« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] tema bakalarky

Vlákno 20.9. - 30.9.2010, počet zpráv: 24


20.9.2010 08:48:19 (#1)
gravatar

Anna Kratochvílová

<KratochAnna at seznam.cz>
8
Ahoj, v sou?asnosti hled?m t?ma bakal??sk? pr?ce (studuji Geoinformatiku na ?VUTu), tak mne napadlo, jestli byste mi n?kdo nenavrhnul n?co souvisej?c?ho s OSM. S OSM jsem se setkala jen okrajov?, ale projekt mne zaujal. P?izn?m se, ?e nejsem ??dn? rozen? program?tor, ale programov?n? se nevyh?b?m, jen preferuji Python. S datab?zemi m?m tak? n?jak? zku?enosti. Poku? v?s napadne n?co u?ite?n?ho, co bych byla schopn? napsat (v rozsahu bakal??ky), napi?te pros?m. D?ky Anna Kratochv?lov?

20.9.2010 09:42:38 (#2)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, nev?m, jak? druh pr?ce p?esn? chce? ve sv? bakal??ce d?lat. Okolo OSM je ur?it? plno pr?ce, kter? by se dala zpracovat v r?mci BP. Moment?ln? m? napad? (zkus ale popsat, co konkr?tn?ji bys r?da d?lala, a j? se to pokus?m v?c rozepsat): -Dokon?en? pr?ce na n?kter?m z import? (v sou?asn? dob? jsou rozpracovan? importy adresn?ch bod? a ?ek) -Analyz?tor seznamu relac? a jejich historie (automatick? http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cyklotrasy_v_?R) -Vylep?en? analyz?tor relac? s podporou forward/backward rol?, kruhov?ch objezd? a superrelac? (inspirace na http://ra.osmsurround.org/analyze.jsp?relationId=5397 - zdrojov? k?dy nejsou a asi ani nebudou k dispozici) -P?id?n?/vylep?en? n?jak?ch funkc? do JOSM nebo jin?ho editoru -Vyhled?va? trasy se zapo??t?n?m p?ev??en? (mo?n? u? existuje) - velmi u?ite?n? na kolo. -Jak?koliv jin? analyz?tor konzistence dat (ur?it? se toho najde plno), kter? je?t? neexistuje (nebo vylep?it existuj?c?) -Vytvo?en? n?jak?ho dal??ho rendereru pro n?jak? konkr?tn? ??el nebo vylep?en? existuj?c?ho -Vytvo?en? str?nky spojuj?c? stovky r?zn?ch jedno??elov?ch renderer? (slippy map) do jedn? slu?by U v?eho je nutn? prozkoumat, jestli n?co takov?ho u? neexistuje. On Mon, 20 Sep 2010 20:48:19 +0200, Anna Kratochv?lov? <KratochAnna at seznam.cz> wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > v sou?asnosti hled?m t?ma bakal??sk? pr?ce (studuji Geoinformatiku na > ?VUTu), tak mne napadlo, jestli byste mi n?kdo nenavrhnul n?co > souvisej?c?ho s OSM. S OSM jsem se setkala jen okrajov?, ale projekt mne > zaujal. P?izn?m se, ?e nejsem ??dn? rozen? program?tor, ale programov?n? > se nevyh?b?m, jen preferuji Python. S datab?zemi m?m tak? n?jak? > zku?enosti. Poku? v?s napadne n?co u?ite?n?ho, co bych byla schopn? > napsat (v rozsahu bakal??ky), napi?te pros?m. > D?ky > Anna Kratochv?lov? > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

20.9.2010 09:58:15 (#3)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
zobrazit citaci
> Ahoj,
Ahoj. zobrazit citaci
> v sou?asnosti hled?m t?ma bakal??sk? pr?ce (studuji Geoinformatiku na ?VUTu), > tak mne napadlo, jestli byste mi n?kdo nenavrhnul n?co souvisej?c?ho s OSM. S > OSM jsem se setkala jen okrajov?, ale projekt mne zaujal. P?izn?m se, ?e nejsem > ??dn? rozen? program?tor, ale programov?n? se nevyh?b?m, jen preferuji Python. S > datab?zemi m?m tak? n?jak? zku?enosti. Poku? v?s napadne n?co u?ite?n?ho, co > bych byla schopn? napsat (v rozsahu bakal??ky), napi?te pros?m. > D?ky > Anna Kratochv?lov?
Co se t??e projektu OpenTrackMap, tak zde by se na?lo spousta d?l??ch probl?m? k implementaci: * V?po?et v??kov?ho profilu cesty, podobn? jako u http://tchor.fi.muni.cz:8080/ * V?po?et d?lky/?asu trasy. * Integrace s routovac?mi slu?bami jako je http://openrouteservice.org/ nebo implementace vlastn? specializovan? pro ??ely p??? turistiky. * Integrace se slu?bami poskytuj?c?mi georeferencovan? data jako je nap?. Panoramio, Flickr, 360 Cities, OpenStretView, OpenStreetPhoto, GeoRSS, atp. * Ned?vno zmi?ovan? podpora uploadu georeferencovan?ch obr?zk? rozcestn?k?. * U?ivatelsky editovateln? osobn? mapy (podobn? jako u Google Maps). * Samotn? definov?n? Mapnik stylu s turisticky zaj?mav?mi POI, kter? m?m v pl?nu, ale je?t? jsem se k tomu nedostal. * atd, atd, v?e by se ale asi implementovalo v?t?inou v JavaScriptu. Dal??m mo?n?m t?matem by mohla b?t slu?ba (Python+PgSQL) zobrazuj?c? p?ehledn?ji zm?ny dat OpenStreetMap v dan?m bounding boxu, podobn? jako z?lo?ka "Historie" v na http://openstreetmap.org, ale m?sto dotazu typu: Vyber v?echny seznamy zm?n, v nich? je element v bounding boxu XY. by zobrazovala dotazy typu: Vyber v?echny zm?n?n? elementy v bounding boxu XY. Snad je m?j popis dan?ch probl?mu alespo? ??ste?n? srozumiteln?. Kdyby ne, vysv?tl?m podrobn?ji. S pozdravem, Radek Barto?.

20.9.2010 10:45:40 (#4)
gravatar

Anna Kratochvílová

<KratochAnna at seznam.cz>
8
D?ky za rychlou odpov??, je?t? se na to pod?v?m podrobn?ji a p??padn? prodiskutuji s vyu?uj?c?m. Kdybych se pro n?co takov?ho rozhodla, ur?it? se ozvu. Anna Kratochv?lov? zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Radek Barto? <blackhex at post.cz> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] tema bakalarky > Datum: 20.9.2010 21:58:36 > ---------------------------------------- > > Ahoj, > > Ahoj. > > > v sou?asnosti hled?m t?ma bakal??sk? pr?ce (studuji Geoinformatiku na ?VUTu), > > tak mne napadlo, jestli byste mi n?kdo nenavrhnul n?co souvisej?c?ho s OSM. S > > OSM jsem se setkala jen okrajov?, ale projekt mne zaujal. P?izn?m se, ?e > nejsem > > ??dn? rozen? program?tor, ale programov?n? se nevyh?b?m, jen preferuji Python. > S > > datab?zemi m?m tak? n?jak? zku?enosti. Poku? v?s napadne n?co u?ite?n?ho, co > > bych byla schopn? napsat (v rozsahu bakal??ky), napi?te pros?m. > > D?ky > > Anna Kratochv?lov? > > Co se t??e projektu OpenTrackMap, tak zde by se na?lo spousta d?l??ch probl?m? k > implementaci: > > * V?po?et v??kov?ho profilu cesty, podobn? jako u > http://tchor.fi.muni.cz:8080/ > * V?po?et d?lky/?asu trasy. > * Integrace s routovac?mi slu?bami jako je http://openrouteservice.org/ nebo > implementace vlastn? specializovan? pro ??ely p??? turistiky. > * Integrace se slu?bami poskytuj?c?mi georeferencovan? data jako je nap?. > Panoramio, Flickr, 360 Cities, OpenStretView, OpenStreetPhoto, GeoRSS, atp. > * Ned?vno zmi?ovan? podpora uploadu georeferencovan?ch obr?zk? rozcestn?k?. > * U?ivatelsky editovateln? osobn? mapy (podobn? jako u Google Maps). > * Samotn? definov?n? Mapnik stylu s turisticky zaj?mav?mi POI, kter? m?m v > pl?nu, ale je?t? jsem se k tomu nedostal. > * atd, atd, v?e by se ale asi implementovalo v?t?inou v JavaScriptu. > > Dal??m mo?n?m t?matem by mohla b?t slu?ba (Python+PgSQL) zobrazuj?c? > p?ehledn?ji zm?ny dat OpenStreetMap v dan?m bounding boxu, podobn? jako z?lo?ka > "Historie" v na http://openstreetmap.org, ale m?sto dotazu typu: > > Vyber v?echny seznamy zm?n, v nich? je element v bounding boxu XY. > > by zobrazovala dotazy typu: > > Vyber v?echny zm?n?n? elementy v bounding boxu XY. > > Snad je m?j popis dan?ch probl?mu alespo? ??ste?n? srozumiteln?. Kdyby ne, > vysv?tl?m podrobn?ji. > > S pozdravem, > > Radek Barto?. > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >

20.9.2010 10:58:06 (#5)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Anna Kratochv?lov? p??e v Po 20. 09. 2010 v 22:45 +0200: zobrazit citaci
> D?ky za rychlou odpov??, je?t? se na to pod?v?m podrobn?ji a p??padn? prodiskutuji s vyu?uj?c?m. Kdybych se pro n?co takov?ho rozhodla, ur?it? se ozvu.
Jeden z dal??ch n?pad?, kter? jsem zde kdysi nadhodil: Anal?za z?znam? z GPS s pou?it?m OpenStreetMap. Mohlo by to poznat, jak?m dopravn?m prost?edkem se jelo, jak rychle se projely jednotliv? ?seky trasy, hledalo by to ?seky trasy, kter? je?t? nejsou v map?, kontrolovalo by to konzistenci (nap?. projet? jednosm?rky v protism?ru). U ve?ejn? dopravy by to nap??klad porovn?valo m?sta, kde se pravideln? zastavuje, a kontrolovalo by to um?st?n? zast?vek. Pokud by takov? z?znamy poskytlo v?ce lid?, daly by se z toho generovat v?hy pro navigaci, kontroln? data (existuje-li 100 z?znam? o projet? po dan? cest? z bodu A do bodu B ale ??dn? naopak, je to mo?n? jednosm?rka, jestli?e na k?i?ovatce cest nikdo nikdy neodbo?il, je mo?n? k?i?ovatka zakreslena ?patn?). N?pad?, co s t?m, by se asi na?lo v?ce. -- ________________________________________________________________________ Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

20.9.2010 11:02:31 (#6)
gravatar

Jan Bilak

<jan.bilak.osm at gmail.com>
149
Ahoj, mysl?m, ?e by se t?ch t?mat na?lo o dost v?ce, ale jde sp??e o to, co by t? bavilo d?lat (nemysl?m konkr?tn?, to bys pak t?ma nehledala), ale druh pr?ce (hromadn? zpracov?n? dat, algoritmick? ?lohy, desktopov? aplikace, klientskou ??st webov? aplikace, serverov? aplikace, propojov?n? existuj?c?ch slu?eb, teoreticky zam??en? pr?ce, ...). Honza 2010/9/20 Anna Kratochv?lov? <KratochAnna at seznam.cz>: zobrazit citaci
> D?ky za rychlou odpov??, je?t? se na to pod?v?m podrobn?ji a p??padn? prodiskutuji s vyu?uj?c?m. Kdybych se pro n?co takov?ho rozhodla, ur?it? se ozvu. > > Anna Kratochv?lov? > > >> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >> Od: Radek Barto? <blackhex at post.cz> >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] tema bakalarky >> Datum: 20.9.2010 21:58:36 >> ---------------------------------------- >> > Ahoj, >> >> Ahoj. >> >> > v sou?asnosti hled?m t?ma bakal??sk? pr?ce (studuji Geoinformatiku na ?VUTu), >> > tak mne napadlo, jestli byste mi n?kdo nenavrhnul n?co souvisej?c?ho s OSM. S >> > OSM jsem se setkala jen okrajov?, ale projekt mne zaujal. P?izn?m se, ?e >> nejsem >> > ??dn? rozen? program?tor, ale programov?n? se nevyh?b?m, jen preferuji Python. >> S >> > datab?zemi m?m tak? n?jak? zku?enosti. Poku? v?s napadne n?co u?ite?n?ho, co >> > bych byla schopn? napsat (v rozsahu bakal??ky), napi?te pros?m. >> > D?ky >> > Anna Kratochv?lov? >> >> Co se t??e projektu OpenTrackMap, tak zde by se na?lo spousta d?l??ch probl?m? k >> implementaci: >> >> ?* V?po?et v??kov?ho profilu cesty, podobn? jako u >> http://tchor.fi.muni.cz:8080/ >> ?* V?po?et d?lky/?asu trasy. >> ?* Integrace s routovac?mi slu?bami jako je http://openrouteservice.org/ nebo >> implementace vlastn? specializovan? pro ??ely p??? turistiky. >> ?* Integrace se slu?bami poskytuj?c?mi georeferencovan? data jako je nap?. >> Panoramio, Flickr, 360 Cities, OpenStretView, OpenStreetPhoto, GeoRSS, atp. >> ?* Ned?vno zmi?ovan? podpora uploadu georeferencovan?ch obr?zk? rozcestn?k?. >> ?* U?ivatelsky editovateln? osobn? mapy (podobn? jako u Google Maps). >> ?* Samotn? definov?n? Mapnik stylu s turisticky zaj?mav?mi POI, kter? m?m v >> pl?nu, ale je?t? jsem se k tomu nedostal. >> ?* atd, atd, v?e by se ale asi implementovalo v?t?inou v JavaScriptu. >> >> Dal??m mo?n?m t?matem by mohla ?b?t slu?ba (Python+PgSQL) zobrazuj?c? >> p?ehledn?ji zm?ny dat OpenStreetMap v dan?m bounding boxu, podobn? jako z?lo?ka >> "Historie" v na http://openstreetmap.org, ale m?sto dotazu typu: >> >> ? Vyber v?echny seznamy zm?n, v nich? je element v bounding boxu XY. >> >> by zobrazovala dotazy typu: >> >> ? Vyber v?echny zm?n?n? elementy v bounding boxu XY. >> >> Snad je m?j popis dan?ch probl?mu alespo? ??ste?n? srozumiteln?. Kdyby ne, >> vysv?tl?m podrobn?ji. >> >> S pozdravem, >> >> Radek Barto?. >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

21.9.2010 12:11:20 (#7)
gravatar

Lukas Kabrt

<lukas at kabrt.cz>
92
zobrazit citaci
> Jeden z dal??ch n?pad?, kter? jsem zde kdysi nadhodil: > > Anal?za z?znam? z GPS s pou?it?m OpenStreetMap ...
Nechci si tady delat nejakou reklamu :-), ale na necem podobnem [1] jsem pracoval letos v ramci programu Google Summer of Code. Muj projekt byl zameren spise na analyzu casu potrebneho k projeti trasy (predevsim pro potreby routovani). Pokud by ale nekdo chtel, tak casti programu by se daly pouzit i v navrhovanem projektu. [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Routing/Travel_Time_Analysis Lukas

21.9.2010 10:50:14 (#8)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
A j? bych se p?ipojil s dal??m n?vrhem, kter? by ?el eventueln? i v tom pythonu ud?lat - implementace Kalmanova filtru pro vyhlazov?n? surov?ch NMEA tracklog?. :-) P??padn? aproximace n?kolika podobn?ch tracklog? do jednoho. Martin Koke?

22.9.2010 12:13:18 (#9)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Martin Koke? p??e v ?t 21. 09. 2010 v 22:50 +0200: zobrazit citaci
> A j? bych se p?ipojil s dal??m n?vrhem, kter? by ?el eventueln? i v tom > pythonu ud?lat - implementace Kalmanova filtru pro vyhlazov?n? surov?ch > NMEA tracklog?. :-) P??padn? aproximace n?kolika podobn?ch tracklog? do > jednoho.
To jde je?t? vylep?it pokusem identifikovat chybu. N?kter? GPS um?j? zaznamen?vat i informace o tom, jak moc si jsou sv?m v?sledkem jist?. To by ?lo pou??t jako v?ha. Dal?? vahou by mohla b?t hodnota nadmo?sk? v??ky. Pokud sed? s t?m, co ukazuje datab?ze, je pravd?podobn?, ?e i poloha je p?esn?. Posledn? vahou by mohl b?t z?znam polohy satelit?. I kdy? zat?m nev?m, jak by se s t?m m?lo pracovat. Pokud nap??klad byly v?echny viditeln? a pou?it? satelity na jedn? polovin? oblohy, znamen? to, ?e doty?n? asi cestoval pod?l n?jak? vysok? bari?ry, a sign?ly n?kter?ch satelit? jsou odra?en?. -- Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

22.9.2010 04:43:59 (#10)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
103
J? nechci nic nam?tat, t?ma je to kr?sn?, ale sp?? ne? pro studentku geoinformatiky pro studentku informatiky. :) 2010/9/21 Martin Koke? <shr3k at typo3-hosting.com>: zobrazit citaci
> A j? bych se p?ipojil s dal??m n?vrhem, kter? by ?el eventueln? i v tom > pythonu ud?lat - implementace Kalmanova filtru pro vyhlazov?n? surov?ch NMEA > tracklog?. :-) P??padn? aproximace n?kolika podobn?ch tracklog? do jednoho. > > Martin Koke? > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

22.9.2010 08:45:57 (#11)
gravatar

Anna Kratochvílová

<KratochAnna at seznam.cz>
8
Ahoj, d?ky za v?echny va?e n?vrhy, ani jsem ne?ekala, ?e jich bude tolik. Nicm?n?, jak dnes n?kdo poznamenal, opravdu nestuduji informatiku, tak?e v?t?ina n?vrh? je asi nad m? mo?nosti. Nicm?n? na n?kter? z nich se chci pozeptat, nap?.: 20.9. 2010 Radek Barto?: zobrazit citaci
> * Samotn? definov?n? Mapnik stylu s turisticky zaj?mav?mi POI, kter? m?m v pl?nu, ale je?t? jsem se k tomu nedostal.
Moc jsem nepochopila, v ?em by se to psalo, jen v Pythonu nebo i C++? M??e? k tomu napsat v?c? 20.9. 2010 Petr Dlouh?: zobrazit citaci
> -Dokon?en? pr?ce na n?kter?m z import? (v sou?asn? dob? jsou rozpracovan? importy adresn?ch bod? a ?ek)
Co se kam importuje, v jak?ch form?tech? zobrazit citaci
> -P?id?n?/vylep?en? n?jak?ch funkc? do JOSM nebo jin?ho editoru
V Jav? opravdu nep??u, pou??v?te i n?jak? jin? editor, kde bych uplatnila Python? zobrazit citaci
> -Jak?koliv jin? analyz?tor konzistence dat (ur?it? se toho najde plno), kter? je?t? neexistuje (nebo vylep?it existuj?c?)
A jak? analyz?tory konzistence se pou??vaj?? V?m, ?e je n?jak? plugin v JOSM, ale nic v?c. D?ky za odpov??, v ka?d?m p??pad? se r?da pou??m. Anna Kratochv?lov?

22.9.2010 09:43:42 (#12)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, j? studuji informatiku, tak?e i t?mata jsou zam??en? t?m sm?rem. Nev?m ?pln? p?esn?, ??m se na geoinformatice zab?v?te, tak?e pokud mi p?ibl????, co bys zhruba cht?la d?lat, tak se m??u pokusit n?co vymyslet. On Wed, 22 Sep 2010 20:45:57 +0200, Anna Kratochv?lov? <KratochAnna at seznam.cz> wrote: zobrazit citaci
>> -Dokon?en? pr?ce na n?kter?m z import? (v sou?asn? dob? jsou >> rozpracovan? importy adresn?ch bod? a ?ek) > Co se kam importuje, v jak?ch form?tech?
Importuj? se data z r?zn?ch zdroj? do datab?ze OSM. V sou?asn? dob? je rozb?hl? import adresn?ch bod? vydobyt?ch z katastr?ln? mapy a ?ek z Dibavodu. Import adres u? je vlastn? vy?e?en, tak?e na tom u? zb?v? asi jen rutinn? pr?ce. V?c informac? na http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import_Adres_?R O importu ?ek moc informac? nem?m, ale pravd?podobn? bude nutn? vy?e?it kolizi se st?vaj?c?mi ?ekami a nekolizn? ??sti importovat automaticky a zbytek ru?n?. Form?t je snad SHP. V?ce informac? na http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import_DIBAVOD D?le je mo?n? naj?t n?jak? dal?? zdroj, se kter?m je ale nutn? se domluvit. Nev?m, jestli se najde je?t? n?jak? vhodn? zdroj u st?tn? spr?vy, ale kdyby se na?el, tak by to bylo fajn. Pak existuje je?t? spousta str?nek typu studanky.cz nebo kominari.cz . Je?t? m? napadlo, ?e by ?lo k automatick?mu trasov?n? budov dod?lat automatick? zad?v?n? jejich st?ed? podle adresn?ch bod?. Asistence ?lov?ka bude v?dycky nutn?, ale hlavn? probl?m, kter? by asi bylo pot?eba vy?e?it je, ?e pod tou ?ervenou te?kou (co? je samostatn? vrstva, kter? se d? vypnout) je je?t? ?ern? te?ka v samotn? katastr?ln? map?, a tu by bylo nutn? odstranit. Mo?nost? taky je vy?e?it poloautomatick? aktualizace n?kter?ho z ji? prob?hl?ch import? (lesy, adresn? body, rybn?ky). V budoucnu s t?m bude asi docela probl?m. zobrazit citaci
> >> -P?id?n?/vylep?en? n?jak?ch funkc? do JOSM nebo jin?ho editoru > V Jav? opravdu nep??u, pou??v?te i n?jak? jin? editor, kde bych > uplatnila Python?
Pokud nechce? Javu, tak v JOSM existuje plugin ext_tools (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/ExtTools), kter? umo??uje ps?t skripty pro JOSM v pythonu. Nezn?m ho, tak?e nev?m jak moc je funk?n?, a jestli se s n?m nedostane? do n?jak?ch probl?m?. Je tak? mo?n? naspat n?jak? slo?it?j?? algoritmus nez?visle na editoru, a do jednotliv?ch editor? pak p?ipsat (nebo n?koho po??dat tady na f?ru) jednoduch? rozhran?. zobrazit citaci
> >> -Jak?koliv jin? analyz?tor konzistence dat (ur?it? se toho najde plno), >> kter? je?t? neexistuje (nebo vylep?it existuj?c?) > A jak? analyz?tory konzistence se pou??vaj?? V?m, ?e je n?jak? plugin v > JOSM, ale nic v?c.
Existuje spousta webov?ch i jin?ch n?stroj?. Nap??klad http://tools.geofabrik.de/osmi/ nebo vrstva debug na http://opentrackmap.no-ip.org/ D? se taky ud?lat skript, kter? bude m?t jako v?stup seznam chybn?ch objekt?. -- Petr Dlouh?

22.9.2010 10:47:51 (#13)
gravatar

Anna Kratochvílová

<KratochAnna at seznam.cz>
8
Kdy? u? se pt??, ??m se na geoinformatice zab?v?me... Jde vlastn? o obor, program je geod?zie a kartografie, co? m? za n?sledek to, ?e m?me m?n? informatiky, ne? bys podle vzne?en?ho n?zvu geoinformatika asi ?ekal. Kv?li spoust? nesmysln?ch p?edm?t? o historii geod?zie nen? ?as na ty pot?ebn? p?edm?ty o programov?n?, datab?z?ch, gisu apod. T?m se sna??m nazna?it, ?e m? schopnosti jsou v tomto ohledu omezen?. S OSM m?m ten probl?m, ?e o tom v z?kladu nic moc nev?m, nicm?n? jsem sem zkusila kv?li bakal??ce napsat. Jinak uva?uju samoz?ejm? i o jin?ch t?matech, kter? s OSM t?m?? nesouvis? - n?jak? jednoduch? plugin v QGisu, n?co s Grass GISem. Mysl?m si, ?e by m? bavila pr?ce spojen? s tvorbou GUI. No, budu je?t? p?em??let... Jinak se dal??m n?vrh?m samoz?ejm? nebr?n?m Anna Kratochv?lov? zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] tema bakalarky > Datum: 22.9.2010 21:44:46 > ---------------------------------------- > Ahoj, > > j? studuji informatiku, tak?e i t?mata jsou zam??en? t?m sm?rem. Nev?m > ?pln? p?esn?, ??m se na geoinformatice zab?v?te, tak?e pokud mi p?ibl????, > co bys zhruba cht?la d?lat, tak se m??u pokusit n?co vymyslet. > > > On Wed, 22 Sep 2010 20:45:57 +0200, Anna Kratochv?lov? > <KratochAnna at seznam.cz> wrote: > > >> -Dokon?en? pr?ce na n?kter?m z import? (v sou?asn? dob? jsou > >> rozpracovan? importy adresn?ch bod? a ?ek) > > Co se kam importuje, v jak?ch form?tech? > > Importuj? se data z r?zn?ch zdroj? do datab?ze OSM. V sou?asn? dob? je > rozb?hl? import adresn?ch bod? vydobyt?ch z katastr?ln? mapy a ?ek z > Dibavodu. > > Import adres u? je vlastn? vy?e?en, tak?e na tom u? zb?v? asi jen rutinn? > pr?ce. V?c informac? na http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import_Adres_?R > O importu ?ek moc informac? nem?m, ale pravd?podobn? bude nutn? vy?e?it > kolizi se st?vaj?c?mi ?ekami a nekolizn? ??sti importovat automaticky a > zbytek ru?n?. Form?t je snad SHP. V?ce informac? na > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import_DIBAVOD > > D?le je mo?n? naj?t n?jak? dal?? zdroj, se kter?m je ale nutn? se > domluvit. Nev?m, jestli se najde je?t? n?jak? vhodn? zdroj u st?tn? > spr?vy, ale kdyby se na?el, tak by to bylo fajn. Pak existuje je?t? > spousta str?nek typu studanky.cz nebo kominari.cz . > > Je?t? m? napadlo, ?e by ?lo k automatick?mu trasov?n? budov dod?lat > automatick? zad?v?n? jejich st?ed? podle adresn?ch bod?. Asistence ?lov?ka > bude v?dycky nutn?, ale hlavn? probl?m, kter? by asi bylo pot?eba vy?e?it > je, ?e pod tou ?ervenou te?kou (co? je samostatn? vrstva, kter? se d? > vypnout) je je?t? ?ern? te?ka v samotn? katastr?ln? map?, a tu by bylo > nutn? odstranit. > > Mo?nost? taky je vy?e?it poloautomatick? aktualizace n?kter?ho z ji? > prob?hl?ch import? (lesy, adresn? body, rybn?ky). V budoucnu s t?m bude > asi docela probl?m. > > > > >> -P?id?n?/vylep?en? n?jak?ch funkc? do JOSM nebo jin?ho editoru > > V Jav? opravdu nep??u, pou??v?te i n?jak? jin? editor, kde bych > > uplatnila Python? > > Pokud nechce? Javu, tak v JOSM existuje plugin ext_tools > (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/ExtTools), kter? umo??uje > ps?t skripty pro JOSM v pythonu. Nezn?m ho, tak?e nev?m jak moc je > funk?n?, a jestli se s n?m nedostane? do n?jak?ch probl?m?. > > Je tak? mo?n? naspat n?jak? slo?it?j?? algoritmus nez?visle na editoru, a > do jednotliv?ch editor? pak p?ipsat (nebo n?koho po??dat tady na f?ru) > jednoduch? rozhran?. > > > > >> -Jak?koliv jin? analyz?tor konzistence dat (ur?it? se toho najde plno), > >> kter? je?t? neexistuje (nebo vylep?it existuj?c?) > > A jak? analyz?tory konzistence se pou??vaj?? V?m, ?e je n?jak? plugin v > > JOSM, ale nic v?c. > > Existuje spousta webov?ch i jin?ch n?stroj?. Nap??klad > http://tools.geofabrik.de/osmi/ nebo vrstva debug na > http://opentrackmap.no-ip.org/ > D? se taky ud?lat skript, kter? bude m?t jako v?stup seznam chybn?ch > objekt?. > > -- > Petr Dlouh? > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >

22.9.2010 11:01:01 (#14)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
103
Tak je to karta, tak co t?eba zkusit ud?lat n?jak? statistiky pro OSM a s t?m souvisej?c? skripty v Pythonu - p?edpokl?d?m, ?e u? n?co takov?ho existuje, ale jako odp?chnut? je to dobr?, ne? 2010/9/22 Anna Kratochv?lov? <KratochAnna at seznam.cz>: zobrazit citaci
> Kdy? u? se pt??, ??m se na geoinformatice zab?v?me... > Jde vlastn? o obor, program je geod?zie a kartografie, co? m? za n?sledek > to, ?e m?me m?n? informatiky, ne? bys podle vzne?en?ho n?zvu geoinformatika > asi ?ekal. Kv?li spoust? nesmysln?ch p?edm?t? o historii geod?zie nen? ?as > na ty pot?ebn? p?edm?ty o programov?n?, datab?z?ch, gisu apod. T?m se sna??m > nazna?it, ?e m? schopnosti jsou v tomto ohledu omezen?. S OSM m?m ten > probl?m, ?e o tom v z?kladu nic moc nev?m, nicm?n? jsem sem zkusila kv?li > bakal??ce napsat. Jinak uva?uju samoz?ejm? i o jin?ch t?matech, kter? s OSM > t?m?? nesouvis? - n?jak? jednoduch? plugin v QGisu, n?co s Grass GISem. > Mysl?m si, ?e by m? bavila pr?ce spojen? s tvorbou GUI. > > No, budu je?t? p?em??let... Jinak se dal??m n?vrh?m samoz?ejm? nebr?n?m > > Anna Kratochv?lov? > > >> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >> Od: Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] tema bakalarky >> Datum: 22.9.2010 21:44:46 >> ---------------------------------------- >> Ahoj, >> >> j? studuji informatiku, tak?e i t?mata jsou zam??en? t?m sm?rem. Nev?m >> ?pln? p?esn?, ??m se na geoinformatice zab?v?te, tak?e pokud mi p?ibl????, >> co bys zhruba cht?la d?lat, tak se m??u pokusit n?co vymyslet. >> >> >> On Wed, 22 Sep 2010 20:45:57 +0200, Anna Kratochv?lov? >> <KratochAnna at seznam.cz> wrote: >> >> >> -Dokon?en? pr?ce na n?kter?m z import? (v sou?asn? dob? jsou >> >> >> rozpracovan? importy adresn?ch bod? a ?ek) >> > Co se kam importuje, v jak?ch form?tech? >> >> Importuj? se data z r?zn?ch zdroj? do datab?ze OSM. V sou?asn? dob? je >> rozb?hl? import adresn?ch bod? vydobyt?ch z katastr?ln? mapy a ?ek z >> Dibavodu. >> >> Import adres u? je vlastn? vy?e?en, tak?e na tom u? zb?v? asi jen rutinn? >> pr?ce. V?c informac? na http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import_Adres_?R >> O importu ?ek moc informac? nem?m, ale pravd?podobn? bude nutn? vy?e?it >> kolizi se st?vaj?c?mi ?ekami a nekolizn? ??sti importovat automaticky a >> zbytek ru?n?. Form?t je snad SHP. V?ce informac? na >> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import_DIBAVOD >> >> D?le je mo?n? naj?t n?jak? dal?? zdroj, se kter?m je ale nutn? se >> domluvit. Nev?m, jestli se najde je?t? n?jak? vhodn? zdroj u st?tn? spr?vy, >> ale kdyby se na?el, tak by to bylo fajn. Pak existuje je?t? spousta str?nek >> typu studanky.cz nebo kominari.cz . >> >> Je?t? m? napadlo, ?e by ?lo k automatick?mu trasov?n? budov dod?lat >> automatick? zad?v?n? jejich st?ed? podle adresn?ch bod?. Asistence ?lov?ka >> bude v?dycky nutn?, ale hlavn? probl?m, kter? by asi bylo pot?eba vy?e?it >> je, ?e pod tou ?ervenou te?kou (co? je samostatn? vrstva, kter? se d? >> vypnout) je je?t? ?ern? te?ka v samotn? katastr?ln? map?, a tu by bylo nutn? >> odstranit. >> >> Mo?nost? taky je vy?e?it poloautomatick? aktualizace n?kter?ho z ji? >> prob?hl?ch import? (lesy, adresn? body, rybn?ky). V budoucnu s t?m bude asi >> docela probl?m. >> >> > >> >> -P?id?n?/vylep?en? n?jak?ch funkc? do JOSM nebo jin?ho editoru >> > V Jav? opravdu nep??u, pou??v?te i n?jak? jin? editor, kde bych > >> > uplatnila Python? >> >> Pokud nechce? Javu, tak v JOSM existuje plugin ext_tools >> (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/ExtTools), kter? umo??uje >> ps?t skripty pro JOSM v pythonu. Nezn?m ho, tak?e nev?m jak moc je funk?n?, >> a jestli se s n?m nedostane? do n?jak?ch probl?m?. >> >> Je tak? mo?n? naspat n?jak? slo?it?j?? algoritmus nez?visle na editoru, a >> do jednotliv?ch editor? pak p?ipsat (nebo n?koho po??dat tady na f?ru) >> jednoduch? rozhran?. >> >> > >> >> -Jak?koliv jin? analyz?tor konzistence dat (ur?it? se toho najde plno), >> >> >> kter? je?t? neexistuje (nebo vylep?it existuj?c?) >> > A jak? analyz?tory konzistence se pou??vaj?? V?m, ?e je n?jak? plugin v >> > > JOSM, ale nic v?c. >> >> Existuje spousta webov?ch i jin?ch n?stroj?. Nap??klad >> http://tools.geofabrik.de/osmi/ nebo vrstva debug na >> http://opentrackmap.no-ip.org/ >> D? se taky ud?lat skript, kter? bude m?t jako v?stup seznam chybn?ch >> objekt?. >> >> -- >> Petr Dlouh? >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

22.9.2010 11:17:05 (#15)
gravatar

Anna Kratochvílová

<KratochAnna at seznam.cz>
8
Kdybych si cht?la bakal??ku jenom "odp?chnout", tak to tady s v?mi ne?e??m. Chci, aby m? to bavilo. Proti statistk?m nic nem?m, jen bu?te pros?m trochu konkr?tn?j?? zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Frettie <frettie at gmail.com> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] tema bakalarky > Datum: 22.9.2010 23:01:30 > ---------------------------------------- > Tak je to karta, tak co t?eba zkusit ud?lat n?jak? statistiky pro OSM > a s t?m souvisej?c? skripty v Pythonu - p?edpokl?d?m, ?e u? n?co > takov?ho existuje, ale jako odp?chnut? je to dobr?, ne? > > 2010/9/22 Anna Kratochv?lov? <KratochAnna at seznam.cz>: > > Kdy? u? se pt??, ??m se na geoinformatice zab?v?me... > > Jde vlastn? o obor, program je geod?zie a kartografie, co? m? za n?sledek > > to, ?e m?me m?n? informatiky, ne? bys podle vzne?en?ho n?zvu geoinformatika > > asi ?ekal. Kv?li spoust? nesmysln?ch p?edm?t? o historii geod?zie nen? ?as > > na ty pot?ebn? p?edm?ty o programov?n?, datab?z?ch, gisu apod. T?m se sna??m > > nazna?it, ?e m? schopnosti jsou v tomto ohledu omezen?. S OSM m?m ten > > probl?m, ?e o tom v z?kladu nic moc nev?m, nicm?n? jsem sem zkusila kv?li > > bakal??ce napsat. Jinak uva?uju samoz?ejm? i o jin?ch t?matech, kter? s OSM > > t?m?? nesouvis? - n?jak? jednoduch? plugin v QGisu, n?co s Grass GISem. > > Mysl?m si, ?e by m? bavila pr?ce spojen? s tvorbou GUI. > > > > No, budu je?t? p?em??let... Jinak se dal??m n?vrh?m samoz?ejm? nebr?n?m > > > > Anna Kratochv?lov? > > > > > >> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > >> Od: Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> > >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] tema bakalarky > >> Datum: 22.9.2010 21:44:46 > >> ---------------------------------------- > >> Ahoj, > >> > >> j? studuji informatiku, tak?e i t?mata jsou zam??en? t?m sm?rem. Nev?m > >> ?pln? p?esn?, ??m se na geoinformatice zab?v?te, tak?e pokud mi p?ibl????, > >> co bys zhruba cht?la d?lat, tak se m??u pokusit n?co vymyslet. > >> > >> > >> On Wed, 22 Sep 2010 20:45:57 +0200, Anna Kratochv?lov? > >> <KratochAnna at seznam.cz> wrote: > >> > >> >> -Dokon?en? pr?ce na n?kter?m z import? (v sou?asn? dob? jsou >> > >> >> rozpracovan? importy adresn?ch bod? a ?ek) > >> > Co se kam importuje, v jak?ch form?tech? > >> > >> Importuj? se data z r?zn?ch zdroj? do datab?ze OSM. V sou?asn? dob? je > >> rozb?hl? import adresn?ch bod? vydobyt?ch z katastr?ln? mapy a ?ek z > >> Dibavodu. > >> > >> Import adres u? je vlastn? vy?e?en, tak?e na tom u? zb?v? asi jen rutinn? > >> pr?ce. V?c informac? na http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import_Adres_?R > >> O importu ?ek moc informac? nem?m, ale pravd?podobn? bude nutn? vy?e?it > >> kolizi se st?vaj?c?mi ?ekami a nekolizn? ??sti importovat automaticky a > >> zbytek ru?n?. Form?t je snad SHP. V?ce informac? na > >> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import_DIBAVOD > >> > >> D?le je mo?n? naj?t n?jak? dal?? zdroj, se kter?m je ale nutn? se > >> domluvit. Nev?m, jestli se najde je?t? n?jak? vhodn? zdroj u st?tn? spr?vy, > >> ale kdyby se na?el, tak by to bylo fajn. Pak existuje je?t? spousta str?nek > >> typu studanky.cz nebo kominari.cz . > >> > >> Je?t? m? napadlo, ?e by ?lo k automatick?mu trasov?n? budov dod?lat > >> automatick? zad?v?n? jejich st?ed? podle adresn?ch bod?. Asistence ?lov?ka > >> bude v?dycky nutn?, ale hlavn? probl?m, kter? by asi bylo pot?eba vy?e?it > >> je, ?e pod tou ?ervenou te?kou (co? je samostatn? vrstva, kter? se d? > >> vypnout) je je?t? ?ern? te?ka v samotn? katastr?ln? map?, a tu by bylo nutn? > >> odstranit. > >> > >> Mo?nost? taky je vy?e?it poloautomatick? aktualizace n?kter?ho z ji? > >> prob?hl?ch import? (lesy, adresn? body, rybn?ky). V budoucnu s t?m bude asi > >> docela probl?m. > >> > >> > > >> >> -P?id?n?/vylep?en? n?jak?ch funkc? do JOSM nebo jin?ho editoru > >> > V Jav? opravdu nep??u, pou??v?te i n?jak? jin? editor, kde bych > > >> > uplatnila Python? > >> > >> Pokud nechce? Javu, tak v JOSM existuje plugin ext_tools > >> (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/ExtTools), kter? umo??uje > >> ps?t skripty pro JOSM v pythonu. Nezn?m ho, tak?e nev?m jak moc je funk?n?, > >> a jestli se s n?m nedostane? do n?jak?ch probl?m?. > >> > >> Je tak? mo?n? naspat n?jak? slo?it?j?? algoritmus nez?visle na editoru, a > >> do jednotliv?ch editor? pak p?ipsat (nebo n?koho po??dat tady na f?ru) > >> jednoduch? rozhran?. > >> > >> > > >> >> -Jak?koliv jin? analyz?tor konzistence dat (ur?it? se toho najde plno), > >> >> >> kter? je?t? neexistuje (nebo vylep?it existuj?c?) > >> > A jak? analyz?tory konzistence se pou??vaj?? V?m, ?e je n?jak? plugin v > >> > > JOSM, ale nic v?c. > >> > >> Existuje spousta webov?ch i jin?ch n?stroj?. Nap??klad > >> http://tools.geofabrik.de/osmi/ nebo vrstva debug na > >> http://opentrackmap.no-ip.org/ > >> D? se taky ud?lat skript, kter? bude m?t jako v?stup seznam chybn?ch > >> objekt?. > >> > >> -- > >> Petr Dlouh? > >> > >> _______________________________________________ > >> Talk-cz mailing list > >> Talk-cz at openstreetmap.org > >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >> > >> > >> > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > > -- > S pozdravem, > Jirka Sedl??ek > --- > jirisedlacek at gmail.com > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >

23.9.2010 01:14:36 (#16)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Ahoj. zobrazit citaci
> 20.9. 2010 Radek Barto?: > > * Samotn? definov?n? Mapnik stylu s turisticky zaj?mav?mi POI, kter? m?m v > pl?nu, ale je?t? jsem se k tomu nedostal. > > Moc jsem nepochopila, v ?em by se to psalo, jen v Pythonu nebo i C++? M??e? k > tomu napsat v?c?
Zrovna tohle zad?n? je ze zm?n?n?ch nejm?n? kreativn?, proto?e v praxi jde o to dohodnout se s komunitou resp. rozhodnout s p?ihl?dnut?m na pot?eby v?t?iny, kter? pro turistiku d?le?it? bodov? objekty by se m?ly zobrazovat a s jak?mi ikonkami, tyto ikonky nakreslit a pak definovat XML Mapnik styl, kter? je bude zobrazovat. Tak?e ??dn? programov?n? v tom nen?, ale pr?ce to bude i tak docela dost. Ka?dop?dn? jak?koliv jin? roz???en? OpenTrackMap by bylo v?t?no. Nap??klad jedno dal?? zad?n?, kter? by se alespo? z poloviny implementovalo v Pythonu (z t? druh? by to blo v HTML+JavaScript), by bylo napsat plugin do webov?ho syst?mu Trac [1], kter? by integroval zobrazov?n? OpenLayers map s t?mto syst?mem. Nap?. na wiki str?nce nebo v samostatn? sekci s mapou. Nicm?n? tento projekt si nech?v?m sp??e pro sebe, proto?e m?m s programov?n?m plugin? do syst?mu Trac ji? dlouholet? zku?enosti, ale na druhou stranu, na to moment?ln? nem?m moc ?asu. [1] - http://trac.edgewall.org/

23.9.2010 08:15:18 (#17)
gravatar

Jakub Sykora

<kubajz at kbx.cz>
614
Dne 22.9.2010 20:45, Anna Kratochv?lov? napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > d?ky za v?echny va?e n?vrhy, ani jsem ne?ekala, ?e jich bude tolik. Nicm?n?, jak dnes n?kdo poznamenal, opravdu nestuduji informatiku, tak?e v?t?ina n?vrh? je asi nad m? mo?nosti. Nicm?n? na n?kter? z nich se chci pozeptat, nap?.: > > > 20.9. 2010 Radek Barto?: > >> * Samotn? definov?n? Mapnik stylu s turisticky zaj?mav?mi POI, kter? m?m v pl?nu, ale je?t? jsem se k tomu nedostal. >> > Moc jsem nepochopila, v ?em by se to psalo, jen v Pythonu nebo i C++? M??e? k tomu napsat v?c? >
Mapnik ma konfiguraky vicemene v textaku. Nic se tam neprogramuje, pouze se definuje, jak to, co je ulozene v databazi se zobrazi na mape. To je ale prave takova nejaka - no jak bych to rekl - ani pro informatika ani pro geoinformatika, ale spis pro designera :) zobrazit citaci
> > 20.9. 2010 Petr Dlouh?: > >> -Dokon?en? pr?ce na n?kter?m z import? (v sou?asn? dob? jsou rozpracovan? importy adresn?ch bod? a ?ek) >> > Co se kam importuje, v jak?ch form?tech? >
V zasade uz jsou vsechna data prevedena do XML nebo nejakych jinych formatu, na ktere existuje nejake udelatko pro prevod do XML pro OSM. Tady spis jde opravdu o geoinformaticke problemy - spravna hierarchie dat, odstraneni kolizi s jiz existujicimi daty atp. To muzes vesele napsat v Pythonu a bylo by to hodne uzitecne. zobrazit citaci
> >> -Jak?koliv jin? analyz?tor konzistence dat (ur?it? se toho najde plno), kter? je?t? neexistuje (nebo vylep?it existuj?c?) >> > A jak? analyz?tory konzistence se pou??vaj?? V?m, ?e je n?jak? plugin v JOSM, ale nic v?c. >
V JOSMu je akorat plugin validator. Nicmene umim si predstavit, ze napises v Pythonu nebo Ccku programek (idealne rozsiritelny), ktery vezme treba cesky vyrez OSM v XML nebo bude primo pracovat s PostGISem a nejakym zpusobem bude zjistovat napr. polygony, ktere se sami krizi, multipolygony ktere maji v vnitrni kruhy mimo vnejsi atp a hlavne to uzivateli ukaze a navrhne treba nejake reseni toho problemu. Tento problem je dnes hodne u lesu, ktere vznikly importem a zjednodusovanim linii. zobrazit citaci
> > > D?ky za odpov??, v ka?d?m p??pad? se r?da pou??m. > Anna Kratochv?lov? > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

23.9.2010 08:24:06 (#18)
gravatar

Jan Dudík

<jan.dudik at gmail.com>
298 645
No, m? napad? n?co na efektivn? prohl??en? historie. Dnes, kdy? se pod?v?m na historii prvku, tak vid?m, jak vypad? na map? dnes a vid?m, kdy do n?j byly p?id?ny jak? body/linie. Ale cht?l bych t?eba, aby mi to uk?zalo v map?, jak vypadala verze 1 (tzn, kter? body, p??padn? ejich poloha a tagy), pak jak se zm?nila do verze 2, 3... v podstat? by m?lo j?t o to vyt?hnout vlastnosti a historick? polohy souvisej?c?ch bod? Druh? v?c s histori?, ?e ze sou?asn? historie pro oblast prozkoum?, kter? editace skute?n? obsahovaly n?jak? bod v r?mci oblasti, vyfiltrov?n? t?ch, kter? jen d?laly n?co na mnohem v?t??m obd?ln?ku. J&D -- Ing. Jan Dud?k

23.9.2010 09:37:17 (#19)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne ?tvrtek 23 Z??? 2010 08:24:06 Jan Dud?k napsal(a): zobrazit citaci
> No, m? napad? n?co na efektivn? prohl??en? historie. Dnes, kdy? se > pod?v?m na historii prvku, tak vid?m, jak vypad? na map? dnes a vid?m, > kdy do n?j byly p?id?ny jak? body/linie. Ale cht?l bych t?eba, aby mi > to uk?zalo v map?, jak vypadala verze 1 (tzn, kter? body, p??padn? > ejich poloha a tagy), pak jak se zm?nila do verze 2, 3... > v podstat? by m?lo j?t o to vyt?hnout vlastnosti a historick? polohy > souvisej?c?ch bod? > > Druh? v?c s histori?, ?e ze sou?asn? historie pro oblast prozkoum?, > kter? editace skute?n? obsahovaly n?jak? bod v r?mci oblasti, > vyfiltrov?n? t?ch, kter? jen d?laly n?co na mnohem v?t??m obd?ln?ku. > > J&D
Toto je v podstat? to, co jsem zmi?oval ve sv?m prvn?m e-mailu, ale d?ky za p?ehledn?j?? formulaci. -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

23.9.2010 10:51:28 (#20)
gravatar

Martin Landa

<landa.martin at gmail.com>
92
2010/9/22 Anna Kratochv?lov? <KratochAnna at seznam.cz>: zobrazit citaci
> Kdy? u? se pt??, ??m se na geoinformatice zab?v?me...
v oficialni notaci ... http://geo.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/Geoinformatika Martin -- Martin Landa <landa.martin gmail.com> * http://gama.fsv.cvut.cz/~landa

23.9.2010 03:09:20 (#21)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Dne 22.9.2010 12:13, Stanislav Brabec napsal(a): zobrazit citaci
> Martin Koke? p??e v ?t 21. 09. 2010 v 22:50 +0200: >> A j? bych se p?ipojil s dal??m n?vrhem, kter? by ?el eventueln? i v tom >> pythonu ud?lat - implementace Kalmanova filtru pro vyhlazov?n? surov?ch >> NMEA tracklog?. :-) P??padn? aproximace n?kolika podobn?ch tracklog? do >> jednoho. > To jde je?t? vylep?it pokusem identifikovat chybu. >
N?zk? HDOP, VDOP a po?et satelit? m??ete pochopiteln? eliminovat v GPSBabelu nap?., ale free software, kter? by aproximoval v?ce tras do jedn? p??padn? vyhlazoval p??? tracklogy Kalman filtrem, ten je?t? nen? (mimo placen? verze Efficasoft GPS Utlilities). St?v? se, ?e prost? jdete moc pomalu a satelity l?taj? moc rychle, proto vznikaj? tak kostrbat? logy, a?koliv m?te dobr? p??jem. MK

23.9.2010 04:47:44 (#22)
gravatar

honny

<honnycze at gmail.com>
99 2484
Zrovna u tracklogu se mi stava, ze na jednom miste konci a jinde zacina (radove treba o stovky kilometru dal - v letadle nechci mit zaplou gps), v napr. josmu se mi zobrazi mezi temi body rovna cara. Todle se da nejak zrubat? :) Vubec software pro spravu tracklogu by se mi libil, mozna spis nejaky informatik tady, nikdo nic? :) Zakladatelce se omlouvam za offtopic... Napad nemam, ale drzim palce, at to vyjde! ~ honny

23.9.2010 05:43:06 (#23)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
honny p??e v ?t 23. 09. 2010 v 16:47 +0200: zobrazit citaci
> Vubec software pro spravu tracklogu by se mi libil, mozna spis nejaky > informatik tady, nikdo nic? :)
A co t?eba Viking? http://viking.sourceforge.net/ -- Best Regards / S pozdravem, Stanislav Brabec software developer --------------------------------------------------------------------- SUSE LINUX, s. r. o. e-mail: sbrabec at suse.cz Lihovarsk? 1060/12 tel: +420 284 028 966, +49 911 740538747 190 00 Praha 9 fax: +420 284 028 951 Czech Republic http://www.suse.cz/

30.9.2010 04:29:40 (#24)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1048 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> v sou?asnosti hled?m t?ma bakal??sk? pr?ce (studuji Geoinformatiku >na ?VUTu), tak mne napadlo, jestli byste mi n?kdo nenavrhnul n?co >souvisej?c?ho s OSM. S OSM jsem se setkala jen okrajov?, ale projekt >mne zaujal. P?izn?m se, ?e nejsem ??dn? rozen? program?tor, ale >programov?n? se nevyh?b?m, jen preferuji Python. S datab?zemi m?m >tak? n?jak? zku?enosti. Poku? v?s napadne n?co u?ite?n?ho, co bych >byla schopn? napsat (v rozsahu bakal??ky), napi?te pros?m.
Offline prohlizec mapy by byl super... -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

« zpět na výpis měsíce