« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Import of farmland from LPIS

Vlákno 22.7. - 30.7.2014, počet zpráv: 31


22.7.2014 03:28:38 (#1)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1047 1226
Hi! I'd like to start import of LPIS farmland database, as we have very good coverage of houses, forests and water, but farmland is very good at places and completely missing at different places. Import page is at https://wiki.openstreetmap.org/wiki/LPIS , import script is attached to this email. Best regards, Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html -------------- next part -------------- #!/usr/bin/python # http://www.lpis.cz/index.html # Mapa: # http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny/ # Vyzadat data na: # http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny/exportDat.html # Vyzadat: Pudni bloky # Souradny systrem: wgs-84 # Aha, a ty cisla katastralnich uzemi jde dokonce vykoukat z osm, jako ref u boundary=administrative, admin_level=10 # A... nefunguje jim dobre captcha, takze jde stahnout vic uzemi jednim formularem. # doubek: 631035 # babice: 600601 # for A in *.zip; do unzip $A; done import sys import shapefile from pyproj import * print "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>" print "<osm version='0.6' generator='pyshp'>" #p1 = Proj(init='esri:102067') p1 = Proj(init='EPSG:4326') p2 = Proj(init='EPSG:4326') sf = shapefile.Reader(sys.argv[1]) global field field = {} def a_field(num, name): global field i1, i2, i3, i4 = sf.fields[num] if name != i1: print 'Unexpected field name <', name field[name] = num a_field(1, 'ID_FB') a_field(3, 'NKODFB') a_field(6, 'PLATNYOD') a_field(7, 'VYMERAM') a_field(8, 'KULTURA') a_field(9, 'KULTURA_KL') a_field(10, 'KULTURAOD') a_field(11, 'EKO') a_field(21, 'VYSKA') a_field(22, 'SVAZITOST') a_field(26, 'KU_KOD') global nodeid nodeid = 0 def convert(point): lon, lat = point lon, lat = transform(p1, p2, lon, lat) #lat += 50.013082018919185-50.013834 #lon += 14.748617781670555-14.749757 return lon, lat def write_point(point): global nodeid lon, lat = convert(point) tags = '<tag k="created_by" v="shpupload"/>' tags += '<tag k="source" v="lpis"/>' nodeid -= 1 print '<node id="%d" lon="%f" lat="%f\">%s</node>' % ( nodeid, lon, lat, tags ) return nodeid def attr(shrec, name): return shrec.record[field[name]] for shrec in sf.shapeRecords(): shape = shrec.shape pts = [] for point in shape.points: pts += [ write_point(point) ] nodeid -= 1 print '<way id="%d">' % nodeid print ' <tag k="created_by" v="pyshp"/>' print ' <tag k="id_fb" v="%s"/>' % attr(shrec, 'ID_FB') print ' <tag k="source" v="lpis"/>' print ' <tag k="lpis:kultura" v="%d"/>' % attr(shrec, 'KULTURA') kul = attr(shrec, 'KULTURA') if kul == 2: print ' <tag k="landuse" v="farmland"/>' elif kul == 3: print ' <tag k="landuse" v="farmland"/><tag k="crop" v="hop"/>' elif kul == 30: print ' <tag k="landuse" v="farmland"/><tag k="crop" v="hop"/>' elif kul == 31: print ' <tag k="landuse" v="farmland"/><tag k="crop" v="hop"/>' elif kul == 41: print ' <tag k="landuse" v="vineyard"/><tag k="barrier" v="fence"/>' elif kul == 61: print ' <tag k="landuse" v="orchard"/><tag k="barrier" v="fence"/>' elif kul == 62: print ' <tag k="landuse" v="orchard"/>' elif kul == 7: print ' <tag k="landuse" v="meadow"/><tag k="meadow" v="agricultural"/>' elif kul == 71: print ' <tag k="landuse" v="meadow"/><tag k="meadow" v="agricultural"/><tag k="barrier" v="fence"/>' elif kul == 72: print ' <tag k="landuse" v="meadow"/><tag k="meadow" v="agricultural"/>' elif kul == 91: print ' <tag k="landuse" v="forest"/><tag k="barrier" v="fence"/>' elif kul == 92: print ' <tag k="landuse" v="farm"/><tag k="crop" v="vegetables"/>' elif kul == 97: print ' <tag k="landuse" v="reservoir"/>' elif kul == 98: print ' <tag k="landuse" v="scrub"/><tag k="note" v="rychle rostouci dreviny"/>' elif kul == 99: print ' <tag k="landuse" v="forest"/>' else: print ' <tag k="landuse" v="unknown_farmland_%d"/>' % kul print ' <tag k="ele" v="%d"/>' % attr(shrec, 'VYSKA') print ' <tag k="ref" v="%s"/>' % attr(shrec, 'NKODFB') for pt in pts: print ' <nd ref="%d"/>' % pt print '</way>' print '</osm>'

22.7.2014 03:38:39 (#2)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1047 1226
Hi! zobrazit citaci
> I'd like to start import of LPIS farmland database, as we have very > good coverage of houses, forests and water, but farmland is very good > at places and completely missing at different places. > > Import page is at https://wiki.openstreetmap.org/wiki/LPIS , import > script is attached to this email.
Is someone subscribed to the imports@ list who could forward? I already created another openstreetmap account for the import, but I don't think I want to subscribe to the mailing list. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

22.7.2014 03:40:32 (#3)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> The data are freely available to anyone by law as they were created by government agency using tax payers' money. There are no copyrights > on the data. The basic registers are created according to the Lawe No. 111/2009 Sb.. The possibility of extraction and use of data for OSM is > based on ? 62 of Law 111/2009 Sb. Sorry, we are not aware of any English translations of Czech laws.
*** Ehm, a na to jsi p?i?el jak? ha hanoj 2014-07-22 15:28 GMT+02:00 Pavel Machek <pavel at ucw.cz>: zobrazit citaci
> Hi! > > I'd like to start import of LPIS farmland database, as we have very > good coverage of houses, forests and water, but farmland is very good > at places and completely missing at different places. > > Import page is at https://wiki.openstreetmap.org/wiki/LPIS , import > script is attached to this email. > > Best regards, > Pavel > -- > (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek > (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

22.7.2014 05:45:14 (#4)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, tak jsem si "st?hl" jedno vybran? K?, nahr?l do Postgre a zkoum?m Dokonce se to n?kde i plusm?nus kryje s landuse, co je v OSM :-). D?ky za objeven? tohoto zdroje dat a uk?zku, jak se k nim dostat. Ty .shp jsou dob?e zpracovateln? No a te? m?m asi milion my?lenek, tak jen n?kter?: - o licenci a? koum? n?kdo jin?, ale pro? je tam ta kap?a? Pro? to necht?j? d?t cel? najednou? - 13 tis?c K? je stra?n? moc. Import, d?lan? tak, jak navrhuje?, nebude hotov? nikdy. Po zku?enostech z importu adres - ned?lej si iluze, ?e se toho budou ??astnit stovky lid?. Paretovo pravidlo plat? i zde. - d?lat to manu?ln? bude neuv??iteln? pracn?, tedy nat?hnout do JOSM tak, jak to je - merging data - mysl?m, ?e je opravdu naprosto nutn? to propojit s existuj?c?mi polygony landuse, co jsou v OSM Hraju si a my?lenky jsem mezit?m zapomn?l ;-) http://pedro.poloha.net/osm/lpis.png http://pedro.poloha.net/osm/lpis-osmonly.png Zelen? te?kovan? jsou pastviny, ost?e ?lut? te?kovan? je ?kolka. Ty ?erven? ??ry (nejsou to ??ry, ale polygony), jsou z krajinn?ch prvk?. V p?ilo?en?m DOCu jsem se nedo?etl, co ty krajinn? prvky znamenaj?. Bylo by ?koda to nevyu??t. N?jak? meze ?i co? Chce to promyslet to spojov?n? s existuj?c?mi daty v OSM a promyslet aktualizace. Taky vymyslet, jak to dostat cel? a jak to aktualizovat. D?le - co v?echno importovat - je tam flag Ekologick? zem?d?lstv?, zaj?m? n?s? V Postgisu by si s t?m ?lo docela p?kn? hr?t, naskriptovat aktualizace atd. a ur?it? i n?jak? testov?n? a propojov?n? s existuj?c?mi landuse. Ka?dop?dn? je to velmi zaj?mav?. N?jak? domluva o p?eb?r?n? dat bez kap?i v?eho najednou? ?lo by to zpracov?vat z t?ch mail?. P?edstavuji i na to separ?tn? adresu, jakmile p?ijde mail, hned se obsah nahraje do Postgre :-) -- Petr Dne ?t 22. ?ervence 2014 15:28:38, Pavel Machek napsal(a): zobrazit citaci
> Import page is at https://wiki.openstreetmap.org/wiki/LPIS , import > script is attached to this email.

22.7.2014 10:55:23 (#5)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1047 1226
On Tue 2014-07-22 15:40:32, hanoj wrote: zobrazit citaci
> > The data are freely available to anyone by law as they were created by government agency using tax payers' money. There are no copyrights > > on the data. The basic registers are created according to the Lawe No. 111/2009 Sb.. The possibility of extraction and use of data for OSM is > > based on ? 62 of Law 111/2009 Sb. Sorry, we are not aware of any English translations of Czech laws. > > *** Ehm, a na to jsi p?i?el jak?
Ty data poskytuje Ministerstvo Zemedelstvi, AFAICT, takze jak by to melo byt jinak? Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

22.7.2014 11:07:38 (#6)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1047 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> tak jsem si "st?hl" jedno vybran? K?, nahr?l do Postgre a zkoum?m Dokonce se > to n?kde i plusm?nus kryje s landuse, co je v OSM :-). D?ky za objeven? tohoto > zdroje dat a uk?zku, jak se k nim dostat. Ty .shp jsou dob?e zpracovateln? > > No a te? m?m asi milion my?lenek, tak jen n?kter?: > > - o licenci a? koum? n?kdo jin?, ale pro? je tam ta kap?a? Pro? to necht?j? > d?t cel? najednou?
Tvrdi, ze jim to zatezuje procesor... zobrazit citaci
> - 13 tis?c K? je stra?n? moc. Import, d?lan? tak, jak navrhuje?, nebude hotov? > nikdy. Po zku?enostech z importu adres - ned?lej si iluze, ?e se toho budou > ??astnit stovky lid?. Paretovo pravidlo plat? i zde.
Co je Paretovo pravidlo? A vic pracny nez budovy to nebude, ne? (Ty se delaj uplne rucne). Ja jsem ted mapoval landuse v okoli rican rucne, a tohle je urcite lepsi. zobrazit citaci
> - d?lat to manu?ln? bude neuv??iteln? pracn?, tedy nat?hnout do JOSM tak, jak > to je
No, konverzni skript mam, nekde je pribalenej. Ziskat ty zip fily je obtizny, zbytek uz je docela dobrej. zobrazit citaci
> - merging data - mysl?m, ?e je opravdu naprosto nutn? to propojit s > existuj?c?mi polygony landuse, co jsou v OSM
No, prvni otazka je proc (zas tak moc tech dat neni, a kdyz to propojime, bude se to mizerne editovat) a hned druha je jak... Mezi lesem a polem byva uzky pruh ne-pole. Podobne mezi plotem a polem. Kdyz to spojime, nebude to odpovidat realite, a pokud nekde ten pruh bude, bude dost tezky ho beznym editorem vyrobit... zobrazit citaci
> Hraju si a my?lenky jsem mezit?m zapomn?l ;-) > > http://pedro.poloha.net/osm/lpis.png > http://pedro.poloha.net/osm/lpis-osmonly.png > > Zelen? te?kovan? jsou pastviny, ost?e ?lut? te?kovan? je ?kolka. > > Ty ?erven? ??ry (nejsou to ??ry, ale polygony), jsou z krajinn?ch prvk?. V > p?ilo?en?m DOCu jsem se nedo?etl, co ty krajinn? prvky znamenaj?. Bylo by > ?koda to nevyu??t. N?jak? meze ?i co?
Krajinne prvky jsem zatim nezkoumal, me zajimaly hlavne louky. To bych nechal jako separatni problem. zobrazit citaci
> Chce to promyslet to spojov?n? s existuj?c?mi daty v OSM a promyslet > aktualizace. Taky vymyslet, jak to dostat cel? a jak to aktualizovat. D?le - > co v?echno importovat - je tam flag Ekologick? zem?d?lstv?, zaj?m? > n?s?
No, dostat to cele by bylo cool. Jinak ta captcha se nemusi zadavat, staci jen menit cislo, takze to neni tak strasny. Aktualizace.. no vzhledem k captche bych ocekaval ze se udelaj rucne kdyz se dana oblast zmeni. Ekologicke zemedelstvi -- snazil jsem se googlit, ale zda se ze na to nemame tagy. Co jsem zkusil a nemusi byt dobry napad -- dost uzitecny by bylo kdyby z toho slo vykoukat automaticky barrier=fence. zobrazit citaci
> V Postgisu by si s t?m ?lo docela p?kn? hr?t, naskriptovat aktualizace atd. a > ur?it? i n?jak? testov?n? a propojov?n? s existuj?c?mi landuse. > > Ka?dop?dn? je to velmi zaj?mav?. N?jak? domluva o p?eb?r?n? dat bez kap?i > v?eho najednou? ?lo by to zpracov?vat z t?ch mail?. P?edstavuji i na to > separ?tn? adresu, jakmile p?ijde mail, hned se obsah nahraje do > Postgre :-)
Jestli bys byl schopen vytvorit adresu ktera to dostane a rozbali, to by bylo fajn... Jinak na nezanedbatelny casti uzemi uz nekdo ty pole udelal, a jsem si celkem jistej ze s timhle se to bude delat lip nez uplne rucne. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

23.7.2014 12:05:13 (#7)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, Dne ?t 22. ?ervence 2014 23:07:38, Pavel Machek napsal(a): zobrazit citaci
> > - 13 tis?c K? je stra?n? moc. Import, d?lan? tak, jak navrhuje?, nebude > > hotov? nikdy. Po zku?enostech z importu adres - ned?lej si iluze, ?e se > > toho u ??astnit stovky lid?. Paretovo pravidlo plat? i zde. > > Co je Paretovo pravidlo? A vic pracny nez budovy to nebude, ne? (Ty se > delaj uplne rucne).
to pravidlo ??k?, ?e v r?mci tohoto Matrixu 20 % lid? ud?l? 80 % pr?ce a naopak, 80 % lid? ud?l? jen 20 % pr?ce toho celku (populace). Na importu adres pracuje/pracovalo dohromady i se mnou 14 lid?. Z toho 8 zpracovalo v?ce ne? 10 tis. adres. V?c pracn? ne? budovy to nebude, jist??e ne. U budov taky IMO nem?me ?anci ve st?vaj?c? sestav? ten "import" dokon?it, kde?to u t? zem?d?lsk? p?dy to re?ln? je. Jen si nemysl?m, ?e je to re?ln? ru?n?. zobrazit citaci
> Ja jsem ted mapoval landuse v okoli rican rucne, a tohle je urcite lepsi. > > > - d?lat to manu?ln? bude neuv??iteln? pracn?, tedy nat?hnout do JOSM tak, > > jak to je > > No, konverzni skript mam, nekde je pribalenej. Ziskat ty zip fily je > obtizny, zbytek uz je docela dobrej.
nj, rozum?m, docela v poho, kdy? d?l?? okol? ???an. Kolikr?t se ???any vejdou do ?R? ;-) zobrazit citaci
> > - merging data - mysl?m, ?e je opravdu naprosto nutn? to propojit s > > existuj?c?mi polygony landuse, co jsou v OSM > > No, prvni otazka je proc (zas tak moc tech dat neni, a kdyz to > propojime, bude se to mizerne editovat) a hned druha je jak... > > Mezi lesem a polem byva uzky pruh ne-pole. Podobne mezi plotem a > polem. Kdyz to spojime, nebude to odpovidat realite, a pokud nekde ten > pruh bude, bude dost tezky ho beznym editorem vyrobit...
J? jsem t?m nemyslel lepit polygony k sob? tam, kde v realit? nejsou nalepen?. Myslel jsem t?m t?eba to, ?e tam, kde je les, rybn?k, ?eka, tov?rna, d?lnice, obytn? z?na a kdov? co je?t?, tak?e tam nem??e b?t z?rove? zem?d?lsk? p?da. Toto ocheckovat strojov? a v p??pad? kolize ?e?it ru?n?, n?jak podobn?, jako se to d?l? u adres. Mysl?m, ?e se to celkem osv?d?ilo. Pak je ot?zkou, co se vz?jemn? soused?c?mi polygony t?ho?. I na tom obr?zku, co jsem d?val odkaz, je vid?t, ?e pastvina soused? s pastvinou. M?ly by to tedy b?t dv? pastviny vedle sebe nebo to spojit do jedn? pastviny? To z?le?? na tom, jak by se napl?novala budouc? aktualizace. Nestudoval jsem to tak podrobn?, abych v?d?l, zda tam je n?jak? datum, jak je to se v?elijak?mi ID, zda m?me mo?nost se dov?d?t, zda byl n?jak? polygon smaz?n a jak se to dov?me atd. Prost? aby to bylo dlouhodob? funk?n? a aktu?ln?. Co t?eba s t?mhle? http://pedro.poloha.net/osm/pastvina-les.png Mo?n? je tam mezi lesem a pastvinou opravdu ?zem? ni?eho, mo?n? ne, ale je tam pr?nik pastviny a lesa, co? je blbost. To je t?eba ?e?it. A tohle u? je komplikovan?j??: http://pedro.poloha.net/osm/pastvina-les-2.png Je z?ejm?, ?e n?co z toho nen? p?esn?. Jak rozhodnout co to je? Les nebo pastvina? zobrazit citaci
> Krajinne prvky jsem zatim nezkoumal, me zajimaly hlavne louky. To bych > nechal jako separatni problem.
Jo, to m??eme. zobrazit citaci
> > Chce to promyslet to spojov?n? s existuj?c?mi daty v OSM a promyslet > > aktualizace. Taky vymyslet, jak to dostat cel? a jak to aktualizovat. D?le > > - co v?echno importovat - je tam flag Ekologick? zem?d?lstv?, zaj?m? n?s? > > No, dostat to cele by bylo cool. Jinak ta captcha se nemusi zadavat, > staci jen menit cislo, takze to neni tak strasny.
Tak?e je trivi?ln? naskriptovat n?co, co si za??d? o v?echna K?, ale to bych ned?lal; sp?? bych se domluvil. Nejsp?? by rychle opravili kap?u a zabanovali n?s. zobrazit citaci
> Aktualizace.. no vzhledem k captche bych ocekaval ze se udelaj rucne > kdyz se dana oblast zmeni.
? nebo ten strojov? ?as/z?t??, ne? zobrazit citaci
> Jestli bys byl schopen vytvorit adresu ktera to dostane a rozbali, to > by bylo fajn...
To nen? probl?m a m??u to rovnou p?ev?st t?m tv?m skriptem. Kdy? jsme u toho - kolik lid? m? na Windows nainstalovan? Python (z toho kolik lid? m? pyproj a shapefile), respektive kolik lid? je schopno si toto nainstalovat (na Windows?) V t?to konferenci jist? v?ce ne? obvykle ;-), ale asi ne ?pln? ka?d?, kdo by cht?l mapovat. No a kdy? takov? mail ud?l?m, tak co m?m pak s t?mi rozbalen?mi (zkonvertovan?mi) soubory d?lat? zobrazit citaci
> Jinak na nezanedbatelny casti uzemi uz nekdo ty pole udelal, a jsem si > celkem jistej ze s timhle se to bude delat lip nez uplne rucne.
To ur?it? ano, jen po??d pochybuji, ?e to bude sta?it k dokon?en? cel?ho importu v n?jak?m kone?n?m ?ase. -- -p-

23.7.2014 01:17:02 (#8)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1047 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> to pravidlo ??k?, ?e v r?mci tohoto Matrixu 20 % lid? ud?l? 80 % pr?ce a > naopak, 80 % lid? ud?l? jen 20 % pr?ce toho celku (populace). > > Na importu adres pracuje/pracovalo dohromady i se mnou 14 lid?. Z toho 8 > zpracovalo v?ce ne? 10 tis. adres.
Dobra prace :-). zobrazit citaci
> V?c pracn? ne? budovy to nebude, jist??e ne. U budov taky IMO nem?me ?anci ve > st?vaj?c? sestav? ten "import" dokon?it, kde?to u t? zem?d?lsk? p?dy to re?ln? > je. Jen si nemysl?m, ?e je to re?ln? ru?n?.
Ja nevim co je "rucne". Kdyz mam ty zip fily, tak to muzu skriptem rozbalit, konvertovat do osm, kouknout na to v josm, a upload. Rozumna davka je imo tak 10 oblasti najednou.. zobrazit citaci
> > Ja jsem ted mapoval landuse v okoli rican rucne, a tohle je urcite lepsi. > > > > > - d?lat to manu?ln? bude neuv??iteln? pracn?, tedy nat?hnout do JOSM tak, > > > jak to je > > > > No, konverzni skript mam, nekde je pribalenej. Ziskat ty zip fily je > > obtizny, zbytek uz je docela dobrej. > > nj, rozum?m, docela v poho, kdy? d?l?? okol? ???an. Kolikr?t se ???any vejdou > do ?R? ;-)
20x. Tak to jsem cekal horsi, to bude za chvili hotovy :-). (30km okoli Rican me zajima natolik ze jsem zacal ty pole mapovat rucne klikanim podle bingu... a to je fakt dost otrava.) zobrazit citaci
> J? jsem t?m nemyslel lepit polygony k sob? tam, kde v realit? nejsou nalepen?. > Myslel jsem t?m t?eba to, ?e tam, kde je les, rybn?k, ?eka, tov?rna, > d?lnice,
Aha, ok. zobrazit citaci
> obytn? z?na a kdov? co je?t?, tak?e tam nem??e b?t z?rove? zem?d?lsk? p?da. > Toto ocheckovat strojov? a v p??pad? kolize ?e?it ru?n?, n?jak podobn?, jako > se to d?l? u adres. Mysl?m, ?e se to celkem osv?d?ilo.
Predstavoval jsem si, ze by na to mel rvat josm-i validator, bohuzel nerve. (A teda zrovna prekryv lesa a pastviny se dela -- zvirata se pak maj kde schovat). zobrazit citaci
> Pak je ot?zkou, co se vz?jemn? soused?c?mi polygony t?ho?. I na tom obr?zku, > co jsem d?val odkaz, je vid?t, ?e pastvina soused? s pastvinou. M?ly by to > tedy b?t dv? pastviny vedle sebe nebo to spojit do jedn? pastviny? > To z?le??
Urcite nespojovat. Kdyz jsou 2 pastviny, je mezi nima plot / elektrickej ohradnik. Kdyz jsou 2 pole, na kazdym muze rust neco jinyho, a i kdyz tam nahodou roste to samy, je mensi prasarna jit po tom uzkym pruhu mezi nima. zobrazit citaci
> na tom, jak by se napl?novala budouc? aktualizace. Nestudoval jsem to tak > podrobn?, abych v?d?l, zda tam je n?jak? datum, jak je to se v?elijak?mi ID, > zda m?me mo?nost se dov?d?t, zda byl n?jak? polygon smaz?n a jak se to dov?me > atd. Prost? aby to bylo dlouhodob? funk?n? a aktu?ln?.
ID tam jsou, delam z nich ref=. Je tam datum aktualizace. zobrazit citaci To muze byt i v poradku.. i kdyz nejspis neni, to se nam proste vymstila generalizace lesu. Posunout les podle ortofota.. zobrazit citaci
> Mo?n? je tam mezi lesem a pastvinou opravdu ?zem? ni?eho, mo?n? ne, ale je tam > pr?nik pastviny a lesa, co? je blbost. To je t?eba ?e?it. > > A tohle u? je komplikovan?j??: > http://pedro.poloha.net/osm/pastvina-les-2.png > > Je z?ejm?, ?e n?co z toho nen? p?esn?. Jak rozhodnout co to je? Les nebo > pastvina?
Les je blbe, delala se tam moc silna generalizace. zobrazit citaci
> > > Chce to promyslet to spojov?n? s existuj?c?mi daty v OSM a promyslet > > > aktualizace. Taky vymyslet, jak to dostat cel? a jak to aktualizovat. D?le > > > - co v?echno importovat - je tam flag Ekologick? zem?d?lstv?, zaj?m? n?s?
(Jinak k tomu ekologickymu zemedelstvi jsem nenasel odpovidajici tag na osm, takze to prozatim ignoruju). zobrazit citaci
> > No, dostat to cele by bylo cool. Jinak ta captcha se nemusi zadavat, > > staci jen menit cislo, takze to neni tak strasny. > > Tak?e je trivi?ln? naskriptovat n?co, co si za??d? o v?echna K?, ale to bych > ned?lal; sp?? bych se domluvil. Nejsp?? by rychle opravili kap?u a zabanovali > n?s.
Umis to naskriptovat? Me by to chvili trvalo. Tech uzemi je jen par tisic, kdyz to udelame o weekendu, myslim ze se nebudou s banovanim obtezovat, zvlast kdyz tam dame par sekund delay aby to ten server uplne neutavilo. I kdyz, dohoda by asi byla lepsi :-). zobrazit citaci
> > Jestli bys byl schopen vytvorit adresu ktera to dostane a rozbali, to > > by bylo fajn... > > To nen? probl?m a m??u to rovnou p?ev?st t?m tv?m skriptem. Kdy? jsme u toho - > kolik lid? m? na Windows nainstalovan? Python (z toho kolik lid? m? pyproj a > shapefile), respektive kolik lid? je schopno si toto nainstalovat (na Windows?) > V t?to konferenci jist? v?ce ne? obvykle ;-), ale asi ne ?pln? ka?d?, kdo by > cht?l mapovat.
Ten pyproj tam nakonec neni potreba. shapefile se instaluje pomoci pip-u. A sorry, Windows neznam a nedoporucuju. zobrazit citaci
> No a kdy? takov? mail ud?l?m, tak co m?m pak s t?mi rozbalen?mi > (zkonvertovan?mi) soubory d?lat?
Dat na ftp? Pro zacatek by se hodilo nezkonvertovany, protoze skript bude jeste potrebovat par uprav. zobrazit citaci
> > Jinak na nezanedbatelny casti uzemi uz nekdo ty pole udelal, a jsem si > > celkem jistej ze s timhle se to bude delat lip nez uplne rucne. > > To ur?it? ano, jen po??d pochybuji, ?e to bude sta?it k dokon?en? cel?ho > importu v n?jak?m kone?n?m ?ase.
No, kdyz jsem s osm zacinal, byla tu velka bila plocha. Kreslit pole rucne je fakt otrava, a lidi to stejne delaj. Asi bych se toho nebal :-). [Samozrejme by byla moznost to tam proste nahrat vsechno, s tim ze kazdy opravi prekryvy (etc) na uzemi ktery ho zajima. Rychlejc bychom dosahli kompletniho pokryti za cenu kvality dat... povetsinou kvality okolnich lesu.] Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

23.7.2014 02:07:16 (#9)
gravatar

Martin Švec - OSM

<osm at maatts.cz>
109
Ahoj, cvi?n? jsem si taky zkusil t?i K?, prvn? dojmy: * Skript by m?l slu?ovat duplicitn? uzly (trivi?ln?). * Skript by m?l eliminovat uzel v cest?, pokud je toto?n? jako p?edch?zej?c? uzel (trivi?ln?). * Mus? se ru?n? ?e?it multipolygony. * Spousta soused?c?ch polygon? m? p?ekryvy, i v r?mci jednoho KU. * LPIS obsahuje jen zem?d?lskou p?du, tak?e v map? vznikaj? "ostr?vky" polygon? m?sto souvisl? plochy. * Podez?ele hodn? luk je ozna?eno jako oplocen?ch (kul. 71) -- skript p?edpokl?d?, ?e ka?d? pastvina m? ohradn?k/plot? * Jak u? zazn?lo, budou pot??e na rozhran?ch s existuj?c?mi lesy. * LPIS na ?ad? m?st nekop?ruje hranice parcel, tak?e budou nesoulady s daty RUIANu, plochami kreslen?mi podle KM atd. * Od pohledu mi p?ijde, ?e parcely RUIANu by byly kvalitn?j?? zdroj pro plo?n? mapov?n?. Na druhou stranu, u? te? skript u?et?? mraky ru?n?ho obkreslov?n?, sta?? jen v JOSM doopravit probl?my. :-) (V p??loze je skript s p?idan?m primitivn?m odstra?ov?n?m duplicitn?ch uzl?. Nicm?n?, Python v?bec nezn?m a z jeho syntaxe dost?v?m osypky, tak?e zbytek nech?m pythonist?m :-)) Martin On 22.7.2014 15:28, Pavel Machek wrote: zobrazit citaci
> Hi! > > I'd like to start import of LPIS farmland database, as we have very > good coverage of houses, forests and water, but farmland is very good > at places and completely missing at different places. > > Import page is at https://wiki.openstreetmap.org/wiki/LPIS , import > script is attached to this email. > > Best regards, > Pavel > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?? ??st --------------- #!/usr/bin/python # http://www.lpis.cz/index.html # Mapa: # http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny/ # Vyzadat data na: # http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny/exportDat.html # Vyzadat: Pudni bloky # Souradny systrem: wgs-84 # Aha, a ty cisla katastralnich uzemi jde dokonce vykoukat z osm, jako ref u boundary=administrative, admin_level=10 # A... nefunguje jim dobre captcha, takze jde stahnout vic uzemi jednim formularem. # doubek: 631035 # babice: 600601 # for A in *.zip; do unzip $A; done import sys import shapefile from pyproj import * print "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>" print "<osm version='0.6' generator='pyshp'>" #p1 = Proj(init='esri:102067') p1 = Proj(init='EPSG:4326') p2 = Proj(init='EPSG:4326') sf = shapefile.Reader(sys.argv[1]) global field field = {} def a_field(num, name): global field i1, i2, i3, i4 = sf.fields[num] if name != i1: print 'Unexpected field name <', name field[name] = num a_field(1, 'ID_FB') a_field(3, 'NKODFB') a_field(6, 'PLATNYOD') a_field(7, 'VYMERAM') a_field(8, 'KULTURA') a_field(9, 'KULTURA_KL') a_field(10, 'KULTURAOD') a_field(11, 'EKO') a_field(21, 'VYSKA') a_field(22, 'SVAZITOST') a_field(26, 'KU_KOD') global nodeid nodeid = 0 global nodemap nodemap = {} def convert(point): lon, lat = point lon, lat = transform(p1, p2, lon, lat) #lat += 50.013082018919185-50.013834 #lon += 14.748617781670555-14.749757 return lon, lat def write_point(point): global nodeid global nodemap lon, lat = convert(point) nodekey = '%f/%f' % (lon, lat) if nodekey in nodemap: return nodemap[nodekey] tags = '<tag k="created_by" v="shpupload"/>' tags += '<tag k="source" v="lpis"/>' nodeid -= 1 print '<node id="%d" lon="%f" lat="%f\">%s</node>' % ( nodeid, lon, lat, tags ) nodemap[nodekey] = nodeid; return nodeid def attr(shrec, name): return shrec.record[field[name]] for shrec in sf.shapeRecords(): shape = shrec.shape prevpt = 6666 pts = [] for point in shape.points: curpt = write_point(point) if prevpt != curpt: pts += [ curpt ] prevpt = curpt nodeid -= 1 print '<way id="%d">' % nodeid print ' <tag k="created_by" v="pyshp"/>' print ' <tag k="id_fb" v="%s"/>' % attr(shrec, 'ID_FB') print ' <tag k="source" v="lpis"/>' print ' <tag k="lpis:kultura" v="%d"/>' % attr(shrec, 'KULTURA') kul = attr(shrec, 'KULTURA') if kul == 2: print ' <tag k="landuse" v="farmland"/>' elif kul == 3: print ' <tag k="landuse" v="farmland"/><tag k="crop" v="hop"/>' elif kul == 30: print ' <tag k="landuse" v="farmland"/><tag k="crop" v="hop"/>' elif kul == 31: print ' <tag k="landuse" v="farmland"/><tag k="crop" v="hop"/>' elif kul == 41: print ' <tag k="landuse" v="vineyard"/><tag k="barrier" v="fence"/>' elif kul == 61: print ' <tag k="landuse" v="orchard"/><tag k="barrier" v="fence"/>' elif kul == 62: print ' <tag k="landuse" v="orchard"/>' elif kul == 7: print ' <tag k="landuse" v="meadow"/><tag k="meadow" v="agricultural"/>' elif kul == 71: print ' <tag k="landuse" v="meadow"/><tag k="meadow" v="agricultural"/><tag k="barrier" v="fence"/>' elif kul == 72: print ' <tag k="landuse" v="meadow"/><tag k="meadow" v="agricultural"/>' elif kul == 91: print ' <tag k="landuse" v="forest"/><tag k="barrier" v="fence"/>' elif kul == 92: print ' <tag k="landuse" v="farm"/><tag k="crop" v="vegetables"/>' elif kul == 97: print ' <tag k="landuse" v="reservoir"/>' elif kul == 98: print ' <tag k="landuse" v="scrub"/><tag k="note" v="rychle rostouci dreviny"/>' elif kul == 99: print ' <tag k="landuse" v="forest"/>' else: print ' <tag k="landuse" v="unknown_farmland_%d"/>' % kul print ' <tag k="ele" v="%d"/>' % attr(shrec, 'VYSKA') print ' <tag k="ref" v="%s"/>' % attr(shrec, 'NKODFB') for pt in pts: print ' <nd ref="%d"/>' % pt print '</way>' print '</osm>'

23.7.2014 02:43:20 (#10)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, Dne St 23. ?ervence 2014 01:17:02, Pavel Machek napsal(a): zobrazit citaci
> Ja nevim co je "rucne". Kdyz mam ty zip fily, tak to muzu skriptem > rozbalit, konvertovat do osm, kouknout na to v josm, a upload. Rozumna > davka je imo tak 10 oblasti najednou..
"Ru?n?" ??k?m p?esn? tomu, co tady popisuje? ;-). "Automaticky" ??k?m tomu, ?e pokud se na tom shodneme, uprav? se polygon lesa s?m bez hled?n? a klik?n?. Po??d m?m v qgisu nata?en? to jedno K? a vid?m tam velk? p?ekryvy v landuse=residential, vid?m tam d?ry ve ?kolce (skript v?bec ne?e??), ?kolka zasahuje do obytn? oblasti, tak?e v t?ch d?r?ch je co? Obytn? oblast? Nev?m, ??dn? d?m tam nestoj?. Oproti tomu jsem si v?iml, ?e v louce je d?ra pro sloup elektrick?ho veden? a dokonce to sed? na sloup, co je v OSM, super :-). Je tam i mezera pro silnici, ve kter? je silnice, taky super, ale na jednom kousku silnice leze do louky, tak?e n?kde bude n?jak? nep?esnost. Pak tam vid?m oblasti, kter? se ??ste?n? shoduj? s daty v OSM - v OSM je zem?d?lsk? p?da. Nekryje se to p?esn? (t?m nemysl?m centimetry), ale prost? se to li??. Co s t?m? zobrazit citaci
> > nj, rozum?m, docela v poho, kdy? d?l?? okol? ???an. Kolikr?t se ???any > > vejdou do ?R? ;-) > > 20x. Tak to jsem cekal horsi, to bude za chvili hotovy :-). > > (30km okoli Rican me zajima natolik ze jsem zacal ty pole mapovat > rucne klikanim podle bingu... a to je fakt dost otrava.)
Aha, kruh 60km v pr?m?ru, no odsejp? ti to. zobrazit citaci
> > Co t?eba s t?mhle? > > http://pedro.poloha.net/osm/pastvina-les.png > > To muze byt i v poradku.. i kdyz nejspis neni, to se nam proste > vymstila generalizace lesu. Posunout les podle ortofota..
No, mysl?m, ?e bu?to je les nebo je pastvina. Oboj?mu dohromady se ??k? step ;-). zobrazit citaci
> (Jinak k tomu ekologickymu zemedelstvi jsem nenasel odpovidajici tag > na osm, takze to prozatim ignoruju).
No OSM je obecn? mapa, tak tam nemus? b?t ?pln? v?echno zobrazit citaci
> > Tak?e je trivi?ln? naskriptovat n?co, co si za??d? o v?echna K?, ale to > > bych ned?lal; sp?? bych se domluvil. Nejsp?? by rychle opravili kap?u a > > zabanovali n?s. > > Umis to naskriptovat? Me by to chvili trvalo. Tech uzemi je jen par > tisic, kdyz to udelame o weekendu, myslim ze se nebudou s banovanim > obtezovat, zvlast kdyz tam dame par sekund delay aby to ten server > uplne neutavilo.
Nezkoumal jsem, podle toho, jak to popisuje?, tak je to jen na??st z DB ??sla katastr?ln?ch ?zem? a pro ka?d? poslat jeden POST s p??slu?n?mi parametry na URL, kde se ty po?adavky zad?vaj?, ne? zobrazit citaci
> I kdyz, dohoda by asi byla lepsi :-).
Mo?n? jsem p??li? ovlivn?n? prac? na t?ch adres?ch, jen mi p?ijde fajn mo?nost zjistit, ?e je n?kde n?co aktualizovan? a hned to prom?tnout do OSM, tak?e bych necht?l riskovat opravu captcha. zobrazit citaci
> > No a kdy? takov? mail ud?l?m, tak co m?m pak s t?mi rozbalen?mi > > (zkonvertovan?mi) soubory d?lat? > > Dat na ftp? Pro zacatek by se hodilo nezkonvertovany, protoze skript > bude jeste potrebovat par uprav.
No to by ?lo, jen po??d nev?m, k ?emu by to bylo? Aby si to lidi mohli st?hnout z FTP nam?sto vypln?n? toho formul??e? Nev?me, kdy si kdo co st?hne a je zbyte?n?, aby soubor le?el p?l roku na FTP, kdy? po p?l roce bude jin?, aktu?ln?.? zobrazit citaci
> [Samozrejme by byla moznost to tam proste nahrat vsechno, s tim ze > kazdy opravi prekryvy (etc) na uzemi ktery ho zajima. Rychlejc bychom > dosahli kompletniho pokryti za cenu kvality dat... povetsinou kvality > okolnich lesu.]
... a bude landuse=farmland over landuse=farmland :-( -- -p-

23.7.2014 02:52:01 (#11)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, Dne St 23. ?ervence 2014 02:07:16, Martin ?vec - OSM napsal(a): zobrazit citaci
> * LPIS na ?ad? m?st nekop?ruje hranice parcel, tak?e budou nesoulady s daty > RUIANu, plochami kreslen?mi podle KM atd. * Od pohledu mi p?ijde, ?e > parcely RUIANu by byly kvalitn?j?? zdroj pro plo?n? mapov?n?.
Tohle chce prozkoumat - v RUIAN u parcel je druh_pozemku a zpusob_vyuziti_pozemku , ka?dop?dn? je tam nejen zem?d?lsk? p?da, ale i nap?. h?bitov, sportovn? plochy, vodn? n?dr?e, dopravn? komunikace, ... Hranice tvo?? hranice parcel, jasn?. Tak to chce zjistit, jak je to v t?ch p??padech, kdy LPIS nekop?ruje hranice parcel. V realit? je p?eci mo?n?, abych nem?l pole na cel? parcele, ale jen na ??sti. P??padn? oba zdroje dat spojit dohromady.. -- -p-

23.7.2014 09:29:54 (#12)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> On Tue 2014-07-22 15:40:32, hanoj wrote: >> > The data are freely available to anyone by law as they were created by government agency using tax payers' money. There are no copyrights >> > on the data. The basic registers are created according to the Lawe No. 111/2009 Sb.. The possibility of extraction and use of data for OSM is >> > based on ? 62 of Law 111/2009 Sb. Sorry, we are not aware of any English translations of Czech laws. >> >> *** Ehm, a na to jsi p?i?el jak? > > Ty data poskytuje Ministerstvo Zemedelstvi, AFAICT, takze jak by to > melo byt jinak?
*** Zacal bych tim, ze si ten odkazovany zakon prectes. Ve skutecnosti je to uplne jinak: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-252#p3ab-2 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121#p3-1-a hanoj

23.7.2014 12:06:21 (#13)
gravatar

Martin Švec - OSM

<osm at maatts.cz>
109
Dne 23.7.2014 2:43, Petr Vejsada napsal(a): zobrazit citaci
> Po??d m?m v qgisu nata?en? to jedno K? a vid?m tam velk? p?ekryvy v > landuse=residential, vid?m tam d?ry ve ?kolce (skript v?bec ne?e??), ?kolka > zasahuje do obytn? oblasti, tak?e v t?ch d?r?ch je co? Obytn? oblast? Nev?m, > ??dn? d?m tam nestoj?. Oproti tomu jsem si v?iml, ?e v louce je d?ra pro sloup > elektrick?ho veden? a dokonce to sed? na sloup, co je v OSM, super :-). Je tam > i mezera pro silnici, ve kter? je silnice, taky super, ale na jednom kousku > silnice leze do louky, tak?e n?kde bude n?jak? nep?esnost. Pak tam vid?m > oblasti, kter? se ??ste?n? shoduj? s daty v OSM - v OSM je zem?d?lsk? p?da. > Nekryje se to p?esn? (t?m nemysl?m centimetry), ale prost? se to li??. Co s > t?m?
Z toho co jsem vid?l mi p?ijde, ?e LPIS data vznikly stejn? jako OSM -- ru?n? se obkreslovaly KM a ortofoto polo?en? p?es sebe. Na voln?ch ploch?ch polygony LPISu v?cem?n? odpov?daj? KM (s odchylkou centimetr? a? metr?). Pod?l hranic lesa, kolem vesnic, kolem objekt? uprost?ed pole apod. je polygon nakreslen? "od oka" podle ortofoto sn?mk?. Co? odpov?d? podstat? OSM, ale bude se to ?patn? p?ilepovat k jin?m dat?m. Martin

24.7.2014 12:01:04 (#14)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1047 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> cvi?n? jsem si taky zkusil t?i K?, prvn? dojmy: > > * Skript by m?l slu?ovat duplicitn? uzly (trivi?ln?). > * Skript by m?l eliminovat uzel v cest?, pokud je toto?n? jako > p?edch?zej?c? uzel (trivi?ln?).
Diky za skript! zobrazit citaci
> * Mus? se ru?n? ?e?it multipolygony.
Co jsem videl na zernovce, tak maji zajimavy pristup. Uprostred pastviny je pristresek, a oni ho rucne z toho polygonu vyndali. Tohle bych radeji smazal / udelal z toho pristresku building=yes. zobrazit citaci
> * Spousta soused?c?ch polygon? m? p?ekryvy, i v r?mci jednoho KU.
Jako ze LPIS se prekryva sam se sebou? zobrazit citaci
> * LPIS obsahuje jen zem?d?lskou p?du, tak?e v map? vznikaj? > "ostr?vky" polygon? m?sto souvisl? plochy.
To se asi ocekava, ne? Lesy a vodu uz mame, tak ted pole a louky. zobrazit citaci
> * Podez?ele hodn? luk je ozna?eno jako oplocen?ch (kul. 71) -- > skript p?edpokl?d?, ?e ka?d? pastvina m? ohradn?k/plot?
Tak, ale ted jsem to vypnul... ono to moc nesedi. zobrazit citaci
> * LPIS na ?ad? m?st nekop?ruje hranice parcel, tak?e budou nesoulady > s daty RUIANu, plochami kreslen?mi podle KM atd.
Mozna ze to pole neni "do kraje" parcely? zobrazit citaci
> * Od pohledu mi p?ijde, ?e parcely RUIANu by byly kvalitn?j?? zdroj >pro plo?n? mapov?n?.
Jsou v RUIANu udaje co kde je? Je nekde konverzni skript/example vystup? zobrazit citaci
> Na druhou stranu, u? te? skript u?et?? mraky ru?n?ho obkreslov?n?, > sta?? jen v JOSM doopravit probl?my. :-)
Presne. zobrazit citaci
> (V p??loze je skript s p?idan?m primitivn?m odstra?ov?n?m > duplicitn?ch uzl?. Nicm?n?, Python v?bec nezn?m a z jeho syntaxe > dost?v?m osypky, tak?e zbytek nech?m pythonist?m :-))
Tak doufam ze osypky rychle pominou :-). Dik, Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

24.7.2014 12:14:51 (#15)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1047 1226
On Wed 2014-07-23 09:29:54, hanoj wrote: zobrazit citaci
> > On Tue 2014-07-22 15:40:32, hanoj wrote: > >> > The data are freely available to anyone by law as they were created by government agency using tax payers' money. There are no copyrights > >> > on the data. The basic registers are created according to the Lawe No. 111/2009 Sb.. The possibility of extraction and use of data for OSM is > >> > based on ? 62 of Law 111/2009 Sb. Sorry, we are not aware of any English translations of Czech laws. > >> > >> *** Ehm, a na to jsi p?i?el jak? > > > > Ty data poskytuje Ministerstvo Zemedelstvi, AFAICT, takze jak by to > > melo byt jinak? > *** Zacal bych tim, ze si ten odkazovany zakon prectes. Ve skutecnosti > je to uplne jinak: > > http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-252#p3ab-2 > http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121#p3-1-a
Kazdopadne, public domain to je, ze? Bude tohle jasnejsi? The data are freely available, as they are excluded from copyright law protection under "publicly available list" exception. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121#p3-1-a http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-252#p3ab-2 . U.S. equivalent of this would be "public domain". Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

24.7.2014 01:03:24 (#16)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1047 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> Dne St 23. ?ervence 2014 01:17:02, Pavel Machek napsal(a): > > > Ja nevim co je "rucne". Kdyz mam ty zip fily, tak to muzu skriptem > > rozbalit, konvertovat do osm, kouknout na to v josm, a upload. Rozumna > > davka je imo tak 10 oblasti najednou.. > > "Ru?n?" ??k?m p?esn? tomu, co tady popisuje? ;-). "Automaticky" ??k?m tomu, ?e > pokud se na tom shodneme, uprav? se polygon lesa s?m bez hled?n? a klik?n?.
No, ja bych rad aby import nejak probehl, aspon pro okoli Rican (:-), protoze me nebavi rucne obklikavat louky. Myslim, ze "import rucne" je zvladnutelny, a to "automaticky" bych asi programoval dost nerad -- neumim postgis a neznam ty spravny knihovny. Na druhou stranu budu rad kdyz to nekdo v tom postgisu udela za me. zobrazit citaci
> Po??d m?m v qgisu nata?en? to jedno K? a vid?m tam velk? p?ekryvy v > landuse=residential, vid?m tam d?ry ve ?kolce (skript v?bec ne?e??), ?kolka > zasahuje do obytn? oblasti, tak?e v t?ch d?r?ch je co? Obytn? oblast? Nev?m, > ??dn? d?m tam nestoj?. Oproti tomu jsem si v?iml, ?e v louce je d?ra pro sloup > elektrick?ho veden? a dokonce to sed? na sloup, co je v OSM, super :-). Je tam > i mezera pro silnici, ve kter? je silnice, taky super, ale na jednom kousku > silnice leze do louky, tak?e n?kde bude n?jak? nep?esnost. Pak tam vid?m > oblasti, kter? se ??ste?n? shoduj? s daty v OSM - v OSM je zem?d?lsk? p?da. > Nekryje se to p?esn? (t?m nemysl?m centimetry), ale prost? se to li??. Co s > t?m?
No, nahrazovani existujicich dat by se asi melo delat rucne -- z ucty k tem co ty data vyrobili. zobrazit citaci
> > > nj, rozum?m, docela v poho, kdy? d?l?? okol? ???an. Kolikr?t se ???any > > > vejdou do ?R? ;-) > > > > 20x. Tak to jsem cekal horsi, to bude za chvili hotovy :-). > > > > (30km okoli Rican me zajima natolik ze jsem zacal ty pole mapovat > > rucne klikanim podle bingu... a to je fakt dost otrava.) > > Aha, kruh 60km v pr?m?ru, no odsejp? ti to.
Ne, nerikam ze to tam je hotovy -- klikat podle Bingu by to byla otrava -- ale tam bych to urcite chtel, a i to tam trochu znam. zobrazit citaci
> > > Tak?e je trivi?ln? naskriptovat n?co, co si za??d? o v?echna K?, ale to > > > bych ned?lal; sp?? bych se domluvil. Nejsp?? by rychle opravili kap?u a > > > zabanovali n?s. > > > > Umis to naskriptovat? Me by to chvili trvalo. Tech uzemi je jen par > > tisic, kdyz to udelame o weekendu, myslim ze se nebudou s banovanim > > obtezovat, zvlast kdyz tam dame par sekund delay aby to ten server > > uplne neutavilo. > > Nezkoumal jsem, podle toho, jak to popisuje?, tak je to jen na??st z DB ??sla > katastr?ln?ch ?zem? a pro ka?d? poslat jeden POST s p??slu?n?mi parametry na > URL, kde se ty po?adavky zad?vaj?, ne?
Ne, tak jednoduchy to neni, tohle bych umel. Je tam nejakej javaskript; kdyz se stranka reloaduje, da to novou capchu. Ale bez reloadu (rucne) tam jde dat jiny cislo, kliknout "provest export", zmenit cislo KU, "provest export"... Ale lynxem to nenaskriptuju. zobrazit citaci
> > I kdyz, dohoda by asi byla lepsi :-). > > Mo?n? jsem p??li? ovlivn?n? prac? na t?ch adres?ch, jen mi p?ijde fajn mo?nost > zjistit, ?e je n?kde n?co aktualizovan? a hned to prom?tnout do OSM, tak?e > bych necht?l riskovat opravu captcha.
No, uvadej tam helpdesk at mze.cz ... zobrazit citaci
> > > No a kdy? takov? mail ud?l?m, tak co m?m pak s t?mi rozbalen?mi > > > (zkonvertovan?mi) soubory d?lat? > > > > Dat na ftp? Pro zacatek by se hodilo nezkonvertovany, protoze skript > > bude jeste potrebovat par uprav. > > No to by ?lo, jen po??d nev?m, k ?emu by to bylo? Aby si to lidi mohli > st?hnout z FTP nam?sto vypln?n? toho formul??e? Nev?me, kdy si kdo co st?hne > a je zbyte?n?, aby soubor le?el p?l roku na FTP, kdy? po p?l roce bude jin?, > aktu?ln?.?
Aby lidi co vypnej formular nemuseli jeste zarizovat emailovou adresu s rozbalovanim. ... ok, asi by bylo jednodussi rozbalovat to z mbox formatu. zobrazit citaci
> > [Samozrejme by byla moznost to tam proste nahrat vsechno, s tim ze > > kazdy opravi prekryvy (etc) na uzemi ktery ho zajima. Rychlejc bychom > > dosahli kompletniho pokryti za cenu kvality dat... povetsinou kvality > > okolnich lesu.] > > ... a bude landuse=farmland over landuse=farmland :-(
No, to by se doladilo rucne :-). Na druhou stranu importovat automaticky vse, co se nekryje vubec s nicim, by mohl byt dobry zacatek. Jinak zda se ze zmeny se daj sehnat ze: http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/elektronicka-vymena-dat/prehled-vystavenych-sluzeb/ A zda-se ze je i nejaky wfs server, takze to treba nebude nutny tahat pres web+mail... http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/novinky/nove-wms-a-wfs-sluzby.html Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

24.7.2014 02:11:55 (#17)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, ani nic nequotuji, jen co se mi zd?, tak podle toho z?kona, co sem d?val odkaz hanoj, jsou v LPIS jen ty pozemky, u kter?ch to jejich u?ivatel? cht?j?. Kdo tam nechce b?t, tak tam nen?. Ch?pu spr?vn?? Ud?lal jsem narychlo vizualizaci RUIAN, pouze druh pozemku. V tabulk?ch je je?t? zp?sob vyu?it? pozemku, co? je ?daj up?es?uj?c?. T?m jsem se te? nezab?val. Obr?zky jsou na http://pedro.poloha.net/osm/landuse v?dy OSM odklad a pak RUIAN obarven? parcely podle druhu pozemku. Zd? se, ?e to nevypad? zle, na to, ?e je to jen to hrub? ?len?n?. Je tam i screenshot z qgisu, kde je vysv?tlen?, co kter? barva znamen?. S qgisem moc neum?m a tak nev?m, jak vyexportovat legendu; proto ten screenshot. Jsou tam vid?t zahrady i tr?vn?ky u dom?, lesy i orn? p?da, koryto potoka atd. S t?m up?esn?n?m by to bylo samoz?ejm? je?t? lep??, ale to je 30 kategori? a nev?m, jak? barvi?ky pou??t :-) Kombinac? druh_pozemku a zpusob_vyuziti_pozemku je v RUIAN 60. D?v?m to jen ke zv??en?, ale te? se na to opravdu z ?asov?ch d?vod? nebudu vrhat, i kdy? m? to mrz? a l?k? m? to. -- Petr

26.7.2014 12:26:34 (#18)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1047 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> ani nic nequotuji, jen co se mi zd?, tak podle toho z?kona, co sem d?val odkaz > hanoj, jsou v LPIS jen ty pozemky, u kter?ch to jejich u?ivatel? cht?j?. Kdo > tam nechce b?t, tak tam nen?. Ch?pu spr?vn??
Jistej si nejsem, ale taky mam ten pocit. Na druhou stranu -- je to kvuli dotacim, tak tam vetsina pozemku bude. zobrazit citaci
> Ud?lal jsem narychlo vizualizaci RUIAN, pouze druh pozemku. V tabulk?ch je > je?t? zp?sob vyu?it? pozemku, co? je ?daj up?es?uj?c?. T?m jsem se te? > nezab?val. > > Obr?zky jsou na http://pedro.poloha.net/osm/landuse > > v?dy OSM odklad a pak RUIAN obarven? parcely podle druhu pozemku. > > Zd? se, ?e to nevypad? zle, na to, ?e je to jen to hrub? ?len?n?.
Pekne, moc pekne. Kdyz to budu chtit zopakovat vlastnim qgisem -- jakou adresu musim zadat? zobrazit citaci
> Je tam i screenshot z qgisu, kde je vysv?tlen?, co kter? barva znamen?. S > qgisem moc neum?m a tak nev?m, jak vyexportovat legendu; proto ten screenshot. > > Jsou tam vid?t zahrady i tr?vn?ky u dom?, lesy i orn? p?da, koryto potoka atd. > S t?m up?esn?n?m by to bylo samoz?ejm? je?t? lep??, ale to je 30 kategori? a > nev?m, jak? barvi?ky pou??t :-)
Kdyby se z toho podarilo dostat udaje o zahradkach a plotech, hned by mapa vypadala zas o kousek lip :-) Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

26.7.2014 03:26:49 (#19)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, Dne So 26. ?ervence 2014 00:26:34, Pavel Machek napsal(a): zobrazit citaci [...] zobrazit citaci
> Pekne, moc pekne. Kdyz to budu chtit zopakovat vlastnim qgisem -- > jakou adresu musim zadat?
na to pot?ebuje? zdroj t?ch RUIAN dat, t?eba Postgis, .shp, ... P??slu?n? .qgs je na http://pedro.poloha.net/osm/ruian.qgs , mus?? si ho upravit. zobrazit citaci
> Kdyby se z toho podarilo dostat udaje o zahradkach a plotech, hned by > mapa vypadala zas o kousek lip :-)
to nejsou ploty na tom obr?zky, to jsou rozhran? jednotliv?ch polygon?. Co? nevylu?uje plot, ale ani neozna?uje. -- Petr

26.7.2014 09:05:20 (#20)
gravatar

Martin Švec - OSM

<osm at maatts.cz>
109
Ahoj, pro zaj?mavost, tv?j skript jsem p?i zkoum?n? LPISu nakonec zavrhl, jeliko? jsem na?el tohle: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Ogr2osm Sta?? doplnit translation funkci (vyp?j?eno z p?v. skriptu, v p??loze) a ve?kerou srandu ud?l? jeden p??kaz: ogr2osm.py PLPIS_233406_KU_KOD_742376.shp -t trn-lpis.py -o ujezd.lpis.osm Mj. je t?m vy?e?eno slu?ov?n? uzl?, multipolygony a nejsp?? i dal?? probl?my. Martin ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: trn-lpis.py Type: text/x-python Size: 1477 bytes Desc: [??dn? popis nen? k dispozici] URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140726/a7f09f22/attachment.py>

28.7.2014 02:53:55 (#21)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1047 1226
Hi! I'd like to start import of LPIS farmland database, as we have very good coverage of houses, forests and water, but farmland is very good at places and completely missing at different places. Import page is at https://wiki.openstreetmap.org/wiki/LPIS , import script will probably be ogr2osm + script below. Best regards, Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: trn-lpis.py Type: text/x-python Size: 1477 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140728/ea96a956/attachment.py>

28.7.2014 09:39:04 (#22)
gravatar

Martin Švec - OSM

<osm at maatts.cz>
109
Ahoj, p?r v?c?: * Opravil jsem skript, aby se d?val i do pole KULTURA_KL, te? u? taguje zelin??skou zahradu atd. * Kdy? naraz? na nezn?m? k?d kultury, vyhod? v?jmku m?sto tagu. * Vyh?zel jsem zb?vaj?c? ploty -- byly tam z n?jak?ho d?vodu? * crop=vegetable nebo crop=vegetables ? taginfo zn? v?c t?ch prvn?ch * kul. 98 (rychle rostouc? d?eviny): landuse=scrub ??? * Pro? se taguje id_fb? Je to k n??emu dobr?? Zkou?el jsem nane?isto v JOSM napojov?n? v?t??ho kusu dat na existuj?c? landuse polygony, je to p?kn? drba?ka, p?ekryv? a d?r je v?c ne? dost. Pokud Mari?n dod?l? tracer, kter? by p?id?val pol??ka jedno po druh?m, byl by asi prakti?t?j??. (A pohr?v?m si s my?lenkou dod?lat do JOSM funkci, kter? p?ilep? ?sek jedn? cesty ke druh? mezi ur?en?mi body. Fakt nic takov?ho neexistuje nebo jen ?patn? hled?m?) Btw, rozjel jsem PostGIS a zkou?el tot?? s parcelami RUIANu. Kdy? se vhodn? slou?? parcely podle typ? jak psal Petr Vejsada, tak je to taky pou?iteln?. Proti LPISu RUIAN l?p "pokr?v? celou plochu K?", ale LPIS zase obecn? v?c odpov?d? Bingu. Probl?m? s napojov?n?m na okol? je u obou zhruba stejn?. (Docela p?kn? vych?z? parcely RUIANu ve m?stech a vesnic?ch. Zkus?m z toho n?kdy zmapovat vnit?nosti u p?r vesnic, kolik klikac? pr?ce to u?et??.) Martin On 28.7.2014 14:53, Pavel Machek wrote: zobrazit citaci
> Hi! > > I'd like to start import of LPIS farmland database, as we have very > good coverage of houses, forests and water, but farmland is very good > at places and completely missing at different places. > > Import page is at https://wiki.openstreetmap.org/wiki/LPIS , import > script will probably be ogr2osm + script below. > > Best regards, > Pavel > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: trn-lpis.py Type: text/x-python Size: 1584 bytes Desc: [??dn? popis nen? k dispozici] URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140728/9d5b09a7/attachment.py>

28.7.2014 10:35:11 (#23)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1047 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> pro zaj?mavost, tv?j skript jsem p?i zkoum?n? LPISu nakonec zavrhl, jeliko? jsem na?el tohle: > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Ogr2osm > > Sta?? doplnit translation funkci (vyp?j?eno z p?v. skriptu, v p??loze) a ve?kerou srandu ud?l? jeden p??kaz: > > ogr2osm.py PLPIS_233406_KU_KOD_742376.shp -t trn-lpis.py -o ujezd.lpis.osm
No, stahnul jsem si ogr2osm.py, ale nechce fungovat: git clone git://github.com/pnorman/ogr2osm.git pavel at amd:~/g/ogr2osm$ ./ogr2osm.py File "./ogr2osm.py", line 538 featuresmap = {feature.geometry : feature for feature in Feature.features} ^ SyntaxError: invalid syntax pavel at amd:~/g/ogr2osm$ python3 ./ogr2osm.py File "./ogr2osm.py", line 320 reproject = lambda(geometry): None ^ SyntaxError: invalid syntax pavel at amd:~/g/ogr2osm$ To druhy jsem zvladnul nejak osalit, jenze nemam potrebny balicky pro python3: from osgeo import ogr from osgeo import osr . Jestli ma nekdo napad... Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

28.7.2014 10:42:46 (#24)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1047 1226
On Mon 2014-07-28 22:35:11, Pavel Machek wrote: zobrazit citaci
> Ahoj! > > > pro zaj?mavost, tv?j skript jsem p?i zkoum?n? LPISu nakonec zavrhl, jeliko? jsem na?el tohle: > > > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Ogr2osm > > > > Sta?? doplnit translation funkci (vyp?j?eno z p?v. skriptu, v p??loze) a ve?kerou srandu ud?l? jeden p??kaz: > > > > ogr2osm.py PLPIS_233406_KU_KOD_742376.shp -t trn-lpis.py -o ujezd.lpis.osm > > No, stahnul jsem si ogr2osm.py, ale nechce fungovat: > > git clone git://github.com/pnorman/ogr2osm.git > > pavel at amd:~/g/ogr2osm$ ./ogr2osm.py > File "./ogr2osm.py", line 538 > featuresmap = {feature.geometry : feature for feature in > Feature.features} > ^ > SyntaxError: invalid syntax > pavel at amd:~/g/ogr2osm$ python3 ./ogr2osm.py > File "./ogr2osm.py", line 320 > reproject = lambda(geometry): None > ^ > SyntaxError: invalid syntax > pavel at amd:~/g/ogr2osm$ > > To druhy jsem zvladnul nejak osalit, jenze nemam potrebny balicky pro python3:
Tak vyreseno, ted by to melo bezet pod python 2.6 i 3+ Pavel diff --git a/ogr2osm.py b/ogr2osm.py index 587a5ae..0184262 100755 --- a/ogr2osm.py +++ b/ogr2osm.py @@ -317,13 +317,13 @@ def getTransform(layer): # Some python magic: skip reprojection altogether by using a dummy # lamdba funcion. Otherwise, the lambda will be a call to the OGR # reprojection stuff. - reproject = lambda(geometry): None + reproject = lambda geometry: None else: destSpatialRef = osr.SpatialReference() # Destionation projection will *always* be EPSG:4326, WGS84 lat-lon destSpatialRef.ImportFromEPSG(4326) coordTrans = osr.CoordinateTransformation(spatialRef, destSpatialRef) - reproject = lambda(geometry): geometry.Transform(coordTrans) + reproject = lambda geometry: geometry.Transform(coordTrans) return reproject @@ -535,7 +535,7 @@ def output(): nodes = [geom for geom in Geometry.geometries if type(geom) == Point] ways = [geom for geom in Geometry.geometries if type(geom) == Way] relations = [geom for geom in Geometry.geometries if type(geom) == Relation] - featuresmap = {feature.geometry : feature for feature in Feature.features} + featuresmap = dict([(feature.geometry, feature) for feature in Feature.features]) # Open up the output file with the system default buffering with open(options.outputFile, 'w', -1) as f: -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

28.7.2014 10:53:53 (#25)
gravatar

Martin Švec - OSM

<osm at maatts.cz>
109
On 28.7.2014 22:35, Pavel Machek wrote: zobrazit citaci
> To druhy jsem zvladnul nejak osalit, jenze nemam potrebny balicky pro python3: > > from osgeo import ogr > from osgeo import osr > > . Jestli ma nekdo napad... > Pavel
Mn? to fungovalo samo od sebe... Kouk?m do syst?mu, ogr.py/osr.py mi do Gentoo zavlekla GDAL knihovna s python USE flagem. A jako aktivn? python m?m 2.7. Martin

28.7.2014 10:59:51 (#26)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Dne 28.7.2014 21:39, Martin S(vec - OSM napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, p?r ve(c?: > > * Opravil jsem skript, aby se d?val i do pole KULTURA_KL, ted( uz( > taguje zelin?r(skou zahradu atd. > * Kdyz( naraz? na nezn?m? k?d kultury, vyhod? v?jmku m?sto tagu. > * Vyh?zel jsem zb?vaj?c? ploty -- byly tam z ne(jak?ho du*vodu? > * crop=vegetable nebo crop=vegetables ? taginfo zn? v?c te(ch prvn?ch > * kul. 98 (rychle rostouc? dr(eviny): landuse=scrub ??? > * Proc( se taguje id_fb? Je to k ne(c(emu dobr?? > > Zkous(el jsem nanec(isto v JOSM napojov?n? ve(ts(?ho kusu dat na > existuj?c? landuse polygony, je to pe(kn? drbac(ka, pr(ekryvu* a de(r > je v?c nez( dost. Pokud Mari?n dode(l? tracer, kter? by pr(id?val > pol?c(ka jedno po druh?m, byl by asi praktic(te(js(?.
Dode(l?m, dode(l?m. S?m to uz( nutne( potr(ebuji ;-) Jen nev?m kdy to bude. Moment?lne( r(es(?m konflikty v posledn? verzi Traceru a zat?m se mi ne(jak nedar(?. Je tam ne(co s(patne(, ale ne a ne pr(ij?t na to co :-( zobrazit citaci
> (A pohr?v?m si s mys(lenkou dode(lat do JOSM funkci, kter? pr(ilep? > ?sek jedn? cesty ke druh? mezi urc(en?mi body. Fakt nic takov?ho > neexistuje nebo jen s(patne( hled?m?) >
Moz(n? je trochu probl?m, jak poznat co se k c(emu m? pr(ilepit, pr(?padne( jak to jednodus(e zadat. Mari?n zobrazit citaci
> Btw, rozjel jsem PostGIS a zkous(el tot?z( s parcelami RUIANu. Kdyz( > se vhodne( slouc(? parcely podle typu* jak psal Petr Vejsada, tak je > to taky pouz(iteln?. Proti LPISu RUIAN l?p "pokr?v? celou plochu K?", > ale LPIS zase obecne( v?c odpov?d? Bingu. Probl?mu* s napojov?n?m na > okol? je u obou zhruba stejne(. (Docela pe(kne( vych?z? parcely RUIANu > ve me(stech a vesnic?ch. Zkus?m z toho ne(kdy zmapovat vnitr(nosti u > p?r vesnic, kolik klikac? pr?ce to us(etr(?.) > > Martin > > On 28.7.2014 14:53, Pavel Machek wrote: >> Hi! >> >> I'd like to start import of LPIS farmland database, as we have very >> good coverage of houses, forests and water, but farmland is very good >> at places and completely missing at different places. >> >> Import page is at https://wiki.openstreetmap.org/wiki/LPIS , import >> script will probably be ogr2osm + script below. >> >> Best regards, >> Pavel >> >> >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140728/32669bc0/attachment-0001.html>

28.7.2014 11:03:40 (#27)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1047 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> * Opravil jsem skript, aby se d?val i do pole KULTURA_KL, te? u? taguje zelin??skou zahradu atd. > * Kdy? naraz? na nezn?m? k?d kultury, vyhod? v?jmku m?sto tagu. > * Vyh?zel jsem zb?vaj?c? ploty -- byly tam z n?jak?ho d?vodu?
No, pro me je informace o plotech docela dulezita.. mam pocit ze vinice a chmelnice plot proste maji. Ale asi je to trochu drze... zobrazit citaci
> * crop=vegetable nebo crop=vegetables ? taginfo zn? v?c t?ch prvn?ch
Tak vemem crop=vegerable... zobrazit citaci
> * kul. 98 (rychle rostouc? d?eviny): landuse=scrub ???
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:natural%3Dscrub Aha, ma tam byt natural, ale jinak to myslim sedi. Opravim. zobrazit citaci
> * Pro? se taguje id_fb? Je to k n??emu dobr??
Asi neni. Vyhodim ho. zobrazit citaci
> Zkou?el jsem nane?isto v JOSM napojov?n? v?t??ho kusu dat na > existuj?c? landuse polygony, je to p?kn? drba?ka, p?ekryv? a d?r je > v?c ne? dost. Pokud Mari?n dod?l? tracer, kter? by p?id?val pol??ka > jedno po druh?m, byl by asi prakti?t?j??.
No, ja bych uplne landuse=farmland napriklad s lesama nespojoval.. ono vedle toho lesa byva ruzne siroky pruh ne-lesa ale jeste taky ne-pole. zobrazit citaci
> (A pohr?v?m si s my?lenkou > dod?lat do JOSM funkci, kter? p?ilep? ?sek jedn? cesty ke druh? mezi > ur?en?mi body. Fakt nic takov?ho neexistuje nebo jen ?patn? hled?m?)
Nevim o ni. zobrazit citaci
> Btw, rozjel jsem PostGIS a zkou?el tot?? s parcelami RUIANu. Kdy? se > vhodn? slou?? parcely podle typ? jak psal Petr Vejsada, tak je to > taky pou?iteln?. Proti LPISu RUIAN l?p "pokr?v? celou plochu K?", > ale LPIS zase obecn? v?c odpov?d? Bingu. Probl?m? s napojov?n?m na > okol? je u obou zhruba stejn?. (Docela p?kn? vych?z? parcely RUIANu > ve m?stech a vesnic?ch. Zkus?m z toho n?kdy zmapovat vnit?nosti u > p?r vesnic, kolik klikac? pr?ce to u?et??.)
No, kdyby z toho byly nejaky soubory, treba pro okoli rican, tak se na rad podivam. Kdyby se v osm objevily ploty, tak me to hodne potesi... a ploty by mely jit vykoukat z mistni znalosti + hranic pozemku. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

29.7.2014 12:28:46 (#28)
gravatar

Martin Švec - OSM

<osm at maatts.cz>
109
On 28.7.2014 23:03, Pavel Machek wrote: zobrazit citaci
> No, pro me je informace o plotech docela dulezita.. mam pocit ze > vinice a chmelnice plot proste maji. Ale asi je to trochu drze...
Mn? se nel?bily ploty kolem a nap??? loukami, kde v?m ?e tam ur?it? nejsou. U vinic+chmelnic... mno, tam je pravd?podobnost plotu asi docela vysok?. T??ko ??ct... zobrazit citaci
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:natural%3Dscrub > > Aha, ma tam byt natural, ale jinak to myslim sedi. Opravim.
Znova jsem se nad t?m zamyslel... Z?le??, co se mysl? "porostem rychle rostouc?ch d?evin". Natural=scrub je neobhospoda?ovan? p??roda, landuse=* je obhospoda?ovan? krajina. Jestli jsou to plant??e na biomasu, landuse by tomu slu?el v?c. (Taginfo landuse=scrub zn?, ale v?t?inou na uzlech (wtf, jednotliv? ke?e?). Co jsem nam?tkou na?el na polygonech, tak je to chybn? otagovan? natural=scrub.) Update: jo, je to biomasa: viz par. 3i p?sm. j) z?kona ?. 252/1997 Sb. zobrazit citaci
>> Zkou?el jsem nane?isto v JOSM napojov?n? v?t??ho kusu dat na >> existuj?c? landuse polygony, je to p?kn? drba?ka, p?ekryv? a d?r je >> v?c ne? dost. Pokud Mari?n dod?l? tracer, kter? by p?id?val pol??ka >> jedno po druh?m, byl by asi prakti?t?j??. > No, ja bych uplne landuse=farmland napriklad s lesama nespojoval.. ono > vedle toho lesa byva ruzne siroky pruh ne-lesa ale jeste taky ne-pole.
To je asi individu?ln?... Kdy? jsou mezi lesem a polem t?i metry k?ovin a ?ou??, d?v?m pruh natural=scrub. Kdy? jsou na okraji jen koleje od traktoru a rovnou les, spojuju p??mo. Nem?m r?d v map? b?l? ?kv?ry :-) Ty pruhy k?ov? jsou ob?as p??mo v KM. zobrazit citaci
>> Btw, rozjel jsem PostGIS a zkou?el tot?? s parcelami RUIANu. Kdy? se >> vhodn? slou?? parcely podle typ? jak psal Petr Vejsada, tak je to >> taky pou?iteln?. Proti LPISu RUIAN l?p "pokr?v? celou plochu K?", >> ale LPIS zase obecn? v?c odpov?d? Bingu. Probl?m? s napojov?n?m na >> okol? je u obou zhruba stejn?. (Docela p?kn? vych?z? parcely RUIANu >> ve m?stech a vesnic?ch. Zkus?m z toho n?kdy zmapovat vnit?nosti u >> p?r vesnic, kolik klikac? pr?ce to u?et??.) > No, kdyby z toho byly nejaky soubory, treba pro okoli rican, tak se na > rad podivam. Kdyby se v osm objevily ploty, tak me to hodne > potesi... a ploty by mely jit vykoukat z mistni znalosti + hranic pozemku.
Pokus?m se vyrobit uk?zku, a? to trochu u?e?u. Ale te? se k tomu p?r dn? nedostanu. Zat?m hlavn? googl?m, co v?bec PostGIS nad daty dok??e. Btw, ty ploty... To je n?jak? specifick? ?chylka? :-)) Martin

29.7.2014 12:58:49 (#29)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1047 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> >No, pro me je informace o plotech docela dulezita.. mam pocit ze > >vinice a chmelnice plot proste maji. Ale asi je to trochu drze... > > Mn? se nel?bily ploty kolem a nap??? loukami, kde v?m ?e tam ur?it? nejsou. U vinic+chmelnic... mno, tam je pravd?podobnost plotu asi docela vysok?. T??ko ??ct... >
Jo, tak ty uz jsem zrusil. Mel jsem pocit, ze kolem "stale pastviny" by mel byt plot, ale realita se mnou nesouhlasila. zobrazit citaci
> >http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:natural%3Dscrub > > > >Aha, ma tam byt natural, ale jinak to myslim sedi. Opravim. > > Znova jsem se nad t?m zamyslel... Z?le??, co se mysl? "porostem rychle rostouc?ch d?evin". Natural=scrub je neobhospoda?ovan? p??roda, landuse=* je obhospoda?ovan? krajina. Jestli jsou to plant??e na biomasu, landuse by tomu slu?el v?c. (Taginfo landuse=scrub zn?, ale v?t?inou na uzlech (wtf, jednotliv? ke?e?). Co jsem nam?tkou na?el na polygonech, tak je to chybn? otagovan? natural=scrub.) >
landuse=scrub neni problem. zobrazit citaci
> >>Btw, rozjel jsem PostGIS a zkou?el tot?? s parcelami RUIANu. Kdy? se > >>vhodn? slou?? parcely podle typ? jak psal Petr Vejsada, tak je to > >>taky pou?iteln?. Proti LPISu RUIAN l?p "pokr?v? celou plochu K?", > >>ale LPIS zase obecn? v?c odpov?d? Bingu. Probl?m? s napojov?n?m na > >>okol? je u obou zhruba stejn?. (Docela p?kn? vych?z? parcely RUIANu > >>ve m?stech a vesnic?ch. Zkus?m z toho n?kdy zmapovat vnit?nosti u > >>p?r vesnic, kolik klikac? pr?ce to u?et??.) > >No, kdyby z toho byly nejaky soubory, treba pro okoli rican, tak se na > >rad podivam. Kdyby se v osm objevily ploty, tak me to hodne > >potesi... a ploty by mely jit vykoukat z mistni znalosti + hranic pozemku. > > Pokus?m se vyrobit uk?zku, a? to trochu u?e?u. Ale te? se k tomu p?r dn? nedostanu. Zat?m hlavn? googl?m, co v?bec PostGIS nad daty dok??e. Btw, ty ploty... To je n?jak? specifick? ?chylka? :-)) >
No... z mapy me v zasade zajima jedina vec. "Da se tudy projit?". No, a je jenom nekolik malo veci, co se projit nedaji: Budova, plot a repkovy pole. Budovy uz v mape mape, s polema se snazim pohnout, no tak zbyvaj ty ploty :-). Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

29.7.2014 01:06:19 (#30)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
Ahoj, co myslis tim, ze landuse=scrub neni problem? Ja bych pouziti tohoto tagu jako problem videl, protoze nam to nic nevykresli a navic si lidi budou myslet, ze je to preklep z natural=scrub. Skutecne se jedna o nejake plantaze biomasy? Pokud jo, pak by tomu asi slusel jiny tag a to asi landuse=farmland + nejaky crop= Ale spis bych si tipoval, ze to bude proste jen krovi, ne? Zdravi, Dalibor zobrazit citaci
> -----Original Message----- > From: Pavel Machek [mailto:pavel at ucw.cz]
zobrazit citaci
> > > >http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:natural%3Dscrub > > > > > >Aha, ma tam byt natural, ale jinak to myslim sedi. Opravim. > > > > Znova jsem se nad t?m zamyslel... Z?le??, co se mysl? "porostem rychle > > rostouc?ch d?evin". Natural=scrub je neobhospoda?ovan? p??roda, > > landuse=* je obhospoda?ovan? krajina. Jestli jsou to plant??e na > > biomasu, landuse by tomu slu?el v?c. (Taginfo landuse=scrub zn?, ale > > v?t?inou na uzlech (wtf, jednotliv? ke?e?). Co jsem nam?tkou na?el na > > polygonech, tak je to chybn? otagovan? natural=scrub.) > > > > landuse=scrub neni problem. >

30.7.2014 12:28:26 (#31)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1047 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> co myslis tim, ze landuse=scrub neni problem? > Ja bych pouziti tohoto tagu jako problem videl, > protoze nam to nic nevykresli a navic si lidi budou > myslet, ze je to preklep z natural=scrub.
Myslel jsem tim, ze je pro me jednoduchy to zmenit. zobrazit citaci
> Skutecne se jedna o nejake plantaze biomasy? > Pokud jo, pak by tomu asi slusel jiny tag a to > asi landuse=farmland + nejaky crop=
Jsou to "rychle rostouci dreviny". zobrazit citaci
> Ale spis bych si tipoval, ze to bude proste jen krovi, ne?
Ja bych to spis videl na ty plantaze... Asi by slo "landuse=forest, forest=scrub", ale mozna bude nejjednodussi nechat tam "natural=scrub" i kdyz to neni uplne presny... Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

« zpět na výpis měsíce