« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Pár dotazů, názorů

Vlákno 15.1. - 17.1.2010, počet zpráv: 9


15.1.2010 08:56:06 (#1)
gravatar

Vojta

<vts.vts at gmail.com>
29
Zdrav?m vespolek, pova?uju se sice u? za m?rn? pokro?il?ho v mapov?n?, nicm?n? za posledn?ch p?r dn? jsem nashrom??dil n?kolik dotaz?: 1) ?toly - v m?m okol? a ?ekl bych ?e i jinde v ?R jsou opu?t?n? ?toly z 16. a 17. stolet?. Je to podle m?ho n?zoru n?co co by se ur?it? m?lo na turistick? map? objevit (na turistick?ch od K?T to nap?. je) P?vodn? jsem cht?l tagovat jako man_made=mineshaft, ale je tam v?slovn? naps?no "Adits or galleries should not be tagged as mineshafts." - ?toly co j? zn?m jsou prakticky v?dy sp??e horizont?ln?, tedy pr?v? adits. Natural=cave se podle m? u? v?bec nehod?. Zat?m jsem to otagoval jako man_made=adit (body na m?st? vstup?) s p?r dal??mi v?mysly jako founded=15xx a flooded=yes, ale po??t?m s t?m ?e je to do?asn?. M?te s t?m n?kdo zku?enosti, pop?. jak jste to tagovali? Nebo je nutn? n?jak? tag proposal? Musel bych si vytvo?it ??et na wiki a nau?it se s n? pracovat :) Uk?zka na mapy.cz tady: http://www.mapy.cz/#mm=TP at x=134978304 at y=138875008 at z=13 (do OSM to samoz?ejm? p?id?v?m tak jak jsem to fyzicky prochodil, ne podle K?T map) 2) OSMC - sna??m se piln? tagovat turistick? trasy i s osmc:symbol, a? je to na zahrani?n?ch turistick?ch map?ch hned vid?t. Nicm?n? m?m trochu probl?m - na http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:osmc:symbol jsou ty tvary anglicky a ani s pomoc? slovn?ku si n?kter? nedovedu p?edstavit - co je takov? crest? Necht?l by to p?elo?it do ?e?tiny n?kdo kdo je v?ce zdatn? v angli?tin?? Nav?c by to cht?lo doplnit v ?R pou??van? symboly, takov? red_right_up_triangle pro m?stn? trasy by se hodil aby byl viditeln? i na zahrani?n?ch map?ch. Nebo pokud mi alespo? ?ekn?te jestli to m??u do anglick? wiki jen tak doplnit, nebo by mi to nejd??v m?l n?kdo odsouhlasit? Plus jak tagovat odbo?ku ke stud?nce - ten spodn? p?lkruh? 3) Asi se to u? n?kdy ?e?ilo, ale nemohl jsem to naj?t, tak pro jistotu - body p??mo u cesty, nap?. rozcestn?k, lavi?ka apod.. - tagovat p??mo na body cesty nebo na nov? bod vedle na p?esn?m um?st?n? kde objekt skute?n? je? Zat?m provozuju druhou mo?nost, douf?m ?e spr?vn?. 4) Zru?en? turistick? trasy - v?m ?e zdaleka nejsou zmapovan? ani ty funk?n?, ale ?asto vedou zru?en? / p?elo?en? trasy po zaj?mav?ch m?stech a mo?n? by bylo ?koda aby se na n? zapomn?lo. Mysl?te ?e m? smysl je vytv??et, pop?. jak je tagovat? 5) http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cz:Road_Signs#Z.C3.A1kazov.C3.A9_dopravn.C3.AD_zna.C4.8Dky_.28Prohibitory_signs.29 U zna?ky z?kaz vjezdu je access=no, nem?lo by b?t sp?? vehicle=no? Na anglick? wiki je to s vehicle=no a nav?c nevid?m d?vod pro? by tam nemohli chodci. Ale mo?n? jsem jen n?co nepochopil. D?ky za odpov?di, Vojta

15.1.2010 12:01:01 (#2)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Fri, 15 Jan 2010 08:56:06 +0100, Vojta <vts.vts at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> Zdrav?m vespolek, > pova?uju se sice u? za m?rn? pokro?il?ho v mapov?n?, nicm?n? za > posledn?ch p?r dn? jsem nashrom??dil n?kolik dotaz?: > > 1) ?toly - v m?m okol? a ?ekl bych ?e i jinde v ?R jsou opu?t?n? ?toly z > 16. a 17. stolet?. Je to podle m?ho n?zoru n?co co by se ur?it? m?lo na > turistick? map? objevit (na turistick?ch od K?T to nap?. je) P?vodn? > jsem cht?l tagovat jako man_made=mineshaft, ale je tam v?slovn? naps?no > "Adits or galleries should not be tagged as mineshafts." - ?toly co j? > zn?m jsou prakticky v?dy sp??e horizont?ln?, tedy pr?v? adits. > Natural=cave se podle m? u? v?bec nehod?. Zat?m jsem to otagoval jako > man_made=adit (body na m?st? vstup?) s p?r dal??mi v?mysly jako > founded=15xx a flooded=yes, ale po??t?m s t?m ?e je to do?asn?. M?te s > t?m n?kdo zku?enosti, pop?. jak jste to tagovali? Nebo je nutn? n?jak? > tag proposal? Musel bych si vytvo?it ??et na wiki a nau?it se s n? > pracovat :) Uk?zka na mapy.cz tady: > http://www.mapy.cz/#mm=TP at x=134978304 at y=138875008 at z=13 (do OSM to > samoz?ejm? p?id?v?m tak jak jsem to fyzicky prochodil, ne podle K?T map)
V?t?inou se taguj? jako "natural=cave_entrance", tag pro ?tolu asi neexistuje. Pokud chce? vyzna?it, ?e se jedn? o ?tolu, aby se to potom mohlo hromadn? p?ezna?it, a? na to bude tag, tak tam p?idej "cave_entrance=adit" nebo "cave=adit" nebo n?co podobn?ho (ale v?dy stejn?, samoz?ejm?). zobrazit citaci
> > 2) OSMC - sna??m se piln? tagovat turistick? trasy i s osmc:symbol, a? > je to na zahrani?n?ch turistick?ch map?ch hned vid?t. Nicm?n? m?m trochu > probl?m - na http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:osmc:symbol jsou ty > tvary anglicky a ani s pomoc? slovn?ku si n?kter? nedovedu p?edstavit - > co je takov? crest? Necht?l by to p?elo?it do ?e?tiny n?kdo kdo je v?ce > zdatn? v angli?tin?? Nav?c by to cht?lo doplnit v ?R pou??van? symboly, > takov? red_right_up_triangle pro m?stn? trasy by se hodil aby byl > viditeln? i na zahrani?n?ch map?ch. Nebo pokud mi alespo? ?ekn?te jestli > to m??u do anglick? wiki jen tak doplnit, nebo by mi to nejd??v m?l > n?kdo odsouhlasit? Plus jak tagovat odbo?ku ke stud?nce - ten spodn? > p?lkruh?
Pro n?kter? ?esk? symboly tam zat?m nic nen?, psal jsem to do diskuze na t? str?nce, ale zat?m to nikdo nep?idal. M??eme to na tu str?nku p?idat, ale nap?ed bych se shodl na n?zvech t?ch symbol?. Ve sv?m skriptu jsem do?asn? pou?il n?zvy "L", "bottom_halfcircle", "right_up_triangle" a "upside_T", ale je to prvn? co m? napadlo, tak jestli n?kdo vymysl? lep?? n?zvy, tak bych byl r?d. Jinak tvar t?ch symbol? je na [1], tak?e ten p?eklad nen? a? tak nutn?. [1] http://topo.geofabrik.de/symbols_en.html zobrazit citaci
> > 3) Asi se to u? n?kdy ?e?ilo, ale nemohl jsem to naj?t, tak pro jistotu > - body p??mo u cesty, nap?. rozcestn?k, lavi?ka apod.. - tagovat p??mo > na body cesty nebo na nov? bod vedle na p?esn?m um?st?n? kde objekt > skute?n? je? Zat?m provozuju druhou mo?nost, douf?m ?e spr?vn?.
?ekl bych, ?e ta druh? mo?nost je lep??, l?pe zachycuje realitu. zobrazit citaci
> 4) Zru?en? turistick? trasy - v?m ?e zdaleka nejsou zmapovan? ani ty > funk?n?, ale ?asto vedou zru?en? / p?elo?en? trasy po zaj?mav?ch m?stech > a mo?n? by bylo ?koda aby se na n? zapomn?lo. Mysl?te ?e m? smysl je > vytv??et, pop?. jak je tagovat?
Asi "disused=yes" plus to je?t? rad?i napi? do pozn?mky. Jestli to m? smysl pro tebe, tak je klidn? mapuj (ale pe?liv? je odli? od ostatn?ch). zobrazit citaci
> 5) > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cz:Road_Signs#Z.C3.A1kazov.C3.A9_dopravn.C3.AD_zna.C4.8Dky_.28Prohibitory_signs.29 > U zna?ky z?kaz vjezdu je access=no, nem?lo by b?t sp?? vehicle=no? Na > anglick? wiki je to s vehicle=no a nav?c nevid?m d?vod pro? by tam > nemohli chodci. Ale mo?n? jsem jen n?co nepochopil.
Tag "access=no" znamen?, ?e tam nikdo nesm?, a to ani p??ky ani jinak. Z?kaz vjezdu je tedy "vehicle=no". zobrazit citaci
> D?ky za odpov?di, > > Vojta > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

15.1.2010 12:23:34 (#3)
gravatar

Petr Kadlec

<petr.kadlec at gmail.com>
216 996
2010/1/15 Vojta <vts.vts at gmail.com>: zobrazit citaci
> 5) > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cz:Road_Signs#Z.C3.A1kazov.C3.A9_dopravn.C3.AD_zna.C4.8Dky_.28Prohibitory_signs.29 > U zna?ky z?kaz vjezdu je access=no, nem?lo by b?t sp?? vehicle=no? Na > anglick? wiki je to s vehicle=no a nav?c nevid?m d?vod pro? by tam > nemohli chodci. Ale mo?n? jsem jen n?co nepochopil.
V dob?, kdy ta str?nka vznikla, je?t? kl?? vehicle nebyl definov?n (a d?lalo se to t?eba access=no, foot=yes); tak?e ano, te? d?v? asi smysl pou??vat ten. -- Petr Kadlec / Mormegil

15.1.2010 12:30:53 (#4)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
On 15.1.2010 08:56, Vojta napsal/a: zobrazit citaci
> 1) ?toly - v m?m okol? a ?ekl bych ?e i jinde v ?R jsou opu?t?n? ?toly z > 16. a 17. stolet?. Je to podle m?ho n?zoru n?co co by se ur?it? m?lo na > turistick? map? objevit (na turistick?ch od K?T to nap?. je) P?vodn? > jsem cht?l tagovat jako man_made=mineshaft, ale je tam v?slovn? naps?no > "Adits or galleries should not be tagged as mineshafts." - ?toly co j? > zn?m jsou prakticky v?dy sp??e horizont?ln?, tedy pr?v? adits. > Natural=cave se podle m? u? v?bec nehod?. Zat?m jsem to otagoval jako > man_made=adit (body na m?st? vstup?) s p?r dal??mi v?mysly jako > founded=15xx a flooded=yes, ale po??t?m s t?m ?e je to do?asn?. M?te s > t?m n?kdo zku?enosti, pop?. jak jste to tagovali? Nebo je nutn? n?jak? > tag proposal? Musel bych si vytvo?it ??et na wiki a nau?it se s n? > pracovat :) Uk?zka na mapy.cz tady: > http://www.mapy.cz/#mm=TP at x=134978304 at y=138875008 at z=13 (do OSM to > samoz?ejm? p?id?v?m tak jak jsem to fyzicky prochodil, ne podle K?T map)
V m?m okol? je pou?ito landuse=mining + tourism=yes (nev?m, jak moc je to spr?vn?) http://www.openstreetmap.org/browse/node/368787985 V ostatn?m souhlas s Petrem Dlouh?m. AJ

15.1.2010 06:50:45 (#5)
gravatar

Vojta

<vts.vts at gmail.com>
29

16.1.2010 12:24:48 (#6)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1054 1226
zobrazit citaci
> > 4) Zru?en? turistick? trasy - v?m ?e zdaleka nejsou zmapovan? ani ty > > funk?n?, ale ?asto vedou zru?en? / p?elo?en? trasy po zaj?mav?ch m?stech > > a mo?n? by bylo ?koda aby se na n? zapomn?lo. Mysl?te ?e m? smysl je > > vytv??et, pop?. jak je tagovat? > > Asi "disused=yes" plus to je?t? rad?i napi? do pozn?mky. Jestli to m? > smysl pro tebe, tak je klidn? mapuj (ale pe?liv? je odli? od > > ostatn?ch).
disused=yes asi neni dost, zadnej render to nepochopi a vykresli to normalne... (Ale jinak jo, casto to vede pres pekny mista.) Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

16.1.2010 12:31:49 (#7)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne sobota 16 Leden 2010 12:24:48 Pavel Machek napsal(a): zobrazit citaci
> disused=yes asi neni dost, zadnej render to nepochopi a vykresli to > normalne...
OTM by mohlo, sta?? se jen dohodnou na zp?sobu tagov?n? a vykreslov?n?. -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

17.1.2010 06:26:19 (#8)
gravatar

Vojta

<vts.vts at gmail.com>
29

17.1.2010 06:40:36 (#9)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
OK, vypad? to, ?e to tam u? n?kdo p?idal. Je mo?n?, ?e se zat?m nebudou vykreslovat, ale ka?dop?dn? m?me standard. J? to tedy ve sv?ch skriptech zm?n?m. On Sun, 17 Jan 2010 18:26:19 +0100, Vojta <vts.vts at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> Zdrav?m, na http://topo.geofabrik.de/symbols_en.html se objevily i ?esk? > symboly. Vzhledem k tomu ?e je na to odkaz p??mo v textu na Wiki, tak > po??t?m ?e se to m??e v klidu vyu??vat..? Jdu to zkusit na p?r sv?ch > tras?ch.
-- Petr Dlouh?

« zpět na výpis měsíce