« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] OpenTrackMap

Vlákno 22.6. - 6.8.2009, počet zpráv: 91


22.6.2009 12:57:50 (#1)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Zdrav?m. Tak jsem kone?n? n?jak rozjel rendering OSM v Mapniku. Krom? v?choz?ho nastaven? jsem p?idal vrstevnice, st?nov?n? a z?kladn? renderov?n? turistick?ch zna?ek. V?sledek je dostupn? na http://blackhex.no- ip.org/opentrackmap.html . Zat?m to berte jenom jako takovou demoverzi, budu tam d?lat je?t? hodn? zm?n: 1. Celou republiku renderuji z ?asov?ch d?vod? do ?rovn? 13, okol? Brna pak do ?rovn? 16. Ve fin?ln? verzi by m?la b?t cel? ?R p??padn? i SR do ?rovn? 17. 2. Jak jste si mo?n? v?imli, vrstva se st?nov?n?m je cel? ?patn? transformovan?. Postupoval jsem podle [1] a skript pro v?po?et st?nov?n? je p?ilo?en. Pokud by n?kdo v?d?l, v ?em je chyba, budu vd??n? za vysv?teln?. Jinak v men??ch m???tc?ch je st?nov? mapa dosti kosti?kovan?. To bych ?asem mohl zlep?it, ale zat?m jsem nerozjel podporu TIFF v?t??ch ne? 4 GB nebo generov?n? st?nov? mapy po dla?dic?ch (Rady v tomhle sm?ru jsou samoz?ejm? v?t?ny). 3. Turistick? zna?ky zat?m rendruji podle filtru: <Filter>([network]='nwn' or [network]='nwn:kct') and ([name]='yellow' or [symbol]='yellow')</Filter> a analogicky pro ?ervenou, zelenou a modrou zna?ku. Jak? je tedy spr?vn? zp?sob tagov?n? turistick?ch zna?ek pro ?R/SR, na kter?m jsme se dohodli? M?m pou??vat i n?jak? jin? filtry (t?eba do?asn? ne? se to sjednot?)? 4. Dla?dice, tak jak jsou vyrendrov?ny te?, zab?raj? relativn? hodn? m?sta, proto?e jsem vypnul p?evod do 256 barev, co? nen? zrovna dobr? pokud by se mapa m?la pou??vat na p?enostn?ch za??zen?ch s GPRS p?ipojen?m, ale v?sledek je mnohem p?kn?j??. V budoucnu tedy uva?uji o servrov?n? obou variant (24 bit? na pixel a a 256 barev). N?jak? m?sto bych mohl u?et?it vypnut?m vykreslov?n? "strome?k?" na zalesn?n?ch ploch?ch, kter? nenesou ??dnou d?le?itou informaci. 5. Na co se zam???m v n?sleduj?c?ch dnech: Vrcholy hor bych cht?l rendrovat pomoc? bodu a k?ty. Cht?l bych nakreslit a rendrovat ikonky pro v?echny mo?n? objekty na map?, tak jak jsme zvykl? z na??ch turistick?ch map (kostel, pramen, hrad, atp.) 6. Nakonec takov? mal? dotaz. Existuje zp?sob, jak nastavit tlou??ku ??ry relativn? v??i m???tku? Nastavovat ji pro ka?dy level zvl??? nov?m pravidlem nebude zrovna nejjednodu??? a nejoptim?ln?j??... Jinak informace jsem ?erpal z n?sleduj?c?ch str?nek: [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/HikingBikingMaps [2] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contours [3] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Srtm2Osm [4] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relief_maps [5] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Hiking_Map Jak jsem se ptal, jestli podobn? projekty u? existuj?, tak ano (a celkem se div?m, ?e mi o nich nikdo nic ne?ekl): http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenPisteMap http://beta.letuffe.org/ http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GroundTruth_Hiking_Map Kdyby byl z?jem o pou?it? konfigura?n? soubory, d?m je do SVN... D?kuji za jak?koliv reakce, rady, n?m?ty a p?ipom?nky. -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: srtm2shade.sh Type: application/x-shellscript Size: 730 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20090622/5ed7f920/attachment.bin>

22.6.2009 01:36:14 (#2)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
550
zdar a s?lu, zobrazit citaci
> Tak jsem kone?n? n?jak rozjel ...
pozn?mku o ?ase od posl?n? inici?ln?ho mailu na toto t?ma bych si asi m?l odpustit, ?e? :-) ... d?k moc za tuto aktivitu, bohu?el nem?m te? ?as po??dn? to omrknout, jen co m? napad? k mailu, ne? to zas zapomenu: zobrazit citaci
> 4. Dla?dice, tak jak jsou vyrendrov?ny te?, zab?raj? relativn? hodn? m?sta, > proto?e jsem vypnul p?evod do 256 barev, co? nen? zrovna dobr? pokud by se > mapa m?la pou??vat na p?enostn?ch za??zen?ch s GPRS p?ipojen?m, ale > v?sledek je mnohem p?kn?j??. V budoucnu tedy uva?uji o servrov?n? obou > variant (24 bit? na pixel a a 256 barev). N?jak? m?sto bych mohl u?et?it > vypnut?m vykreslov?n? "strome?k?" na zalesn?n?ch ploch?ch, kter? nenesou > ??dnou d?le?itou informaci.
dovolil bych si jist? pochybnosti o tom, ?e se v map? opravdu vyu??v? v?ce ne? 256 barev - nen? probl?m v p?evodu palety? (a pokud ano, je tam t?ch barev hodn?, mysl?m?e by se dalo naj?t, kde n?jak? barvy u?et?it - jestli jsou nap?. dv? zelen? zna?ky jinak zelen? pouze o okem nepost?ehnuteln? rozd?l v odst?nu, mysl?m?e opravdu nepot?ebujeme, aby se li?ily ...) K.

22.6.2009 01:48:13 (#3)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne pond?l? 22 ?erven 2009 13:36:14 Karel Voln? napsal(a): zobrazit citaci
> pozn?mku o ?ase od posl?n? inici?ln?ho mailu na toto t?ma bych si asi m?l > odpustit, ?e? :-)
Omlouv?m se, ?e jsem sv?j e-mail neposlal do tohoto vl?kna. P?i?el jsem o n?koli e-mail? z t? doby, a tak jsem rad?i zalo?il vl?kno nov?. zobrazit citaci
> dovolil bych si jist? pochybnosti o tom, ?e se v map? opravdu vyu??v? v?ce > ne? 256 barev - nen? probl?m v p?evodu palety? > > (a pokud ano, je tam t?ch barev hodn?, mysl?m?e by se dalo naj?t, kde > n?jak? barvy u?et?it - jestli jsou nap?. dv? zelen? zna?ky jinak zelen? > pouze o okem nepost?ehnuteln? rozd?l v odst?nu, mysl?m?e opravdu > nepot?ebujeme, aby se li?ily ...)
Co se t??e vykreslov?n? ploch a cest, tady probl?m nen?. Nejv?ce barev si vezme vykreslov?n? st?nov?n?. Po p?evodu do 256 barev je u st?nov?n? na PC monitoru jasn? viditeln? dithering. Na PDA by to vid?t b?t nemuselo. P?esn? ??sla, kolik pam?ti se v?ak t?mto p?evodem u?et?? v?ak zat?m nem?m. Dal?? varianta u?et?en? pam?ti je servrov?n?m JPEG obr?zk? m?sto PNG, ale tam by zas mohly b?t vid?t artefakty zp?soben? o?ez?n?m spektra. -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

22.6.2009 02:02:21 (#4)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Mon, 22 Jun 2009 12:57:50 +0200, Radek Barto? <blackhex at post.cz> wrote: zobrazit citaci
> 3. Turistick? zna?ky zat?m rendruji podle filtru: ><Filter>([network]='nwn' or [network]='nwn:kct') and ([name]='yellow' or > [symbol]='yellow')</Filter> >a analogicky pro ?ervenou, zelenou a modrou zna?ku. Jak? je tedy spr?vn? > zp?sob tagov?n? turistick?ch zna?ek pro ?R/SR, na kter?m jsme se > dohodli? M?m > pou??vat i n?jak? jin? filtry (t?eba do?asn? ne? se to sjednot?)?
M?l jsem pocit, ?e jsme se dohodli na pou??v?n? tag? kct_barva=typ (i pro relace). Toto zna?en? pou??v? i routes plugin a <openstreetmap.cz>, a pou??v? se na v?t?in? ?zem? (pokud v?m). Prob?hla od t? doby na toto t?ma n?jak? diskuze, kterou jsem nezaznamenal? Jinak ta mapa nezvl?d? soub??n? trasy a rozcestn?ky, ale to je asi v pl?nu. -- Petr Dlouh?

22.6.2009 02:05:54 (#5)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
550
Dne Po 22. ?ervna 2009 Radek Barto? napsal(a): zobrazit citaci
> Dne pond?l? 22 ?erven 2009 13:36:14 Karel Voln? napsal(a): > > pozn?mku o ?ase od posl?n? inici?ln?ho mailu na toto t?ma bych si asi m?l > > odpustit, ?e? :-) > > Omlouv?m se, ?e jsem sv?j e-mail neposlal do tohoto vl?kna. P?i?el jsem o > n?koli e-mail? z t? doby, a tak jsem rad?i zalo?il vl?kno nov?.
ne, tak to nebylo my?leno, zalo?en? nov?ho vl?kna je IMO naprosto v po??dku, j? jen ?e jsem byl ten pesimista, co tvrdil, ?e to rozb?hnut? nen? ot?zka p?ti minut zobrazit citaci
> > dovolil bych si jist? pochybnosti o tom, ?e se v map? opravdu vyu??v? > > v?ce ne? 256 barev - nen? probl?m v p?evodu palety? > > > > (a pokud ano, je tam t?ch barev hodn?, mysl?m?e by se dalo naj?t, kde > > n?jak? barvy u?et?it - jestli jsou nap?. dv? zelen? zna?ky jinak zelen? > > pouze o okem nepost?ehnuteln? rozd?l v odst?nu, mysl?m?e opravdu > > nepot?ebujeme, aby se li?ily ...) > > Co se t??e vykreslov?n? ploch a cest, tady probl?m nen?. Nejv?ce barev si > vezme vykreslov?n? st?nov?n?. Po p?evodu do 256 barev je u st?nov?n? na PC > monitoru jasn? viditeln? dithering.
nu nev?m, tak jsem si na to cvi?n? kliknul, a na tom st?nov?n? jsem na b?l? (?ed?) napo??tal cel?ch 6 odst?n?, tam mus? b?t n?co principi?ln? ?patn? zobrazit citaci
> Na PDA by to vid?t b?t nemuselo. P?esn? > ??sla, kolik pam?ti se v?ak t?mto p?evodem u?et?? v?ak zat?m nem?m. Dal?? > varianta u?et?en? pam?ti je servrov?n?m JPEG obr?zk? m?sto PNG, ale tam by > zas mohly b?t vid?t artefakty zp?soben? o?ez?n?m spektra.
JPEG asi opravdu nen? dobr? n?pad ... K.

22.6.2009 04:43:43 (#6)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne pond?l? 22 ?erven 2009 14:02:21 Petr Dlouh? napsal(a): zobrazit citaci
> M?l jsem pocit, ?e jsme se dohodli na pou??v?n? tag? kct_barva=typ (i pro > relace). Toto zna?en? pou??v? i routes plugin a <openstreetmap.cz>, a > pou??v? se na v?t?in? ?zem? (pokud v?m). Prob?hla od t? doby na toto t?ma > n?jak? diskuze, kterou jsem nezaznamenal?
Zat?m jsem tomu stezky spr?vn? zobrazit moc nev?noval. Vzal jsem prost? prvn? zp?sob tagov?n?, kter? jsem na?el v datech a ten jsem pou?il. N?sledn? si dan? vl?kno pro?tu a mapu p?erendruji. zobrazit citaci
> Jinak ta mapa nezvl?d? soub??n? trasy a rozcestn?ky, ale to je asi v pl?nu.
Soub??n? trasy to sv?m zp?sobem ?e?? pr?hlednost? (0.7), tak?e to celkem vid?t je a trasy mohou b?t na sv?ch m?stech (bez offsetu). Jak si p?edstavujete zobrazovat rozcestn?ky? N?co jako barevn? punt?ky? -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

22.6.2009 05:53:09 (#7)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Mon, 22 Jun 2009 16:43:43 +0200, Radek Barto? <blackhex at post.cz> wrote:. No, v ?esk?ch map?ch existuje u? docela zaveden? zna?ka - ?ern? k???. Druh? mo?nost je pou??t ikonu z JOSM. zobrazit citaci
> Soub??n? trasy to sv?m zp?sobem ?e?? pr?hlednost? (0.7), tak?e to celkem > vid?t > je a trasy mohou b?t na sv?ch m?stech (bez offsetu). Jak si p?edstavujete > zobrazovat rozcestn?ky? N?co jako barevn? punt?ky?
-- Petr Dlouh?

22.6.2009 06:01:58 (#8)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
550
... zobrazit citaci
> Soub??n? trasy to sv?m zp?sobem ?e?? pr?hlednost? (0.7), tak?e to celkem > vid?t je a trasy mohou b?t na sv?ch m?stech (bez offsetu).
co znamen? "celkem vid?t je"? - podot?k?m, ?e nemal? ??st populace trp? n?jakou poruchou barvocitu (nen? tomu tak d?vno, co jsem se pokou?el vy?e?it probl?m optim?ln?ch barev v map?, ale n?jak to usnulo, lid? problematikou se zab?vaj?c? se mi neobt??ovali odpov?d?t na mail :-/) zobrazit citaci
> Jak si > p?edstavujete zobrazovat rozcestn?ky? N?co jako barevn? punt?ky?
pro? vym??let kolo? - http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Image:Dav_signpost.png K.

22.6.2009 06:05:52 (#9)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Mon, 22 Jun 2009 16:43:43 +0200, Radek Barto? <blackhex at post.cz> wrote: zobrazit citaci
> Zat?m jsem tomu stezky spr?vn? zobrazit moc nev?noval. Vzal jsem prost? > prvn? > zp?sob tagov?n?, kter? jsem na?el v datech a ten jsem pou?il. N?sledn? > si dan? > vl?kno pro?tu a mapu p?erendruji.
Plugin routes i openstreetmap.cz renderuj? prvky (waye, relace), kter? maj? tag kct_barva=cokoliv jako ??ru dan? barvy. Mo?n? ?e by ale bylo u?ite?n? renderovat plnou ??ro jen to co m? kct_barva=major (mo?n? i kct_barva=yes), a ostatn? renderovat p?eru?ovanou ?arou. -- Petr Dlouh?

22.6.2009 06:17:23 (#10)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
550
zobrazit citaci
> > Jak si p?edstavujete zobrazovat rozcestn?ky? N?co jako barevn? punt?ky? > No, v ?esk?ch map?ch existuje u? docela zaveden? zna?ka - ?ern? k???.
dovolil bych si opravit: "V SHOCART?ch parodi?ch na mapy se sna?? zav?st vlastn? zna?ku, jako obvykle nekompatibiln? s existuj?c?m zna?en?m, jak ?esk?m, tak zahrani?n?m - ?ern? k???." K.

22.6.2009 06:25:44 (#11)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
zobrazit citaci
> > co znamen? "celkem vid?t je"? > - podot?k?m, ?e nemal? ??st populace trp? n?jakou poruchou barvocitu > (nen? tomu tak d?vno, co jsem se pokou?el vy?e?it probl?m optim?ln?ch barev > v map?, ale n?jak to usnulo, lid? problematikou se zab?vaj?c? se mi > neobt??ovali odpov?d?t na mail :-/) >
No v tom p??pad? by kompromisem mohly b?t st??dav? ??rkovan? dvou a? t?? barevn? linie. zobrazit citaci Tak tohle rad?ji ne :-), to bude lep?? ten k???ek. Jinak je n?kde na webu seznam, nebo dokonce doporu?en? nebo norma symbol? na turistick?ch map?ch? Jsem na?el pouze toto http://www.hununpa.cz/modules/news/article.php?storyid=233 , co? nen? zrovna moc p?ehledn?. Jsem se te? d?val, jak jsou tagov?ny dal?? stezky a zjistil jsem, ?e n?kter? nejsou v ??dn? relaci (pouze ozna?eny nap?. tagem kct_red=yes), co? celkem komplikuje rendrov?n?. Je tohle vpo??dku, nebo by m?la b?t pro ka?dou trasu definov?na relace, i kdy? by obsahovala jednu linii? -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

22.6.2009 06:30:31 (#12)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne pond?l? 22 ?erven 2009 18:05:52 Petr Dlouh? napsal(a): zobrazit citaci
> Plugin routes i openstreetmap.cz renderuj? prvky (waye, relace), kter? maj? > tag kct_barva=cokoliv jako ??ru dan? barvy. Mo?n? ?e by ale bylo u?ite?n? > renderovat plnou ??ro jen to co m? kct_barva=major (mo?n? i kct_barva=yes), > a ostatn? renderovat p?eru?ovanou ?arou.
Zat?m nev?m, jak v Mapniku filtrovat "kct_barva=*" (jestli to v?bec jde), tak?e zat?m budu pou??vat "kct_barva=major or kct_barva=yes" ... -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

22.6.2009 06:48:02 (#13)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Mon, 22 Jun 2009 18:30:31 +0200, Radek Barto? <blackhex at post.cz> wrote: Nesta?? (kct_barva=* and not (kct_barva=major or kct_barva=yes)) , kde * je opravdu cokoliv (nezn?m mapnik, ale libovoln? hodnota tam ur?it? bude)? zobrazit citaci
> Zat?m nev?m, jak v Mapniku filtrovat "kct_barva=*" (jestli to v?bec > jde), tak?e > zat?m budu pou??vat "kct_barva=major or kct_barva=yes" ...
-- Petr Dlouh?

22.6.2009 07:06:27 (#14)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1050 1226
On Mon 2009-06-22 12:57:50, Radek Barto? wrote: zobrazit citaci
> Zdrav?m. > > Tak jsem kone?n? n?jak rozjel rendering OSM v Mapniku. Krom? v?choz?ho > nastaven? jsem p?idal vrstevnice, st?nov?n? a z?kladn? renderov?n? > turistick?ch zna?ek. V?sledek je dostupn? na http://blackhex.no- > ip.org/opentrackmap.html . Zat?m to berte jenom jako takovou demoverzi, budu > tam d?lat je?t? hodn? zm?n:
Diky! zobrazit citaci
> 5. Na co se zam???m v n?sleduj?c?ch dnech: Vrcholy hor bych cht?l rendrovat > pomoc? bodu a k?ty. Cht?l bych nakreslit a rendrovat ikonky pro v?echny mo?n? > objekty na map?, tak jak jsme zvykl? z na??ch turistick?ch map (kostel, > pramen, hrad, atp.)
No, me by se libily i veci jako krmelec, posed, sraz, oplocenka, skalka znamy z map pro orientacni beh... zobrazit citaci
> Jak jsem se ptal, jestli podobn? projekty u? existuj?, tak ano (a celkem se > div?m, ?e mi o nich nikdo nic ne?ekl): > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenPisteMap
Tohle znam, ale je to mysleno na sjezdovky :-(. zobrazit citaci Nedostupne, funguje to nekomu? Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

22.6.2009 07:15:50 (#15)
gravatar

Lukas Kabrt

<lukas at kabrt.cz>
92
Proc ne? Hodne podobna znacka se pouziva pro rozcestniky na mapach KCT. (Takovy neumely pokus o reprodukci http://lkabrt.aspone.cz/osm/rozcestnik.png) Myslim, ze u nas je mnoho lidi na tenhle symbol zvyklich a docela presne vystihuje, o co se jedna. Kdyz v mape vidim krizek, tak bych si pod tim nikdy nepredstavil rozcestnik, ale spis nejaky pomnicek. Lukas Kabrt zobrazit citaci
>> pro? vym??let kolo? - >> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Image:Dav_signpost.png >> >> K. > > Tak tohle rad?ji ne :-)

22.6.2009 09:19:26 (#16)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Mon, 22 Jun 2009 18:25:44 +0200, Radek Barto? <blackhex at post.cz> wrote: Z v?sledk? minul?ch diskuz? relace pou?it? b?t nemus?. V p??pad? r?zn?ch odbo?ek k vyhl?dce a podobn?, kter? se zkl?daj? z jedn? nebo dvou way? je smysl pou?it? relace docela diskutabiln?. Na druhou stranu v p??pad? del?? cesty m? relace velk? v?hody, tak?e bych byl klidn? pro to, aby se pou??valy pouze relace (aby se motivovalo pou??v?n? relac?). zobrazit citaci
> Jsem se te? d?val, jak jsou tagov?ny dal?? stezky a zjistil jsem, ?e > n?kter? > nejsou v ??dn? relaci (pouze ozna?eny nap?. tagem kct_red=yes), co? > celkem > komplikuje rendrov?n?. Je tohle vpo??dku, nebo by m?la b?t pro ka?dou > trasu > definov?na relace, i kdy? by obsahovala jednu linii?
-- Petr Dlouh?

22.6.2009 09:23:17 (#17)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
zobrazit citaci
> No, me by se libily i veci jako krmelec, posed
Nevim jestli budou lidi ochotni dokreslovat do mapy objekty az do takoveho detailu - nebo aspon na vetysim uzemi. Nekde sice jsou veci dost detailni, ale u nekterych vetsich mest (Napr. Pelhrimov, 16500 obyvatel) jsou akorat hlavni tahy skrz mesto a jinak vubec nic - http://www.openstreetmap.org/?lat=49.4305&lon=15.2323&zoom=14&layers=B000FTF Ale mozna by stalo za to dat krmelec a posed mezi navrhovane Map features. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features ... asi nekam do skupiny man_made... zobrazit citaci
> sraz
natural=cliff zobrazit citaci
> oplocenka,
barrier=fence zobrazit citaci
> skalka
natural=cliff jako uzavreny polygon? zobrazit citaci
> znamy z map pro orientacni beh...
Kdyby mely byt vsechny lesy nakreslene s podrobnosti pro orientacni beh (kazdy vetsi sutr/jama/rozhrani porostu/lesni pesinka/prusek/hustnik/atd ...) tak jednak by to byla fura prace to nakreslit nebo i jen udrzovat (ony ty porosty se celkem "rychle" meni, paseka -> husty les -> les -> paseka), jednak by pak dump pro celou CR mel nekolik gigabajtu (asi jako dneska ma pro celou planetu :) I kdyz krmelce, posedy a vetsi skalky by tam jeste mohly dat (neni jich tolik a jsou to pomerne vyrazne orientacni body), to by bylo celkem i udrzovatelne zobrazit citaci
> > http://beta.letuffe.org/ > > Nedostupne, funguje to nekomu?
Mne taky ne. Asi to ma nejaky vypadek Martin

22.6.2009 10:03:06 (#18)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
550
zobrazit citaci
> > pro? vym??let kolo? - > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Image:Dav_signpost.png > > > > K. > > Tak tohle rad?ji ne :-),
pro? ne? - jak? je d?vod nepou??t zavedenou zna?ku, kterou pou??vaj? organizace zodpov?dn? za zna?en? ve dvou zem?ch z nich? jednou je pr?v? ?R (K?T), a kter? je do zna?n? m?ry podobn? zna?ce pou??van? v zemi dal?? (KST)? zobrazit citaci
> to bude lep?? ten k???ek.
... kter? ?ist? n?hodou vypad? stejn? jako u? bezm?la stolet? a p?l pou??van? jin? znak, pokud tedy nejde o muslimskou zemi, kde je to p?lm?s?c zobrazit citaci
> Jinak je n?kde na webu > seznam, nebo dokonce doporu?en? nebo norma symbol? na turistick?ch map?ch? > Jsem na?el pouze toto > http://www.hununpa.cz/modules/news/article.php?storyid=233 , co? nen? > zrovna moc p?ehledn?.
to je ne?pln? zna?kov? kl?? zjevn? ob?lehnut? z n?jak? star?? mapy K?T btw, zna?ka kostela je tam n?jak? u??znut?, se mi zd? ... norm?ln? je to k???ek s pln?m kole?kem dole K.

22.6.2009 10:46:38 (#19)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne pond?l? 22 ?erven 2009 22:03:06 Karel Voln? napsal(a): zobrazit citaci
> pro? ne? - jak? je d?vod nepou??t zavedenou zna?ku, kterou pou??vaj? > organizace zodpov?dn? za zna?en? ve dvou zem?ch z nich? jednou je pr?v? ?R > (K?T), a kter? je do zna?n? m?ry podobn? zna?ce pou??van? v zemi dal?? > (KST)?
Tak jako klidn?, kdy? to tak bude cht?t v?t?ina. Jen jsem vyj?d?il sv?j osobn? n?zor, ?e tenhle symbol mi p?ipad? p?kn? ??len?. zobrazit citaci
> > to bude lep?? ten k???ek. > > ... kter? ?ist? n?hodou vypad? stejn? jako u? bezm?la stolet? a p?l > pou??van? jin? znak, pokud tedy nejde o muslimskou zemi, kde je to p?lm?s?c
Bohu?el nev?m, jak p?esn? tento symbol s k???kem vypad?. J? si ho p?edstavil jako diagon?ln? k???ek se stejnou d?lkou v?ech ramen (jako kdy? za?krt?v?te dotazn?k). zobrazit citaci
> to je ne?pln? zna?kov? kl?? zjevn? ob?lehnut? z n?jak? star?? mapy K?T > btw, zna?ka kostela je tam n?jak? u??znut?, se mi zd? ... norm?ln? je to > k???ek s pln?m kole?kem dole
No to je mi jasn?, ale nic lep??ho jsem nevygooglil a pap?rovou mapu po ruce nem?m, abych m?l z ?eho vych?zet. -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

22.6.2009 11:14:13 (#20)
gravatar

Jan Dudík

<jan.dudik at gmail.com>
304 645
Tenhle rozcestn?k se pou??v? i v na?ich map?ch (K?T), tak?e medle vyhovuje. J&D Dne Mon, 22 Jun 2009 18:25:44 +0200 Radek Barto? <blackhex at post.cz> napsal/-a: zobrazit citaci
> > Tak tohle rad?ji ne :-), to bude lep?? ten k???ek. Jinak je n?kde na webu > seznam, nebo dokonce doporu?en? nebo norma symbol? na turistick?ch > map?ch? > Jsem na?el pouze toto > http://www.hununpa.cz/modules/news/article.php?storyid=233 , co? nen? > zrovna > moc p?ehledn?. > > Jsem se te? d?val, jak jsou tagov?ny dal?? stezky a zjistil jsem, ?e > n?kter? > nejsou v ??dn? relaci (pouze ozna?eny nap?. tagem kct_red=yes), co? > celkem > komplikuje rendrov?n?. Je tohle vpo??dku, nebo by m?la b?t pro ka?dou > trasu > definov?na relace, i kdy? by obsahovala jednu linii? >
-- Tato zpr?va byla vytvo?ena p?evratn?m po?tovn?m klientem Opery: http://www.opera.com/mail/

22.6.2009 11:30:40 (#21)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne pond?l? 22 ?erven 2009 19:06:27 Pavel Machek napsal(a): zobrazit citaci
> > No, me by se libily i veci jako krmelec, posed, sraz, oplocenka, > skalka znamy z map pro orientacni beh... >
Navrhuji zalo?it wiki str?nku OpenTrackMap, kde by byl seznam v?c?, co a jak byste cht?li rendrovat, jak?ch tag? se to t?k? a kde by se uploadovali tak? SVG obr?zky ikonek symbol?... (ale a? z?tra, dneska se mi u? nechce). -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

23.6.2009 12:57:07 (#22)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Zdrav?m, p?edn? d?ky za zprovozn?n? mapy! MP p??e v Po 22. 06. 2009 v 21:23 +0200: zobrazit citaci
> > No, me by se libily i veci jako krmelec, posed > > Nevim jestli budou lidi ochotni dokreslovat do mapy objekty az do > takoveho detailu - nebo aspon na vetysim uzemi. Nekde sice jsou veci > dost detailni, ale u nekterych vetsich mest (Napr. Pelhrimov, 16500 > obyvatel) jsou akorat hlavni tahy skrz mesto a jinak vubec nic - > http://www.openstreetmap.org/?lat=49.4305&lon=15.2323&zoom=14&layers=B000FTF > > Ale mozna by stalo za to dat krmelec a posed mezi navrhovane Map features. > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features > ... asi nekam do skupiny man_made...
Bylo by super, kdy? by se v mno?stv? detail? OSM bl??ila map?m pro orien??k. Nejlep?? by bylo p?emluvit autory nov?ch map, aby vyu??vali rovnou OSM. ;-) Pokud v?m, tak orien??ck? mapy ob?as vytv??? i amat??i. M?lo by sta?it vyladit renderer a vylep?it editory (podpora vrstev). Nem?te n?kdo kontakty? zobrazit citaci
> Kdyby mely byt vsechny lesy nakreslene s podrobnosti pro orientacni > beh (kazdy vetsi sutr/jama/rozhrani porostu/lesni > pesinka/prusek/hustnik/atd ...) tak jednak by to byla fura prace to > nakreslit nebo i jen udrzovat (ony ty porosty se celkem "rychle" meni, > paseka -> husty les -> les -> paseka), jednak by pak dump pro celou CR > mel nekolik gigabajtu (asi jako dneska ma pro celou planetu :) > > I kdyz krmelce, posedy a vetsi skalky by tam jeste mohly dat (neni > jich tolik a jsou to pomerne vyrazne orientacni body), to by bylo > celkem i udrzovatelne

23.6.2009 02:26:41 (#23)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
zobrazit citaci
> Bylo by super, kdy? by se v mno?stv? detail? OSM bl??ila map?m pro > orien??k. Nejlep?? by bylo p?emluvit autory nov?ch map, aby vyu??vali > rovnou OSM. ;-) Pokud v?m, tak orien??ck? mapy ob?as vytv??? i amat??i. > M?lo by sta?it vyladit renderer a vylep?it editory (podpora vrstev). > Nem?te n?kdo kontakty?
Orientacke mapy se kresli typicky v OCADu (no, spis skoro vsechny), coz je na to specializovany program. Oproti OSM umi navic hlavne spliny, je vice WYSIWYG (pri kresleni je videt jak mapa bude vypadat) a ma v sobe i veci co v OSM nejsou (vrstevnice). Navic obsahuje specialni funkce specificke pro orientak (kresleni trati, kontrol, legendy...), taky muzou byt licencni problemy (podklady pro orientacke mapy nejsou vzdy kompatibilni s cc-by-sa, casto je to zakladova mapa 1:10000, nekdy se jako podklad bere starsi orientacka mapa a ne vzdy bude chtit oddil vydat svou mapu pod cc-by-sa. Navic pokud se kresli nova mapa, tak je standard ji nezverejnovat pred zavodem, ve kterem je poprve pouzita) "Upgradovat" OSM natolik, aby se to dalo pouzit ke kresleni orientackych map je prace asi natolik narocna, ze to spis nepujde. Co by mohlo (teoreticky) projit je import jednotlivych map z OCAD formatu (je to sice proprietarni binarni format, ale je k nemu uplna dokumentace) do OSM, otazkou je, jak se k tomu budou stavet oddily. Pokud by se neimportovala mapa uplne cela (kazdy sutr/jama/mala pesinka....) a nejak se zjednodusila (lesni cesty, silnice, hranice lesa a porostu ....) tak by to mozna oddilum nemuselo vadit. Nicmene by se muselo dohadovat s kazdym oddilem asi zvlast. Jinak na http://csob.tmapserver.cz/ je mapovy server svazu orientaciho behu - vetsina existujicich map tam je, jsou tam i nahledy a hlavne kontakt na oddil, ktery ji vytvoril. Je tam i videt jaka cast CR je pokryta orientacnimi mapami. Tech par velkych ctvercu miva jako podklad nebo zdroj vojenskou nebo turistickou mapu - mapy pro 24hodinove zavody a podobne, takze jednak to nejsou klasicke mapy pro orientak (je to proste trasa prekreslena do jine mapy), jednak nepujdou importovat z licencnich duvodu). Ten zbytek (ty mrnave ctverecky) jsou klasicke orientacke mapy, ktere by importovat sly, nicmene dle meho odhadu jde tak o 1-5% plochy CR. Da se tam stahnout i databaze map a shapefile s jejich obrysy. Martin

23.6.2009 07:19:48 (#24)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
O norm? by v?d?li studenti oboru "geoinformatika" v Olomouci, kde do nich kartografii leje (u? prof.?) Vo?en?lek. Na toho bychom se mohli s d?v?rou obr?tit, proto?e mysl?m, ?e jestli se na n?co podobn?ho net?ese s?m, tak ur?it? by to pou?il jako bc - dpl. pr?ci. tedy n?co jako "optimalizace turistick? mapy ?r na b?zi osm" j On Mon, Jun 22, 2009 at 06:25:44PM +0200, Radek Barto? wrote: zobrazit citaci
> > > > co znamen? "celkem vid?t je"? > > - podot?k?m, ?e nemal? ??st populace trp? n?jakou poruchou barvocitu > > (nen? tomu tak d?vno, co jsem se pokou?el vy?e?it probl?m optim?ln?ch barev > > v map?, ale n?jak to usnulo, lid? problematikou se zab?vaj?c? se mi > > neobt??ovali odpov?d?t na mail :-/) > > > > No v tom p??pad? by kompromisem mohly b?t st??dav? ??rkovan? dvou a? t?? > barevn? linie. > > > > > pro? vym??let kolo? - > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Image:Dav_signpost.png > > > > K. > > Tak tohle rad?ji ne :-), to bude lep?? ten k???ek. Jinak je n?kde na webu > seznam, nebo dokonce doporu?en? nebo norma symbol? na turistick?ch map?ch? > Jsem na?el pouze toto > http://www.hununpa.cz/modules/news/article.php?storyid=233 , co? nen? zrovna > moc p?ehledn?. > > Jsem se te? d?val, jak jsou tagov?ny dal?? stezky a zjistil jsem, ?e n?kter? > nejsou v ??dn? relaci (pouze ozna?eny nap?. tagem kct_red=yes), co? celkem > komplikuje rendrov?n?. Je tohle vpo??dku, nebo by m?la b?t pro ka?dou trasu > definov?na relace, i kdy? by obsahovala jednu linii? > > -- > Ing. Radek Barto? > > Faculty of Information Technology > Department of Computer Graphics and Multimedia > Brno University of Technology > > E-mail: blackhex at post.cz > Web: http://blackhex.no-ip.org > Jabber: blackhex at jabber.cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Jachym Cepicky e-mail: jachym.cepicky gmail com URL: http://les-ejk.cz GPG: http://www.les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp Key fingerprint: 0C6D 0EAE 76BD 506C F299 ED8A C8AB 74B8 08D4 E08F -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 197 bytes Desc: Digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20090623/5fb2663f/attachment.pgp>

23.6.2009 08:38:44 (#25)
gravatar

Jan Dudík

<jan.dudik at gmail.com>
304 645
CO se licenc? t??e, dok??u sehnat n?kter? mapy mo?n? i jako PD, ale sp?? star?? (i 30 let), kter? je?t? nejsou v OCADu (autorem je m?j otec) J&D Dne Tue, 23 Jun 2009 02:26:41 +0200 MP <singularita at gmail.com> napsal/-a: zobrazit citaci
> Orientacke mapy se kresli typicky v OCADu (no, spis skoro vsechny), > coz je na to specializovany program. Oproti OSM umi navic hlavne > spliny, je vice WYSIWYG (pri kresleni je videt jak mapa bude vypadat) > a ma v sobe i veci co v OSM nejsou (vrstevnice). Navic obsahuje > specialni funkce specificke pro orientak (kresleni trati, kontrol, > legendy...), taky muzou byt licencni problemy (podklady pro orientacke > mapy nejsou vzdy kompatibilni s cc-by-sa, casto je to zakladova mapa > 1:10000, nekdy se jako podklad bere starsi orientacka mapa a ne vzdy > bude chtit oddil vydat svou mapu pod cc-by-sa. Navic pokud se kresli > nova mapa, tak je standard ji nezverejnovat pred zavodem, ve kterem je > poprve pouzita) > > "Upgradovat" OSM natolik, aby se to dalo pouzit ke kresleni > orientackych map je prace asi natolik narocna, ze to spis nepujde. Co > by mohlo (teoreticky) projit je import jednotlivych map z OCAD formatu > (je to sice proprietarni binarni format, ale je k nemu uplna > dokumentace) do OSM, otazkou je, jak se k tomu budou stavet oddily. > Pokud by se neimportovala mapa uplne cela (kazdy sutr/jama/mala > pesinka....) a nejak se zjednodusila (lesni cesty, silnice, hranice > lesa a porostu ....) tak by to mozna oddilum nemuselo vadit. Nicmene > by se muselo dohadovat s kazdym oddilem asi zvlast. > > Jinak na http://csob.tmapserver.cz/ je mapovy server svazu orientaciho > behu - vetsina existujicich map tam je, jsou tam i nahledy a hlavne > kontakt na oddil, ktery ji vytvoril. Je tam i videt jaka cast CR je > pokryta orientacnimi mapami. Tech par velkych ctvercu miva jako > podklad nebo zdroj vojenskou nebo turistickou mapu - mapy pro > 24hodinove zavody a podobne, takze jednak to nejsou klasicke mapy pro > orientak (je to proste trasa prekreslena do jine mapy), jednak > nepujdou importovat z licencnich duvodu). Ten zbytek (ty mrnave > ctverecky) jsou klasicke orientacke mapy, ktere by importovat sly, > nicmene dle meho odhadu jde tak o 1-5% plochy CR. > > Da se tam stahnout i databaze map a shapefile s jejich obrysy. > > Martin > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Tato zpr?va byla vytvo?ena p?evratn?m po?tovn?m klientem Opery: http://www.opera.com/mail/

23.6.2009 02:17:57 (#26)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
zobrazit citaci
> CO se licenc? t??e, dok??u sehnat n?kter? mapy mo?n? i jako PD, ale sp?? > star?? (i 30 let), kter? je?t? nejsou v OCADu (autorem je m?j otec)
Na tak starych mapach nebudou sedet porosty (kde byly paseky nebo nizky les, je uz vysoky les, naopak na spouste mist uz zase budou paseky nebo nizky les) a asi dost mensich cest, i s tema vetsima to muze byt horsi (nepouzivana lesni nebo polni cesta celkem rychle zaroste a zrovna po '89 byly pomerne velky cachry, presouvani majetku, restituce apod, takze se s cestami asi "dost hybalo"). Krmelce a posedy tech 30 let typicky asi taky nevydrzi, i kdyz casto se novy posed postavi hned vedle stareho Takze z te mapy moc nezbyde - obrys lesa (ten mame z UHULu novejsi, byt asi ne tak presny), vetsi silnice mame lepsi a novejsi treba z ortofota v uhulu a na mensi cesty se neda 100% spolehnout. Takze zbydou k realne pouzitelnemu importu asi jen vetsi skaly, potoky, pripadne pokud to tam nekdo zna, tak cesty (vi-li ktere zhruba cesty po 30 letech v tom terenu zustaly a ktere uz tam nejsou) Viz. treba http://csob.tmapserver.cz/docs/rastry/2124a.jpg Mapa 33 let stara. V jizni casti je modranska rokle, nicmene kdo hleda modranske sidliste, hleda marne. I ta velka silnice z vychodu na zapad vede dneska celkem dost jinak, prehrada co dnes existuje v modranske rokli tam taky neni. Ani ty obrysy lesa na 100% nesedi, misty je hranice jinde. Tohle je mozna pomerne patologicky pripad (Praha se v te casti za 30 let dost zmenila), ale ostatni mapy na tom nejsou zas o tolik lepe. Automaticky to importovat nejde (kdyz je to po nascanovani bitmapa) a bez znalosti terenu bych z toho asi ani neobkresloval. Ale pokud nekdo zna teren, muze mu i takhle stara mapa pomoci (to co se nezmenilo dotycny obkresli, to co se zmenilo tak si uz dokresli/odvodi podle tech prvku v mape co se nezmenily) Martin

24.6.2009 11:19:58 (#27)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dobr? den. Na server http://blackhex.no-ip.org/opentrackmap.html jsem nahr?l dal?? verzi mapy OpenTrackMap. Tentokr?t je cel? ?R vykreslov?na do ?rovn? 13 a Lys? Hora v Beskydech do ?rovn? 17. Hlavn? zm?ny jsou v tom, ?e jsem d?ky rad? J?chyma kone?n? vy?e?il probl?m se ?patn? projektovan?m st?nov?n?m. Mapa je te? dostupn? ve dvou vari?nt?ch: ve standardn? kvalit? (256 barev) a ve vysok? kvalit? (32bit), ?spora m?sta standardn? kvality je trochu v?ce ne? dvojn?sobn?. Turistick?ch stezek je vykresleno daleko v?ce, ale bohu?el jsem zjistil, ?e i tak nejsou vykreslov?ny ?pln? v?echny, co jsou v datech, a tak je v ?rovni 13 jen necel? polovina republiky a te?ka mi b??? nov? rendrov?n?. Jeliko? jsem v?ak provedl drobnou optimalizaci na??tan?ch dat, vykreslov?n? by m?lo jet tentokr?t rychleji. S pozdravem, -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

24.6.2009 12:25:47 (#28)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
Ahoj, super, kone?n? aktu?ln? mapa se zna?kama. Tohle je IMHO nejd?le?it?j?? - aby bylo n?kde vid?t, jak to p?ib?v? a ?e to m? smysl. D?k J On Wed, Jun 24, 2009 at 11:19:58AM +0200, Radek Barto? wrote: zobrazit citaci
> Dobr? den. > > Na server http://blackhex.no-ip.org/opentrackmap.html jsem nahr?l dal?? verzi > mapy OpenTrackMap. Tentokr?t je cel? ?R vykreslov?na do ?rovn? 13 a Lys? Hora > v Beskydech do ?rovn? 17. > > Hlavn? zm?ny jsou v tom, ?e jsem d?ky rad? J?chyma kone?n? vy?e?il probl?m se > ?patn? projektovan?m st?nov?n?m. Mapa je te? dostupn? ve dvou vari?nt?ch: ve > standardn? kvalit? (256 barev) a ve vysok? kvalit? (32bit), ?spora m?sta > standardn? kvality je trochu v?ce ne? dvojn?sobn?. Turistick?ch stezek je > vykresleno daleko v?ce, ale bohu?el jsem zjistil, ?e i tak nejsou vykreslov?ny > ?pln? v?echny, co jsou v datech, a tak je v ?rovni 13 jen necel? polovina > republiky a te?ka mi b??? nov? rendrov?n?. Jeliko? jsem v?ak provedl drobnou > optimalizaci na??tan?ch dat, vykreslov?n? by m?lo jet tentokr?t rychleji. > > S pozdravem, > > -- > Ing. Radek Barto? > > Faculty of Information Technology > Department of Computer Graphics and Multimedia > Brno University of Technology > > E-mail: blackhex at post.cz > Web: http://blackhex.no-ip.org > Jabber: blackhex at jabber.cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Jachym Cepicky e-mail: jachym.cepicky gmail com URL: http://les-ejk.cz GPG: http://www.les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp Key fingerprint: 0C6D 0EAE 76BD 506C F299 ED8A C8AB 74B8 08D4 E08F -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 197 bytes Desc: Digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20090624/ea6baf45/attachment.pgp>

24.6.2009 12:32:06 (#29)
gravatar

Jiri Klement

<jiri.klement at gmail.com>
140
Na openstreetmap.cz je taky aktualni mapa, vrstva "KCT vse" se obnovuje kazdy den. 2009/6/24 Jachym Cepicky <jachym.cepicky at gmail.com>: zobrazit citaci
> Ahoj, > super, kone?n? aktu?ln? mapa se zna?kama. Tohle je IMHO nejd?le?it?j?? - > aby bylo n?kde vid?t, jak to p?ib?v? a ?e to m? smysl. > > D?k > > J > > On Wed, Jun 24, 2009 at 11:19:58AM +0200, Radek Barto? wrote: >> Dobr? den. >> >> Na server http://blackhex.no-ip.org/opentrackmap.html jsem nahr?l dal?? verzi >> mapy OpenTrackMap. Tentokr?t je cel? ?R vykreslov?na do ?rovn? 13 a Lys? Hora >> v Beskydech do ?rovn? 17. >> >> Hlavn? zm?ny jsou v tom, ?e jsem d?ky rad? J?chyma kone?n? vy?e?il probl?m se >> ?patn? projektovan?m st?nov?n?m. Mapa je te? dostupn? ve dvou vari?nt?ch: ve >> standardn? kvalit? (256 barev) a ve vysok? kvalit? (32bit), ?spora m?sta >> standardn? kvality je trochu v?ce ne? dvojn?sobn?. Turistick?ch stezek je >> vykresleno daleko v?ce, ale bohu?el jsem zjistil, ?e i tak nejsou vykreslov?ny >> ?pln? v?echny, co jsou v datech, a tak je v ?rovni 13 jen necel? polovina >> republiky a te?ka mi b??? nov? rendrov?n?. Jeliko? jsem v?ak provedl drobnou >> optimalizaci na??tan?ch dat, vykreslov?n? by m?lo jet tentokr?t rychleji. >> >> S pozdravem, >> >> -- >> Ing. Radek Barto? >> >> Faculty of Information Technology >> Department of Computer Graphics and Multimedia >> Brno University of Technology >> >> E-mail: blackhex at post.cz >> Web: http://blackhex.no-ip.org >> Jabber: blackhex at jabber.cz >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > -- > Jachym Cepicky > e-mail: jachym.cepicky gmail com > URL: http://les-ejk.cz > GPG: http://www.les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp > Key fingerprint: 0C6D 0EAE 76BD 506C F299 ?ED8A C8AB 74B8 08D4 E08F > > -----BEGIN PGP SIGNATURE----- > Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux) > > iEYEARECAAYFAkpB/ysACgkQyKt0uAjU4I+19ACeIXtUF6hJAs08B++igoUkK7nZ > YxgAoIoX4X6phNg8Kxsrb1oWuRiPBRfV > =snIf > -----END PGP SIGNATURE----- > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >

24.6.2009 01:06:15 (#30)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne st?eda 24 ?erven 2009 12:32:06 Jiri Klement napsal(a): zobrazit citaci
> Na openstreetmap.cz je taky aktualni mapa, vrstva "KCT vse" se > obnovuje kazdy den.
No tak tomuhle konkurovat nebudu moci. Vzhledem k v?po?etn? n?ro?nosti renderingu a hardware, kter? m?m k dispozici, si budu moci dovolit aktualizace tak jednou za 14 dn?. ?e?en?m by byla automaticky akualizovan? overlay vektorov? vrstva, ale to je to sam? co je k dispozici na openstreetmap.cz, tak?e to nem? cenu zav?d?t. -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

24.6.2009 01:18:38 (#31)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
550
zdrav?m, Dne St 24. ?ervna 2009 Radek Barto? napsal(a): zobrazit citaci
> Dne st?eda 24 ?erven 2009 12:32:06 Jiri Klement napsal(a): > > Na openstreetmap.cz je taky aktualni mapa, vrstva "KCT vse" se > > obnovuje kazdy den. > > No tak tomuhle konkurovat nebudu moci. Vzhledem k v?po?etn? n?ro?nosti > renderingu a hardware, kter? m?m k dispozici, si budu moci dovolit > aktualizace tak jednou za 14 dn?. ?e?en?m by byla automaticky akualizovan? > overlay vektorov? vrstva, ale to je to sam? co je k dispozici na > openstreetmap.cz, tak?e to nem? cenu zav?d?t.
?e?en?m je i generov?n? dla?dic ondemand jinak moment?ln? mohu nab?dnout v?pomoc s jedn?m ne-?pln?-nov?m strojem (Athlon64 1,8 GHz), kter? ale b??? furt; o jeho rychlosti, resp. pomalosti p?i p?edchoz?ch experimentech u? jsem se tu zmi?oval ;-) sta?? definovat rozhran? (kde si m?m st?hnout vstup, kam m?m uploadnout v?stup) a dodat konfiguraci K.

24.6.2009 01:49:40 (#32)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne st?eda 24 ?erven 2009 13:18:38 Karel Voln? napsal(a): zobrazit citaci
> ?e?en?m je i generov?n? dla?dic ondemand
O tom jsem taky uva?oval. P?ijde mi rozumn? vykreslovat da?dice ?ekn?me do ?rovn? 13 v?echny a vy??? ?rovn? pak ondemand. Vykreslov?n? jedn? dla?dice od ?rovn? 14 v??e mi na stroji Intel Core 2 Duo E8400 (3GHz) s 2 GB RAM trv? p?ibli?n? vte?inu, co? je podle m? trochu hodn? na odemand vykreslov?n? s rozumnou odezvou. Nav?c webov? server je jenom Intel Pentium 3 Celeron 1GHz s 1536 MB RAM. Pro zprovozn?n? ondeman renderingu by se musela zajistit perzistence vstupn?ch dat v pam?ti webov?ho serveru, aby se nemusely na??tat pro ka?d? request znovu. Taky m? napadlo sb?rat statistiky o pou??v?n? r?zn?ch dla?dic a vykreslovat je pak na z?klad? "areas of interest" nebo vytvo?it webov? formul??, kde by si u?ivatel mohl "objednat", jak? oblast se m? dokreslit nad ?rove? 13. Nicm?n? implementace t?chto v?c? by si n?jak? ?as zabrala a te? se chci sp??e zam??it na ustanoven? vhodn?ho renderovac?ho stylu ne? na n?jak? zkvalit?ov?n? vlastn? slu?by. zobrazit citaci
> jinak moment?ln? mohu nab?dnout v?pomoc s jedn?m ne-?pln?-nov?m strojem > (Athlon64 1,8 GHz), kter? ale b??? furt; o jeho rychlosti, resp. pomalosti > p?i p?edchoz?ch experimentech u? jsem se tu zmi?oval ;-) > sta?? definovat rozhran? (kde si m?m st?hnout vstup, kam m?m uploadnout > v?stup) a dodat konfiguraci
Cen?m si takov?to nab?dky, ale vzhledem k ran?mu st?diu projektu, by bylo prov?d?n? aktualizac? v pravideln?ch intervalech pl?tv?n? v?po?etn?m ?asem (alespo? zat?m). Pokud m?te z?jem o spolupr?ci, mohu zve?enit v?echny skripty a konfigura?n? soubory na SVN serveru, p??padn? po domluv? V?m d?t i pr?va pro z?pis. Poku v?ak chcete mermomoc? pl?tvat sv?m v?po?etn?m ?asem m??ete vykreslovat oblasti, kter? V?s zaj?maj? nad ?rove? 13 a v?sledek mi pak n?jak posat a j? bych je pak um?stil na web. S pozdravem, -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

24.6.2009 02:04:35 (#33)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
550
Dne St 24. ?ervna 2009 Radek Barto? napsal(a): zobrazit citaci
> Dne st?eda 24 ?erven 2009 13:18:38 Karel Voln? napsal(a): > > ?e?en?m je i generov?n? dla?dic ondemand > > O tom jsem taky uva?oval. P?ijde mi rozumn? vykreslovat da?dice ?ekn?me do > ?rovn? 13 v?echny a vy??? ?rovn? pak ondemand. Vykreslov?n? jedn? dla?dice > od ?rovn? 14 v??e mi na stroji Intel Core 2 Duo E8400 (3GHz) s 2 GB RAM > trv? p?ibli?n? vte?inu, co? je podle m? trochu hodn? na odemand > vykreslov?n? s rozumnou odezvou. Nav?c webov? server je jenom Intel Pentium > 3 Celeron 1GHz s 1536 MB RAM. Pro zprovozn?n? ondeman renderingu by se > musela zajistit perzistence vstupn?ch dat v pam?ti webov?ho serveru, aby se > nemusely na??tat pro ka?d? request znovu.
?ekl bych, ?e mus? b?t n?co shnil?ho ve st?t? d?nsk?m, domn?v?m se (ale za nic neru??m, m? pam?? ...), ?e s mod_tile mi to odsejpalo l?p i na tom podstatn? slab??m stroji zobrazit citaci
> Taky m? napadlo sb?rat statistiky o pou??v?n? r?zn?ch dla?dic a vykreslovat > je pak na z?klad? "areas of interest" nebo vytvo?it webov? formul??, kde by > si u?ivatel mohl "objednat", jak? oblast se m? dokreslit nad ?rove? 13.
to si mysl?m, ?e je p?esp??li? neohraban? zobrazit citaci
> Nicm?n? implementace t?chto v?c? by si n?jak? ?as zabrala a te? se chci > sp??e zam??it na ustanoven? vhodn?ho renderovac?ho stylu ne? na n?jak? > zkvalit?ov?n? vlastn? slu?by.
no hlavn? by to asi bylo vynal?z?n?m kola - to u? by bylo lep?? prozkoumat mo?nosti zneu?it? tiles at home, IMO zobrazit citaci
> > jinak moment?ln? mohu nab?dnout v?pomoc s jedn?m ne-?pln?-nov?m strojem > > (Athlon64 1,8 GHz), kter? ale b??? furt; o jeho rychlosti, resp. > > pomalosti p?i p?edchoz?ch experimentech u? jsem se tu zmi?oval ;-) > > sta?? definovat rozhran? (kde si m?m st?hnout vstup, kam m?m uploadnout > > v?stup) a dodat konfiguraci > > Cen?m si takov?to nab?dky, ale vzhledem k ran?mu st?diu projektu, by bylo > prov?d?n? aktualizac? v pravideln?ch intervalech pl?tv?n? v?po?etn?m ?asem > (alespo? zat?m).
moment?ln? na tom stroji b??? BOINC (vzhledem k tomu, ?e rozd?l mezi spot?ebou v klidu a pod z?t??? jsem moc velk? nenam??il) ... nev?m, jestli to je men?? pl?tv?n? ;-) zobrazit citaci
> Pokud m?te z?jem o spolupr?ci, mohu zve?enit v?echny > skripty a konfigura?n? soubory na SVN serveru, p??padn? po domluv? V?m d?t > i pr?va pro z?pis. Poku v?ak chcete mermomoc? pl?tvat sv?m v?po?etn?m ?asem > m??ete vykreslovat oblasti, kter? V?s zaj?maj? nad ?rove? 13 a v?sledek mi > pak n?jak posat a j? bych je pak um?stil na web.
p?inejmen??m bych se na to zkusil pod?vat ... j? taky netvrd?m, ?e budu schopen se tomu v?novat ihned, ale dostanu-li p?edp?ipravenou konfiguraci, kterou nahod?m relativn? rychle, je podstatn? v?t?? ?ance, ?e se v historicky kr?tk? dob? zapoj?m a p?isp?ju aspo? t?m strojov?m ?asem, ne? kdy? jsem musel v?e vy??tat z wikiny atd., a ani po n?kolika str?ven?ch ve?erech a bugreportech jsem se nedopracoval k dostate?n? pou?iteln?mu v?sledku, ?ili prosp?ch komunit? byl nula nula nic tak?e moci si z SVNka st?hnout a aktualizovat vyv?jej?c? se "turistick?" styl pro Mapnik atd. je u? vpodstat? p?l pr?ce hotovo ... K.

24.6.2009 03:11:04 (#34)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne st?eda 24 ?erven 2009 14:04:35 Karel Voln? napsal(a): zobrazit citaci
> ?ekl bych, ?e mus? b?t n?co shnil?ho ve st?t? d?nsk?m, domn?v?m se (ale za > nic neru??m, m? pam?? ...), ?e s mod_tile mi to odsejpalo l?p i na tom > podstatn? slab??m stroji
Dost se to zpomalilo s vykreslov?n?m st?nov?n?, ale to je v?c kterou tam prost? chci m?t :-). Jinak d?ky za informaci o existenci mod_tile. To jsou p?esn? informace, kter? pot?ebuji. zobrazit citaci
> no hlavn? by to asi bylo vynal?z?n?m kola - to u? by bylo lep?? prozkoumat > mo?nosti zneu?it? tiles at home, IMO
No to ur?it?, akor?t nev?m jestli m?me s takov?m projektem ?anci se dostat mezi seznam ofici?ln?ch projekt?. M?te s t?m zku?enosti? zobrazit citaci
> tak?e moci si z SVNka st?hnout a aktualizovat vyv?jej?c? se "turistick?" > styl pro Mapnik atd. je u? vpodstat? p?l pr?ce hotovo ...
Tak tedy SVN m? adresu [1] a webov? rozhran? je na [2] (omlouv?m se za ten ??len? nedolad?n? CSS styl). Pokud byste ten rendering rozj??d?l, tak budete pot?ebovat PostgreSQL, PostGIS, Mapnik 0.6, osm2pgsql, demtools a SRTM data z [3]. Dal?? informace m??u poskytnout p?es Jabber a p??padn? V?m m??u poslat shapefile se sou?adnicemi a GeoTIFF se st?novou mapou. [1] - svn://blackhex.no-ip.org/OpenTrackMap [2] - http://blackhex.no-ip.org/browser/OpenTrackMap [3] - http://glcf.umiacs.umd.edu/data/srtm/description.shtml -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

24.6.2009 03:30:53 (#35)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
550
Dne St 24. ?ervna 2009 Radek Barto? napsal(a): zobrazit citaci
> Dne st?eda 24 ?erven 2009 14:04:35 Karel Voln? napsal(a): > > ?ekl bych, ?e mus? b?t n?co shnil?ho ve st?t? d?nsk?m, domn?v?m se (ale > > za nic neru??m, m? pam?? ...), ?e s mod_tile mi to odsejpalo l?p i na tom > > podstatn? slab??m stroji > > Dost se to zpomalilo s vykreslov?n?m st?nov?n?, ale to je v?c kterou tam > prost? chci m?t :-).
aha ... je fakt, ?e jsem pracoval jen s ?istou mapou, to jsem opomn?l zobrazit citaci
> Jinak d?ky za informaci o existenci mod_tile. To jsou > p?esn? informace, kter? pot?ebuji.
co? o to, ony jsou na wikin?, ale aby si ?lov?k vzal tejden dovolenou na nastudov?n? :-( zobrazit citaci
> > no hlavn? by to asi bylo vynal?z?n?m kola - to u? by bylo lep?? > > prozkoumat mo?nosti zneu?it? tiles at home, IMO > > No to ur?it?, akor?t nev?m jestli m?me s takov?m projektem ?anci se dostat > mezi seznam ofici?ln?ch projekt?. M?te s t?m zku?enosti?
j? ne, snad tu budou povolan?j?? na zodpov?zen? t?to ot?zky, le? myslel jsem sp??e recyklovat jejich server-klient architekturu ne? p??mo p?id?vat se k projektu zobrazit citaci
> > tak?e moci si z SVNka st?hnout a aktualizovat vyv?jej?c? se "turistick?" > > styl pro Mapnik atd. je u? vpodstat? p?l pr?ce hotovo ... > > Tak tedy SVN m? adresu [1] a webov? rozhran? je na [2] (omlouv?m se za ten > ??len? nedolad?n? CSS styl). > > Pokud byste ten rendering rozj??d?l, tak budete pot?ebovat PostgreSQL, > PostGIS, Mapnik 0.6, osm2pgsql, demtools a SRTM data z [3]. Dal?? informace > m??u poskytnout p?es Jabber a p??padn? V?m m??u poslat shapefile se > sou?adnicemi a GeoTIFF se st?novou mapou. > > [1] - svn://blackhex.no-ip.org/OpenTrackMap > [2] - http://blackhex.no-ip.org/browser/OpenTrackMap > [3] - http://glcf.umiacs.umd.edu/data/srtm/description.shtml
d?k, ozvu se jak (nebo sp?? "jestli") n?co budu m?t K.

24.6.2009 04:20:24 (#36)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Wed, 24 Jun 2009 12:32:06 +0200, Jiri Klement <jiri.klement at gmail.com> wrote: Mohl bych poprosit, aby se odd?lily zna?ky, kter? maj? hodnotu "major" (p??padn? i "yes") od t?ch, kter? maj? n?jakou jinou hodnotu (nap??klad aby byli ??rkovan?). Cht?l bych, aby se nepletly r?zn? ko?sk?, ly?a?s?? a cyklystyck? stezky od t?ch norm?ln?ch turistick?ch. Dekuji. zobrazit citaci
> Na openstreetmap.cz je taky aktualni mapa, vrstva "KCT vse" se > obnovuje kazdy den.
-- Petr Dlouh?

24.6.2009 04:27:46 (#37)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne st?eda 24 ?erven 2009 16:20:24 Petr Dlouh? napsal(a): zobrazit citaci
> Mohl bych poprosit, aby se odd?lily zna?ky, kter? maj? hodnotu "major" > (p??padn? i "yes") od t?ch, kter? maj? n?jakou jinou hodnotu (nap??klad > aby byli ??rkovan?). Cht?l bych, aby se nepletly r?zn? ko?sk?, ly?a?s?? a > cyklystyck? stezky od t?ch norm?ln?ch turistick?ch. Dekuji.
Jasn?, ?asem to tak ud?l?m, ale te? kv?li tomu nebudu rendering restartovat.... -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

24.6.2009 07:28:11 (#38)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1050 1226
On Wed 2009-06-24 13:06:15, Radek Barto? wrote: zobrazit citaci
> Dne st?eda 24 ?erven 2009 12:32:06 Jiri Klement napsal(a): > > Na openstreetmap.cz je taky aktualni mapa, vrstva "KCT vse" se > > obnovuje kazdy den. > > No tak tomuhle konkurovat nebudu moci. Vzhledem k v?po?etn? n?ro?nosti > renderingu a hardware, kter? m?m k dispozici, si budu moci dovolit aktualizace > tak jednou za 14 dn?. ?e?en?m by byla automaticky akualizovan? overlay > vektorov? vrstva, ale to je to sam? co je k dispozici na openstreetmap.cz, > tak?e to nem? cenu zav?d?t.
Na druhou stranu ruzne vektorove overlaye nejsou pouzitelne pro tangogps etc. Na pocitaci to nevadi, ale na "GPS-ce" se dela lip se standartnimi dlazdicemi. (tangogps chodi s opentrackmap, staci vyplnit: http://blackhex.no-ip.org/tiles/%d/%d/%d.png . Dik!) Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

24.6.2009 07:40:05 (#39)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1050 1226
On Tue 2009-06-23 08:38:44, Jan Dud?k wrote: zobrazit citaci
> CO se licenc? t??e, dok??u sehnat n?kter? mapy mo?n? i jako PD, ale sp?? > star?? (i 30 let), kter? je?t? nejsou v OCADu (autorem je m?j otec)
No, ja myslim ze kazda mapa dobra, aspon jako podklad. Kdyby neco z toho vyslo, bylo by to super. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

24.6.2009 07:52:06 (#40)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1050 1226
zobrazit citaci
> "Upgradovat" OSM natolik, aby se to dalo pouzit ke kresleni > orientackych map je prace asi natolik narocna, ze to spis nepujde. Co > by mohlo (teoreticky) projit je import jednotlivych map z OCAD formatu > (je to sice proprietarni binarni format, ale je k nemu uplna > dokumentace) do OSM, otazkou je, jak se k tomu budou stavet oddily. > Pokud by se neimportovala mapa uplne cela (kazdy sutr/jama/mala > pesinka....) a nejak se zjednodusila (lesni cesty, silnice, hranice > lesa a porostu ....) tak by to mozna oddilum nemuselo vadit. Nicmene > by se muselo dohadovat s kazdym oddilem asi zvlast.
Jestli ma nekdo kontakty, bylo by to super. Jinak k "upgrade" OSM tak aby byla pouzitelna pro orientacni beh doufam jednou dojde, jen to chvili potrva. zobrazit citaci
> nepujdou importovat z licencnich duvodu). Ten zbytek (ty mrnave > ctverecky) jsou klasicke orientacke mapy, ktere by importovat sly, > nicmene dle meho odhadu jde tak o 1-5% plochy CR.
Ona to je sice "mala" plocha, ale zas je to _zajimava_ plocha -- orientacky mapy jsou typicky na nejhezcich mistech. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

24.6.2009 09:51:51 (#41)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne st?eda 24 ?erven 2009 19:28:11 Pavel Machek napsal(a): zobrazit citaci
> Na druhou stranu ruzne vektorove overlaye nejsou pouzitelne pro > tangogps etc. Na pocitaci to nevadi, ale na "GPS-ce" se dela lip se > standartnimi dlazdicemi. > > (tangogps chodi s opentrackmap, staci vyplnit: > http://blackhex.no-ip.org/tiles/%d/%d/%d.png . Dik!) > Pavel
No pr?v? TangoGPS na Neo Freerunneru je hlavn? d?vod pro? jsem tenhle projekt zalo?il :-). Zjistil jsem, ?e to vykreslov?n? zpomalovaly hlavn? vrstevnice. P?vodn? jsem m?l vrstevnice vygenerovan? z jednoho velk?ho TIFFu, te? ale generuji vrstevnice z vte?inov?ch dla?dic a je to odhadem t?ikr?t rychlej??. Nicm?n? m?m podez?en?, ?e n?kde se vrstevnice vyrekresluj? ?patn? l?pe ?e?eno, ?e tam n?kter? chyb?. Kdyby si toho n?kdo v?imnul, a? mi, pros?m, ?ekne kde. A? bude ?as, zkus?m rozjet ten mod_tile, aby se mohly renderovat ondemand a uvid?me, jeslti to bude pou?iteln?... Tak? bych mohl do renderovac?ho skriptu implementovat test na bounding box dla?dice s polygonem, kter? by kop?roval hranice republiky, aby se nerendrovaly dla?dice bez dat. Zn? n?kdo knihovnu pro Python, kde by to u? bylo vy?e?eno? Nejl?pe kdyby to um?l s?m Mapnik t?eba pomoc? masky z polygonu v shapefile nebo tak n?co. Nebo na druhou stranu, jestli by nebylo lep?? naimportovat data z obd?ln?kov?ho bounding boxu a rendrovat i okraje okoln?ch st?t?? P?ece jenom dneska u? nen? probl?m si ud?lat v?let kousek za hranice. Add ??rkovan? linie u pozn?vac?ch zna?ek: M??ete mi ??ct sou?adnice, kde takov? stezka je, a? vid?m jeslti mi to funguje? D?ky v?em za podporu a rady. -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

25.6.2009 02:21:42 (#42)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1050 1226
zobrazit citaci
> > Add ??rkovan? linie u pozn?vac?ch zna?ek: M??ete mi ??ct sou?adnice, kde > takov? stezka je, a? vid?m jeslti mi to funguje?
s od kostelce nad cernymi lesy a v od rican jsou 'divne' znacky. zobrazit citaci
>
-- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

25.6.2009 06:04:26 (#43)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
zobrazit citaci
> > lesa a porostu ....) tak by to mozna oddilum nemuselo vadit. Nicmene > > by se muselo dohadovat s kazdym oddilem asi zvlast. > > Jestli ma nekdo kontakty, bylo by to super.
Na http://csob.tmapserver.cz/tms/html/docs/download/archiv08xls.zip se seznam map na serveru v .xls, takze tam by slo z toho vyfiltrovat mapy novejsi nez 15 let (starsi uz jednak nebudou v elektronickem formatu, jednak uz nebudou moc sedet), nejak seradit podle oddilu (sloupecek KLUB) a pak pripadne zacit kontaktovat lidi z oddilu, pro zacatek mozna zkusit tak 2 az 3 nejvetsi oddily s nejvice mapami jestli nedaji souhlas, pripadne neposkytnou digitalni mapy + souhlas s zaclenenim nejake lehce zjednodusene (zase nemusi byt v OSM kazdy sutr, mene je nekdy vice ....) verze do OSM. Na http://csob.obdb.cz/ je adresar kde se da podle zkratky oddilu na nej najit kontakt. zobrazit citaci
> Jinak k "upgrade" OSM tak aby byla pouzitelna pro orientacni beh > doufam jednou dojde, jen to chvili potrva.
Momentalne OSM v CR lze "spolehlive" pouzit jen jako autoatlas (jsou tam silnice az do 3. tridy vsechny), pouziti jako plan mesta pak jen nekdy (nektera mesta tam jsou celkem dobre, nektera praktivky vubec), jako turistickou mapu spise zridka (moc znacek tam zatim neni, detaily co byvaji na turistickych mapach jsou v OSM pritomny zatim na dosti male casti CR) a pouziti pro orientak zatim nehrozi asi nikde. Zatimco plany vsech mest (na urovni ulicni site) by mozna mohly byt v OSM radove do roka a detaily na urovni turisticke mapy po cele CR mozna radove do peti let, pro detaily na urovni orientacke mapy by ta "chvile" byla asi hodne dlouho, ono to, co je jako vysek orientacke mapy s hormadou porostu, cesticek, skalek a dalsich veci je na turisticke mape proste jeden zeleny flak lesa, kde s trochou stesti je zakreslena tak jedna z tech lesnich cest (ta nejvetsi co vede skrz cely les). Navic by se musely dodelat spliny a vymyslet hromadu dalsich tagu, aby to slo k tomuhle pouzit. zobrazit citaci
> > nepujdou importovat z licencnich duvodu). Ten zbytek (ty mrnave > > ctverecky) jsou klasicke orientacke mapy, ktere by importovat sly, > > nicmene dle meho odhadu jde tak o 1-5% plochy CR. > > Ona to je sice "mala" plocha, ale zas je to _zajimava_ plocha -- > orientacky mapy jsou typicky na nejhezcich mistech.
Na tech uplne nejhezcich zase ne, pac tam to casto nepovoli lesnici, ochranari nebo nekdo podobny. I kdyz jsou i vyjimky, treba prostor pobliz hradu Valecov :) Martin

29.6.2009 09:04:16 (#44)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Zdrav?m. Tak jsem p?erendroval OpenTrackMap [1] s vykreslov?n?m speci?ln?ch turistick?ch na?ek. Prozat?m je to tak, ?e kct_barva='major' nebo kct_barva='yes' se vykresluje norm?ln? plnou ?arou, kct_barva='local', kct_barva='learning', kct_barva='special' nebo kct_barva='horse' se vykresluje ??rkovan? s pom?rem 3:1 a kct_barva='ski' se vykresluje plnou ?arou s oran?ov?m podkladem. Zat?m jsem ne?e?il probl?m se soub??nost? v?ce zna?ek. Cesty s hodnotami tag? ruin, peak, spring a interesting_object se zat?m nevykresluj?, ale cht?l bych je vykreslovat plnou ?arou dopln?nou o p??slu?n? symbol. Bohu?el stala se n?jak? zm?na v OpenLayers [2] a p?estaly se mi z mn? nezn?m?ho d?vodu vykreslovat dla?dice. Dokonce i mapa na hlavn? str?nce OpenLayers n?jak nefunguje, ale zato OpenStreetMap se zobrazuje norm?ln?. Proto asi jedin? zp?sob, jak OpenTrackMap zobrazit je pou??t TangoGPS nebo podobnou aplikaci s URL [3] nebo [4]. P?i v?b?ru tag?, kter? se maj? vykreslovat, jsem vych?zel z [5]. Nicm?n? m? zaj?malo, jak? dal?? tagy jsou v datech. Spustil jsem proto n?sleduj?c? SQL dotaz: select osm_id,kct_yellow,kct_red,kct_green,kct_blue from planet_osm_line where (kct_red is not null and kct_red not in ('major', 'yes', 'local', 'learning', 'ruin', 'peak', 'spring', 'interesting_object', 'horse', 'ski', 'european')) or (kct_green is not null and kct_green not in ('major', 'yes', 'local', 'learning', 'ruin', 'peak', 'spring', 'interesting_object', 'horse', 'ski', 'european')) or (kct_blue is not null and kct_blue not in ('major', 'yes', 'local', 'learning', 'ruin', 'peak', 'spring', 'interesting_object', 'horse', 'ski', 'european')) or (kct_yellow is not null and (kct_yellow not in ('major', 'yes', 'local', 'learning', 'ruin', 'peak', 'spring', 'interesting_object', 'horse', 'ski', 'european'))); kter? mi vr?til n?sleduj?c? tabulku: osm_id | kct_yellow | kct_red | kct_green | kct_blue ----------+--------------+-------------+-----------+---------- 30923811 | castle | | | 30828980 | | | | major? 30828976 | | | | major? 30828978 | | | | major? 32139066 | major; local | | | 30828970 | | major? | | 26242675 | | major? | | 26242647 | major? | | | 32087240 | major; local | | major | 32087250 | major; local | | | 28027566 | major; local | | | 28027702 | major; local | | | 28027963 | major; local | | | 26242533 | | major? | | 28027920 | major; local | | | 28028391 | major; local | | | 28067127 | | | major? | 28067126 | | | major? | 26242527 | | | major? | 26242515 | | | major? | 27237128 | | special | | 36282984 | | | view | 23023095 | | | | view 36270124 | | | | view 24512884 | | major,horse | | 23329123 | | | | major ? 26714126 | | horse,major | | 22901463 | major ? | | | 25153548 | | major,horse | | 26714102 | | major,horse | | 26714109 | | major,horse | | 24277972 | | true | | yes 23745229 | | special | special | 28427166 | | | special | 18531728 | | special | | 19750620 | | view | | 28726856 | | | main | 28726852 | | | main | 29463914 | major | special | | 29463924 | major | special | | 29463933 | major | special | | special 28901117 | major | special | | special 35205837 | | | true | 35205836 | | | true | 35205839 | | true | | 28832716 | | | blue | 31483219 | yes | E3 | | 31483076 | yes | E3 | yes | cyklo 31483075 | | E3 | | 31483077 | | E3 | yes | cyklo 31871752 | diagonal | | | 25117366 | true | | | (52 rows) Z tohoto vypl?v? n?kolik ot?zek: 1) Pro? jsou tam tagy "major?" a "major ?" 2) V?ce hodnotov? tagy ("major; local", "major,horse" a "horse,major") bude celkem probl?m vykreslit a mysl?m, ?e mape?i by se m?li tohoto zp?sobu tagov?n? vyvarovat. N?jak? n?pad, jak tohle vy?e?it? 3) Maj? b?t cesty s hodnotami tag?, kter? nejsou zm?n?ny na [2], tak? vykreslov?ny a jak? Konkr?tn? jde o hodnoty diagonal, view, cyklo, castle. 4) V datech jsem nena?el jedinou cestu kct_barva='european'. N?m?lo by proto b?t kct_barva="E3" zm?n?no na kct_barva='european' a ref="E3"? 5) Zn?te n?jakou slu?bu podobnou [6], kter? um? naj?t a zobrazit pozici cesty/bodu s ur?it?mi tagy, ale podporuje hled?n? na v?t??m ?zem?? [1] - http://blackhex.no-ip.org/opentrackmap.html [2] - http://openlayers.org/ [3] - http://blackhex.no-ip.org/tiles/%d/%d/%d.png [4] - http://blackhex.no-ip.org/tiles_hq/%d/%d/%d.png [5] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/Editing_Standards_and_Conventions#Turistick.C3.A9_zna.C4.8Den.C3.AD [6] - http://www.itoworld.com/static/osmmapper S pozdravem, -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

29.6.2009 09:40:40 (#45)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Mon, 29 Jun 2009 09:04:16 +0200, Radek Barto? <blackhex at post.cz> wrote: D?ky. zobrazit citaci
> Zdrav?m. > > Tak jsem p?erendroval OpenTrackMap [1] s vykreslov?n?m speci?ln?ch > turistick?ch na?ek. Prozat?m je to tak, ?e kct_barva='major' nebo > kct_barva='yes' se vykresluje norm?ln? plnou ?arou, kct_barva='local', > kct_barva='learning', kct_barva='special' nebo kct_barva='horse' se > vykresluje > ??rkovan? s pom?rem 3:1 a kct_barva='ski' se vykresluje plnou ?arou s > oran?ov?m podkladem. Zat?m jsem ne?e?il probl?m se soub??nost? v?ce > zna?ek. > Cesty s hodnotami tag? ruin, peak, spring a interesting_object se zat?m > nevykresluj?, ale cht?l bych je vykreslovat plnou ?arou dopln?nou o > p??slu?n? > symbol. > > Bohu?el stala se n?jak? zm?na v OpenLayers [2] a p?estaly se mi z mn? > nezn?m?ho d?vodu vykreslovat dla?dice. Dokonce i mapa na hlavn? str?nce > OpenLayers n?jak nefunguje, ale zato OpenStreetMap se zobrazuje norm?ln?. > Proto asi jedin? zp?sob, jak OpenTrackMap zobrazit je pou??t TangoGPS > nebo > podobnou aplikaci s URL [3] nebo [4]. > > P?i v?b?ru tag?, kter? se maj? vykreslovat, jsem vych?zel z [5]. Nicm?n? > m? > zaj?malo, jak? dal?? tagy jsou v datech. Spustil jsem proto n?sleduj?c? > SQL > dotaz: > > select osm_id,kct_yellow,kct_red,kct_green,kct_blue from planet_osm_line > where > (kct_red is not null and kct_red not in ('major', 'yes', 'local', > 'learning', > 'ruin', 'peak', 'spring', 'interesting_object', 'horse', 'ski', > 'european')) > or (kct_green is not null and kct_green not in ('major', 'yes', 'local', > 'learning', 'ruin', 'peak', 'spring', 'interesting_object', 'horse', > 'ski', > 'european')) or (kct_blue is not null and kct_blue not in ('major', > 'yes', > 'local', 'learning', 'ruin', 'peak', 'spring', 'interesting_object', > 'horse', > 'ski', 'european')) or (kct_yellow is not null and (kct_yellow not in > ('major', 'yes', 'local', 'learning', 'ruin', 'peak', 'spring', > 'interesting_object', 'horse', 'ski', 'european'))); > > kter? mi vr?til n?sleduj?c? tabulku: > > osm_id | kct_yellow | kct_red | kct_green | kct_blue > ----------+--------------+-------------+-----------+---------- > 30923811 | castle | | | > 30828980 | | | | major? > 30828976 | | | | major? > 30828978 | | | | major? > 32139066 | major; local | | | > 30828970 | | major? | | > 26242675 | | major? | | > 26242647 | major? | | | > 32087240 | major; local | | major | > 32087250 | major; local | | | > 28027566 | major; local | | | > 28027702 | major; local | | | > 28027963 | major; local | | | > 26242533 | | major? | | > 28027920 | major; local | | | > 28028391 | major; local | | | > 28067127 | | | major? | > 28067126 | | | major? | > 26242527 | | | major? | > 26242515 | | | major? | > 27237128 | | special | | > 36282984 | | | view | > 23023095 | | | | view > 36270124 | | | | view > 24512884 | | major,horse | | > 23329123 | | | | major ? > 26714126 | | horse,major | | > 22901463 | major ? | | | > 25153548 | | major,horse | | > 26714102 | | major,horse | | > 26714109 | | major,horse | | > 24277972 | | true | | yes > 23745229 | | special | special | > 28427166 | | | special | > 18531728 | | special | | > 19750620 | | view | | > 28726856 | | | main | > 28726852 | | | main | > 29463914 | major | special | | > 29463924 | major | special | | > 29463933 | major | special | | special > 28901117 | major | special | | special > 35205837 | | | true | > 35205836 | | | true | > 35205839 | | true | | > 28832716 | | | blue | > 31483219 | yes | E3 | | > 31483076 | yes | E3 | yes | cyklo > 31483075 | | E3 | | > 31483077 | | E3 | yes | cyklo > 31871752 | diagonal | | | > 25117366 | true | | | > (52 rows) > > Z tohoto vypl?v? n?kolik ot?zek: > > 1) Pro? jsou tam tagy "major?" a "major ?" > 2) V?ce hodnotov? tagy ("major; local", "major,horse" a "horse,major") > bude > celkem probl?m vykreslit a mysl?m, ?e mape?i by se m?li tohoto zp?sobu > tagov?n? vyvarovat. N?jak? n?pad, jak tohle vy?e?it?
Opravdu jsou nekde slou?en? trasy? Nevedou tam ve skute?nosti dv? r?zn? trasy, kter? by m?ly b?t zna?en? samostatn?? zobrazit citaci
> 3) Maj? b?t cesty s hodnotami tag?, kter? nejsou zm?n?ny na [2], tak? > vykreslov?ny a jak? Konkr?tn? jde o hodnoty diagonal, view, cyklo, > castle. > 4) V datech jsem nena?el jedinou cestu kct_barva='european'. N?m?lo by > proto > b?t kct_barva="E3" zm?n?no na kct_barva='european' a ref="E3"?
E3 je evropsk? cesta, a je tedy v?cem?n? nez?visl? na tras?ch K?T (pouze je pomoc? nich vyzna?en?) a m?la by tedy b?t zaznamen?na jako samostatn? relace. U? jsem j? tak za?al zna?it, a je to relace ?. 123404. zobrazit citaci
> 5) Zn?te n?jakou slu?bu podobnou [6], kter? um? naj?t a zobrazit pozici > cesty/bodu s ur?it?mi tagy, ale podporuje hled?n? na v?t??m ?zem?? > > [1] - http://blackhex.no-ip.org/opentrackmap.html > [2] - http://openlayers.org/ > [3] - http://blackhex.no-ip.org/tiles/%d/%d/%d.png > [4] - http://blackhex.no-ip.org/tiles_hq/%d/%d/%d.png > [5] > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/Editing_Standards_and_Conventions#Turistick.C3.A9_zna.C4.8Den.C3.AD > [6] - http://www.itoworld.com/static/osmmapper > > S pozdravem, >
-- Petr Dlouh?

29.6.2009 09:48:17 (#46)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
zobrazit citaci
> > 2) V?ce hodnotov? tagy ("major; local", "major,horse" a "horse,major") > > bude > > celkem probl?m vykreslit a mysl?m, ?e mape?i by se m?li tohoto zp?sobu > > tagov?n? vyvarovat. N?jak? n?pad, jak tohle vy?e?it? > > Opravdu jsou nekde slou?en? trasy? Nevedou tam ve skute?nosti dv? r?zn? > trasy, kter? by m?ly b?t zna?en? samostatn??
To nev?m, j? jen ??k?m, ?e o?et?it takov?to hodnoty je dost probl?m, tak?e by to m?lo b?t zmapov?no pomoc? dvou odd?len?ch relac? (jestli to jde). zobrazit citaci
> E3 je evropsk? cesta, a je tedy v?cem?n? nez?visl? na tras?ch K?T (pouze > je pomoc? nich vyzna?en?) a m?la by tedy b?t zaznamen?na jako samostatn? > relace. U? jsem j? tak za?al zna?it, a je to relace ?. 123404.
A jak bude otagovan?? -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

29.6.2009 09:49:07 (#47)
gravatar

Pavel Kovář

<fox at vsetin.org>
56
Dobr? den Vykradl jsem skript z OSM.cz a tro?ku ho poupravil http://map.vsetin.org/?zoom=12&lat=49.35424&lon=17.9568&layers=0B000FTF S pozdravem Pavel Kov?? Radek Barto? napsal(a): zobrazit citaci
> Zdrav?m. > > Tak jsem p?erendroval OpenTrackMap [1] s vykreslov?n?m speci?ln?ch > turistick?ch na?ek. Prozat?m je to tak, ?e kct_barva='major' nebo > kct_barva='yes' se vykresluje norm?ln? plnou ?arou, kct_barva='local', > kct_barva='learning', kct_barva='special' nebo kct_barva='horse' se vykresluje > ??rkovan? s pom?rem 3:1 a kct_barva='ski' se vykresluje plnou ?arou s > oran?ov?m podkladem. Zat?m jsem ne?e?il probl?m se soub??nost? v?ce zna?ek. > Cesty s hodnotami tag? ruin, peak, spring a interesting_object se zat?m > nevykresluj?, ale cht?l bych je vykreslovat plnou ?arou dopln?nou o p??slu?n? > symbol. > > Bohu?el stala se n?jak? zm?na v OpenLayers [2] a p?estaly se mi z mn? > nezn?m?ho d?vodu vykreslovat dla?dice. Dokonce i mapa na hlavn? str?nce > OpenLayers n?jak nefunguje, ale zato OpenStreetMap se zobrazuje norm?ln?. > Proto asi jedin? zp?sob, jak OpenTrackMap zobrazit je pou??t TangoGPS nebo > podobnou aplikaci s URL [3] nebo [4]. > > P?i v?b?ru tag?, kter? se maj? vykreslovat, jsem vych?zel z [5]. Nicm?n? m? > zaj?malo, jak? dal?? tagy jsou v datech. Spustil jsem proto n?sleduj?c? SQL > dotaz: > > select osm_id,kct_yellow,kct_red,kct_green,kct_blue from planet_osm_line where > (kct_red is not null and kct_red not in ('major', 'yes', 'local', 'learning', > 'ruin', 'peak', 'spring', 'interesting_object', 'horse', 'ski', 'european')) > or (kct_green is not null and kct_green not in ('major', 'yes', 'local', > 'learning', 'ruin', 'peak', 'spring', 'interesting_object', 'horse', 'ski', > 'european')) or (kct_blue is not null and kct_blue not in ('major', 'yes', > 'local', 'learning', 'ruin', 'peak', 'spring', 'interesting_object', 'horse', > 'ski', 'european')) or (kct_yellow is not null and (kct_yellow not in > ('major', 'yes', 'local', 'learning', 'ruin', 'peak', 'spring', > 'interesting_object', 'horse', 'ski', 'european'))); > > kter? mi vr?til n?sleduj?c? tabulku: > > osm_id | kct_yellow | kct_red | kct_green | kct_blue > ----------+--------------+-------------+-----------+---------- > 30923811 | castle | | | > 30828980 | | | | major? > 30828976 | | | | major? > 30828978 | | | | major? > 32139066 | major; local | | | > 30828970 | | major? | | > 26242675 | | major? | | > 26242647 | major? | | | > 32087240 | major; local | | major | > 32087250 | major; local | | | > 28027566 | major; local | | | > 28027702 | major; local | | | > 28027963 | major; local | | | > 26242533 | | major? | | > 28027920 | major; local | | | > 28028391 | major; local | | | > 28067127 | | | major? | > 28067126 | | | major? | > 26242527 | | | major? | > 26242515 | | | major? | > 27237128 | | special | | > 36282984 | | | view | > 23023095 | | | | view > 36270124 | | | | view > 24512884 | | major,horse | | > 23329123 | | | | major ? > 26714126 | | horse,major | | > 22901463 | major ? | | | > 25153548 | | major,horse | | > 26714102 | | major,horse | | > 26714109 | | major,horse | | > 24277972 | | true | | yes > 23745229 | | special | special | > 28427166 | | | special | > 18531728 | | special | | > 19750620 | | view | | > 28726856 | | | main | > 28726852 | | | main | > 29463914 | major | special | | > 29463924 | major | special | | > 29463933 | major | special | | special > 28901117 | major | special | | special > 35205837 | | | true | > 35205836 | | | true | > 35205839 | | true | | > 28832716 | | | blue | > 31483219 | yes | E3 | | > 31483076 | yes | E3 | yes | cyklo > 31483075 | | E3 | | > 31483077 | | E3 | yes | cyklo > 31871752 | diagonal | | | > 25117366 | true | | | > (52 rows) > > Z tohoto vypl?v? n?kolik ot?zek: > > 1) Pro? jsou tam tagy "major?" a "major ?" > 2) V?ce hodnotov? tagy ("major; local", "major,horse" a "horse,major") bude > celkem probl?m vykreslit a mysl?m, ?e mape?i by se m?li tohoto zp?sobu > tagov?n? vyvarovat. N?jak? n?pad, jak tohle vy?e?it? > 3) Maj? b?t cesty s hodnotami tag?, kter? nejsou zm?n?ny na [2], tak? > vykreslov?ny a jak? Konkr?tn? jde o hodnoty diagonal, view, cyklo, castle. > 4) V datech jsem nena?el jedinou cestu kct_barva='european'. N?m?lo by proto > b?t kct_barva="E3" zm?n?no na kct_barva='european' a ref="E3"? > 5) Zn?te n?jakou slu?bu podobnou [6], kter? um? naj?t a zobrazit pozici > cesty/bodu s ur?it?mi tagy, ale podporuje hled?n? na v?t??m ?zem?? > > [1] - http://blackhex.no-ip.org/opentrackmap.html > [2] - http://openlayers.org/ > [3] - http://blackhex.no-ip.org/tiles/%d/%d/%d.png > [4] - http://blackhex.no-ip.org/tiles_hq/%d/%d/%d.png > [5] > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/Editing_Standards_and_Conventions#Turistick.C3.A9_zna.C4.8Den.C3.AD > [6] - http://www.itoworld.com/static/osmmapper > > S pozdravem, >

29.6.2009 10:01:22 (#48)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Mon, 29 Jun 2009 09:04:16 +0200, Radek Barto? <blackhex at post.cz> wrote: Pardon, spletl jsem si ??slo. Je to <http://www.openstreetmap.org/browse/relation/132404>, pak m?me na na?em ?zem? je?t? trasu E10, a tu jsem vyzna?il jako <http://www.openstreetmap.org/browse/relation/132340>. zobrazit citaci
> > A jak bude otagovan??
-- Petr Dlouh?

29.6.2009 10:09:02 (#49)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne pond?l? 29 ?erven 2009 09:49:07 Pavel Kov?? napsal(a): zobrazit citaci
> Dobr? den > > Vykradl jsem skript z OSM.cz a tro?ku ho poupravil > http://map.vsetin.org/?zoom=12&lat=49.35424&lon=17.9568&layers=0B000FTF
D?ky, zjistil jsem ?e je nyn? nutn? nastavit getURL callback vrstvy. U? to funguje :-). -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

29.6.2009 10:17:56 (#50)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne pond?l? 29 ?erven 2009 10:01:22 Petr Dlouh? napsal(a): zobrazit citaci
> On Mon, 29 Jun 2009 09:04:16 +0200, Radek Barto? <blackhex at post.cz> wrote: > > Pardon, spletl jsem si ??slo. Je to > <http://www.openstreetmap.org/browse/relation/132404>, pak m?me na na?em > ?zem? je?t? trasu E10, a tu jsem vyzna?il jako > <http://www.openstreetmap.org/browse/relation/132340>.
No jak se tak d?v?m na [1]. Nem?lo by to b?t otagovan?: type=route route=foot ref=E?? network=e-road (p??padn? nwn) ? [1] - http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation:route -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

29.6.2009 10:39:50 (#51)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Mon, 29 Jun 2009 10:17:56 +0200, Radek Barto? <blackhex at post.cz> wrote: OK, ud?lal jsem to tak. Ono ale stejn? asi ?asem bude muset doj?t ke sjednocen? t? cesty v r?mci Evropy. Nezn? n?hodou n?kdo ??sla relac? t?ch evropsk?ch tras v dal??ch st?tech, pokud ji? existuj?? zobrazit citaci
> No jak se tak d?v?m na [1]. Nem?lo by to b?t otagovan?: > type=route > route=foot > ref=E?? > network=e-road (p??padn? nwn)
-- Petr Dlouh?

29.6.2009 10:46:43 (#52)
gravatar

Zdeněk Pražák

<ZPrazak at seznam.cz>
781
Jenom dotaz, ze kdy jsou posledn? renderovan? data - j? jsem v p?tek a p?es v?kend dopl?oval turistick? zna?en? v Hradci Kr?lov? a zejm?na v Novohradeck?ch les?ch a tyto zna?ky ve V?mi renderovan? map? nevid?m. D?kuji, Pra??k zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Radek Barto? <blackhex at post.cz> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] OpenTrackMap > Datum: 29.6.2009 09:04:35 > ---------------------------------------- > Zdrav?m. > > Tak jsem p?erendroval OpenTrackMap [1] s vykreslov?n?m speci?ln?ch > turistick?ch na?ek. Prozat?m je to tak, ?e kct_barva='major' nebo > kct_barva='yes' se vykresluje norm?ln? plnou ?arou, kct_barva='local', > kct_barva='learning', kct_barva='special' nebo kct_barva='horse' se vykresluje > ??rkovan? s pom?rem 3:1 a kct_barva='ski' se vykresluje plnou ?arou s > oran?ov?m podkladem. Zat?m jsem ne?e?il probl?m se soub??nost? v?ce zna?ek. > Cesty s hodnotami tag? ruin, peak, spring a interesting_object se zat?m > nevykresluj?, ale cht?l bych je vykreslovat plnou ?arou dopln?nou o p??slu?n? > symbol. > > Bohu?el stala se n?jak? zm?na v OpenLayers [2] a p?estaly se mi z mn? > nezn?m?ho d?vodu vykreslovat dla?dice. Dokonce i mapa na hlavn? str?nce > OpenLayers n?jak nefunguje, ale zato OpenStreetMap se zobrazuje norm?ln?. > Proto asi jedin? zp?sob, jak OpenTrackMap zobrazit je pou??t TangoGPS nebo > podobnou aplikaci s URL [3] nebo [4]. > > P?i v?b?ru tag?, kter? se maj? vykreslovat, jsem vych?zel z [5]. Nicm?n? m? > zaj?malo, jak? dal?? tagy jsou v datech. Spustil jsem proto n?sleduj?c? SQL > dotaz: > > select osm_id,kct_yellow,kct_red,kct_green,kct_blue from planet_osm_line where > (kct_red is not null and kct_red not in ('major', 'yes', 'local', 'learning', > 'ruin', 'peak', 'spring', 'interesting_object', 'horse', 'ski', 'european')) > or (kct_green is not null and kct_green not in ('major', 'yes', 'local', > 'learning', 'ruin', 'peak', 'spring', 'interesting_object', 'horse', 'ski', > 'european')) or (kct_blue is not null and kct_blue not in ('major', 'yes', > 'local', 'learning', 'ruin', 'peak', 'spring', 'interesting_object', 'horse', > 'ski', 'european')) or (kct_yellow is not null and (kct_yellow not in > ('major', 'yes', 'local', 'learning', 'ruin', 'peak', 'spring', > 'interesting_object', 'horse', 'ski', 'european'))); > > kter? mi vr?til n?sleduj?c? tabulku: > > osm_id | kct_yellow | kct_red | kct_green | kct_blue > > > ----------+--------------+-------------+-----------+---------- > > > 30923811 | castle | | | > > > 30828980 | | | | major? > > > 30828976 | | | | major? > > > 30828978 | | | | major? > > > 32139066 | major; local | | | > > > 30828970 | | major? | | > > > 26242675 | | major? | | > > > 26242647 | major? | | | > > > 32087240 | major; local | | major | > > > 32087250 | major; local | | | > > > 28027566 | major; local | | | > > > 28027702 | major; local | | | > > > 28027963 | major; local | | | > > > 26242533 | | major? | | > > > 28027920 | major; local | | | > > > 28028391 | major; local | | | > > > 28067127 | | | major? | > > > 28067126 | | | major? | > > > 26242527 | | | major? | > > > 26242515 | | | major? | > > > 27237128 | | special | | > > > 36282984 | | | view | > > > 23023095 | | | | view > > > 36270124 | | | | view > > > 24512884 | | major,horse | | > > > 23329123 | | | | major ? > > > 26714126 | | horse,major | | > > > 22901463 | major ? | | | > > > 25153548 | | major,horse | | > > > 26714102 | | major,horse | | > > > 26714109 | | major,horse | | > 24277972 | | true | | yes > 23745229 | | special | special | > 28427166 | | | special | > 18531728 | | special | | > 19750620 | | view | | > 28726856 | | | main | > 28726852 | | | main | > 29463914 | major | special | | > 29463924 | major | special | | > 29463933 | major | special | | special > 28901117 | major | special | | special > 35205837 | | | true | > 35205836 | | | true | > 35205839 | | true | | > 28832716 | | | blue | > 31483219 | yes | E3 | | > 31483076 | yes | E3 | yes | cyklo > 31483075 | | E3 | | > 31483077 | | E3 | yes | cyklo > 31871752 | diagonal | | | > 25117366 | true | | | > (52 rows) > > Z tohoto vypl?v? n?kolik ot?zek: > > 1) Pro? jsou tam tagy "major?" a "major ?" > 2) V?ce hodnotov? tagy ("major; local", "major,horse" a "horse,major") bude > celkem probl?m vykreslit a mysl?m, ?e mape?i by se m?li tohoto zp?sobu > tagov?n? vyvarovat. N?jak? n?pad, jak tohle vy?e?it? > 3) Maj? b?t cesty s hodnotami tag?, kter? nejsou zm?n?ny na [2], tak? > vykreslov?ny a jak? Konkr?tn? jde o hodnoty diagonal, view, cyklo, castle. > 4) V datech jsem nena?el jedinou cestu kct_barva='european'. N?m?lo by proto > b?t kct_barva="E3" zm?n?no na kct_barva='european' a ref="E3"? > 5) Zn?te n?jakou slu?bu podobnou [6], kter? um? naj?t a zobrazit pozici > cesty/bodu s ur?it?mi tagy, ale podporuje hled?n? na v?t??m ?zem?? > > [1] - http://blackhex.no-ip.org/opentrackmap.html > [2] - http://openlayers.org/ > [3] - http://blackhex.no-ip.org/tiles/%d/%d/%d.png > [4] - http://blackhex.no-ip.org/tiles_hq/%d/%d/%d.png > [5] > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/Editing_Standards_and_Conventions#Turistick.C3.A9_zna.C4.8Den.C3.AD > [6] - http://www.itoworld.com/static/osmmapper > > S pozdravem, > > -- > Ing. Radek Barto? > > Faculty of Information Technology > Department of Computer Graphics and Multimedia > Brno University of Technology > > E-mail: blackhex at post.cz > Web: http://blackhex.no-ip.org > Jabber: blackhex at jabber.cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >

29.6.2009 11:01:15 (#53)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne pond?l? 29 ?erven 2009 10:46:43 Zden?k Pra??k napsal(a): zobrazit citaci
> Jenom dotaz, > ze kdy jsou posledn? renderovan? data - j? jsem v p?tek a p?es v?kend > dopl?oval turistick? zna?en? v Hradci Kr?lov? a zejm?na v Novohradeck?ch > les?ch a tyto zna?ky ve V?mi renderovan? map? nevid?m. D?kuji, Pra??k
Ty budou tak ?e ?tvrtku. Zat?m se mi moc nechce poka?d? ty data aktualizovat ru?n? z [1] a n?jak? automatick? nebo poloautomatick? ?e?en? zat?m nem?m. Tady by jste mi mohli poradit jak (nejl?pe inkrement?ln?) extrahovat data z OSM datab?ze podle zadan?ho ?tvercov?ho nebo obecn?ho regionu? Zejm?na Kubajz by o tom mohl n?co v?d?t :-). Add evropsk? cesty: ten tag network=e-road je pro renderov?n? nutn? nebo? route=foot jsou i oby?ejn? trasy, jak jsem zjistil. [1] - http://download.geofabrik.de/osm/europe/ -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

29.6.2009 11:26:57 (#54)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at openstreetmap.cz>
346 8449
2009/6/29 Radek Barto? <blackhex at post.cz>: zobrazit citaci
> Tady by jste mi mohli poradit jak (nejl?pe inkrement?ln?) extrahovat data z > OSM datab?ze podle zadan?ho ?tvercov?ho nebo obecn?ho regionu? Zejm?na Kubajz > by o tom mohl n?co v?d?t :-).
asi by to chtelo aby na geofabrik rozjeli rsync server, to by vcelku pomohlo. Nebo aplikovat na vyrez republiky minutove diffy. Pokud by to slo. zobrazit citaci
> Add evropsk? cesty: ten tag network=e-road je pro renderov?n? nutn? nebo? > route=foot jsou i oby?ejn? trasy, jak jsem zjistil. > > [1] - http://download.geofabrik.de/osm/europe/ > > -- > Ing. Radek Barto?
-- Michal Gr?zl http://walley.org

29.6.2009 12:01:02 (#55)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne pond?l? 29 ?erven 2009 11:26:57 Michal Gr?zl napsal(a): zobrazit citaci
> asi by to chtelo aby na geofabrik rozjeli rsync server, to by vcelku > pomohlo.
Tohle moc nech?pu, pro? rsync, kdy? by na czech_republic.osm.bz2 sta?il wget. zobrazit citaci
> Nebo aplikovat na vyrez republiky minutove diffy. Pokud by to > slo.
No to jsem pr?v? myslel, akorat nev?m, jak to ud?lat. API, pokud v?m, nepovol? dotaz na tak velkou oblast. -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

29.6.2009 12:01:35 (#56)
gravatar

Jan Dudík

<jan.dudik at gmail.com>
304 645
JEn kouk?m, ?e v nov?m rendru jsou n?jak? divn? v?ci - konkr?tn? okolo ?esk?ch bud?jovic jsou n?jak? tmav? hn?d? m?sta se siln?m ?rafov?n?m, konkr?tn? Hlubok? nad Vltavou, ?indlovy Dvory, pobl?? ?siln?ho, Dasn?ho a Brani?ova. NA jednom z t?chto m?st je v OSM rybn?k, ale v tatech je norm?ln?, tipuju na chybu vrstevnicov?ho podkladu J&D Dne 29. ?erven 2009 9:04 Radek Barto? <blackhex at post.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Zdrav?m. > > Tak jsem p?erendroval OpenTrackMap [1] s vykreslov?n?m speci?ln?ch > > -- > Ing. Radek Barto? > > Faculty of Information Technology > Department of Computer Graphics and Multimedia > Brno University of Technology > > E-mail: blackhex at post.cz > Web: http://blackhex.no-ip.org > Jabber: blackhex at jabber.cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- -- Ing. Jan Dud?k

29.6.2009 01:13:01 (#57)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1050 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> > 1) Pro? jsou tam tagy "major?" a "major ?" > > 2) V?ce hodnotov? tagy ("major; local", "major,horse" a "horse,major") > > bude > > celkem probl?m vykreslit a mysl?m, ?e mape?i by se m?li tohoto zp?sobu > > tagov?n? vyvarovat. N?jak? n?pad, jak tohle vy?e?it? > > Opravdu jsou nekde slou?en? trasy? Nevedou tam ve skute?nosti dv? r?zn? > trasy, kter? by m?ly b?t zna?en? samostatn??
U oustic vede po jedne ceste cervena normalni a konostezka. Je to tam znaceno bez relaci, tagama na way. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

29.6.2009 01:15:11 (#58)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1050 1226
On Mon 2009-06-29 10:39:50, Petr Dlouh? wrote: zobrazit citaci
> On Mon, 29 Jun 2009 10:17:56 +0200, Radek Barto? <blackhex at post.cz> wrote: > > OK, ud?lal jsem to tak. Ono ale stejn? asi ?asem bude muset doj?t ke > sjednocen? t? cesty v r?mci Evropy. > Nezn? n?hodou n?kdo ??sla relac? t?ch evropsk?ch tras v dal??ch st?tech, > pokud ji? existuj??
Ty relace budou mit obavam se trochu moc clenu :-(. Asi bych to nespojoval pres hranice statu... -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

29.6.2009 01:20:27 (#59)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1050 1226
Zdar! zobrazit citaci
> Z tohoto vypl??v?? n??kolik ot??zek: > > 1) Pro?? jsou tam tagy "major?" a "major ?"
Nekdo (zrejme ja) mapoval z pameti a nebyl si jisty. Asi nejjednodusi/nejlepsi by bylo vykreslovat kct_red s rerozpoznanou hodnotou atributu jako nejake divne teckovani... treba tecka a pak chvili nic? Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

29.6.2009 01:23:49 (#60)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at openstreetmap.cz>
346 8449
zobrazit citaci
> Tohle moc nech?pu, pro? rsync, kdy? by na czech_republic.osm.bz2 sta?il wget.
aby se to netahalo cele, nevim jaka je pravdepodobnost ze v bz2 souboru zustane kus stejny ale kdyby jo, tak to celkem usetri. zobrazit citaci
>> Nebo aplikovat na vyrez republiky minutove diffy. Pokud by to >> slo. > > No to jsem pr?v? myslel, akorat nev?m, jak to ud?lat. API, pokud v?m, nepovol? > dotaz na tak velkou oblast. >
http://planet.openstreetmap.org/minute/ tohle pomoci osmosis zmergovat s cz dumpem, jen nevim jestli by to slo, protoze sou to dify z cele planet samozrejme. -- Michal Gr?zl http://walley.org

29.6.2009 03:51:12 (#61)
gravatar

Kubajz

<kubajz at kbx.cz>
615
Nejjednodussi cesta je stahnout cely svet, aplikovat diff (on ani moc totiz nejde aplikovat na vyrez) a pak provest vyrez. Jediny problem je s prvotnim stazenim sveta, zbytek uz je celkem rychly. Obzvlast s pouzitim Cckoveho programu na orez namisto perlu. K Radek Barto? napsal(a): zobrazit citaci
> Dne pond?l? 29 ?erven 2009 11:26:57 Michal Gr?zl napsal(a): > > >> asi by to chtelo aby na geofabrik rozjeli rsync server, to by vcelku >> pomohlo. >> > > Tohle moc nech?pu, pro? rsync, kdy? by na czech_republic.osm.bz2 sta?il wget. > > >> Nebo aplikovat na vyrez republiky minutove diffy. Pokud by to >> slo. >> > > No to jsem pr?v? myslel, akorat nev?m, jak to ud?lat. API, pokud v?m, nepovol? > dotaz na tak velkou oblast. > >

29.6.2009 03:53:43 (#62)
gravatar

Ondrej Novy

<onovy at nomi.cz>
81
Ahoj, On Mon, Jun 29, 2009 at 03:51:12PM +0200, Kubajz wrote: zobrazit citaci
> ... > prvotnim stazenim sveta, zbytek uz je celkem rychly. Obzvlast s pouzitim > Cckoveho programu na orez namisto perlu.
to mi chce rict ze ten muj crap v Cecku nekdo pouziva a upravil ho pro api 0.6? :) -- S pozdravem/Best regards Bc. Ondrej Novy Email: onovy at nomi.cz Jabber: onovy at njs.netlab.cz ICQ: 115-674-713 Tel/Cell: +420 777 963 207

29.6.2009 04:01:11 (#63)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne pond?l? 29 ?erven 2009 15:51:12 Kubajz napsal(a): zobrazit citaci
> Nejjednodussi cesta je stahnout cely svet, aplikovat diff (on ani moc > totiz nejde aplikovat na vyrez) a pak provest vyrez. Jediny problem je s > prvotnim stazenim sveta, zbytek uz je celkem rychly. Obzvlast s pouzitim > Cckoveho programu na orez namisto perlu. >
A link by nebyl? D?kuji. -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

29.6.2009 04:17:27 (#64)
gravatar

Kubajz

<kubajz at kbx.cz>
615
Ahoj, crap nekdo pouzival do API 0.6 :) K Ondrej Novy napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > On Mon, Jun 29, 2009 at 03:51:12PM +0200, Kubajz wrote: > >> ... >> prvotnim stazenim sveta, zbytek uz je celkem rychly. Obzvlast s pouzitim >> Cckoveho programu na orez namisto perlu. >> > > to mi chce rict ze ten muj crap v Cecku nekdo pouziva a upravil ho pro api > 0.6? :) > >

29.6.2009 04:24:53 (#65)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne pond?l? 29 ?erven 2009 15:51:12 Kubajz napsal(a): zobrazit citaci
> Nejjednodussi cesta je stahnout cely svet, aplikovat diff (on ani moc > totiz nejde aplikovat na vyrez) a pak provest vyrez. Jediny problem je s > prvotnim stazenim sveta, zbytek uz je celkem rychly. Obzvlast s pouzitim > Cckoveho programu na orez namisto perlu.
Ha, to je ono: http://svn.openstreetmap.org/applications/utils/osm- extract/extract-polygon-c/ ? -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

30.6.2009 12:54:34 (#66)
gravatar

Lukas Kabrt

<lukas at kabrt.cz>
92
Mam jednu pripominku k mape - nasel jsem misto, kde nejak nesedi stinovani - na mape je zobrazen vodorovny pruh, kteremu tam nic neodpovida. Jedna se v podstate o malickost, ale pri detailnim pohledu to kazi dojem. Jedna se o oblast severne od Malych Svatonovic, na openstreetmap je to priblizne http://www.openstreetmap.org/?lat=50.5387&lon=16.0523&zoom=14&layers=B000FTF -- Lukas Kabrt

30.6.2009 09:34:34 (#67)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne ?ter? 30 ?erven 2009 00:54:34 Lukas Kabrt napsal(a): zobrazit citaci
> Mam jednu pripominku k mape - nasel jsem misto, kde nejak nesedi > stinovani - na mape je zobrazen vodorovny pruh, kteremu tam nic > neodpovida. Jedna se v podstate o malickost, ale pri detailnim pohledu > to kazi dojem. > > Jedna se o oblast severne od Malych Svatonovic, na openstreetmap je to > priblizne > http://www.openstreetmap.org/?lat=50.5387&lon=16.0523&zoom=14&layers=B000FT
O tomhle probl?mu v?m. Tento jev se vyskytuje v?ude na m???ce cel?ch stup??, podle kter? jsou d?leny dla?dice v??kov? mapy. Tady je to je?t? vpohod?, ale pod?vejte se t?eba na Lysou Horu v Beskydech. Ot?zkou je jestli je to chyba ve vlastn?ch SRTM datech nebo v procesu generov?n? st?nov?n?... -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

30.6.2009 09:43:32 (#68)
gravatar

Lukas Kabrt

<lukas at kabrt.cz>
92
zobrazit citaci
> O tomhle probl?mu v?m. Tento jev se vyskytuje v?ude na m???ce cel?ch stup??, > podle kter? jsou d?leny dla?dice v??kov? mapy. Tady je to je?t? vpohod?, ale > pod?vejte se t?eba na Lysou Horu v Beskydech. Ot?zkou je jestli je to chyba ve > vlastn?ch SRTM datech nebo v procesu generov?n? st?nov?n?...
O tom, jak se generuje stinovani a vrstevnice nic moc nevim, ale myslim si, ze pokud by chyba byla v datech, tak by to ovlivnilo i vrstevnice. I ty jsou genegovany s SRTM dat, ne? -- Lukas Kabrt

30.6.2009 09:49:48 (#69)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at openstreetmap.cz>
346 8449
2009/6/30 Lukas Kabrt <lukas at kabrt.cz>: zobrazit citaci
>> O tomhle probl?mu v?m. Tento jev se vyskytuje v?ude na m???ce cel?ch stup??, >> podle kter? jsou d?leny dla?dice v??kov? mapy. Tady je to je?t? vpohod?, ale >> pod?vejte se t?eba na Lysou Horu v Beskydech. Ot?zkou je jestli je to chyba ve >> vlastn?ch SRTM datech nebo v procesu generov?n? st?nov?n?... > > O tom, jak se generuje stinovani a vrstevnice nic moc nevim, ale > myslim si, ze pokud by chyba byla v datech, tak by to ovlivnilo i > vrstevnice. I ty jsou genegovany s SRTM dat, ne? >
Jenze vrstevnice to ovlivnilo take, priblizte si to a uvidite, tenhle problem maji fsichni co pouzivaji srtm, je v datech, mam vygenerovan hillshading pomoci kosmosu a tam je to take, neda se s tim nic delat, leda opravit srtm, spousta firem to dela a pak opravena data prodava za tezke penize. Dalsi problem jsou diry bez dat v horach, horske vrcholy a okoli chybi. -- Michal Gr?zl http://walley.org

30.6.2009 09:58:02 (#70)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne ?ter? 30 ?erven 2009 09:43:32 Lukas Kabrt napsal(a): zobrazit citaci
> O tom, jak se generuje stinovani a vrstevnice nic moc nevim, ale > myslim si, ze pokud by chyba byla v datech, tak by to ovlivnilo i > vrstevnice. I ty jsou genegovany s SRTM dat, ne?
To je dobr? post?eh. Osobn? si mysl?m, ?e to ovliv?uje i vrstevnice, akor?t to nen? tak moc vid?t. Jinak metodika generov?n? vrstevnic a st?nov?n? je p?evzata z [1]. Maj? tam s t?m stejn? probl?my. Pokud to n?koho hodn? tr?p?, tak se m??e pono?it do k?du hillshade a zrevidovat ho :-). [1] - http://wiki.openstreetmap.org/wiki/HikingBikingMaps PS: Je?t? jsem se nezm?nil, ?e od v?ere?ka od ve?era jsou na serveru vyrendrovan? dla?dice ze v?erej??ho extraktu dat. -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

30.6.2009 11:50:07 (#71)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
716
zobrazit citaci
>Dalsi problem jsou diry bez dat v horach, horske > vrcholy a okoli chybi.
*** to se zpravidla opravuje interpololaci. hanoj

30.6.2009 10:32:59 (#72)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne ?ter? 30 ?erven 2009 09:49:48 Michal Gr?zl napsal(a): zobrazit citaci
> Jenze vrstevnice to ovlivnilo take, priblizte si to a uvidite, tenhle > problem maji fsichni co pouzivaji srtm, je v datech, mam vygenerovan > hillshading pomoci kosmosu a tam je to take, neda se s tim nic delat, > leda opravit srtm, spousta firem to dela a pak opravena data prodava > za tezke penize. Dalsi problem jsou diry bez dat v horach, horske > vrcholy a okoli chybi.
?e by se sv?talo na lep?? ?asy? http://www.ct24.cz/veda-a-technika/59617- nejucelenejsi-mapa-sveta-bude-ke-stazeni-na-internetu/ -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

30.6.2009 10:39:38 (#73)
gravatar

Lukas Kabrt

<lukas at kabrt.cz>
92
zobrazit citaci
> ?e by se sv?talo na lep?? ?asy? http://www.ct24.cz/veda-a-technika/59617- > nejucelenejsi-mapa-sveta-bude-ke-stazeni-na-internetu/
Viz. taky diskuze na talk at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2009-June/038101.html -- Lukas Kabrt

1.7.2009 05:57:43 (#74)
gravatar

Ondrej Novy

<onovy at nomi.cz>
81
Ahoj, On Mon, Jun 29, 2009 at 04:17:27PM +0200, Kubajz wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > > crap nekdo pouzival do API 0.6 :)
opravil sem to aby to jelo i pro API 0.6. Ve skutecnosti se zda ze stacilo pouze zmenit verzi na 0.6 :). -- S pozdravem/Best regards Bc. Ondrej Novy Email: onovy at nomi.cz Jabber: onovy at njs.netlab.cz ICQ: 115-674-713 Tel/Cell: +420 777 963 207

8.7.2009 11:16:00 (#75)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
550
zdrav?m, (ad rendering pro OpenTrackMap) tak jsem na to kone?n? tro?ku kouknul ... a m?m z?sek :-( zobrazit citaci
> Pokud byste ten rendering rozj??d?l, tak budete pot?ebovat PostgreSQL, > PostGIS, Mapnik 0.6, osm2pgsql, demtools a SRTM data z [3]. Dal?? informace > m??u poskytnout p?es Jabber a p??padn? V?m m??u poslat shapefile se > sou?adnicemi a GeoTIFF se st?novou mapou.
neda?? se mi zkompilovat demtools - $ make compile Demtools compilation ... g++ hillshade.cpp -lgdal -o bin/hillshade g++ color-relief.cpp -lgdal -o bin/color-relief In file included from color-relief.cpp:35: stringtok.h:10: error: ?string? has not been declared stringtok.h: In function ?void stringtok(Container&, const int&, const char*)?: stringtok.h:13: error: ?string? has not been declared stringtok.h:13: error: expected initializer before ?len? stringtok.h:14: error: ?string? has not been declared stringtok.h:14: error: expected `;' before ?i? stringtok.h:16: error: ?i? was not declared in this scope stringtok.h:16: error: ?len? was not declared in this scope stringtok.h:19: error: request for member ?find_first_not_of? in ?in?, which is of non-class type ?const int? stringtok.h:20: error: ?string? has not been declared stringtok.h:24: error: ?string? has not been declared stringtok.h:24: error: expected `;' before ?j? stringtok.h:27: error: ?j? was not declared in this scope stringtok.h:27: error: ?string? has not been declared stringtok.h:28: error: request for member ?substr? in ?in?, which is of non- class type ?const int? stringtok.h:31: error: request for member ?substr? in ?in?, which is of non- class type ?const int? stringtok.h:34: error: ?j? was not declared in this scope color-relief.cpp: In function ?void ReadColorScale(const std::string&)?: color-relief.cpp:85: error: no matching function for call to ?stringtok(std::list<std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::allocator<std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > >&, std::string&, const char [2])? make: *** [compile] Error 1 ... n?jak? rady/n?pady? jakto?e ?string? has not been declared kdy? #include <string>? K.

8.7.2009 11:20:02 (#76)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
550
oops, beru zp?t, ?e?en? je v diskusi K. Dne St 8. ?ervence 2009 Karel Voln? napsal(a): zobrazit citaci
> zdrav?m, > > (ad rendering pro OpenTrackMap) > tak jsem na to kone?n? tro?ku kouknul ... a m?m z?sek :-( > > > Pokud byste ten rendering rozj??d?l, tak budete pot?ebovat PostgreSQL, > > PostGIS, Mapnik 0.6, osm2pgsql, demtools a SRTM data z [3]. Dal?? > > informace m??u poskytnout p?es Jabber a p??padn? V?m m??u poslat > > shapefile se sou?adnicemi a GeoTIFF se st?novou mapou. > > neda?? se mi zkompilovat demtools - > > $ make compile > Demtools compilation ... > g++ hillshade.cpp -lgdal -o bin/hillshade > g++ color-relief.cpp -lgdal -o bin/color-relief > In file included from color-relief.cpp:35: > stringtok.h:10: error: ?string? has not been declared > stringtok.h: In function ?void stringtok(Container&, const int&, const > char*)?: > stringtok.h:13: error: ?string? has not been declared > stringtok.h:13: error: expected initializer before ?len? > stringtok.h:14: error: ?string? has not been declared > stringtok.h:14: error: expected `;' before ?i? > stringtok.h:16: error: ?i? was not declared in this scope > stringtok.h:16: error: ?len? was not declared in this scope > stringtok.h:19: error: request for member ?find_first_not_of? in ?in?, > which is of non-class type ?const int? > stringtok.h:20: error: ?string? has not been declared > stringtok.h:24: error: ?string? has not been declared > stringtok.h:24: error: expected `;' before ?j? > stringtok.h:27: error: ?j? was not declared in this scope > stringtok.h:27: error: ?string? has not been declared > stringtok.h:28: error: request for member ?substr? in ?in?, which is of > non- class type ?const int? > stringtok.h:31: error: request for member ?substr? in ?in?, which is of > non- class type ?const int? > stringtok.h:34: error: ?j? was not declared in this scope > color-relief.cpp: In function ?void ReadColorScale(const std::string&)?: > color-relief.cpp:85: error: no matching function for call to > ?stringtok(std::list<std::basic_string<char, std::char_traits<char>, > std::allocator<char> >, std::allocator<std::basic_string<char, > std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > >&, std::string&, const > char [2])? > make: *** [compile] Error 1 > > > ... n?jak? rady/n?pady? > > jakto?e ?string? has not been declared kdy? #include <string>? > > K. > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

8.7.2009 11:30:41 (#77)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
550
tak dal?? hloup? dotaz ... zobrazit citaci
> Pokud byste ten rendering rozj??d?l, tak budete pot?ebovat PostgreSQL, > PostGIS, Mapnik 0.6, osm2pgsql, demtools a SRTM data z [3]. Dal?? informace > m??u poskytnout p?es Jabber a p??padn? V?m m??u poslat shapefile se > sou?adnicemi a GeoTIFF se st?novou mapou. > > [1] - svn://blackhex.no-ip.org/OpenTrackMap > [2] - http://blackhex.no-ip.org/browser/OpenTrackMap > [3] - http://glcf.umiacs.umd.edu/data/srtm/description.shtml
kter? datov? soubory m?m z toho GLCF st?hnout? K.

15.7.2009 04:17:29 (#78)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne st?eda 08 ?ervenec 2009 11:30:41 Karel Voln? napsal(a): zobrazit citaci
> kter? datov? soubory m?m z toho GLCF st?hnout?
Zdrav?m. Omlouv?m se za pozdn? odpov??. Byl jsem mimo. J? jsem st?hnul SRTM_fB03_n0*e0*.tif. Jin? varianty by se m?ly li?it ?rovn? filtrace chyb?j?c?ch hodnot. Pokud jsem p?e?etl dokumentaci spr?v?, tyto soubory by m?ly b?t nejkvalitn?j??, ale mu?ete zkusit i jin?, aby jsme si byli jisti. -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

15.7.2009 06:13:53 (#79)
gravatar

Pavel Kovář

<fox at vsetin.org>
56
Dobr? den IMHO tyto: SRTM_f03_n049e017.tif SRTM_f03_n049e018.tif SRTM_f03_n049e019.tif SRTM_f03_n050e017.tif SRTM_f03_n050e018.tif SRTM_f03_n050e019.tif By m?ly pokr?vat celou republiku. S pozdravem Pavel Kov?? Radek Barto? napsal(a): zobrazit citaci
> Dne st?eda 08 ?ervenec 2009 11:30:41 Karel Voln? napsal(a): > >> kter? datov? soubory m?m z toho GLCF st?hnout? > > Zdrav?m. > > Omlouv?m se za pozdn? odpov??. Byl jsem mimo. J? jsem st?hnul > SRTM_fB03_n0*e0*.tif. Jin? varianty by se m?ly li?it ?rovn? filtrace > chyb?j?c?ch hodnot. Pokud jsem p?e?etl dokumentaci spr?v?, tyto soubory by > m?ly b?t nejkvalitn?j??, ale mu?ete zkusit i jin?, aby jsme si byli jisti. >

5.8.2009 10:14:15 (#80)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Zdrav?m v?echny. Od posledn?ho vl?kna jsem na serveru provedl n?kolik zm?n. Prvn? je zm?na adresy serveru na [1]. V?cebarevn? stezky se nyn? rendruj? p?eru?ovan?, co? si vynutilo zru?en? vykreslov?n? m?stn?ch a nau?n?ch stezek ??rkovan? resp. ?erchovan?, proto?e by to vedlo k enormn?mu n?r?stu po?tu pravidel. Jejich ro?li?en? je mo?n? pomoc? "?t?t?" (ikon) pod?l cesty na v?t??ch ?rovn?ch. Dal??m nutn?m zlem tohoto ?e?en? je, ?e pokud jsou stezky mapov?ny pomoc? relac?, je nutn? vytvo?it zvl??tn? relaci pro ka?dou zm?nu soub??nosti stezek. Tedy nap?: Pokud by ?erven? stezka ?la po n?jak? ?sek soub??n? se ?lutou stezkou, je nutn? ji zmapovat nejm?n? dv?ma relacemi - jednu pro ?seky s pouze ?erven?m zna?en?m a jednu pro ?seky s ?erveno-?lut?m zna?en?m. Osobn? to v?ak mapuji t?emi relacemi - ?erven? ?sek - ?erveno-?lut? ?sek - ?erven? ?sek. V map? se ji? rendruj? rozcestn?ky domluven?m symbolem. Zat?m pou??v?m pro dan? pravidlo tag amenity=signpost, ale v?imnul jsem si, ?e se i hojn? pou??v? information=guidepost. Co se m? tedy pou??vat spr?vn?? Podle [2] prvn? varianta. Na serveru ji? b??? mod_tile a automatick? aktualizace s denn?m intervalem. Bohu?el v?kon serveru opravdu nedosta?uje pro plnohodnotn? vykreslov?n? [3], a tak jsem pro ??ely n?hledu editac? p?idal i overlay vrstvu [4], kde jsou pouze zna?ky. Ta se vykresluje o pozn?n? rychleji. Pokud mo?no pou??vejte pouze tuto vrstvu a plnou jen v nutn?ch p??padech. Aktualizace se d?j? z downloads.geofabrik.de, tak?e by m?ly b?t zpo?d?ny oproti OSM serveru o dva dny, ale zat?m jsem si to je?t? neov??il. Vrstvy SQ a HQ jsou nad?le aktualizov?ny ru?n? a nepravideln?. A jako v?dy: N?m?ty, rady a p?ipom?nky jsou samoz?ejm? v?t?ny! [1] - http://opentrackmap.no-ip.org [2] - http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features [3] - http://opentrackmap.no-ip.org/default/ [4] - http://opentrackmap.no-ip.org/tracks/ -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

5.8.2009 10:24:46 (#81)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Jo a je?t? jsem zapom?l poznamenat, ?e vzledem k pr?hlednosti vykreslen?ch stezek je vhodn? tagovat zna?ky bu? pomoc? tag? p??mo nebo pomoc? relac?, ale ne oboje. -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

5.8.2009 10:33:41 (#82)
gravatar

Jiri Klement

<jiri.klement at gmail.com>
140
Ahoj, moc nechapu to mapovani pomoci relaci. Kdyz mam cervenou a zlutou stezku, ktere vedou castecne vedle sebe, tak by prece meli byt pouze dve relace - jedna pro cervenou a druha pro zlutou stezku. Nektere cesty proste budou ve vice nez jedne relaci. Jestli je problem tohle vykreslit, tak muzes pouzit [1], kde se kazdy den generuji stezky s odstranenimy relacemi. Nerozlisuju normalni a naucne stezky, ale pokud by byl zajem, tak to muzu dodelat. [1] http://openstreetmap.cz/kct.osm 2009/8/5 Radek Barto? <blackhex at post.cz>: zobrazit citaci
> Jo a je?t? jsem zapom?l poznamenat, ?e vzledem k pr?hlednosti vykreslen?ch > stezek je vhodn? tagovat zna?ky bu? ?pomoc? tag? p??mo nebo pomoc? relac?, ale > ne oboje. > > -- > Ing. Radek Barto? > > Faculty of Information Technology > Department of Computer Graphics and Multimedia > Brno University of Technology > > E-mail: blackhex at post.cz > Web: http://blackhex.no-ip.org > Jabber: blackhex at jabber.cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

5.8.2009 10:47:44 (#83)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne st?eda 05 Srpen 2009 10:33:41 Jiri Klement napsal(a): zobrazit citaci
> moc nechapu to mapovani pomoci relaci. Kdyz mam cervenou a zlutou > stezku, ktere vedou castecne vedle sebe, tak by prece meli byt pouze > dve relace - jedna pro cervenou a druha pro zlutou stezku. Nektere > cesty proste budou ve vice nez jedne relaci.
No takhle by to m?lo b?t spr?vn? z pohledu mapov?n?. zobrazit citaci
> Jestli je problem tohle > vykreslit, tak muzes pouzit [1], kde se kazdy den generuji stezky s > odstranenimy relacemi. Nerozlisuju normalni a naucne stezky, ale pokud > by byl zajem, tak to muzu dodelat. > [1] http://openstreetmap.cz/kct.osm
Z pohledu vykreslov?n? je pr?v? tento zp?sob celkem probl?m. Pou??t kct.osm by bylo ?e?en?. Nicm?n? lep?? by bylo, kdyby ?lo n?jak?m skriptem p?ev?st stezky tagovan? bez relac? na relace, rozsekat relace na relace o jedn? barv?, tak jak jsem to popsal v ?vodn?m e-mailu a pak naimportovat pouze tyto relace do DB a vykreslit. Zabr?nilo by se tak drobn?m artefakt?m p?i vykreslov?n? jednotliv?ch segment?. ??m jste kct.osm vytvo?il? ?e bych si podobn? vytvo?il extrakt zna?ek speci?ln? pro moje ??ely. -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

5.8.2009 10:56:37 (#84)
gravatar

Jiri Klement

<jiri.klement at gmail.com>
140
zobrazit citaci
> Z pohledu vykreslov?n? je pr?v? tento zp?sob celkem probl?m. Pou??t kct.osm by > bylo ?e?en?. Nicm?n? lep?? by bylo, kdyby ?lo n?jak?m skriptem p?ev?st stezky > tagovan? bez relac? na relace, rozsekat relace na relace o jedn? barv?, tak > jak jsem to popsal v ?vodn?m e-mailu a pak naimportovat pouze tyto relace do > DB a vykreslit. Zabr?nilo by se tak drobn?m artefakt?m p?i vykreslov?n? > jednotliv?ch segment?. > > ??m jste kct.osm vytvo?il? ?e bych si podobn? vytvo?il extrakt zna?ek > speci?ln? pro moje ??ely.
Je to kombinace osmosis a XSLT transformaci. Vecer ti to poslu.

5.8.2009 11:53:13 (#85)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at openstreetmap.cz>
346 8449
2009/8/5 Radek Barto? <blackhex at post.cz>: zobrazit citaci
> Zdrav?m v?echny. > > V map? se ji? rendruj? rozcestn?ky domluven?m symbolem. Zat?m pou??v?m pro > dan? pravidlo tag amenity=signpost, ale v?imnul jsem si, ?e se i hojn? pou??v? > information=guidepost. Co se m? tedy pou??vat spr?vn?? Podle [2] prvn? > varianta.
jednoznacne information=guidepost, doplnil bych zobrazovani information=board a information=map. Mapuji pouze timto stylem. ten symbol rozcestniku je dost hnusny, pouzil bych to co je v josm a co mam ja na openstreetmap.cz, tj. symbolizovany rozcestnik. viz. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Proposed_features/information zobrazit citaci
> -- > Ing. Radek Barto? > > Faculty of Information Technology > Department of Computer Graphics and Multimedia > Brno University of Technology > > E-mail: blackhex at post.cz > Web: http://blackhex.no-ip.org > Jabber: blackhex at jabber.cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- Michal Gr?zl http://walley.org

5.8.2009 11:56:22 (#86)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at openstreetmap.cz>
346 8449
2009/8/5 Radek Barto? <blackhex at post.cz>: zobrazit citaci
> Zdrav?m v?echny. > > Od posledn?ho vl?kna jsem na serveru provedl n?kolik zm?n. Prvn? je zm?na > adresy serveru na [1]. >
jeste me tak napadlo jestli nechces domenu misto toho no-ip treba openstreetmap.cz? Teda samozrejme pokud mas staticky ip. -- Michal Gr?zl http://walley.org

5.8.2009 11:58:15 (#87)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
zobrazit citaci
> ten symbol rozcestniku je dost hnusny, pouzil bych to co je v josm a > co mam ja na openstreetmap.cz, tj. symbolizovany rozcestnik.
No m? se ten symbol taky zrovna nel?b?, ale v minul?m vl?kn? byla dohoda, ?e je to sv?m zp?sobem standard. -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

5.8.2009 12:04:47 (#88)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne st?eda 05 Srpen 2009 11:56:22 Michal Gr?zl napsal(a): zobrazit citaci
> 2009/8/5 Radek Barto? <blackhex at post.cz>: > > Zdrav?m v?echny. > > > > Od posledn?ho vl?kna jsem na serveru provedl n?kolik zm?n. Prvn? je zm?na > > adresy serveru na [1]. > > jeste me tak napadlo jestli nechces domenu misto toho no-ip treba > openstreetmap.cz? Teda samozrejme pokud mas staticky ip.
No nev?m jestli by opentrackmap.openstreetmap.cz bylo p??jemn?j?? ne? opentrackmap.no-ip.org. Je?t? tak mo?n? tracks.openstreetmap.cz. Ky?tak m??e? p?idat alias. IP statick? je, ale ?asem se samoz?ejm? m??e zm?nit. Ka?dop?dn? d?ky za nab?dku. -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

5.8.2009 12:25:52 (#89)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at openstreetmap.cz>
346 8449
2009/8/5 Radek Barto? <blackhex at post.cz>: zobrazit citaci
> Dne st?eda 05 Srpen 2009 11:56:22 Michal Gr?zl napsal(a): >> 2009/8/5 Radek Barto? <blackhex at post.cz>: >> > Zdrav?m v?echny. >> > >> > Od posledn?ho vl?kna jsem na serveru provedl n?kolik zm?n. Prvn? je zm?na >> > adresy serveru na [1]. >> >> jeste me tak napadlo jestli nechces domenu misto toho no-ip treba >> openstreetmap.cz? Teda samozrejme pokud mas staticky ip. > > No nev?m jestli by opentrackmap.openstreetmap.cz bylo p??jemn?j?? ne? > opentrackmap.no-ip.org. Je?t? tak mo?n? tracks.openstreetmap.cz. Ky?tak m??e? > p?idat alias. IP statick? je, ale ?asem se samoz?ejm? m??e zm?nit. Ka?dop?dn? > d?ky za nab?dku. > > -- > Ing. Radek Barto? >
no pridal sem to tam, jako cname na opentrackmap.no-ip.org.. -- Michal Gr?zl http://walley.org

5.8.2009 01:24:46 (#90)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
550
Dne St 5. srpna 2009 Michal Gr?zl napsal(a): zobrazit citaci
> ten symbol rozcestniku je dost hnusny, pouzil bych to co je v josm a > co mam ja na openstreetmap.cz, tj. symbolizovany rozcestnik.
jo, a symbol k???e s kole?kem je dost hnusn?, v?bec se mi nel?b?, od te?ka si na svoji mapu budu kreslit kostel jako ?estic?pou hv?zdi?ku, ta bude hez??, to se mi l?b? a jd?te do h?je s t?m, ?e nev?te, co to znamen?, ?e se to ji? des?tky let jinde kresl? jinak, to je moje mapa, bu?te r?di, ?e v?m ji d?v?m k pou?it?, jestli se v?m nel?b? moje hv?zdi?ka, tak si ud?lejte mapu vlastn?, ka?d? toti? ur?it? m? tolik voln?ho ?asu a prost?edk?, aby si to rozb?hnul s?m pro sebe, a v?bec ho nem??e mrzet, ?e n?kdo jin? nad v?sledky jeho pr?ce (resp. pr?ce v?ech) stav? projekt jen pro sebe m?sto toho, aby spolupracoval zp?tky :-p K.

6.8.2009 08:13:42 (#91)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at openstreetmap.cz>
346 8449
2009/8/5 Karel Voln? <kavol at seznam.cz>: zobrazit citaci
> Dne St 5. srpna 2009 Michal Gr?zl napsal(a): >> ten symbol rozcestniku je dost hnusny, ?pouzil bych to co je v josm a >> co mam ja na openstreetmap.cz, tj. symbolizovany rozcestnik. > > jo, a symbol k???e s kole?kem je dost hnusn?, v?bec se mi nel?b?, od te?ka si > na svoji mapu budu kreslit kostel jako ?estic?pou hv?zdi?ku, ta bude hez??, to > se mi l?b?
pravda, ovsem ta hvezda se spis pouzije na synagogu ne (nevim kolik tech cipu ma mit)?:) zobrazit citaci
> a jd?te do h?je s t?m, ?e nev?te, co to znamen?, ?e se to ji? des?tky let > jinde kresl? jinak, to je moje mapa, bu?te r?di, ?e v?m ji d?v?m k pou?it?, > jestli se v?m nel?b? moje hv?zdi?ka, tak si ud?lejte mapu vlastn?, ka?d? toti? > ur?it? m? tolik voln?ho ?asu a prost?edk?, aby si to rozb?hnul s?m pro sebe, a > v?bec ho nem??e mrzet, ?e n?kdo jin? nad v?sledky jeho pr?ce (resp. pr?ce > v?ech) stav? projekt jen pro sebe m?sto toho, aby spolupracoval zp?tky > > :-p
moje rec!:) zobrazit citaci
> K. >
-- Michal Gr?zl http://walley.org

« zpět na výpis měsíce