« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Návod: jak natlačit lesy do zákoutí v LPIS (ContourMerge plugin)

Vlákno 10.8. - 11.8.2014, počet zpráv: 4


10.8.2014 11:37:38 (#1)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Ahoj, P?i hled?n? mo?nost?, jak ?e?it probl?m v p?edm?tu jsem proch?zel seznam plugin? a narazil na CountourMerge plugin [1]. Ten u? m?m sice dlouho nainstalovan?, ale a? dnes jsem se na n?j pod?val podrobn?ji a zjistil jak se s n?m vlastn? pracuje. Nen? to nic slo?it?ho, jsou pot?eba jen dva segmenty, se kter?mi plugin manipuluje. Velmi dob?e to funguje u "poloostrov?" tvo?en?ch jednou cestou. Pokud je tam t?ch cest v?ce, tak to taky jde, ale je to v?t?? pipla?ka - je pot?eba pracovat s ka?dou cestou zvl???. Ud?lal jsem k tomu obr?zkov? n?vod a proto?e se mi neve?el do emailu, najdete jej tady: http://osm.kyralovi.cz/navody/ContourMerge_plugin.html Snad se to bude n?komu hodit. Mari?n [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/ContourMerge

11.8.2014 02:05:26 (#2)
gravatar

Martin Švec - OSM

<osm at maatts.cz>
109
Jup???? :-))) Kam jsem se sakra d?val, ?e jsem ten plugin p?ehl?dnul? N?vod je zbyte?n? slo?it?, plugin toho um? mnooohem v?c ne? popisuje? :-) Klik?n?m na uzly se toti? daj? cesty virtu?ln? "rozsekat" na men?? ?seky, nen? pot?eba nic rozd?lovat a slu?ovat. Tak?e po zjednodu?en?: (1) Kliknout na ikonu ContourMerge. (2) Kliknout na dva uzly zdrojov? cesty, objev? se na nich ?lut? k???ky. (3) Kliknout na dva uzly c?lov? cesty, zas se vyzna?? k???ky. (4) P?et?hnout my?? takto vybran? ?sek zdrojov? cesty na odpov?daj?c? ?sek c?lov? cesty. A co je nejlep??, daj? se t?m nar?z spravit v?echny nesrovnalosti kolem LPIS polygonu, "p?ekryvy" i "poloostrovy", i kdy? jsou tvo?eny v?ce cestami. T?ch rozd?lovac?ch k???k? se toti? d? naklikat neomezen? mno?stv? na r?zn?ch cest?ch a pak se daj? ?seky mezi nimi libovoln? p?esouvat. V r?mci stejn? cesty m??e b?t jeden ?sek zdrojov?, druh? c?lov?, z?le?? co se kam p?et?hne. K???ky se daj? pr?b??n? p?id?vat a odeb?rat. A p?etahovat se d? tak dlouho, dokud je funkce zapnut?. Poloostrov z v?ce cest sice nejde zaplnit v jedin?m kroku, ale k???kov?n? a p?etahov?n? po ?sec?ch je trivi?ln?. Sta?? si jen p?edd?lat na segmentu zdrojov? cesty z?sobu uzl?, aby bylo z ?eho p?etahovat. Ru?n? pr?ce na p?l hodiny se smrskla na p?r intuitivn?ch klik? a p?eta?en?. A kr?sn? se t?m d?laj? i nov? plochy, hur????. Martin Dne 10.8.2014 23:37, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > P?i hled?n? mo?nost?, jak ?e?it probl?m v p?edm?tu jsem proch?zel seznam > plugin? a narazil na CountourMerge plugin [1]. Ten u? m?m sice dlouho > nainstalovan?, ale a? dnes jsem se na n?j pod?val podrobn?ji a zjistil > jak se s n?m vlastn? pracuje. Nen? to nic slo?it?ho, jsou pot?eba jen > dva segmenty, se kter?mi plugin manipuluje. > > Velmi dob?e to funguje u "poloostrov?" tvo?en?ch jednou cestou. Pokud je > tam t?ch cest v?ce, tak to taky jde, ale je to v?t?? pipla?ka - je > pot?eba pracovat s ka?dou cestou zvl???. > > Ud?lal jsem k tomu obr?zkov? n?vod a proto?e se mi neve?el do emailu, > najdete jej tady: http://osm.kyralovi.cz/navody/ContourMerge_plugin.html > > Snad se to bude n?komu hodit. > > Mari?n > > [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/ContourMerge > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

11.8.2014 02:37:25 (#3)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Aha, kouk?m, ?e jsem to neposlal do konference ;-) Nav?c, jsem na?el dole na str?nce, takov? nen?padn? odkaz, kde to pops?no je. ?koda, ?e jsem to nedo?etl a? do konce ;-) http://josm.openstreetmap.de/wiki/Help/Plugin/ContourMerge Mari?n
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> Komu: osm at maatts.cz Datum: 11. 8. 2014 14:24:09 P?edm?t: Re: [Talk-cz] N?vod: jak natla?it lesy do z?kout? v LPIS (ContourMerge plugin) " Fakt? Tak na to jsem nedo?el. Ono se taky nen? co divit, tak wiki str?nka je takov? nijak? a z t?ch obr?zk? jsem jen vydedukoval, ?e se to mus? n?jak rozd?lit. Nad t?mi ?lut?mi k???ky jsem moc nedumal a louskat zdroj?k se mi moc necht?lo ;-) D?ky za zpr?vu. Mo?n? by nebylo od v?ci tu wiki str?nku vhodn? doplnit a ud?lat p?eklad do ?e?tiny. Mari?n ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Martin ?vec - OSM <osm at maatts.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org>, mkyral@ email.cz Datum: 11. 8. 2014 14:05:32 P?edm?t: Re: [Talk-cz] N?vod: jak natla?it lesy do z?kout? v LPIS (ContourMerge plugin) "Jup???? :-))) Kam jsem se sakra d?val, ?e jsem ten plugin p?ehl?dnul? N?vod je zbyte?n? slo?it?, plugin toho um? mnooohem v?c ne? popisuje? :-) Klik?n?m na uzly se toti? daj? cesty virtu?ln? "rozsekat" na men?? ?seky, nen? pot?eba nic rozd?lovat a slu?ovat. Tak?e po zjednodu?en?: (1) Kliknout na ikonu ContourMerge. (2) Kliknout na dva uzly zdrojov? cesty, objev? se na nich ?lut? k???ky. (3) Kliknout na dva uzly c?lov? cesty, zas se vyzna?? k???ky. (4) P?et?hnout my?? takto vybran? ?sek zdrojov? cesty na odpov?daj?c? ?sek c?lov? cesty. A co je nejlep??, daj? se t?m nar?z spravit v?echny nesrovnalosti kolem LPIS polygonu, "p?ekryvy" i "poloostrovy", i kdy? jsou tvo?eny v?ce cestami. T?ch rozd?lovac?ch k???k? se toti? d? naklikat neomezen? mno?stv? na r?zn?ch cest?ch a pak se daj? ?seky mezi nimi libovoln? p?esouvat. V r?mci stejn? cesty m??e b?t jeden ?sek zdrojov?, druh? c?lov?, z?le?? co se kam p?et?hne. K???ky se daj? pr?b??n? p?id?vat a odeb?rat. A p?etahovat se d? tak dlouho, dokud je funkce zapnut?. Poloostrov z v?ce cest sice nejde zaplnit v jedin?m kroku, ale k???kov?n? a p?etahov?n? po ?sec?ch je trivi?ln?. Sta?? si jen p?edd?lat na segmentu zdrojov? cesty z?sobu uzl?, aby bylo z ?eho p?etahovat. Ru?n? pr?ce na p?l hodiny se smrskla na p?r intuitivn?ch klik? a p?eta?en?. A kr?sn? se t?m d?laj? i nov? plochy, hur????. Martin Dne 10.8.2014 23:37, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > P?i hled?n? mo?nost?, jak ?e?it probl?m v p?edm?tu jsem proch?zel seznam > plugin? a narazil na CountourMerge plugin [1]. Ten u? m?m sice dlouho > nainstalovan?, ale a? dnes jsem se na n?j pod?val podrobn?ji a zjistil > jak se s n?m vlastn? pracuje. Nen? to nic slo?it?ho, jsou pot?eba jen > dva segmenty, se kter?mi plugin manipuluje. > > Velmi dob?e to funguje u "poloostrov?" tvo?en?ch jednou cestou. Pokud je > tam t?ch cest v?ce, tak to taky jde, ale je to v?t?? pipla?ka - je > pot?eba pracovat s ka?dou cestou zvl???. > > Ud?lal jsem k tomu obr?zkov? n?vod a proto?e se mi neve?el do emailu, > najdete jej tady: http://osm.kyralovi.cz/navody/ContourMerge_plugin.html > > Snad se to bude n?komu hodit. > > Mari?n > > [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/ContourMerge > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz"
" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140811/1cfdb6f8/attachment.html>

11.8.2014 02:49:40 (#4)
gravatar

Martin Švec - OSM

<osm at maatts.cz>
109
Dne 11.8.2014 14:37, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Aha, kouk?m, ?e jsem to neposlal do konference ;-) > Nav?c, jsem na?el dole na str?nce, takov? nen?padn? odkaz, kde to pops?no je. ?koda, ?e jsem to > nedo?etl a? do konce ;-) > > http://josm.openstreetmap.de/wiki/Help/Plugin/ContourMerge >
Heh, tak ten odkaz jsem taky p?ehl?dl... J? to zjistil klik?n?m v JOSM, omylem se mi na uzlu objevil "jakejsi k???ek", tak jsem zkou?el k ?emu slou?? ;-) Martin

« zpět na výpis měsíce