« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] aktualizace chráněných území

Vlákno 13.8. - 22.8.2014, počet zpráv: 10


13.8.2014 10:44:16 (#1)
gravatar

xkomczax at centrum.cz

<xkomczax at centrum.cz>
202 2679
Zdrav?m, cht?l jsem se zeptat na aktualizaci chr?n?n?ch ?zem? EEA - http://wiki.openstreetmap.org/wiki/EEA:Nationally_designated_areas_import . Psal jsem si s u?ivatelem Kozuch, kter? import p?ed dv?ma lety prov?d?l a ten na aktualizaci nem? v?bec ?as. Zm?nil ale, ?e by bylo vhodn? prov?st propojen? s wikipedi? - dnes t?m?? ka?d? chr?n?n? oblast m? svoji vlastn? str?nku na cs.wikipedii. Na samotnou aktualizaci si rozhodn? netrouf?m, ale mohl bych pomoct s n?jak?m poloautomatick?m importem wiki str?nek. Z?rove? bych prosil toho, kdo bude p??padnou aktualizaci prov?d?t, zda-li by bylo mo?n? zachovat i zanikl? chr?n?n? ?zem? (p?ed?adit jim tag disused nebosp?? abandon), nebo? informace o tom kde b?valo chr?n?n? ?zem? je st?le cenn? (viz t?eba ta wikipedie, kde jsou str?nky i o t?ch ji? zanikl?ch). xkomczax

14.8.2014 09:33:33 (#2)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2290 2514
Iniciativ? se meze nekladou ;-) Co tak kouk?m do wiki, je to ?ist? manu?ln? pr?ce, ??dn? skript. J? se te? ur?it? do ni?eho pou?t?t nebudu. O shapefile jsem zat?m jen sly?el a je?t? jsem nem?l ?as ani s?lu se t?m zab?vat. Nicm?n? jsem si v?iml, ?e existuje dopln?k OpenData [1] do JOSM, kter? by m?l um?t ty shapefile na??st a d?le s nimi pracovat. Na p?id?n? linku na Wikipedii se zase hod? dopln?k Wikipedia [2] Klidn? si to zkus, podle mne by to nem?l b?t a? takov? probl?m. Jen, co tak kouk?m, je toho n?jak moc a ud?lat na to aktualiza?n? skript asi bude trochu slo?it?j??. Ale mo?n? by to mohlo b?t stejn? jako u importu hranic. Co by se ale dalo ud?lat programov? by byla aktualizace tag?, hlavn? oprava t?ch nadbyte?n?ch mezer - nen? to dlouho, co to tady n?kdo cht?l ?e?it a nedo?e?il. A i to p?i?azen? wikipedia tagu by nemuselo b?t a? tak slo?it?. Za?al bych asi t?m, ?e bych si p?es http://overpass-turbo.eu vyt?hl seznam v?ech chr?n?n?ch ?zem? a ulo?il je do osm souboru. (kliknout na "Wizard", do ok?nka zadat "leisure=nature_reserve" a kliknout na "build and run query". Pak jen potvrdit, ?e t?ch p?r mega nebude probl?m ;-) (z?le?? na velikosti zobrazen? oblasti). Pak u? jen "Export" a vybrat JOSM.) Pak dostane? OSM soubor, kter? m??e? otev??t v JOSM, p??padn? jej p?ed otev?en?m upravit n?jak?m t?m skript?kem (je to jednoduch? XML). [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/OpenData [2] http://josm.openstreetmap.de/wiki/Help/Plugin/Wikipedia Tak p?eji hodn? ?t?st? ;-) Mari?n
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: xkomczax at centrum.cz Komu: talk-cz at openstreetmap.org Datum: 13. 8. 2014 22:45:22 P?edm?t: [Talk-cz] aktualizace chr?n?n?ch ?zem? "Zdrav?m, cht?l jsem se zeptat na aktualizaci chr?n?n?ch ?zem? EEA - http://wiki. openstreetmap.org/wiki/EEA:Nationally_designated_areas_import . Psal jsem si s u?ivatelem Kozuch, kter? import p?ed dv?ma lety prov?d?l a ten na aktualizaci nem? v?bec ?as. Zm?nil ale, ?e by bylo vhodn? prov?st propojen? s wikipedi? - dnes t?m?? ka?d? chr?n?n? oblast m? svoji vlastn? str?nku na cs.wikipedii. Na samotnou aktualizaci si rozhodn? netrouf?m, ale mohl bych pomoct s n?jak?m poloautomatick?m importem wiki str?nek. Z?rove? bych prosil toho, kdo bude p??padnou aktualizaci prov?d?t, zda-li by bylo mo?n? zachovat i zanikl? chr?n?n? ?zem? (p?ed?adit jim tag disused nebosp?? abandon), nebo? informace o tom kde b?valo chr?n?n? ?zem? je st?le cenn? (viz t?eba ta wikipedie, kde jsou str?nky i o t?ch ji? zanikl?ch). xkomczax _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140814/218f499a/attachment-0001.html>

15.8.2014 12:12:21 (#3)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1048 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> Iniciativ? se meze nekladou ;-) Co tak kouk?m do wiki, je to ?ist? manu?ln? > pr?ce, ??dn? skript. > > J? se te? ur?it? do ni?eho pou?t?t nebudu. O shapefile jsem zat?m jen sly?el > a je?t? jsem nem?l ?as ani s?lu se t?m zab?vat. Nicm?n? jsem si v?iml, ?e > existuje dopln?k OpenData [1] do JOSM, kter? by m?l um?t ty shapefile na??st > a d?le s nimi pracovat. Na p?id?n? linku na Wikipedii se zase hod? dopln?k > Wikipedia [2]
Na shapefily je ogr2osm.py, staci tomu dodat jen par radek, jak se konvertujou atributy... (Teda kdyz se ma delat update tak to asi bude lehce slozitejsi...) Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

15.8.2014 03:13:49 (#4)
gravatar

xkomczax at centrum.cz

<xkomczax at centrum.cz>
202 2679
Zkou?el jsem to p?es JOSM, ale ten t?m?? 1GB soubor mi to na??talo p?es p?l hodiny a nedostalo se to ani do ?tvrtiny, tak jsem to vzdal (jeliko? se rychlost ??m d?l t?m v?c zpomalovala). org2osm.py rozhodn? ned?m, to je na mne p??li?. Za wikipedia plugin, Mari?ne, d?ky, poslou??, mysl?m, nejen k chr?n?n?m lokalit?m. S t?mi m?m ale po??d tr?pen?: kdy? si je st?hnu p?es overpass, tak se mi v relac?ch zobraz? pouze "multipolygon". Jen?e ve?ker? data jsou na "boundary", kter? sd?l? tu samou hranici, ov?em je t?eba dan? ?zem? st?hnout (alespo? jeho ??st), aby se objevilo v relations. N?jak? tip na to, jak stahovat p??mo boundary a ne multipolygon? ______________________________________________________________ zobrazit citaci
> Od: Pavel Machek <pavel at ucw.cz> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> > Datum: 15.08.2014 00:13 > P?edm?t: Re: [Talk-cz]aktualizace chr?n?n?ch ?zem? > >Ahoj! > >> Iniciativ? se meze nekladou ;-) Co tak kouk?m do wiki, je to ?ist? manu?ln? >> pr?ce, ??dn? skript. >> >> J? se te? ur?it? do ni?eho pou?t?t nebudu. O shapefile jsem zat?m jen sly?el >> a je?t? jsem nem?l ?as ani s?lu se t?m zab?vat. Nicm?n? jsem si v?iml, ?e >> existuje dopln?k OpenData [1] do JOSM, kter? by m?l um?t ty shapefile na??st >> a d?le s nimi pracovat. Na p?id?n? linku na Wikipedii se zase hod? dopln?k >> Wikipedia [2] > >Na shapefily je ogr2osm.py, staci tomu dodat jen par radek, jak se >konvertujou atributy... > >(Teda kdyz se ma delat update tak to asi bude lehce slozitejsi...) > Pavel >-- >(english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek >(cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html > >_______________________________________________ >Talk-cz mailing list >Talk-cz at openstreetmap.org >https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

16.8.2014 07:24:47 (#5)
gravatar

Jiří Sedláček

<jirisedlacek at gmail.com>
39 539
Jenom up?esn?m, prvn? d?vka chr?n?n?ch ?zem? (tu??m snad p?ed p?r rokama - cca 4) se vkl?dala roboticky a ?erpalo se z dat AOPK ( http://drusop.nature.cz/), tu??m, ?e to bylo mo?n? i n?jak zkombinovan? s dal??ma datama - u? si to p?esn? nepamatuju, p?eci jen - je to dlouho. Na aktualizaci se pracuje pr?b??n?, t?m?? to nelze sledovat, proto?e nov? chr?n?n? ?zem? jsou vyhla?ov?ny (p?ev??n?) krajskou samospr?vou a to dost nahodile a do DRUSOPu pronikaj? tak n?jak hodn? n?hodn?. J. 2014-08-14 9:33 GMT+02:00 Mari?n Kyral <mkyral at email.cz>: zobrazit citaci
> Iniciativ? se meze nekladou ;-) Co tak kouk?m do wiki, je to ?ist? > manu?ln? pr?ce, ??dn? skript. > > J? se te? ur?it? do ni?eho pou?t?t nebudu. O shapefile jsem zat?m jen > sly?el a je?t? jsem nem?l ?as ani s?lu se t?m zab?vat. Nicm?n? jsem si > v?iml, ?e existuje dopln?k OpenData [1] do JOSM, kter? by m?l um?t ty > shapefile na??st a d?le s nimi pracovat. Na p?id?n? linku na Wikipedii se > zase hod? dopln?k Wikipedia [2] > > Klidn? si to zkus, podle mne by to nem?l b?t a? takov? probl?m. Jen, co > tak kouk?m, je toho n?jak moc a ud?lat na to aktualiza?n? skript asi bude > trochu slo?it?j??. Ale mo?n? by to mohlo b?t stejn? jako u importu hranic. > > Co by se ale dalo ud?lat programov? by byla aktualizace tag?, hlavn? > oprava t?ch nadbyte?n?ch mezer - nen? to dlouho, co to tady n?kdo cht?l > ?e?it a nedo?e?il. A i to p?i?azen? wikipedia tagu by nemuselo b?t a? tak > slo?it?. > > Za?al bych asi t?m, ?e bych si p?es http://overpass-turbo.eu vyt?hl > seznam v?ech chr?n?n?ch ?zem? a ulo?il je do osm souboru. > > (kliknout na "Wizard", do ok?nka zadat "leisure=nature_reserve" a kliknout > na "build and run query". Pak jen potvrdit, ?e t?ch p?r mega nebude probl?m > ;-) (z?le?? na velikosti zobrazen? oblasti). Pak u? jen "Export" a vybrat > JOSM.) > > Pak dostane? OSM soubor, kter? m??e? otev??t v JOSM, p??padn? jej p?ed > otev?en?m upravit n?jak?m t?m skript?kem (je to jednoduch? XML). > > [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/OpenData > [2] http://josm.openstreetmap.de/wiki/Help/Plugin/Wikipedia > > Tak p?eji hodn? ?t?st? ;-) > Mari?n > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: xkomczax at centrum.cz > Komu: talk-cz at openstreetmap.org > Datum: 13. 8. 2014 22:45:22 > P?edm?t: [Talk-cz] aktualizace chr?n?n?ch ?zem? > > Zdrav?m, > > cht?l jsem se zeptat na aktualizaci chr?n?n?ch ?zem? EEA - > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/EEA:Nationally_designated_areas_import > . Psal jsem si s u?ivatelem Kozuch, kter? import p?ed dv?ma lety prov?d?l a > ten na aktualizaci nem? v?bec ?as. Zm?nil ale, ?e by bylo vhodn? prov?st > propojen? s wikipedi? - dnes t?m?? ka?d? chr?n?n? oblast m? svoji vlastn? > str?nku na cs.wikipedii. Na samotnou aktualizaci si rozhodn? netrouf?m, ale > mohl bych pomoct s n?jak?m poloautomatick?m importem wiki str?nek. > Z?rove? bych prosil toho, kdo bude p??padnou aktualizaci prov?d?t, zda-li > by bylo mo?n? zachovat i zanikl? chr?n?n? ?zem? (p?ed?adit jim tag disused > nebosp?? abandon), nebo? informace o tom kde b?valo chr?n?n? ?zem? je st?le > cenn? (viz t?eba ta wikipedie, kde jsou str?nky i o t?ch ji? zanikl?ch). > > xkomczax > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140816/e91af039/attachment.html>

17.8.2014 09:35:31 (#6)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2290 2514
Dne 16.8.2014 19:24, Ji?? Sedl??ek napsal(a): zobrazit citaci
> Jenom up?esn?m, prvn? d?vka chr?n?n?ch ?zem? (tu??m snad p?ed p?r > rokama - cca 4) se vkl?dala roboticky a ?erpalo se z dat AOPK > (http://drusop.nature.cz/), tu??m, ?e to bylo mo?n? i n?jak > zkombinovan? s dal??ma datama - u? si to p?esn? nepamatuju, p?eci jen > - je to dlouho. > > Na aktualizaci se pracuje pr?b??n?, t?m?? to nelze sledovat, proto?e > nov? chr?n?n? ?zem? jsou vyhla?ov?ny (p?ev??n?) krajskou samospr?vou a > to dost nahodile a do DRUSOPu pronikaj? tak n?jak hodn? n?hodn?. >
Ahoj, jakou formou ta aktualizace prob?h?? Ru?n?? Mari?n zobrazit citaci
> J. > > > 2014-08-14 9:33 GMT+02:00 Mari?n Kyral <mkyral at email.cz > <mailto:mkyral at email.cz>>: > > Iniciativ? se meze nekladou ;-) Co tak kouk?m do wiki, je to ?ist? > manu?ln? pr?ce, ??dn? skript. > > J? se te? ur?it? do ni?eho pou?t?t nebudu. O shapefile jsem zat?m > jen sly?el a je?t? jsem nem?l ?as ani s?lu se t?m zab?vat. Nicm?n? > jsem si v?iml, ?e existuje dopln?k OpenData [1] do JOSM, kter? by > m?l um?t ty shapefile na??st a d?le s nimi pracovat. Na p?id?n? > linku na Wikipedii se zase hod? dopln?k Wikipedia [2] > > Klidn? si to zkus, podle mne by to nem?l b?t a? takov? probl?m. > Jen, co tak kouk?m, je toho n?jak moc a ud?lat na to aktualiza?n? > skript asi bude trochu slo?it?j??. Ale mo?n? by to mohlo b?t > stejn? jako u importu hranic. > > Co by se ale dalo ud?lat programov? by byla aktualizace tag?, > hlavn? oprava t?ch nadbyte?n?ch mezer - nen? to dlouho, co to tady > n?kdo cht?l ?e?it a nedo?e?il. A i to p?i?azen? wikipedia tagu by > nemuselo b?t a? tak slo?it?. > > Za?al bych asi t?m, ?e bych si p?es http://overpass-turbo.eu > vyt?hl seznam v?ech chr?n?n?ch ?zem? a ulo?il je do osm souboru. > > (kliknout na "Wizard", do ok?nka zadat "leisure=nature_reserve" a > kliknout na "build and run query". Pak jen potvrdit, ?e t?ch p?r > mega nebude probl?m ;-) (z?le?? na velikosti zobrazen? oblasti). > Pak u? jen "Export" a vybrat JOSM.) > > Pak dostane? OSM soubor, kter? m??e? otev??t v JOSM, p??padn? jej > p?ed otev?en?m upravit n?jak?m t?m skript?kem (je to jednoduch? XML). > > [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/OpenData > [2] http://josm.openstreetmap.de/wiki/Help/Plugin/Wikipedia > > Tak p?eji hodn? ?t?st? ;-) > Mari?n > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: xkomczax at centrum.cz <mailto:xkomczax at centrum.cz> > Komu: talk-cz at openstreetmap.org <mailto:talk-cz at openstreetmap.org> > Datum: 13. 8. 2014 22:45:22 > P?edm?t: [Talk-cz] aktualizace chr?n?n?ch ?zem? > > > Zdrav?m, > > cht?l jsem se zeptat na aktualizaci chr?n?n?ch ?zem? EEA - > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/EEA:Nationally_designated_areas_import > . Psal jsem si s u?ivatelem Kozuch, kter? import p?ed dv?ma > lety prov?d?l a ten na aktualizaci nem? v?bec ?as. Zm?nil ale, > ?e by bylo vhodn? prov?st propojen? s wikipedi? - dnes t?m?? > ka?d? chr?n?n? oblast m? svoji vlastn? str?nku na > cs.wikipedii. Na samotnou aktualizaci si rozhodn? netrouf?m, > ale mohl bych pomoct s n?jak?m poloautomatick?m importem wiki > str?nek. > Z?rove? bych prosil toho, kdo bude p??padnou aktualizaci > prov?d?t, zda-li by bylo mo?n? zachovat i zanikl? chr?n?n? > ?zem? (p?ed?adit jim tag disused nebosp?? abandon), nebo? > informace o tom kde b?valo chr?n?n? ?zem? je st?le cenn? (viz > t?eba ta wikipedie, kde jsou str?nky i o t?ch ji? zanikl?ch). > > xkomczax > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org <mailto:Talk-cz at openstreetmap.org> > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org <mailto:Talk-cz at openstreetmap.org> > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > -- > S pozdravem, > Jirka Sedl??ek > --- > jirisedlacek at gmail.com <mailto:jirisedlacek at gmail.com> > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140817/56c36c70/attachment.html>

18.8.2014 12:23:57 (#7)
gravatar

Jiří Sedláček

<jirisedlacek at gmail.com>
39 539
Ahoj, na aktualizaci chr?n?n?ch ?zem? se p?edpokl?d?m pracuje ru?n? (u? z toho d?vodu, ?e kraje tvo?? nov? ?zem? dost nahodile a do DRUSOPu se dost?vaj? podle m? nezn?m?ho kl??e) a Petr Bro? (Chmee2, https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedista:Chmee2) namotivoval dobrovoln?ky, aby to psali ru?n? (a ono je to i bav?, stejn? jako focen? t?ch pam?tek). V?c by asi v?d?l Petr Bro?, j? to nijak konkr?tn? nesleduju - nicm?n?, na 99 % je tvorba nov?ch ?l?nk? ru?n? prac?. J. 2014-08-17 21:35 GMT+02:00 Mari?n Kyral <mkyral at email.cz>: zobrazit citaci
> Dne 16.8.2014 19:24, Ji?? Sedl??ek napsal(a): > > Jenom up?esn?m, prvn? d?vka chr?n?n?ch ?zem? (tu??m snad p?ed p?r rokama - > cca 4) se vkl?dala roboticky a ?erpalo se z dat AOPK ( > http://drusop.nature.cz/), tu??m, ?e to bylo mo?n? i n?jak zkombinovan? s > dal??ma datama - u? si to p?esn? nepamatuju, p?eci jen - je to dlouho. > > Na aktualizaci se pracuje pr?b??n?, t?m?? to nelze sledovat, proto?e > nov? chr?n?n? ?zem? jsou vyhla?ov?ny (p?ev??n?) krajskou samospr?vou a to > dost nahodile a do DRUSOPu pronikaj? tak n?jak hodn? n?hodn?. > > Ahoj, > jakou formou ta aktualizace prob?h?? Ru?n?? > > Mari?n > > > J. > > > 2014-08-14 9:33 GMT+02:00 Mari?n Kyral <mkyral at email.cz>: > >> Iniciativ? se meze nekladou ;-) Co tak kouk?m do wiki, je to ?ist? >> manu?ln? pr?ce, ??dn? skript. >> >> J? se te? ur?it? do ni?eho pou?t?t nebudu. O shapefile jsem zat?m jen >> sly?el a je?t? jsem nem?l ?as ani s?lu se t?m zab?vat. Nicm?n? jsem si >> v?iml, ?e existuje dopln?k OpenData [1] do JOSM, kter? by m?l um?t ty >> shapefile na??st a d?le s nimi pracovat. Na p?id?n? linku na Wikipedii se >> zase hod? dopln?k Wikipedia [2] >> >> Klidn? si to zkus, podle mne by to nem?l b?t a? takov? probl?m. Jen, co >> tak kouk?m, je toho n?jak moc a ud?lat na to aktualiza?n? skript asi bude >> trochu slo?it?j??. Ale mo?n? by to mohlo b?t stejn? jako u importu hranic. >> >> Co by se ale dalo ud?lat programov? by byla aktualizace tag?, hlavn? >> oprava t?ch nadbyte?n?ch mezer - nen? to dlouho, co to tady n?kdo cht?l >> ?e?it a nedo?e?il. A i to p?i?azen? wikipedia tagu by nemuselo b?t a? tak >> slo?it?. >> >> Za?al bych asi t?m, ?e bych si p?es http://overpass-turbo.eu vyt?hl >> seznam v?ech chr?n?n?ch ?zem? a ulo?il je do osm souboru. >> >> (kliknout na "Wizard", do ok?nka zadat "leisure=nature_reserve" a >> kliknout na "build and run query". Pak jen potvrdit, ?e t?ch p?r mega >> nebude probl?m ;-) (z?le?? na velikosti zobrazen? oblasti). Pak u? jen >> "Export" a vybrat JOSM.) >> >> Pak dostane? OSM soubor, kter? m??e? otev??t v JOSM, p??padn? jej p?ed >> otev?en?m upravit n?jak?m t?m skript?kem (je to jednoduch? XML). >> >> [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/OpenData >> [2] http://josm.openstreetmap.de/wiki/Help/Plugin/Wikipedia >> >> Tak p?eji hodn? ?t?st? ;-) >> Mari?n >> >> ---------- P?vodn? zpr?va ---------- >> Od: xkomczax at centrum.cz >> Komu: talk-cz at openstreetmap.org >> Datum: 13. 8. 2014 22:45:22 >> P?edm?t: [Talk-cz] aktualizace chr?n?n?ch ?zem? >> >> Zdrav?m, >> >> cht?l jsem se zeptat na aktualizaci chr?n?n?ch ?zem? EEA - >> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/EEA:Nationally_designated_areas_import >> . Psal jsem si s u?ivatelem Kozuch, kter? import p?ed dv?ma lety prov?d?l a >> ten na aktualizaci nem? v?bec ?as. Zm?nil ale, ?e by bylo vhodn? prov?st >> propojen? s wikipedi? - dnes t?m?? ka?d? chr?n?n? oblast m? svoji vlastn? >> str?nku na cs.wikipedii. Na samotnou aktualizaci si rozhodn? netrouf?m, ale >> mohl bych pomoct s n?jak?m poloautomatick?m importem wiki str?nek. >> Z?rove? bych prosil toho, kdo bude p??padnou aktualizaci prov?d?t, zda-li >> by bylo mo?n? zachovat i zanikl? chr?n?n? ?zem? (p?ed?adit jim tag disused >> nebosp?? abandon), nebo? informace o tom kde b?valo chr?n?n? ?zem? je st?le >> cenn? (viz t?eba ta wikipedie, kde jsou str?nky i o t?ch ji? zanikl?ch). >> >> xkomczax >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> > > > -- > S pozdravem, > Jirka Sedl??ek > --- > jirisedlacek at gmail.com > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing listTalk-cz at openstreetmap.orghttps://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140818/c2672991/attachment-0001.html>

20.8.2014 02:58:15 (#8)
gravatar

xkomczax at centrum.cz

<xkomczax at centrum.cz>
202 2679
Jenom pro upřesnění: bavíme se tu všichni celou dobu o OpenStreetMap? Znejistil jsem jak byl zmíněn Chmee2, o kterém vím z Wikipedie... A hlavně: jak je to s tou aktualizací? Probíhá nebo chystá se někdo na ni? Mně se konečně povedlo dopátrat, jak z overpass dostat co potřebuji, takže spolu s wikipedia pluginem jsem připraven doplňovat wiki stránky k chráněným územím. Akorát by bylo fajn to přidávat i na ta nová, nicméně pokud ve výhledové době nebudou, tak půjdu do toho co je... ______________________________________________________________ zobrazit citaci
> Od: "Jiří Sedláček" <jirisedlacek at gmail.com> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> > Datum: 16.08.2014 19:25 > Předmět: Re: [Talk-cz]aktualizace chráněných území > >Jenom upřesním, první dávka chráněných území (tuším snad před pár rokama - >cca 4) se vkládala roboticky a čerpalo se z dat AOPK ( >http://drusop.nature.cz/), tuším, že to bylo možná i nějak zkombinovaný s >dalšíma datama - už si to přesně nepamatuju, přeci jen - je to dlouho. > >Na aktualizaci se pracuje průběžně, téměř to nelze sledovat, protože nový >chráněný území jsou vyhlašovány (převážně) krajskou samosprávou a to dost >nahodile a do DRUSOPu pronikají tak nějak hodně náhodně. > >J. > > >2014-08-14 9:33 GMT+02:00 Marián Kyral <mkyral at email.cz>: > >> Iniciativě se meze nekladou ;-) Co tak koukám do wiki, je to čistě >> manuální práce, žádný skript. >> >> Já se teď určitě do ničeho pouštět nebudu. O shapefile jsem zatím jen >> slyšel a ještě jsem neměl čas ani sílu se tím zabývat. Nicméně jsem si >> všiml, že existuje doplněk OpenData [1] do JOSM, který by měl umět ty >> shapefile načíst a dále s nimi pracovat. Na přidání linku na Wikipedii se >> zase hodí doplněk Wikipedia [2] >> >> Klidně si to zkus, podle mne by to neměl být až takový problém. Jen, co >> tak koukám, je toho nějak moc a udělat na to aktualizační skript asi bude >> trochu složitější. Ale možná by to mohlo být stejné jako u importu hranic. >> >> Co by se ale dalo udělat programově by byla aktualizace tagů, hlavně >> oprava těch nadbytečných mezer - není to dlouho, co to tady někdo chtěl >> řešit a nedořešil. A i to přiřazení wikipedia tagu by nemuselo být až tak >> složité. >> >> Začal bych asi tím, že bych si přes http://overpass-turbo.eu vytáhl >> seznam všech chráněných území a uložil je do osm souboru. >> >> (kliknout na "Wizard", do okýnka zadat "leisure=nature_reserve" a kliknout >> na "build and run query". Pak jen potvrdit, že těch pár mega nebude problém >> ;-) (záleží na velikosti zobrazené oblasti). Pak už jen "Export" a vybrat >> JOSM.) >> >> Pak dostaneš OSM soubor, který můžeš otevřít v JOSM, případně jej před >> otevřením upravit nějakým tím skriptíkem (je to jednoduché XML). >> >> [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/OpenData >> [2] http://josm.openstreetmap.de/wiki/Help/Plugin/Wikipedia >> >> Tak přeji hodně štěstí ;-) >> Marián >> >> ---------- Původní zpráva ---------- >> Od: xkomczax at centrum.cz >> Komu: talk-cz at openstreetmap.org >> Datum: 13. 8. 2014 22:45:22 >> Předmět: [Talk-cz] aktualizace chráněných území >> >> Zdravím, >> >> chtěl jsem se zeptat na aktualizaci chráněných území EEA - >> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/EEA:Nationally_designated_areas_import >> . Psal jsem si s uživatelem Kozuch, který import před dvěma lety prováděl a >> ten na aktualizaci nemá vůbec čas. Zmínil ale, že by bylo vhodné provést >> propojení s wikipedií - dnes téměř každá chráněná oblast má svoji vlastní >> stránku na cs.wikipedii. Na samotnou aktualizaci si rozhodně netroufám, ale >> mohl bych pomoct s nějakým poloautomatickým importem wiki stránek. >> Zároveň bych prosil toho, kdo bude případnou aktualizaci provádět, zda-li >> by bylo možné zachovat i zaniklá chráněná území (předřadit jim tag disused >> nebospíš abandon), neboť informace o tom kde bývalo chráněné území je stále >> cenné (viz třeba ta wikipedie, kde jsou stránky i o těch již zaniklých). >> >> xkomczax >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> > > >-- >S pozdravem, >Jirka Sedláček >--- >jirisedlacek at gmail.com > > >---------- > >_______________________________________________ >Talk-cz mailing list >Talk-cz at openstreetmap.org >https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

21.8.2014 12:32:08 (#9)
gravatar

Jiří Sedláček

<jirisedlacek at gmail.com>
39 539
Dobrý den, předpokládám, že prvotně to tak bylo (pouze o OSM), ale byly zmíněny chráněný území na cs wiki a to, že nebyly importovány strojově - což byly, ale nové importovány nejsou (hlavně protože státní správa). Např. chráněné území Ptáčovské rybníky ( https://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1%C4%8Dovsk%C3%A9_rybn%C3%ADky ) ještě není zavedeno v AOPK databází a nemá tak ÚSOP číslo - tj. defakto ani nešlo importovat (ač už existuje, protože bylo vyhlášeno krajem). Přemýšlím, jak to spojit - asi přes to AOPK? Či nějak jinak? Určitě to jde, vycházel bych z kategorií "Chráněná území v okrese XXX" (na wiki) a posléze vybíral ty, který mají AOPK či další data, který jsou u chráněných území na OSM). Případně to můžeme dál probrat, Chmee2 byl zmíněn z toho důvodu, že to má pod palcem a hodně se tomu věnoval (např. mě ukecal, abych tehdy udělal toho bota na tvorbu těch článků) a obecně to na té wiki koordinuje. J. 2014-08-20 14:58 GMT+02:00 <xkomczax at centrum.cz>: zobrazit citaci
> Jenom pro upřesnění: bavíme se tu všichni celou dobu o OpenStreetMap? > Znejistil jsem jak byl zmíněn Chmee2, o kterém vím z Wikipedie... > A hlavně: jak je to s tou aktualizací? Probíhá nebo chystá se někdo na ni? > Mně se konečně povedlo dopátrat, jak z overpass dostat co potřebuji, takže > spolu s wikipedia pluginem jsem připraven doplňovat wiki stránky k > chráněným územím. Akorát by bylo fajn to přidávat i na ta nová, nicméně > pokud ve výhledové době nebudou, tak půjdu do toho co je... > > ______________________________________________________________ > > Od: "Jiří Sedláček" <jirisedlacek at gmail.com> > > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> > > Datum: 16.08.2014 19:25 > > Předmět: Re: [Talk-cz]aktualizace chráněných území > > > >Jenom upřesním, první dávka chráněných území (tuším snad před pár rokama - > >cca 4) se vkládala roboticky a čerpalo se z dat AOPK ( > >http://drusop.nature.cz/), tuším, že to bylo možná i nějak zkombinovaný s > >dalšíma datama - už si to přesně nepamatuju, přeci jen - je to dlouho. > > > >Na aktualizaci se pracuje průběžně, téměř to nelze sledovat, protože nový > >chráněný území jsou vyhlašovány (převážně) krajskou samosprávou a to dost > >nahodile a do DRUSOPu pronikají tak nějak hodně náhodně. > > > >J. > > > > > >2014-08-14 9:33 GMT+02:00 Marián Kyral <mkyral at email.cz>: > > > >> Iniciativě se meze nekladou ;-) Co tak koukám do wiki, je to čistě > >> manuální práce, žádný skript. > >> > >> Já se teď určitě do ničeho pouštět nebudu. O shapefile jsem zatím jen > >> slyšel a ještě jsem neměl čas ani sílu se tím zabývat. Nicméně jsem si > >> všiml, že existuje doplněk OpenData [1] do JOSM, který by měl umět ty > >> shapefile načíst a dále s nimi pracovat. Na přidání linku na Wikipedii > se > >> zase hodí doplněk Wikipedia [2] > >> > >> Klidně si to zkus, podle mne by to neměl být až takový problém. Jen, co > >> tak koukám, je toho nějak moc a udělat na to aktualizační skript asi > bude > >> trochu složitější. Ale možná by to mohlo být stejné jako u importu > hranic. > >> > >> Co by se ale dalo udělat programově by byla aktualizace tagů, hlavně > >> oprava těch nadbytečných mezer - není to dlouho, co to tady někdo chtěl > >> řešit a nedořešil. A i to přiřazení wikipedia tagu by nemuselo být až > tak > >> složité. > >> > >> Začal bych asi tím, že bych si přes http://overpass-turbo.eu vytáhl > >> seznam všech chráněných území a uložil je do osm souboru. > >> > >> (kliknout na "Wizard", do okýnka zadat "leisure=nature_reserve" a > kliknout > >> na "build and run query". Pak jen potvrdit, že těch pár mega nebude > problém > >> ;-) (záleží na velikosti zobrazené oblasti). Pak už jen "Export" a > vybrat > >> JOSM.) > >> > >> Pak dostaneš OSM soubor, který můžeš otevřít v JOSM, případně jej před > >> otevřením upravit nějakým tím skriptíkem (je to jednoduché XML). > >> > >> [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/OpenData > >> [2] http://josm.openstreetmap.de/wiki/Help/Plugin/Wikipedia > >> > >> Tak přeji hodně štěstí ;-) > >> Marián > >> > >> ---------- Původní zpráva ---------- > >> Od: xkomczax at centrum.cz > >> Komu: talk-cz at openstreetmap.org > >> Datum: 13. 8. 2014 22:45:22 > >> Předmět: [Talk-cz] aktualizace chráněných území > >> > >> Zdravím, > >> > >> chtěl jsem se zeptat na aktualizaci chráněných území EEA - > >> > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/EEA:Nationally_designated_areas_import > >> . Psal jsem si s uživatelem Kozuch, který import před dvěma lety > prováděl a > >> ten na aktualizaci nemá vůbec čas. Zmínil ale, že by bylo vhodné provést > >> propojení s wikipedií - dnes téměř každá chráněná oblast má svoji > vlastní > >> stránku na cs.wikipedii. Na samotnou aktualizaci si rozhodně netroufám, > ale > >> mohl bych pomoct s nějakým poloautomatickým importem wiki stránek. > >> Zároveň bych prosil toho, kdo bude případnou aktualizaci provádět, > zda-li > >> by bylo možné zachovat i zaniklá chráněná území (předřadit jim tag > disused > >> nebospíš abandon), neboť informace o tom kde bývalo chráněné území je > stále > >> cenné (viz třeba ta wikipedie, kde jsou stránky i o těch již zaniklých). > >> > >> xkomczax > >> > >> _______________________________________________ > >> Talk-cz mailing list > >> Talk-cz at openstreetmap.org > >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >> > >> > >> _______________________________________________ > >> Talk-cz mailing list > >> Talk-cz at openstreetmap.org > >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >> > >> > > > > > >-- > >S pozdravem, > >Jirka Sedláček > >--- > >jirisedlacek at gmail.com > > > > > >---------- > > > >_______________________________________________ > >Talk-cz mailing list > >Talk-cz at openstreetmap.org > >https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedláček --- jirisedlacek at gmail.com -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140821/ded949f8/attachment.html>

22.8.2014 08:05:44 (#10)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2290 2514
Tak pokud by probíhala aktualizace osm a wikipedie najednou, bylo by to super ;-) Marián Dne 21.8.2014 12:32, Jiří Sedláček napsal(a): zobrazit citaci
> Dobrý den, > předpokládám, že prvotně to tak bylo (pouze o OSM), ale byly zmíněny > chráněný území na cs wiki a to, že nebyly importovány strojově - což > byly, ale nové importovány nejsou (hlavně protože státní správa). > Např. chráněné území Ptáčovské rybníky ( > https://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1%C4%8Dovsk%C3%A9_rybn%C3%ADky ) > ještě není zavedeno v AOPK databází a nemá tak ÚSOP číslo - tj. > defakto ani nešlo importovat (ač už existuje, protože bylo vyhlášeno > krajem). > > Přemýšlím, jak to spojit - asi přes to AOPK? Či nějak jinak? Určitě to > jde, vycházel bych z kategorií "Chráněná území v okrese XXX" (na wiki) > a posléze vybíral ty, který mají AOPK či další data, který jsou u > chráněných území na OSM). > > Případně to můžeme dál probrat, Chmee2 byl zmíněn z toho důvodu, že to > má pod palcem a hodně se tomu věnoval (např. mě ukecal, abych tehdy > udělal toho bota na tvorbu těch článků) a obecně to na té wiki koordinuje. > > J. > > > 2014-08-20 14:58 GMT+02:00 <xkomczax at centrum.cz > <mailto:xkomczax at centrum.cz>>: > > Jenom pro upřesnění: bavíme se tu všichni celou dobu o > OpenStreetMap? Znejistil jsem jak byl zmíněn Chmee2, o kterém vím > z Wikipedie... > A hlavně: jak je to s tou aktualizací? Probíhá nebo chystá se > někdo na ni? Mně se konečně povedlo dopátrat, jak z overpass > dostat co potřebuji, takže spolu s wikipedia pluginem jsem > připraven doplňovat wiki stránky k chráněným územím. Akorát by > bylo fajn to přidávat i na ta nová, nicméně pokud ve výhledové > době nebudou, tak půjdu do toho co je... > > ______________________________________________________________ > > Od: "Jiří Sedláček" <jirisedlacek at gmail.com > <mailto:jirisedlacek at gmail.com>> > > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org > <mailto:talk-cz at openstreetmap.org>> > > Datum: 16.08.2014 19:25 > > Předmět: Re: [Talk-cz]aktualizace chráněných území > > > >Jenom upřesním, první dávka chráněných území (tuším snad před pár > rokama - > >cca 4) se vkládala roboticky a čerpalo se z dat AOPK ( > >http://drusop.nature.cz/), tuším, že to bylo možná i nějak > zkombinovaný s > >dalšíma datama - už si to přesně nepamatuju, přeci jen - je to > dlouho. > > > >Na aktualizaci se pracuje průběžně, téměř to nelze sledovat, > protože nový > >chráněný území jsou vyhlašovány (převážně) krajskou samosprávou a > to dost > >nahodile a do DRUSOPu pronikají tak nějak hodně náhodně. > > > >J. > > > > > >2014-08-14 9 <tel:2014-08-14%209>:33 GMT+02:00 Marián Kyral > <mkyral at email.cz <mailto:mkyral at email.cz>>: > > > >> Iniciativě se meze nekladou ;-) Co tak koukám do wiki, je to čistě > >> manuální práce, žádný skript. > >> > >> Já se teď určitě do ničeho pouštět nebudu. O shapefile jsem > zatím jen > >> slyšel a ještě jsem neměl čas ani sílu se tím zabývat. Nicméně > jsem si > >> všiml, že existuje doplněk OpenData [1] do JOSM, který by měl > umět ty > >> shapefile načíst a dále s nimi pracovat. Na přidání linku na > Wikipedii se > >> zase hodí doplněk Wikipedia [2] > >> > >> Klidně si to zkus, podle mne by to neměl být až takový problém. > Jen, co > >> tak koukám, je toho nějak moc a udělat na to aktualizační > skript asi bude > >> trochu složitější. Ale možná by to mohlo být stejné jako u > importu hranic. > >> > >> Co by se ale dalo udělat programově by byla aktualizace tagů, > hlavně > >> oprava těch nadbytečných mezer - není to dlouho, co to tady > někdo chtěl > >> řešit a nedořešil. A i to přiřazení wikipedia tagu by nemuselo > být až tak > >> složité. > >> > >> Začal bych asi tím, že bych si přes http://overpass-turbo.eu vytáhl > >> seznam všech chráněných území a uložil je do osm souboru. > >> > >> (kliknout na "Wizard", do okýnka zadat "leisure=nature_reserve" > a kliknout > >> na "build and run query". Pak jen potvrdit, že těch pár mega > nebude problém > >> ;-) (záleží na velikosti zobrazené oblasti). Pak už jen > "Export" a vybrat > >> JOSM.) > >> > >> Pak dostaneš OSM soubor, který můžeš otevřít v JOSM, případně > jej před > >> otevřením upravit nějakým tím skriptíkem (je to jednoduché XML). > >> > >> [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/OpenData > >> [2] http://josm.openstreetmap.de/wiki/Help/Plugin/Wikipedia > >> > >> Tak přeji hodně štěstí ;-) > >> Marián > >> > >> ---------- Původní zpráva ---------- > >> Od: xkomczax at centrum.cz <mailto:xkomczax at centrum.cz> > >> Komu: talk-cz at openstreetmap.org <mailto:talk-cz at openstreetmap.org> > >> Datum: 13. 8. 2014 22:45:22 > >> Předmět: [Talk-cz] aktualizace chráněných území > >> > >> Zdravím, > >> > >> chtěl jsem se zeptat na aktualizaci chráněných území EEA - > >> > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/EEA:Nationally_designated_areas_import > >> . Psal jsem si s uživatelem Kozuch, který import před dvěma > lety prováděl a > >> ten na aktualizaci nemá vůbec čas. Zmínil ale, že by bylo > vhodné provést > >> propojení s wikipedií - dnes téměř každá chráněná oblast má > svoji vlastní > >> stránku na cs.wikipedii. Na samotnou aktualizaci si rozhodně > netroufám, ale > >> mohl bych pomoct s nějakým poloautomatickým importem wiki stránek. > >> Zároveň bych prosil toho, kdo bude případnou aktualizaci > provádět, zda-li > >> by bylo možné zachovat i zaniklá chráněná území (předřadit jim > tag disused > >> nebospíš abandon), neboť informace o tom kde bývalo chráněné > území je stále > >> cenné (viz třeba ta wikipedie, kde jsou stránky i o těch již > zaniklých). > >> > >> xkomczax > >> > >> _______________________________________________ > >> Talk-cz mailing list > >> Talk-cz at openstreetmap.org <mailto:Talk-cz at openstreetmap.org> > >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >> > >> > >> _______________________________________________ > >> Talk-cz mailing list > >> Talk-cz at openstreetmap.org <mailto:Talk-cz at openstreetmap.org> > >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >> > >> > > > > > >-- > >S pozdravem, > >Jirka Sedláček > >--- > >jirisedlacek at gmail.com <mailto:jirisedlacek at gmail.com> > > > > > >---------- > > > >_______________________________________________ > >Talk-cz mailing list > >Talk-cz at openstreetmap.org <mailto:Talk-cz at openstreetmap.org> > >https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org <mailto:Talk-cz at openstreetmap.org> > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > -- > S pozdravem, > Jirka Sedláček > --- > jirisedlacek at gmail.com <mailto:jirisedlacek at gmail.com> > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140822/2a58f567/attachment.html>

« zpět na výpis měsíce