« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Skript na parcely RUIANu

Vlákno 25.7. - 26.7.2014, počet zpráv: 5


25.7.2014 09:22:23 (#1)
gravatar

Martin Švec - OSM

<osm at maatts.cz>
109
Ahoj, obr?zky parcel od Petra Vejsady mi n?jak nedaly sp?t, tak jsem v?era v noci ubastlil skript na konverzi parcel do OSM. Skript?k nem? jin? ambice ne? vyzkou?et si nata?en? parcel do JOSM a v?bec se sezn?mit s VFR form?tem RUIANu, tak?e ne?ekejte z?zraky. Mj. nefunguj? multipolygony, beru jen polygony typu gml:LinearRing apod. Tagov?n? jsem narychlo opsal z http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:RUIAN, knihovny na zpracov?n? GML apod. jsem zat?m nehledal. Vy?aduje perl, proj, Geo::Proj4 (http://search.cpan.org/dist/Geo-Proj4/), a grid jezek_czech08.llb p?ejmenovan? na "czech" (vy??our?no tady v arch?vu, http://freegis.fsv.cvut.cz/gwiki/S-JTSK_/_Grid). P?r obr?zk?: http://www.maatts.cz/obrazek/3/lomnice-ruian-parcely-png/ http://www.maatts.cz/obrazek/3/blansko-ruian-parcely-png/ http://www.maatts.cz/obrazek/3/brno-ruian-parcely-png/ Vyzkou?eno na uveden?ch t?ech obc?ch = na ?tvrt? klidn? m??e zhavarovat. ;-) BACHA - ve velk?ch m?stech skript ?ere mraky pam?ti, optimalizacema jsem se netr?pil. :-)) T?eba Brno (k?d obce 582786) m? ve v?sledku 1.122.529 uzl? a 251.328 parcel, a skript?k na to pot?ebuje aspo? 12GB RAM a/nebo hodn? swapu na SSD. Martin ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: par2osm.pl Type: text/x-perl Size: 10580 bytes Desc: [??dn? popis nen? k dispozici] URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140725/c664e1c3/attachment.pl>

25.7.2014 09:54:00 (#2)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Ahoj, vypad? to hezky, ale fakt chceme m?t v OSM p?esn? obraz KM? Sem tam si zem?d?lci n?co p?ioraj?, ob?as zase kus nechaj? a ten brzy zaroste n?jak?m k?ov?m nebo lesem. N?kde jsem zase vid?l velkou zahradu, o kterou se u? majitel necht?l starat, tak j? kus pronajal sousedovi a ten si o to roz???il sv? pole. Jak u? tu padlo, v KM je zanesen pr?vn? stav, ale v OSM pot?ebujeme skute?nost. Z tohohle pohledu mi p?ijde pLPIS lep??. Plus to, ?e je dostupn? pro celou republiku. Mari?n On 25. ?ervence 2014 21:22:23 CEST, "Martin ?vec - OSM" <osm at maatts.cz> wrote: zobrazit citaci
>Ahoj, > >obr?zky parcel od Petra Vejsady mi n?jak nedaly sp?t, tak jsem v?era v >noci ubastlil skript na konverzi parcel do OSM. > >Skript?k nem? jin? ambice ne? vyzkou?et si nata?en? parcel do JOSM a >v?bec se sezn?mit s VFR form?tem RUIANu, tak?e ne?ekejte z?zraky. Mj. >nefunguj? multipolygony, beru jen polygony typu gml:LinearRing apod. >Tagov?n? jsem narychlo opsal z >http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:RUIAN, knihovny na zpracov?n? >GML apod. jsem zat?m nehledal. > >Vy?aduje perl, proj, Geo::Proj4 >(http://search.cpan.org/dist/Geo-Proj4/), a grid jezek_czech08.llb >p?ejmenovan? na "czech" (vy??our?no tady v arch?vu, >http://freegis.fsv.cvut.cz/gwiki/S-JTSK_/_Grid). > >P?r obr?zk?: > >http://www.maatts.cz/obrazek/3/lomnice-ruian-parcely-png/ >http://www.maatts.cz/obrazek/3/blansko-ruian-parcely-png/ >http://www.maatts.cz/obrazek/3/brno-ruian-parcely-png/ > >Vyzkou?eno na uveden?ch t?ech obc?ch = na ?tvrt? klidn? m??e >zhavarovat. ;-) > >BACHA - ve velk?ch m?stech skript ?ere mraky pam?ti, optimalizacema >jsem se netr?pil. :-)) T?eba Brno (k?d obce 582786) m? ve v?sledku >1.122.529 uzl? a 251.328 parcel, a skript?k na to pot?ebuje aspo? 12GB >RAM a/nebo hodn? swapu na SSD. > >Martin > > > > >------------------------------------------------------------------------ > >_______________________________________________ >Talk-cz mailing list >Talk-cz at openstreetmap.org >https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Odesl?no z m?ho telefonu s Androidem pomoc? po?ty K-9 Mail. Omluvte pros?m moji stru?nost. ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140725/8c10f562/attachment-0001.html>

25.7.2014 10:04:50 (#3)
gravatar

Martin Švec - OSM

<osm at maatts.cz>
109
No, pot? co jsem si to vyzkou?el jsem si prakticky jist?, ?e 1:1 hromadn? p?evod v?ech parcel do OSM nen? pr?choz? :-) Ty miliony rozdroben?ch parcelek by nad?laly solidn? binec v datab?zi i na map?. A jak ??k??, zrovna LPIS u zem?d?lsk? p?dy l?p kop?ruje realitu. Sp?? je to o tom hledat zp?soby, jak ty RUIAN data rozumn? vyu??t, kdy? u? jsou k dispozici. Martin Dne 25.7.2014 21:54, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, vypad? to hezky, ale fakt chceme m?t v OSM p?esn? obraz KM? > Sem tam si zem?d?lci n?co p?ioraj?, ob?as zase kus nechaj? a ten > brzy zaroste n?jak?m k?ov?m nebo lesem. N?kde jsem zase vid?l velkou > zahradu, o kterou se u? majitel necht?l starat, tak j? kus pronajal > sousedovi a ten si o to roz???il sv? pole. > > Jak u? tu padlo, v KM je zanesen pr?vn? stav, ale v OSM pot?ebujeme > skute?nost. Z tohohle pohledu mi p?ijde pLPIS lep??. Plus to, ?e je > dostupn? pro celou republiku. > > Mari?n > > On 25. ?ervence 2014 21:22:23 CEST, "Martin ?vec - OSM" > <osm at maatts.cz> wrote: > > Ahoj, > > obr?zky parcel od Petra Vejsady mi n?jak nedaly sp?t, tak jsem v?era v > noci ubastlil skript na konverzi parcel do OSM. > > Skript?k nem? jin? ambice ne? vyzkou?et si nata?en? parcel do JOSM a > v?bec se sezn?mit s VFR form?tem RUIANu, tak?e ne?ekejte z?zraky. Mj. > nefunguj? multipolygony, beru jen polygony typu gml:LinearRing apod. > Tagov?n? jsem narychlo opsal z > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:RUIAN, knihovny na zpracov?n? > GML apod. jsem zat?m nehledal. > > Vy?aduje perl, proj, Geo::Proj4 > (http://search.cpan.org/dist/Geo-Proj4/), a grid jezek_czech08.llb > p?ejmenovan? na "czech" (vy??our?no tady v arch?vu, > http://freegis.fsv.cvut.cz/gwiki/S-JTSK_/_Grid). > > P?r > obr?zk?: > > http://www.maatts.cz/obrazek/3/lomnice-ruian-parcely-png/ > http://www.maatts.cz/obrazek/3/blansko-ruian-parcely-png/ > http://www.maatts.cz/obrazek/3/brno-ruian-parcely-png/ > > Vyzkou?eno na uveden?ch t?ech obc?ch = na ?tvrt? klidn? m??e > zhavarovat. ;-) > > BACHA - ve velk?ch m?stech skript ?ere mraky pam?ti, optimalizacema > jsem se netr?pil. :-)) T?eba Brno (k?d obce 582786) m? ve v?sledku > 1.122.529 uzl? a 251.328 parcel, a skript?k na to pot?ebuje aspo? 12GB > RAM a/nebo hodn? swapu na SSD. > > Martin > > > ---------------------------------------------------------------------- > > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > -- > Odesl?no z m?ho telefonu s Androidem pomoc? po?ty K-9 Mail. Omluvte > pros?m moji stru?nost. > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

25.7.2014 10:25:24 (#4)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, ze 40 milion? drobn?ch parcelek se d? jedn?m p??kazem ud?lat 60 multipolygon? select druh_pozemku,zpusob_vyuziti_pozemku,st_union(hranice) from ruian.rn_parcela group by druh_pozemku,zpusob_vyuziti_pozemku a z nich dal??m jedn?m ?i dv?ma p??kazy se d? ud?lat N polygon?, kter? budou sdru?ovat soused?c? parcely se stejn?m druh_pozemku a zpusob_vyuziti_pozemku st_dump(hranice) ... atd. a toto zkombinovat s LPIS. LPIS by m?l m?t p?ednost, ano, a tam, kde LPIS nen?, proto?e se majitel p?dy nezaregistroval ?i jde o landuse mimo zem?d?lstv?, tam pou?it RUIAN. ? Dne P? 25. ?ervence 2014 22:04:50, Martin ?vec - OSM napsal(a): zobrazit citaci
> No, pot? co jsem si to vyzkou?el jsem si prakticky jist?, ?e 1:1 > hromadn? p?evod v?ech parcel do OSM nen? pr?choz? :-) Ty miliony > rozdroben?ch parcelek by nad?laly solidn? binec v datab?zi i na map?. > A jak ??k??, zrovna LPIS u zem?d?lsk? p?dy l?p kop?ruje realitu. > > Sp?? je to o tom hledat zp?soby, jak ty RUIAN data rozumn? vyu??t, > kdy? u? jsou k dispozici. >
-- Petr

26.7.2014 12:00:29 (#5)
gravatar

Martin Švec - OSM

<osm at maatts.cz>
109
Ahoj, ano, tak bych si p?edstavoval to rozumn? vyu?it? RUIANu. Akor?t m? nenapadlo, ?e je to a? tak snadn?. Asi je ?as nau?it se PostGIS ;-) Martin On 25.7.2014 22:25, Petr Vejsada wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > > ze 40 milion? drobn?ch parcelek se d? jedn?m p??kazem ud?lat 60 multipolygon? > > select druh_pozemku,zpusob_vyuziti_pozemku,st_union(hranice) from > ruian.rn_parcela group by druh_pozemku,zpusob_vyuziti_pozemku > > a z nich dal??m jedn?m ?i dv?ma p??kazy se d? ud?lat N polygon?, kter? budou > sdru?ovat soused?c? parcely se stejn?m druh_pozemku a zpusob_vyuziti_pozemku > st_dump(hranice) ... atd. > > a toto zkombinovat s LPIS. LPIS by m?l m?t p?ednost, ano, a tam, kde LPIS > nen?, proto?e se majitel p?dy nezaregistroval ?i jde o landuse mimo > zem?d?lstv?, tam pou?it RUIAN. ? > > Dne P? 25. ?ervence 2014 22:04:50, Martin ?vec - OSM napsal(a): > >> No, pot? co jsem si to vyzkou?el jsem si prakticky jist?, ?e 1:1 >> hromadn? p?evod v?ech parcel do OSM nen? pr?choz? :-) Ty miliony >> rozdroben?ch parcelek by nad?laly solidn? binec v datab?zi i na map?. >> A jak ??k??, zrovna LPIS u zem?d?lsk? p?dy l?p kop?ruje realitu. >> >> Sp?? je to o tom hledat zp?soby, jak ty RUIAN data rozumn? vyu??t, >> kdy? u? jsou k dispozici. >> > -- > Petr > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

« zpět na výpis měsíce