian2pgsql je aktu?ln? kompilovan? z gitu, do spatial_ref_sys jsem tak? p?idal projekci 5514, tak?e nev?m. Jdu sp?t _) -- Petr Dne St 1. ledna 2014 21:07:06, Petr Mor?vek [Xificurk] napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > (polo)automaticky ano, ale p?ijde mi jako hodn? ?patn? n?pad to d?lat > parsov?n? is_in tagu, proto?e tam opravdu m??e b?t cokoliv. Spr?vn? by > bylo matchnout jednotliv? body na ?daje z RUIAN a doplnit addr:place z > t?to datab?ze.
_______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

2.1.2014 09:19:25 (#9)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
507
Dne ?t 2. ledna 2014 09:16:54, V?clav ?eh?k napsal(a): zobrazit citaci
> > Ona ta problematika je dost slo?it?, v Praze existuje mnoho r?zn?ch > > d?len?. Viz http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1sti_Prahy > V centru je to je?t? celkem p?ehledn?, ale takov? Satalice jsou bu?
d?ky za info, autor ?l?nku m? m?j obdiv. Tak do toho nejdu. -- -p-

2.1.2014 09:40:41 (#10)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
507
Ahoj, Dne ?t 2. ledna 2014 09:57:05, Dalibor Jel?nek napsal(a): moj? prvotn? motivac? bylo a st?le je m?t mo?nost naj?t d?m na mal?m s?dle. Ud?lat to z is_in by tomuto c?li IMO v?znamn? p?isp?lo s rizikem, ?e se v jist?m mno?stv? p??pad? dostanou do addr:place nepsr?vn? ?daje, a to jen z toho d?vodu, ?e u? nespr?vn? v OSM te? jsou, jen na jin?m m?st?. Varianta p?es RUIAN vn??? riziko, ?e se st?vaj?c? adresn? m?sta chybn? propoj? s RUIAN a dostanou se tam nesmysly. Dal?? chyby se mohou p?evz?t z RUIAN. Tak? je t?eba nal?zt n?jakou rovnov?hu mezi m?rou dokonalosti na jedn? stran? a mno?stv?m ?asu a energie do toho vlo?en? na druh? stran?. zobrazit citaci
> Sice bych take byl radsi, kdyby se to udelalo podle RUIAN, jenze to je tak > trochu svaty gral, > protoze se o tom hodne mluvi, ale je to myslim docela tezke realizovat. > Pokud to nekdo dokaze, pak hura, ale myslim, ze s tim bude hodne problemu.
Pokud je RUIAN opravdu svat?, tak by se mohly v?echny st?vaj?c? adresn? body smazat a nahr?t je znovu kompletn? z RUIAN. N?sledn? pak d?lat t?eba jednou za rok aktualizaci.? Co t?eba s t?mto - http://mapapi.poloha.net/#map=20/50.22517/14.42172 - jsou tam adresy jednak jako adresn? body a z?rove? jsou na budov?ch. V okol? Odolen? Vody je toho takto pov?cero. To smaz?n? a komplet nov? import by to vy?e?il, jen jak je to s tou svatost? ;). Moment?ln? d?ky Xficurkov? rad? importuji RUIAN do db, pak to budu studovat a u?it se s t?m zach?zet, tak?e uvid?me. jak to energeticky-?asov? odhadnu. zobrazit citaci
> Zcela jiste bych ale navrhoval, aby se ta zmena delala pod nejakym novym > vyhrazenym uctem (s inteligentnim nazvem).
Rozum?m tomu tak, ?e pedro'_import nen? inteligentn? n?zev ;-))) -- -p-

2.1.2014 09:51:16 (#11)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
>> > Ona ta problematika je dost slo?it?, v Praze existuje mnoho r?zn?ch >> d?len?. Viz http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1sti_Prahy >> V centru je to je?t? celkem p?ehledn?, ale takov? Satalice jsou bu? > > d?ky za info, autor ?l?nku m? m?j obdiv. Tak do toho nejdu.
*** k pochopen? situace s??e pom??e toto: http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/soustava_prvku resp http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/5873954e2ae286eec12570f8003e7738/a1809b67f5f4560ec1256e6100495bff/Obsah/138.2F62?OpenElement&FieldElemFormat=gif hanoj

« zpět na výpis měsíce