« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Nápad na jednodušší kreslení budov

Vlákno 2.5. - 14.5.2009, počet zpráv: 17


2.5.2009 09:47:39 (#1)
gravatar

Petr Schonmann

<PSBOX at seznam.cz>
96
Zdrav?m, Moment?ln? jsem se rozhodl kreslit bar??ky z Katastrof?ln?ch map. Napadlo m?, jestli by JOSM, pota?mo n?jak? plugin nedok?zal ud?lat to, ?emu se ??k? v kreslen? v?pl?. Pot? by hranice v?pln? byly ozna?eny jako way a p?i?azen tag building=yes, ?i p??padn? si naklik?m s?m. Je to takov? idea, nev?m zda by to ?lo, propojit WMS s datovou vrstvu JOSM, nejsem program?tor tak?e by m? to zaj?malo, docela by to uleh?ilo pr?ci. Bar??ek na jedno kliknut? :D ---- S pozdravem Mail: psbox at seznam.cz http://fatbozz.towerofglass.net/v2/

2.5.2009 01:52:28 (#2)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Dobr? den, ned?vno jsem tak? za?al dopl?ovat do mapy tvar budov. N?pad jsem m?l podobn?, ale pom?rn? prozat?m jsem ho zavrhl. Program by jednak musel poznat, ?e ?adov? domy maj? spole?nou st?nu a obrysy obou soused?c?ch dom? k sob? "p?irazit". Krom? toto map? v katastr?ln? map? ka?d? druh? d?m p?es sebe ??ru, kter? ho rozd?luje na 2 samostatn? oblasti. Program by musel poznat, ?e ob? oblasti ve skute?nosti tvo?? jeden d?m... Zkr?tka mi to p?ijde jako dost pr?ce, zejm?na pak s dolad?n?m algoritmu tak, aby opravdu fungoval. Ale mo?n? by z toho byla hezk? pr?ce pro studenty, t?eba bakal??ka. Neu??te n?hodou n?kdo na ?kole, kde by se podobn? t?ma dalo zadat? Pokud by se oba dva probl?my nechaly na ru?n? ?pravu u?ivatelem, bylo by ke zv??en?, zda nen? rychlej?? d?m prost? "naklikat" ru?n?. Nicm?n? v sou?asn? sob? chyst?m na v?pomoc s budovami a adresami plugin do JOSM. Nebude sice budovy automaticky rozpozn?vat, zato bude obsahovat p?r drobn?ch pom?cek na ?pravu polygon? budov a krom? toho n?co jako "valid?tor" adres. V sou?asn? dob? je plugin v t?m?? nepou?iteln? verzi, ale mo?n? bych mohl o tomto v?kendu dokon?it prvn? alfa-verzi. S pozdravem, Radek ?ernoch Petr Schonmann p??e v So 02. 05. 2009 v 09:47 +0200: zobrazit citaci
> Zdrav?m, > > Moment?ln? jsem se rozhodl kreslit bar??ky z Katastrof?ln?ch map. Napadlo m?, jestli by JOSM, pota?mo n?jak? plugin nedok?zal ud?lat to, ?emu se ??k? v kreslen? v?pl?. Pot? by hranice v?pln? byly ozna?eny jako way a p?i?azen tag building=yes, ?i p??padn? si naklik?m s?m. Je to takov? idea, nev?m zda by to ?lo, propojit WMS s datovou vrstvu JOSM, nejsem program?tor tak?e by m? to zaj?malo, docela by to uleh?ilo pr?ci. Bar??ek na jedno kliknut? :D > > > ---- > S pozdravem > Mail: psbox at seznam.cz > http://fatbozz.towerofglass.net/v2/

2.5.2009 04:10:21 (#3)
gravatar

Martin Landa

<landa.martin at gmail.com>
92
Zdravim, 2009/5/2 Radomir Cernoch <radomir.cernoch at gmail.com>: zobrazit citaci
> ned?vno jsem tak? za?al dopl?ovat do mapy tvar budov. N?pad jsem m?l > podobn?, ale pom?rn? prozat?m jsem ho zavrhl. Program by jednak musel > poznat, ?e ?adov? domy maj? spole?nou st?nu a obrysy obou soused?c?ch > dom? k sob? "p?irazit". Krom? toto map? v katastr?ln? map? ka?d? druh? > d?m p?es sebe ??ru, kter? ho rozd?luje na 2 samostatn? oblasti. Program > by musel poznat, ?e ob? oblasti ve skute?nosti tvo?? jeden d?m... > > Zkr?tka mi to p?ijde jako dost pr?ce, zejm?na pak s dolad?n?m algoritmu > tak, aby opravdu fungoval. Ale mo?n? by z toho byla hezk? pr?ce pro > studenty, t?eba bakal??ka. Neu??te n?hodou n?kdo na ?kole, kde by se > podobn? t?ma dalo zadat?
podobne tema muzu vypsat u nas na FSV, CVUT, obor Geoinformatika [1]. Resp. rad bych vypsal vice temat souvisejicich s OSM --- mate nejake dalsi konkretni tipy? Martin [1] http://gama.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/K153_-_Vypsan%C3%A1_t%C3%A9mata_diplomov%C3%BDch_prac%C3%AD#Ing._Martin_Landa -- Martin Landa <landa.martin gmail.com> * http://gama.fsv.cvut.cz/~landa

2.5.2009 06:29:52 (#4)
gravatar

Petr Schonmann

<PSBOX at seznam.cz>
96
Na http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GSoC_Applications_2009 jsou t?mata, kter? byla navrhnuta na Google Summer of code, bylo jich vybran?ch jen 6, zbytek si m??ou rozebrat studenti. Osobn? jsem pro n?vrh syst?mu pro spr?vu Tag? a n?sledn? export xml, je? by mohli vyu??vat editory Neu??te n?hodou n?kdo na ?kole, kde by se zobrazit citaci
> > podobn? t?ma dalo zadat? > > podobne tema muzu vypsat u nas na FSV, CVUT, obor Geoinformatika [1]. > Resp. rad bych vypsal vice temat souvisejicich s OSM --- mate nejake > dalsi konkretni tipy? > > Martin > > [1] > http://gama.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/K153_-_Vypsan%C3%A1_t%C3%A9mata_diplomov%C3%BDch_prac%C3%AD#Ing._Martin_Landa > > -- > Martin Landa <landa.martin gmail.com> * http://gama.fsv.cvut.cz/~landa

3.5.2009 01:41:06 (#5)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Martin Landa p??e v So 02. 05. 2009 v 16:10 +0200: zobrazit citaci
> podobne tema muzu vypsat u nas na FSV, CVUT, obor Geoinformatika [1]. > Resp. rad bych vypsal vice temat souvisejicich s OSM --- mate nejake > dalsi konkretni tipy?
M?m takovou my?lenku, k jej?? implementaci se asi hned tak nedostanu, a nikde jsem j? jako open source implementovanou nevid?l: Heuristick? anal?za GPS log? Vstupem by byly: - GPS z?znamy - OSM data - popisy heuristik (jak vypad? cesta p??ky, vlakem, autem, autobusem,...) V?stupy by byly: - slovn? itiner?? (popis cesty slovy - rozpozn?n? dopravn?ho prost?edku a voliteln? hloubka v?stupu - podle po?adavku nap?. ??sla hromadn? dopravy nebo jm?na ulic nebo m?st, kudy se jelo, informace o m?stech, kde se st?lo a ?ekalo, adresy, kter? byly nav?t?veny) - inteligentn? rozd?len? logu (zde se ?lo p??ky, zde se jelo MHD, zde se jelo autem, zde se st?lo, zde se let?lo, zde log chyb? od jedn? stanice metra k druh? => jelo se asi metrem) - anal?za nad v??e uveden?m (cesta trasou a-b-c je v pr?m?ru o 10 minut krat??, ne? a-d-c, pr?m?rn? cestovn? rychlost mezi a a b je 20km/h). - zp?tn? n?vrhy dopln?n? OSM dat z hromadn?ch vstup? (zde se jelo autem 20?, v OSM nic nen? => je tam silnice, jelo se tudy 50? jedn?m sm?rem, nikdy obr?cen?m => asi je jednosm?rn?, v tomto m?st? jsou v?echny logy 30m vedle silnice => silnice je v OSM z?ejm? o trochu vedle). - korekce v?rohodnosti (tento GPS log obsahuje jinou nadmo?skou v??ku ne? v?echny ostatn? z tohoto m?sta => data jsou nespolehliv?). Dovedu si p?edstavit spoustu vyu?it? takov? aplikace, od digit?ln?ho den??ku a? ke spedi?n? slu?b?. ________________________________________________________________________ Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

3.5.2009 11:24:32 (#6)
gravatar

Pavel Kovář

<fox at vsetin.org>
56
A je?t? pomoc? OCR rozpoznat ??slo popisn? objektu jsou to jenom ??sla s pevn? dan?m fontem fungovat by to mohlo dost p?esn?. Kdybych tak um?l po??dn? programovat... =============================== Sat, 02 May 2009 09:47:39 +0200 (CEST) Petr Schonmann <PSBOX at seznam.cz> napsal: zobrazit citaci
> Zdrav?m, > > Moment?ln? jsem se rozhodl kreslit bar??ky z Katastrof?ln?ch map. Napadlo m?, jestli by JOSM, pota?mo n?jak? plugin nedok?zal ud?lat to, ?emu se ??k? v kreslen? v?pl?. Pot? by hranice v?pln? byly ozna?eny jako way a p?i?azen tag building=yes, ?i p??padn? si naklik?m s?m. Je to takov? idea, nev?m zda by to ?lo, propojit WMS s datovou vrstvu JOSM, nejsem program?tor tak?e by m? to zaj?malo, docela by to uleh?ilo pr?ci. Bar??ek na jedno kliknut? :D > > > ---- > S pozdravem > Mail: psbox at seznam.cz > http://fatbozz.towerofglass.net/v2/ > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
S pozdravem Pavel Kov??

3.5.2009 12:57:00 (#7)
gravatar

Radomír Černoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Dobr? den, mysl?te ?. 11? Pr?v? u n?j si nejsem jist?, jestli vol? dobr? p??stup. OSM wikipedie se toti? chyst? na p?echod na Semantic MediaWiki. Jej? export pak bude obsahovat v?echny informace o povolen?ch kombinac?ch tag? -- jen?e zapan? v OWL? ontologii. Bylo by tedy zbyte?n? vyr?b?t dal?? form?t... Jinak n?pad unifikovat mno?stv? kombinac? r?zn?ch tag? je dobr?. Jen si mysl?m, ?e by se m? zvolit jinou technologii. S pozdravem, Radek ?ernoch 2009/5/2 Petr Schonmann <PSBOX at seznam.cz>: zobrazit citaci
> Na http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GSoC_Applications_2009 jsou t?mata, kter? byla navrhnuta na Google Summer of code, bylo jich vybran?ch jen 6, zbytek si m??ou rozebrat studenti. > Osobn? jsem pro n?vrh syst?mu pro spr?vu Tag? a n?sledn? export xml, je? by mohli vyu??vat editory

3.5.2009 02:03:45 (#8)
gravatar

Petr Schonmann

<PSBOX at seznam.cz>
96
Ano, jedn? se o bod 11. Sp??e bych byl ale rad?i za n?jakou web aplikaci, u?ivatelsky p??v?tivou(AJAX), kter? by obsahovala komplexn? spr?vu od n?vrhu zna?ky, voting s vyj?d?en?m pro? ano/ne, editaci parametr?/tag?, mo?nost ke zm?n?m se vyjad?ovat. Takov? "Setup Wizard" pro tagy, aby se nic nevynechalo. Notifikace o tom, ?e skon?ilo hlasov?n? (+14dn?). Zna?ky by se mohli tahat z tagwatche (suggestion to create new tag) a o nich t?eba hlasovat, pokud by po?et tag? ji? v planet.osm byl v?t?? ne? x, zobrazit citaci
> Dobr? den, > > mysl?te ?. 11? Pr?v? u n?j si nejsem jist?, jestli vol? dobr? p??stup. > OSM wikipedie se toti? chyst? na p?echod na Semantic MediaWiki. Jej? > export pak bude obsahovat v?echny informace o povolen?ch kombinac?ch > tag? -- jen?e zapan? v OWL? ontologii. Bylo by tedy zbyte?n? vyr?b?t > dal?? form?t... > > Jinak n?pad unifikovat mno?stv? kombinac? r?zn?ch tag? je dobr?. Jen > si mysl?m, ?e by se m? zvolit jinou technologii. > > S pozdravem, > Radek ?ernoch > > 2009/5/2 Petr Schonmann <PSBOX at seznam.cz>: > > Na http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GSoC_Applications_2009 jsou t?mata, > kter? byla navrhnuta na Google Summer of code, bylo jich vybran?ch jen 6, zbytek > si m??ou rozebrat studenti. > > Osobn? jsem pro n?vrh syst?mu pro spr?vu Tag? a n?sledn? export xml, je? by > mohli vyu??vat editory >

3.5.2009 02:03:50 (#9)
gravatar

Petr Schonmann

<PSBOX at seznam.cz>
96
Ano, jedn? se o bod 11. Sp??e bych byl ale rad?i za n?jakou web aplikaci, u?ivatelsky p??v?tivou(AJAX), kter? by obsahovala komplexn? spr?vu od n?vrhu zna?ky, voting s vyj?d?en?m pro? ano/ne, editaci parametr?/tag?, mo?nost ke zm?n?m se vyjad?ovat. Takov? "Setup Wizard" pro tagy, aby se nic nevynechalo. Notifikace o tom, ?e skon?ilo hlasov?n? (+14dn?). Zna?ky by se mohli tahat z tagwatche (suggestion to create new tag) a o nich t?eba hlasovat, pokud by po?et tag? ji? v planet.osm byl v?t?? ne? x, zobrazit citaci
> Dobr? den, > > mysl?te ?. 11? Pr?v? u n?j si nejsem jist?, jestli vol? dobr? p??stup. > OSM wikipedie se toti? chyst? na p?echod na Semantic MediaWiki. Jej? > export pak bude obsahovat v?echny informace o povolen?ch kombinac?ch > tag? -- jen?e zapan? v OWL? ontologii. Bylo by tedy zbyte?n? vyr?b?t > dal?? form?t... > > Jinak n?pad unifikovat mno?stv? kombinac? r?zn?ch tag? je dobr?. Jen > si mysl?m, ?e by se m? zvolit jinou technologii. > > S pozdravem, > Radek ?ernoch > > 2009/5/2 Petr Schonmann &lt;<a href="mailto:PSBOX at seznam.cz">PSBOX at seznam.cz</a>>: > > Na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GSoC_Applications_2009">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GSoC_Applications_2009</a> jsou t?mata, > kter? byla navrhnuta na Google Summer of code, bylo jich vybran?ch jen 6, zbytek > si m??ou rozebrat studenti. > > Osobn? jsem pro n?vrh syst?mu pro spr?vu Tag? a n?sledn? export xml, je? by > mohli vyu??vat editory >

5.5.2009 09:48:22 (#10)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1048 1226
On Sat 2009-05-02 16:10:21, Martin Landa wrote: zobrazit citaci
> Zdravim, > > 2009/5/2 Radomir Cernoch <radomir.cernoch at gmail.com>: > > ned?vno jsem tak? za?al dopl?ovat do mapy tvar budov. N?pad jsem m?l > > podobn?, ale pom?rn? prozat?m jsem ho zavrhl. Program by jednak musel > > poznat, ?e ?adov? domy maj? spole?nou st?nu a obrysy obou soused?c?ch > > dom? k sob? "p?irazit". Krom? toto map? v katastr?ln? map? ka?d? druh? > > d?m p?es sebe ??ru, kter? ho rozd?luje na 2 samostatn? oblasti. Program > > by musel poznat, ?e ob? oblasti ve skute?nosti tvo?? jeden d?m... > > > > Zkr?tka mi to p?ijde jako dost pr?ce, zejm?na pak s dolad?n?m algoritmu > > tak, aby opravdu fungoval. Ale mo?n? by z toho byla hezk? pr?ce pro > > studenty, t?eba bakal??ka. Neu??te n?hodou n?kdo na ?kole, kde by se > > podobn? t?ma dalo zadat? > > podobne tema muzu vypsat u nas na FSV, CVUT, obor Geoinformatika [1]. > Resp. rad bych vypsal vice temat souvisejicich s OSM --- mate nejake > dalsi konkretni tipy? > > Martin > > [1] http://gama.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/K153_-_Vypsan%C3%A1_t%C3%A9mata_diplomov%C3%BDch_prac%C3%AD#Ing._Martin_Landa >
-- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

5.5.2009 10:12:19 (#11)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1048 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> > ned?vno jsem tak? za?al dopl?ovat do mapy tvar budov. N?pad jsem m?l > > podobn?, ale pom?rn? prozat?m jsem ho zavrhl. Program by jednak musel > > poznat, ?e ?adov? domy maj? spole?nou st?nu a obrysy obou soused?c?ch > > dom? k sob? "p?irazit". Krom? toto map? v katastr?ln? map? ka?d? druh? > > d?m p?es sebe ??ru, kter? ho rozd?luje na 2 samostatn? oblasti. Program > > by musel poznat, ?e ob? oblasti ve skute?nosti tvo?? jeden d?m... > > > > Zkr?tka mi to p?ijde jako dost pr?ce, zejm?na pak s dolad?n?m algoritmu > > tak, aby opravdu fungoval. Ale mo?n? by z toho byla hezk? pr?ce pro > > studenty, t?eba bakal??ka. Neu??te n?hodou n?kdo na ?kole, kde by se > > podobn? t?ma dalo zadat? > > podobne tema muzu vypsat u nas na FSV, CVUT, obor Geoinformatika [1]. > Resp. rad bych vypsal vice temat souvisejicich s OSM --- mate nejake > dalsi konkretni tipy?
No, me porad jeste chybi slusna (a rychla!) prohlizecka mapy. Pak by se samozrejme hodila navigace do auta (ale to je mozna prilis prace na jednu diplomku? -- slo by to rozdelit na casti) a me by se libila navigace s pouzitim mhd (teda ted jsem to naucil navit, ale udelat to dobre). Jinak... na mff 'vedu' projekt ktery pridava do qgisu podporu osm. Za mesic -- mesic a pul budem potrebovat nejake testery... Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

5.5.2009 10:49:59 (#12)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1048 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> > > ned?vno jsem tak? za?al dopl?ovat do mapy tvar budov. N?pad jsem m?l > > > podobn?, ale pom?rn? prozat?m jsem ho zavrhl. Program by jednak musel > > > poznat, ?e ?adov? domy maj? spole?nou st?nu a obrysy obou soused?c?ch > > > dom? k sob? "p?irazit". Krom? toto map? v katastr?ln? map? ka?d? druh? > > > d?m p?es sebe ??ru, kter? ho rozd?luje na 2 samostatn? oblasti. Program > > > by musel poznat, ?e ob? oblasti ve skute?nosti tvo?? jeden d?m... > > > > > > Zkr?tka mi to p?ijde jako dost pr?ce, zejm?na pak s dolad?n?m algoritmu > > > tak, aby opravdu fungoval. Ale mo?n? by z toho byla hezk? pr?ce pro > > > studenty, t?eba bakal??ka. Neu??te n?hodou n?kdo na ?kole, kde by se > > > podobn? t?ma dalo zadat? > > > > podobne tema muzu vypsat u nas na FSV, CVUT, obor Geoinformatika [1]. > > Resp. rad bych vypsal vice temat souvisejicich s OSM --- mate nejake > > dalsi konkretni tipy? > > No, me porad jeste chybi slusna (a rychla!) prohlizecka mapy. > > Pak by se samozrejme hodila navigace do auta (ale to je mozna prilis > prace na jednu diplomku? -- slo by to rozdelit na casti) a me by se > libila navigace s pouzitim mhd (teda ted jsem to naucil navit, ale > udelat to dobre).
A vlastne... pak by se taky hodila turisticka navigace ve stylu starsich garminu... s vektorovymi osm mapami. Jakysi pokus o to byl projekt magex na mff, ale... ten neni uplne pouzitelny (a platforma je j2me). Existuje tangogps, ale ten zas dost veci neumi. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

5.5.2009 10:58:29 (#13)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Tue, 05 May 2009 22:49:59 +0200, Pavel Machek <pavel at ucw.cz> wrote: J? pou??v?m Gpsmid a velmi mi vyhovuje. Teda zat?m nepodporuje relace a dal?? (to by taky mohl b?t n?m?t na n?jakou pr?ci), tak?e defakto nepodporuje turistick? trasy. Platforma je taky j2me, ale je to nejlep?? program pro j2me, kter? jsem vid?l. zobrazit citaci
> A vlastne... pak by se taky hodila turisticka navigace ve stylu > starsich garminu... s vektorovymi osm mapami. Jakysi pokus o to byl > projekt magex na mff, ale... ten neni uplne pouzitelny (a platforma je > j2me). > Existuje tangogps, ale ten zas dost veci neumi. > Pavel
-- Petr Dlouh?

5.5.2009 10:59:52 (#14)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
On 05/05/2009, Pavel Machek <pavel at ucw.cz> wrote: zobrazit citaci
> Ahoj! > > > > ned?vno jsem tak? za?al dopl?ovat do mapy tvar budov. N?pad jsem m?l > > > podobn?, ale pom?rn? prozat?m jsem ho zavrhl. Program by jednak musel > > > poznat, ?e ?adov? domy maj? spole?nou st?nu a obrysy obou soused?c?ch > > > dom? k sob? "p?irazit". Krom? toto map? v katastr?ln? map? ka?d? druh? > > > d?m p?es sebe ??ru, kter? ho rozd?luje na 2 samostatn? oblasti. Program > > > by musel poznat, ?e ob? oblasti ve skute?nosti tvo?? jeden d?m...
Mozna udelat ne automat, ale nejaky poloautomat co praci usnadni. Napr. neco co najde a zvyrazni vsechny rohy v CUZK, ty se pak daji spojovat podel car ... clovek by pak jen volil ktere useky car pridat do domu, takze jednodussi domy co nejsou rozdelene by byly na dve kliknuti (kliknout na tu caru a pak vytvorit dum), slozitejsi na vice (vybralo by se nekolik linii co tvori dum a z nich se to pak vytvorilo) Sice by to nebylo automaticky, ale pokud tim clovek stravi ctvrtinu casu, tak to je take dobre :) zobrazit citaci
> > podobne tema muzu vypsat u nas na FSV, CVUT, obor Geoinformatika [1]. > > Resp. rad bych vypsal vice temat souvisejicich s OSM --- mate nejake > > dalsi konkretni tipy? > > No, me porad jeste chybi slusna (a rychla!) prohlizecka mapy.
Neco jako PJsofti infomapa (ktera je ale komercni a jen pro windows), ale nad osm daty? To mne chybi taky. Na mobilu mam GPSmid, ktery funguje (na to ze to bezi na mobilu) slusne, ale na desktop jsem nic rozumnyho nenasel. Nedavno jsem se po necem takovym ptal na english talku, doporucili mi navit (pekny routovani a zobrazovani, ale neumi hledat a pri vetsim odzoomovani to ma bugy v zobrazeni), travelling salesman (ten jsem nejak nepochopil jak funguje), gosmore (zobrazeni by potrebovalo dost zlepsit, nektery veci to zobrazuje dost divne a nektery vubec, hledani taky neni optimalni, hledam treba "palackeho" a vyjede mi chrchel ulic u kterych neni napsany v jakym jsou meste .... ovladani lehce krkolomne, rychlost ujde), kosmos (v monu pry nejede, takze jsem ani nezkousel). Nejlepsi je asi ten gosmore, ale do idealu ma dost daleko. Zbytek bych oznacil za "spise nepouzitelne". Svyho casu jsem premyslel o tom ze bych neco takoveho napsal sam, ale vzhledem k slozitosti ukolu a jinym vecem co mam na praci bych to asi nezvladl v rozumnem case dokoncit. Mozna ze casem but nejak vylepsim navit nebo gosmore, pripadne z tech dvou vykucham nejaky kod a zkusim nad tim podstavit neco vlastniho. Kdyby se nekdo chopil formatu ( http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GSoC_Project_Ideas_2009#Advanced_file-format_for_OSM_data ) tak by tim dost veci vyresil, ale nikdo se mtoho neujal .... Je tu jeste josm-ng, kde prohlizeni je celkem rychly, ale loadovani dumpu pro celou republiku trva vecnost a sezere to dost pameti. zobrazit citaci
> Jinak... na mff 'vedu' projekt ktery pridava do qgisu podporu osm. Za > mesic -- mesic a pul budem potrebovat nejake testery...
Hmm ... pujde to pak pouzit i jako prohlizecka OSM? Ze bych se zucastnil testovani? :) Martin

5.5.2009 11:42:47 (#15)
gravatar

Petr Nejedlý

<petr at nejedli.cz>
26
MP napsal(a): zobrazit citaci
> Je tu jeste josm-ng, kde prohlizeni je celkem rychly, ale loadovani > dumpu pro celou republiku trva vecnost a sezere to dost pameti. >
Coz o to, pri testovani -ng pouzivam privatni binarni format (semanticky ekvivalentni s normalnim .osm souborem) a ten nactu pro celou CR za 15s, ale stale to je skoro 400MB dat v pameti, z nichz vetsina (2/3) je tam kvuli editaci a pro prohlizecku zbytecna. Dovedl bych si ale snadno predstavit zobecneni -ng rendereru, aby nebyl zavisly na datech v pameti a misto toho dotahoval on-demand z predindexovanych souboru na disku. Ted vpodstate takovy renderer zkousim napsat na Android, kde je ta java (a hlavne grafika) fakt pomala, tak treba z toho neco bude. -- Nenik

9.5.2009 12:26:55 (#16)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1048 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> > > podobne tema muzu vypsat u nas na FSV, CVUT, obor Geoinformatika [1]. > > > Resp. rad bych vypsal vice temat souvisejicich s OSM --- mate nejake > > > dalsi konkretni tipy? > > > > No, me porad jeste chybi slusna (a rychla!) prohlizecka mapy. > > Neco jako PJsofti infomapa (ktera je ale komercni a jen pro windows), > ale nad osm daty? To mne chybi taky. Na mobilu mam GPSmid, ktery
Jo, neco takoveho... zobrazit citaci
> funguje (na to ze to bezi na mobilu) slusne, ale na desktop jsem nic > rozumnyho nenasel. Nedavno jsem se po necem takovym ptal na english > talku, doporucili mi navit (pekny routovani a zobrazovani, ale neumi > hledat a pri vetsim odzoomovani to ma bugy v zobrazeni), travelling
Tady se ho musim zastat: hledat ulice umi (dialog destination) a bugy v zobrazeni jsou nejspis featury (mam pocit ze kdyz je nekde moc objektu, tak je proste prestane zobrazovat aby udrzel rychlost). Do navitu ted tak trochu hackuju podporu mhd. Ale na prohlizeni mapy... proste neni stavenej. Ne ze by to neslo, ale... zobrazit citaci
> Je tu jeste josm-ng, kde prohlizeni je celkem rychly, ale loadovani > dumpu pro celou republiku trva vecnost a sezere to dost pameti. > > > Jinak... na mff 'vedu' projekt ktery pridava do qgisu podporu osm. Za > > mesic -- mesic a pul budem potrebovat nejake testery... > > Hmm ... pujde to pak pouzit i jako prohlizecka OSM? Ze bych se > zucastnil testovani? :) > > Martin > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

14.5.2009 11:27:22 (#17)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1048 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> > > podobne tema muzu vypsat u nas na FSV, CVUT, obor Geoinformatika [1]. > > > Resp. rad bych vypsal vice temat souvisejicich s OSM --- mate nejake > > > dalsi konkretni tipy? > > > > No, me porad jeste chybi slusna (a rychla!) prohlizecka mapy. > > Neco jako PJsofti infomapa (ktera je ale komercni a jen pro windows), > ale nad osm daty? To mne chybi taky. Na mobilu mam GPSmid, ktery
Tak tak, neco takoveho. zobrazit citaci
> > Jinak... na mff 'vedu' projekt ktery pridava do qgisu podporu osm. Za > > mesic -- mesic a pul budem potrebovat nejake testery... > > Hmm ... pujde to pak pouzit i jako prohlizecka OSM? Ze bych se > zucastnil testovani? :)
No pouzit pujde, ale bude to zhruba podobne pohodlne jako pouzivat na prohlizeni josm :-(. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

« zpět na výpis měsíce