« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Fwd: Skoleni zakladu OpenStreetMap

Vlákno 5.5. - 9.5.2013, počet zpráv: 20


5.5.2013 06:00:52 (#1)
gravatar

Pavel Zbytovský

<zbytovsky at gmail.com>
231 465
Zdrav?m po dlouh? dob? talk-cz, n?jak se tak stalo, ?e jsem se rozhodl uspo??dat ?kolen? z?klad? pr?ce s OSM. D?ky tomu, ?e hlavn? mapa na str?nk?ch Geocachingu p?e?la na mapquest? mapy, tak jsem se rozhodl zac?lit sv? ?sil? pr?v? na ke?ery. Krom toho, ?e s?m hraju, tak to m? i v?hody, jsou to lidi, kte?? se zaj?maj? o mapy, jsou ?asto i technicky zdatn? a hlavn? chod? do p??rody s GPSkou :-) Sem do konfery p??u hlavn? proto, abyste o m?m ?sil? v?d?li, a tak? abyste t?eba nab?dli sv? post?ehy k t?matu. V tuhle chv?li u? m?m za sebou ?kolen? pro 20 a 40 lid?, co? mi poskytlo opravdu hodn? zku?enost?. Nejd??ve je cca 50 minut p?edn??ka [1] a n?sleduje 1-2h z?pasen? s po??ta?em (tady mi vydatn? pom?h? Petr Sch?nmann, spolu jsme u? ?e?ili i dal?? v?voj ?kolen?). Na prvn? eventu jsme nejd??ve zkou?eli Potlatch a n?sledn? kdo cht?l p?e?el do JOSMu, ov?em v Potlatchi ?asto lid? spojovali silnice s boundary a podobn?, ?ili jsme na druh?m eventu p?e?li ?ist? na JOSM. Ov?em t?m ?e tam byl dvojn?sobek lid?, tak tak? v?ce divergovaly schopnosti a za??te?n?ci s UI?kem JOSMu d?lali neskute?n? v?ci. Nyn? jsme rozhodli rozd?len? na za??te?n?ky (?ist? Potlatch) a pokro?il? (p?edev??m JOSM), ale uv?t?m va?e n?pady :-) Jinak ?kolen? prob?h? v u?ebn?ch na m? domovsk? fakult? FIT ?VUT, a pan d?kan je t?matu velice naklon?n. Zva?ujeme i otev?en? akreditovan?ho p?edm?tu v n?sleduj?c?ch letech. Od v?s uv?t?m jak?koliv p?ipom?nky. A druh? v?c/prosba, jestli by se na?el n?kdo, kdo by pomohl s kontrolou za??te?nick?ch v?tvor? na map?. R?d po?lu jejich loginy. Zdrav?m Pavel / zby-cz osm.zby.cz [1] http://osm.zby.cz/skoleni/prezentace.pdf - Google Viewer - mo?no komentovat ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130505/b6869556/attachment.html>

5.5.2013 07:46:13 (#2)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
716
zobrazit citaci
> Na prvn? eventu jsme nejd??ve zkou?eli Potlatch a n?sledn? kdo cht?l p?e?el > do JOSMu, ov?em v Potlatchi ?asto lid? spojovali silnice s boundary a > podobn?, ?ili jsme na druh?m eventu p?e?li ?ist? na JOSM. Ov?em t?m ?e tam > byl dvojn?sobek lid?, tak tak? v?ce divergovaly schopnosti a za??te?n?ci s > UI?kem JOSMu d?lali neskute?n? v?ci. Nyn? jsme rozhodli rozd?len? na > za??te?n?ky (?ist? Potlatch) a pokro?il? (p?edev??m JOSM), ale uv?t?m va?e > n?pady :-)
*** takov? jsem mel taky dojem, jsem rad ze je overeno praxi. OSM neni pro BFU. zobrazit citaci
> Jinak ?kolen? prob?h? v u?ebn?ch na m? domovsk? fakult? FIT ?VUT, a pan > d?kan je t?matu velice naklon?n. Zva?ujeme i otev?en? akreditovan?ho > p?edm?tu v n?sleduj?c?ch letech.
*** FSV CVUT ho ma diky Martinovi Landovi v osnovach: http://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/OpenStreetMap zobrazit citaci
> [1] http://osm.zby.cz/skoleni/prezentace.pdf - Google Viewer - mo?no > komentovat
*** ja myslim ze to podstane tam je. Ocekaval bych jeste zadouci "source" tag. A jedna vecna: "uredni dilo" je terminus technicus a z vyjmenovanych je to jen "katastr". Ostatni pouzivame neoficialne nebo z dobre vule. ha hanoj

5.5.2013 10:47:17 (#3)
gravatar

Pavel Pisa

<ppisa4lists at pikron.com>
16
On Sunday 05 May 2013 19:46:13 hanoj wrote: zobrazit citaci
> > Jinak ?kolen? prob?h? v u?ebn?ch na m? domovsk? fakult? FIT ?VUT, a pan > > d?kan je t?matu velice naklon?n. Zva?ujeme i otev?en? akreditovan?ho > > p?edm?tu v n?sleduj?c?ch letech. > > *** FSV CVUT ho ma diky Martinovi Landovi v osnovach: > http://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/OpenStreetMap
Zdrav?m, pokud na ?VUT ji? p?edm?t je tak by bylo dobr? m?t snahu neduplikovat p?edm?ty a nab?zet ho na v?ech fakult?ch. Naopak FIT by pak mohl t?eba nab?dnou p?edm?t dal??, kter? by se zab?val program?torsk?ch p??stupem ke GIS a rozs?hl? datab?ze, kter? by byl nad r?mec p?edm?t?, kter? ji? na FSV existuj?. Obecn? m? situace na ?VUT moc net???. Ka?d? fakulta, skupina duplikuje co m??e a ob?as ani neumo?n? p??stup k materi?l?m jin?m fakult?m. N?jak by se mi obecn? v?ce l?bilo, kdyby byla organizace jen universita a skupiny odborn?k? na ur?itou oblast a ty nab?zely tvorbu a v?uku p?edm?t? nap??? fakultami. Na druhou stranu konkurence paraleln? b???c?ch p?edm?t? od jin?ch t?m? tak? n?jak? smysl m?. Ale celkov? vid?m sp?? stra?n? pl?tv?n? a nesmysln? boje m?sto toho, aby jsme spoluprac? posouvali ?rove? cel? ?koly. Ze zahrani?? n?s stejn? vid? jen jako jednu zna?ku. Pros?m tedy, pokuste se alespo? aktivity okolo OSM koordinovat. R?d na takov? p?edm?t upozorn?m studenty na FELu a budu se sna?it o to, aby jim byl uzn?van? nejv?hodn?ji, jak to v r?mci jejich studijn?ch program? p?jde. S pozdravem, Pavel P??a

6.5.2013 10:16:27 (#4)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2308 2537
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Pavel Zbytovsk? <pavel at zby.cz> Datum: 5. 5. 2013 P?edm?t: [Talk-cz] Fwd: Skoleni zakladu OpenStreetMap " Zdrav?m po dlouh? dob? talk-cz, n?jak se tak stalo, ?e jsem se rozhodl uspo??dat ?kolen? z?klad? pr?ce s OSM. D?ky tomu, ?e hlavn? mapa na str?nk?ch Geocachingu p?e?la na mapquest? mapy, tak jsem se rozhodl zac?lit sv? ?sil? pr?v? na ke?ery. Krom toho, ?e s?m hraju, tak to m? i v?hody, jsou to lidi, kte?? se zaj?maj? o mapy, jsou ?asto i technicky zdatn? a hlavn? chod? do p??rody s GPSkou :-) " ?Bacha na n?. Ti tvrd? ke?e?i chod? z?sadn? rovnou za ?ipkou. Abychom nem?li v OSM cesty kde ??dn? nejsou :-D Mari?n ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130506/08a89074/attachment.html>

6.5.2013 02:24:51 (#5)
gravatar

Libor Pechacek

<lpechacek at gmx.com>
68
On Mon 06-05-13 10:16:27, Mari?n Kyral wrote: zobrazit citaci
> ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: Pavel Zbytovsk? <pavel at zby.cz> > Datum: 5. 5. 2013 > P?edm?t: [Talk-cz] Fwd: Skoleni zakladu OpenStreetMap > > " > > Zdrav?m po dlouh? dob? talk-cz, > > > > > > > n?jak se tak stalo, ?e jsem se rozhodl uspo??dat ?kolen? z?klad? pr?ce s > OSM. D?ky tomu, ?e hlavn? mapa na str?nk?ch Geocachingu p?e?la na mapquest? > mapy, tak jsem se rozhodl zac?lit sv? ?sil? pr?v? na ke?ery. Krom toho, ?e > s?m hraju, tak to m? i v?hody, jsou to lidi, kte?? se zaj?maj? o mapy, jsou > ?asto i technicky zdatn? a hlavn? chod? do p??rody s GPSkou :-) > > > > > > > " > > > > ?Bacha na n?. Ti tvrd? ke?e?i chod? z?sadn? rovnou za ?ipkou. Abychom nem?li > v OSM cesty kde ??dn? nejsou :-D
Pr?v? jsem se chystal napsat, ?e data z lesa mi p?ijdou nejcenn?j??, proto?e se jinak ne? chozen?m z?skat nedaj? a k tomu ?tu tuhle trefnou pozn?mku. :) I tak, I kdyby m?li p?ispivatel? jen uploadovat GPS data z vych?zek po lese, pom??e n?m to p?esn?ji zakreslit lesn? cesty a p??iny. Jedno projit? ?asto nesta??. Libor

6.5.2013 02:31:10 (#6)
gravatar

Jiří Parkan

<jparkan at gmail.com>
47
Ahoj, geocachingov? tracklogy jsou zhruba stejn? pou?iteln? jako tracklogy houba?? :) Rozhodn? bych je nenahr?val hromadn? do OSM, i s?m na sv?ch ?asto nepozn?m kdy jsem ?el po cest? a kde mimo. Jedin? ?ance je ?e si je doty?n? s?m zpracuje dokud si to pamatuje (nebo si t?eba d?l? fotky, waypointy), p??padn? nahraje u? o?ezanou verzi kde jsou opravdu jen ?seky kde ?el po cest?. Parkis 2013/5/6 Libor Pechacek <lpechacek at gmx.com> zobrazit citaci
> On Mon 06-05-13 10:16:27, Mari?n Kyral wrote: > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > > Od: Pavel Zbytovsk? <pavel at zby.cz> > > Datum: 5. 5. 2013 > > P?edm?t: [Talk-cz] Fwd: Skoleni zakladu OpenStreetMap > > > > " > > > > Zdrav?m po dlouh? dob? talk-cz, > > > > > > > > > > > > > > n?jak se tak stalo, ?e jsem se rozhodl uspo??dat ?kolen? z?klad? pr?ce s > > OSM. D?ky tomu, ?e hlavn? mapa na str?nk?ch Geocachingu p?e?la na > mapquest? > > mapy, tak jsem se rozhodl zac?lit sv? ?sil? pr?v? na ke?ery. Krom toho, > ?e > > s?m hraju, tak to m? i v?hody, jsou to lidi, kte?? se zaj?maj? o mapy, > jsou > > ?asto i technicky zdatn? a hlavn? chod? do p??rody s GPSkou :-) > > > > > > > > > > > > > > " > > > > > > > > Bacha na n?. Ti tvrd? ke?e?i chod? z?sadn? rovnou za ?ipkou. Abychom > nem?li > > v OSM cesty kde ??dn? nejsou :-D > > Pr?v? jsem se chystal napsat, ?e data z lesa mi p?ijdou nejcenn?j??, > proto?e se > jinak ne? chozen?m z?skat nedaj? a k tomu ?tu tuhle trefnou pozn?mku. :) > > I tak, I kdyby m?li p?ispivatel? jen uploadovat GPS data z vych?zek po > lese, > pom??e n?m to p?esn?ji zakreslit lesn? cesty a p??iny. Jedno projit? ?asto > nesta??. > > Libor > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130506/8adf22df/attachment-0001.html>

6.5.2013 02:34:37 (#7)
gravatar

Pavel Zbytovský

<zbytovsky at gmail.com>
231 465
@hanoj) Co se t??e source, tak ten prob?r?me v praktick? ??sti. D?ky za upozorn?n? s t?m ??edn?m d?lem. ad ?VUT) Koukal jsem do toho co se u?? na FSV a je to v z?sad? n?co ?pln? jin?ho, ne? by bylo na??m z?m?rem. Oni se sna?? o praktick? vyu?it? dat, GIS? apod. N?m jako informatik?m jde p?edev??m o ty algoritmy za t?m, p??padn? vytv??en? n?jak?ch nov?ch projekt? nad OSM daty. Co se t??e FELu, tak tam jsou IT obory hodn? podobn? a taky neb?v? probl?m s uzn?n?m p?edm?t? mezi FEL/FIT. V p???t?m roce bych zkusil otev??t ne-kreditov? p?edm?t, ?ili sp??e takov? krou?ek. A v?hledov? v roce 2014/15 by mohl b?t akreditov?n. A? budu n?co spou?t?t, ur?it? se r?d porad?m s Martinem Landou a dal??mi, kdo bude m?t z?jem. N?jak? koordinace se rozhodn? bude hodit. ad Geocaching) Rozhodn? nikoho nebudu nab?dat k nahr?v?n? v?ech z?znam?, sp??e je snahou nau?it lidi do mapy rozumn? p?isp?vat a kdy? k tomu vyu?ijou tracklog, kter? si pamatuj?, tak je to jedin? dob?e. Pavel 2013/5/5 Pavel Pisa <ppisa4lists at pikron.com> zobrazit citaci
> On Sunday 05 May 2013 19:46:13 hanoj wrote: > > > Jinak ?kolen? prob?h? v u?ebn?ch na m? domovsk? fakult? FIT ?VUT, a pan > > > d?kan je t?matu velice naklon?n. Zva?ujeme i otev?en? akreditovan?ho > > > p?edm?tu v n?sleduj?c?ch letech. > > > > *** FSV CVUT ho ma diky Martinovi Landovi v osnovach: > > http://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/OpenStreetMap > > Zdrav?m, > > pokud na ?VUT ji? p?edm?t je tak by bylo dobr? m?t snahu > neduplikovat p?edm?ty a nab?zet ho na v?ech fakult?ch. > Naopak FIT by pak mohl t?eba nab?dnou p?edm?t dal??, > kter? by se zab?val program?torsk?ch p??stupem ke GIS > a rozs?hl? datab?ze, kter? by byl nad r?mec p?edm?t?, > kter? ji? na FSV existuj?. > > Obecn? m? situace na ?VUT moc net???. Ka?d? fakulta, > skupina duplikuje co m??e a ob?as ani neumo?n? p??stup > k materi?l?m jin?m fakult?m. N?jak by se mi obecn? v?ce > l?bilo, kdyby byla organizace jen universita a skupiny > odborn?k? na ur?itou oblast a ty nab?zely tvorbu a v?uku > p?edm?t? nap??? fakultami. > > Na druhou stranu konkurence paraleln? b???c?ch p?edm?t? > od jin?ch t?m? tak? n?jak? smysl m?. Ale celkov? vid?m > sp?? stra?n? pl?tv?n? a nesmysln? boje m?sto toho, aby > jsme spoluprac? posouvali ?rove? cel? ?koly. Ze zahrani?? > n?s stejn? vid? jen jako jednu zna?ku. > > Pros?m tedy, pokuste se alespo? aktivity okolo OSM koordinovat. > R?d na takov? p?edm?t upozorn?m studenty na FELu a budu > se sna?it o to, aby jim byl uzn?van? nejv?hodn?ji, jak to > v r?mci jejich studijn?ch program? p?jde. > > S pozdravem, > > Pavel P??a > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130506/cbe80b21/attachment.html>

6.5.2013 02:52:21 (#8)
gravatar

Martin Landa

<landa.martin at gmail.com>
92
Zdravim, Dne 6. kv?tna 2013 14:34 Pavel Zbytovsk? <pavel at zby.cz> napsal(a): [...] zobrazit citaci
> ad ?VUT) Koukal jsem do toho co se u?? na FSV a je to v z?sad? n?co ?pln? > jin?ho, ne? by bylo na??m z?m?rem. Oni se sna?? o praktick? vyu?it? dat, > GIS? apod. N?m jako informatik?m jde p?edev??m o ty algoritmy za t?m, > p??padn? vytv??en? n?jak?ch nov?ch projekt? nad OSM daty. Co se t??e FELu, > tak tam jsou IT obory hodn? podobn? a taky neb?v? probl?m s uzn?n?m p?edm?t? > mezi FEL/FIT.
to neni uplne pravda, resp. jde o pomerne zjednodusujici tvrzeni, viz nase snaha v ramci Open Source Geospatial Laboratory at FCE CTU [1]. Na FSv CVUT se bude ve dnech 11. a 12. cervence konat nase tradicni akce Geoinformatics [2]. Budu velmi rad, kdyz dorazite. Je bohuzel pravidlem, ze mame kontakty do zahranici ci na ostatni univerzity v CR a nikoliv v ramci domovske alma mater. A to je skoda. S pozdravem Martin Landa [1] http://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/osgeorel [2] http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/gwiki/Geoinformatics_FCE_CTU_2013 -- Martin Landa <landa.martin gmail.com> * http://geo.fsv.cvut.cz/~landa

6.5.2013 03:02:37 (#9)
gravatar

Martin Landa

<landa.martin at gmail.com>
92
Dobry den, Dne 5. kv?tna 2013 22:47 Pavel Pisa <ppisa4lists at pikron.com> napsal(a): [...] zobrazit citaci
> pokud na ?VUT ji? p?edm?t je tak by bylo dobr? m?t snahu > neduplikovat p?edm?ty a nab?zet ho na v?ech fakult?ch. > Naopak FIT by pak mohl t?eba nab?dnou p?edm?t dal??, > kter? by se zab?val program?torsk?ch p??stupem ke GIS > a rozs?hl? datab?ze, kter? by byl nad r?mec p?edm?t?, > kter? ji? na FSV existuj?. > > Obecn? m? situace na ?VUT moc net???. Ka?d? fakulta, > skupina duplikuje co m??e a ob?as ani neumo?n? p??stup > k materi?l?m jin?m fakult?m. N?jak by se mi obecn? v?ce > l?bilo, kdyby byla organizace jen universita a skupiny > odborn?k? na ur?itou oblast a ty nab?zely tvorbu a v?uku > p?edm?t? nap??? fakultami.
s tim nelze nez nesouhlasit. Budu rad, kdyz dorazite na akci Geoinformatics [1] a tam budeme moci pripadnou spolupraci probrat i osobne. S pozdravem Martin Landa [1] http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/gwiki/Geoinformatics_FCE_CTU_2013

6.5.2013 03:03:36 (#10)
gravatar

Martin Landa

<landa.martin at gmail.com>
92
Dne 5. kv?tna 2013 18:00 Pavel Zbytovsk? <pavel at zby.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Jinak ?kolen? prob?h? v u?ebn?ch na m? domovsk? fakult? FIT ?VUT, a pan > d?kan je t?matu velice naklon?n. Zva?ujeme i otev?en? akreditovan?ho > p?edm?tu v n?sleduj?c?ch letech.
mimochodem, je stanoven termin skoleni? Diky, s pozdravem ML

6.5.2013 03:25:57 (#11)
gravatar

Libor Pechacek

<lpechacek at gmx.com>
68
Sou?asn? tracklogy z aut, vlak? a letadel mi nep?ijdou o nic pou?iteln?j?? a cht?t od u?ivatel? anotovan? tracklogy mi p?ijde pon?kud ambici?zn?. :) Moje p?edstava je, kdy? se vr?t?m z mapovac? proch?zky s GPS tracklogem, v?m co jsem vid?l, ale nem?m p?esnou p?edstavu o poloze. GPSka v lese ?asto tak? ne. Pom??e mi, kdy? v OSM najdu alespo? jeden d??v?j?? z?znam, abych ur?il pr?b?h cesty. Co kam vede a jak? jsou klasifikace cest d?l?m s?m. Libor On Mon 06-05-13 14:31:10, Ji?? Parkan wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > geocachingov? tracklogy jsou zhruba stejn? pou?iteln? jako tracklogy > houba?? :) Rozhodn? bych je nenahr?val hromadn? do OSM, i s?m na sv?ch > ?asto nepozn?m kdy jsem ?el po cest? a kde mimo. Jedin? ?ance je ?e si je > doty?n? s?m zpracuje dokud si to pamatuje (nebo si t?eba d?l? fotky, > waypointy), p??padn? nahraje u? o?ezanou verzi kde jsou opravdu jen ?seky > kde ?el po cest?. > > Parkis > > > 2013/5/6 Libor Pechacek <lpechacek at gmx.com> > > > On Mon 06-05-13 10:16:27, Mari?n Kyral wrote: > > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > > > Od: Pavel Zbytovsk? <pavel at zby.cz> > > > Datum: 5. 5. 2013 > > > P?edm?t: [Talk-cz] Fwd: Skoleni zakladu OpenStreetMap > > > > > > " > > > > > > Zdrav?m po dlouh? dob? talk-cz, > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > n?jak se tak stalo, ?e jsem se rozhodl uspo??dat ?kolen? z?klad? pr?ce s > > > OSM. D?ky tomu, ?e hlavn? mapa na str?nk?ch Geocachingu p?e?la na > > mapquest? > > > mapy, tak jsem se rozhodl zac?lit sv? ?sil? pr?v? na ke?ery. Krom toho, > > ?e > > > s?m hraju, tak to m? i v?hody, jsou to lidi, kte?? se zaj?maj? o mapy, > > jsou > > > ?asto i technicky zdatn? a hlavn? chod? do p??rody s GPSkou :-) > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > " > > > > > > > > > > > > Bacha na n?. Ti tvrd? ke?e?i chod? z?sadn? rovnou za ?ipkou. Abychom > > nem?li > > > v OSM cesty kde ??dn? nejsou :-D > > > > Pr?v? jsem se chystal napsat, ?e data z lesa mi p?ijdou nejcenn?j??, > > proto?e se > > jinak ne? chozen?m z?skat nedaj? a k tomu ?tu tuhle trefnou pozn?mku. :) > > > > I tak, I kdyby m?li p?ispivatel? jen uploadovat GPS data z vych?zek po > > lese, > > pom??e n?m to p?esn?ji zakreslit lesn? cesty a p??iny. Jedno projit? ?asto > > nesta??. > > > > Libor > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
zobrazit citaci
> _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
--

6.5.2013 11:19:01 (#12)
gravatar

Petr Holub

<hopet at ics.muni.cz>
290 3608
Ahoj, zobrazit citaci
> geocachingov? tracklogy jsou zhruba stejn? pou?iteln? jako tracklogy houba?? :) Rozhodn? bych je > nenahr?val hromadn? do OSM, i s?m na sv?ch ?asto nepozn?m kdy jsem ?el po cest? a kde mimo. Jedin? > ?ance je ?e si je doty?n? s?m zpracuje dokud si to pamatuje (nebo si t?eba d?l? fotky, waypointy), > p??padn? nahraje u? o?ezanou verzi kde jsou opravdu jen ?seky kde ?el po cest?.
j? v tomhle sm?ru p?em??l?m, jestli n?koho neponouknout ud?lat n?jakou kolaborativni aplikaci pro bikery, kde by se mohli chlubit sv?mi tracklogy a sou?asn? souhlasili s jejich uploadem do OSM. Proto?e bike?i maj? p?eci jen tendenci pou??vat cesty a p??inky a negenerovat v lese Brown?v pohyb po gradientu density ke?? ?i hub. Ide?ln? i ozna?en?m za??zen?, kter? bylo pou?ito k nabr?n? tracklogu, proto?e tam jsou drastick? rozd?ly v kvalit?. A soud? podly r?zn?ch bikenet?, gobreadcrumbs, cykloserver? a podobn?ch by to mohlo fungovat t?m?? na ?rovni crowdsourcingu, pokud by p?ed n? ?lov?k zav?sil dobrou "mrkev" :-) Petr

6.5.2013 11:48:50 (#13)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
550
zdar, zobrazit citaci
> Ide?ln? i ozna?en?m za??zen?, kter? bylo pou?ito k nabr?n? tracklogu, > proto?e tam jsou drastick? rozd?ly v kvalit?.
ehm, tento detail?k m? zaujal ... a ty m?? n?jakou datab?zi, jak kter?mu za??zen? v??it, ?i nech?? ka?d?ho bikera, aby p?edvedl kvality sv?ho konkr?tn?ho kousku ze s?rie ??nsk?ch ?unt? nejednotn?ch parametr? oproti n?jak?mu kalibra?n?mu za??zen?? j? bych se prost? spolehl na to, ?e chyba je n?hodn?, a ?e zpr?m?rov?n?m sta log? s chybou 50 nebo v lese i 200 m ??dn? m?ra, se dostaneme na p?esnost v ??du metr?, kter? je p?i sou?asn? ?rovni mapov?n? v?ce ne? dostate?n? ... K.

7.5.2013 07:17:14 (#14)
gravatar

Petr Holub

<hopet at ics.muni.cz>
290 3608
zobrazit citaci
> > Ide?ln? i ozna?en?m za??zen?, kter? bylo pou?ito k nabr?n? tracklogu, > > proto?e tam jsou drastick? rozd?ly v kvalit?. > > ehm, tento detail?k m? zaujal ... a ty m?? n?jakou datab?zi, jak kter?mu > za??zen? v??it, ?i nech?? ka?d?ho bikera, aby p?edvedl kvality sv?ho > konkr?tn?ho kousku ze s?rie ??nsk?ch ?unt? nejednotn?ch parametr? oproti > n?jak?mu kalibra?n?mu za??zen??
Rad bych se takove databaze postupne dobral - zatim mam zkusenosti jen s tim, co mam sam a vim, ze Garmin 60CSx (Sirf3) > Samsung S2 ~ Holux 1000C zobrazit citaci
>> iGot-120 (tedy razeno od nejlepsiho k nejhorsimu, 60CSx mi zatim vychazi
vyrazne nejlip). A podle vhodnych kalibracnich geometrii by se to v pripade znalosti zarizeni, ktere log generovaly, dalo prubezne pocitat a v ramci OSM komunity si drzet databazi. zobrazit citaci
> j? bych se prost? spolehl na to, ?e chyba je n?hodn?, a ?e zpr?m?rov?n?m sta > log? s chybou 50 nebo v lese i 200 m ??dn? m?ra, se dostaneme na p?esnost v > ??du metr?, kter? je p?i sou?asn? ?rovni mapov?n? v?ce ne? dostate?n? ...
Nicmene pokud bychom mohli delat vazene prumerovani, bylo by to IMHO o poznani lepsi. A na to, aby ses z 200m dostal na metry, tj. rekneme zlepseni 40x (tj. z 200m na 5m), potreboval bys cca 1600 mereni, protoze smerodatna odchylka prumeru klesa s druhou odmocninou poctu nezavislych mereni. A to je IMHO docela dost ;). Pokud bych bral do uvahy jen zarizeni, ktera se bezne trefuji rekneme +-20m, tak mi bude na tutez vyslednou presnost stacit 16 mereni. A to uz mi prijde realisticke. Petr

7.5.2013 08:32:23 (#15)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
550
... zobrazit citaci
> Rad bych se takove databaze postupne dobral - zatim mam zkusenosti > jen s tim, co mam sam a vim, ze Garmin 60CSx (Sirf3) > Samsung S2 ~ Holux > 1000C > >> iGot-120 (tedy razeno od nejlepsiho k nejhorsimu, 60CSx mi zatim vychazi > vyrazne nejlip). A podle vhodnych kalibracnich geometrii by se to v pripade > znalosti zarizeni, ktere log generovaly, dalo prubezne pocitat a v ramci > OSM komunity si drzet databazi.
hm, tak?e ??elem je sp??e n?co jako "co si koupit p???t? podle re?ln?ch zku?enost?"? :-) zobrazit citaci
> > j? bych se prost? spolehl na to, ?e chyba je n?hodn?, a ?e zpr?m?rov?n?m > > sta log? s chybou 50 nebo v lese i 200 m ??dn? m?ra, se dostaneme na > > p?esnost v ??du metr?, kter? je p?i sou?asn? ?rovni mapov?n? v?ce ne? > > dostate?n? ... > Nicmene pokud bychom mohli delat vazene prumerovani, bylo by to IMHO > o poznani lepsi. A na to, aby ses z 200m dostal na metry, tj. rekneme > zlepseni 40x (tj. z 200m na 5m), potreboval bys cca 1600 mereni, > protoze smerodatna odchylka prumeru klesa s druhou odmocninou poctu > nezavislych mereni. A to je IMHO docela dost ;). Pokud bych bral do > uvahy jen zarizeni, ktera se bezne trefuji rekneme +-20m, tak > mi bude na tutez vyslednou presnost stacit 16 mereni. A to uz mi > prijde realisticke.
ach ti matematici ... samoz?ejm?, aby se mohlo ??ct "tady to je, +- 5 metr?", tak p?i dan?ch parametrech stovka m??en? nesta?? - jen?e v realit? mapov?n? v lese bohat? sta?? informace "tady to _asi_ je", pon?vad? stejn? kdo tam p?jde, a bude mu to ukazovat t?eba +- 20 metr?, nebude schopen posoudit, jestli t?ch 10 m vedle je chyba jeho p??stroje nebo chyba mapy krom toho, t?ch 200 m jsem si vyt?hnul z palce lev? nohy, ?ili po??tat n?co p?esn? z nep?esn?ch vstup? je v?me na co a naokraj, nerad bych se do?kal situac?, jako ?e t?eba moje GPS, kter? pracuje stylem, ?e se bu? tref? +- 2 m, anebo je ?pln? v pr..., bude d?k tomu, ?e tato vlastnost je o n? zn?ma, za?azena v n?jak? hor?? kategorii, a p?i tom v??en? to prohraje se ?pi?kov?m p??strojem, kter? zrovna nebude "m?t sv?j den" a taky sekne n?co ?pln? mimo, tak?e v?sledek v map? bude rovn?? mimo - re?ln? p??klad takov? situace m? napad? um?st?n? Vik?tejna na hrady.cz ... "realita n?s nezaj?m?, drah? p??stroj m? pravdu", viz diskuse: http://www.hrady.cz/index.php?OID=320&PARAM=5 (um?st?n? u? opravili, patrn? po v?cer?ch st??nostech ?e hrad nestoj? v ?ece ?i kam to p?vodn? vych?zelo) K.

7.5.2013 08:59:36 (#16)
gravatar

Petr Holub

<hopet at ics.muni.cz>
290 3608
zobrazit citaci
> > Nicmene pokud bychom mohli delat vazene prumerovani, bylo by to IMHO > > o poznani lepsi. A na to, aby ses z 200m dostal na metry, tj. rekneme > > zlepseni 40x (tj. z 200m na 5m), potreboval bys cca 1600 mereni, > > protoze smerodatna odchylka prumeru klesa s druhou odmocninou poctu > > nezavislych mereni. A to je IMHO docela dost ;). Pokud bych bral do > > uvahy jen zarizeni, ktera se bezne trefuji rekneme +-20m, tak > > mi bude na tutez vyslednou presnost stacit 16 mereni. A to uz mi > > prijde realisticke. > > ach ti matematici ... samoz?ejm?, aby se mohlo ??ct "tady to je, +- 5 metr?", > tak p?i dan?ch parametrech stovka m??en? nesta?? - jen?e v realit? mapov?n? v > lese bohat? sta?? informace "tady to _asi_ je", pon?vad? stejn? kdo tam p?jde, > a bude mu to ukazovat t?eba +- 20 metr?, nebude schopen posoudit, jestli t?ch > 10 m vedle je chyba jeho p??stroje nebo chyba mapy > > krom toho, t?ch 200 m jsem si vyt?hnul z palce lev? nohy, ?ili po??tat n?co > p?esn? z nep?esn?ch vstup? je v?me na co
Ehm - ja jsem Ti to jen predvedl na cisle, ktere sis vycucal z palce. Ale taky jsem Ti to predvedl na realistictejsim cisle. Slo mi o ten vztah 1/sqrt(N), aby sis uvedomil, ze pokud mas vyraznejsi chybou zatizena vstupni mereni, tak jich budes potrebovat fakt hodne, aby ses dostal na rozumnou presnost. Kazdy mame nejake pozadavky na presnost mapy, nicmene v ramci OSM bychom se asi meli vsichni snazit zakreslit to tak presne, jak to dokazeme. A presnost +-20 metru aspon mne osobne neuspokojuje, protoze to uz v rade oblasti muze znamenat taky jinou cestu :) Samozrejme kazdy mame ty hranice, s nimiz uz jsme spokojeni, nastavene nekde jinde :) U mne je to pri beznem pouziti tak +-2 metry :) Jinak mne ta presnost GPS trapi proto, ze u rady cest a pesinek nebudeme mit asi tolik opakovanych tracklogu, abychom jejich presnost dokazali vyznamne zlepsit, pokud je presnost kazdeho jednoho mereni uplne tragicka. zobrazit citaci
> a naokraj, nerad bych se do?kal situac?, jako ?e t?eba moje GPS, kter? pracuje > stylem, ?e se bu? tref? +- 2 m, anebo je ?pln? v pr..., bude d?k tomu, ?e tato > vlastnost je o n? zn?ma, za?azena v n?jak? hor?? kategorii, a p?i tom v??en? > to prohraje se ?pi?kov?m p??strojem, kter? zrovna nebude "m?t sv?j den" a taky > sekne n?co ?pln? mimo, tak?e v?sledek v map? bude rovn?? mimo - re?ln? p??klad
Ale samozrejme - taky jsem nepsal, ze hodlam zahajit krizove tazeni proti levnym GPS. Psal jsem, ze bychom mohli pouzivat vazene prumerovani, pokud bychom si vybudovali rozumnou znalost o typickych prenostech tech zarizeni. Dokud takova data mit nebudeme, tak klidne mohou mit vsechny pristroje vahu 1,0. A pokud by se to neosvedcilo, tak i nadale mohou mit vsechny pristroje vahu 1,0. :) Ostatne tak to ted dela treba GPSBlam v JOSM. zobrazit citaci
> takov? situace m? napad? um?st?n? Vik?tejna na hrady.cz ... "realita n?s > nezaj?m?, drah? p??stroj m? pravdu", viz diskuse: > http://www.hrady.cz/index.php?OID=320&PARAM=5 (um?st?n? u? opravili, patrn? po > v?cer?ch st??nostech ?e hrad nestoj? v ?ece ?i kam to p?vodn? vych?zelo)
Bezpochyby i drahy pristroj si muze poridit... no, jak to rict, osoba se snizenym intelektem ;) Osobne bych si myslel, ze profesional by to pro jistotu sel overit opakovanym merenim a to uz by snad melo ukazat, kde ten hrad stoji. Petr

7.5.2013 09:34:57 (#17)
gravatar

Petr Holub

<hopet at ics.muni.cz>
290 3608
zobrazit citaci
> Kazdy mame nejake pozadavky na presnost mapy, nicmene v ramci OSM bychom > se asi meli vsichni snazit zakreslit to tak presne, jak to dokazeme. > A presnost +-20 metru aspon mne osobne neuspokojuje, protoze to uz > v rade oblasti muze znamenat taky jinou cestu :) Samozrejme kazdy mame > ty hranice, s nimiz uz jsme spokojeni, nastavene nekde jinde :) U mne > je to pri beznem pouziti tak +-2 metry :)
Jeste abych nerozdmychal zbytecne vasne. Duvod pro ty +-2m je v tom, ze je to vzdalenost radove srovnatelna s veliokosti objektu mapovanych v OSM, tedy sirek cest, velikosti budov atd. Tedy jeste lepe by bylo +-1m, ale to uz se posovame asi hodne do profi oblasti :(. S pozdravem Petr

7.5.2013 10:25:59 (#18)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
Taky bych se p?imlouval za koordinaci s FSV - maj? tam prsty na k?du lecjak?ch projekt?. J Dne 6.5.2013 14:52, Martin Landa napsal(a): zobrazit citaci
> Zdravim, > > Dne 6. kv?tna 2013 14:34 Pavel Zbytovsk? <pavel at zby.cz> napsal(a): > > [...] >> ad ?VUT) Koukal jsem do toho co se u?? na FSV a je to v z?sad? n?co ?pln? >> jin?ho, ne? by bylo na??m z?m?rem. Oni se sna?? o praktick? vyu?it? dat, >> GIS? apod. N?m jako informatik?m jde p?edev??m o ty algoritmy za t?m, >> p??padn? vytv??en? n?jak?ch nov?ch projekt? nad OSM daty. Co se t??e FELu, >> tak tam jsou IT obory hodn? podobn? a taky neb?v? probl?m s uzn?n?m p?edm?t? >> mezi FEL/FIT. > > to neni uplne pravda, resp. jde o pomerne zjednodusujici tvrzeni, viz > nase snaha v ramci Open Source Geospatial Laboratory at FCE CTU [1]. > Na FSv CVUT se bude ve dnech 11. a 12. cervence konat nase tradicni > akce Geoinformatics [2]. Budu velmi rad, kdyz dorazite. Je bohuzel > pravidlem, ze mame kontakty do zahranici ci na ostatni univerzity v CR > a nikoliv v ramci domovske alma mater. A to je skoda. > > S pozdravem Martin Landa > > [1] http://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/osgeorel > [2] http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/gwiki/Geoinformatics_FCE_CTU_2013 > > -- > Martin Landa <landa.martin gmail.com> * http://geo.fsv.cvut.cz/~landa > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- Jachym Cepicky Help Service - Remote Sensing s.r.o. jachym.cepicky at gmail.com HS-RS: jachym at hsrs.cz http://bnhelp.cz http://les-ejk.cz -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 198 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130507/2dac1a2a/attachment.pgp>

7.5.2013 10:29:14 (#19)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
Zp?tky k t?matu: Cachery bych do toho netahal, pro v?echny ji? zm?n?n? d?vody a dal??: nikdo p???etn? p?ece nebude sd?let tracklog cesty ke cashce? Bike?i jsou v tomhle opravdu pou?iteln?j?? J Dne 7.5.2013 09:34, Petr Holub napsal(a): zobrazit citaci
>> Kazdy mame nejake pozadavky na presnost mapy, nicmene v ramci OSM bychom >> se asi meli vsichni snazit zakreslit to tak presne, jak to dokazeme. >> A presnost +-20 metru aspon mne osobne neuspokojuje, protoze to uz >> v rade oblasti muze znamenat taky jinou cestu :) Samozrejme kazdy mame >> ty hranice, s nimiz uz jsme spokojeni, nastavene nekde jinde :) U mne >> je to pri beznem pouziti tak +-2 metry :) > > Jeste abych nerozdmychal zbytecne vasne. Duvod pro ty +-2m je v tom, > ze je to vzdalenost radove srovnatelna s veliokosti objektu mapovanych > v OSM, tedy sirek cest, velikosti budov atd. Tedy jeste lepe by bylo > +-1m, ale to uz se posovame asi hodne do profi oblasti :(. > > S pozdravem > Petr > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- Jachym Cepicky Help Service - Remote Sensing s.r.o. jachym.cepicky at gmail.com HS-RS: jachym at hsrs.cz http://bnhelp.cz http://les-ejk.cz -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 198 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130507/a5fd9df1/attachment.pgp>

9.5.2013 11:41:23 (#20)
gravatar

Pavel Zbytovský

<zbytovsky at gmail.com>
231 465
ad Martin Landa) Dal?? term?n te? stanoven nen?, ale pl?nuji ho na konec kv?tna. Je?t? bych p?edeslal, ?e je to ?ist? moje iniciativa a n?hodou to vy?lo na FITu, kde studuji. A? se bude na?e fakulta n?jak v?ce zab?vat OSM, moc r?d to zkoordinuju i s tvou fakultou. Ozvu se p??mo na mail. ad tracklogy) Nikdy jsem se nezm?nil, ?e by ke?e?i m?li pos?lat sv? tracklogy :-) M?m c?lem je nau?it do mapy p?isp?vat na ?rovni a pokud k tomu pou?ijou jako jeden ze zdroj? sv?j tracklog, tak je to mysl?m jedin? dob?e. PZ. 2013/5/7 Jachym Cepicky <jachym.cepicky at gmail.com> zobrazit citaci
> Zp?tky k t?matu: Cachery bych do toho netahal, pro v?echny ji? zm?n?n? > d?vody a dal??: nikdo p???etn? p?ece nebude sd?let tracklog cesty ke > cashce? > > Bike?i jsou v tomhle opravdu pou?iteln?j?? > > J > > Dne 7.5.2013 09:34, Petr Holub napsal(a): > >> Kazdy mame nejake pozadavky na presnost mapy, nicmene v ramci OSM bychom > >> se asi meli vsichni snazit zakreslit to tak presne, jak to dokazeme. > >> A presnost +-20 metru aspon mne osobne neuspokojuje, protoze to uz > >> v rade oblasti muze znamenat taky jinou cestu :) Samozrejme kazdy mame > >> ty hranice, s nimiz uz jsme spokojeni, nastavene nekde jinde :) U mne > >> je to pri beznem pouziti tak +-2 metry :) > > > > Jeste abych nerozdmychal zbytecne vasne. Duvod pro ty +-2m je v tom, > > ze je to vzdalenost radove srovnatelna s veliokosti objektu mapovanych > > v OSM, tedy sirek cest, velikosti budov atd. Tedy jeste lepe by bylo > > +-1m, ale to uz se posovame asi hodne do profi oblasti :(. > > > > S pozdravem > > Petr > > > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > -- > Jachym Cepicky > Help Service - Remote Sensing s.r.o. > jachym.cepicky at gmail.com > HS-RS: jachym at hsrs.cz http://bnhelp.cz > http://les-ejk.cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
2013/5/7 Jachym Cepicky <jachym.cepicky at gmail.com> zobrazit citaci
> Zp?tky k t?matu: Cachery bych do toho netahal, pro v?echny ji? zm?n?n? > d?vody a dal??: nikdo p???etn? p?ece nebude sd?let tracklog cesty ke > cashce? > > Bike?i jsou v tomhle opravdu pou?iteln?j?? > > J > > Dne 7.5.2013 09:34, Petr Holub napsal(a): > >> Kazdy mame nejake pozadavky na presnost mapy, nicmene v ramci OSM bychom > >> se asi meli vsichni snazit zakreslit to tak presne, jak to dokazeme. > >> A presnost +-20 metru aspon mne osobne neuspokojuje, protoze to uz > >> v rade oblasti muze znamenat taky jinou cestu :) Samozrejme kazdy mame > >> ty hranice, s nimiz uz jsme spokojeni, nastavene nekde jinde :) U mne > >> je to pri beznem pouziti tak +-2 metry :) > > > > Jeste abych nerozdmychal zbytecne vasne. Duvod pro ty +-2m je v tom, > > ze je to vzdalenost radove srovnatelna s veliokosti objektu mapovanych > > v OSM, tedy sirek cest, velikosti budov atd. Tedy jeste lepe by bylo > > +-1m, ale to uz se posovame asi hodne do profi oblasti :(. > > > > S pozdravem > > Petr > > > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > -- > Jachym Cepicky > Help Service - Remote Sensing s.r.o. > jachym.cepicky at gmail.com > HS-RS: jachym at hsrs.cz http://bnhelp.cz > http://les-ejk.cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130509/be2751a9/attachment.html>

« zpět na výpis měsíce