« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] FW: Folie KM strkaná do scanneru obráceně

Vlákno 16.8. - 16.8.2014, počet zpráv: 1


16.8.2014 10:28:26 (#1)
gravatar

Petr Souček

<soucekp at atlas.cz>
69
Dobr? den, ve Vla?imi (ul. J.V.Sl?dka / Ke Spravedlnosti) je to evidentn? chyba editora. Upozorn?me jej na to a budeme doufat, ?e defini?n? body SO oprav?. Petr Sou?ek
-----Original Message----- From: Petr Sou?ek [mailto:soucek at maestroclub.cz] Sent: Friday, August 08, 2014 10:38 PM To: soucek at maestroclub.cz; Sou?ek, Petr Subject: FW: [Talk-cz] Folie KM strkan? do scanneru obr?cen? -----Original Message----- From: Petr Vejsada [mailto:osm at propsychology.cz] Sent: Wednesday, July 30, 2014 6:24 PM To: OpenStreetMap Czech Republic Subject: [Talk-cz] Folie KM strkan? do scanneru obr?cen? Ahoj, jsem na stop? alespo? jednoho ze zp?sob?, jak vznik? rud? duch. Kouk?m na to st?le nev???cn?, ale bude to tak - n?kdo toti? strk? do scanneru f?lii s katastr?ln? mapou obr?cen?. Pohle?me na obr?zek http://pedro.poloha.net/osm/folie.png V?chodn? od ulice Ke Spravedlnosi a severn? pd ulice J.V. Sl?dka vid?m? popisn? ??sla (zleva doprava) 1771, 1772, ... 1775. Takto byla ulo?ena v OSM. Vid?me rovn?? rud?ho ducha, tedy defini?n? bod budovy s ?.p. 1774. ?erven? ??ra ukazuje k polygonu budovy. Budovy jsou v realit? z?padn? od ulice Ke Spravedlnosti a ji?n? od ulice J.V.Sl?dka. Zleva doprava jsou ?.p. ov?em v po?ad? 1775, 1774 ... 1771. Prost? n?kdo str?il n?co do scanneru obr?cen?. Mohlo by to vysv?tlovat i dal?? ?adu rud?ch duch?, jak jsou patrn? ve V?echlapech, okres Bene?ov, http://ruian.poloha.net/16/49.7697/14.9304 (zapnout vrstvu budov). To taky tak trochu vypad?, jakoby n?kdo strkal folii do scanneru obr?cen? :-). V t?ch V?echlapech je to hodn? zmaten?. Jedn? se zejm?na o budovy: 14323508 14323362 14323401 14323419 14323494 14323524 14323451 14323486 14323443 14323397 14323460 -- Petr

« zpět na výpis měsíce