« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] UIR-ZSJ - části obce, základní sídelní jednotky

Vlákno 23.12.2011 - 23.1.2012, počet zpráv: 37


23.12.2011 01:40:14 (#1)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
Ahoj, po del?? dob? jsem si zase na?el trochu ?asu, abych se pod?val na mo?nosti importu s?del z UIR-ZSJ. Hlavn? ot?zkou je, jak tagovat - ohledn? hodnot tagu place se toho u? napsala spousta... a mysl?m si, ?e se to bez aspo? trochy m?stn? znalosti neobejde. M?j n?vrh na postup importu jsem sepsal na wiki [1]. Ne? za?neme s hromadn?j??m importem, tak bych r?d sly?el n?jakou zp?tnou vazbu, jestli je tohle spr?vn? cesta, p??p. co dal??ho by bylo vhodn? doplnit/opravit/vyjasnit. Testoval jsem pou?itelnost na Pardubic?ch; a tak? na jednom vesni?ce a v?sledky se zd?ly b?t celkem p?ijateln?. [2] je moment?ln? jedin? import proveden? popsan?m zp?sobem. Pokud se dohodneme, ?e toto je rozumn? cesta, tak jako dal?? krok d?m k dispozici popsan? skripty k otestov?n?. Po odlad?n? p??padn?ch bug? p?esunu str?nku na wiki a m??em za??t importovat ve v?t?? m??e. Petr Mor?vek aka Xificurk PS: ??astn? V?noce a vesel? Nov? rok ;-) [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Users:Xificurk/Import_UIR-ZSJ [2] http://www.openstreetmap.org/?relation=440449 -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: xificurk.vcf Type: text/x-vcard Size: 211 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20111223/15ec6f5b/attachment.vcf> -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 262 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20111223/15ec6f5b/attachment.pgp>

24.12.2011 08:41:06 (#2)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
716
Ahoj, pekna prace. Pokud tomu rozumim, nejedna se vlastne o import, ale poloautomaticke hrani si s jednotlivymi obcemi a z casti subjetivnim tagovanim (sidlo, ktere ma znacky). To ma dve vady, nikdy to neprobehne na celem uzemi (jak to nyni je s addr) a kazdy kousek zeme bude jinak. Proto navrhuji provest tagovani automaticky, dataset importovat naraz a pripadne subjektivni zmeny provest podle aktivity uzivatelu primo v mape. Vice viz nize. 1) tagov?n? Verim ze se da s kriterii jeste hrat a posouvat hranice v lepsi rozlozeni kategorii. place ... krit?ria ------------------ city ... m?sto (admin_level=6, OBCE.DBF), obyv= 90.000+ (nevejdou se krajsk? m?sta se Jihlava, Karlovy Vary, Zl?n) town ... samostatn? obec (admin_level=8, OBCE.DBF), obyv= 3.000+ (vejdou se snad vsechna ORP) village ... samostatn? obec (admin_level=8, OBCE.DBF) hamlet ... cast obce (COBE.DBF) suburb ... mestska cast (MCAST.DBF) neighbourhood/isolated_dwelling ... samota (ZSJ.DBF), obyv= 10+ locality ... m?sto (ZSJ.DBF), obyv= 0+ 2) status a jeho vyznam m?stys, m?sto, statut?rn? m?sto je v?dy obec a tento titul je v mape i ve skutecnosti pouze symbolick?. 3) presun na CZ wiki doporucuji presun wiki page na... WikiProject_Czech_Republic/freemap/Import_UIR-ZSJ ha hanoj Dne 23. prosince 2011 1:40 "Petr Mor?vek [Xificurk]" <xificurk at gmail.com> napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > po del?? dob? jsem si zase na?el trochu ?asu, abych se pod?val na > mo?nosti importu s?del z UIR-ZSJ. > > Hlavn? ot?zkou je, jak tagovat - ohledn? hodnot tagu place se toho u? > napsala spousta... a mysl?m si, ?e se to bez aspo? trochy m?stn? > znalosti neobejde. M?j n?vrh na postup importu jsem sepsal na wiki [1]. > > Ne? za?neme s hromadn?j??m importem, tak bych r?d sly?el n?jakou zp?tnou > vazbu, jestli je tohle spr?vn? cesta, p??p. co dal??ho by bylo vhodn? > doplnit/opravit/vyjasnit. > > Testoval jsem pou?itelnost na Pardubic?ch; a tak? na jednom vesni?ce a > v?sledky se zd?ly b?t celkem p?ijateln?. [2] je moment?ln? jedin? import > proveden? popsan?m zp?sobem. > > Pokud se dohodneme, ?e toto je rozumn? cesta, tak jako dal?? krok d?m k > dispozici popsan? skripty k otestov?n?. Po odlad?n? p??padn?ch bug? > p?esunu str?nku na wiki a m??em za??t importovat ve v?t?? m??e. > > Petr Mor?vek aka Xificurk > > PS: ??astn? V?noce a vesel? Nov? rok ;-) > > [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Users:Xificurk/Import_UIR-ZSJ > [2] http://www.openstreetmap.org/?relation=440449

24.12.2011 02:25:49 (#3)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
hanoj napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > pekna prace. Pokud tomu rozumim, nejedna se vlastne o import, ale > poloautomaticke hrani si s jednotlivymi obcemi
Ano, je zautomatizovan?, co je mo?n? zautomatizovat. zobrazit citaci
> a z casti subjetivnim tagovanim (sidlo, ktere ma znacky).
Nic subjektivn?ho tam nen?! P?em??lel jsem nad tagov?n?m celkem dlouze a domn?v?m se, ?e se vhodn? tagov?n? bez m?stn? znalosti jednodu?e neobejde (podobn? jako spousta jin?ch v?c? v OSM). A proto je taky import poloautomatick? a po jednotliv?ch obc?ch. Import pro celou republiku najednou by se ud?lat dal, ale osobn? jsem proti ze dvou d?vod?: 1) Sou?asn? nekompletn? stav je lep?? ne? r?zn? duplicity a chyby po hromadn?m importu. Bylo by celkem t??k? hledat obce, kter? (ne)jsou opraveny. Pod?vejte se jak dopadl dibavod - je?t? te? nejsou v?echny toky opraveny - a to u dibavodu je na prvn? pohled vid?t, kde ty duplicity jsou. 2) Spr?vn? tagov?n? je t?eba pro smyslupln? dopln?n? ?daje o obyvatelstu [1]. Sice je pravda, ?e tohle se d? u? dopl?ovat a aktualizovat automaticky (a m?m to v pl?nu), ale imho je lep?? to d?lat v?e p?i jednom. To ma dve vady, nikdy to zobrazit citaci
> neprobehne na celem uzemi (jak to nyni je s addr) a kazdy kousek zeme > bude jinak.
Pro? by to bylo na ruzn?m ?zem? r?zn?? P?i dodr?en? navr?en?ho sch?matu tagov?n? to bude prost? v?dycky stejn?... Osobn? si mysl?m, ?e je lep?? nejprve ud?lat ten import v m?stech, kde jsou aktivn? u?ivatel? a dobrovoln?ci. A a? potom p??padn? zkusit ud?lat pln? automatizovan? import na zbytku ?zem?. zobrazit citaci
> Proto navrhuji provest tagovani automaticky, dataset importovat naraz > a pripadne subjektivni zmeny provest podle aktivity uzivatelu primo v > mape. Vice viz nize. > > > 1) tagov?n? > Verim ze se da s kriterii jeste hrat a posouvat hranice v lepsi > rozlozeni kategorii. > > place ... krit?ria > ------------------ > city ... m?sto (admin_level=6, OBCE.DBF), obyv= 90.000+ (nevejdou se > krajsk? m?sta se Jihlava, Karlovy Vary, Zl?n)
90.000+ je sou?asn? situace. Je n?jak? d?vod tam p?id?vat i v?echna krajsk? m?sta? Je opravdu t?eba Jihlava tak d?le?it?, a co t?eba Hav??ov, Most, D???n? Pokud chci renderovat mapu administrativn?ho ?len?n?, tak to nepot?ebuju... tuhle informaci m?m u? v na relac?ch hranic. zobrazit citaci
> hamlet ... cast obce (COBE.DBF)
Ch?pu asi o co ses t?m sna?il, ale... 1) Chodov, ?izkov, Vinohrady v Praze nejsou hamlet :-) 2) V p??pad?, ?e obec tvo?? n?kolik odd?len?ch vesnic, obec m? typicky svoje jm?no po jedn? z nich. Tahle vesnice rozhodn? nemus? b?t nejv?t?? nebo v?znam?j?? - je to podobn? situace jako statut m?sta/m?styse/obce. Podle tebe by pak na map? bylo p?r bar?k? ozna?eno jako village, a vedle sotj?c? vesnice jako hrom hamlet. zobrazit citaci
> suburb ... mestska cast (MCAST.DBF)
MCAST.DBF mi moc u?ite?n? nep?ijde - Praha 1-22, Pardubice 1-8, ... mno nev?m... zobrazit citaci
> 2) status a jeho vyznam > m?stys, m?sto, statut?rn? m?sto je v?dy obec a tento titul je v mape i > ve skutecnosti pouze symbolick?.
Na tom se shodnem... zobrazit citaci
> 3) presun na CZ wiki > doporucuji presun wiki page na... > WikiProject_Czech_Republic/freemap/Import_UIR-ZSJ
Ur?it? provedu... a? to dot?hnu do n?jak? pou?iteln?ho stavu. Petr Mor?vek aka Xificurk [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Users:Xificurk/Import_UIR-ZSJ#Postup_p.C5.99i_importu -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: xificurk.vcf Type: text/x-vcard Size: 211 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20111224/6b6b8be8/attachment.vcf> -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 262 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20111224/6b6b8be8/attachment.pgp>

24.12.2011 07:55:58 (#4)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
551
Dne 24.12.2011 8:41, hanoj napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > pekna prace. Pokud tomu rozumim, nejedna se vlastne o import, ale > poloautomaticke hrani si s jednotlivymi obcemi a z casti subjetivnim > tagovanim (sidlo, ktere ma znacky). To ma dve vady, nikdy to > neprobehne na celem uzemi (jak to nyni je s addr) a kazdy kousek zeme > bude jinak. > > Proto navrhuji provest tagovani automaticky, dataset importovat naraz > a pripadne subjektivni zmeny provest podle aktivity uzivatelu primo v > mape. Vice viz nize.
Probuh, jen ne dalsi import, staci stavajici stav vodnich toku ... 1/2 jich je zdvojena. zobrazit citaci
> > > 1) tagov?n? > Verim ze se da s kriterii jeste hrat a posouvat hranice v lepsi > rozlozeni kategorii. > > place ... krit?ria > ------------------ > city ... m?sto (admin_level=6, OBCE.DBF), obyv= 90.000+ (nevejdou se > krajsk? m?sta se Jihlava, Karlovy Vary, Zl?n) > town ... samostatn? obec (admin_level=8, OBCE.DBF), obyv= 3.000+ > (vejdou se snad vsechna ORP) > village ... samostatn? obec (admin_level=8, OBCE.DBF) > hamlet ... cast obce (COBE.DBF) > suburb ... mestska cast (MCAST.DBF) > neighbourhood/isolated_dwelling ... samota (ZSJ.DBF), obyv= 10+ > locality ... m?sto (ZSJ.DBF), obyv= 0+ > > > 2) status a jeho vyznam > m?stys, m?sto, statut?rn? m?sto je v?dy obec a tento titul je v mape i > ve skutecnosti pouze symbolick?. > > > 3) presun na CZ wiki > doporucuji presun wiki page na... > WikiProject_Czech_Republic/freemap/Import_UIR-ZSJ > > > ha > hanoj > > Dne 23. prosince 2011 1:40 "Petr Mor?vek [Xificurk]" > <xificurk at gmail.com> napsal(a): >> Ahoj, >> po del?? dob? jsem si zase na?el trochu ?asu, abych se pod?val na >> mo?nosti importu s?del z UIR-ZSJ. >> >> Hlavn? ot?zkou je, jak tagovat - ohledn? hodnot tagu place se toho u? >> napsala spousta... a mysl?m si, ?e se to bez aspo? trochy m?stn? >> znalosti neobejde. M?j n?vrh na postup importu jsem sepsal na wiki [1]. >> >> Ne? za?neme s hromadn?j??m importem, tak bych r?d sly?el n?jakou zp?tnou >> vazbu, jestli je tohle spr?vn? cesta, p??p. co dal??ho by bylo vhodn? >> doplnit/opravit/vyjasnit. >> >> Testoval jsem pou?itelnost na Pardubic?ch; a tak? na jednom vesni?ce a >> v?sledky se zd?ly b?t celkem p?ijateln?. [2] je moment?ln? jedin? import >> proveden? popsan?m zp?sobem. >> >> Pokud se dohodneme, ?e toto je rozumn? cesta, tak jako dal?? krok d?m k >> dispozici popsan? skripty k otestov?n?. Po odlad?n? p??padn?ch bug? >> p?esunu str?nku na wiki a m??em za??t importovat ve v?t?? m??e. >> >> Petr Mor?vek aka Xificurk >> >> PS: ??astn? V?noce a vesel? Nov? rok ;-) >> >> [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Users:Xificurk/Import_UIR-ZSJ >> [2] http://www.openstreetmap.org/?relation=440449 > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

24.12.2011 09:25:32 (#5)
gravatar

Petr Holub

<hopet at ics.muni.cz>
290 3608
Ahoj, zobrazit citaci
> Probuh, jen ne dalsi import, staci stavajici stav vodnich toku ... 1/2 > jich je zdvojena.
vidis, ja treba v tomhle dost zasadne nesouhlasim a naopak jsem za systematicke importy velmi rad. Nemyslim si, ze OSM ma tolik mapperu, abychom byli schopni si vsechno zmapovat sami - kolik lidi se brodi s GPSkou skrz potucky, potoky a ricky? A ano, vim, ze DIBAVOD nebyl zrovna nejpresnejsi, ale porad radeji neco spravim, kdyz zrovna v danem miste mam lokalni znalost, treba navic podlozenou UHULem. Porad mi ale prijde lepsi mit relativne kompletni mapu a tu zpresnovat, nez mit poloprazdnou mapu. Chapu, ze nekteri lide si vyhraji s nejakym kouskem mapy ve svem okoli, ktere dotahnou k dokonalosti - ale to je pak dobre treba jako vyukovy material, jak mapovat, nez jako mapa cele CR. Z tohohle pohledu mi prijde i docela skoda, ze jsme neimportovali CORINE - ostatne podivej se na freemap.sk (myslim, ze to z CORINE improtovali - ac si tedy nejsem 100% jist), prijde mi, ze je to dost dobre. Dle meho nazoru bohate staci, ze si musime zmapovat nektere veci, k nimz se jinak nedostaneme (turisticke a cyklo trasy; ruzne pesiny, ktere nikde nejsou zanesene; mtb:scale; a hromada dalsiho). A ano, o rizicich improtu jsem cetl docela dost - hlavni vytka byla, ze pak ta data nikdo nechape jako "vlastni" a neudrzuje je. Sam za sebe ale rikam, ze kdyz nekde vim o spatnem trasovani, tak ho opravuji a nechovam se k tomu jako k "cizimu". Zpresnovani mi prijde docela efektivni - specialne s tim, jake dnes v JOSM mame nastroje (typu ImproveWayAccuracy). S pozdravem a s pranim krasneho proziti svatku, Petr PS: uvedomuji si, ze tohle je do znacne miry tema na flamewar, ktery bych zrovna kolem Vanoc nerad rozpoutaval. Berte to prosim rozumne s rezervou a kdyztak se do sebe pustime az po Novem roce :))

26.12.2011 12:12:35 (#6)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
716
diky, za reakci, nejprve sumarizuji, podrobnosti nize: Tvuj skript se mi libi, jen mam obavy o postup a tagovani: 1) duplicity a obyvatele je treba resit a mit default tagovani 2) vybrana mesta/statutarni mesta je treba resit individualne 3) zbytek je treba naimportovat v baliku 4) nakonec nechat lidovou tvorivost zobrazit citaci
>> a z casti subjetivnim tagovanim (sidlo, ktere ma znacky). > > Nic subjektivn?ho tam nen?! P?em??lel jsem nad tagov?n?m celkem dlouze a > domn?v?m se, ?e se vhodn? tagov?n? bez m?stn? znalosti jednodu?e > neobejde (podobn? jako spousta jin?ch v?c? v OSM).
*** popis rozdilu mezi village, hamlet a suburb je pro mne nezrejmy *** Napr. toto ja chapu jako subjektivni: "Pro s?dla, kter? jsou ozna?ena dopravn? zna?kou za??tku a konce obce sv?m vlastn?m jm?nem.", protoze vetsinu sidel nikdo z OSM nenavstivil. Ocekaval bych proto nejakou exaktnost. zobrazit citaci
> A proto je taky import poloautomatick? a po jednotliv?ch obc?ch.
*** To jo, ale mame 6 tisic obci, 13 tisic sidel, 24 tisic ZSJ. Je realne je to provest poloautomaticky? zobrazit citaci
> Import pro celou republiku najednou by se ud?lat dal, ale osobn? jsem > proti ze dvou d?vod?: > 1) Sou?asn? nekompletn? stav je lep?? ne? r?zn? duplicity a chyby po > hromadn?m importu. Bylo by celkem t??k? hledat obce, kter? (ne)jsou > opraveny. Pod?vejte se jak dopadl dibavod - je?t? te? nejsou v?echny > toky opraveny - a to u dibavodu je na prvn? pohled vid?t, kde ty > duplicity jsou.
*** DIBAVOD dopadl tak jak dopadl proto, ze se nikdo nejakyma duplicitama, pres me namitky, nechtel zaobirat. Na duplicity UIR-ZSJ jsi, pokud dobre chapu wiki, pripravil skripty. zobrazit citaci
> 2) Spr?vn? tagov?n? je t?eba pro smyslupln? dopln?n? ?daje o obyvatelstu > [1]. Sice je pravda, ?e tohle se d? u? dopl?ovat a aktualizovat > automaticky (a m?m to v pl?nu), ale imho je lep?? to d?lat v?e p?i jednom.
*** ja myslel ze to tvuj skript umi. zobrazit citaci
>> To ma dve vady, nikdy to neprobehne na celem uzemi (jak to nyni je s addr) a >>kazdy kousek zeme bude jinak. > > Pro? by to bylo na ruzn?m ?zem? r?zn?? P?i dodr?en? navr?en?ho sch?matu > tagov?n? to bude prost? v?dycky stejn?... ?Osobn? si mysl?m, ?e je lep?? > nejprve ud?lat ten import v m?stech, kde jsou aktivn? u?ivatel? a > dobrovoln?ci. A a? potom p??padn? zkusit ud?lat pln? automatizovan? > import na zbytku ?zem?.
*** To jsem na wiki nenasel. Realne je IMHO provest poradi 1. import, 2. individualni upravy. Opacne je to vzdy problematicke. zobrazit citaci
>> city ... m?sto (admin_level=6, OBCE.DBF), obyv= 90.000+ (nevejdou se >> krajsk? m?sta se Jihlava, Karlovy Vary, Zl?n) > > 90.000+ je sou?asn? situace. Je n?jak? d?vod tam p?id?vat i v?echna > krajsk? m?sta? Je opravdu t?eba Jihlava tak d?le?it?, a co t?eba > Hav??ov, Most, D???n?
*** ja to konstatuji, nemam s tim problem a ocekaval bych toto info na wiki. zobrazit citaci
>> hamlet ... cast obce (COBE.DBF) > > Ch?pu asi o co ses t?m sna?il, ale... > 1) Chodov, ?izkov, Vinohrady v Praze nejsou hamlet :-) > > ... > >> suburb ... mestska cast (MCAST.DBF) > > MCAST.DBF mi moc u?ite?n? nep?ijde - Praha 1-22, Pardubice 1-8, ... mno > nev?m...
*** OK, statutarni mesta to maji jinak. Ty se opravu daji vyresit rucne. zobrazit citaci
> 2) V p??pad?, ?e obec tvo?? n?kolik odd?len?ch vesnic, obec m? typicky > svoje jm?no po jedn? z nich. Tahle vesnice rozhodn? nemus? b?t nejv?t?? > nebo v?znam?j?? - je to podobn? situace jako statut m?sta/m?styse/obce. > Podle tebe by pak na map? bylo p?r bar?k? ozna?eno jako village, a vedle > sotj?c? vesnice jako hrom hamlet.
*** ano je treba se rozhodnout za dame duraz na pocet obyvatel nebo na statut (obce, cobe, zsj). Muzeme posuzovat vzajemnou vzdalenost sidel vuci jejimu poctu obyvatel a vyhnout se hlavnim problemum... Ano nedokonale to bude, ale bude to v CR uplne a jednotne. ha hanoj

26.12.2011 12:51:50 (#7)
gravatar

Petr Balíček

<PBalicek at seznam.cz>
24
Taky si mylim, ?e je nejd??v pot?eba ud?lat jasno v tagov?n? a a? potom v?bec za??t uva?ovat o importu. Ani mn? neni z?ejm?, kde je hranice mezi town, village a hamlet. Tady je jeden hezkej p??klad [1] - kdybysme se ??dili podle ofici?ln?ho statusu, tak bude vedle sebe ?town? s 518 ob. a ?hamlet? s 231 ob. J? bych ur?it? rozhodoval podle po?tu obyvatel nebo je?t? l?p podle po?tu dom?, proto?e chalup??i taky dok??ou dost ovlivnit velikost s?dla. PB [1] http://old.nalzovskehory.cz/obec/dokumenty/po11.jpg zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: hanoj <ehanoj at gmail.com> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] UIR-ZSJ - ??sti obce, z?kladn? s?deln? jednotky > Datum: 26.12.2011 00:12:59 > ---------------------------------------- > diky, za reakci, nejprve sumarizuji, podrobnosti nize: > > Tvuj skript se mi libi, jen mam obavy o postup a tagovani: > 1) duplicity a obyvatele je treba resit a mit default tagovani > 2) vybrana mesta/statutarni mesta je treba resit individualne > 3) zbytek je treba naimportovat v baliku > 4) nakonec nechat lidovou tvorivost > > >> a z casti subjetivnim tagovanim (sidlo, ktere ma znacky). > > > > Nic subjektivn?ho tam nen?! P?em??lel jsem nad tagov?n?m celkem dlouze a > > domn?v?m se, ?e se vhodn? tagov?n? bez m?stn? znalosti jednodu?e > > neobejde (podobn? jako spousta jin?ch v?c? v OSM). > *** popis rozdilu mezi village, hamlet a suburb je pro mne nezrejmy > *** Napr. toto ja chapu jako subjektivni: "Pro s?dla, kter? jsou > ozna?ena dopravn? zna?kou za??tku a konce obce sv?m vlastn?m jm?nem.", > protoze vetsinu sidel nikdo z OSM nenavstivil. Ocekaval bych proto > nejakou exaktnost. > > > > A proto je taky import poloautomatick? a po jednotliv?ch obc?ch. > *** To jo, ale mame 6 tisic obci, 13 tisic sidel, 24 tisic ZSJ. Je > realne je to provest poloautomaticky? > > > Import pro celou republiku najednou by se ud?lat dal, ale osobn? jsem > > proti ze dvou d?vod?: > > 1) Sou?asn? nekompletn? stav je lep?? ne? r?zn? duplicity a chyby po > > hromadn?m importu. Bylo by celkem t??k? hledat obce, kter? (ne)jsou > > opraveny. Pod?vejte se jak dopadl dibavod - je?t? te? nejsou v?echny > > toky opraveny - a to u dibavodu je na prvn? pohled vid?t, kde ty > > duplicity jsou. > *** DIBAVOD dopadl tak jak dopadl proto, ze se nikdo nejakyma > duplicitama, pres me namitky, nechtel zaobirat. Na duplicity UIR-ZSJ > jsi, pokud dobre chapu wiki, pripravil skripty. > > > 2) Spr?vn? tagov?n? je t?eba pro smyslupln? dopln?n? ?daje o obyvatelstu > > [1]. Sice je pravda, ?e tohle se d? u? dopl?ovat a aktualizovat > > automaticky (a m?m to v pl?nu), ale imho je lep?? to d?lat v?e p?i jednom. > *** ja myslel ze to tvuj skript umi. > > >> To ma dve vady, nikdy to neprobehne na celem uzemi (jak to nyni je s addr) a > >>kazdy kousek zeme bude jinak. > > > > Pro? by to bylo na ruzn?m ?zem? r?zn?? P?i dodr?en? navr?en?ho sch?matu > > tagov?n? to bude prost? v?dycky stejn?... ?Osobn? si mysl?m, ?e je lep?? > > nejprve ud?lat ten import v m?stech, kde jsou aktivn? u?ivatel? a > > dobrovoln?ci. A a? potom p??padn? zkusit ud?lat pln? automatizovan? > > import na zbytku ?zem?. > *** To jsem na wiki nenasel. Realne je IMHO provest poradi 1. import, > 2. individualni upravy. Opacne je to vzdy problematicke. > > > >> city ... m?sto (admin_level=6, OBCE.DBF), obyv= 90.000+ (nevejdou se > >> krajsk? m?sta se Jihlava, Karlovy Vary, Zl?n) > > > > 90.000+ je sou?asn? situace. Je n?jak? d?vod tam p?id?vat i v?echna > > krajsk? m?sta? Je opravdu t?eba Jihlava tak d?le?it?, a co t?eba > > Hav??ov, Most, D???n? > *** ja to konstatuji, nemam s tim problem a ocekaval bych toto info na wiki. > > > >> hamlet ... cast obce (COBE.DBF) > > > > Ch?pu asi o co ses t?m sna?il, ale... > > 1) Chodov, ?izkov, Vinohrady v Praze nejsou hamlet :-) > > > > ... > > > >> suburb ... mestska cast (MCAST.DBF) > > > > MCAST.DBF mi moc u?ite?n? nep?ijde - Praha 1-22, Pardubice 1-8, ... mno > > nev?m... > *** OK, statutarni mesta to maji jinak. Ty se opravu daji vyresit rucne. > > > > 2) V p??pad?, ?e obec tvo?? n?kolik odd?len?ch vesnic, obec m? typicky > > svoje jm?no po jedn? z nich. Tahle vesnice rozhodn? nemus? b?t nejv?t?? > > nebo v?znam?j?? - je to podobn? situace jako statut m?sta/m?styse/obce. > > Podle tebe by pak na map? bylo p?r bar?k? ozna?eno jako village, a vedle > > sotj?c? vesnice jako hrom hamlet. > *** ano je treba se rozhodnout za dame duraz na pocet obyvatel nebo na > statut (obce, cobe, zsj). Muzeme posuzovat vzajemnou vzdalenost sidel > vuci jejimu poctu obyvatel a vyhnout se hlavnim problemum... > > > Ano nedokonale to bude, ale bude to v CR uplne a jednotne. > > > > ha > hanoj > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >

26.12.2011 09:51:32 (#8)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Nel?b? se mi n?jak? zav?d?n? vlastn?ch pravidel do OSM. Pro? by se status m?sta/vesnice m?l ??dit podle po?tu obyvatel? Pokud je n?co m?sto, znamen? to, je tam lep?? infrastruktura, vede na to v?ce ukazatel?, ?ast?ji se po tom pojmenov?v?, je to v?razn?j?? na map?ch. A obvykle m? v?ce obyvatel. Je ale ?pln? jedno, z jak?ho d?vodu je v?znamn?j??; n?jak? rozhodov?n?, co u? je nebo nen? m?sto bych nechal na st?tu, ne na libov?li ka?d?ho mappera. Pokud se chce n?kdo pod?vat, kolik to m? obyvatel, nech? je to v tagu u p??slu?n?ho m?sta, ale rozhodn? jsem proti tagov?n? m?sta jako village, i kdyby tam nebydlel v?bec nikdo. OpenStreetMap by IMHO m?la fungovat jako mapov? encyklopedie a zachycovat skute?n? stav v?ci (tedy jestli n?co je/nen?), ne ?jak by to m?lo b?t?. Kdy? se tedy OSM zept?m ?dej mi v?echny m?sta?, nechci seznam m?st, kde je v?ce obyvatel ne? n?jak? hranice, ale seznam m?st. A? budu cht?t vr?tit seznam m?st s po?tem obyvatel nad n?jakou mez, zept?m se m?sta s po?tem obyvatel nad n?jakou mez, ne na m?sta. Ot?zka je, co s m?stysem. Pro ten jsem vhodn? tag nena?el. Ale? Janda 26.12.2011 00:51, Petr Bal??ek napsal/a: zobrazit citaci
> Taky si mylim, ?e je nejd??v pot?eba ud?lat jasno v tagov?n? a a? potom v?bec za??t uva?ovat o importu. > Ani mn? neni z?ejm?, kde je hranice mezi town, village a hamlet. Tady je jeden hezkej p??klad [1] - kdybysme se ??dili podle ofici?ln?ho statusu, tak bude vedle sebe ?town? s 518 ob. a ?hamlet? s 231 ob. > J? bych ur?it? rozhodoval podle po?tu obyvatel nebo je?t? l?p podle po?tu dom?, proto?e chalup??i taky dok??ou dost ovlivnit velikost s?dla. > > PB > > [1] http://old.nalzovskehory.cz/obec/dokumenty/po11.jpg >

26.12.2011 06:11:44 (#9)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
551
Dne 24.12.2011 21:25, Petr Holub napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > >> Probuh, jen ne dalsi import, staci stavajici stav vodnich toku ... 1/2 >> jich je zdvojena. > vidis, ja treba v tomhle dost zasadne nesouhlasim a naopak jsem za > systematicke importy velmi rad. Nemyslim si, ze OSM ma tolik mapperu, > abychom byli schopni si vsechno zmapovat sami - kolik lidi se brodi > s GPSkou skrz potucky, potoky a ricky? A ano, vim, ze DIBAVOD nebyl > zrovna nejpresnejsi, ale porad radeji neco spravim, kdyz zrovna v danem > miste mam lokalni znalost, treba navic podlozenou UHULem. Porad mi ale prijde > lepsi mit relativne kompletni mapu a tu zpresnovat, nez mit poloprazdnou > mapu. Chapu, ze nekteri lide si vyhraji s nejakym kouskem mapy ve svem > okoli, ktere dotahnou k dokonalosti - ale to je pak dobre treba jako > vyukovy material, jak mapovat, nez jako mapa cele CR. Z tohohle pohledu > mi prijde i docela skoda, ze jsme neimportovali CORINE - ostatne podivej > se na freemap.sk (myslim, ze to z CORINE improtovali - ac si tedy nejsem > 100% jist), prijde mi, ze je to dost dobre. > > Dle meho nazoru bohate staci, ze si musime zmapovat nektere veci, k nimz se > jinak nedostaneme (turisticke a cyklo trasy; ruzne pesiny, ktere > nikde nejsou zanesene; mtb:scale; a hromada dalsiho). > > A ano, o rizicich improtu jsem cetl docela dost - hlavni vytka byla, > ze pak ta data nikdo nechape jako "vlastni" a neudrzuje je. Sam za > sebe ale rikam, ze kdyz nekde vim o spatnem trasovani, tak ho opravuji > a nechovam se k tomu jako k "cizimu". Zpresnovani mi prijde docela efektivni > - specialne s tim, jake dnes v JOSM mame nastroje (typu ImproveWayAccuracy). > > S pozdravem a s pranim krasneho proziti svatku, > Petr > > PS: uvedomuji si, ze tohle je do znacne miry tema na flamewar, ktery > bych zrovna kolem Vanoc nerad rozpoutaval. Berte to prosim rozumne > s rezervou a kdyztak se do sebe pustime az po Novem roce :)) >
Jenze na druhou stranu mit mapu plnou nesmyslnych dat ... Jde o to ze bych nerad aby se naimportovaly tuny dat, aniz by se jakkoli resily duplicity, s tim, ze to "nekdo nekdy nejak" spravi. Nespravi. Pokud se budem bavit o sidlech, pak by bylo dobre nejdrive nalinkovat vsechna exitujici (=doplnit ID). U tech, kde jsem doplnoval pocty obyvatel (aktualne vsechna nad 8000), jsem doplnoval i identifikaci. Bylo by zahodno to udelat v maximalni siri a nasledne tato sidla eliminovat z importu nebo je jen pripadne aktualizovat o cerstva/nova data (pocty obyvatel sem bral z csu). zobrazit citaci
> > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

26.12.2011 06:16:20 (#10)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
551
Dne 26.12.2011 9:51, Ale? Janda napsal(a): zobrazit citaci
> Nel?b? se mi n?jak? zav?d?n? vlastn?ch pravidel do OSM. Pro? by se > status m?sta/vesnice m?l ??dit podle po?tu obyvatel? Pokud je n?co > m?sto, znamen? to, je tam lep?? infrastruktura, vede na to v?ce > ukazatel?, ?ast?ji se po tom pojmenov?v?, je to v?razn?j?? na map?ch. > A obvykle m? v?ce obyvatel. Je ale ?pln? jedno, z jak?ho d?vodu je > v?znamn?j??; n?jak? rozhodov?n?, co u? je nebo nen? m?sto bych nechal > na st?tu, ne na libov?li ka?d?ho mappera. Pokud se chce n?kdo pod?vat, > kolik to m? obyvatel, nech? je to v tagu u p??slu?n?ho m?sta, ale > rozhodn? jsem proti tagov?n? m?sta jako village, i kdyby tam nebydlel > v?bec nikdo. > > OpenStreetMap by IMHO m?la fungovat jako mapov? encyklopedie a > zachycovat skute?n? stav v?ci (tedy jestli n?co je/nen?), ne ?jak by > to m?lo b?t?. > Kdy? se tedy OSM zept?m ?dej mi v?echny m?sta?, nechci seznam m?st, > kde je v?ce obyvatel ne? n?jak? hranice, ale seznam m?st. A? budu > cht?t vr?tit seznam m?st s po?tem obyvatel nad n?jakou mez, zept?m se > m?sta s po?tem obyvatel nad n?jakou mez, ne na m?sta. > > Ot?zka je, co s m?stysem. Pro ten jsem vhodn? tag nena?el. > > Ale? Janda >
Souhlas, pokud je neco s jednim obyvatelem mesto, tak je to proste mesto ... Ad mestys - IMO jde o vesnici (vilage), ve ktere existuji nejake urady, coz ale z pohledu mapy neni zase tak podstatne. To ze ma "vylucne" postaveni by IMO melo byt videt i ze struktury hranic, ne? zobrazit citaci
> > > 26.12.2011 00:51, Petr Bal??ek napsal/a: >> Taky si mylim, ?e je nejd??v pot?eba ud?lat jasno v tagov?n? a a? >> potom v?bec za??t uva?ovat o importu. >> Ani mn? neni z?ejm?, kde je hranice mezi town, village a hamlet. Tady >> je jeden hezkej p??klad [1] - kdybysme se ??dili podle ofici?ln?ho >> statusu, tak bude vedle sebe ?town? s 518 ob. a ?hamlet? s 231 ob. >> J? bych ur?it? rozhodoval podle po?tu obyvatel nebo je?t? l?p podle >> po?tu dom?, proto?e chalup??i taky dok??ou dost ovlivnit velikost s?dla. >> >> PB >> >> [1] http://old.nalzovskehory.cz/obec/dokumenty/po11.jpg >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

26.12.2011 07:04:25 (#11)
gravatar

Petr Balíček

<PBalicek at seznam.cz>
24
Je to tak, kdy? se nad tim ?lov?k zamysl?, mus?me se ??dit podle ofici?ln?ho statusu. M?stys bych tagoval jako ?village? u? jenom proto, ?e na anglick? wiki je u ?village? naps?no mimo jin? tohle:?Generally smaller than a town, below 10,000 people?. Ale a? u? se dohodneme jakkoli, cht?lo by to na wiki jednozna?n? definovat co je co. PB zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: jzvc <jzvc at tpfree.net> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] UIR-ZSJ - ??sti obce, z?kladn? s?deln? jednotky > Datum: 26.12.2011 18:17:17 > ---------------------------------------- > Dne 26.12.2011 9:51, Ale? Janda napsal(a): > > Nel?b? se mi n?jak? zav?d?n? vlastn?ch pravidel do OSM. Pro? by se > > status m?sta/vesnice m?l ??dit podle po?tu obyvatel? Pokud je n?co > > m?sto, znamen? to, je tam lep?? infrastruktura, vede na to v?ce > > ukazatel?, ?ast?ji se po tom pojmenov?v?, je to v?razn?j?? na map?ch. > > A obvykle m? v?ce obyvatel. Je ale ?pln? jedno, z jak?ho d?vodu je > > v?znamn?j??; n?jak? rozhodov?n?, co u? je nebo nen? m?sto bych nechal > > na st?tu, ne na libov?li ka?d?ho mappera. Pokud se chce n?kdo pod?vat, > > kolik to m? obyvatel, nech? je to v tagu u p??slu?n?ho m?sta, ale > > rozhodn? jsem proti tagov?n? m?sta jako village, i kdyby tam nebydlel > > v?bec nikdo. > > > > OpenStreetMap by IMHO m?la fungovat jako mapov? encyklopedie a > > zachycovat skute?n? stav v?ci (tedy jestli n?co je/nen?), ne ?jak by > > to m?lo b?t?. > > Kdy? se tedy OSM zept?m ?dej mi v?echny m?sta?, nechci seznam m?st, > > kde je v?ce obyvatel ne? n?jak? hranice, ale seznam m?st. A? budu > > cht?t vr?tit seznam m?st s po?tem obyvatel nad n?jakou mez, zept?m se > > m?sta s po?tem obyvatel nad n?jakou mez, ne na m?sta. > > > > Ot?zka je, co s m?stysem. Pro ten jsem vhodn? tag nena?el. > > > > Ale? Janda > > > > Souhlas, pokud je neco s jednim obyvatelem mesto, tak je to proste mesto ... > Ad mestys - IMO jde o vesnici (vilage), ve ktere existuji nejake urady, > coz ale z pohledu mapy neni zase tak podstatne. To ze ma "vylucne" > postaveni by IMO melo byt videt i ze struktury hranic, ne? > > > > > > > 26.12.2011 00:51, Petr Bal??ek napsal/a: > >> Taky si mylim, ?e je nejd??v pot?eba ud?lat jasno v tagov?n? a a? > >> potom v?bec za??t uva?ovat o importu. > >> Ani mn? neni z?ejm?, kde je hranice mezi town, village a hamlet. Tady > >> je jeden hezkej p??klad [1] - kdybysme se ??dili podle ofici?ln?ho > >> statusu, tak bude vedle sebe ?town? s 518 ob. a ?hamlet? s 231 ob. > >> J? bych ur?it? rozhodoval podle po?tu obyvatel nebo je?t? l?p podle > >> po?tu dom?, proto?e chalup??i taky dok??ou dost ovlivnit velikost s?dla. > >> > >> PB > >> > >> [1] http://old.nalzovskehory.cz/obec/dokumenty/po11.jpg > >> > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >

27.12.2011 12:09:09 (#12)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
hanoj napsal(a): zobrazit citaci
> *** Napr. toto ja chapu jako subjektivni: "Pro s?dla, kter? jsou > ozna?ena dopravn? zna?kou za??tku a konce obce sv?m vlastn?m jm?nem.", > protoze vetsinu sidel nikdo z OSM nenavstivil. Ocekaval bych proto > nejakou exaktnost.
Aha, v tom p??pad? ka?d? rozum?me n?co jin?ho pod ozna?en?m "subjektivn?" a "exaktn?" :-) Navr?en? sch?ma je skute?n? exaktn? a objektivn?, tzn. v?bec do hry nevstupuj? osobn? n?zory jednotliv?ch lid?, jen hol? fakta; to, ?e n?kte?? neznaj? v?echna fakta, je vedlej??. Pokud ?lov?k oblast aspo? trochu zn?, tak tag place podle dan?ch pravidel ur?? dob?e... a pokud dojde ke sporu, tak je tu v?dycky mo?nost dojet na m?sto a protivn?kovi oml?tit zna?ku o hlavu :D zobrazit citaci
>> A proto je taky import poloautomatick? a po jednotliv?ch obc?ch. > *** To jo, ale mame 6 tisic obci, 13 tisic sidel, 24 tisic ZSJ. Je > realne je to provest poloautomaticky?
Nev?m a nedozv?me se to jinak ne? t?m, ?e to zkus?me... A po??d tvrd?m, ?e je lep?? ud?lat by? jen malou ??st poloautomaticky s kontrolou a a? potom zbytek holt s ni??? kvalitou automaticky. Hlavn? probl?m hromadn?ho importu je, ?e nevid?m zp?sob, jak vyhled?vat mo?n? chyby a naj?t si oblast importu, kter? nen? zkontrolovan? a opraven?. zobrazit citaci
> *** DIBAVOD dopadl tak jak dopadl proto, ze se nikdo nejakyma > duplicitama, pres me namitky, nechtel zaobirat. Na duplicity UIR-ZSJ > jsi, pokud dobre chapu wiki, pripravil skripty.
Na v?t?inu ano, ale jsou situace, kdy se bez lidsk?ho mozku neobejdem - uzel nen? mo?n? posunout/odstranit, proto?e je odkazov?n cestou/relac?, je nekompatibiln? s ODbL a obsahuje n?jak? netrivi?ln? tagy, m? zkomolen? nebo trochu jin? jm?no ne? v UIR (v Pardubic?ch nap?. ZSJ "S?dli?t? Dubina" vs. uzel "Dubina"). zobrazit citaci
>> 2) Spr?vn? tagov?n? je t?eba pro smyslupln? dopln?n? ?daje o obyvatelstu >> [1]. Sice je pravda, ?e tohle se d? u? dopl?ovat a aktualizovat >> automaticky (a m?m to v pl?nu), ale imho je lep?? to d?lat v?e p?i jednom. > *** ja myslel ze to tvuj skript umi.
Ano, dopln? po?ty obyvatel, ale p?edt?m mus? n?kdo ozna?it, co jsou samostatn? vesnice, bez toho to nem? moc smysl... a na to je pot?eba lidsk? mozek a m?stn? znalost. zobrazit citaci
>>> city ... m?sto (admin_level=6, OBCE.DBF), obyv= 90.000+ (nevejdou se >>> krajsk? m?sta se Jihlava, Karlovy Vary, Zl?n) >> >> 90.000+ je sou?asn? situace. Je n?jak? d?vod tam p?id?vat i v?echna >> krajsk? m?sta? Je opravdu t?eba Jihlava tak d?le?it?, a co t?eba >> Hav??ov, Most, D???n? > *** ja to konstatuji, nemam s tim problem a ocekaval bych toto info na wiki. > > >>> hamlet ... cast obce (COBE.DBF) >> >> Ch?pu asi o co ses t?m sna?il, ale... >> 1) Chodov, ?izkov, Vinohrady v Praze nejsou hamlet :-) >> >> ... >> >>> suburb ... mestska cast (MCAST.DBF) >> >> MCAST.DBF mi moc u?ite?n? nep?ijde - Praha 1-22, Pardubice 1-8, ... mno >> nev?m... > *** OK, statutarni mesta to maji jinak. Ty se opravu daji vyresit rucne.
Statutarn? m?sta maj? nav?c d?len? na MCAST, kter? mi (jak u? jsem psal) moc u?ite?n? nep?ijde. Ale probl?m s COBE a hamlet nen? omezen jen na n? (pra?sk? s?dli?t? jsem zvolil jen jako vhodnou uk?zku). Petr Mor?vek aka Xificurk -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: xificurk.vcf Type: text/x-vcard Size: 211 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20111227/c5230129/attachment.vcf> -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 262 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20111227/c5230129/attachment.pgp>

27.12.2011 12:17:18 (#13)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
jzvc napsal(a): zobrazit citaci
> Dne 26.12.2011 9:51, Ale? Janda napsal(a): >> Nel?b? se mi n?jak? zav?d?n? vlastn?ch pravidel do OSM. Pro? by se >> status m?sta/vesnice m?l ??dit podle po?tu obyvatel? Pokud je n?co >> m?sto, znamen? to, je tam lep?? infrastruktura, vede na to v?ce >> ukazatel?, ?ast?ji se po tom pojmenov?v?, je to v?razn?j?? na map?ch. >> A obvykle m? v?ce obyvatel. Je ale ?pln? jedno, z jak?ho d?vodu je >> v?znamn?j??; n?jak? rozhodov?n?, co u? je nebo nen? m?sto bych nechal >> na st?tu, ne na libov?li ka?d?ho mappera. Pokud se chce n?kdo pod?vat, >> kolik to m? obyvatel, nech? je to v tagu u p??slu?n?ho m?sta, ale >> rozhodn? jsem proti tagov?n? m?sta jako village, i kdyby tam nebydlel >> v?bec nikdo. >> >> OpenStreetMap by IMHO m?la fungovat jako mapov? encyklopedie a >> zachycovat skute?n? stav v?ci (tedy jestli n?co je/nen?), ne ?jak by >> to m?lo b?t?. >> Kdy? se tedy OSM zept?m ?dej mi v?echny m?sta?, nechci seznam m?st, >> kde je v?ce obyvatel ne? n?jak? hranice, ale seznam m?st. A? budu >> cht?t vr?tit seznam m?st s po?tem obyvatel nad n?jakou mez, zept?m se >> m?sta s po?tem obyvatel nad n?jakou mez, ne na m?sta. >> >> Ot?zka je, co s m?stysem. Pro ten jsem vhodn? tag nena?el. >> >> Ale? Janda >> > > Souhlas, pokud je neco s jednim obyvatelem mesto, tak je to proste mesto ... > Ad mestys - IMO jde o vesnici (vilage), ve ktere existuji nejake urady, > coz ale z pohledu mapy neni zase tak podstatne. To ze ma "vylucne" > postaveni by IMO melo byt videt i ze struktury hranic, ne?
P?nov?, vy jste si asi v?bec nep?e?etli ani t?ch p?r odstavc?, co jsem sesmolil na wiki, nato?pak ?l?nek "Vymezen? venkovsk?ch obc? v ?esku" [1] z Den?ku ve?ejn? spr?vy, co? M?stys rozhodn? nen? "vesnici (vilage), ve ktere existuji nejake urady", dokonce ani m?sto se podobn? ned? popsat. Tak je?t? jednou sem - statut m?styse a m?sta je ?ist? form?ln? z?le?itost, nevypl?vaj? z n?j ??dn? dodate?n? povinnosti ani pravomoci... a z historick?ch d?vod? tento titul obce ani nelze pou??t k rozli?en? venkovsk? vs. m?stsk? typ s?dla. Petr Mor?vek aka Xificurk [1] http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6384068 -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: xificurk.vcf Type: text/x-vcard Size: 211 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20111227/3a6c875f/attachment-0001.vcf> -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 262 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20111227/3a6c875f/attachment-0001.pgp>

27.12.2011 01:26:29 (#14)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
Diskuze ob?as trochu p?edb?h?, tak?e poj?me pros?m popo?ad?. 1) CO IMPORTOVAT? Datasety OBCE, COBE a ZSJ. MCAST se tyka jen statutarn?ch m?st, ale informace, ktere obsahuje, mi nep?ijdou tak u?ite?n?, aby m?lo smysl ?e?it import. 2) JAK TAGOVAT? Z p?edchoz?ch mail? se mi zd?, ?e n?kte?? celkem zbyte?n? m?chaj? dohromady administrativn? ?len?n? (a data s n?m souvisej?c?) s importem s?del. Administrativn? ?len?n? m?me ji? v OSM v podob? relac? hranic - chcete v?d?t n?zev, ?zem?, po?et obyvatel, LAU2 kod, titul (statutarn? m?sto/m?sto/m?stys) n?jak? _obce_ (ve smyslu definovan?m v z?kon?)? Pod?vejte se na p??slu?nou relaci, ta data tam jsou! Druh? v?c (kter? s p?edchoz?m souvis? jen ??ste?n?) jsou jednotliv? s?dla - to jsou jednotliv? vesnice, m?sta, s?dli?t?, samoty... (a te? nepou??v?m ani jeden pojem ve v?znamu vymezen?m z?kony). To je to, co ?lov?k vid? na rozcestn?ku turistick? trasy, na sm?rovk?ch na k?i?ovatce silnic, to je ten n?zev, co je na ceduli na za??tku/konci obce, to je ten n?zev, kter? pou??v?me v odpov?di na ot?zku "Kde bydl???". A jsou to taky pojmenovan? m?sta, kter? bych r?d vid?l na turistick? map?. 2a) place=??? P?ekop?ruju, co jsem navrhnul j? na wiki: --- city - Moment?ln? je v ?R 10 m?st s t?mto tagem (Brno, ?esk? Bud?jovice, Hradec Kr?lov?, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plze?, Praha, ?st? nad Labem). Tento stav by m?l b?t zachov?n. town a village - Pro s?dla, kter? jsou ozna?ena dopravn? zna?kou za??tku a konce obce sv?m vlastn?m jm?nem. Pro rozli?en? town a village je nevhodn? pou??vat ofici?ln? statut obce, jako vhodn?j?? ukazatel se jev? po?et obyvatel, a to sice z?konn? hranice 3000. Tzn. pokud m? obec (definovan? hranicemi relace s admin_level=8) 3000 a v?ce obyvatel, m?l by m?t uzel v roli admin_centre na relaci obce place=town, v?echno ostatn? place=village hamlet - Pro s?dla, kter? nejsou ozna?ena dopravn? zna?kou za??tku a konce obce a z?rove? nejsou "uvnit?" jin?ho takov?ho s?dla - typicky mal? vesni?ky, do kter?ch vede pouze n?jak? m?stn? komunikace. suburb - Pro ??sti obce, kter? jsou sou??st? n?jak?ho s?dla ozna?en?ho pomoc? place= city, town, village. neighbourhood - Pro obydlen? (10? a v?ce st?l?ch obyvatel) z?kladn? s?deln? jednotky, kter? jsou sou??st? n?jak?ho s?dla ozna?en?ho pomoc? place= city, town, village. locality - Pro neobydlen? z?kladn? s?deln? jednotky, kter? jsou sou??st? n?jak?ho s?dla ozna?en?ho pomoc? place= city, town, village. --- Jsem otev?en jak?mkoliv zm?n?m (to je taky jeden z hlavn?ch d?vod?, pro? jsem se ozval). Ale pokud m?te n?kdo pocit, ?e je n?co ?patn?, zkuste pros?m uv?st konkr?tn? p??klad typu "V obci ABC by podle uveden?ch pravidel m?l b?t uzel DEF s tagem place=XYZ a j? si mysl?m, ?e to je blbost, proto?e... A bylo by vhodn? pravidla zm?nit n?sleduj?c?m zp?sobem..." 2b) population=??? D?vat tag population v?em uzl?m, kter? maj? tag place=city,town,village,hamlet (tj. samostatn? s?dla) podle n?sleduj?c?ho kl??e: i) jedn?-li se o ??st obce: obyvatelstvo z COBE, ii) jedn?-li se pouze o z?kladn? s?deln? jednotku: obyvatelstvo ze ZSJ, iii) jedn?-li se o administrativn? centrum obce: obyvatelstvo z OBCE - (sou?et obyvatelstva ??st? obce z kroku (i)). Tento postup zajist?, ?e sou?et hodnot tagu population ze v?ech s?del na ?zem? obce (admin_level=8) bude zhruba odpov?dat celkov?mu po?tu obyvatel v dan? obci. Jedin?m probl?mem jsou s?dla, kter? jsou ofici?ln? pouze ZSJ, ale nikoliv ??sti obce (tam doch?z? k dvoj?mu zapo??t?v?n?). 3) IMPORT P?esn? postup pros?m ?e?me a? bude jasno v p?edchoz?ch kroc?ch. Obecn? si ale mysl?m, ?e je lep?? za??t poloautomatick?m importem v m?stech, kde jsou ochotn? mape?i, importovan? data tak budou ??dov? vy??? kvality ne? kdy? by se to vzalo jedn?m ?mahem cel? republika (k takov?mu kroku se m??e p?istoupit kdykoliv). Petr Mor?vek aka Xificurk -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: xificurk.vcf Type: text/x-vcard Size: 211 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20111227/b8d675e6/attachment.vcf> -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 262 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20111227/b8d675e6/attachment.pgp>

28.12.2011 12:48:40 (#15)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
550
zdrav?m, zobrazit citaci
> > Probuh, jen ne dalsi import, staci stavajici stav vodnich toku ... 1/2 > > jich je zdvojena. > > vidis, ja treba v tomhle dost zasadne nesouhlasim a naopak jsem za > systematicke importy velmi rad. Nemyslim si, ze OSM ma tolik mapperu, > abychom byli schopni si vsechno zmapovat sami - kolik lidi se brodi > s GPSkou skrz potucky, potoky a ricky? A ano, vim, ze DIBAVOD nebyl > zrovna nejpresnejsi, ale porad radeji neco spravim, kdyz zrovna v danem > miste mam lokalni znalost, treba navic podlozenou UHULem.
hm, jen?e vono to v re?lu tak ??k moc nefunguje ... j? bych taky r?d n?co spravil - a n?co u? jsem pospravoval, ale na n?co jsem si jaksi v?bec netrouf ... p?esto?e m?m m?stn? znalost, p?esto?e m?m ?HUL, p?esto?e m?m i n?jak? z?znamy z GPS ... ono je to docela t??k?, kdy? ?lov?k kouk? na ty dv? waye pro jednu ?eku, a te? vid?, ?e n?kde odpov?d? l?p jedna a n?kde druh?, a rozhoduje se, ?e m? smazat kus n??? pr?ce, bu? jeden nebo druhej (a str?vit ?as na oprav? toho, kde m?? odpov?d? to, co nechal, proto?e p?ece nen? n?jakej kazisv?t a nenech? v map? chyby, o kterejch v?), a te? zji??uje, ?e se nem??e jen tak zastavit na konci waye, ?e by tam m?l do?e?it nav?z?n?, a te? zas nev?, na kterou d?l, a kdy? m? ta ?eka asi 200 kil?k? p?es p?l republiky (a ta jedna way z toho m? t?eba 60 kil?k?), a m? hodinu ?ekat, ne? se mu to v?ecko v?eci?ko okolo postahuje, a tak v?bec ... zobrazit citaci
> Porad mi ale prijde lepsi mit relativne kompletni mapu a tu zpresnovat, nez > mit poloprazdnou mapu.
to je zase argument ... jak?e se tomu ??k?, fale?n? dilema? ?e se nebude importovat ka?d? blbina, s prominut?m, p?ece je?t? neimplikuje, ?e budeme m?t pr?zdnou mapu jinak, j? jsem sice rad?i, kdy? se m??u od n??eho odp?chnout, kdy? u? v t? map? n?co je, ale pokud si m?m vybrat, tak rad?i b?l? m?sto, kter? si dokresl?m, ne? kdy? mus?m n?co t??ce opravovat (a taky se mi nechce opravovat, kdy? u? v map? v?ci jak?-tak? odpov?daj) zobrazit citaci
> Chapu, ze nekteri lide si vyhraji s nejakym kouskem mapy ve svem okoli, > ktere dotahnou k dokonalosti - ale to je pak dobre treba jako vyukovy > material, jak mapovat, nez jako mapa cele CR.
to?, c?lem je asi m?t takovejch lid? co nejv?c ... a j? se ob?v?m, ?e ti se nenal?kaj, pokud budou m?t pocit, ?e ta mapa stoj? za dv? v?ci - v tom smyslu, ?e je ?patn?, ne ?e je ne?pln? hele, j? nejsem proti import?m obecn?, ba naopak, v?tal bych dopln?n? spousty dat (kdyby se K?T kon??n? chyt za nos ...), ale teda zrovna ten DIBAVOD je p??kladem, jak by to fakt dopadnout nem?lo a tak tro?ku m? to nutk?, abych souhlasil s kolegou "prob?h jen ne dal?? import" zobrazit citaci
> Z tohohle pohledu mi prijde i docela skoda, ze jsme neimportovali CORINE - > ostatne podivej se na freemap.sk (myslim, ze to z CORINE improtovali - ac si > tedy nejsem 100% jist), prijde mi, ze je to dost dobre.
tak naokraj, asi z?le??, kam se zrovna kouk?? ... seznamoval jsem tuhle jednoho kamar?da s projektem, no a po zb??n? obhl?dce Bratislavy, p?es kterou jsme se k tomu dostali skrze st??nost na nedostatek leg?ln?ch podklad? pro prezentaci jeho architektonick?ho skvostu, ho samoz?ejm? za?ala zaj?mat jeho rodn? v?ska ... mno, v?ska, ehm ... a nastalo zklam?n?, neb tam tak akor?t byla hlavn? silnice a odbo?ka z n? do sousedn? obce ... co? tedy dalo kr?snou p??le?itost p?edv?st, jak se mapa m??e kreslit, ale dalo dosti nafrak p?edstav? o pou?itelnosti (mimo p?r vybran?ch lokalit) zobrazit citaci
> PS: uvedomuji si, ze tohle je do znacne miry tema na flamewar, ktery > bych zrovna kolem Vanoc nerad rozpoutaval. Berte to prosim rozumne > s rezervou a kdyztak se do sebe pustime az po Novem roce :))
prdla?ky, na V?noce je nejv?c ?asu na odreagov?n? (pokud n?kdo nem? to ?t?st?, ?e si u??v? n?kde na hor?ch mimo dosah netu ;-)) K.

28.12.2011 01:31:52 (#16)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
550
zdar, jen pozn?mka na okraj ... zobrazit citaci
> town a village - Pro s?dla, kter? jsou ozna?ena dopravn? zna?kou za??tku > a konce obce sv?m vlastn?m jm?nem. Pro rozli?en? town a village je > nevhodn? pou??vat ofici?ln? statut obce, jako vhodn?j?? ukazatel se jev? > po?et obyvatel, a to sice z?konn? hranice 3000. Tzn. pokud m? obec > (definovan? hranicemi relace s admin_level=8) 3000 a v?ce obyvatel, m?l > by m?t uzel v roli admin_centre na relaci obce place=town, v?echno > ostatn? place=village
tady to IMHO zase odkr?v? ned?vno ?e?en? probl?m, jak se vypo??dat s "d?le?itost?" po?et obyvatel je jist?m vod?tkem, ale taky to nen? v?e ... popravd?, nech?pu, pro? by to m?lo b?t pro rozli?en? vhodn?j??? tedy, dr?el bych se v tagov?n? toho, jestli dan? s?dlo je form?ln? m?stem ?i nikoli, a ne toho, jestli k n?jak?mu datu m?lo alespo? 3k obyvatel, ale ve vykreslov?n? bych klidn? dal na tu subjektivn? d?le?itost, kter? nebude d?na po?tem obyvatel, n?br? v?znamem v regionu - napad? m? n?kolik s?del za Prahou, kter? maj? status m?sta, ale chc?p tam pes, neb jsou tak akor?t satelitem Prahy, zat?mco jinde cel? region ?ije d?n?m v mnohem men?? obci (m?m te? v hlav? t?ebas v z?padn?ch ?ech?ch Planou u Mari?nsk?ch L?zn?, ale ta teda zrovna u? spl?uje status m?sta ... nicm?n? vzpom?n?m na chalupu kamar?da v Ko?enu, kde to bylo "v?echno do Plan?", a srovn?v?m s bydli?t?m prarodi?? v Lib?ic?ch nad Vltavou, kter? u? m?sto d?vno jsou, a bylo to v nich "v?echno do Prahy" ... a jin? to tam bylo p?ed revoluc?, p?ed de facto z?nikem ?roub?rny, a? obyvatel tam bylo +- stejn?) K.

28.12.2011 02:56:50 (#17)
gravatar

Jan Dudík

<jan.dudik at gmail.com>
302 645
Tak co kdybys pro za??tek p?ipravil n?jak? datasety pro vybran? obce aby si kdokoliv mohl nakouknout, jak by to vypadalo a srovnat se stavem zanesen?m do OSM? nap??klad t?ch 10x city... JD Dne 27. prosince 2011 13:26 "Petr Mor?vek [Xificurk]" <xificurk at gmail.com> napsal(a): zobrazit citaci
> Diskuze ob?as trochu p?edb?h?, tak?e poj?me pros?m popo?ad?. > > > 1) CO IMPORTOVAT? > > Datasety OBCE, COBE a ZSJ. > MCAST se tyka jen statutarn?ch m?st, ale informace, ktere obsahuje, mi > nep?ijdou tak u?ite?n?, aby m?lo smysl ?e?it import. > > > 2) JAK TAGOVAT? > > Z p?edchoz?ch mail? se mi zd?, ?e n?kte?? celkem zbyte?n? m?chaj? > dohromady administrativn? ?len?n? (a data s n?m souvisej?c?) s importem > s?del. > > Administrativn? ?len?n? m?me ji? v OSM v podob? relac? hranic - chcete > v?d?t n?zev, ?zem?, po?et obyvatel, LAU2 kod, titul (statutarn? > m?sto/m?sto/m?stys) n?jak? _obce_ (ve smyslu definovan?m v z?kon?)? > Pod?vejte se na p??slu?nou relaci, ta data tam jsou! > > Druh? v?c (kter? s p?edchoz?m souvis? jen ??ste?n?) jsou jednotliv? > s?dla - to jsou jednotliv? vesnice, m?sta, s?dli?t?, samoty... (a te? > nepou??v?m ani jeden pojem ve v?znamu vymezen?m z?kony). To je to, co > ?lov?k vid? na rozcestn?ku turistick? trasy, na sm?rovk?ch na k?i?ovatce > silnic, to je ten n?zev, co je na ceduli na za??tku/konci obce, to je > ten n?zev, kter? pou??v?me v odpov?di na ot?zku "Kde bydl???". A jsou to > taky pojmenovan? m?sta, kter? bych r?d vid?l na turistick? map?. > > > 2a) place=??? > > P?ekop?ruju, co jsem navrhnul j? na wiki: > --- > city - Moment?ln? je v ?R 10 m?st s t?mto tagem (Brno, ?esk? Bud?jovice, > Hradec Kr?lov?, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plze?, Praha, ?st? > nad Labem). Tento stav by m?l b?t zachov?n. > > town a village - Pro s?dla, kter? jsou ozna?ena dopravn? zna?kou za??tku > a konce obce sv?m vlastn?m jm?nem. Pro rozli?en? town a village je > nevhodn? pou??vat ofici?ln? statut obce, jako vhodn?j?? ukazatel se jev? > po?et obyvatel, a to sice z?konn? hranice 3000. Tzn. pokud m? obec > (definovan? hranicemi relace s admin_level=8) 3000 a v?ce obyvatel, m?l > by m?t uzel v roli admin_centre na relaci obce place=town, v?echno > ostatn? place=village > > hamlet - Pro s?dla, kter? nejsou ozna?ena dopravn? zna?kou za??tku a > konce obce a z?rove? nejsou "uvnit?" jin?ho takov?ho s?dla - typicky > mal? vesni?ky, do kter?ch vede pouze n?jak? m?stn? komunikace. > > suburb - Pro ??sti obce, kter? jsou sou??st? n?jak?ho s?dla ozna?en?ho > pomoc? place= city, town, village. > > neighbourhood - Pro obydlen? (10? a v?ce st?l?ch obyvatel) z?kladn? > s?deln? jednotky, kter? jsou sou??st? n?jak?ho s?dla ozna?en?ho pomoc? > place= city, town, village. > > locality - Pro neobydlen? z?kladn? s?deln? jednotky, kter? jsou sou??st? > n?jak?ho s?dla ozna?en?ho pomoc? place= city, town, village. > --- > Jsem otev?en jak?mkoliv zm?n?m (to je taky jeden z hlavn?ch d?vod?, pro? > jsem se ozval). Ale pokud m?te n?kdo pocit, ?e je n?co ?patn?, zkuste > pros?m uv?st konkr?tn? p??klad typu "V obci ABC by podle uveden?ch > pravidel m?l b?t uzel DEF s tagem place=XYZ a j? si mysl?m, ?e to je > blbost, proto?e... A bylo by vhodn? pravidla zm?nit n?sleduj?c?m > zp?sobem..." > > > 2b) population=??? > > D?vat tag population v?em uzl?m, kter? maj? tag > place=city,town,village,hamlet (tj. samostatn? s?dla) podle > n?sleduj?c?ho kl??e: > i) jedn?-li se o ??st obce: obyvatelstvo z COBE, > ii) jedn?-li se pouze o z?kladn? s?deln? jednotku: obyvatelstvo ze ZSJ, > iii) jedn?-li se o administrativn? centrum obce: obyvatelstvo z OBCE - > (sou?et obyvatelstva ??st? obce z kroku (i)). > > Tento postup zajist?, ?e sou?et hodnot tagu population ze v?ech s?del na > ?zem? obce (admin_level=8) bude zhruba odpov?dat celkov?mu po?tu > obyvatel v dan? obci. Jedin?m probl?mem jsou s?dla, kter? jsou ofici?ln? > pouze ZSJ, ale nikoliv ??sti obce (tam doch?z? k dvoj?mu zapo??t?v?n?). > > > 3) IMPORT > > P?esn? postup pros?m ?e?me a? bude jasno v p?edchoz?ch kroc?ch. > Obecn? si ale mysl?m, ?e je lep?? za??t poloautomatick?m importem v > m?stech, kde jsou ochotn? mape?i, importovan? data tak budou ??dov? > vy??? kvality ne? kdy? by se to vzalo jedn?m ?mahem cel? republika (k > takov?mu kroku se m??e p?istoupit kdykoliv). > > > Petr Mor?vek aka Xificurk > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- -- Ing. Jan Dud?k

28.12.2011 03:37:22 (#18)
gravatar

LM_1

<flukas.robot+osm at gmail.com>
103
Co se t?k? tagov?n? tak se nejlep?? zd? n?vrh Petra Mor?vka (city ru?n? vybran? nejv?t?? m?sta, town obce >3000, village ostatn? obce, samoty s?dla, kter? nejsou obc?, locality pojmenovan? m?sta, kde nikdo nebydl?. Kop?rov?n? form?ln?ho statutu statut?rn? m?sto/m?sto/m?stys/vesnice ned?v? smysl, proto?e 1. neodpov?d? ani po?tem d?len? city/town/village 2. status m?sta nesouvis? s jeho velikost? ani v?znamem, a podporovat ment?ln? masturbaci obyvatel samot s p?r obyvateli, ?e jsou m?stem nen? na m?st? 3. vypov?dac? hodnota by m?la b?t univerz?ln? => m?lo by se pou??t celosv?tov? srovnateln? m???tko jako je po?et obyvatel. Proti vlastn?mu importu nic nem?m, ale rad?i budu m?t polopr?zdnou mapu, kde v?echno bude spr?vn? ne? mapu plnou nesmysl? a duplicit. Opravovat chyby je ?asto mnohem hor?? ne? za??t na ?isto (t?k? se mj. i importovan?ch ?patn? um?st?n?ch adresn?ch bod?) LM_1 Dne 27. prosince 2011 13:26 "Petr Mor?vek [Xificurk]" <xificurk at gmail.com> napsal(a): zobrazit citaci
> Diskuze ob?as trochu p?edb?h?, tak?e poj?me pros?m popo?ad?. > > > 1) CO IMPORTOVAT? > > Datasety OBCE, COBE a ZSJ. > MCAST se tyka jen statutarn?ch m?st, ale informace, ktere obsahuje, mi > nep?ijdou tak u?ite?n?, aby m?lo smysl ?e?it import. > > > 2) JAK TAGOVAT? > > Z p?edchoz?ch mail? se mi zd?, ?e n?kte?? celkem zbyte?n? m?chaj? > dohromady administrativn? ?len?n? (a data s n?m souvisej?c?) s importem > s?del. > > Administrativn? ?len?n? m?me ji? v OSM v podob? relac? hranic - chcete > v?d?t n?zev, ?zem?, po?et obyvatel, LAU2 kod, titul (statutarn? > m?sto/m?sto/m?stys) n?jak? _obce_ (ve smyslu definovan?m v z?kon?)? > Pod?vejte se na p??slu?nou relaci, ta data tam jsou! > > Druh? v?c (kter? s p?edchoz?m souvis? jen ??ste?n?) jsou jednotliv? > s?dla - to jsou jednotliv? vesnice, m?sta, s?dli?t?, samoty... (a te? > nepou??v?m ani jeden pojem ve v?znamu vymezen?m z?kony). To je to, co > ?lov?k vid? na rozcestn?ku turistick? trasy, na sm?rovk?ch na k?i?ovatce > silnic, to je ten n?zev, co je na ceduli na za??tku/konci obce, to je > ten n?zev, kter? pou??v?me v odpov?di na ot?zku "Kde bydl???". A jsou to > taky pojmenovan? m?sta, kter? bych r?d vid?l na turistick? map?. > > > 2a) place=??? > > P?ekop?ruju, co jsem navrhnul j? na wiki: > --- > city - Moment?ln? je v ?R 10 m?st s t?mto tagem (Brno, ?esk? Bud?jovice, > Hradec Kr?lov?, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plze?, Praha, ?st? > nad Labem). Tento stav by m?l b?t zachov?n. > > town a village - Pro s?dla, kter? jsou ozna?ena dopravn? zna?kou za??tku > a konce obce sv?m vlastn?m jm?nem. Pro rozli?en? town a village je > nevhodn? pou??vat ofici?ln? statut obce, jako vhodn?j?? ukazatel se jev? > po?et obyvatel, a to sice z?konn? hranice 3000. Tzn. pokud m? obec > (definovan? hranicemi relace s admin_level=8) 3000 a v?ce obyvatel, m?l > by m?t uzel v roli admin_centre na relaci obce place=town, v?echno > ostatn? place=village > > hamlet - Pro s?dla, kter? nejsou ozna?ena dopravn? zna?kou za??tku a > konce obce a z?rove? nejsou "uvnit?" jin?ho takov?ho s?dla - typicky > mal? vesni?ky, do kter?ch vede pouze n?jak? m?stn? komunikace. > > suburb - Pro ??sti obce, kter? jsou sou??st? n?jak?ho s?dla ozna?en?ho > pomoc? place= city, town, village. > > neighbourhood - Pro obydlen? (10? a v?ce st?l?ch obyvatel) z?kladn? > s?deln? jednotky, kter? jsou sou??st? n?jak?ho s?dla ozna?en?ho pomoc? > place= city, town, village. > > locality - Pro neobydlen? z?kladn? s?deln? jednotky, kter? jsou sou??st? > n?jak?ho s?dla ozna?en?ho pomoc? place= city, town, village. > --- > Jsem otev?en jak?mkoliv zm?n?m (to je taky jeden z hlavn?ch d?vod?, pro? > jsem se ozval). Ale pokud m?te n?kdo pocit, ?e je n?co ?patn?, zkuste > pros?m uv?st konkr?tn? p??klad typu "V obci ABC by podle uveden?ch > pravidel m?l b?t uzel DEF s tagem place=XYZ a j? si mysl?m, ?e to je > blbost, proto?e... A bylo by vhodn? pravidla zm?nit n?sleduj?c?m > zp?sobem..." > > > 2b) population=??? > > D?vat tag population v?em uzl?m, kter? maj? tag > place=city,town,village,hamlet (tj. samostatn? s?dla) podle > n?sleduj?c?ho kl??e: > i) jedn?-li se o ??st obce: obyvatelstvo z COBE, > ii) jedn?-li se pouze o z?kladn? s?deln? jednotku: obyvatelstvo ze ZSJ, > iii) jedn?-li se o administrativn? centrum obce: obyvatelstvo z OBCE - > (sou?et obyvatelstva ??st? obce z kroku (i)). > > Tento postup zajist?, ?e sou?et hodnot tagu population ze v?ech s?del na > ?zem? obce (admin_level=8) bude zhruba odpov?dat celkov?mu po?tu > obyvatel v dan? obci. Jedin?m probl?mem jsou s?dla, kter? jsou ofici?ln? > pouze ZSJ, ale nikoliv ??sti obce (tam doch?z? k dvoj?mu zapo??t?v?n?). > > > 3) IMPORT > > P?esn? postup pros?m ?e?me a? bude jasno v p?edchoz?ch kroc?ch. > Obecn? si ale mysl?m, ?e je lep?? za??t poloautomatick?m importem v > m?stech, kde jsou ochotn? mape?i, importovan? data tak budou ??dov? > vy??? kvality ne? kdy? by se to vzalo jedn?m ?mahem cel? republika (k > takov?mu kroku se m??e p?istoupit kdykoliv). > > > Petr Mor?vek aka Xificurk > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

28.12.2011 03:47:41 (#19)
gravatar

Petr Holub

<hopet at ics.muni.cz>
290 3608
Zdravim, zobrazit citaci
> j? bych taky r?d n?co spravil - a n?co u? jsem pospravoval, ale na n?co jsem > si jaksi v?bec netrouf ... p?esto?e m?m m?stn? znalost, p?esto?e m?m ?HUL, > p?esto?e m?m i n?jak? z?znamy z GPS ... > > ono je to docela t??k?, kdy? ?lov?k kouk? na ty dv? waye pro jednu ?eku, a te? > vid?, ?e n?kde odpov?d? l?p jedna a n?kde druh?, a rozhoduje se, ?e m? smazat > kus n??? pr?ce, bu? jeden nebo druhej (a str?vit ?as na oprav? toho, kde m?? > odpov?d? to, co nechal, proto?e p?ece nen? n?jakej kazisv?t a nenech? v map? > chyby, o kterejch v?), a te? zji??uje, ?e se nem??e jen tak zastavit na konci > waye, ?e by tam m?l do?e?it nav?z?n?, a te? zas nev?, na kterou d?l, a kdy? m? > ta ?eka asi 200 kil?k? p?es p?l republiky (a ta jedna way z toho m? t?eba 60 > kil?k?), a m? hodinu ?ekat, ne? se mu to v?ecko v?eci?ko okolo postahuje, a > tak v?bec ...
ja to delam tak, ze vezmu DIBAVODi cestu, opravim jeji tvar podle svych nejlepsich znalosti, i s vyuzitim te variantni cesty (ten druhy way pro reku, jak tomu rikas), a poznacim dibavod:error=shape. Variantni cestu zkontroluji, jestli neobsahuje nejake zajimave tagy, prevedu ji na tu DIBAVODi a pote tu varitantni cestu zlikviduji. Neprijde mi to jako vandalismus, protoze se snazim zachovat vse, nad cim uz nekdo manualne pracoval. Duvod, proc pouzivam ty DIBAVODi cesty je v tom, ze vytvareji pomerne ucelenou sit (navazani), kterou z tech ostatnich podkladu a znalosti dle meho nazoru jde docela dobre zpresnovat (vetsinou se jedna o upravu tvaru, at uz reky nebo vodni plochy). Takoveho slucovani ruznych verzi veci jsem pri distribuovanem vyvoji softwaru zazil docela dost - kdyz si clovek rozmysli dopredu strategii, jak s tim bude pracovat, tak to zas tolik casu nebere. Jinak mi prijde, ze ten DIBAVOD slouzi trochu zbytecne jako otloukanek. Zas tak strasne nepresny mi neprijde. Ze se od jejich mapovani neco zmenilo, nejaka nadrz ubylo nebo pribyla je prece normalni. Stejne tak se vyviji vsechno na svete a ruzne veci musime a budeme muset premapovavat. Naopak to, co tam lidi obcas nahrnuli z kominace UHULu a katastralky (vcetne mych editaci) obcas taky zrovna presne neni, specialne kdyz je to kryte vegetaci. zobrazit citaci
> to je zase argument ... jak?e se tomu ??k?, fale?n? dilema? > > ?e se nebude importovat ka?d? blbina, s prominut?m, p?ece je?t? neimplikuje, > ?e budeme m?t pr?zdnou mapu
Nemyslim si, ze vodni toky a plochy jsou z pohledu mapovani blbina. Jestli potrebujeme ta sidla, jak se ted resi, je na diskusi - muj nazor je ano, ale plne podporuji to, abychom danou vec prodiskutovali. Duvod me reakce byl v tom, ze byl zas DIBAVOD pouzity jako pendrek. zobrazit citaci
> to?, c?lem je asi m?t takovejch lid? co nejv?c ... a j? se ob?v?m, ?e ti se > nenal?kaj, pokud budou m?t pocit, ?e ta mapa stoj? za dv? v?ci - v tom smyslu, > ?e je ?patn?, ne ?e je ne?pln? > > seznamoval jsem tuhle jednoho kamar?da s projektem, no a po zb??n? obhl?dce > Bratislavy, p?es kterou jsme se k tomu dostali skrze st??nost na nedostatek > leg?ln?ch podklad? pro prezentaci jeho architektonick?ho skvostu, ho > samoz?ejm? za?ala zaj?mat jeho rodn? v?ska ... mno, v?ska, ehm ... a nastalo > zklam?n?, neb tam tak akor?t byla hlavn? silnice a odbo?ka z n? do sousedn? > obce ... co? tedy dalo kr?snou p??le?itost p?edv?st, jak se mapa m??e kreslit, > ale dalo dosti nafrak p?edstav? o pou?itelnosti (mimo p?r vybran?ch lokalit)
Prijde mi, ze si v techto dvou odstavcich trochu protirecis (schvalne jsem je dal k sobe). V prvni rikas, ze neuplna mapa tolik neodradi a ve druhem zrovna uvadis priklad, kdy odradila. Ostatne vezmi si, ze i komercni poskytovatele map pouzivaji docela dost mechanismus hlaseni chyb v mape. Ohledne Slovenska jsem zminoval je pokryti povrchu - nemaji naimportovane vse, jak zminuji tady: http://wiki.freemap.sk/CLC specialne zapad Slovenska. Priklad toho, co se mi docela libi, je treba tady: http://www.freemap.sk/?l=3111-c27e zobrazit citaci
> hele, j? nejsem proti import?m obecn?, ba naopak, v?tal bych dopln?n? spousty > dat (kdyby se K?T kon??n? chyt za nos ...), ale teda zrovna ten DIBAVOD je
Ad KCT - musim rict, ze zrovna tyhle data nevim, jak bychom importovali :) Protoze znacky vedou obcas po cestach a necestach - a jak rozlisis, co by se v pripade stopy dane znacky melo povazovat za duplicitu a co za novou cestu. Ale treba bychom neco vymysleli. Petr

28.12.2011 10:56:33 (#20)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
Karel Voln? napsal(a): zobrazit citaci
>> town a village - Pro s?dla, kter? jsou ozna?ena dopravn? zna?kou za??tku >> a konce obce sv?m vlastn?m jm?nem. Pro rozli?en? town a village je >> nevhodn? pou??vat ofici?ln? statut obce, jako vhodn?j?? ukazatel se jev? >> po?et obyvatel, a to sice z?konn? hranice 3000. Tzn. pokud m? obec >> (definovan? hranicemi relace s admin_level=8) 3000 a v?ce obyvatel, m?l >> by m?t uzel v roli admin_centre na relaci obce place=town, v?echno >> ostatn? place=village > > tady to IMHO zase odkr?v? ned?vno ?e?en? probl?m, jak se vypo??dat s > "d?le?itost?"
Obecn? jsou lok?ln? "d?le?itost" s?dla a rozli?en? venkovsk? vesnice vs. m?sto dv? r?zn? v?ci. J? jsem se sna?il adresovat to druh?. Je pravda, ?e u n?s v republice budou ob? kategorizace velmi podobn?, ale p?est?v? to platit jakmile se p?estanem omezovat jen na na?i kotlinu. zobrazit citaci
> po?et obyvatel je jist?m vod?tkem, ale taky to nen? v?e ... popravd?, nech?pu, > pro? by to m?lo b?t pro rozli?en? vhodn?j???
Ano, vy??? po?et obyvatel je jen jedn?m z mnoha znak? m?sta, a kdy? se pou?ije jako krit?rium pro rozli?en? place=town/village, ur?it? se najdou n?kter? m?sta, kter? by si zaslou?ila otagovat jinak ne? ??k? po?et obyvatel. ALE je to lep?? ne? titul m?sta, kter? ne??k? o typu s?dla zhola nic. Proto?e podle titulu ud?len?ho obci stoj? na jednom konci spektra p?r bar?k? u silnice jm?nem m?sto P?ebuz [1] se 74 obyvateli, kde chc?p pes. A na tom druh?m stoj? vesnice Jesenice [2] s pov??en?m obecn?m ??adem, obchody, bankomaty, ?kolou... Takhle v??n? ne! Kdy? se pou?ije jako krit?rium po?et obyvatel, tak to nebude perfektn?, ale dle m?ho n?zoru dostate?n?... Pokud si st?le n?kdo mysl?, ?e po?et obyvatel je stra?n? ?patn? krit?rium pro rozhodnut? jestli se jedn? o venkovsk? nebo m?stsk? s?dlo, zkuste naj?t n?jak? konkr?tn? podobn? k?iklav? nesoulad. Petr Mor?vek aka Xificurk [1] http://mapy.cz/s/2K37 [2] http://mapy.cz/s/2K3i -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: xificurk.vcf Type: text/x-vcard Size: 211 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20111228/515b56f0/attachment-0001.vcf> -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 262 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20111228/515b56f0/attachment-0001.pgp>

28.12.2011 11:35:01 (#21)
gravatar

Petr Balíček

<PBalicek at seznam.cz>
24
Vcelku s tebou souhlasim, ale zd? se, ?e posoudit, co je m?sto a co ne neni jednoduch? v?c ;) ?ist? podle po?tu obyvatel nelze - to by pak tagy ?place? a ?population? obsahovaly stejnou informaci. Ofici?ln? status taky neni ide?ln? kv?li m?stys?m, minim?st?m a maxivesnic?m. Co takhle vymyslet jak?si komplexn? rozhodovac? pravidlo tak, aby bylo mo?no rozhodnout objektivn?? P?edstavoval bych si to zhruba takhle: 1) 3000+ ob. => 2 body; 500-3000 ob. => 1 bod; 0-500 ob. => 0 b 2) ofici?ln? status: m?sto =>3 b; m?stys => 2 b; obec => 1 b; ??st obce => 0 b 3) kino: ano => 1 b; ne => 0 b 4) hospoda: ano => 1 b; ne => 0 b 5) supermarket(y): 2 a v?ce => 2 b; 1 => 1 b; 0 = 0 b ... ... ... sou?et bod?: 10+ => town 5-10 => village 0-5 => hamlet zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: "Petr Mor?vek [Xificurk]" <xificurk at gmail.com> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] UIR-ZSJ - ??sti obce, z?kladn? s?deln? jednotky > Datum: 28.12.2011 22:57:14 > ---------------------------------------- > Karel Voln? napsal(a): > >> town a village - Pro s?dla, kter? jsou ozna?ena dopravn? zna?kou za??tku > >> a konce obce sv?m vlastn?m jm?nem. Pro rozli?en? town a village je > >> nevhodn? pou??vat ofici?ln? statut obce, jako vhodn?j?? ukazatel se jev? > >> po?et obyvatel, a to sice z?konn? hranice 3000. Tzn. pokud m? obec > >> (definovan? hranicemi relace s admin_level=8) 3000 a v?ce obyvatel, m?l > >> by m?t uzel v roli admin_centre na relaci obce place=town, v?echno > >> ostatn? place=village > > > > tady to IMHO zase odkr?v? ned?vno ?e?en? probl?m, jak se vypo??dat s > > "d?le?itost?" > > Obecn? jsou lok?ln? "d?le?itost" s?dla a rozli?en? venkovsk? vesnice vs. > m?sto dv? r?zn? v?ci. J? jsem se sna?il adresovat to druh?. Je pravda, > ?e u n?s v republice budou ob? kategorizace velmi podobn?, ale p?est?v? > to platit jakmile se p?estanem omezovat jen na na?i kotlinu. > > > po?et obyvatel je jist?m vod?tkem, ale taky to nen? v?e ... popravd?, nech?pu, > > > pro? by to m?lo b?t pro rozli?en? vhodn?j??? > > Ano, vy??? po?et obyvatel je jen jedn?m z mnoha znak? m?sta, a kdy? se > pou?ije jako krit?rium pro rozli?en? place=town/village, ur?it? se > najdou n?kter? m?sta, kter? by si zaslou?ila otagovat jinak ne? ??k? > po?et obyvatel. > ALE je to lep?? ne? titul m?sta, kter? ne??k? o typu s?dla zhola nic. > > Proto?e podle titulu ud?len?ho obci stoj? na jednom konci spektra p?r > bar?k? u silnice jm?nem m?sto P?ebuz [1] se 74 obyvateli, kde chc?p pes. > A na tom druh?m stoj? vesnice Jesenice [2] s pov??en?m obecn?m ??adem, > obchody, bankomaty, ?kolou... Takhle v??n? ne! > > Kdy? se pou?ije jako krit?rium po?et obyvatel, tak to nebude perfektn?, > ale dle m?ho n?zoru dostate?n?... > > Pokud si st?le n?kdo mysl?, ?e po?et obyvatel je stra?n? ?patn? > krit?rium pro rozhodnut? jestli se jedn? o venkovsk? nebo m?stsk? s?dlo, > zkuste naj?t n?jak? konkr?tn? podobn? k?iklav? nesoulad. > > Petr Mor?vek aka Xificurk > > [1] http://mapy.cz/s/2K37 > [2] http://mapy.cz/s/2K3i > > >

28.12.2011 11:52:55 (#22)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
Petr Bal??ek napsal(a): zobrazit citaci
> Vcelku s tebou souhlasim, ale zd? se, ?e posoudit, co je m?sto a co ne neni jednoduch? v?c ;)
To nen? :-) zobrazit citaci
> ?ist? podle po?tu obyvatel nelze - to by pak tagy ?place? a ?population? obsahovaly stejnou informaci.
Stejnou informaci by neobsahovaly - population by bylo p?esn?j?? - taky si nikdo nest??uje, ?e t?eba tracktype=grade3 obsahuje v podstat? stejnou informaci jako highway=track. Nav?c s hodnotou place by se dalo vy v?jime?n?ch p??padech hnout nez?visle na population. Ale st?le sem nikdo nehodil konkr?tn? p??klad toho v?jime?n?ho p??padu ;) A tento p??klad by m?l b?t v?choz?m bodem pro p??padn? zlep?en? (a zeslo?it?n?) rozhodovac?ho krit?ria! zobrazit citaci
> Ofici?ln? status taky neni ide?ln? kv?li m?stys?m, minim?st?m a maxivesnic?m. > Co takhle vymyslet jak?si komplexn? rozhodovac? pravidlo tak, aby bylo mo?no rozhodnout objektivn?? > P?edstavoval bych si to zhruba takhle: > > 1) 3000+ ob. => 2 body; 500-3000 ob. => 1 bod; 0-500 ob. => 0 b > 2) ofici?ln? status: m?sto =>3 b; m?stys => 2 b; obec => 1 b; ??st obce => 0 b > 3) kino: ano => 1 b; ne => 0 b > 4) hospoda: ano => 1 b; ne => 0 b > 5) supermarket(y): 2 a v?ce => 2 b; 1 => 1 b; 0 = 0 b > ... > ... > ... > sou?et bod?: > 10+ => town > 5-10 => village > 0-5 => hamlet
Tohle je jedna z cest, kterou se vydat... ale dokud n?kdo neuk??e, kde a pro? nefunguje jednoduch? pravidlo o po?tu obyvatel, tak ?e??me teoretick? probl?m, kter? t?eba ani neexistuje. Pokud t?ch v?jime?n?ch p??pad? nebude moc (a je?t? k tomu budou v takov? ?ed? z?n? m?sto-vesnic), tak nem? cenu vym??let n?jak? zb?silosti, t?ch p?r p??pad? se d? vy?e?it dohodou a ru?n? opravou. Petr Mor?vek aka Xificurk -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: xificurk.vcf Type: text/x-vcard Size: 211 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20111228/59601e73/attachment.vcf> -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 262 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20111228/59601e73/attachment.pgp>

31.12.2011 01:17:44 (#23)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
716
Ahoj, podle tvych pripominek jsem: 1) navrhl upravu systemu tagovani tak, aby umoznoval maximalni automatizaci preferoval pocet obyvatel a mirne zohlednoval i status sidla. [1] 2) vytvoril jsem datasety prostorovych vztahu OBCE x COBE a dale COBE x ZSJ, na zaklade nich lze urcit zda jde o soucast jineho sidla, nebo je separovane. Algoritmem jsou 3 funkce, ktere odvozuji prostorovou velikost dle poctu obyvatel. Neni to uplne presne (daleko vice nez kruznice by sedela elipsa), ale ma to vysokou uspesnost. Nepresnost je ve prospech ctvrti. 3) na zaklade vyse uvedenych si myslim, ze OBCE a COBE (to co nejvice v mape chybi) lze importovat po vyreseni konfliktu automaticky. Nabizi se importovat to po okresech, to je realne zvladnout. 4) O osudu ZSJ ma zrejme smysl uvazovat jen individualne, opravdu obsahuji casto jen urednicke nazvy, nez nazvy skutecne uzivane. ha hanoj [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Users:Xificurk/Import_UIR-ZSJ#Alternativn.C3.AD_syst.C3.A9m_tag.C5.AF_.28Hanoj.29 [2] http://osm.templ.net/osm-uir-anal.tar.gz Dne 27. prosince 2011 12:09 "Petr Mor?vek [Xificurk]" <xificurk at gmail.com> napsal(a): zobrazit citaci
> hanoj napsal(a): >> *** Napr. toto ja chapu jako subjektivni: "Pro s?dla, kter? jsou >> ozna?ena dopravn? zna?kou za??tku a konce obce sv?m vlastn?m jm?nem.", >> protoze vetsinu sidel nikdo z OSM nenavstivil. Ocekaval bych proto >> nejakou exaktnost. > > Aha, v tom p??pad? ka?d? rozum?me n?co jin?ho pod ozna?en?m > "subjektivn?" a "exaktn?" :-) > Navr?en? sch?ma je skute?n? exaktn? a objektivn?, tzn. v?bec do hry > nevstupuj? osobn? n?zory jednotliv?ch lid?, jen hol? fakta; to, ?e > n?kte?? neznaj? v?echna fakta, je vedlej??. > Pokud ?lov?k oblast aspo? trochu zn?, tak tag place podle dan?ch > pravidel ur?? dob?e... a pokud dojde ke sporu, tak je tu v?dycky mo?nost > dojet na m?sto a protivn?kovi oml?tit zna?ku o hlavu :D > >>> A proto je taky import poloautomatick? a po jednotliv?ch obc?ch. >> *** To jo, ale mame 6 tisic obci, 13 tisic sidel, 24 tisic ZSJ. Je >> realne je to provest poloautomaticky? > > Nev?m a nedozv?me se to jinak ne? t?m, ?e to zkus?me... A po??d tvrd?m, > ?e je lep?? ud?lat by? jen malou ??st poloautomaticky s kontrolou a a? > potom zbytek holt s ni??? kvalitou automaticky. > Hlavn? probl?m hromadn?ho importu je, ?e nevid?m zp?sob, jak vyhled?vat > mo?n? chyby a naj?t si oblast importu, kter? nen? zkontrolovan? a opraven?. > >> *** DIBAVOD dopadl tak jak dopadl proto, ze se nikdo nejakyma >> duplicitama, pres me namitky, nechtel zaobirat. Na duplicity UIR-ZSJ >> jsi, pokud dobre chapu wiki, pripravil skripty. > > Na v?t?inu ano, ale jsou situace, kdy se bez lidsk?ho mozku neobejdem - > uzel nen? mo?n? posunout/odstranit, proto?e je odkazov?n cestou/relac?, > je nekompatibiln? s ODbL a obsahuje n?jak? netrivi?ln? tagy, m? > zkomolen? nebo trochu jin? jm?no ne? v UIR (v Pardubic?ch nap?. ZSJ > "S?dli?t? Dubina" vs. uzel "Dubina"). > >>> 2) Spr?vn? tagov?n? je t?eba pro smyslupln? dopln?n? ?daje o obyvatelstu >>> [1]. Sice je pravda, ?e tohle se d? u? dopl?ovat a aktualizovat >>> automaticky (a m?m to v pl?nu), ale imho je lep?? to d?lat v?e p?i jednom. >> *** ja myslel ze to tvuj skript umi. > > Ano, dopln? po?ty obyvatel, ale p?edt?m mus? n?kdo ozna?it, co jsou > samostatn? vesnice, bez toho to nem? moc smysl... a na to je pot?eba > lidsk? mozek a m?stn? znalost. > > >>>> city ... m?sto (admin_level=6, OBCE.DBF), obyv= 90.000+ (nevejdou se >>>> krajsk? m?sta se Jihlava, Karlovy Vary, Zl?n) >>> >>> 90.000+ je sou?asn? situace. Je n?jak? d?vod tam p?id?vat i v?echna >>> krajsk? m?sta? Je opravdu t?eba Jihlava tak d?le?it?, a co t?eba >>> Hav??ov, Most, D???n? >> *** ja to konstatuji, nemam s tim problem a ocekaval bych toto info na wiki. >> >> >>>> hamlet ... cast obce (COBE.DBF) >>> >>> Ch?pu asi o co ses t?m sna?il, ale... >>> 1) Chodov, ?izkov, Vinohrady v Praze nejsou hamlet :-) >>> >>> ... >>> >>>> suburb ... mestska cast (MCAST.DBF) >>> >>> MCAST.DBF mi moc u?ite?n? nep?ijde - Praha 1-22, Pardubice 1-8, ... mno >>> nev?m... >> *** OK, statutarni mesta to maji jinak. Ty se opravu daji vyresit rucne. > > Statutarn? m?sta maj? nav?c d?len? na MCAST, kter? mi (jak u? jsem psal) > moc u?ite?n? nep?ijde. Ale probl?m s COBE a hamlet nen? omezen jen na n? > (pra?sk? s?dli?t? jsem zvolil jen jako vhodnou uk?zku). > > Petr Mor?vek aka Xificurk > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

31.12.2011 02:44:32 (#24)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
hanoj napsal(a): zobrazit citaci
> 2) vytvoril jsem datasety prostorovych vztahu OBCE x COBE a dale COBE > x ZSJ, na zaklade nich lze urcit zda jde o soucast jineho sidla, nebo > je separovane. Algoritmem jsou 3 funkce, ktere odvozuji prostorovou > velikost dle poctu obyvatel. Neni to uplne presne (daleko vice nez > kruznice by sedela elipsa), ale ma to vysokou uspesnost. Nepresnost je > ve prospech ctvrti.
Ugh, soubory jsem otev?el, ale nev?m na co vlastn? kouk?m :-) N?jak? dal?? koment?? by se hodil, co to je a jakou cestou se k tomu dosp?lo by se hodil ;) zobrazit citaci
> 4) O osudu ZSJ ma zrejme smysl uvazovat jen individualne, opravdu > obsahuji casto jen urednicke nazvy, nez nazvy skutecne uzivane.
Tady se teda neshodnem (mo?n? to z?le?? na oblasti, kam se ?lov?k d?v?). Pardubice: ZSJ obsahuje n?zvy s?dli?? (Vi??ovka, Dubina, ...), kter? se b??n? pou??vaj?. COBE obsahuj? n?zvy, kter? se vyskytuj? leda tak na ob?ance :-) plus n?zvy okoln?ch vesnic, kter? administrativn? pat?? pod Pardubice. MCAST obsahuje ou?ednick? d?len? na Pardubice I-VIII, jeho? existenci zaregistruju jednou za ?ty?i roky p?i komun?ln?ch volb?ch. Kdy? jsem se d?val i na men?? obce, co zn?m dob?e, tak ZSJ taky obsahovalo u?ite?n? n?zvy - typicky mal? vesni?ky a osady, kter? se na turistick?ch map?ch b??n? zna??. A u? kdy? se to p?ed ?asem ?e?ilo, tak jzvc upozor?oval [1] na n?kter? dal?? d?le?it? ZSJ. Petr Mor?vek aka Xificurk [1] http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2011-September/006804.html -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: xificurk.vcf Type: text/x-vcard Size: 211 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20111231/600102f8/attachment.vcf> -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 262 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20111231/600102f8/attachment.pgp>

2.1.2012 12:16:02 (#25)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
716
zobrazit citaci
>> 2) vytvoril jsem datasety prostorovych vztahu OBCE x COBE a dale COBE >> x ZSJ, na zaklade nich lze urcit zda jde o soucast jineho sidla, nebo >> je separovane. Algoritmem jsou 3 funkce, ktere odvozuji prostorovou >> velikost dle poctu obyvatel. Neni to uplne presne (daleko vice nez >> kruznice by sedela elipsa), ale ma to vysokou uspesnost. Nepresnost je >> ve prospech ctvrti. > Ugh, soubory jsem otev?el, ale nev?m na co vlastn? kouk?m :-) N?jak? > dal?? koment?? by se hodil, co to je a jakou cestou se k tomu dosp?lo by > se hodil ;)
*** postup je popsan vyse, funkce vztahu mezi rozlohou a poctem obyvatel sidla poskytnu na pozadani. Dulezity je vystup, zbytek je graficka ilustrace: * soubor uir_cobe_SJ_obce.dbf je puvodni COBE.DBF s pripojenymi sloupci a atributy prvniho sidla typu OBCE.DBF, na jehoz zastavenem uzemi lezi. * soubory uir_zsj_SJ_cobe.dbf je puvodni ZSJ.DBF s pripojenymi sloupci a atributy prvniho sidla typu COBE.DBF, na jehoz zastavenem uzemi lezi. Tedy na zaklade vyse uvedeneho lze s vysokou mirou uspesnosti rozhodnout zda sidlo je neighbourhood nebo village/hamlet/isolated_dwelling. zobrazit citaci
>> 4) O osudu ZSJ ma zrejme smysl uvazovat jen individualne, opravdu >> obsahuji casto jen urednicke nazvy, nez nazvy skutecne uzivane. > > Tady se teda neshodnem (mo?n? to z?le?? na oblasti, kam se ?lov?k d?v?). > > Pardubice: > ZSJ obsahuje n?zvy s?dli?? (Vi??ovka, Dubina, ...), kter? se b??n? > pou??vaj?. > COBE obsahuj? n?zvy, kter? se vyskytuj? leda tak na ob?ance :-) plus > n?zvy okoln?ch vesnic, kter? administrativn? pat?? pod Pardubice. > MCAST obsahuje ou?ednick? d?len? na Pardubice I-VIII, jeho? existenci > zaregistruju jednou za ?ty?i roky p?i komun?ln?ch volb?ch. > > Kdy? jsem se d?val i na men?? obce, co zn?m dob?e, tak ZSJ taky > obsahovalo u?ite?n? n?zvy - typicky mal? vesni?ky a osady, kter? se na > turistick?ch map?ch b??n? zna??. > > A u? kdy? se to p?ed ?asem ?e?ilo, tak jzvc upozor?oval [1] na n?kter? > dal?? d?le?it? ZSJ.
*** To je OK, krom prikladu, ktery je statutarni mesto. Ja se snazim vybrat nejjednoduseji ty casti UIR-ZSJ, ktere lze s vysokou uspesnosti importovat ve velkych kusech (rekneme okresech) a to COBE.DBF a OBCE.DBF. U ZSJ je zvysena mira selekce nutna, tudiz chapu potrebnost poloautomatickeho postupu. ha hanoj

2.1.2012 04:53:21 (#26)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
hanoj napsal(a): zobrazit citaci
> *** postup je popsan vyse, funkce vztahu mezi rozlohou a poctem > obyvatel sidla poskytnu na pozadani.
O to bych ur?it? m?l z?jem. zobrazit citaci
> Ja se snazim > vybrat nejjednoduseji ty casti UIR-ZSJ, ktere lze s vysokou uspesnosti > importovat ve velkych kusech (rekneme okresech) a to COBE.DBF a > OBCE.DBF. U ZSJ je zvysena mira selekce nutna, tudiz chapu potrebnost > poloautomatickeho postupu.
M?? pravdu, ?e tenhle p??stup by m?l umo?nit importovat OBCE a COBE automaticky s p?im??en?m po?tem "chyb". A potom m??em pokra?ovat s opravami a poloautomatick?m dopln?n?m ZSJ. Ad Alternativn? syst?m tag? (Hanoj): Jestli jsem to dob?e pochopil, tak se oba n?vrhy moc neli??... J? jsem to jen popisoval z pohledu mapera, ty z pohledu dat v UIR-ZSJ. Asi zb?v? doladit p?r v?c?: 1) Jak u? jsem psal, dataset MCAST (d?len? statut?rn?ch m?st) bych vynechal - jsou tam v?t?inou jen o??slovan? m?stsk? ??sti, a ty co n?jak? rozumn? jm?no maj? se dubluj? s COBE... proto?e d?len? na m?stsk? ??sti a ??sti obce jsou zhruba na stejn? ?rovni. 2) suburb P?vodn? jsem navrhoval takto ozna?it v?echny ??sti obce uvnit? s?dla city/town/village. Nen? mi p?esn? jasn?, pro co navrhuje? ty - jen ?tvrti ve statut?rn?ch m?stech? Nebo v?echny ??sti obce uvnit? s?dla town/city (k tomu se te? p?ikl?n?m j?)? 3) isolated_dwelling by m?la b?t "samota" - probl?m je, ?e jestli se jedn? o samotu nejde vykoukat jen z po?tu obyvatel, mo?n? by to ?lo z po?tu dom?, ale to bysme museli p?ibrat je?t? n?jak? dal?? rejst??k ?S?. --- A je?t? jednou v?c? asi trochu rozdm?ch?m diskuzi - kam a jak doplnit tag population. Imho m? smys ?daj dopl?ovat jen na samostatn? s?dla (tj. city/town/village/hamlet). Ale mnohem d?le?it?j?? je, "jak?" ?daj - proto?e aby to k n??emu bylo mus? to b?t porovnateln? ??sla. Podobn? jako nen? mo?n? vz?t v?echny ??sti obce a prohl?sit je za place=suburb, nen? mo?n? slep? vz?t ?daj o po?tu obyvatel a pl?cnout ho na odpov?daj?c? node. M?j n?vrh je: 1) jedn?-li se o ??st obce: obyvatelstvo z COBE. 2) jedn?-li se pouze o z?kladn? s?deln? jednotku: obyvatelstvo ze ZSJ. 3) jedn?-li se o administrativn? centrum obce: obyvatelstvo z OBCE - sou?et obyvatelstva ??st? obce z kroku 1. Tehnle postup zaji??uje n?kolik v?c?: - Sou?et hodnot tagu population ze v?ech s?del na ?zem? obce bude zhruba[*] odpov?dat celkov?mu po?tu obyvatel v dan? obci. - Jednotliv? hodnoty jsou porovnateln? a reprezentuj? to, co se od nich o?ek?v? - po?et obyvatel dan?ho s?dla. - Funguje to jak na obce vznikl? slo?en?m n?kolika vesni?ek (obec je v?t?inou pojmenovan? po jedn? z nich), tak na m?sta + administrativn? p?idru?en? vesni?ky. [*] "Zhruba" proto, ?e probl?mem jsou samostatn? s?dla, kter? jsou pouze ZSJ, v takov?m p??pad? jsou obyvatel? t?chto s?del zapo??t?ni dvakr?t. A nen? tomu mo?n? rozumn? zabr?nit, proto?e ZSJ nen? hierarchicky pod??zeno ??sti obce. Petr Mor?vek aka Xificurk -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 262 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120102/8a551dcf/attachment.pgp>

2.1.2012 10:21:24 (#27)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
551
Dne 2.1.2012 16:53, "Petr Mor?vek [Xificurk]" napsal(a): zobrazit citaci
> hanoj napsal(a): >> *** postup je popsan vyse, funkce vztahu mezi rozlohou a poctem >> obyvatel sidla poskytnu na pozadani. > O to bych ur?it? m?l z?jem. > >> Ja se snazim >> vybrat nejjednoduseji ty casti UIR-ZSJ, ktere lze s vysokou uspesnosti >> importovat ve velkych kusech (rekneme okresech) a to COBE.DBF a >> OBCE.DBF. U ZSJ je zvysena mira selekce nutna, tudiz chapu potrebnost >> poloautomatickeho postupu. > M?? pravdu, ?e tenhle p??stup by m?l umo?nit importovat OBCE a COBE > automaticky s p?im??en?m po?tem "chyb". > A potom m??em pokra?ovat s opravami a poloautomatick?m dopln?n?m ZSJ. > > > Ad Alternativn? syst?m tag? (Hanoj): > Jestli jsem to dob?e pochopil, tak se oba n?vrhy moc neli??... J? jsem > to jen popisoval z pohledu mapera, ty z pohledu dat v UIR-ZSJ. Asi zb?v? > doladit p?r v?c?: > > 1) Jak u? jsem psal, dataset MCAST (d?len? statut?rn?ch m?st) bych > vynechal - jsou tam v?t?inou jen o??slovan? m?stsk? ??sti, a ty co > n?jak? rozumn? jm?no maj? se dubluj? s COBE... proto?e d?len? na m?stsk? > ??sti a ??sti obce jsou zhruba na stejn? ?rovni. > > 2) suburb > P?vodn? jsem navrhoval takto ozna?it v?echny ??sti obce uvnit? s?dla > city/town/village. > Nen? mi p?esn? jasn?, pro co navrhuje? ty - jen ?tvrti ve statut?rn?ch > m?stech? Nebo v?echny ??sti obce uvnit? s?dla town/city (k tomu se te? > p?ikl?n?m j?)? > > 3) isolated_dwelling > by m?la b?t "samota" - probl?m je, ?e jestli se jedn? o samotu nejde > vykoukat jen z po?tu obyvatel, mo?n? by to ?lo z po?tu dom?, ale to > bysme museli p?ibrat je?t? n?jak? dal?? rejst??k ?S?.
To by ti nepomohlo, jak poznas co je obytna budova a co budova hosporarska? Muzes mit nekde hajovnu, ktera ma nejaky nazev a je to presne to co je "samotou" mineno a muzes mit nekde uplne podobne statek s 20ti budovama, a jednou/dvema obytnyma budovama ... zobrazit citaci
> > --- > A je?t? jednou v?c? asi trochu rozdm?ch?m diskuzi - kam a jak doplnit > tag population. > Imho m? smys ?daj dopl?ovat jen na samostatn? s?dla (tj. > city/town/village/hamlet). Ale mnohem d?le?it?j?? je, "jak?" ?daj - > proto?e aby to k n??emu bylo mus? to b?t porovnateln? ??sla. Podobn? > jako nen? mo?n? vz?t v?echny ??sti obce a prohl?sit je za place=suburb, > nen? mo?n? slep? vz?t ?daj o po?tu obyvatel a pl?cnout ho na > odpov?daj?c? node. M?j n?vrh je: > 1) jedn?-li se o ??st obce: obyvatelstvo z COBE. > 2) jedn?-li se pouze o z?kladn? s?deln? jednotku: obyvatelstvo ze ZSJ. > 3) jedn?-li se o administrativn? centrum obce: obyvatelstvo z OBCE - > sou?et obyvatelstva ??st? obce z kroku 1.
Kde sem doplnoval, pouzil sem toto http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/publ/1301-10- ted uz je tam novejsi http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/1301-11 Pouzil sem samozrejme "Tab. 3 Po?et obyvatel v obc?ch ?esk? republiky" a doplnoval sem podle toho i identifikaci (na nody), takze by to melo jit automaticky aktualizovat (jsou tam doplneny tagy lau1/lau2). Casti obci to neobsahuje, stejne jako spoustu vesnic. zobrazit citaci
> > Tehnle postup zaji??uje n?kolik v?c?: > - Sou?et hodnot tagu population ze v?ech s?del na ?zem? obce bude > zhruba[*] odpov?dat celkov?mu po?tu obyvatel v dan? obci. > - Jednotliv? hodnoty jsou porovnateln? a reprezentuj? to, co se od nich > o?ek?v? - po?et obyvatel dan?ho s?dla. > - Funguje to jak na obce vznikl? slo?en?m n?kolika vesni?ek (obec je > v?t?inou pojmenovan? po jedn? z nich), tak na m?sta + administrativn? > p?idru?en? vesni?ky. > > [*] "Zhruba" proto, ?e probl?mem jsou samostatn? s?dla, kter? jsou pouze > ZSJ, v takov?m p??pad? jsou obyvatel? t?chto s?del zapo??t?ni dvakr?t. A > nen? tomu mo?n? rozumn? zabr?nit, proto?e ZSJ nen? hierarchicky > pod??zeno ??sti obce. > > Petr Mor?vek aka Xificurk > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120102/90351e84/attachment.html>

2.1.2012 11:22:44 (#28)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
jzvc napsal(a): zobrazit citaci
>> A je?t? jednou v?c? asi trochu rozdm?ch?m diskuzi - kam a jak doplnit >> tag population. >> Imho m? smys ?daj dopl?ovat jen na samostatn? s?dla (tj. >> city/town/village/hamlet). Ale mnohem d?le?it?j?? je, "jak?" ?daj - >> proto?e aby to k n??emu bylo mus? to b?t porovnateln? ??sla. Podobn? >> jako nen? mo?n? vz?t v?echny ??sti obce a prohl?sit je za place=suburb, >> nen? mo?n? slep? vz?t ?daj o po?tu obyvatel a pl?cnout ho na >> odpov?daj?c? node. M?j n?vrh je: >> 1) jedn?-li se o ??st obce: obyvatelstvo z COBE. >> 2) jedn?-li se pouze o z?kladn? s?deln? jednotku: obyvatelstvo ze ZSJ. >> 3) jedn?-li se o administrativn? centrum obce: obyvatelstvo z OBCE - >> sou?et obyvatelstva ??st? obce z kroku 1. > > Kde sem doplnoval, pouzil sem toto > http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/publ/1301-10- > ted uz je tam novejsi http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/1301-11 > > Pouzil sem samozrejme "Tab. 3 Po?et obyvatel v obc?ch ?esk? republiky" a > doplnoval sem podle toho i identifikaci (na nody), takze by to melo jit > automaticky aktualizovat (jsou tam doplneny tagy lau1/lau2). Casti obci > to neobsahuje, stejne jako spoustu vesnic.
To si pr?v? mysl?m, ?e nen? ?pln? ??astn? - ten jeden uzel nereprezentuje obec (ke kter? lze dohledat LAU2 a po?et obyvatel), tu reprezentuje relace obce. S p?imhou?en?m oka to lze tolerovat u v?t??ch m?st, ale t?m to kon??... u venkovsk?ch obc? slo?en?ch z v?ce samostatn?ch vesnic je to ?pln? neintuitivn?. Jeden p??klad za v?echny - obec Rab?tejnsk? Lhota (595 obyv.) je slo?en? ze t?ech samostatn?ch vesnic (kter? jsou taky jedin?mi t?emi ??stmi obce) - Rab?tejn (41), Rab?tejnsk? Lhota (431), Smrkov? T?nec (123). Tzn. na ?zem? obce (vymezen?m relac? s admin_level=8) sice ?ije 595 obyvatel, ale jen cca dv? t?etiny z nich ?ije v s?dle ozna?en?m nodem s place=village. Podobn? d?len?ch obc? je v republice kupa a v n?kter?ch p??padech dokonce ani nen? vesnice, kter? nese jm?no obce, tou nejv?t??. Petr Mor?vek aka Xificurk PS: T?m rozhodn? nechci han?t pr?ci tvoji a dal??ch lid? na dopl?ov?n? ?daj? o po?tu obyvatel! Je super, ?e tam u? te? aspo? n?co m?me. Jen si mysl?m, ?e v p??pad? hromadn?ho dopln?n? s?del z UIR-ZSJ by to asi cht?lo vymyslet n?co "chyt?ej??ho". -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: xificurk.vcf Type: text/x-vcard Size: 211 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120102/c01e409c/attachment.vcf> -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 262 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120102/c01e409c/attachment.pgp>

3.1.2012 01:28:30 (#29)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
551
Dne 2.1.2012 23:22, "Petr Mor?vek [Xificurk]" napsal(a): zobrazit citaci
> jzvc napsal(a): >>> A je?t? jednou v?c? asi trochu rozdm?ch?m diskuzi - kam a jak doplnit >>> tag population. >>> Imho m? smys ?daj dopl?ovat jen na samostatn? s?dla (tj. >>> city/town/village/hamlet). Ale mnohem d?le?it?j?? je, "jak?" ?daj - >>> proto?e aby to k n??emu bylo mus? to b?t porovnateln? ??sla. Podobn? >>> jako nen? mo?n? vz?t v?echny ??sti obce a prohl?sit je za place=suburb, >>> nen? mo?n? slep? vz?t ?daj o po?tu obyvatel a pl?cnout ho na >>> odpov?daj?c? node. M?j n?vrh je: >>> 1) jedn?-li se o ??st obce: obyvatelstvo z COBE. >>> 2) jedn?-li se pouze o z?kladn? s?deln? jednotku: obyvatelstvo ze ZSJ. >>> 3) jedn?-li se o administrativn? centrum obce: obyvatelstvo z OBCE - >>> sou?et obyvatelstva ??st? obce z kroku 1. >> Kde sem doplnoval, pouzil sem toto >> http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/publ/1301-10- >> ted uz je tam novejsi http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/1301-11 >> >> Pouzil sem samozrejme "Tab. 3 Po?et obyvatel v obc?ch ?esk? republiky" a >> doplnoval sem podle toho i identifikaci (na nody), takze by to melo jit >> automaticky aktualizovat (jsou tam doplneny tagy lau1/lau2). Casti obci >> to neobsahuje, stejne jako spoustu vesnic. > To si pr?v? mysl?m, ?e nen? ?pln? ??astn? - ten jeden uzel > nereprezentuje obec (ke kter? lze dohledat LAU2 a po?et obyvatel), tu > reprezentuje relace obce. S p?imhou?en?m oka to lze tolerovat u v?t??ch > m?st, ale t?m to kon??... u venkovsk?ch obc? slo?en?ch z v?ce > samostatn?ch vesnic je to ?pln? neintuitivn?. > > Jeden p??klad za v?echny - obec Rab?tejnsk? Lhota (595 obyv.) je slo?en? > ze t?ech samostatn?ch vesnic (kter? jsou taky jedin?mi t?emi ??stmi > obce) - Rab?tejn (41), Rab?tejnsk? Lhota (431), Smrkov? T?nec (123). > Tzn. na ?zem? obce (vymezen?m relac? s admin_level=8) sice ?ije 595 > obyvatel, ale jen cca dv? t?etiny z nich ?ije v s?dle ozna?en?m nodem s > place=village. > Podobn? d?len?ch obc? je v republice kupa a v n?kter?ch p??padech > dokonce ani nen? vesnice, kter? nese jm?no obce, tou nejv?t??.
Ono je to jeste ponekud horsi ... kdyz vemu nejmensi uzemni jednotku jakou mame v mape (relace) tak casto je v ni vice obci a ani jedna z nich nema v tom seznamu pocet obyvatel, neb je to zahrnuto pod nejakou "vyssi" (ne nutne vetsi) obec. Ale otazka je, jestli je nutne mit v mape "presne" udaje u kazde samoty. IMO pri poctech "tisice" se v tom nejaka viska ztrati a pri poctech stovky je to uz z hlediska mapovani (a pripadneho vyuziti pro reneder) stejna informace, jako ze tam "neco" je, co ma stejne smysl renederovat az pri maximalnich zoomech. Pokud to navic ma fungovat jako indikator "tohle renederuj, paac to je ta obec na kterou vede znaceni/je to centrum oblasti/..." tak jsou lepsi ty soucty na nodu obce. Ovsem pokud dobre vidim, tak mapnik na to kasle. Zoom 11 = bez vesnic. A byt na mape jsou vesnice vetsi nez nektera renederovana mesta, tak nazvy tam pri tomhle zoomu nemaji. Priklad - Hostomice (1266) vs Ledvice (566). Ledvice jsou jako town, Hostomice jako vilage (neresme ted, ze to je asi kravina). zobrazit citaci
> > Petr Mor?vek aka Xificurk > > PS: T?m rozhodn? nechci han?t pr?ci tvoji a dal??ch lid? na dopl?ov?n? > ?daj? o po?tu obyvatel! Je super, ?e tam u? te? aspo? n?co m?me. Jen si > mysl?m, ?e v p??pad? hromadn?ho dopln?n? s?del z UIR-ZSJ by to asi > cht?lo vymyslet n?co "chyt?ej??ho". > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120103/8c88013b/attachment-0001.html>

3.1.2012 01:32:30 (#30)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
716
zobrazit citaci
>> *** postup je popsan vyse, funkce vztahu mezi rozlohou a poctem >> obyvatel sidla poskytnu na pozadani. > > O to bych ur?it? m?l z?jem.
*** Postup ke vzorci je v souboru oo.org ODS. Dale je prilozeno pro kontrolu zastavene uzemi sidel CR nad 5 ha (cca nad 300-500 obyv) dle CORINE 2006. http://osm.templ.net/osm-uir-anal2.tar.gz zobrazit citaci
> Ad Alternativn? syst?m tag? (Hanoj): > Jestli jsem to dob?e pochopil, tak se oba n?vrhy moc neli??... J? jsem > to jen popisoval z pohledu mapera, ty z pohledu dat v UIR-ZSJ.
*** Oba pristupy povazuji za dulezite. Urcite budou potrebne i pro mappery i uzivatele map/dat i obecnou informovanost o importu. zobrazit citaci
> 1) Jak u? jsem psal, dataset MCAST (d?len? statut?rn?ch m?st) bych > vynechal - jsou tam v?t?inou jen o??slovan? m?stsk? ??sti, a ty co > n?jak? rozumn? jm?no maj? se dubluj? s COBE... proto?e d?len? na m?stsk? > ??sti a ??sti obce jsou zhruba na stejn? ?rovni.
*** OK zobrazit citaci
> 2) suburb > P?vodn? jsem navrhoval takto ozna?it v?echny ??sti obce uvnit? s?dla > city/town/village. > Nen? mi p?esn? jasn?, pro co navrhuje? ty - jen ?tvrti ve statut?rn?ch > m?stech? Nebo v?echny ??sti obce uvnit? s?dla town/city (k tomu se te? > p?ikl?n?m j?)?
*** Na wiki se o suburb mluvi jako jednotce s vlastnim uradem (mestska cast/obvod), kdezto neighbourhood jako ctvrti. Ve vztahu k bodu 1) vyse to sice nebude uplne presne, ale cosi to mozna vypovida. zobrazit citaci
> 3) isolated_dwelling > by m?la b?t "samota" - probl?m je, ?e jestli se jedn? o samotu nejde > vykoukat jen z po?tu obyvatel, mo?n? by to ?lo z po?tu dom?, ale to > bysme museli p?ibrat je?t? n?jak? dal?? rejst??k ?S?.
*** ano je to zjednoduseni, o rejstriku ZSJ s objekty nevim zobrazit citaci
> --- > A je?t? jednou v?c? asi trochu rozdm?ch?m diskuzi - kam a jak doplnit > tag population. > Imho m? smys ?daj dopl?ovat jen na samostatn? s?dla (tj. > city/town/village/hamlet). Ale mnohem d?le?it?j?? je, "jak?" ?daj - > proto?e aby to k n??emu bylo mus? to b?t porovnateln? ??sla. Podobn? > jako nen? mo?n? vz?t v?echny ??sti obce a prohl?sit je za place=suburb, > nen? mo?n? slep? vz?t ?daj o po?tu obyvatel a pl?cnout ho na > odpov?daj?c? node. M?j n?vrh je: > 1) jedn?-li se o ??st obce: obyvatelstvo z COBE. > 2) jedn?-li se pouze o z?kladn? s?deln? jednotku: obyvatelstvo ze ZSJ. > 3) jedn?-li se o administrativn? centrum obce: obyvatelstvo z OBCE - > sou?et obyvatelstva ??st? obce z kroku 1.
*** OK. Ale nejak bych ocekaval (mozna naivne, protoze to nejde), ze na prvni pohled (nejen ze znalosti importu a pouziti admin_centre) poznam, o jaky pocet obyvatel jde dle bodu 1) a? 3) zobrazit citaci
> [*] "Zhruba" proto, ?e probl?mem jsou samostatn? s?dla, kter? jsou pouze > ZSJ, v takov?m p??pad? jsou obyvatel? t?chto s?del zapo??t?ni dvakr?t. A > nen? tomu mo?n? rozumn? zabr?nit, proto?e ZSJ nen? hierarchicky > pod??zeno ??sti obce.
*** Podrizenost ZSJ COBE tu je skrze UTJ, ale na prvni pohled neni v UIR-ZSJ vyjadrena. Otazka je take na udrzitelnost a zbytnost takovych udaju v OSM. ha hanoj

5.1.2012 12:39:29 (#31)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
hanoj napsal(a): zobrazit citaci
>>> *** postup je popsan vyse, funkce vztahu mezi rozlohou a poctem >>> obyvatel sidla poskytnu na pozadani. >> >> O to bych ur?it? m?l z?jem. > *** Postup ke vzorci je v souboru oo.org ODS. Dale je prilozeno pro > kontrolu zastavene uzemi sidel CR nad 5 ha (cca nad 300-500 obyv) dle > CORINE 2006. > http://osm.templ.net/osm-uir-anal2.tar.gz
D?ky, ud?lal jsem si je?t? vlastn? anal?zu z dat CORINE06 a i s ohledem na tebou dodan? k?ivky (nel?bila se mi p?edev??m nespojitost na hranic?ch t?ech region?), navrhuji pou??t: Radius = 47 * Population^0.37 (v?ce m?n? to sed? na to, co jsi pou??val ty) zobrazit citaci
>> 2) suburb >> P?vodn? jsem navrhoval takto ozna?it v?echny ??sti obce uvnit? s?dla >> city/town/village. >> Nen? mi p?esn? jasn?, pro co navrhuje? ty - jen ?tvrti ve statut?rn?ch >> m?stech? Nebo v?echny ??sti obce uvnit? s?dla town/city (k tomu se te? >> p?ikl?n?m j?)? > *** Na wiki se o suburb mluvi jako jednotce s vlastnim uradem (mestska > cast/obvod), kdezto neighbourhood jako ctvrti. Ve vztahu k bodu 1) > vyse to sice nebude uplne presne, ale cosi to mozna vypovida.
T?m bych se moc nezat??oval, jedn? se o nekonzistenci v r?mci wiki. Na hlavn? anglick? str?nce place=suburb [1] je uvedeno: zobrazit citaci
> The area's precise administrative status and/or the exact size may not be clear, but it will usually contain multiple neighbourhoods.
Ono bude pot?eba ty popisky opravit a sjednotit na v?ce m?stech. zobrazit citaci
>> --- >> A je?t? jednou v?c? asi trochu rozdm?ch?m diskuzi - kam a jak doplnit >> tag population.... > *** OK. Ale nejak bych ocekaval (mozna naivne, protoze to nejde), ze > na prvni pohled (nejen ze znalosti importu a pouziti admin_centre) > poznam, o jaky pocet obyvatel jde dle bodu 1) a? 3)
O _jak?_ ?daj jde je jednoduch? - je to po?et obyvatel v s?dle reprezentovan?m dan?m uzlem. _Kde_ se ten ?daj vzal se pozn? stejn? jako to d?l? skript (podle admin_centre relace a hodnot tag? ref:cobe, p??p. ref:zsj). zobrazit citaci
>> [*] "Zhruba" proto, ?e probl?mem jsou samostatn? s?dla, kter? jsou pouze >> ZSJ, v takov?m p??pad? jsou obyvatel? t?chto s?del zapo??t?ni dvakr?t. A >> nen? tomu mo?n? rozumn? zabr?nit, proto?e ZSJ nen? hierarchicky >> pod??zeno ??sti obce. > *** Podrizenost ZSJ COBE tu je skrze UTJ, ale na prvni pohled neni v > UIR-ZSJ vyjadrena. Otazka je take na udrzitelnost a zbytnost takovych > udaju v OSM.
J? m?l namysli to, ?e jedna ZSJ m??e pat?it do v?ce ??st? obce. Ale kdy? jsem na to je?t? jednou koukal, tak je to jen ve zlomku p??pad? a z datasetu ZSJD se d? zjistit do jak? ??sti obce pat?? "dominantn? d?l" ZSJ. Tak?e i tento probl?m p?jde odstranit. Petr Mor?vek aka Xificurk -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 262 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120105/063a5cb0/attachment.pgp>

5.1.2012 12:44:25 (#32)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
Zapracoval jsem p?ipom?nky a slou?il p?vodn? n?vrh s n?vrhem hanoje. Str?nku s popisem importu jsem p?esunul na [1] a doplnil odkaz do WikiProject Czech Republic/freemap [2]. Pros?m tedy o posledn? kolo p?ipom?nek... Pokud nebudou v??n? n?mitky, r?d bych za?al s plo?n?m importem dataset? OBCE a COBE. A taky na r?zn?ch m?stech wiki upravil popisky pro tag place. Dobrou noc ;-) Petr Mor?vek aka Xificurk [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Users:Xificurk/Import_UIR-ZSJ [2] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: xificurk.vcf Type: text/x-vcard Size: 211 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120105/a9f1279a/attachment.vcf> -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 262 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120105/a9f1279a/attachment.pgp>

5.1.2012 04:14:22 (#33)
gravatar

LM_1

<flukas.robot+osm at gmail.com>
103
P?r p?ipom?nek m?m, ale celkem drobnosti: neighbourhood m??e b?t kdekoliv - i jako ??st obce (neform?ln?) locality nem??e b?t ZSJ, proto?e tam nikdo nes?dl? na wiki je rozpor v definici hamlet - 300 obyvatel/vlastn? cedule/100-200 na str?nce place=hamlet No a je?t? ot?ze?ka: Jsou n?jak ?e?eny duplicity? Aby to nedopadlo jak dibavod, kdy p?lka ?ek je dodnes dvakr?t... LM_1 Dne 5. ledna 2012 0:44 "Petr Mor?vek [Xificurk]" <xificurk at gmail.com> napsal(a): zobrazit citaci
> Zapracoval jsem p?ipom?nky a slou?il p?vodn? n?vrh s n?vrhem hanoje. > Str?nku s popisem importu jsem p?esunul na [1] a doplnil odkaz do > WikiProject Czech Republic/freemap [2]. > > Pros?m tedy o posledn? kolo p?ipom?nek... > > Pokud nebudou v??n? n?mitky, r?d bych za?al s plo?n?m importem dataset? > OBCE a COBE. A taky na r?zn?ch m?stech wiki upravil popisky pro tag place. > > Dobrou noc ;-) > Petr Mor?vek aka Xificurk > > [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Users:Xificurk/Import_UIR-ZSJ > [2] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

5.1.2012 04:47:32 (#34)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
LM_1 napsal(a): zobrazit citaci
> neighbourhood m??e b?t kdekoliv - i jako ??st obce (neform?ln?)
Jasn?, souhlas?m... pokud se to v dan?m m?st? pou??v? a p?itom to nen? v UIR-ZSJ, tak a? se to p?id?. Ale takov?ch m?st asi moc nebude. zobrazit citaci
> locality nem??e b?t ZSJ, proto?e tam nikdo nes?dl?
Pojem je sice trochu zav?d?j?c?, ale z 21906 ZSJ jich m? 1409 nulov? po?et obyvatel ;-) zobrazit citaci
> na wiki je rozpor v definici hamlet - 300 obyvatel/vlastn? > cedule/100-200 na str?nce place=hamlet
A na anglick? str?nce je taky: This may vary by country. A ten druh? rozpor je v tom, ?e z UIR-ZSJ nelze vykoukat v?e, ostatn? uveden? hodnoty place jsou taky jen tipnut?m podle dostupn?ch ?daj? v rejst??ku. place=hamlet (v?ska) by m?l b?t n?kde mezi village (vesnice) a isolated_dwelling (samota). Tzn. je to v?t?? ne? jeden/dva domy (samota) a odlehl? (mimo silni?n? s??, typicky dostupn? jen po n?jak? m?stn? komunikaci). zobrazit citaci
> No a je?t? ot?ze?ka: Jsou n?jak ?e?eny duplicity?
Ano, viz popis skript?. Petr Mor?vek aka Xificurk -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 262 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120105/db5e1142/attachment.pgp>

8.1.2012 06:32:36 (#35)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
"Petr Mor?vek [Xificurk]" napsal(a): zobrazit citaci
> Zapracoval jsem p?ipom?nky a slou?il p?vodn? n?vrh s n?vrhem hanoje. > Str?nku s popisem importu jsem p?esunul na [1] a doplnil odkaz do > WikiProject Czech Republic/freemap [2]. > > Pros?m tedy o posledn? kolo p?ipom?nek... > > Pokud nebudou v??n? n?mitky, r?d bych za?al s plo?n?m importem dataset? > OBCE a COBE. A taky na r?zn?ch m?stech wiki upravil popisky pro tag place. > > Dobrou noc ;-) > Petr Mor?vek aka Xificurk > > [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Users:Xificurk/Import_UIR-ZSJ > [2] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap
Ahoj, tak jsem nane?isto projel, jak by vypadal import a z porovn?n? dat v OSM vyplynulo, ?e by se hodilo je?t? poladit dva parametry: 1) Hranici mezi village a hamlet v?razn? sn??it - klidn? a? na 50 obyvatel. 2) Poladit vzorec pro stanoven? samostatn?ch s?del na 39*(obyvatelstvo)^0.39 + 200. T?m spadne v?ce s?del z UIR-ZSJ do kategorie suburb/neighbourhood, co? moc nevad?, proto?e je mo?n? p?i nalezen? shody p?evz?t tag place samostatn?ho s?dla (hamlet, village, ...) z OSM. Opa?n? to nejde, proto?e cel? severov?chod je zapln?n vesnicema ozna?en?ma jako suburb. Jeliko? se zd?, ?e obecn? nejsou ??dn? v??n? n?mitky, zkus?m n?jak? men?? import, pravd?podobn? n?co z Pardubick?ho kraje (proto?e tam to zn?m ;-)) a pak se uvid?, co d?l... Petr Mor?vek aka Xificurk -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 262 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120108/9d08898d/attachment.pgp>

12.1.2012 12:22:53 (#36)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
Ahoj, tak p?r okres? jsem naimportoval zd? se, ?e m?ra chyb je celkem ?nosn?, tak?e budu postupn? pokra?ovat s celou ?R. Vznikl? (potenci?ln?) chyby - duplicity v d?sledku n?jak?ho konfliktu, s?dla nenalezen? v UIR-ZSJ, p??p. v?t?? p?esun uzlu - jsou uvedeny na wiki na str?nce importu [1] podle okresu a obce. Pokud m?sto zn?te, je dobr? importovat rovnou i ZSJ pomoc? odkazovan?ch skript?... Ale i oby?ejn? zkouknut? a opraven? chyby p?ijde vhod ;-) Petr Mor?vek aka Xificurk [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import_UIR-ZSJ -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: xificurk.vcf Type: text/x-vcard Size: 211 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120112/8cec1dac/attachment.vcf> -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 262 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120112/8cec1dac/attachment.pgp>

23.1.2012 05:35:02 (#37)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
716
Vyborne, divam se ze import je hotov, cekaji nas jeste rucni upravy... Je to take prvni import, ktery probehl podle pravidla, co import to zvlastni user: http://www.openstreetmap.org/user/uir-zsj Petre, diky za mesicni praci. hanoj Dne 12. ledna 2012 0:22 "Petr Mor?vek [Xificurk]" <xificurk at gmail.com> napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > tak p?r okres? jsem naimportoval zd? se, ?e m?ra chyb je celkem ?nosn?, > tak?e budu postupn? pokra?ovat s celou ?R. > > Vznikl? (potenci?ln?) chyby - duplicity v d?sledku n?jak?ho konfliktu, > s?dla nenalezen? v UIR-ZSJ, p??p. v?t?? p?esun uzlu - jsou uvedeny na > wiki na str?nce importu [1] podle okresu a obce. > Pokud m?sto zn?te, je dobr? importovat rovnou i ZSJ pomoc? odkazovan?ch > skript?... Ale i oby?ejn? zkouknut? a opraven? chyby p?ijde vhod ;-) > > Petr Mor?vek aka Xificurk > > [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import_UIR-ZSJ

« zpět na výpis měsíce