« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Sběrné komunikace v Praze

Vlákno 30.9. - 30.9.2011, počet zpráv: 5


30.9.2011 05:06:28 (#1)
gravatar

Vratislav Filler

<vrataf at centrum.cz>
11
Ahoj, prvn? post, a hned trochu komplexn? dotaz: Zab?v?m se p?edev??m cyklo obsahem v Praze. Pro ten ??el bych uv?tal odli?en? komunikac? s ?iv?j??m provozem. Hrabal jsem se v n?pov?d?ch a hledal vhodn? tag, nakonec na?el popis Cheltenham Standardu, kter? si vysta?? plus m?nus s danou klasifikac? s t?m, ?e ale vy?aduje korektn? zna?en? sb?rn?ch komunikac? s ohledem na funkci a provoz. A to mi p?ijde, ?e v Praze zrovna leckde nesed?, odhaduji, ?ada sb?rn?ch nen? v?bec odli?en? (jsou residental) a zna?n? frekventovan? hlavn? komunikace se zpravidla zna?? jen tertiary. Kdy? jsem p?tral po tom, pro?, tak jsem si taky v?iml, ?e v tabulce http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/roads_tagging jsou m?stn? komunikace (I-III t??da) p?i?azen? p??mo primary-tertiary, ale ani tak se to nepou??v?, tohle proti ??douc?mu stavu zase o stupe? nesed? na opa?nou stranu (a oproti realit? v kresb? dokonce o dva stupn?). Na?el jsem klasifikaci ulic na Praze 11 ( http://www.praha11.cz/cs/zivotni-prostredi/silnicni-spravni-urad/rozdeleni-komunikaci.html ), a z toho soupisu je zjevn?, ?e d?vaj? na stejnou ?rove? "st?tn?" komunikace II. t??dy a m?stn? komunikace I. t??dy, atd. M?stn? III t??dy jsou pak zpravidla ulice, co maj? "residental". V?sledkem je n?sleduj?c? klasifikace m?stn?ch komunikac?, kter? mysl?m dob?e odpov?d? situaci v Praze: Motorway a Trunk: D?lnice a rychlostn? komunikace - udr?uje TSK/?SD Primary: I. t??da st?tn? klasifikace - udr?uje TSK Secondary: II. t??da st?tn? klasifikace, M? I. t??da m?stn? - udr?uje TSK Tertiary: M? , III t??da st?tn? klasifikace, II t??da m?stn? - udr?uje M? Residental: M? III t??da m?stn? - udr?uje M? Podle v??e zm?n?n?ho seznamu jsem ud?lal Prahu 11, jenom jsem posunul evidovan? residental na tertiary a tertiary na secondary. Zd? se to fungovat celkem dob?e, imho to ?e?? ?adu nesoulad? a neb?l bych se to roz???it na celou Prahu, p??padn? takto up?esnit klasifikaci. Rozhodn? ale uv?t?m feedback. Nezp?sob? to n?jak? probl?my, o kter?ch bych nev?d?l a kter? to cel? zbo??? Vr??a Filler

30.9.2011 10:46:52 (#2)
gravatar

Jakub Sykora

<kubajz at kbx.cz>
614
Ahoj, systematicky jsem se tim nikdy nezabyval. Nicmene Praha 11 vypada co se tyka klasifikace OK, takze s tim nemam problem. Kdyby existoval nejaky rozumny seznam, podle ktereho by se to dalo pretagovat, nebyl bych proti se zapojit. K Dne 30.9.2011 05:06, Vratislav Filler napsal(a): zobrazit citaci
> > Ahoj, > > prvn? post, a hned trochu komplexn? dotaz: > > Zab?v?m se p?edev??m cyklo obsahem v Praze. Pro ten ??el bych uv?tal odli?en? komunikac? s ?iv?j??m provozem. Hrabal jsem se v n?pov?d?ch a hledal vhodn? tag, nakonec na?el popis Cheltenham Standardu, kter? si vysta?? plus m?nus s danou klasifikac? s t?m, ?e ale vy?aduje korektn? zna?en? sb?rn?ch komunikac? s ohledem na funkci a provoz. A to mi p?ijde, ?e v Praze zrovna leckde nesed?, odhaduji, ?ada sb?rn?ch nen? v?bec odli?en? (jsou residental) a zna?n? frekventovan? hlavn? komunikace se zpravidla zna?? jen tertiary. > > Kdy? jsem p?tral po tom, pro?, tak jsem si taky v?iml, ?e v tabulce http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/roads_tagging jsou m?stn? komunikace (I-III t??da) p?i?azen? p??mo primary-tertiary, ale ani tak se to nepou??v?, tohle proti ??douc?mu stavu zase o stupe? nesed? na opa?nou stranu (a oproti realit? v kresb? dokonce o dva stupn?). Na?el jsem klasifikaci ulic na Praze 11 ( http://www.praha11.cz/cs/zivotni-prostredi/silnicni-spravni-urad/rozdeleni-komunikaci.html ), a z toho soupisu je zjevn?, ?e d?vaj? na stejnou ?rove? "st?tn?" komunikace II. t??dy a m?stn? komunikace I. t??dy, atd. M?stn? III t??dy jsou pak zpravidla ulice, co maj? "residental". > > V?sledkem je n?sleduj?c? klasifikace m?stn?ch komunikac?, kter? mysl?m dob?e odpov?d? situaci v Praze: > > Motorway a Trunk: D?lnice a rychlostn? komunikace - udr?uje TSK/?SD > Primary: I. t??da st?tn? klasifikace - udr?uje TSK > Secondary: II. t??da st?tn? klasifikace, M? I. t??da m?stn? - udr?uje TSK > Tertiary: M? , III t??da st?tn? klasifikace, II t??da m?stn? - udr?uje M? > Residental: M? III t??da m?stn? - udr?uje M? > > Podle v??e zm?n?n?ho seznamu jsem ud?lal Prahu 11, jenom jsem posunul evidovan? residental na tertiary a tertiary na secondary. Zd? se to fungovat celkem dob?e, imho to ?e?? ?adu nesoulad? a neb?l bych se to roz???it na celou Prahu, p??padn? takto up?esnit klasifikaci. Rozhodn? ale uv?t?m feedback. Nezp?sob? to n?jak? probl?my, o kter?ch bych nev?d?l a kter? to cel? zbo??? > > Vr??a Filler > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

30.9.2011 11:28:31 (#3)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> Motorway a Trunk: D?lnice a rychlostn? komunikace - udr?uje TSK/?SD > Primary: I. t??da st?tn? klasifikace - udr?uje TSK > Secondary: II. t??da st?tn? klasifikace, M? I. t??da m?stn? - udr?uje TSK > Tertiary: M? , III t??da st?tn? klasifikace, II t??da m?stn? - udr?uje M? > Residental: M? III t??da m?stn? - udr?uje M?
*** na wiki [1] se vychazi ze 13/1997 Sb.: (3) M?stn? komunikace se rozd?luj? podle dopravn?ho v?znamu, ur?en? a stavebn? technick?ho vybaven? do t?chto t??d: a) m?stn? komunikace I. t??dy, kterou je zejm?na rychlostn? m?stn? komunikace, b) m?stn? komunikace II. t??dy, kterou je dopravn? v?znamn? sb?rn? komunikace s omezen?m p??m?ho p?ipojen? sousedn?ch nemovitost?, c) m?stn? komunikace III. t??dy, kterou je obslu?n? komunikace, d) m?stn? komunikace IV. t??dy, kterou je komunikace nep??stupn? provozu silni?n?ch motorov?ch vozidel nebo na kter? je umo?n?n sm??en? provoz. Ale protoze neni zadny autorizovany zdroj pro vetsinu mest, soucasne doporuceni zni "citem". Odchylky +/- 1 povazuji za mozne: I. tr -trunk/primary II. tr -primary/secondary III. tr -tertiary/residential IV. tr -footway/pedestrian/living_street ha hanoj [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/roads_tagging

30.9.2011 11:47:43 (#4)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
550
Dne 30.9.2011 5:06, Vratislav Filler napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > prvn? post, a hned trochu komplexn? dotaz: > > Zab?v?m se p?edev??m cyklo obsahem v Praze. Pro ten ??el bych uv?tal odli?en? komunikac? s ?iv?j??m provozem. Hrabal jsem se v n?pov?d?ch a hledal vhodn? tag, nakonec na?el popis Cheltenham Standardu, kter? si vysta?? plus m?nus s danou klasifikac? s t?m, ?e ale vy?aduje korektn? zna?en? sb?rn?ch komunikac? s ohledem na funkci a provoz. A to mi p?ijde, ?e v Praze zrovna leckde nesed?, odhaduji, ?ada sb?rn?ch nen? v?bec odli?en? (jsou residental) a zna?n? frekventovan? hlavn? komunikace se zpravidla zna?? jen tertiary. > > Kdy? jsem p?tral po tom, pro?, tak jsem si taky v?iml, ?e v tabulce http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/roads_tagging jsou m?stn? komunikace (I-III t??da) p?i?azen? p??mo primary-tertiary, ale ani tak se to nepou??v?, tohle proti ??douc?mu stavu zase o stupe? nesed? na opa?nou stranu (a oproti realit? v kresb? dokonce o dva stupn?). Na?el jsem klasifikaci ulic na Praze 11 ( http://www.praha11.cz/cs/zivotni-prostredi/silnicni-spravni-urad/rozdeleni-komunikaci.html ), a z toho soupisu je zjevn?, ?e d?vaj? na stejnou ?rove? "st?tn?" komunikace II. t??dy a m?stn? komunikace I. t??dy, atd. M?stn? III t??dy jsou pak zpravidla ulice, co maj? "residental". > > V?sledkem je n?sleduj?c? klasifikace m?stn?ch komunikac?, kter? mysl?m dob?e odpov?d? situaci v Praze: > > Motorway a Trunk: D?lnice a rychlostn? komunikace - udr?uje TSK/?SD
Tady se dohodlo jeste jedno - trunk muze byt i "jednicka" s dvema oddelenyma pruhama, Rko je pak jeste priznaceny tagem "motorroad = yes". Co znacit jako trunk a co jako jednicku je tak trochu pocitovy - IMO by trunk nemel mit urovnovy krizeni. zobrazit citaci
> Primary: I. t??da st?tn? klasifikace - udr?uje TSK > Secondary: II. t??da st?tn? klasifikace, M? I. t??da m?stn? - udr?uje TSK > Tertiary: M? , III t??da st?tn? klasifikace, II t??da m?stn? - udr?uje M? > Residental: M? III t??da m?stn? - udr?uje M? > > Podle v??e zm?n?n?ho seznamu jsem ud?lal Prahu 11, jenom jsem posunul evidovan? residental na tertiary a tertiary na secondary. Zd? se to fungovat celkem dob?e, imho to ?e?? ?adu nesoulad? a neb?l bych se to roz???it na celou Prahu, p??padn? takto up?esnit klasifikaci. Rozhodn? ale uv?t?m feedback. Nezp?sob? to n?jak? probl?my, o kter?ch bych nev?d?l a kter? to cel? zbo??? > > Vr??a Filler > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

30.9.2011 01:27:03 (#5)
gravatar

Vratislav Filler

<vrataf at centrum.cz>
11
Ahoj, hm, tak jsem myslel, ?e naj?t pat?i?n? seznamy pro Prahu a jej? m?stsk? ??sti nebude probl?m, ale nakonec se ukazuje, ?e P-11 byla z??n? v?jimka. Na?el jsem seznam ulic ve st?tn? spr?v? MHMP ( tj. kandid?ti na "secondary" a vy???): http://doprava.praha-mesto.cz/%28fs1p0m45pe12t125kln1mdaq%29/zdroj.aspx?typ=2&Id=66588&sh=1359053400 Seznamy ulic odli?uj?c? m?stn? komunikace II. a III. t??dy zat?m nevidno, ale p??le?itostn? se zept?m lid?, co by mohli o existenci, p??padn? dostupnosti takov?ho seznamu n?co v?d?t. V. zobrazit citaci
> >Ahoj, > >systematicky jsem se tim nikdy nezabyval. Nicmene Praha 11 vypada co se >tyka klasifikace OK, takze s tim nemam problem. >Kdyby existoval nejaky rozumny seznam, podle ktereho by se to dalo >pretagovat, nebyl bych proti se zapojit. > >K > >Dne 30.9.2011 05:06, Vratislav Filler napsal(a): >> >> Ahoj, >> >> prvn? post, a hned trochu komplexn? dotaz: >> >> Zab?v?m se p?edev??m cyklo obsahem v Praze. Pro ten ??el bych uv?tal odli?en? komunikac? s ?iv?j??m provozem. Hrabal jsem se v n?pov?d?ch a hledal vhodn? tag, nakonec na?el popis Cheltenham Standardu, kter? si vysta?? plus m?nus s danou klasifikac? s t?m, ?e ale vy?aduje korektn? zna?en? sb?rn?ch komunikac? s ohledem na funkci a provoz. A to mi p?ijde, ?e v Praze zrovna leckde nesed?, odhaduji, ?ada sb?rn?ch nen? v?bec odli?en? (jsou residental) a zna?n? frekventovan? hlavn? komunikace se zpravidla zna?? jen tertiary. >> >> Kdy? jsem p?tral po tom, pro?, tak jsem si taky v?iml, ?e v tabulce http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/roads_tagging jsou m?stn? komunikace (I-III t??da) p?i?azen? p??mo primary-tertiary, ale ani tak se to nepou??v?, tohle proti ??douc?mu stavu zase o stupe? nesed? na opa?nou stranu (a oproti realit? v kresb? dokonce o dva stupn?). Na?el jsem klasifikaci ulic na Praze 11 ( http://www.praha11.cz/cs/zivotni-prostredi/silnicni-spravni-urad/rozdeleni-komunikaci.html ), a z toho soupisu je zjevn?, ?e d?vaj? na stejnou ?rove? "st?tn?" komunikace II. t??dy a m?stn? komunikace I. t??dy, atd. M?stn? III t??dy jsou pak zpravidla ulice, co maj? "residental". >> >> V?sledkem je n?sleduj?c? klasifikace m?stn?ch komunikac?, kter? mysl?m dob?e odpov?d? situaci v Praze: >> >> Motorway a Trunk: D?lnice a rychlostn? komunikace - udr?uje TSK/?SD >> Primary: I. t??da st?tn? klasifikace - udr?uje TSK >> Secondary: II. t??da st?tn? klasifikace, M? I. t??da m?stn? - udr?uje TSK >> Tertiary: M? , III t??da st?tn? klasifikace, II t??da m?stn? - udr?uje M? >> Residental: M? III t??da m?stn? - udr?uje M? >> >> Podle v??e zm?n?n?ho seznamu jsem ud?lal Prahu 11, jenom jsem posunul evidovan? residental na tertiary a tertiary na secondary. Zd? se to fungovat celkem dob?e, imho to ?e?? ?adu nesoulad? a neb?l bych se to roz???it na celou Prahu, p??padn? takto up?esnit klasifikaci. Rozhodn? ale uv?t?m feedback. Nezp?sob? to n?jak? probl?my, o kter?ch bych nev?d?l a kter? to cel? zbo??? >> >> Vr??a Filler >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >_______________________________________________ >Talk-cz mailing list >Talk-cz at openstreetmap.org >http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

« zpět na výpis měsíce