« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] "Infikovaná" data

Vlákno 28.6. - 27.9.2011, počet zpráv: 24


28.6.2011 06:12:30 (#1)
gravatar

Tomáš Tichý

<t.tichy at post.cz>
150 4809
Ahoj, nev?m jestli jste si toho v?imli, ale Potlatch 2 umo??uje zobrazit potenci?ln? "infikovan?" data - tedy data, kter? nejsou zat?m kompatibiln? s novou licenc?. Je to v Options - Show license status. U t?chto dat je potenci?ln? nebezpe??, ?e pokud u?ivatel kter? je v historii editoval neodsouhlas? novou licenci a contributors terms, budou n?kdy v zat?m bl??e neur?en? budoucnosti smaz?na. Zat?m se to d? pou??t jako dobr? vod?tko pro budouc? potenci?ln? probl?my. M??ete si zkontrolovat oblast kde editujete a p??padn? m?sto aktualizace st?vaj?c?ch cest je smazat a nakreslit znovu. Berte to ale jen jako p?edb??nou opatrnost a nema?te cesty u kter?ch nem??ete rekonstruovat/vylep?it tagy z vlastn? znalosti. U?ivatel?, kte?? budou cht?t po zm?n? licence pokra?ovat v CC-BY-SA forku by v?m za takov? zbyte?n? ztr?ty informac? nepod?kovali. Taky pozor na relace. Zaj?mav? je, ?e "infikov?no" je spousta import? - adresy, lesy, dibavod. Je to t?m, ?e v rozporu s import guidelines byla data importov?na pod ??ty b??n?ch u?ivatel?. Z t?chto dat by se dalo v budoucnu hodn? zachr?nit. Sta?ilo by smazat ta, kter? od importu nikdo nem?nil a naimportovat je znovu pod nov?m u?ivatelem vytvo?en?m speci?ln? za ??elem importu dan?ho datasetu. U dibavodu a adres to bude relativn? snadno provediteln?, proto?e u objekt? existuje jednozna?n? id. U les? bude problematick? vyhnout se duplicit?m. Navrhuji prov?st to co nejd??ve minim?ln? u pom?rn? mlad?ho importu dibavodu, proto?e to uchr?n? st?vaj?c? u?ivatele od p??padn? zbyte?n? pr?ce. U adres je to asi celkem jedno, m?lokdo vytv??? novou verzi st?vaj?c?ch bod?, tak?e p?jdou lehce reimportovat kdykoli v budoucnu. Nad lesy bude pot?eba se je?t? zamyslet, minim?ln? by se p?i reimportu mohla odstranit zbyte?n? hrub? generalizace. Ostatn? v?ci je mo?n? nechat je?t? ule?et, doufejme ?e "?erven? primitiva" budou z dat postupn? mizet. =TT= ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20110628/69973b27/attachment.html>

29.6.2011 04:41:01 (#2)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Tom?? Tich? p??e v ?t 28. 06. 2011 v 18:12 +0200: zobrazit citaci
> Zat?m se to d? pou??t jako dobr? vod?tko pro budouc? potenci?ln? > probl?my. M??ete si zkontrolovat oblast kde editujete
U? jsem si zkontroloval. V m?stech, kde edituji, bude mapa prakticky pr?zdn?: - Centrum Prahy vytvo?ili lid?, kte?? bu? licenci odm?tli, nebo kte?? se ji? na OSM nepod?lej?, tak?e neschv?lili novou licenci. Ve?ker? m? pr?ce na jednosm?rk?ch a z?kazech odbo?en? tedy z?ejm? zmiz?. - Jind?ichohradecko p?ijde o importy DIBAVOD a UHUL, co? bude v kraji les? a rybn?k? na map? docela poznat. Nam?tkou jsem si vybral p?r m?st, kde to nezn?m. Ani jednou se mi nestalo, ?e by na n?hodn? zvolen?m m?st? z?stala mapa kompletn?. zobrazit citaci
> a p??padn? m?sto aktualizace st?vaj?c?ch cest je smazat a nakreslit > znovu.
Nechyst?m se j?t p?em??ovat polohu silnic do ter?nu. A znovu je obtahovat podle stejn? ortofotomapy jen proto, abych mohl kv?li licenci smazat pr?ci p?edchoz?ho p?isp?vatele, mi p?ipadne ??len?. V?m ne? zobrazit citaci
> Zaj?mav? je, ?e "infikov?no" je spousta import? - adresy, lesy, > dibavod. Je to t?m, ?e v rozporu s import guidelines byla data > importov?na pod ??ty b??n?ch u?ivatel?. Z t?chto dat by se dalo v > budoucnu hodn? zachr?nit.
Anebo t?m, ?e onen b??n? u?ivatel odm?tl licenci pr?v? proto, ?e nem??e prov?st p?elicencov?n? dat ke zdroj?m, kter? pou?il. zobrazit citaci
> Sta?ilo by smazat ta, kter? od importu nikdo nem?nil a naimportovat je > znovu pod nov?m u?ivatelem vytvo?en?m speci?ln? za ??elem importu > dan?ho datasetu.
A zm?na licence pak sma?e data, kter? ji? n?kdo pracn? ru?n? vylep?il. zobrazit citaci
> U dibavodu a adres to bude relativn? snadno provediteln?, proto?e u > objekt? existuje jednozna?n? id. U les? bude problematick? vyhnout se > duplicit?m.
zobrazit citaci
> Navrhuji prov?st to co nejd??ve minim?ln? u pom?rn? mlad?ho importu > dibavodu, proto?e to uchr?n? st?vaj?c? u?ivatele od p??padn? zbyte?n? > pr?ce.
On snad u? n?kdo m? od poskytovatele UHUL a DIBAVOD souhlas s novou licenc?? zobrazit citaci
> Nad lesy bude pot?eba se je?t? zamyslet, minim?ln? by se p?i reimportu > mohla odstranit zbyte?n? hrub? generalizace.
P?kn? d?kuji nad reimportem zhruba 15 let star?ch dat, kter? lid? na mnoha m?stech mezit?m ru?n? opravili na aktu?ln? stav. zobrazit citaci
> > Ostatn? v?ci je mo?n? nechat je?t? ule?et, doufejme ?e "?erven? > primitiva" budou z dat postupn? mizet.
Ob?v?m se, ?e v?t?ina z nich zmiz? najednou, a? se Nadace rozhodne. Pokud se tak stane, budu pokra?ovat v pr?ci na forku, jeho? provozovatel si v?ce v??? pr?ce sv?ch p?isp?vatel?, a nema?e data z politick?ch d?vod?. Nem?m tedy k p?ekreslov?n? ?erven?ch ?ar ??dnou motivaci. -- Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

29.6.2011 04:49:02 (#3)
gravatar

honny

<honnycze at gmail.com>
99 2484
Hmmm, s?m jsem licenci odsouhlasil (tak?e moje data z?stanou), ale jak tu n?kdo psal o znechucen? mapper?... Tak to docela sed?. Jak se ??k?: posledn? zhasne. ~ honny

29.6.2011 04:53:25 (#4)
gravatar

Jakub Sykora

<kubajz at kbx.cz>
614
Ja jsem licenci odsouhlasil vicemene kvuli tomu, abych mohl na OSM dal pracovat. Pokud ale jednoho dne zjistim, ze chybi UHUL, dibavod a pulka mesta, tak se nastvu a pujdu najit neco jineho... K Dne 29.6.2011 16:49, honny napsal(a): zobrazit citaci
> Hmmm, > > s?m jsem licenci odsouhlasil (tak?e moje data z?stanou), ale jak tu > n?kdo psal o znechucen? mapper?... Tak to docela sed?. > > > Jak se ??k?: posledn? zhasne. > > > ~ honny > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

29.6.2011 05:01:40 (#5)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
>> Zaj?mav? je, ?e "infikov?no" je spousta import? - adresy, lesy, >> dibavod. Je to t?m, ?e v rozporu s import guidelines byla data >> importov?na pod ??ty b??n?ch u?ivatel?. Z t?chto dat by se dalo v >> budoucnu hodn? zachr?nit. > > Anebo t?m, ?e onen b??n? u?ivatel odm?tl licenci pr?v? proto, ?e nem??e > prov?st p?elicencov?n? dat ke zdroj?m, kter? pou?il.
*** Uz asi pred rokem probehlo na talk-cz: ti, kteri importy dali dispozici OSM je uplne jedno zda to bude CC-BY-SA nebo ODbL. Oni ta data dali protoze je chteli dat nebo jiz drive dali free k dispozici jiz pred tim, tj. UHUL, Dibavod, HS-RS, UIR-ADR. Ja stale verim, ze pavel a jkjk nakonec sva data uvolni, i pro ty importy. Pri odchazeni nemusim preci palit mosty, abych mohl zbudovat mesto naproti pres reku. ha hanoj

29.6.2011 05:02:30 (#6)
gravatar

Petr Kadlec

<petr.kadlec at gmail.com>
212 996
?ist? ze zv?davosti: Vy, kdo novou licenci odm?t?te, m??ete mi ??ct, pokud by takov? licence byla v OSM od po??tku, zda byste se tehdy kv?li tomu odm?tli OSM ??astnit? -- Petr Kadlec / Mormegil

29.6.2011 05:19:31 (#7)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
550
Dne 29.6.2011 16:53, Jakub Sykora napsal(a): zobrazit citaci
> Ja jsem licenci odsouhlasil vicemene kvuli tomu, abych mohl na OSM dal > pracovat. Pokud ale jednoho dne zjistim, ze chybi UHUL, dibavod a > pulka mesta, tak se nastvu a pujdu najit neco jineho... > > K
To vidim uplne stejne, odsouhlasil sem to, ale jestli kvuli dementi zmene licence zaznamenam jakoukouli ztratu dat, tak na to kaslu, debila at si delaj z nekoho jinyho. BTW: Chtelo by to nejakym hackem zaridit, aby se ztratila historie editaci ... ;D, pak by museli bud smazat vsechno nebo nic ... ;D zobrazit citaci
> > Dne 29.6.2011 16:49, honny napsal(a): >> Hmmm, >> >> s?m jsem licenci odsouhlasil (tak?e moje data z?stanou), ale jak tu >> n?kdo psal o znechucen? mapper?... Tak to docela sed?. >> >> >> Jak se ??k?: posledn? zhasne. >> >> >> ~ honny >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

30.6.2011 05:46:33 (#8)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
544
tak n?jak ... n?co jsem opravoval a za?valo to na m?, ?e nem??e uploadnout, tak jsem n?co odklikal, ani jsem to ne?etl, doufaje, ?e v?, co d?laj? ... pokud se to uk??e jako probl?m, tj. zmiz? mi podstatnej kus dat pod rukama nebo si s tou mapou nebudu sm?t d?lat, co pot?ebuju, tak jdu taky jinam (snad bude kam ...) ne ?e by se t?ch mejch p?r editac? ??k poznalo, ale cihlu k cihle ... odradit si dav mravene?k? taky nen? ide?ln?, t?eba turistickejch tras je tolik, ?e nen? v sil?ch p?r jedinc? to proj?t, a ??dnej leg?ln? zdroj pro import nebo obkreslov?n? AFAIK nem?me K. Dne St 29. ?ervna 2011 Jakub Sykora napsal(a): zobrazit citaci
> Ja jsem licenci odsouhlasil vicemene kvuli tomu, abych mohl na OSM dal > pracovat. Pokud ale jednoho dne zjistim, ze chybi UHUL, dibavod a pulka > mesta, tak se nastvu a pujdu najit neco jineho... > > K > > Dne 29.6.2011 16:49, honny napsal(a): > > Hmmm, > > > > s?m jsem licenci odsouhlasil (tak?e moje data z?stanou), ale jak tu > > n?kdo psal o znechucen? mapper?... Tak to docela sed?. > > > > > > Jak se ??k?: posledn? zhasne. > > > > > > ~ honny

30.6.2011 08:52:54 (#9)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1048 1226
On Wed 2011-06-29 17:01:40, hanoj wrote: zobrazit citaci
> >> Zaj?mav? je, ?e "infikov?no" je spousta import? - adresy, lesy, > >> dibavod. Je to t?m, ?e v rozporu s import guidelines byla data > >> importov?na pod ??ty b??n?ch u?ivatel?. Z t?chto dat by se dalo v > >> budoucnu hodn? zachr?nit. > > > > Anebo t?m, ?e onen b??n? u?ivatel odm?tl licenci pr?v? proto, ?e nem??e > > prov?st p?elicencov?n? dat ke zdroj?m, kter? pou?il. > > *** Uz asi pred rokem probehlo na talk-cz: ti, kteri importy dali > dispozici OSM je uplne jedno zda to bude CC-BY-SA nebo ODbL. Oni ta > data dali protoze je chteli dat nebo jiz drive dali free k dispozici > jiz pred tim, tj. UHUL, Dibavod, HS-RS, UIR-ADR.
Odkaz? U uhulu/dibavodu/uir-adr tomu verim. Co BNHELP? To byla velmi dulezita data, od komercni firmy. Souhlasi s OdBL? A s kazdou dalsi licenci? Protoze licence se ted muze zmenit treba na "libovolne komercni pouziti dovoleno".... Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

30.6.2011 10:38:08 (#10)
gravatar

Tomáš Tichý

<t.tichy at post.cz>
150 4809
Zd? se mi, ?e jsem tu asi trochu ne??astnou formulac? vzbudil p?kn? FUD :-( Omlouv?m se. Jen aby bylo jasno, nikdo ??dn? data zat?m nema?e. Data, kter? jsou k dispozici te? a kter? vzniknou a? do dne "D" kdy se zm?n? licence z?stanou k dispozici "nav?dy". Projekt OSM je bude poskytovat po rozumn? dlouhou dobu i nad?le a vzhledem ke svobodn? licenci budou existovat dokud budou m?t pro n?koho v?znam. Pro ty co novou licenci odsouhlasili tedy nen? zat?m ??dn? d?vod p?est?vat s editacemi, fork bude mo?no ud?lat kdykoli (a fosm.org to tak? tak zd? se zam??l?). =TT= 2011/6/30 Karel Voln? <kavol at seznam.cz> zobrazit citaci
> > tak n?jak ... n?co jsem opravoval a za?valo to na m?, ?e nem??e uploadnout, > tak jsem n?co odklikal, ani jsem to ne?etl, doufaje, ?e v?, co d?laj? ... > > pokud se to uk??e jako probl?m, tj. zmiz? mi podstatnej kus dat pod rukama > nebo si s tou mapou nebudu sm?t d?lat, co pot?ebuju, tak jdu taky jinam > (snad > bude kam ...) > > ne ?e by se t?ch mejch p?r editac? ??k poznalo, ale cihlu k cihle ... > odradit > si dav mravene?k? taky nen? ide?ln?, t?eba turistickejch tras je tolik, ?e > nen? v sil?ch p?r jedinc? to proj?t, a ??dnej leg?ln? zdroj pro import nebo > obkreslov?n? AFAIK nem?me > > K. > > Dne St 29. ?ervna 2011 Jakub Sykora napsal(a): > > Ja jsem licenci odsouhlasil vicemene kvuli tomu, abych mohl na OSM dal > > pracovat. Pokud ale jednoho dne zjistim, ze chybi UHUL, dibavod a pulka > > mesta, tak se nastvu a pujdu najit neco jineho... > > > > K > > > > Dne 29.6.2011 16:49, honny napsal(a): > > > Hmmm, > > > > > > s?m jsem licenci odsouhlasil (tak?e moje data z?stanou), ale jak tu > > > n?kdo psal o znechucen? mapper?... Tak to docela sed?. > > > > > > > > > Jak se ??k?: posledn? zhasne. > > > > > > > > > ~ honny > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20110630/3a9b2939/attachment.html>

30.6.2011 11:00:21 (#11)
gravatar

Tomáš Tichý

<t.tichy at post.cz>
150 4809
zobrazit citaci
> U uhulu/dibavodu/uir-adr tomu verim. Co BNHELP? To byla velmi dulezita > data, od komercni firmy. Souhlasi s OdBL? A s kazdou dalsi licenci? > Protoze licence se ted muze zmenit treba na "libovolne komercni > pouziti dovoleno".... > Pavel > -- >
Zrovna BNHELP jsou tak nekvalitn? data, ?e poka?d? kdy? na jejich zbytky naraz?m, lituji ?e jsme je tenkr?t importovali. Kdy? si pak vezmu jak rychle byly hotov? silnice 3. t??dy, tak jedni?ky a dvojky by byly v tom entuziastick?m obdob? hotov? max. za m?s?c ru?n?. J? byla to jin? doba :-) ?koda :-( Jinak Pavle, jsem r?d, ?e jsi neopustil konferenci, i kdy? u? se nechce? na projektu aktivn? ??astnit. P?em??lel jsem je?t? o t?ch importech a m?l bych na Tebe jednu prosbu. Souhlasil bys pros?m s t?m, aby se data, kter? jsi importoval (a pouze importy, ne data na kter?ch jsi pracoval ru?n?) p?elicencovala na novou licenci? Moje idea je takov?, ?e bych vzal v?echna data kde jsi autorem importu a nikdo je nezm?nil, nebo na nich po importu pracovali pouze "zelen?" u?ivatel?. Data bych smazal a vz?p?t? ta sam? naimportoval pod speci?ln? vytvo?en?m u?ivatelem (nebo v?ce u?ivateli - jedn?m pro ka?d? dataset). Souhlasil bys s t?m? Pokud ano, technick? detaily bychom je?t? doladili, te? bych cht?l jen v?d?t zda se t?m m?me v?bec zb?vat. D?ky za odpov?? a? bude jak?koliv. =TT= ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20110630/0f9b0399/attachment.html>

30.6.2011 11:21:00 (#12)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
197
M??ete mi n?kdo vysv?tlit, jak? smysl m? ten reimport? P?ece pokud vezmeme data, kter? vytvo?il n?kdo, kdo s novou licenc? nesouhlas?, a znovu je tam naimportujem ve stejn?m zn?n?, tak mi to p?ijde stejn?, jako je kop?rovat z ?ehokoliv jin?ho. Ano, v sou?asn? dob? jde o voln? data k libovoln?mu pou?it? - tak?e to vlastn? jde, pro? to ale pak prost? neud?lat pro v?echno - vytvo?it u?ivatele "reimport" a v?echna data, kter? by se jinak smazala, se p?eimportuj? a bude vymalov?no. N?jak mi to ned?v? cel? smysl. A u? v?bec ne, ?e budou nakonec dva projekty, co? je v podstat? proti smyslu OSM. A n?jak se mi tak? nechce v??it, ?e by se ta data opravdu smazala, maxim?ln?, ?e by jich tam bylo velmi velmi m?lo. Jinak to m??e takto jet v podstat? donekone?na. V sou?asn? dob? by ale do?lo ke smaz?n? snad poloviny mapy, co? si snad nikdo nedovol?. A jestli ano, tak projekt asi opust? hodn? lid?, proto?e na tohle m?t nervy nebudou. On 06/30/2011 11:00 PM, Tom?? Tich? wrote: zobrazit citaci
> > > > U uhulu/dibavodu/uir-adr tomu verim. Co BNHELP? To byla velmi dulezita > data, od komercni firmy. Souhlasi s OdBL? A s kazdou dalsi licenci? > Protoze licence se ted muze zmenit treba na "libovolne komercni > pouziti dovoleno".... > Pavel > -- > > > Zrovna BNHELP jsou tak nekvalitn? data, ?e poka?d? kdy? na jejich zbytky > naraz?m, lituji ?e jsme je tenkr?t importovali. > Kdy? si pak vezmu jak rychle byly hotov? silnice 3. t??dy, tak jedni?ky > a dvojky by byly v tom entuziastick?m obdob? hotov? max. za m?s?c > ru?n?. J? byla to jin? doba :-) ?koda :-( > > Jinak Pavle, jsem r?d, ?e jsi neopustil konferenci, i kdy? u? se nechce? > na projektu aktivn? ??astnit. P?em??lel jsem je?t? o t?ch importech a > m?l bych na Tebe jednu prosbu. Souhlasil bys pros?m s t?m, aby se data, > kter? jsi importoval (a pouze importy, ne data na kter?ch jsi pracoval > ru?n?) p?elicencovala na novou licenci? > Moje idea je takov?, ?e bych vzal v?echna data kde jsi autorem importu a > nikdo je nezm?nil, nebo na nich po importu pracovali pouze "zelen?" > u?ivatel?. Data bych smazal a vz?p?t? ta sam? naimportoval pod speci?ln? > vytvo?en?m u?ivatelem (nebo v?ce u?ivateli - jedn?m pro ka?d? dataset). > Souhlasil bys s t?m? Pokud ano, technick? detaily bychom je?t? doladili, > te? bych cht?l jen v?d?t zda se t?m m?me v?bec zb?vat. > D?ky za odpov?? a? bude jak?koliv. > > =TT= > > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

30.6.2011 11:55:34 (#13)
gravatar

Tomáš Tichý

<t.tichy at post.cz>
150 4809
2011/6/30 Mike <mike at mikecrash.com> zobrazit citaci
> M??ete mi n?kdo vysv?tlit, jak? smysl m? ten reimport? P?ece pokud > vezmeme data, kter? vytvo?il n?kdo, kdo s novou licenc? nesouhlas?, a > znovu je tam naimportujem ve stejn?m zn?n?, tak mi to p?ijde stejn?, > jako je kop?rovat z ?ehokoliv jin?ho. Ano, v sou?asn? dob? jde o voln? > data k libovoln?mu pou?it? - tak?e to vlastn? jde, pro? to ale pak > prost? neud?lat pro v?echno - vytvo?it u?ivatele "reimport" a v?echna > data, kter? by se jinak smazala, se p?eimportuj? a bude vymalov?no. > N?jak mi to ned?v? cel? smysl. A u? v?bec ne, ?e budou nakonec dva > projekty, co? je v podstat? proti smyslu OSM. > >
Data u kter?ch tv?rce s novou licenc? nesouhlas? se reimportovat nesm? !!! M? jde o to, jak co nejjednodu?eji reimportovat data (hlavn? od st?tn?ch instituc?), kter? jsou pou?iteln? se starou i novou licenc?, ale v?cem?n? omylem je importovali u?ivatel?, kte?? s novu licenc? nesouhlas?. Mimochodem velmi sympatick? je mi v tomto ohledu krok spole?nosti Nearmap, kter? d??ve poskytovala fotomapy pro OSM. S novou licenc? nesouhlas?, tak?e jejich podklady u? nen? mo?n? vyu??vat, ale dali gener?ln? souhlas s t?m, aby data kter? vznikla v minulosti mohla b?t i nad?le vyu??v?na pod libovolnou licenc?. A n?jak se mi tak? nechce v??it, ?e by se ta data opravdu smazala, zobrazit citaci
> maxim?ln?, ?e by jich tam bylo velmi velmi m?lo. Jinak to m??e takto jet > v podstat? donekone?na. V sou?asn? dob? by ale do?lo ke smaz?n? snad > poloviny mapy, co? si snad nikdo nedovol?. A jestli ano, tak projekt asi > opust? hodn? lid?, proto?e na tohle m?t nervy nebudou. > >
Nep?edpokl?d?m, ?e se bude cokoli mazat v dohledn? dob?. Souhlas?m s t?m, ?e te? je vlastn? ide?ln? stav, proto?e te? je teoreticky mo?n? vytvo?it dva datasety s dv?ma r?zn?mi licencemi, tak?e si ka?d? m??e vybrat. Ta data budou k sob? ?asem nevyhnuteln? obsahov? konvergovat. Ale sama od sebe to nezvl?dnou, tak?e jim bude pot?eba trochu pomoci :-) Pokud se ale bude tento proces ne?m?rn? protahovat, hroz? ?t?pen? projektu, co? by asi svobodn?m geodat?m neprosp?lo jako celku. =TT= ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20110630/642e601e/attachment-0001.html>

1.7.2011 07:47:33 (#14)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
544
Dne ?t 30. ?ervna 2011 Tom?? Tich? napsal(a): zobrazit citaci
> Zrovna BNHELP jsou tak nekvalitn? data, ?e poka?d? kdy? na jejich zbytky > naraz?m, lituji ?e jsme je tenkr?t importovali. > Kdy? si pak vezmu jak rychle byly hotov? silnice 3. t??dy, tak jedni?ky a > dvojky by byly v tom entuziastick?m obdob? hotov? max. za m?s?c ru?n?. J? > byla to jin? doba :-) ?koda :-(
nezlob se na m?, na tohlento se nem??u koukat, to jsou od tebe tak ??elov? kecy, ?e a? to nen? mo?n?, ?e ti nen? stydno :-( jestli je podle tebe lep?? v?bec nem?t informaci, ?e n?kde vede silnice, ne? ji m?t s n?jakou docela zanedbatelnou nep?esnost? (j? jsem nikde nenarazil na v?c ne? +-10 m, a to je?t? kdov?jak na tom byla moje GPS a zarovn?n? dla?dic z ortofoto), a spol?hat na arm?du dobrovoln?k?, kter? ov?em v t? dob? nebyla, a aby byla, bylo pot?eba u? n?co v map? m?t, proto?e m?lokdo je ochoten pou??vat pr?zdnou mapu, tak tedy nev?m ... K.

1.7.2011 07:49:21 (#15)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
544
oukej, a vysv?tl?? n?m tedy v r?mci pot?r?n? FUDu, a? ten "den D" p?ijde, jak? bude pro b??n?ho u?ivatele rozd?l mezi t?m, zda se data re?ln? sma?ou nebo zda se jenom zneviditeln? na map? a znep??stupn? pro dal?? editace? K. Dne ?t 30. ?ervna 2011 Tom?? Tich? napsal(a): zobrazit citaci
> Zd? se mi, ?e jsem tu asi trochu ne??astnou formulac? vzbudil p?kn? FUD :-( > Omlouv?m se. > Jen aby bylo jasno, nikdo ??dn? data zat?m nema?e. Data, kter? jsou k > dispozici te? a kter? vzniknou a? do dne "D" kdy se zm?n? licence z?stanou > k dispozici "nav?dy". Projekt OSM je bude poskytovat po rozumn? dlouhou > dobu i nad?le a vzhledem ke svobodn? licenci budou existovat dokud budou > m?t pro n?koho v?znam. > > Pro ty co novou licenci odsouhlasili tedy nen? zat?m ??dn? d?vod p?est?vat > s editacemi, fork bude mo?no ud?lat kdykoli (a fosm.org to tak? tak zd? se > zam??l?). > > =TT= > > 2011/6/30 Karel Voln? <kavol at seznam.cz> > > > tak n?jak ... n?co jsem opravoval a za?valo to na m?, ?e nem??e > > uploadnout, tak jsem n?co odklikal, ani jsem to ne?etl, doufaje, ?e v?, > > co d?laj? ... > > > > pokud se to uk??e jako probl?m, tj. zmiz? mi podstatnej kus dat pod > > rukama nebo si s tou mapou nebudu sm?t d?lat, co pot?ebuju, tak jdu taky > > jinam (snad > > bude kam ...) > > > > ne ?e by se t?ch mejch p?r editac? ??k poznalo, ale cihlu k cihle ... > > odradit > > si dav mravene?k? taky nen? ide?ln?, t?eba turistickejch tras je tolik, > > ?e nen? v sil?ch p?r jedinc? to proj?t, a ??dnej leg?ln? zdroj pro > > import nebo obkreslov?n? AFAIK nem?me > > > > K. > > > > Dne St 29. ?ervna 2011 Jakub Sykora napsal(a): > > > Ja jsem licenci odsouhlasil vicemene kvuli tomu, abych mohl na OSM dal > > > pracovat. Pokud ale jednoho dne zjistim, ze chybi UHUL, dibavod a pulka > > > mesta, tak se nastvu a pujdu najit neco jineho... > > > > > > K > > > > > > Dne 29.6.2011 16:49, honny napsal(a): > > > > Hmmm, > > > > > > > > s?m jsem licenci odsouhlasil (tak?e moje data z?stanou), ale jak tu > > > > n?kdo psal o znechucen? mapper?... Tak to docela sed?. > > > > > > > > > > > > Jak se ??k?: posledn? zhasne. > > > > > > > > > > > > ~ honny > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

1.7.2011 09:27:34 (#16)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
>> *** Uz asi pred rokem probehlo na talk-cz: ti, kteri importy dali >> dispozici OSM je uplne jedno zda to bude CC-BY-SA nebo ODbL. Oni ta >> data dali protoze je chteli dat nebo jiz drive dali free k dispozici >> jiz pred tim, tj. UHUL, Dibavod, HS-RS, UIR-ADR. > > Odkaz? > > U uhulu/dibavodu/uir-adr tomu verim. Co BNHELP? To byla velmi dulezita > data, od komercni firmy. Souhlasi s OdBL? A s kazdou dalsi licenci? > Protoze licence se ted muze zmenit treba na "libovolne komercni > pouziti dovoleno"....
*** viz: http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2009-March/002656.html hanoj

3.7.2011 02:13:35 (#17)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1048 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> U uhulu/dibavodu/uir-adr tomu verim. Co BNHELP? To byla velmi > dulezita > data, od komercni firmy. Souhlasi s OdBL? A s kazdou dalsi licenci? > Protoze licence se ted muze zmenit treba na "libovolne komercni > pouziti dovoleno".... > > Zrovna BNHELP jsou tak nekvalitn? data, 3/4e poka 3/4d? kdy 3/4 na > jejich zbytky naraz?m, lituji 3/4e jsme je tenkr?t importovali. > Kdy 3/4 si pak vezmu jak rychle byly hotov? silnice 3. to/?dy, tak > jednieky a dvojky by byly v tom entuziastick?m obdob? hotov? max. za > m`is?c ruen`i. J? byla to jin? doba :-) (c)koda :-(
No nevim, co si to pamatuju tak data z BNHELPu to obdobi v podstate odstartoval. zobrazit citaci
> Jinak Pavle, jsem r?d, 3/4e jsi neopustil konferenci, i kdy 3/4 u 3/4 > se nechce^1 na projektu aktivn`i ?eastnit. Po/em?^1lel jsem je^1t`i o > t`ich importech a m`il bych na Tebe jednu prosbu. Souhlasil bys pros?m > s t?m, aby se data, kter? jsi importoval (a pouze importy, ne data na > kter?ch jsi pracoval ruen`i) po/elicencovala na novou licenci?
Nova licence se mi nelibi, a hodne se mi nelibi zpusob kterym OSMF nuti lidi do zmeny. (Viz seznam lidi co rekli, ze s tim souhlasili bez cteni aby mohli dal editovat, a ze mazani dat se jim opravdu nelibi). Relicence importu a nechani originalnich dat nedava smysl, sorry. Zpusobil bych tim ze vetsina uzivatelu zustane na osm.org a ja si muzu v klidu pracovat na fosm.org.... na kterym budu sam. Coz neni tak uplne to co chci. Zatim mam pocit ze nejlepsi by bylo kdyby se na OdBL nepreslo. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

3.7.2011 08:29:17 (#18)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> Zrovna BNHELP jsou tak nekvalitn? data, ?e poka?d? kdy? na jejich zbytky > naraz?m, lituji ?e jsme je tenkr?t importovali. > Kdy? si pak vezmu jak rychle byly hotov? silnice 3. t??dy, tak jedni?ky a > dvojky by byly v tom entuziastick?m obdob? hotov? max. za m?s?c ru?n?.?J? > byla to jin? doba :-)??koda :-(
*** Nic nebrati ta puvodni data HS-RS systematicky opravovat, pripadne mazat a nahrazovat lepsima (Sam jsem to v mistech, kde mapuji delal). Pokud si matne pamatuji, tak silnice III. trid udelal skoro cele jeden clovek (user:"Petr Dlouhy"). zobrazit citaci
> Jinak Pavle, jsem r?d, ?e jsi neopustil konferenci, i kdy? u? se nechce? na > projektu aktivn? ??astnit. P?em??lel jsem je?t? o t?ch importech a m?l bych > na Tebe jednu prosbu. Souhlasil bys pros?m s t?m, aby se data, kter? jsi > importoval (a pouze importy, ne data na kter?ch jsi pracoval ru?n?) > p?elicencovala na novou licenci?
*** Myslim, ze tento dotaz je irelevantni. Puvodcem importovanych dat je treti strana, nikoliv uploaderi. Pouze import probehl procesne jinak, nez byly v te dobe uznavane metodiky. Data importovali lide skrze sve osobni ucty, nikoliv pres abstraktni ucelove ucty. Proto je mozno se na takova data divat jako nesouvisejici s majiteli uctu, skrze ktera byla na server odeslana. Tedy je mozno pro potrebu prelicencovani import fakticky oddelit od uzivatelskych uctu podle danych pravidel pro migraci na ODbL (tj. import+zmeny uzivatelu schvalujicich ODbL). ha hanoj

3.7.2011 10:28:55 (#19)
gravatar

Tomáš Tichý

<t.tichy at post.cz>
150 4809
zobrazit citaci
> > > > Jinak Pavle, jsem r?d, ?e jsi neopustil konferenci, i kdy? u? se nechce? > na > > projektu aktivn? ??astnit. P?em??lel jsem je?t? o t?ch importech a m?l > bych > > na Tebe jednu prosbu. Souhlasil bys pros?m s t?m, aby se data, kter? jsi > > importoval (a pouze importy, ne data na kter?ch jsi pracoval ru?n?) > > p?elicencovala na novou licenci? > > *** Myslim, ze tento dotaz je irelevantni. Puvodcem importovanych dat > je treti strana, nikoliv uploaderi. Pouze import probehl procesne > jinak, nez byly v te dobe uznavane metodiky. Data importovali lide > skrze sve osobni ucty, nikoliv pres abstraktni ucelove ucty. Proto je > mozno se na takova data divat jako nesouvisejici s majiteli uctu, > skrze ktera byla na server odeslana. > > Tedy je mozno pro potrebu prelicencovani import fakticky oddelit od > uzivatelskych uctu podle danych pravidel pro migraci na ODbL (tj. > import+zmeny uzivatelu schvalujicich ODbL). > > > ha > hanoj > >
Na datech uhulu ale prob?hala n?jak? generalizace. Kdo ji prov?d?l a jak?m algoritmem? Pokud byla provedena dostupn?m algoritmem, nebo pokud si u?ivatel, kter? generalizaci prov?d?l nen?rokuje na generalizovan? data zvl??tn? licenci, je to OK. Pokud ale byla provedena n?jak?m neve?ejn?m algoritmem a u?ivatelem, kter? si n?rokuje na generalizova? data striktn? pouze CC-BY-SA, m??e to b?t probl?m. Pamatujete si to n?kdo, nebo to m?m zkusit dohledat v historii listu? =TT= ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20110703/e0444b5e/attachment.html>

3.7.2011 11:08:17 (#20)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
Pavel Machek napsal(a): zobrazit citaci
> Nova licence se mi nelibi, a hodne se mi nelibi zpusob kterym OSMF > nuti lidi do zmeny.
Ahoj, ?ist? ze zv?davosti - co se ti konkr?tn? na nov? licenci nel?b?? Osobn? p?isp?v?m proto, ?e vylep?uji "free" mapu, kterou m??u j? i ostatn? pou??vat v?ce m?n?, jak se jim zl?b?. Pr?vnickou problematiku jsem p??li? nestudoval, tak mi nen? jasn?, co je na n? tak ?patn?ho, ?e se n?kte?? lid? rozhodli rad?ji nesouhlasit s p?elicencov?n? sv?ho p??sp?vku (i p?es zjevn? budouc? negativn? dopady na celkov? stav projektu - a? u? to skon?? t???t?n?m datab?ze, p?ed?l?vn?m ji? jednou zmapovan?ho, nebo ?pln? jinak). D?ky, Petr PS: Jen pro po??dek - naprosto respektuji rozhodnut? v?ech, co novou licenci odm?tli a nehct?l bych aby bylo v??e uveden? pochopeno jinak. Jen m? opravdu zaj?m? jejich motivace. PPS: A pokud nebude? m?t n?ladu/?as na vysv?tlov?n?, tak tenhle dotaz s klidem ignoruj ;-) -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: xificurk.vcf Type: text/x-vcard Size: 353 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20110703/c77194a8/attachment.vcf> -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 261 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20110703/c77194a8/attachment.pgp>

5.7.2011 06:34:16 (#21)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> Na datech uhulu ale prob?hala n?jak? generalizace. Kdo ji prov?d?l a jak?m > algoritmem? Pokud byla provedena dostupn?m algoritmem, nebo pokud si > u?ivatel, kter? generalizaci prov?d?l nen?rokuje na generalizovan? data > zvl??tn? licenci, je to OK. Pokud ale byla provedena n?jak?m neve?ejn?m > algoritmem a u?ivatelem, kter? si n?rokuje na generalizova? data striktn? > pouze CC-BY-SA, m??e to b?t probl?m. Pamatujete si to n?kdo, nebo to m?m > zkusit dohledat v historii listu?
*** Dle talk-cz a wiki data pro import pripravil Kubajz a Tomas Kolda, Tomas pouzil klasicky double-packertuv algoritmus pro generalizaci. Protoze Tomas je v top 100 users bez vyjadreni k nove licenci, snazil jsem se s nim spojit. Zatim neuspesne. hanoj

28.7.2011 10:39:04 (#22)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
>> Na datech uhulu ale prob?hala n?jak? generalizace. Kdo ji prov?d?l a jak?m >> algoritmem? Pokud byla provedena dostupn?m algoritmem, nebo pokud si >> u?ivatel, kter? generalizaci prov?d?l nen?rokuje na generalizovan? data >> zvl??tn? licenci, je to OK. Pokud ale byla provedena n?jak?m neve?ejn?m >> algoritmem a u?ivatelem, kter? si n?rokuje na generalizova? data striktn? >> pouze CC-BY-SA, m??e to b?t probl?m. Pamatujete si to n?kdo, nebo to m?m >> zkusit dohledat v historii listu? > *** Dle talk-cz a wiki data pro import pripravil Kubajz a Tomas Kolda, > Tomas pouzil klasicky double-packertuv algoritmus pro generalizaci. > Protoze Tomas je v top 100 users bez vyjadreni k nove licenci, snazil > jsem se s nim spojit. Zatim neuspesne.
*** Tomas Kolda nakonec (bez meho pricineni) vyjadril souhlas s licenci[1], viz nize ;) bye hanoj [1] http://hdyc.neis-one.org/?TomKolda zobrazit citaci
> 27 July 2011 at 20:59 > Moc se omlouvam, ale na OSM uz jsem hodne mesicu nebyl. O nejake licenci me nastesti informoval kolega v praci :). Licenci jsem odsouhlasil. > > Hodne zdaru! > Tomas

27.9.2011 12:56:01 (#23)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
P?nov?, HS-RS (nespr?vn? pojmenovan? jako BNHELP) nem? se st?vaj?c?mi daty v r?mci OSM ??dn? probl?m (ov??eno u Standy Hol?ho) - tenhle datov? zdroj si m??ete "od?krtnout". Ta data jsme prost? dali pry? k dispozici "komunit?". Souhlas?me se zm?nou licence. Co se kvality dat t??e, data vznikla jako vedlej?? produkt mapov?n? Corine + byla dopln?na o n?kter? GPS z?znamy. Z toho logicky vypl?v? jejich p?esnost. Na druhou stranu je jejich kvalita v?ce m?n? konzistentn? na ?zem? republiky a je to n?jak garantovan? zdroj. Co se UHUL tyce, nemuzu za ne mluvit, ale znam je a rekl bych, ze k tomu zaujmou stejny postoj. Jachym P.S. P??u s gmailu, ale m??ete si m? ov??it jako adres?ta ??tu (jachym na bnhelp.cz), viz http://www.bnhelp.cz/o-firme/lide/ On 1.7.2011 09:27, hanoj wrote: zobrazit citaci
>>> *** Uz asi pred rokem probehlo na talk-cz: ti, kteri importy dali >>> dispozici OSM je uplne jedno zda to bude CC-BY-SA nebo ODbL. Oni ta >>> data dali protoze je chteli dat nebo jiz drive dali free k dispozici >>> jiz pred tim, tj. UHUL, Dibavod, HS-RS, UIR-ADR. >> >> Odkaz? >> >> U uhulu/dibavodu/uir-adr tomu verim. Co BNHELP? To byla velmi dulezita >> data, od komercni firmy. Souhlasi s OdBL? A s kazdou dalsi licenci? >> Protoze licence se ted muze zmenit treba na "libovolne komercni >> pouziti dovoleno".... > > *** viz: > > http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2009-March/002656.html > > hanoj > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

27.9.2011 02:03:38 (#24)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
550
Dne 28.6.2011 18:12, Tom?s( Tich? napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > nev?m jestli jste si toho vs(imli, ale Potlatch 2 umoz(n(uje zobrazit > potenci?lne( "infikovan?" data - tedy data, kter? nejsou zat?m > kompatibiln? s novou licenc?. > Je to v Options - Show license status.
Uz je k dispozici i plugin do JOSM, ktery umi totez - data ktera jsou od lidi kteri licenci odmitli, data ktera jsou od lidi, kteri ji neakceptovali. zobrazit citaci
> > ... > > =TT= > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20110927/ca28c754/attachment.html>

« zpět na výpis měsíce