« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Posunutá Jihlava

Vlákno 11.7. - 19.7.2014, počet zpráv: 15


11.7.2014 07:20:14 (#1)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
511
Ahoj, Jihlava je kr?sn? m?sto, p?kn? zmapovan?. Nikdy jsem tam nebyl, ale podle mapy jsem si ud?lal p?edstavu, ?e je to m?sto gar???. Stovky gar???, dosud neozna?en? adresou. Te? adresy p?id?v?m. Pot?? je v tom, ?e m?m pocit, ?e je skoro cel? m?sto posunut? tak o 3 metry. Je to podobn?, jako kdy? se d?v?me na Bing - sem tam sed? p?esn?, ale o kus d?l u? je zase posunut?. Velk? bar?k asi nen? z?sadn? probl?m. Probl?m je gar??, kter? m? tak ty 3 metry na ???ku, tak?e adresy jsou ?asto p?esn? o jednu vedle. N?kde, kde to ?lo, jsem hnul cel?mi bloky dom?, ale cel? m?sto posunovat neum?m, netrouf?m si a ani by to nemuselo b?t ku prosp?chu, proto?e posud nen? v?ude stejn?. Je n?jak? howto, dobr? praxe ?i n?co podobn?ho, jak takov?to situace ?e?it? Nejjednodu??? je (a taky to n?kde d?l?m), posunout ty adresy. Jen?e pokud se dostanou v budoucnu botovi do sp?r?, v?bec se mu nebude l?bit, ?e adresn? bod le?? na jin?m dom?, ne? ke kter?mu pat??. ? -- zobrazit citaci
>p<

11.7.2014 10:28:39 (#2)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2308 2537
Ahoj, Dne 11.7.2014 19:20, Petr Vejsada napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > Jihlava je kr?sn? m?sto, p?kn? zmapovan?. Nikdy jsem tam nebyl, ale podle mapy > jsem si ud?lal p?edstavu, ?e je to m?sto gar???. Stovky gar???, dosud > neozna?en? adresou. Te? adresy p?id?v?m. Pot?? je v tom, ?e m?m pocit, ?e je > skoro cel? m?sto posunut? tak o 3 metry. Je to podobn?, jako kdy? se d?v?me na > Bing - sem tam sed? p?esn?, ale o kus d?l u? je zase posunut?. > > Velk? bar?k asi nen? z?sadn? probl?m. Probl?m je gar??, kter? m? tak ty 3 > metry na ???ku, tak?e adresy jsou ?asto p?esn? o jednu vedle. N?kde, kde to > ?lo, jsem hnul cel?mi bloky dom?, ale cel? m?sto posunovat neum?m, netrouf?m > si a ani by to nemuselo b?t ku prosp?chu, proto?e posud nen? v?ude stejn?.
A srovn?v?? to s katastr?ln? mapou? Nev?m teda, kde p?esn? se pohybuje?, ale na tom kousku co jsem na?el, je asi posunut? RUIAN. Na KM to vypad? OK. A kdy? si trochu posune? Bing, tak to sed? taky. T?eba tady na tom p??kladu: ?.e. 4388 je na KM um?st?n rozumn?, RUIAN je u? mimo budovu. Dr?el bych se KM. Mo?n? by jsi mohl tomu botu vysv?tlit, ?e AM by m?lo b?t v p??slu?n? budov? a ne mimo ;-) Komu vlastn? v??it? KM nebo RUIAN? To? velmi zapeklit? ot?zka. Mari?n zobrazit citaci
> > Je n?jak? howto, dobr? praxe ?i n?co podobn?ho, jak takov?to situace ?e?it? > > Nejjednodu??? je (a taky to n?kde d?l?m), posunout ty adresy. Jen?e pokud se > dostanou v budoucnu botovi do sp?r?, v?bec se mu nebude l?bit, ?e adresn? bod > le?? na jin?m dom?, ne? ke kter?mu pat??. > > ? > > -- >> p< > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140711/15ee72be/attachment-0001.html> ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: hjcdjbah.png Type: image/png Size: 56303 bytes Desc: [??dn? popis nen? k dispozici] URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140711/15ee72be/attachment-0001.png>

11.7.2014 11:46:46 (#3)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
3 metry ... to by m?lo j?t s turistickou GPSkou u? snad i zam??it, kterej z t?ch bod? je pravdiv? j Dne 11. ?ervence 2014 22:28 Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > Dne 11.7.2014 19:20, Petr Vejsada napsal(a): > > Ahoj, > > Jihlava je kr?sn? m?sto, p?kn? zmapovan?. Nikdy jsem tam nebyl, ale podle mapy > jsem si ud?lal p?edstavu, ?e je to m?sto gar???. Stovky gar???, dosud > neozna?en? adresou. Te? adresy p?id?v?m. Pot?? je v tom, ?e m?m pocit, ?e je > skoro cel? m?sto posunut? tak o 3 metry. Je to podobn?, jako kdy? se d?v?me na > Bing - sem tam sed? p?esn?, ale o kus d?l u? je zase posunut?. > > Velk? bar?k asi nen? z?sadn? probl?m. Probl?m je gar??, kter? m? tak ty 3 > metry na ???ku, tak?e adresy jsou ?asto p?esn? o jednu vedle. N?kde, kde to > ?lo, jsem hnul cel?mi bloky dom?, ale cel? m?sto posunovat neum?m, netrouf?m > si a ani by to nemuselo b?t ku prosp?chu, proto?e posud nen? v?ude stejn?. > > > A srovn?v?? to s katastr?ln? mapou? Nev?m teda, kde p?esn? se pohybuje?, > ale na tom kousku co jsem na?el, je asi posunut? RUIAN. Na KM to vypad? OK. > A kdy? si trochu posune? Bing, tak to sed? taky. > > T?eba tady na tom p??kladu: ?.e. 4388 je na KM um?st?n rozumn?, RUIAN je > u? mimo budovu. Dr?el bych se KM. Mo?n? by jsi mohl tomu botu vysv?tlit, ?e > AM by m?lo b?t v p??slu?n? budov? a ne mimo ;-) > Komu vlastn? v??it? KM nebo RUIAN? To? velmi zapeklit? ot?zka. > > > > Mari?n > > > > Je n?jak? howto, dobr? praxe ?i n?co podobn?ho, jak takov?to situace ?e?it? > > Nejjednodu??? je (a taky to n?kde d?l?m), posunout ty adresy. Jen?e pokud se > dostanou v budoucnu botovi do sp?r?, v?bec se mu nebude l?bit, ?e adresn? bod > le?? na jin?m dom?, ne? ke kter?mu pat??. > > ? > > -- > > p< > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing listTalk-cz at openstreetmap.orghttps://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
-- Jachym Cepicky e-mail: jachym.cepicky gmail com URL: http://les-ejk.cz GPG: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140711/9616a889/attachment-0001.html> -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: hjcdjbah.png Type: image/png Size: 56303 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140711/9616a889/attachment-0001.png>

12.7.2014 12:12:22 (#4)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2308 2537
Dne 11.7.2014 23:46, Jachym Cepicky napsal(a): zobrazit citaci
> 3 metry ... to by me(lo j?t s turistickou GPSkou uz( snad i zame(r(it, > kterej z te(ch bodu* je pravdiv? > > j >
Jo jo. M?s( tam cestu? J? i Petr to m?me trochu z ruky :-D Nicm?ne( hlavn? probl?m vid?m v tom (alespon( v m?m pr(?pade(), z(e definic(n? body AM je mimo hranice SO. No a padne to do dals(?ho SO, jehoz( AM m? definic(n? bod zase mimo. Na tom screenshotu to nen? vide(t, ale v PointInfo jsem klikl na definic(n? bod AM dle KM a nechal si vytvor(it AM dle RUIAN. Vytvor(il se mi to v tom modr?m c(?sle 4388 mezi trojkou a osmic(kou. Tedy mimo hranice SO. Te(sne(, ale mimo. V kaz(d?m pr(?pade( je v RUIANu ne(co s(patne(. Bud( je spr?vne( definic(n? bod AM a um?ste(n? SO je s(patn?, nebo je um?ste(n? SO v por(?dku, ale pak tam hapruje ta adresa ;-) Moz(no ove(r(iti zde: http://www.openstreetmap.org/#map=19/49.41004/15.59117 Mari?n zobrazit citaci
> > Dne 11. c(ervence 2014 22:28 Mari?n Kyral <mkyral at email.cz > <mailto:mkyral at email.cz>> napsal(a): > > Ahoj, > > Dne 11.7.2014 19:20, Petr Vejsada napsal(a): >> Ahoj, >> >> Jihlava je kr?sn? me(sto, pe(kne( zmapovan?. Nikdy jsem tam nebyl, ale podle mapy >> jsem si ude(lal pr(edstavu, z(e je to me(sto gar?z(?. Stovky gar?z(?, dosud >> neoznac(en? adresou. Ted( adresy pr(id?v?m. Pot?z( je v tom, z(e m?m pocit, z(e je >> skoro cel? me(sto posunut? tak o 3 metry. Je to podobne(, jako kdyz( se d?v?me na >> Bing - sem tam sed? pr(esne(, ale o kus d?l uz( je zase posunut?. >> >> Velk? bar?k asi nen? z?sadn? probl?m. Probl?m je gar?z(, kter? m? tak ty 3 >> metry na s(?r(ku, takz(e adresy jsou c(asto pr(esne( o jednu vedle. Ne(kde, kde to >> s(lo, jsem hnul cel?mi bloky domu*, ale cel? me(sto posunovat neum?m, netrouf?m >> si a ani by to nemuselo b?t ku prospe(chu, protoz(e posud nen? vs(ude stejn?. > > A srovn?v?s( to s katastr?ln? mapou? Nev?m teda, kde pr(esne( se > pohybujes(, ale na tom kousku co jsem nas(el, je asi posunut? > RUIAN. Na KM to vypad? OK. A kdyz( si trochu posunes( Bing, tak to > sed? taky. > > Tr(eba tady na tom pr(?kladu: c(.e. 4388 je na KM um?ste(n > rozumne(, RUIAN je uz( mimo budovu. Drz(el bych se KM. Moz(n? by > jsi mohl tomu botu vysve(tlit, z(e AM by me(lo b?t v pr(?slus(n? > budove( a ne mimo ;-) > Komu vlastne( ve(r(it? KM nebo RUIAN? Tot( velmi zapeklit? ot?zka. > > > > Mari?n > > >> Je ne(jak? howto, dobr? praxe c(i ne(co podobn?ho, jak takov?to situace r(es(it? >> >> Nejjednodus(s(? je (a taky to ne(kde de(l?m), posunout ty adresy. Jenz(e pokud se >> dostanou v budoucnu botovi do sp?ru*, vu*bec se mu nebude l?bit, z(e adresn? bod >> lez(? na jin?m dome(, nez( ke kter?mu patr(?. >> >> ? >> >> -- >>> p< >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org <mailto:Talk-cz at openstreetmap.org> >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org <mailto:Talk-cz at openstreetmap.org> > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > -- > Jachym Cepicky > e-mail: jachym.cepicky gmail com > URL: http://les-ejk.cz > GPG: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140712/51a05109/attachment-0001.html> ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: [??dn? popis nen? k dispozici] Type: image/png Size: 56303 bytes Desc: [??dn? popis nen? k dispozici] URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140712/51a05109/attachment-0001.png>

12.7.2014 01:20:11 (#5)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
511
Ahoj, Dne So 12. ?ervence 2014 00:12:22, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Nicm?ne( hlavn? probl?m vid?m v tom (alespon( v m?m pr(?pade(), z(e > definic(n? body AM je mimo hranice SO. No a padne to do dals(?ho SO, > jehoz( AM m? definic(n? bod zase mimo. Na tom screenshotu to nen? > vide(t, ale v PointInfo jsem klikl na definic(n? bod AM dle KM a nechal > si vytvor(it AM dle RUIAN. Vytvor(il se mi to v tom modr?m c(?sle 4388 > mezi trojkou a osmic(kou. Tedy mimo hranice SO. Te(sne(, ale mimo.
Nevad? kdy? je mimo SO, do 3 metr? asi, vad?, kdy? le?? na ciz?m bar?ku. Pak se zam?tne poloha z OSM a zkou?? se poloha AM z RUIAN, ale ani ta nesm? le?et na ciz?m bar?ku, co? by vlastn? snad nele?ela. Ob?as le??. Pak se p?ejde na centroid bar?ku (v p??pad?, ?e bar?k nem? defini?n? bod 10km jinde), pak se p?ejde na defini?n? bod bar?ku. V??e uveden? neplat?, pokud jsou polygonu bar?k? napl?can? p?es sebe, pak se tato akce v?bec nespust?, proto?e je zjevn?, ?e adresa bude muset le?et na ciz?m bar?ku, kdy? jsou 2 (3,4,5) na sob?. zobrazit citaci
> > V kaz(d?m pr(?pade( je v RUIANu ne(co s(patne(. Bud( je spr?vne( > definic(n? bod AM a um?ste(n? SO je s(patn?, nebo je um?ste(n? SO v > por(?dku, ale pak tam hapruje ta adresa ;-) > Moz(no ove(r(iti zde: http://www.openstreetmap.org/#map=19/49.41004/15.59117
To, co jsi tu m?l v obr?zku, tak to nen? ??dn? posun. TO nebyly 3 metry, ne ? Te? jsem to kontroloval - RUIAN, KM i na?e obl?ben? fote?ky z jist? WMS zcela souhlas?, mimo je jen OSMi?ka ;-). Kde to ?lo, tam jsem gar??e p?ed?lal. Mo?n? jsem n?co zvoral a v?ude se nesma?ou ty p?vodn? budovy. Nap??u to do pozn?mky u changesetu a pokud to tam bude ?patn?, dohled?m a oprav?m (zase cvi?en? v Postgisu) :)) -- Petr

12.7.2014 01:28:43 (#6)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
511
Dne So 12. ?ervence 2014 01:20:11, Petr Vejsada napsal(a): zobrazit citaci
> To, co jsi tu m?l v obr?zku, tak to nen? ??dn? posun. TO nebyly 3 metry, ne > ? Te? jsem to kontroloval - RUIAN, KM i na?e obl?ben? fote?ky z jist? WMS > zcela souhlas?, mimo je jen OSMi?ka ;-).
http://pedro.poloha.net/osm/jihlava.png Vlevo od silnice v?e perektn? sed?. Vpravo sed? jen KM a RUIAN, OSM je mimo. WMS obr?zky taky sed?, zde neukazuji pro lep?? ?itelnost. // Petr

12.7.2014 08:28:08 (#7)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2308 2537
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Petr Vejsada <osm at propsychology.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 12. 7. 2014 1:29:10 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Posunut? Jihlava "Dne So 12. ?ervence 2014 01:20:11, Petr Vejsada napsal(a): zobrazit citaci
> To, co jsi tu m?l v obr?zku, tak to nen? ??dn? posun. TO nebyly 3 metry,
ne zobrazit citaci
> ? Te? jsem to kontroloval - RUIAN, KM i na?e obl?ben? fote?ky z jist? WMS > zcela souhlas?, mimo je jen OSMi?ka ;-).
http://pedro.poloha.net/osm/jihlava.png Vlevo od silnice v?e perektn? sed?. Vpravo sed? jen KM a RUIAN, OSM je mimo. WMS obr?zky taky sed?, zde neukazuji pro lep?? ?itelnost. " No vid??, jeden screenshot a hned je to jasn?j??. Ty budovy vznikly v roce 2009 dle KM. Bohu?el nev?m, jak? kvality KM tehdy byly. Je mo?n?, ?e tam byly n?jak? posuny, kter? byly n?sledn? opraveny. Tohle bych norm?ln? po?oupl na spr?vn? m?sto. A pokud naraz?? na n?co slo?it?j??ho, zkus napsat autorovi https://www.openstreetmap.org/user/alik T?eba ti s t?m pom??e. Mari?n " // Petr _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140712/18173da5/attachment.html>

12.7.2014 10:06:50 (#8)
gravatar

Petr Holub

<hopet at ics.muni.cz>
290 3608
zobrazit citaci
> 3 metry ... to by m?lo j?t s turistickou GPSkou u? snad i zam??it, kterej z t?ch bod? je > pravdiv? > > j > > > > Jo jo. M?? tam cestu? J? i Petr to m?me trochu z ruky :-D
Ja budu mit pres Jihlavu cestu zitra - kdyz mi reknete presne, co potrebujete zamerit, muzu to zkusit (Garmin GPS 60CSx se SiRF3 a pustim na to par minut prumerovani). Petr

12.7.2014 08:13:14 (#9)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
511
Dne So 12. ?ervence 2014 01:20:11, Petr Vejsada napsal(a): zobrazit citaci
> Mo?n? jsem n?co zvoral a v?ude se nesma?ou ty p?vodn? budovy. Nap??u to do > pozn?mky u changesetu a pokud to tam bude ?patn?, dohled?m a oprav?m (zase > cvi?en? v Postgisu) :))
Cvi?en? v Postgisu na?lo v ?R 53150 k????c?ch se budov B-). (ta Jihlava je?t? neprotekla p?es Geofabrik). -- Petr

12.7.2014 09:04:25 (#10)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2308 2537
Dne 12.7.2014 20:13, Petr Vejsada napsal(a): zobrazit citaci
> Dne So 12. ?ervence 2014 01:20:11, Petr Vejsada napsal(a): > >> Mo?n? jsem n?co zvoral a v?ude se nesma?ou ty p?vodn? budovy. Nap??u to do >> pozn?mky u changesetu a pokud to tam bude ?patn?, dohled?m a oprav?m (zase >> cvi?en? v Postgisu) :)) > Cvi?en? v Postgisu na?lo v ?R 53150 k????c?ch se budov B-). (ta Jihlava je?t? > neprotekla p?es Geofabrik).
To jsou jen dv? k????c? se budovy? Co t?eba budova a cesta? 8-) Mimochodem, taky jsem te? zkoumal OSM inspektor a na?el jsem docela dost ulic, kde se n?zev v OSM drobn? li?? od toho co je na adrese z RUIAN. T?eba "Z?meck? n?m?st?" vs. "Z?meck? n?m.", "Do Pol?" vs. "Do pol?". Uva?oval jsem, ?e by nebylo ?patn? na to taky napsat n?jak? skript. Ide?ln?, kdyby to rovnou opravil. I kdy? je pravda, ?e asi nejlep?? to kontrolovat ru?n?. Na?el jsem zaj?mav? rozpory. T?eba ulice, kterou vede hranice mezi dv?ma oblastmi. Domy na jedn? stran? ulice maj? ulici "Pansk? Nov? Dvory" a domy na druh? stran? "Nov? Dvory-Hl?ny". Tak?e ten d?m fyzicky stoj? na ulici "Pansk? Nov? Dvory", m? z n? i p??jezdovku, ale ulici m? "Nov? Dvory-Hl?ny". Kdo to nezn?, ten to asi t??ko najde :-D http://www.openstreetmap.org/node/1759375211 Nebo tady: http://www.openstreetmap.org/node/1759382069 Restaurace se jmenuje "K lesu", ulici m? "K Lesu", ale kolem vede I.J. P??iny. Ulice "K Lesu" (nebo sp??e oblast) je a? o kousek d?l. Asi n?jak? dodate?n? p?ejmenov?n? ulice. T??ko ??ct, kdy ke zm?n? do?lo a jestli tam aktu?ln? b??? n?jak? proces zm?ny adresy. Mari?n zobrazit citaci
> -- > Petr > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

16.7.2014 10:27:49 (#11)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
551
Cus, nevim jakej je lokalni posun Bingu, ale narazim na to pomerne casto. Tohle vypada naprosto klasicky, ze bing byl pouzitej jako ten "top" presnej podklad. Snazim se ty lidi upozornit, ze Bing ma pomerne velkej rozpal a ze mame lepsi zdroje. Nic vic stim asi neudelas. Bohuzel pokud nekdo edituje jinde nez v josm ... tak asi nic jinyho nez Bing nema. Dne 11.7.2014 19:20, Petr Vejsada napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > Jihlava je kr?sn? m?sto, p?kn? zmapovan?. Nikdy jsem tam nebyl, ale podle mapy > jsem si ud?lal p?edstavu, ?e je to m?sto gar???. Stovky gar???, dosud > neozna?en? adresou. Te? adresy p?id?v?m. Pot?? je v tom, ?e m?m pocit, ?e je > skoro cel? m?sto posunut? tak o 3 metry. Je to podobn?, jako kdy? se d?v?me na > Bing - sem tam sed? p?esn?, ale o kus d?l u? je zase posunut?. > > Velk? bar?k asi nen? z?sadn? probl?m. Probl?m je gar??, kter? m? tak ty 3 > metry na ???ku, tak?e adresy jsou ?asto p?esn? o jednu vedle. N?kde, kde to > ?lo, jsem hnul cel?mi bloky dom?, ale cel? m?sto posunovat neum?m, netrouf?m > si a ani by to nemuselo b?t ku prosp?chu, proto?e posud nen? v?ude stejn?. > > Je n?jak? howto, dobr? praxe ?i n?co podobn?ho, jak takov?to situace ?e?it? > > Nejjednodu??? je (a taky to n?kde d?l?m), posunout ty adresy. Jen?e pokud se > dostanou v budoucnu botovi do sp?r?, v?bec se mu nebude l?bit, ?e adresn? bod > le?? na jin?m dom?, ne? ke kter?mu pat??. > > ? > > -- >> p< > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

19.7.2014 10:45:11 (#12)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1050 1226
On Wed 2014-07-16 22:27:49, jzvc wrote: zobrazit citaci
> Cus, nevim jakej je lokalni posun Bingu, ale narazim na to pomerne > casto. Tohle vypada naprosto klasicky, ze bing byl pouzitej jako ten > "top" presnej podklad. > > Snazim se ty lidi upozornit, ze Bing ma pomerne velkej rozpal a ze > mame lepsi zdroje. Nic vic stim asi neudelas. Bohuzel pokud nekdo > edituje jinde nez v josm ... tak asi nic jinyho nez Bing nema.
Je cas udelat plugin, kterej bude posouvat bing zpet? Protoze, uprimne, kdyz dam lidem presny ale posunuty podklady, nemuzu se divit ze to podle nich zmapujou... Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

19.7.2014 01:32:56 (#13)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
551
Dne 19.7.2014 10:45, Pavel Machek napsal(a): zobrazit citaci
> On Wed 2014-07-16 22:27:49, jzvc wrote: >> Cus, nevim jakej je lokalni posun Bingu, ale narazim na to pomerne >> casto. Tohle vypada naprosto klasicky, ze bing byl pouzitej jako ten >> "top" presnej podklad. >> >> Snazim se ty lidi upozornit, ze Bing ma pomerne velkej rozpal a ze >> mame lepsi zdroje. Nic vic stim asi neudelas. Bohuzel pokud nekdo >> edituje jinde nez v josm ... tak asi nic jinyho nez Bing nema. > > Je cas udelat plugin, kterej bude posouvat bing zpet? > > Protoze, uprimne, kdyz dam lidem presny ale posunuty podklady, nemuzu > se divit ze to podle nich zmapujou... > > Pavel >
To bys k tomu musel jeste udelat nejakou transformacni matici, protoze ten posun je pokazdy jinej. Parkrat sem si trebas bing posunul podle km a o par km vedle to uz bylo uplne mimo. A tak jako tak, to asi neporesis v online editorech.

19.7.2014 04:23:27 (#14)
gravatar

Martin Švec - OSM

<osm at maatts.cz>
109
On 19.7.2014 13:32, jzvc wrote: zobrazit citaci
> Dne 19.7.2014 10:45, Pavel Machek napsal(a): >> On Wed 2014-07-16 22:27:49, jzvc wrote: >>> Cus, nevim jakej je lokalni posun Bingu, ale narazim na to pomerne >>> casto. Tohle vypada naprosto klasicky, ze bing byl pouzitej jako ten >>> "top" presnej podklad. >>> >>> Snazim se ty lidi upozornit, ze Bing ma pomerne velkej rozpal a ze >>> mame lepsi zdroje. Nic vic stim asi neudelas. Bohuzel pokud nekdo >>> edituje jinde nez v josm ... tak asi nic jinyho nez Bing nema. >> >> Je cas udelat plugin, kterej bude posouvat bing zpet? >> >> Protoze, uprimne, kdyz dam lidem presny ale posunuty podklady, nemuzu >> se divit ze to podle nich zmapujou... >> >> Pavel >> > > To bys k tomu musel jeste udelat nejakou transformacni matici, protoze ten posun je pokazdy jinej. Parkrat sem si trebas bing posunul podle km a o par km vedle to uz bylo uplne mimo. A tak jako tak, to asi neporesis v online editorech. >
Plugin existuje: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Imagery_Offset_Database, akor?t asi nen? moc pou??van?. T?eba j? si rad?i seskl?d?m vrstvy pro ka?d? m?sto zvl??? podle KM, pokud je ?eho se chytit. Satelitn? podklady jsou taky sn?man? z r?zn?ch ?hl?, tak?e jsou r?zn? zk?iven? i v relativn? mal? oblasti. Ale hlavn? pot?? je, ?e spousta nov??k? v?bec netu??, ?e existuje n?co jako posun podklad?. Zn?m z vlastn? zku?enosti :-) Martin

19.7.2014 07:56:50 (#15)
gravatar

Petr Holub

<hopet at ics.muni.cz>
290 3608
zobrazit citaci
> Plugin existuje: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Imagery_Offset_Database, akor?t asi nen? moc > pou??van?. T?eba j? si rad?i seskl?d?m vrstvy pro ka?d? m?sto zvl??? podle KM, pokud je ?eho se
Ja se treba snazim tohle pouzivat tam, kde mapuji... Petr

« zpět na výpis měsíce