« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Hezčí mapa - styl Osmarendereru

Vlákno 14.11. - 29.11.2009, počet zpráv: 9


14.11.2009 03:31:06 (#1)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Jeliko? se mi standardn? vzhled mapy (Mapniku i Osmarendereru) moc nel?b?, zkusil jsem si ud?lat vlastn?. Konkr?tn? jsem upravil Osmarenderer, proto?e v z?kladu um? vykreslovat o dost v?ce objekt? ne? Mapnik. Nel?b? se mi ale hlavn? divn? barvy, b?l? okraj u ??sel dom?, ??rkovan? cesty atd., je toho v?c. R?d bych proto zkusil standardn? vzhled n?jak vylep?it a zaj?mal by m? v?? n?zor. Konkr?tn? uk?zka: p?vodn? vzhled: http://www.kyblsoft.cz/osm/cukrovar-puvodni.png nov? vzhled: http://www.kyblsoft.cz/osm/cukrovar-novy.png na?ivo na http://osm.org/go/0J0dsaR at q-?layers=0B00FTF Co jsem hlavn? zm?nil: - hez?? barvy - les?, dom?, park?, h?i??, nadpis?, trochu i ?eky, cest... - ??sla dom? nemaj? b?l? okraj (?patn? se to ?etlo) - logi?t?j?? po?ad? vrstev - nap?. highway ?path? p?ekr?vala ?pedestrian? nebo ?footway? a tak podobn?; koukn?te se t?eba na p??? zkratku p?ed domem 1071 - odstran?n? n?kter?ho p?ekr?v?n? ikony ??slem domu - pod?vejte se nap?. na plaveck? baz?n - ikonka plaveck?ho baz?nu i housenumber je na stejn?m m?st?, naopak n?pis ?plaveck? baz?n? je nesmysln? n?zko - to jsem odd?lil a n?pis dal nad ?.p. (stejn? jako u objekt? bez ikonky) - n?kter? cesty jsem z??il (byly a? zbyte?n? ?irok? a zasahovaly do okoln?ch dom?) - vykresluj? se skaln? ?tesy (to sou?asn? Osmarenderer neum?, nicm?n? Mapnik to um? a l?pe ne? jsem to ud?lal j?) - highway: path a footway se vykresluje bez t? p?eru?ovan? ??ry; p?eru?ovan? ??ry na map?ch v?bec vypadaj? ru?iv?, nejsou-li osamoceny Co by to je?t? cht?lo: zalamov?n? dlouh?ho textu. V t? uk?zkov? mapce je to nap?. text ?Kralupy nad Vltavou - v?chodi?t? turistick?ch zna?ek?. Mapnik obecn? zalamovat texty um? (i kdy? toto zrovna nezobrazuje v?bec), u Osmarendereru by to bylo p?kn?. Byl bych r?d, kdybyste mi k tomu ?ekli n?jak? n?zor :-) Styl je zat?m jen pro zoom 17. OSM data i styl jsou zde: http://www.kyblsoft.cz/osm/ Vygeneruje se to n?sledovn? - st?hnou se v?echny styly svn co http://svn.openstreetmap.org/applications/rendering/osmarender a pak vol? osmarenderer/orp/orp.pl -r rules.xml data.osm; inkscape --without-gui -Df ../data.svg -d 900 -e ../data.png D?ky za n?zor. Ale? Janda

14.11.2009 03:39:55 (#2)
gravatar

Vojta

<vts.vts at gmail.com>
29
Zdrav?m, Osobn? bych ur?it? zm?nil ty ?lut? cesty - je zvykem tak zna?it i na pap?rov?ch map?ch pr?jezdn? silnice, pop?. silnice 2. t??dy - na m? osobn? to v map? p?sob? dosti ru?iv?. Jinak se mi to l?b? v?c ne? p?sovn? Osmarenderer, ale st?le m?? ne? Mapnik. Vojta Ale? Janda napsal(a): zobrazit citaci
> Jeliko? se mi standardn? vzhled mapy (Mapniku i Osmarendereru) moc nel?b?, > zkusil jsem si ud?lat vlastn?. Konkr?tn? jsem upravil Osmarenderer, proto?e v > z?kladu um? vykreslovat o dost v?ce objekt? ne? Mapnik. Nel?b? se mi ale hlavn? > divn? barvy, b?l? okraj u ??sel dom?, ??rkovan? cesty atd., je toho v?c. > > R?d bych proto zkusil standardn? vzhled n?jak vylep?it a zaj?mal by m? v?? n?zor. > Konkr?tn? uk?zka: > p?vodn? vzhled: http://www.kyblsoft.cz/osm/cukrovar-puvodni.png > nov? vzhled: http://www.kyblsoft.cz/osm/cukrovar-novy.png > na?ivo na http://osm.org/go/0J0dsaR at q-?layers=0B00FTF > > Co jsem hlavn? zm?nil: > - hez?? barvy - les?, dom?, park?, h?i??, nadpis?, trochu i ?eky, cest... > - ??sla dom? nemaj? b?l? okraj (?patn? se to ?etlo) > - logi?t?j?? po?ad? vrstev - nap?. highway ?path? p?ekr?vala ?pedestrian? nebo > ?footway? a tak podobn?; koukn?te se t?eba na p??? zkratku p?ed domem 1071 > - odstran?n? n?kter?ho p?ekr?v?n? ikony ??slem domu - pod?vejte se nap?. na > plaveck? baz?n - ikonka plaveck?ho baz?nu i housenumber je na stejn?m m?st?, > naopak n?pis ?plaveck? baz?n? je nesmysln? n?zko - to jsem odd?lil a n?pis dal > nad ?.p. (stejn? jako u objekt? bez ikonky) > - n?kter? cesty jsem z??il (byly a? zbyte?n? ?irok? a zasahovaly do okoln?ch dom?) > - vykresluj? se skaln? ?tesy (to sou?asn? Osmarenderer neum?, nicm?n? Mapnik > to um? a l?pe ne? jsem to ud?lal j?) > - highway: path a footway se vykresluje bez t? p?eru?ovan? ??ry; p?eru?ovan? > ??ry na map?ch v?bec vypadaj? ru?iv?, nejsou-li osamoceny > > Co by to je?t? cht?lo: zalamov?n? dlouh?ho textu. V t? uk?zkov? mapce je to > nap?. text ?Kralupy nad Vltavou - v?chodi?t? turistick?ch zna?ek?. Mapnik obecn? > zalamovat texty um? (i kdy? toto zrovna nezobrazuje v?bec), u Osmarendereru by > to bylo p?kn?. > > Byl bych r?d, kdybyste mi k tomu ?ekli n?jak? n?zor :-) Styl je zat?m jen pro > zoom 17. > > OSM data i styl jsou zde: http://www.kyblsoft.cz/osm/ > Vygeneruje se to n?sledovn? - st?hnou se v?echny styly > svn co http://svn.openstreetmap.org/applications/rendering/osmarender > a pak vol? > osmarenderer/orp/orp.pl -r rules.xml data.osm; inkscape --without-gui -Df > ../data.svg -d 900 -e ../data.png > > D?ky za n?zor. > > Ale? Janda > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

14.11.2009 03:47:04 (#3)
gravatar

Martin Kupec

<magon at jkopava.cz>
36
On Sat, Nov 14, 2009 at 03:31:06PM +0100, Ale? Janda wrote: zobrazit citaci
> R?d bych proto zkusil standardn? vzhled n?jak vylep?it a zaj?mal by m? v?? n?zor. > Konkr?tn? uk?zka: > p?vodn? vzhled: http://www.kyblsoft.cz/osm/cukrovar-puvodni.png > nov? vzhled: http://www.kyblsoft.cz/osm/cukrovar-novy.png > na?ivo na http://osm.org/go/0J0dsaR at q-?layers=0B00FTF
Ten novy styl je vyrazne hezci, je tam daleko min bugu ve vykreslovani diky posuniti cisel a zruseni bileho podkladu. Jeste by asi stalo za to, zamyslet se nad barvami cest. Vetsinou to byva tak ze cim zlutejsi, tim dulezitejsi. Toto prosim berte jako osobni nazor. V mapach se prozatim moc nevyznam a s OSM se prozatim spis skadlim. Martin Kupec

14.11.2009 08:17:45 (#4)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ten styl je jednozna?n? hez??, a p?edev??m p?ehledn?j?? ne? ten p?vodn?. Mo?n? by st?lo za to protla?it (alespo? n?kter?) zm?ny do ofici?ln?ho stylu. Ot?zka je, jestli se bude chovat podobn? dob?e ve v?ech situac?ch - b?l? okraje text? jsou kv?li ?itelnosti na nekontrastn?m pozad?, kter? se na dan?m v??ezu nevyskytuje. Bylo by tak? dobr?, aby byli jednotliv? typy cest jednozna?n?ji graficky odd?len? - nap??klad cyklostezka je v Mapniku modr?, co? se jednodu?e pozn?; v dan?m stylu je ale ?ediv?, co? j? na prvn? pohled neodd?luje od jin?ch cest. Mo?n? bych si tak? pohr?l s velikostmi ikonek, proto?e se mi nezd?, ?e by byli vyrovnan? mezi sebou, ani ve srovn?n? s velikost? text?. M? se celkem l?b? styl Mapniku (narozd?l od ofici?ln?ho Osmarenderu), ale je to pravd?podobn? p?edev??m s?la zvyku. Bylo by tedy dobr?, abys shrom??dil p?ipom?nky k i k tomuto stylu, a bu? je napsal do Bugzilly na <http://trac.openstreetmap.org/>, nebo vytvo?il vlastn? styl, a dan? zm?ny se sna?il protla?it do ofici?ln?ho stylu. On Sat, 14 Nov 2009 15:31:06 +0100, Ale? Janda <openstreetmap at kyblsoft.cz> wrote: zobrazit citaci
> Jeliko? se mi standardn? vzhled mapy (Mapniku i Osmarendereru) moc > nel?b?, > zkusil jsem si ud?lat vlastn?. Konkr?tn? jsem upravil Osmarenderer, > proto?e v > z?kladu um? vykreslovat o dost v?ce objekt? ne? Mapnik. Nel?b? se mi ale > hlavn? > divn? barvy, b?l? okraj u ??sel dom?, ??rkovan? cesty atd., je toho v?c. > > R?d bych proto zkusil standardn? vzhled n?jak vylep?it a zaj?mal by m? > v?? n?zor. > Konkr?tn? uk?zka: > p?vodn? vzhled: http://www.kyblsoft.cz/osm/cukrovar-puvodni.png > nov? vzhled: http://www.kyblsoft.cz/osm/cukrovar-novy.png > na?ivo na http://osm.org/go/0J0dsaR at q-?layers=0B00FTF > > Co jsem hlavn? zm?nil: > - hez?? barvy - les?, dom?, park?, h?i??, nadpis?, trochu i ?eky, > cest... > - ??sla dom? nemaj? b?l? okraj (?patn? se to ?etlo) > - logi?t?j?? po?ad? vrstev - nap?. highway ?path? p?ekr?vala > ?pedestrian? nebo > ?footway? a tak podobn?; koukn?te se t?eba na p??? zkratku p?ed domem > 1071 > - odstran?n? n?kter?ho p?ekr?v?n? ikony ??slem domu - pod?vejte se > nap?. na > plaveck? baz?n - ikonka plaveck?ho baz?nu i housenumber je na stejn?m > m?st?, > naopak n?pis ?plaveck? baz?n? je nesmysln? n?zko - to jsem odd?lil a > n?pis dal > nad ?.p. (stejn? jako u objekt? bez ikonky) > - n?kter? cesty jsem z??il (byly a? zbyte?n? ?irok? a zasahovaly do > okoln?ch dom?) > - vykresluj? se skaln? ?tesy (to sou?asn? Osmarenderer neum?, nicm?n? > Mapnik > to um? a l?pe ne? jsem to ud?lal j?) > - highway: path a footway se vykresluje bez t? p?eru?ovan? ??ry; > p?eru?ovan? > ??ry na map?ch v?bec vypadaj? ru?iv?, nejsou-li osamoceny > > Co by to je?t? cht?lo: zalamov?n? dlouh?ho textu. V t? uk?zkov? mapce je > to > nap?. text ?Kralupy nad Vltavou - v?chodi?t? turistick?ch zna?ek?. > Mapnik obecn? > zalamovat texty um? (i kdy? toto zrovna nezobrazuje v?bec), u > Osmarendereru by > to bylo p?kn?. > > Byl bych r?d, kdybyste mi k tomu ?ekli n?jak? n?zor :-) Styl je zat?m > jen pro > zoom 17. > > OSM data i styl jsou zde: http://www.kyblsoft.cz/osm/ > Vygeneruje se to n?sledovn? - st?hnou se v?echny styly > svn co http://svn.openstreetmap.org/applications/rendering/osmarender > a pak vol? > osmarenderer/orp/orp.pl -r rules.xml data.osm; inkscape --without-gui -Df > ../data.svg -d 900 -e ../data.png > > D?ky za n?zor. > > Ale? Janda > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

17.11.2009 02:41:16 (#5)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
D?kuji za odpov?di. S t?mi ?lut?mi cestami m?te pravdu; opravil jsem to. Krom toho jsem je?t? trochu upravil barvy dom? a zelen?. zobrazit citaci
> Jinak se mi to l?b? v?c ne? p?sovn? Osmarenderer, ale st?le m?? ne? Mapnik.
V ?em konkr?tn? se V?m zd? Mapnik hez??? Napad? m?, ?e by chodn?ky a ?path? asi byly lep?? jako v Mapniku - tedy jedna p?eru?ovan? ??ra, jinak se mi to zd? minim?ln? srovnateln?. Samoz?ejm? je to v?c vkusu. zobrazit citaci
> Ot?zka je, jestli se bude chovat podobn? dob?e ve v?ech situac?ch - b?l? > okraje text? jsou kv?li ?itelnosti na nekontrastn?m pozad?, kter? se na > dan?m v??ezu nevyskytuje.
Okolo obecn?ch n?pis? trochu t? b?l? z?stalo. Okolo ??sel dom? ne; ale na domu je to dob?e vid?t. Ostatn? Mapnik tohle ne?e?? v?bec. Zkusil jsem si vygenerovat cel? m?sto a nena?el jsem n?co vylo?en? ne?iteln?ho. zobrazit citaci
> Bylo by tak? dobr?, aby byli jednotliv? typy cest jednozna?n?ji graficky > odd?len? - nap??klad cyklostezka je v Mapniku modr?, co? se jednodu?e > pozn?; v dan?m stylu je ale ?ediv?, co? j? na prvn? pohled neodd?luje od > jin?ch cest.
To je pravda, d?ky, opraveno. I tak je ale t??k? ud?lat modrou cestu, aby nevypadala jako potok. zobrazit citaci
> Mo?n? bych si tak? pohr?l s velikostmi ikonek, proto?e se mi nezd?, ?e by > byli vyrovnan? mezi sebou, ani ve srovn?n? s velikost? text?.
Co konkr?tn? m?te na mysli? Alespo? na tomto vzorku se mi to p??li? nezd? ke ?kod? v?ci? Mo?n? snad jen p??li? velk? ikonka baz?nu nebo parkovi?t?? Jinak obecn? se mi taky l?b? sp??e Mapnik. Je to ??ste?n? zvyk, ??ste?n? to, ?e se d? zoomovat o jednu ?rove? v?ce ne? Osmarenderer, a ??ste?n? t?m, ?e sou?asn? Osmarenderer je opravdu divn?. Na Mapniku se mi ale nel?b?, ?e spoustu tag? ?pln? ignoruje (nap?. h?i?t?, co? b?v? v?znamn? orienta?n? bod, nebo n?kter? POI). Porovn?n? star?ho a nov?ho stylu op?t zde: www.kyblsoft.cz/osm/cukrovar-puvodni.png - www.kyblsoft.cz/osm/cukrovar-novy.png ?asem bych r?d n?jak? zm?ny protla?il, ale zat?m nen? tolik ?asu se t?m n?jak v?ce zab?vat, tak si jen tak hraju, jestli by to v?bec ?lo :-) Ale? Janda

17.11.2009 03:06:33 (#6)
gravatar

Vojta

<vts.vts at gmail.com>
29
Zdrav?m, Ale? Janda napsal(a): zobrazit citaci
> > Jinak se mi to l?b? v?c ne? p?sovn? Osmarenderer, ale st?le m?? ne? Mapnik. > > V ?em konkr?tn? se V?m zd? Mapnik hez??? Napad? m?, ?e by chodn?ky a ?path? asi > byly lep?? jako v Mapniku - tedy jedna p?eru?ovan? ??ra, jinak se mi to zd? > minim?ln? srovnateln?. Samoz?ejm? je to v?c vkusu. >
Jak se mi co l?b? byl pouze subjektivn? dojem z t?ch screenshot?, ale kdy? jsem se nad t?m zamyslel, tak je to z?ejm? proto, ?e je Mapnik dle m?ho n?zoru "v?c podobn?" turistick?m map?m K?T, p??padn? i podrobn?m automap?m, zejm?na barvami, ale i symboly. Hlavn? na domech je to vid?t - klasick? turistick? mapy maj? jednotliv? domy i bloky ?edou lad?nou m?rn? do tepl?ch barev (dle m?ho monitoru) bez ohrani?en?. Mapnik to m? stejn?, jen trochu jinou ?edou. Osmarenderer sice kontrastn?, ale pro m? dost nep??jemn? jakousi b??ovou s modr?m okrajem (koho tahle kombinace napadla?). Va?e hn?d?-oran?ov? s jemn?m okrajem je sice lep??, ale p?esto mi jaksi nen? tak pohodln?. Pravd?podobn? se v?ak jedn? jen o zvyk. Jinak jsem si v?iml dal?? v?ci - na va?em renderu m?te t?i r?zn? odst?ny zelen?, nemysl?m ?e je to dobr? n?pad, kdy? si p?edstav?m jak lu?t?m jak? zelen? je jak? n?kde na slun??ku na turistick? GPS. Nav?c modr? pro vodu je taky trochu do zelena. Ot?zka je samoz?ejm? pro co m? b?t tento render ur?en?, turistu zaj?m? n?co jin?ho ne? nap?. ?idi?e n?kla??ku a d?lat vzhled pro v?echny bude v?dy velk?m kompromisem. Nicm?n? berte to jako (m?sty snad i konstruktivn?) kritiku, je ur?it? dob?e, ?e se n?kdo sna?? vylep?ovat i vzhled. Vojta P.S. O.T.: U Pokydu od K?blsoftu a souvisej?c?ch her jsem kdysi str?vil dlouh? hodiny, tak pokud s jeho v?vojem (dle um?st?n? render?) m?te co do ?in?n?, tak to berte jako pochvalu :)

17.11.2009 09:36:21 (#7)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Tue, 17 Nov 2009 14:41:16 +0100, Ale? Janda <openstreetmap at kyblsoft.cz> wrote: zobrazit citaci
> D?kuji za odpov?di. S t?mi ?lut?mi cestami m?te pravdu; opravil jsem to. > > Krom toho jsem je?t? trochu upravil barvy dom? a zelen?. > > > > Jinak se mi to l?b? v?c ne? p?sovn? Osmarenderer, ale st?le m?? ne? > Mapnik. > > V ?em konkr?tn? se V?m zd? Mapnik hez??? Napad? m?, ?e by chodn?ky a > ?path? asi > byly lep?? jako v Mapniku - tedy jedna p?eru?ovan? ??ra, jinak se mi to > zd? > minim?ln? srovnateln?. Samoz?ejm? je to v?c vkusu. > > > > Ot?zka je, jestli se bude chovat podobn? dob?e ve v?ech situac?ch - > b?l? > > okraje text? jsou kv?li ?itelnosti na nekontrastn?m pozad?, kter? se > na > > dan?m v??ezu nevyskytuje. > > Okolo obecn?ch n?pis? trochu t? b?l? z?stalo. Okolo ??sel dom? ne; ale > na domu > je to dob?e vid?t. Ostatn? Mapnik tohle ne?e?? v?bec. Zkusil jsem si > vygenerovat > cel? m?sto a nena?el jsem n?co vylo?en? ne?iteln?ho. > > > > Bylo by tak? dobr?, aby byli jednotliv? typy cest jednozna?n?ji > graficky > > odd?len? - nap??klad cyklostezka je v Mapniku modr?, co? se jednodu?e > > pozn?; v dan?m stylu je ale ?ediv?, co? j? na prvn? pohled neodd?luje > od > > jin?ch cest. > > To je pravda, d?ky, opraveno. I tak je ale t??k? ud?lat modrou cestu, aby > nevypadala jako potok. >
No, stejn? to potok docela p?ipom?n?. V JOSM, nebo na map?ch.cz se cyklostezka kresl? fialov? - to by mo?n? bylo lep?? (pokud to nejde odli?it p?eru?ov?n?m, nebo n???m podobn?m). Je?t? bych odd?lil track t?m, ?e bych mu p?i?adil intuitivn? hn?d?? barvu (hn?d?=bahno), path bych zase zna?il n?jak?m zp?sobem p?eru?ovan? (je nezpevn?n?). Ide?ln? by bylo, kdyby byly br?n v ?vahu tagy surface a smoothness. Surface by mohl b?t reprezentov?n nap??klad barvou okraje (?ern?=asphalt, ?ed?=gravel, hn?d?=mud,...), smoothnes nap??klad n?jakou kresbou p?es st?ed cesty. zobrazit citaci
> > > Mo?n? bych si tak? pohr?l s velikostmi ikonek, proto?e se mi nezd?, > ?e by > > byli vyrovnan? mezi sebou, ani ve srovn?n? s velikost? text?. > > Co konkr?tn? m?te na mysli? Alespo? na tomto vzorku se mi to p??li? > nezd? ke > ?kod? v?ci? Mo?n? snad jen p??li? velk? ikonka baz?nu nebo parkovi?t?? >
Myslel jsem p?edev??m ten baz?n a parkovi?t?, ale i h?i?t?, nebo rozcestn?k je v?t??, ne? bar nebo ?kola. Prost? mi nep?ipad?, ?e by se velikost t?ch ikonek ??dila relevanc? pro u?ivatele. M? osobn? p?ipad? velikost baru ide?ln? (m??e b?t ale probl?mov? na monitorech s vy???m rozli?en?m). Mysl?m, ?e by se m?li objekty zv?raz?ovat p?edev??m barevnost? (jak je to v Mapniku, u kter?ho to ale funguje d?ky celkov?mu t?nov?n? do pastelov?ch barev), a jenom ve v?jime?n?ch p??padech velikost?. zobrazit citaci
> > Jinak obecn? se mi taky l?b? sp??e Mapnik. Je to ??ste?n? zvyk, ??ste?n? > to, ?e > se d? zoomovat o jednu ?rove? v?ce ne? Osmarenderer, a ??ste?n? t?m, ?e > sou?asn? > Osmarenderer je opravdu divn?. Na Mapniku se mi ale nel?b?, ?e spoustu > tag? > ?pln? ignoruje (nap?. h?i?t?, co? b?v? v?znamn? orienta?n? bod, nebo > n?kter? POI). > > Porovn?n? star?ho a nov?ho stylu op?t zde: > www.kyblsoft.cz/osm/cukrovar-puvodni.png - > www.kyblsoft.cz/osm/cukrovar-novy.png > > ?asem bych r?d n?jak? zm?ny protla?il, ale zat?m nen? tolik ?asu se t?m > n?jak > v?ce zab?vat, tak si jen tak hraju, jestli by to v?bec ?lo :-) > > Ale? Janda > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

28.11.2009 12:09:45 (#8)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Tak jsem to je?t? trochu upravil podle va?ich p?ipom?nek: - domy jsou ?ed? - ?eka je mod?ej?? - cyklostezka je fialov? - track je hn?d?j?? - ikonky jsou velikostn? cca stejn? Nicm?n? st?le nejsem s v?sledkem p??li? spokojen. Skoro bych ?ekl, ?e ??m v?ce do toho vrt?m, t?m v?c chyb tam vid?m, ale nejsem schopen je n?jak uspokojiv? opravit. Konkr?tn? barva dom? po??d nen? ?to ono?, cyklostezka taky ne, zelen? plochy p??li? sv?t?... Z ti?t?n?ch map se ?patn? opisuje, proto?e na pap??e to vyzn? jinak ne? na obrazovce. Co bych taky je?t? r?d, jsou ty p?eru?ovan? nezpevn?n? cesty - to se mi ale zat?m n?jak nepoda?ilo odhalit, jak to ud?lat, po??d to p?eb?j? n?jak? souvisl? ??ra. Rozli?en? povrch? by bylo taky fajn, ale to je zase hran? si s barvami, tak?e to chce vyladit ty st?vaj?c?. Te? na to nebudu m?t moc ?asu, tak to asi d?m k ledu a pozd?ji to snad dokon??m. Nebo jestli chcete n?kdo pokra?ovat a pak t?eba i protla?it do OSM, v?bec se tomu nebr?n?m :-) Vojta: Pokyd je m?j d?vn? projekt. D?ky za pochvalu ;-) Zvl??tn?, ?e byl Pokyd asi docela roz???en, proto?e ?as od ?asu zjist?m, ?e ho znaj? lidi nejr?zn?j??ch profes? a v?ku, u kter?ch bych to ani ne?ekal. To je mil? :-)

29.11.2009 10:44:30 (#9)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Je?t? dodatek, kdyby se cht?l do ?pravy mapy opravdu n?kdo pustit: V?echny moje zm?ny v www.kyblsoft.cz/osm/rules.xml jsem ozna?il koment??em !!! + kr?tk?m popisem, tak?e je vid?t, co se zm?nilo. Vzhled je tvo?en XSL transformac? a CSS styly; de facto pokud zn?te alespo? z?kladn? syntaxi XML souboru, po chvilce to pochop?te. Testuje se to n?sledovn?: orp/orp.pl -r rules.xml moje_pokusna_mapa.osm inkscape --without-gui -Df moje_pokusna_mapa.svg -d 900 -e moje_pokusna_mapa.png Prvn? p??kaz je na vyroben? SVG souboru z OSM, druh? na vyroben? PNG ze SVG. Kde vz?t orp.pl - viz m?j prvn? p??sp?vek. Hezk? zkou?en?, je to docela zaj?mav? ;-)

« zpět na výpis měsíce