« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Pokryti prazskych zastavek openstreetmap

Vlákno 26.4.2009 - 30.9.2010, počet zpráv: 32


26.4.2009 12:31:33 (#1)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1048 1226
Ahoj! ...neni vubec spatne: pavel at amd:~/sf/timetab/navit$ ./statistics OpenStreetMap stations total : 747 (v okoli prahy je 747 zastavek v openstreetmap) OpenStreetMap stations bogus : 288 (288 z nich neodpovida zadnemu jmenu PID; casto jsou to vlaky). OpenStreetMap contains 38 % bogus stations Total arrivals in timetables : 1241107 Arrivals OpenStreetMap knows about : 570953 OpenStreetMap covers 46 % of arrivals (Streetmapa vi o stanicich, ktere pokryvaji 46% vsech prijezdu). Top 20 nejdulezitejsich stanic co nejsou v openstreetmap: OpenStreetmaps ignores 5025 Na Knizeci OpenStreetmaps ignores 4597 Palackeho namesti OpenStreetmaps ignores 3896 Sporilov OpenStreetmaps ignores 3804 Koh-i-noor OpenStreetmaps ignores 3698 Na Rolich OpenStreetmaps ignores 3548 Pisecna OpenStreetmaps ignores 3548 Cimicky haj OpenStreetmaps ignores 3463 Piskova OpenStreetmaps ignores 3392 Narodni divadlo OpenStreetmaps ignores 3219 Nakladove nadrazi Zizkov OpenStreetmaps ignores 3201 Prasny most OpenStreetmaps ignores 3147 Ujezd OpenStreetmaps ignores 3121 Vozovna Kobylisy OpenStreetmaps ignores 3033 Strossmayerovo namesti OpenStreetmaps ignores 2979 Pristaviste OpenStreetmaps ignores 2904 Prazsky hrad OpenStreetmaps ignores 2904 Kralovsky letohradek OpenStreetmaps ignores 2887 Dvorce OpenStreetmaps ignores 2810 Kavalirka OpenStreetmaps ignores 2729 Lazarska OpenStreetmaps ignores 2684 Na Pahorku OpenStreetmaps ignores 2591 Sidliste Lhotka OpenStreetmaps ignores 2577 Stepanska OpenStreetmaps ignores 2572 Kotlarka pavel at amd:~/sf/timetab/navit$ ...treba je nekdo prida? ;-). Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

26.4.2009 11:09:01 (#2)
gravatar

Tomáš Tichý

<t.tichy at post.cz>
150 4809
On 2009-04-26, Pavel Machek <pavel at ucw.cz> wrote: zobrazit citaci
> Ahoj! > > ...neni vubec spatne: > > pavel at amd:~/sf/timetab/navit$ ./statistics > OpenStreetMap stations total : 747 > (v okoli prahy je 747 zastavek v openstreetmap) > OpenStreetMap stations bogus : 288 > (288 z nich neodpovida zadnemu jmenu PID; casto jsou to vlaky). > OpenStreetMap contains 38 % bogus stations > Total arrivals in timetables : 1241107 > Arrivals OpenStreetMap knows about : 570953 > OpenStreetMap covers 46 % of arrivals > (Streetmapa vi o stanicich, ktere pokryvaji 46% vsech > prijezdu).
Ahoj, ty data vypadaj? zaj?mav?, odkud to je? zobrazit citaci
> > Top 20 nejdulezitejsich stanic co nejsou v openstreetmap: >
Tady bude asi n?jak? chybka ve zdroji, proto?e v?t?ina t?ch n??e uveden?ch zast?vek v OSM je. Ruku do ohn? bych za to nedal, ale pra?sk? tramvajov? zast?vky by m?ly b?t v OSM v?echny Nap?.: zobrazit citaci
> OpenStreetmaps ignores 5025 Na Knizeci
Je tam. zobrazit citaci
> OpenStreetmaps ignores 4597 Palackeho namesti
Je tam. zobrazit citaci
> OpenStreetmaps ignores 3896 Sporilov
Je tam. zobrazit citaci
> OpenStreetmaps ignores 3804 Koh-i-noor
Je tam. zobrazit citaci
> OpenStreetmaps ignores 3698 Na Rolich > OpenStreetmaps ignores 3548 Pisecna > OpenStreetmaps ignores 3548 Cimicky haj > OpenStreetmaps ignores 3463 Piskova > OpenStreetmaps ignores 3392 Narodni divadlo
Je tam. zobrazit citaci
> OpenStreetmaps ignores 3219 Nakladove nadrazi Zizkov
Je tam. zobrazit citaci
> OpenStreetmaps ignores 3201 Prasny most > OpenStreetmaps ignores 3147 Ujezd
Je tam. zobrazit citaci
> OpenStreetmaps ignores 3121 Vozovna Kobylisy
zobrazit citaci
> OpenStreetmaps ignores 3033 Strossmayerovo namesti > OpenStreetmaps ignores 2979 Pristaviste > OpenStreetmaps ignores 2904 Prazsky hrad > OpenStreetmaps ignores 2904 Kralovsky letohradek > OpenStreetmaps ignores 2887 Dvorce > OpenStreetmaps ignores 2810 Kavalirka > OpenStreetmaps ignores 2729 Lazarska > OpenStreetmaps ignores 2684 Na Pahorku > OpenStreetmaps ignores 2591 Sidliste Lhotka > OpenStreetmaps ignores 2577 Stepanska > OpenStreetmaps ignores 2572 Kotlarka > pavel at amd:~/sf/timetab/navit$ > > ...treba je nekdo prida? ;-). > > Pavel
Zbytek prov???m, a? budu na n??em rychlej??m ne? GPRS. =TT=

26.4.2009 03:06:25 (#3)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Pavel Machek p??e v Ne 26. 04. 2009 v 00:31 +0200: zobrazit citaci
> Top 20 nejdulezitejsich stanic co nejsou v openstreetmap:
zobrazit citaci
> ...treba je nekdo prida? ;-).
Mysl?m, ?e bychom se m?li dohodnout, jak zna?it jednosm?rn? zast?vky. N?vrh? bylo mnoho, ale pokud v?m, jednota zna?en? nepanuje. Bez toho mohou vzniknout probl?my p?i budouc?m routov?n?. ________________________________________________________________________ Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

26.4.2009 04:41:41 (#4)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Sun, 26 Apr 2009 15:06:25 +0200, Stanislav Brabec <utx at penguin.cz> wrote: Mysl?m, ?e jednosm?rnost ze zast?vky d?l? a? to, ?e zast?vkou jezd? v?echny linky jen jedn?m sm?rem. Tak?e sta?? zmapovat MHD linky a t?m bude ur?eno, jak? sm?r zast?vky maj?. Na wiki (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation:route) je pops?n zp?sob, jak p?i?adit jednosm?rn? zast?vky k tras?m linek. Nap??klad na lince busu 131 tak jsou n?kter? zast?vky ud?l?ny. Pro routov?n?, kter? by umo?nilo vyu??t MHD je stejn? nutn? linky zmapovat. zobrazit citaci
> Pavel Machek p??e v Ne 26. 04. 2009 v 00:31 +0200: > >> Top 20 nejdulezitejsich stanic co nejsou v openstreetmap: > >> ...treba je nekdo prida? ;-). > > Mysl?m, ?e bychom se m?li dohodnout, jak zna?it jednosm?rn? zast?vky. > N?vrh? bylo mnoho, ale pokud v?m, jednota zna?en? nepanuje. Bez toho > mohou vzniknout probl?my p?i budouc?m routov?n?. > > > ________________________________________________________________________ > Stanislav Brabec > http://www.penguin.cz/~utx > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

26.4.2009 07:34:30 (#5)
gravatar

Tomáš Tichý

<t.tichy at post.cz>
150 4809
Dovolil bych si m?rn? nesouhlasit, proto?e jednosm?rnost zast?vky je fyzick? vlastnost kter? je viditeln? v ter?nu - zjednodu?en? ?e?eno je ty?ka s j?zdn?m ??dem jen na jedn? stran? silnice - a to je to, co v OSM p?edev??m mapujeme. V OSM existuj? dneska n?sleduj?c? p??stupy: 1. Um?stit node bus_stop do m?sta kde je ty?ka, tzn. mimo way silnice. Je to nejrychlej?? ale ne ?pln? ko?er z hlediska datov?ho modelu - v n?kter?ch p??padech nelze jednodu?e ??ct, kde na silnici bus zastav?. Tento zp?sob pou??vaj? tak? mapy.cz. S dne?n? podporou renderer? je to tak? jedin? zp?sob, kter? umo?n? rozli?it sm?r zast?vky na map?. 2. Um?stit node bus_stop do waye silnice, do m?sta ty?ky um?stit node highway=platform a spojit je pomoc? relace stoparea, (type=site, site=stoparea) viz http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/unified_stoparea. V?hoda tohoto p??stupu je lep?? reprezentace topologie a logick?ch vazeb zast?vky, projev? se zejm?na u rozs?hlej??ch termin?l?. Nev?hoda je v?t?? pracnost p?i dne?n? podpo?e editor?. 3. Um?stit node bus_stop do waye silnice a o jednosm?rnost se nestarat, nebo ji ?e?it obskurn?mi tagy typu direction=west.... J? jsem pro pou??v?n? zp?sobu 2., eventulen? 1. (kter? je sice s 2. nekompatibiln?, ale v budoucnu na n?j lehce p?evoditeln?). Zp?sob 3. bych nepou??val, proto?e jednosm?rnost zast?vek ne?e?? konzistentn?. Mimochodem, kdyby to n?kdo nezaregistroval, p?id?v?m dva odkazy na mapy, kde je mo?n? prohl??et linky (nejen) MHD v OSM: http://www.?pnvkarte.de/ http://www.openstreetbrowser.org/ vrstva Transportation =TT= 2009/4/26 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> On Sun, 26 Apr 2009 15:06:25 +0200, Stanislav Brabec <utx at penguin.cz> wrote: > > Mysl?m, ?e jednosm?rnost ze zast?vky d?l? a? to, ?e zast?vkou jezd? v?echny linky jen jedn?m sm?rem. Tak?e sta?? zmapovat MHD linky a t?m bude ur?eno, jak? sm?r zast?vky maj?. Na wiki (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation:route) je pops?n zp?sob, jak p?i?adit jednosm?rn? zast?vky k tras?m linek. Nap??klad na lince busu 131 tak jsou n?kter? zast?vky ud?l?ny. Pro routov?n?, kter? by umo?nilo vyu??t MHD je stejn? nutn? linky zmapovat. > >> Pavel Machek p??e v Ne 26. 04. 2009 v 00:31 +0200: >> >>> Top 20 nejdulezitejsich stanic co nejsou v openstreetmap: >> >>> ...treba je nekdo prida? ;-). >> >> Mysl?m, ?e bychom se m?li dohodnout, jak zna?it jednosm?rn? zast?vky. >> N?vrh? bylo mnoho, ale pokud v?m, jednota zna?en? nepanuje. Bez toho >> mohou vzniknout probl?my p?i budouc?m routov?n?. >> >> >> ________________________________________________________________________ >> Stanislav Brabec >> http://www.penguin.cz/~utx >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > -- > Petr Dlouh? > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

26.4.2009 08:35:14 (#6)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Sun, 26 Apr 2009 19:34:30 +0200, Tom?? Tich? <t.tichy at post.cz> wrote: Osobn? bych v sou?asn? dob? preferoval zp?sob 1. Zp?sob 3 bych pova?oval jako do?asn?, kdy? mapa? nev?, kde zast?vky p?esn? jsou, nebo se t?m nechce zab?vat. Zp?sob 2 je sice z hlediska dat dokonalej??, ale je tak? dost komplikovan?, tak?e bych rad?i po?kal, a? budou zmapovan? (t?m??) v?echny zast?vky a potom to nechal automaticky p?ed?lat. zobrazit citaci
> Dovolil bych si m?rn? nesouhlasit, proto?e jednosm?rnost zast?vky je > fyzick? vlastnost kter? je viditeln? v ter?nu - zjednodu?en? ?e?eno je > ty?ka s j?zdn?m ??dem jen na jedn? stran? silnice - a to je to, co v > OSM p?edev??m mapujeme. > > V OSM existuj? dneska n?sleduj?c? p??stupy: > 1. Um?stit node bus_stop do m?sta kde je ty?ka, tzn. mimo way silnice. > Je to nejrychlej?? ale ne ?pln? ko?er z hlediska datov?ho modelu - v > n?kter?ch p??padech nelze jednodu?e ??ct, kde na silnici bus zastav?. > Tento zp?sob pou??vaj? tak? mapy.cz. > S dne?n? podporou renderer? je to tak? jedin? zp?sob, kter? umo?n? > rozli?it sm?r zast?vky na map?. > 2. Um?stit node bus_stop do waye silnice, do m?sta ty?ky um?stit node > highway=platform a spojit je pomoc? relace stoparea, (type=site, > site=stoparea) viz > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/unified_stoparea. > V?hoda tohoto p??stupu je lep?? reprezentace topologie a logick?ch > vazeb zast?vky, projev? se zejm?na u rozs?hlej??ch termin?l?. > Nev?hoda je v?t?? pracnost p?i dne?n? podpo?e editor?. > 3. Um?stit node bus_stop do waye silnice a o jednosm?rnost se > nestarat, nebo ji ?e?it obskurn?mi tagy typu direction=west.... > > J? jsem pro pou??v?n? zp?sobu 2., eventulen? 1. (kter? je sice s 2. > nekompatibiln?, ale v budoucnu na n?j lehce p?evoditeln?). > Zp?sob 3. bych nepou??val, proto?e jednosm?rnost zast?vek ne?e?? > konzistentn?. > > > Mimochodem, kdyby to n?kdo nezaregistroval, p?id?v?m dva odkazy na > mapy, kde je mo?n? prohl??et linky (nejen) MHD v OSM: > http://www.%F6pnvkarte.de/ > http://www.openstreetbrowser.org/ vrstva Transportation > > > =TT= > > > 2009/4/26 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

26.4.2009 09:00:23 (#7)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Sun, 26 Apr 2009 16:41:41 +0200, Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> wrote: Tak jsem zjistil, ?e linka 131 byla (pravd?podobn? nedopat?en?m) smaz?na. Zn? n?kdo n?jak? jednoduch? zp?sob, jak j? obnovit? http://www.openstreetmap.org/browse/relation/36241 zobrazit citaci
> Nap??klad na lince > busu 131 tak jsou n?kter? zast?vky ud?l?ny.
-- Petr Dlouh?

26.4.2009 11:53:23 (#8)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1048 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> > ...neni vubec spatne: > > > > pavel at amd:~/sf/timetab/navit$ ./statistics > > OpenStreetMap stations total : 747 > > (v okoli prahy je 747 zastavek v openstreetmap) > > OpenStreetMap stations bogus : 288 > > (288 z nich neodpovida zadnemu jmenu PID; casto jsou to vlaky). > > OpenStreetMap contains 38 % bogus stations > > Total arrivals in timetables : 1241107 > > Arrivals OpenStreetMap knows about : 570953 > > OpenStreetMap covers 46 % of arrivals > > (Streetmapa vi o stanicich, ktere pokryvaji 46% vsech > > prijezdu). > > Ahoj, ty data vypadaj? zaj?mav?, odkud to je?
timetab.sf.net . Kdysi jsem si hral s jizdnima radama, a ted jsem to propojil s navitem (http://trac.navit-project.org/). zobrazit citaci
> > Top 20 nejdulezitejsich stanic co nejsou v openstreetmap: > > > Tady bude asi n?jak? chybka ve zdroji, proto?e v?t?ina t?ch n??e > uveden?ch zast?vek v OSM je. > Ruku do ohn? bych za to nedal, ale pra?sk? tramvajov? zast?vky by m?ly > b?t v OSM v?echny
Aha. Moje chyba, moje skripty nepoznavali zastavky tramvaji a ja si to nezkontroloval. zobrazit citaci
> Zbytek prov???m, a? budu na n??em rychlej??m ne? GPRS.
Spis ja poslu opraveny seznam; tohle neni duvod proverovat. Dik! Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

27.4.2009 12:03:17 (#9)
gravatar

Tomáš Tichý

<t.tichy at post.cz>
150 4809
Ahoj, je?t? m? napadlo, ?e pokud m?? seznam pra?sk?ch MHD zast?vek a skript jak to komparovat s OSM, jestli by ne?lo ud?lat n?jak? pravideln? aktualizovan? seznam toho co nen? v OSM, jako to bylo se silnicemi 3. t??dy. Zast?vky se s trochou m?stn? znalosti daj? dob?e odvozovat z Norcu, tak?e bychom mohli m?t brzy Prahu kompletn?. =TT= 2009/4/26 Pavel Machek <pavel at ucw.cz>: zobrazit citaci
> Ahoj! > >> > ...neni vubec spatne: >> > >> > pavel at amd:~/sf/timetab/navit$ ./statistics >> > OpenStreetMap stations total ? ? ? : 747 >> > ? ? (v okoli prahy je 747 zastavek v openstreetmap) >> > OpenStreetMap stations bogus ? ? ? : 288 >> > ? ? (288 z nich neodpovida zadnemu jmenu PID; casto jsou to vlaky). >> > OpenStreetMap contains ? ? ? ? ? ? ? 38 % bogus stations >> > Total arrivals in timetables ? ? ? : 1241107 >> > Arrivals OpenStreetMap knows about : 570953 >> > OpenStreetMap covers ? ? ? ? ? ? ? ? 46 % of arrivals >> > ? ? (Streetmapa vi o stanicich, ktere pokryvaji 46% vsech >> > ? ? prijezdu). >> >> Ahoj, ty data vypadaj? zaj?mav?, odkud to je? > > timetab.sf.net . Kdysi jsem si hral s jizdnima radama, a ted jsem to > propojil s navitem (http://trac.navit-project.org/). > >> > Top 20 nejdulezitejsich stanic co nejsou v openstreetmap: >> > >> Tady bude asi n?jak? chybka ve zdroji, proto?e v?t?ina t?ch n??e >> uveden?ch zast?vek v OSM je. >> Ruku do ohn? bych za to nedal, ale pra?sk? tramvajov? zast?vky by m?ly >> b?t v OSM v?echny > > Aha. Moje chyba, moje skripty nepoznavali zastavky tramvaji a ja si to > nezkontroloval. > >> Zbytek prov???m, a? budu na n??em rychlej??m ne? GPRS. > > Spis ja poslu opraveny seznam; tohle neni duvod proverovat. Dik! > ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Pavel > -- > (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek > (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

27.4.2009 12:59:11 (#10)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1048 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> > ...neni vubec spatne: > > > > pavel at amd:~/sf/timetab/navit$ ./statistics > > OpenStreetMap stations total : 747 > > (v okoli prahy je 747 zastavek v openstreetmap) > > OpenStreetMap stations bogus : 288 > > (288 z nich neodpovida zadnemu jmenu PID; casto jsou to vlaky). > > OpenStreetMap contains 38 % bogus stations > > Total arrivals in timetables : 1241107 > > Arrivals OpenStreetMap knows about : 570953 > > OpenStreetMap covers 46 % of arrivals > > (Streetmapa vi o stanicich, ktere pokryvaji 46% vsech > > prijezdu). > > Ahoj, ty data vypadaj? zaj?mav?, odkud to je?
Tak opravena data vypadaj' takhle: (jo, mam tak 20 dni starou kopii osm dat...) OpenStreetMap stations total : 904 OpenStreetMap stations bogus : 296 OpenStreetMap contains 32 % bogus stations Total arrivals in timetables : 1241107 Arrivals OpenStreetMap knows about : 796249 OpenStreetMap covers 64 % of arrivals ...a par zastavek ktery chybej... ale dobra zprava je ze prvni neznama zastavka je az 40-ta v poradi dle dulezitosti... OpenStreetmaps ignores 3698/0 Na Rolich OpenStreetmaps ignores 3548/3698 Pisecna OpenStreetmaps ignores 3548/7246 Cimicky haj OpenStreetmaps ignores 3463/10794 Piskova OpenStreetmaps ignores 2684/14257 Na Pahorku OpenStreetmaps ignores 2591/16941 Sidliste Lhotka OpenStreetmaps ignores 2542/19532 Bila labut ...aha, Bila labut je v osm spatne zadana jako "Labut". OpenStreetmaps ignores 2524/22074 Sulicka OpenStreetmaps ignores 2433/24598 Zhorelecka OpenStreetmaps ignores 2391/27031 Svandovo divadlo ...totez tady. OpenStreetmaps ignores 2350/29422 Lhotka OpenStreetmaps ignores 2337/31772 Na Navrsi OpenStreetmaps ignores 2251/34109 Michelsky les OpenStreetmaps ignores 2150/36360 Jizni Mesto OpenStreetmaps ignores 2136/38510 Hadovita OpenStreetmaps ignores 2098/40646 Brumlovka OpenStreetmaps ignores 2066/42744 Vychovatelna OpenStreetmaps ignores 2060/44810 Bulovka OpenStreetmaps ignores 2048/46870 Podhajska pole OpenStreetmaps ignores 1968/48918 Nadrazi Cakovice OpenStreetmaps ignores 1935/50886 Cechovo namesti OpenStreetmaps ignores 1928/52821 Rysanka OpenStreetmaps ignores 1906/54749 Tylova ctvrt OpenStreetmaps ignores 1892/56655 Ukrajinska OpenStreetmaps ignores 1892/58547 Druzna OpenStreetmaps ignores 1879/60439 Sidliste Cimice OpenStreetmaps ignores 1878/62318 Chodovec OpenStreetmaps ignores 1868/64196 Chodovska tvrz OpenStreetmaps ignores 1784/66064 Jilovska OpenStreetmaps ignores 1749/67848 Sidliste Bohnice OpenStreetmaps ignores 1739/69597 Terminal 1 OpenStreetmaps ignores 1710/71336 Letiste Ruzyne OpenStreetmaps ignores 1677/73046 Kavkazska OpenStreetmaps ignores 1671/74723 Terminal 2 OpenStreetmaps ignores 1667/76394 Jankovcova OpenStreetmaps ignores 1659/78061 Lesanska OpenStreetmaps ignores 1655/79720 U Hangaru OpenStreetmaps ignores 1655/81375 Terminal 3 OpenStreetmaps ignores 1649/83030 Kbely OpenStreetmaps ignores 1606/84679 Ke Katerinkam OpenStreetmaps ignores 1593/86285 Odra OpenStreetmaps ignores 1593/87878 Katovicka OpenStreetmaps ignores 1527/89471 Krakov OpenStreetmaps ignores 1500/90998 Dunajecka OpenStreetmaps ignores 1497/92498 Chvaly OpenStreetmaps ignores 1476/93995 Na Pazderce OpenStreetmaps ignores 1471/95471 Nove dvory OpenStreetmaps ignores 1468/96942 Na Beranku OpenStreetmaps ignores 1443/98410 Sluzska OpenStreetmaps ignores 1443/99853 Cervenanskeho OpenStreetmaps ignores 1423/101296 Metodejova OpenStreetmaps ignores 1364/102719 Na Petynce OpenStreetmaps ignores 1364/104083 Hasova OpenStreetmaps ignores 1342/105447 Mala Chuchle OpenStreetmaps ignores 1313/106789 IKEM OpenStreetmaps ignores 1311/108102 Poliklinika Mazurska OpenStreetmaps ignores 1311/109413 Krcska OpenStreetmaps ignores 1308/110724 Okrouhlicka OpenStreetmaps ignores 1300/112032 V Podbabe OpenStreetmaps ignores 1300/113332 Stejskalova OpenStreetmaps ignores 1290/114632 Vosmikovych OpenStreetmaps ignores 1282/115922 Libenska OpenStreetmaps ignores 1282/117204 Cimice OpenStreetmaps ignores 1279/118486 Na Padesatniku OpenStreetmaps ignores 1278/119765 Mala Ohrada OpenStreetmaps ignores 1273/121043 Na Planine OpenStreetmaps ignores 1253/122316 Platonova .... (nasleduje 1600 mene podstatnych zastavek :-). Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

27.4.2009 01:00:28 (#11)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1048 1226
On Sun 2009-04-26 16:41:41, Petr Dlouh? wrote: zobrazit citaci
> On Sun, 26 Apr 2009 15:06:25 +0200, Stanislav Brabec <utx at penguin.cz> wrote: > > Mysl?m, ?e jednosm?rnost ze zast?vky d?l? a? to, ?e zast?vkou jezd? v?echny linky jen jedn?m sm?rem. Tak?e sta?? zmapovat MHD linky a t?m bude ur?eno, jak? sm?r zast?vky maj?. Na wiki (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation:route) je pops?n zp?sob, jak p?i?adit jednosm?rn? zast?vky k tras?m linek. Nap??klad na lince busu 131 tak jsou n?kter? zast?vky ud?l?ny. Pro routov?n?, kter? by umo?nilo vyu??t MHD je stejn? nutn? linky zmapovat. >
No, ne :-). Routovani co umi MHD mam napsany, a linky jsem kvuli tomu nemapoval. Je to v timetab.sf.net v adresari navit... a zatim to chodi "trochu". Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

27.4.2009 01:04:10 (#12)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1048 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> je?t? m? napadlo, ?e pokud m?? seznam pra?sk?ch MHD zast?vek a skript > jak to komparovat s OSM, jestli by ne?lo ud?lat n?jak? pravideln? > aktualizovan? seznam toho co nen? v OSM, jako to bylo se silnicemi 3. > t??dy. Zast?vky se s trochou m?stn? znalosti daj? dob?e odvozovat z > Norcu, tak?e bychom mohli m?t brzy Prahu kompletn?.
Nevim co ne "Norc"... ale seznam zastavek pribalim. Skripty na porovnavani jsou v tom timetab projektu (adresar navit), ale jsou dost liny protoze ve skutecnosti vyrabej mapu pro navit (a porovnavani je vedlejsi produkt). [aha, asi bych to umel i s diakritikou, ale dalo by to vic prace...] Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: delme.gz Type: application/octet-stream Size: 18082 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20090427/214e2499/attachment.obj>

27.4.2009 01:06:49 (#13)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1048 1226
On Sun 2009-04-26 19:34:30, Tom?? Tich? wrote: zobrazit citaci
> Dovolil bych si m?rn? nesouhlasit, proto?e jednosm?rnost zast?vky je > fyzick? vlastnost kter? je viditeln? v ter?nu - zjednodu?en? ?e?eno je > ty?ka s j?zdn?m ??dem jen na jedn? stran? silnice - a to je to, co v > OSM p?edev??m mapujeme. > > V OSM existuj? dneska n?sleduj?c? p??stupy: > 1. Um?stit node bus_stop do m?sta kde je ty?ka, tzn. mimo way silnice. > Je to nejrychlej?? ale ne ?pln? ko?er z hlediska datov?ho modelu - v > n?kter?ch p??padech nelze jednodu?e ??ct, kde na silnici bus zastav?. > Tento zp?sob pou??vaj? tak? mapy.cz.
Prosim ne -- rozbilo by mi to skripty :-). zobrazit citaci
> S dne?n? podporou renderer? je to tak? jedin? zp?sob, kter? umo?n? > rozli?it sm?r zast?vky na map?. > 2. Um?stit node bus_stop do waye silnice, do m?sta ty?ky um?stit node > highway=platform a spojit je pomoc? relace stoparea, (type=site, > site=stoparea) viz > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/unified_stoparea. > V?hoda tohoto p??stupu je lep?? reprezentace topologie a logick?ch > vazeb zast?vky, projev? se zejm?na u rozs?hlej??ch termin?l?. > Nev?hoda je v?t?? pracnost p?i dne?n? podpo?e editor?. > 3. Um?stit node bus_stop do waye silnice a o jednosm?rnost se > nestarat, nebo ji ?e?it obskurn?mi tagy typu direction=west....
4. Umistit bus_stop do waye silnice, a jednosmernost delat "direction=1" -- je to ve smeru ty waye, "direction=-1" -- je to proti smeru waye ? Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

27.4.2009 07:32:40 (#14)
gravatar

Kubajz

<kubajz at kbx.cz>
614
Nedavno to tu proslo NORC je neco jako google street view z Rumunska a dala sva data k dispozici pro odvozovani dat do OSM, protoze jako podkladni vrstvu chteji pouzivat prave OSM. Vice http://www.norc.cz K Pavel Machek napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj! > > >> je?t? m? napadlo, ?e pokud m?? seznam pra?sk?ch MHD zast?vek a skript >> jak to komparovat s OSM, jestli by ne?lo ud?lat n?jak? pravideln? >> aktualizovan? seznam toho co nen? v OSM, jako to bylo se silnicemi 3. >> t??dy. Zast?vky se s trochou m?stn? znalosti daj? dob?e odvozovat z >> Norcu, tak?e bychom mohli m?t brzy Prahu kompletn?. >> > > Nevim co ne "Norc"... ale seznam zastavek pribalim. Skripty na > porovnavani jsou v tom timetab projektu (adresar navit), ale jsou dost > liny protoze ve skutecnosti vyrabej mapu pro navit (a porovnavani je > vedlejsi produkt). > > [aha, asi bych to umel i s diakritikou, ale dalo by to vic prace...] > > Pavel > > > ------------------------------------------------------------------------ > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

27.4.2009 07:39:36 (#15)
gravatar

Tomáš Tichý

<t.tichy at post.cz>
150 4809
P?idal jsem ho na wiki: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czechia/free_map2osm#NORC =TT= 2009/4/27 Kubajz <kubajz at kbx.cz>: zobrazit citaci
> Nedavno to tu proslo NORC je neco jako google street view z Rumunska a > dala sva data k dispozici pro odvozovani dat do OSM, protoze jako > podkladni vrstvu chteji pouzivat prave OSM. > > Vice http://www.norc.cz > > K > > Pavel Machek napsal(a): >> Ahoj! >> >> >>> je?t? m? napadlo, ?e pokud m?? seznam pra?sk?ch MHD zast?vek a skript >>> jak to komparovat s OSM, jestli by ne?lo ud?lat n?jak? pravideln? >>> aktualizovan? seznam toho co nen? v OSM, jako to bylo se silnicemi 3. >>> t??dy. Zast?vky se s trochou m?stn? znalosti daj? dob?e odvozovat z >>> Norcu, tak?e bychom mohli m?t brzy Prahu kompletn?. >>> >> >> Nevim co ne "Norc"... ale seznam zastavek pribalim. Skripty na >> porovnavani jsou v tom timetab projektu (adresar navit), ale jsou dost >> liny protoze ve skutecnosti vyrabej mapu pro navit (a porovnavani je >> vedlejsi produkt). >> >> [aha, asi bych to umel i s diakritikou, ale dalo by to vic prace...] >> >> ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Pavel >> >> >> ------------------------------------------------------------------------ >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

27.4.2009 07:41:04 (#16)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Mon, 27 Apr 2009 01:06:49 +0200, Pavel Machek <pavel at ucw.cz> wrote: zobrazit citaci
>> 1. Um?stit node bus_stop do m?sta kde je ty?ka, tzn. mimo way silnice. >> Je to nejrychlej?? ale ne ?pln? ko?er z hlediska datov?ho modelu - v >> n?kter?ch p??padech nelze jednodu?e ??ct, kde na silnici bus zastav?. >> Tento zp?sob pou??vaj? tak? mapy.cz. > > Prosim ne -- rozbilo by mi to skripty :-).
Ji? nyn? je ale t?mto zp?sobem mnoho zast?vek ud?l?no. Vracet to na zp?sob 3. by byl krok zp?t, proto?e by se t?m ztratila informace o skute?n? poloze zast?vky. zobrazit citaci
> > 4. Umistit bus_stop do waye silnice, a jednosmernost delat > "direction=1" -- je to ve smeru ty waye, "direction=-1" -- je to proti > smeru waye ? > Pavel >
To m? n?kolik nev?hod: 1) N?kdo z n?jak?ho d?vodu oto?? sm?r waya, a u? neoto?? zast?vky. 2) Nen? mo?n? zachytit, kde je skute?n? n?stupi?t? (jak je vzd?leno od silnice). 3) Nikdo to nepou??v?. Bylo by nap?ed nutn? to protla?it na wiki. zobrazit citaci
> No, ne :-). > > Routovani co umi MHD mam napsany, a linky jsem kvuli tomu > nemapoval. Je to v timetab.sf.net v adresari navit... a zatim to chodi > "trochu".
No ale nep?edpokl?d?m, ?e by tv?j skript dok?zal rozhodnout o tom, ve na kter? zast?vce (ve kter?m sm?ru) se m? na linku nasedat. Takov? informace se d? vy??st pouze z t?ch linek, proto?e nap??klad n?kter? busy se mohou naprosto nelogicky ot??et. Jo, a Termin?l 1/3, U Hang?ru, Leti?t? Ruzyn?, zmapovan? u? jsou, tak?e opravdu m?? star? data. -- Petr Dlouh?

27.4.2009 07:52:39 (#17)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Mon, 27 Apr 2009 00:59:11 +0200, Pavel Machek <pavel at ucw.cz> wrote: zobrazit citaci
> ...aha, Bila labut je v osm spatne zadana jako "Labut".
Nen?, a nikdy nebyla: http://www.openstreetmap.org/browse/node/282762576/history zobrazit citaci
>OpenStreetmaps ignores 2524/22074 Sulicka > OpenStreetmaps ignores 2433/24598 Zhorelecka > OpenStreetmaps ignores 2391/27031 Svandovo divadlo >...totez tady.
tot??: http://www.openstreetmap.org/browse/node/303880810/history To vypad? na n?jakou chybku ve skriptu. -- Petr Dlouh?

27.4.2009 09:59:36 (#18)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1048 1226
On Mon 2009-04-27 07:52:39, Petr Dlouh? wrote: zobrazit citaci
> On Mon, 27 Apr 2009 00:59:11 +0200, Pavel Machek <pavel at ucw.cz> wrote: > > > ...aha, Bila labut je v osm spatne zadana jako "Labut". > Nen?, a nikdy nebyla: > http://www.openstreetmap.org/browse/node/282762576/history > > >OpenStreetmaps ignores 2524/22074 Sulicka > > OpenStreetmaps ignores 2433/24598 Zhorelecka > > OpenStreetmaps ignores 2391/27031 Svandovo divadlo > >...totez tady. > tot??: > http://www.openstreetmap.org/browse/node/303880810/history > > To vypad? na n?jakou chybku ve skriptu.
Ale jo, je tam spatna velikost pismenek v osm. "labut" i "divadlo" je dle dpp.cz (a vseho dalsiho) malymi pismeny: Pavel Spojen?: B?l? labu? - ?vandovo divadlo 27. dubna - 24 spojen? 9:48 a? 10:08, 1 p?estup, 20 min ze stanice B?l? labu?, 9:48 Tram 24 {12}bezbari?rov? p??stup na palubu{0}spoj je obsluhov?n n?zkopodla?n?m vozidlem do stanice Lazarsk?, 9:56. . ze stanice Lazarsk?, 10:00 Tram 9 do stanice ?vandovo divadlo, 10:08. . cena 26 K?, pro informace o tarifn?ch p?smech klikn?te na detail spojen?, doba j?zdy 20 min, d?lka 4 km. jede v Pracovn? den. -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

27.4.2009 11:41:44 (#19)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1048 1226
Ahoj! No a tady je seznam bus_stop a tram_stop, o kterych dopravni podnik nevi. Neco z toho jsou zrejme zastavky mezimestskych autobusu, a neco budou chyby... (Mozna by bylo pekny mit neco jako network=pid u stanic prazsky integrovany dopravy?) Jo... Je mozny ze nekam autobusy _aktualne_ nejedou, ale zastavka tam je a az skonci objizdka tak se zastavka zase obnovi. ...asi by bylo dobre drzet se konvenci dopravniho podniku pro pojmenovani zastavek. Napr. nepisou mezeru za carkou... Pavel Tohle prave opravuju: (aha, povetsinou jsou to jen ruzne zkratky a velikost pismen). NOTE: Ricany, Pod Kavci skalou is not used in .tt file NOTE: Ricany,U Nem. is not used in .tt file NOTE: Ricany, zavod DISK is not used in .tt file NOTE: Ricany, namesti is not used in .tt file NOTE: Ricany, Pod Lihovarem is not used in .tt file NOTE: Ricany, sidl. Olivovna is not used in .tt file NOTE: Pelc-Tyrolka is not used in .tt file NOTE: Bilenecke Namesti is not used in .tt file NOTE: Vinohradska Vodarna is not used in .tt file NOTE: Rudna - Hewlett Packard is not used in .tt file NOTE: Rudna - Celni urad is not used in .tt file NOTE: Rudna - Horelice is not used in .tt file NOTE: Rudna - U kina is not used in .tt file NOTE: namesti Miru is not used in .tt file NOTE: Horky zel. zastavka is not used in .tt file NOTE: Ricany, K Zel.st. is not used in .tt file NOTE: Klokoty is not used in .tt file NOTE: Kojeticka is not used in .tt file NOTE: Sezimovo Usti I., namesti is not used in .tt file NOTE: Dolni Brezany, Na Kopecku is not used in .tt file NOTE: Cekanice v Dolinach is not used in .tt file NOTE: Masarykova is not used in .tt file NOTE: Na Kourimove is not used in .tt file NOTE: Chotilsko-Mokrsko is not used in .tt file NOTE: Olesko - U Topolu is not used in .tt file NOTE: Na Spitalce is not used in .tt file NOTE: Pod vyhlidkou is not used in .tt file NOTE: Hartvikov is not used in .tt file NOTE: Masarykovo Nadrazi is not used in .tt file NOTE: Na Cerne Strouze is not used in .tt file NOTE: Tapa is not used in .tt file NOTE: Poliklinika is not used in .tt file NOTE: Cerne mosty is not used in .tt file NOTE: Lodenice 2 is not used in .tt file NOTE: Sezimovo Usti I., rozcesti is not used in .tt file NOTE: Namesti W. Churchilla is not used in .tt file NOTE: Blanicke predmesti is not used in .tt file NOTE: Svehluv most is not used in .tt file NOTE: Krizikovo nam. is not used in .tt file NOTE: Chotciny, roz. is not used in .tt file NOTE: Nove Dvory is not used in .tt file NOTE: Pisecke rozcesti is not used in .tt file NOTE: Na Kopecku is not used in .tt file NOTE: Cekanice u cihelny is not used in .tt file NOTE: Rudna - Skola is not used in .tt file NOTE: Sedlecky Privoz is not used in .tt file NOTE: U vahy is not used in .tt file NOTE: Kojetice u Prahy is not used in .tt file NOTE: Cekanice silo is not used in .tt file NOTE: Spolana 3 is not used in .tt file NOTE: Dum Kultury is not used in .tt file NOTE: Ricany, U Lipy is not used in .tt file NOTE: Milin is not used in .tt file NOTE: Knezeves, Nova Hospoda is not used in .tt file NOTE: Barvy a Laky is not used in .tt file NOTE: 3. ZS is not used in .tt file NOTE: Dita is not used in .tt file NOTE: Novy raj is not used in .tt file NOTE: U Parku is not used in .tt file NOTE: Libeznice I is not used in .tt file NOTE: Nemocnice hl.v. is not used in .tt file NOTE: U realky is not used in .tt file NOTE: Sidl. nad Luznici is not used in .tt file NOTE: U tovaren is not used in .tt file NOTE: Kostelec n. Labem, Jirice, U Kaplicky is not used in .tt file NOTE: mukarov, skola is not used in .tt file NOTE: Ricany, Pod Nadrazim is not used in .tt file NOTE: Cekanice tocna is not used in .tt file NOTE: Spolana 4 is not used in .tt file NOTE: U zeleznicnich domu is not used in .tt file NOTE: Sazka Arena is not used in .tt file NOTE: Hlavni Nadrazi is not used in .tt file NOTE: Aut. nadrazi is not used in .tt file NOTE: Jiraskova Ctvrt is not used in .tt file NOTE: Ricany, U Podjezdu is not used in .tt file NOTE: Zimni stadion is not used in .tt file NOTE: Na navsi is not used in .tt file NOTE: uhrinevesky hrbitov is not used in .tt file NOTE: Klokoty tocna is not used in .tt file NOTE: Zdiby - vyzkumny ustav is not used in .tt file NOTE: Cercany, zeleznicni stanice is not used in .tt file NOTE: Chrastany - Namesti is not used in .tt file NOTE: Nemocnice is not used in .tt file NOTE: Kamberk is not used in .tt file NOTE: Slany, hotel Praha is not used in .tt file NOTE: Olesko is not used in .tt file NOTE: Dolni Brezany, Skola is not used in .tt file NOTE: U samoobsluhy is not used in .tt file NOTE: U pruhonu is not used in .tt file NOTE: Nachod tocna is not used in .tt file NOTE: Vetrovy is not used in .tt file NOTE: Vodolska is not used in .tt file NOTE: Sidl. nad Luznici stred is not used in .tt file NOTE: Sibirske Namesti is not used in .tt file NOTE: Na krecku is not used in .tt file NOTE: Dolinek is not used in .tt file NOTE: Trebizskeho skola is not used in .tt file NOTE: Nachod is not used in .tt file NOTE: Brezova is not used in .tt file NOTE: unknown is not used in .tt file NOTE: Zavadilska is not used in .tt file NOTE: Petrohradska is not used in .tt file NOTE: U dalnice is not used in .tt file NOTE: Cekanice Pecovatelsky dum is not used in .tt file NOTE: Brisk a.s. is not used in .tt file NOTE: Kolodejska Obora is not used in .tt file NOTE: Cechuv most - obcasna is not used in .tt file NOTE: Vozicka Elektroisola is not used in .tt file NOTE: Svaty Jan pod Skalou is not used in .tt file NOTE: Nachodske sidliste is not used in .tt file NOTE: Cekanice zel. prejezd is not used in .tt file NOTE: Pintovka is not used in .tt file NOTE: Novy hrbitov is not used in .tt file NOTE: Svandovo Divadlo is not used in .tt file NOTE: Na piskach is not used in .tt file NOTE: Libeznice II is not used in .tt file NOTE: Na parkanech is not used in .tt file NOTE: Horky rozcesti is not used in .tt file NOTE: Sebirov, Skrysov is not used in .tt file NOTE: Byskovice is not used in .tt file NOTE: K Dubecku is not used in .tt file NOTE: Sidliste na Dedine is not used in .tt file NOTE: U slunce is not used in .tt file NOTE: Za nadjezdem is not used in .tt file NOTE: Pavovske Namesti is not used in .tt file NOTE: Dolni Brezany, Hriste is not used in .tt file NOTE: Na srpecku is not used in .tt file NOTE: V ulicce is not used in .tt file NOTE: U Klubu is not used in .tt file NOTE: Cekanice - rozcesti is not used in .tt file NOTE: Sidl. nad Luznici E55 is not used in .tt file NOTE: Kyjsky Hrbitov is not used in .tt file NOTE: Chotkovy sady is not used in .tt file NOTE: Sebirov is not used in .tt file NOTE: Cekanice - Na vyhlidce is not used in .tt file -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

27.4.2009 12:07:34 (#20)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1048 1226
Ahoj! ...jsou ve velmi dobrem stavu: Skript nasel jen techhle par neznamych: (tyhle jsem opravil:) NOTE: Bila Labut is not used in .tt file NOTE: Sazka Arena is not used in .tt file NOTE: Hlavni Nadrazi is not used in .tt file NOTE: Vinohradska Vodarna is not used in .tt file NOTE: Masarykovo Nadrazi is not used in .tt file NOTE: Svandovo Divadlo is not used in .tt file NOTE: U pruhonu is not used in .tt file (Asi je ok?) NOTE: Cechuv most - obcasna is not used in .tt file (Fakt ji nemuzu najit v databazi; mozna docasna vyluka?) NOTE: Chotkovy sady is not used in .tt file Pak jsem pustil hledani na zastavky co nejsou v .osm: (Je mozne ze tam jsou jako zastavky busu ci tak neco... pro tohle jsem bral jen tram_stop). OpenStreetmaps ignores 1290/8015 Vychovatelna OpenStreetmaps ignores 1290/9305 Vosmikovych OpenStreetmaps ignores 1290/10595 U Krize OpenStreetmaps ignores 1290/11885 Stejskalova OpenStreetmaps ignores 1290/13175 Okrouhlicka OpenStreetmaps ignores 1290/14465 Bulovka OpenStreetmaps ignores 1205/15755 Obloukova OpenStreetmaps ignores 1067/16960 Urxova OpenStreetmaps ignores 1067/18027 Krizikova OpenStreetmaps ignores 1067/19094 Karlinske namesti OpenStreetmaps ignores 1061/20161 Invalidovna OpenStreetmaps ignores 986/21222 Cechovo namesti OpenStreetmaps ignores 847/22208 Nuselske schody OpenStreetmaps ignores 782/23055 Krymska OpenStreetmaps ignores 703/25326 Horky OpenStreetmaps ignores 655/26029 Divadlo pod Palmovkou OpenStreetmaps ignores 419/27217 Zelena OpenStreetmaps ignores 181/27636 Vysocanska OpenStreetmaps ignores 50/27817 Harfa ...to by melo byt vsechno. Pekne! Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

27.4.2009 12:11:13 (#21)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Mon, 27 Apr 2009 12:07:34 +0200, Pavel Machek <pavel at ucw.cz> wrote: Sorry, to s tou labut? jsem nepochopil. Chotkovy sady jsou opravdu zav?en? (stejn? jako tram Hrad?ansk?). Jinak na http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Praha jsem doplnil linky zmapovan? pomoc? relace route, a tramvaje jsou tam v?echny (teda nekontroloval jsem, jestli jsou ty linky kompletn?). zobrazit citaci
> Ahoj! > > ...jsou ve velmi dobrem stavu: > > Skript nasel jen techhle par neznamych: > > (tyhle jsem opravil:) > NOTE: Bila Labut is not used in .tt file > NOTE: Sazka Arena is not used in .tt file > NOTE: Hlavni Nadrazi is not used in .tt file > NOTE: Vinohradska Vodarna is not used in .tt file > NOTE: Masarykovo Nadrazi is not used in .tt file > NOTE: Svandovo Divadlo is not used in .tt file > NOTE: U pruhonu is not used in .tt file > > (Asi je ok?) > NOTE: Cechuv most - obcasna is not used in .tt file > > (Fakt ji nemuzu najit v databazi; mozna docasna vyluka?) > NOTE: Chotkovy sady is not used in .tt file > > Pak jsem pustil hledani na zastavky co nejsou v .osm: (Je mozne ze tam > jsou jako zastavky busu ci tak neco... pro tohle jsem bral jen > tram_stop). > > OpenStreetmaps ignores 1290/8015 Vychovatelna > OpenStreetmaps ignores 1290/9305 Vosmikovych > OpenStreetmaps ignores 1290/10595 U Krize > OpenStreetmaps ignores 1290/11885 Stejskalova > OpenStreetmaps ignores 1290/13175 Okrouhlicka > OpenStreetmaps ignores 1290/14465 Bulovka > OpenStreetmaps ignores 1205/15755 Obloukova > OpenStreetmaps ignores 1067/16960 Urxova > OpenStreetmaps ignores 1067/18027 Krizikova > OpenStreetmaps ignores 1067/19094 Karlinske namesti > OpenStreetmaps ignores 1061/20161 Invalidovna > OpenStreetmaps ignores 986/21222 Cechovo namesti > OpenStreetmaps ignores 847/22208 Nuselske schody > OpenStreetmaps ignores 782/23055 Krymska > OpenStreetmaps ignores 703/25326 Horky > OpenStreetmaps ignores 655/26029 Divadlo pod Palmovkou > OpenStreetmaps ignores 419/27217 Zelena > OpenStreetmaps ignores 181/27636 Vysocanska > OpenStreetmaps ignores 50/27817 Harfa > > ...to by melo byt vsechno. Pekne! > Pavel
-- Petr Dlouh?

27.4.2009 12:34:42 (#22)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
zobrazit citaci
> 4. Umistit bus_stop do waye silnice, a jednosmernost delat > "direction=1" -- je to ve smeru ty waye, "direction=-1" -- je to proti > smeru waye ?
Osobne to delam tak, ze pokud je direction zrejma (jako napr. na bus Prumyslova, kde je silnice rozdelena na dva jednosmerne a oddelene useky), tak to neresim, neb direction je jasna z oneway=yes a orientace cesty, jinak tam pripisuju note:direction east/north/west/southwest ..... coz je odolne vuci otaceni cesty pod tim a zaroven to umoznuje pozdeji pripadne poloautomaticky upravit az se to vyresi "poradne" :) BTW odkazy na stazeni databazi na http://timetab.sourceforge.net/ uz nejak nefungujou (The requested URL /~pavel/vlak/vlak.tt.bz2 was not found on this server.) Martin

27.4.2009 02:09:14 (#23)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1048 1226
On Mon 2009-04-27 12:34:42, MP wrote: zobrazit citaci
> > 4. Umistit bus_stop do waye silnice, a jednosmernost delat > > "direction=1" -- je to ve smeru ty waye, "direction=-1" -- je to proti > > smeru waye ? > > Osobne to delam tak, ze pokud je direction zrejma (jako napr. na bus > Prumyslova, kde je silnice rozdelena na dva jednosmerne a oddelene > useky), tak to neresim, neb direction je jasna z oneway=yes a > orientace cesty, jinak tam pripisuju note:direction > east/north/west/southwest ..... coz je odolne vuci otaceni cesty pod > tim a zaroven to umoznuje pozdeji pripadne poloautomaticky upravit az > se to vyresi "poradne" :)
No, ten poloautomat bude zajimavej :-). zobrazit citaci
> BTW odkazy na stazeni databazi na http://timetab.sourceforge.net/ uz > nejak nefungujou (The requested URL /~pavel/vlak/vlak.tt.bz2 was not > found on this server.)
No, programy by stale mely byt v CVS; nejaka data jsou na http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/vlak/ . Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

27.4.2009 02:33:08 (#24)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1048 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> Sorry, to s tou labut? jsem nepochopil. > Chotkovy sady jsou opravdu zav?en? (stejn? jako tram Hrad?ansk?). > > Jinak na http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Praha jsem doplnil linky zmapovan? pomoc? relace route, a tramvaje jsou tam v?echny (teda nekontroloval jsem, jestli jsou ty linky kompletn?). >
Dik! ...no aspon linky 24 a 25 kompletni nejsou... viz http://www.?pnvkarte.de/?lat=50.9542&lon=13.9201&zoom=13 Pavel zobrazit citaci
> > Ahoj! > > > > ...jsou ve velmi dobrem stavu: > > > > Skript nasel jen techhle par neznamych: > > > > (tyhle jsem opravil:) > > NOTE: Bila Labut is not used in .tt file > > NOTE: Sazka Arena is not used in .tt file > > NOTE: Hlavni Nadrazi is not used in .tt file > > NOTE: Vinohradska Vodarna is not used in .tt file > > NOTE: Masarykovo Nadrazi is not used in .tt file > > NOTE: Svandovo Divadlo is not used in .tt file > > NOTE: U pruhonu is not used in .tt file > > > > (Asi je ok?) > > NOTE: Cechuv most - obcasna is not used in .tt file > > > > (Fakt ji nemuzu najit v databazi; mozna docasna vyluka?) > > NOTE: Chotkovy sady is not used in .tt file > > > > Pak jsem pustil hledani na zastavky co nejsou v .osm: (Je mozne ze tam > > jsou jako zastavky busu ci tak neco... pro tohle jsem bral jen > > tram_stop). > > > > OpenStreetmaps ignores 1290/8015 Vychovatelna > > OpenStreetmaps ignores 1290/9305 Vosmikovych > > OpenStreetmaps ignores 1290/10595 U Krize > > OpenStreetmaps ignores 1290/11885 Stejskalova > > OpenStreetmaps ignores 1290/13175 Okrouhlicka > > OpenStreetmaps ignores 1290/14465 Bulovka > > OpenStreetmaps ignores 1205/15755 Obloukova > > OpenStreetmaps ignores 1067/16960 Urxova > > OpenStreetmaps ignores 1067/18027 Krizikova > > OpenStreetmaps ignores 1067/19094 Karlinske namesti > > OpenStreetmaps ignores 1061/20161 Invalidovna > > OpenStreetmaps ignores 986/21222 Cechovo namesti > > OpenStreetmaps ignores 847/22208 Nuselske schody > > OpenStreetmaps ignores 782/23055 Krymska > > OpenStreetmaps ignores 703/25326 Horky > > OpenStreetmaps ignores 655/26029 Divadlo pod Palmovkou > > OpenStreetmaps ignores 419/27217 Zelena > > OpenStreetmaps ignores 181/27636 Vysocanska > > OpenStreetmaps ignores 50/27817 Harfa > > > > ...to by melo byt vsechno. Pekne!
-- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

28.4.2009 05:55:11 (#25)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Pavel Machek p??e v Po 27. 04. 2009 v 01:06 +0200: zobrazit citaci
> 4. Umistit bus_stop do waye silnice, a jednosmernost delat > "direction=1" -- je to ve smeru ty waye, "direction=-1" -- je to proti > smeru waye ?
Tento n?vrh se ji? ur?it? vyskytl a byl diskutov?n. Byl odm?tnut pon?kud nesmysln?m argumentem necht?n?ho oto?en? vyzna?en?ho sm?ru mapperem p?i oto?en? way. To v?ak nen? probl?m datov?ho modelu, ale editoru. Nap?. josm m? ji? dokonce n?jak? testy, tak?e p?idat kontrolu by byla ot?zka p?r ??dk?. Je to celkem konzistentn?, s v?jimkou zast?vek v bodu k?i?ovatky nebo zm?ny sm?ru proch?zej?c? way. (Ov?em posadit do takov?ch bod? zast?vku by byla hloupost, nejen z hlediska mappera, ale i z provozn?ho hlediska. ________________________________________________________________________ Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

28.4.2009 06:25:12 (#26)
gravatar

Tomáš Tichý

<t.tichy at post.cz>
150 4809
Zast?vky v bodu k?i?ovatky jsou naprosto b??n? v?c (i z provozn?ho hlediska to nen? ??dn? probl?m, p?edstavte si k?i?ovatku ve tvaru T). Problematika sm?ru a "vpravo, vlevo" se ?e?ila u? mockr?t, v OSM mailing listu se toto t?ma vyskytuje minim?ln? 1x m?s??n? a nikdo to nikdy uspokojiv? nevy?e?il. P?edpokl?dat, ?e way m? sm?r p?in??? neust?le komplikace, v z?sad? je to relikt z doby "p?edrela?n?" a jeho vyu?it? krom? vylo?en? trivi?ln?ch p??padu typu jednosm?rn? ulice (a i s n? m??ou b?t probl?my) vede v?dycky ke komplikac?m kter? se mus? ?e?it nesystematick?mi ad-hoc hacky typu oneway=-1, cycleway:left=yes, lane.2=bus a podobn?mi zv?rstvy. Datov? model OSM na to prost? nen? stav?n?, nody a waye jsou stav?n? na to aby odr??eli to co "je fyzicky na zemi". Sm?r na zemi nen?, je to ?ist? abstraktn? pojem. Na abstraktn? pojmy jsou v OSM zaveden? relace. Osobn? si mysl?m, ?e pokud se tohoto p??stupu budeme dr?et, u?et??me si spoustu probl?m?. =TT= 2009/4/28 Stanislav Brabec <utx at penguin.cz>: zobrazit citaci
> Pavel Machek p??e v Po 27. 04. 2009 v 01:06 +0200: > >> 4. Umistit bus_stop do waye silnice, a jednosmernost delat >> "direction=1" -- je to ve smeru ty waye, "direction=-1" -- je to proti >> smeru waye ? > > Tento n?vrh se ji? ur?it? vyskytl a byl diskutov?n. Byl odm?tnut pon?kud > nesmysln?m argumentem necht?n?ho oto?en? vyzna?en?ho sm?ru mapperem p?i > oto?en? way. To v?ak nen? probl?m datov?ho modelu, ale editoru. Nap?. > josm m? ji? dokonce n?jak? testy, tak?e p?idat kontrolu by byla ot?zka > p?r ??dk?. > > Je to celkem konzistentn?, s v?jimkou zast?vek v bodu k?i?ovatky nebo > zm?ny sm?ru proch?zej?c? way. (Ov?em posadit do takov?ch bod? zast?vku > by byla hloupost, nejen z hlediska mappera, ale i z provozn?ho hlediska. > > > ________________________________________________________________________ > Stanislav Brabec > http://www.penguin.cz/~utx > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

1.5.2009 07:11:18 (#27)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
jen poznamka... zobrazit citaci
> V OSM existuj? dneska n?sleduj?c? ?p??stupy: > 1. Um?stit node bus_stop do m?sta kde je ty?ka, tzn. mimo way silnice. > Je to nejrychlej?? ale ne ?pln? ko?er z hlediska datov?ho modelu - v > n?kter?ch p??padech nelze jednodu?e ??ct, kde na silnici bus zastav?. > Tento zp?sob pou??vaj? tak? mapy.cz. > S dne?n? podporou renderer? je to tak? jedin? zp?sob, kter? umo?n? > rozli?it sm?r zast?vky na map?.
*** Mapy.cz ale nezajima topologie. A otazka, potrebujeme takto podrobny model MHD? Casto se pouziva mapa MHD s tak detailne resenymi zastavkami? zobrazit citaci
> 2. Um?stit node bus_stop do waye silnice, do m?sta ty?ky um?stit node > highway=platform a spojit je pomoc? relace stoparea, (type=site, > site=stoparea) viz > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/unified_stoparea. > V?hoda tohoto p??stupu je lep?? reprezentace topologie a logick?ch > vazeb zast?vky, projev? se zejm?na u rozs?hlej??ch termin?l?. > Nev?hoda je v?t?? pracnost p?i dne?n? podpo?e editor?.
*** Tady se mi nelibi, ze do way, ktera ma reprezentovat tvar ulice se vklada cosi, co na tvar nema zadny vliv a komplikuje to nasledujici editaci. Nechybi nam neco jako relativni poloha zastavky ze staniceni mezi nody? ano, datovy model OSM, je hodne primitivni a jednovrstevny. hanoj

3.5.2009 09:20:49 (#28)
gravatar

Tomáš Tichý

<t.tichy at post.cz>
150 4809
2009/5/1 hanoj <ehanoj at gmail.com>: zobrazit citaci
> jen poznamka... > >> V OSM existuj? dneska n?sleduj?c? ?p??stupy: >> 1. Um?stit node bus_stop do m?sta kde je ty?ka, tzn. mimo way silnice. >> Je to nejrychlej?? ale ne ?pln? ko?er z hlediska datov?ho modelu - v >> n?kter?ch p??padech nelze jednodu?e ??ct, kde na silnici bus zastav?. >> Tento zp?sob pou??vaj? tak? mapy.cz. >> S dne?n? podporou renderer? je to tak? jedin? zp?sob, kter? umo?n? >> rozli?it sm?r zast?vky na map?. > *** Mapy.cz ale nezajima topologie. A otazka, potrebujeme takto > podrobny model MHD? Casto se pouziva mapa MHD s tak detailne resenymi > zastavkami? >
Ka?d? u? ur?it? ?e?il p?i cestov?n? MHD v nezn?m?ch m?stech podobn? probl?my jako: - Na kter? stran? silnice m?m ?ekat pro sv?j sm?r? - P?ijdu na zast?vku a je zrovna ?patn?m sm?rem a druhou nevid?m. Je tady z t?m rohem, nebo tam za t?m? - P?estupuji, m?m z?stat na stejn? zast?vce, nebo n?kam p?ej?t? - O situaci v uzlech, kde je v?c jak dva ozna?n?ky u? v?bec nemluv?. Zrovna ned?vno jsem b?hal po Bud?jovick? a ne? jsem na?el tu spr?vnou zast?vku, ujeli mi 2 busy. P?esn? poloha ka?d?ho ozna?n?ku je nezbytnou podm?nkou pro vybudov?n? n?jak? smyslupln? navigace s ve?ejnou dopravou. =TT=

3.5.2009 10:01:04 (#29)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Tom?? Tich? p??e v Ne 03. 05. 2009 v 09:20 +0200: zobrazit citaci
> Zrovna ned?vno jsem b?hal po Bud?jovick? a ne? jsem na?el tu spr?vnou > zast?vku, ujeli mi 2 busy. > > P?esn? poloha ka?d?ho ozna?n?ku je nezbytnou podm?nkou pro vybudov?n? > n?jak? smyslupln? navigace s ve?ejnou dopravou.
Co? nazna?uje, ?e jedin? relace stoparea a platform spole?n? s relacemi pro ka?dou trasu m??e v praxi d?t informaci: Na Bud?jovick? vystoupit a p?ej?t podchodem 100m severn? do stejnojmenn? zast?vky automusu ??slo 203. Ch?pu-li to ov?em dob?e, tak aby to fungovalo, mus? b?t sou??st? popisu trasy nejen vlastn? trasa MHD, ale i v?echny p??slu?n? relace stoparea nebo v?echny platform. Nebo bychom museli na silnici vykreslit 10? zast?vku Bud?jovick? (pro ka?d? n?stup??t? zvl???), a pak do relace trasy zahrnuli pouze ty spr?vn? body. Oboje by dalo stejnou informaci, prvn? metoda by v?ak umo??ovala zakreslit zast?vku jako jeden bod na cest?, a k n?mu v?ce r?zn?ch platform bod?. Druh? metoda by to neumo??ovala, nebo? by nebylo jasn?, kter? platform je ta spr?vn?. Je to tak? mo?n? metody kombinovat: prvn? u zast?vek se slo?itou topologi? (Bud?jovick?), druhou u zast?vek s prostorov? vzd?len?mi n?stupi?ti (Albertov). P??padn? navigace by si stranu silnice domyslela podle sm?ru j?zdy a informace, na kter? stran? se v dan? zemi jezd?. ________________________________________________________________________ Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

14.5.2009 11:27:03 (#30)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1048 1226
On Fri 2009-05-01 19:11:18, hanoj wrote: zobrazit citaci
> jen poznamka... > > > V OSM existuj? dneska n?sleduj?c? ?p??stupy: > > 1. Um?stit node bus_stop do m?sta kde je ty?ka, tzn. mimo way silnice. > > Je to nejrychlej?? ale ne ?pln? ko?er z hlediska datov?ho modelu - v > > n?kter?ch p??padech nelze jednodu?e ??ct, kde na silnici bus zastav?. > > Tento zp?sob pou??vaj? tak? mapy.cz. > > S dne?n? podporou renderer? je to tak? jedin? zp?sob, kter? umo?n? > > rozli?it sm?r zast?vky na map?. > *** Mapy.cz ale nezajima topologie. A otazka, potrebujeme takto > podrobny model MHD? Casto se pouziva mapa MHD s tak detailne resenymi > zastavkami?
1) Pro nektere zastavky je to nutnost. 2) centrum prahy uz je zmapovane natolik ze to tam zapada. 3) je to potreba na routing s mhd. Jo, jinak: http://www.livejournal.com/~pavelmachek obsahuje odkaz na branch navitu, nekde mam i testovaci .osm.bz2 s MHD :-). (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

26.9.2010 03:54:42 (#31)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, Pavel kdysi (http://www.mail-archive.com/talk-cz at openstreetmap.org/msg02764.html) vygeneroval seznam pra?sk?ch zast?vek, kter? nejsou zakreslen? v OSM. P?i mapov?n? jsem na?el na n?kolik zast?vek, kter? chyb?li, tak?e st?le je?t? nem?me v?echny. Bylo by mo?n? ten seznam vygenerovat znova (nebo n?kam um?stit skripty)? -- Petr Dlouh?

30.9.2010 04:28:29 (#32)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1048 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> Pavel kdysi > (http://www.mail-archive.com/talk-cz at openstreetmap.org/msg02764.html) > vygeneroval seznam pra?sk?ch zast?vek, kter? nejsou zakreslen? v > OSM. P?i mapov?n? jsem na?el na n?kolik zast?vek, kter? chyb?li, > tak?e st?le je?t? nem?me v?echny. > > Bylo by mo?n? ten seznam vygenerovat znova (nebo n?kam um?stit skripty)?
Sorry, nejak nestiham. Neco by melo byt na timetab.sf.net , ale rozchozeni nebude uplne trivialni. Otazky rad zodpovim, radeji cc na osobni mail. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

« zpět na výpis měsíce