« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Posunutá Jihlava

Vlákno 11.7. - 19.7.2014, počet zpráv: 15


11.7.2014 07:20:14 (#1)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
516
Ahoj, Jihlava je krásné město, pěkně zmapované. Nikdy jsem tam nebyl, ale podle mapy jsem si udělal představu, že je to město garáží. Stovky garáží, dosud neoznačené adresou. Teď adresy přidávám. Potíž je v tom, že mám pocit, že je skoro celé město posunuté tak o 3 metry. Je to podobně, jako když se díváme na Bing - sem tam sedí přesně, ale o kus dál už je zase posunutá. Velký barák asi není zásadní problém. Problém je garáž, která má tak ty 3 metry na šířku, takže adresy jsou často přesně o jednu vedle. Někde, kde to šlo, jsem hnul celými bloky domů, ale celé město posunovat neumím, netroufám si a ani by to nemuselo být ku prospěchu, protože posud není všude stejný. Je nějaké howto, dobrá praxe či něco podobného, jak takovéto situace řešit? Nejjednodušší je (a taky to někde dělám), posunout ty adresy. Jenže pokud se dostanou v budoucnu botovi do spárů, vůbec se mu nebude líbit, že adresní bod leží na jiném domě, než ke kterému patří. ? -- zobrazit citaci
>p<

11.7.2014 10:28:39 (#2)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2473 2837
Ahoj, Dne 11.7.2014 19:20, Petr Vejsada napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > Jihlava je krásné město, pěkně zmapované. Nikdy jsem tam nebyl, ale podle mapy > jsem si udělal představu, že je to město garáží. Stovky garáží, dosud > neoznačené adresou. Teď adresy přidávám. Potíž je v tom, že mám pocit, že je > skoro celé město posunuté tak o 3 metry. Je to podobně, jako když se díváme na > Bing - sem tam sedí přesně, ale o kus dál už je zase posunutá. > > Velký barák asi není zásadní problém. Problém je garáž, která má tak ty 3 > metry na šířku, takže adresy jsou často přesně o jednu vedle. Někde, kde to > šlo, jsem hnul celými bloky domů, ale celé město posunovat neumím, netroufám > si a ani by to nemuselo být ku prospěchu, protože posud není všude stejný.
A srovnáváš to s katastrální mapou? Nevím teda, kde přesně se pohybuješ, ale na tom kousku co jsem našel, je asi posunutý RUIAN. Na KM to vypadá OK. A když si trochu posuneš Bing, tak to sedí taky. Třeba tady na tom příkladu: č.e. 4388 je na KM umístěn rozumně, RUIAN je už mimo budovu. Držel bych se KM. Možná by jsi mohl tomu botu vysvětlit, že AM by mělo být v příslušné budově a ne mimo ;-) Komu vlastně věřit? KM nebo RUIAN? Toť velmi zapeklitá otázka. Marián zobrazit citaci
> > Je nějaké howto, dobrá praxe či něco podobného, jak takovéto situace řešit? > > Nejjednodušší je (a taky to někde dělám), posunout ty adresy. Jenže pokud se > dostanou v budoucnu botovi do spárů, vůbec se mu nebude líbit, že adresní bod > leží na jiném domě, než ke kterému patří. > > ? > > -- >> p< > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140711/15ee72be/attachment.html> ------------- další část --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: hjcdjbah.png Type: image/png Size: 56303 bytes Desc: [žádný popis není k dispozici] URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140711/15ee72be/attachment.png>

11.7.2014 11:46:46 (#3)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
414 93
3 metry ... to by mělo jít s turistickou GPSkou už snad i zaměřit, kterej z těch bodů je pravdivý j Dne 11. července 2014 22:28 Marián Kyral <mkyral na email.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > Dne 11.7.2014 19:20, Petr Vejsada napsal(a): > > Ahoj, > > Jihlava je krásné město, pěkně zmapované. Nikdy jsem tam nebyl, ale podle mapy > jsem si udělal představu, že je to město garáží. Stovky garáží, dosud > neoznačené adresou. Teď adresy přidávám. Potíž je v tom, že mám pocit, že je > skoro celé město posunuté tak o 3 metry. Je to podobně, jako když se díváme na > Bing - sem tam sedí přesně, ale o kus dál už je zase posunutá. > > Velký barák asi není zásadní problém. Problém je garáž, která má tak ty 3 > metry na šířku, takže adresy jsou často přesně o jednu vedle. Někde, kde to > šlo, jsem hnul celými bloky domů, ale celé město posunovat neumím, netroufám > si a ani by to nemuselo být ku prospěchu, protože posud není všude stejný. > > > A srovnáváš to s katastrální mapou? Nevím teda, kde přesně se pohybuješ, > ale na tom kousku co jsem našel, je asi posunutý RUIAN. Na KM to vypadá OK. > A když si trochu posuneš Bing, tak to sedí taky. > > Třeba tady na tom příkladu: č.e. 4388 je na KM umístěn rozumně, RUIAN je > už mimo budovu. Držel bych se KM. Možná by jsi mohl tomu botu vysvětlit, že > AM by mělo být v příslušné budově a ne mimo ;-) > Komu vlastně věřit? KM nebo RUIAN? Toť velmi zapeklitá otázka. > > > > Marián > > > > Je nějaké howto, dobrá praxe či něco podobného, jak takovéto situace řešit? > > Nejjednodušší je (a taky to někde dělám), posunout ty adresy. Jenže pokud se > dostanou v budoucnu botovi do spárů, vůbec se mu nebude líbit, že adresní bod > leží na jiném domě, než ke kterému patří. > > ? > > -- > > p< > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing listTalk-cz na openstreetmap.orghttps://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
-- Jachym Cepicky e-mail: jachym.cepicky gmail com URL: http://les-ejk.cz GPG: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp ------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140711/9616a889/attachment.html> ------------- další část --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: hjcdjbah.png Type: image/png Size: 56303 bytes Desc: [žádný popis není k dispozici] URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140711/9616a889/attachment.png>

12.7.2014 12:12:22 (#4)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2473 2837
Dne 11.7.2014 23:46, Jachym Cepicky napsal(a): zobrazit citaci
> 3 metry ... to by me(lo jít s turistickou GPSkou uz( snad i zame(r(it, > kterej z te(ch bodu* je pravdivý > > j >
Jo jo. Más( tam cestu? Já i Petr to máme trochu z ruky :-D Nicméne( hlavní problém vidím v tom (alespon( v mém pr(ípade(), z(e definic(ní body AM je mimo hranice SO. No a padne to do dals(ího SO, jehoz( AM má definic(ní bod zase mimo. Na tom screenshotu to není vide(t, ale v PointInfo jsem klikl na definic(ní bod AM dle KM a nechal si vytvor(it AM dle RUIAN. Vytvor(il se mi to v tom modrém c(ísle 4388 mezi trojkou a osmic(kou. Tedy mimo hranice SO. Te(sne(, ale mimo. V kaz(dém pr(ípade( je v RUIANu ne(co s(patne(. Bud( je správne( definic(ní bod AM a umíste(ní SO je s(patné, nebo je umíste(ní SO v por(ádku, ale pak tam hapruje ta adresa ;-) Moz(no ove(r(iti zde: http://www.openstreetmap.org/#map=19/49.41004/15.59117 Marián zobrazit citaci
> > Dne 11. c(ervence 2014 22:28 Marián Kyral <mkyral na email.cz > <mailto:mkyral na email.cz>> napsal(a): > > Ahoj, > > Dne 11.7.2014 19:20, Petr Vejsada napsal(a): >> Ahoj, >> >> Jihlava je krásné me(sto, pe(kne( zmapované. Nikdy jsem tam nebyl, ale podle mapy >> jsem si ude(lal pr(edstavu, z(e je to me(sto garáz(í. Stovky garáz(í, dosud >> neoznac(ené adresou. Ted( adresy pr(idávám. Potíz( je v tom, z(e mám pocit, z(e je >> skoro celé me(sto posunuté tak o 3 metry. Je to podobne(, jako kdyz( se díváme na >> Bing - sem tam sedí pr(esne(, ale o kus dál uz( je zase posunutá. >> >> Velký barák asi není zásadní problém. Problém je garáz(, která má tak ty 3 >> metry na s(ír(ku, takz(e adresy jsou c(asto pr(esne( o jednu vedle. Ne(kde, kde to >> s(lo, jsem hnul celými bloky domu*, ale celé me(sto posunovat neumím, netroufám >> si a ani by to nemuselo být ku prospe(chu, protoz(e posud není vs(ude stejný. > > A srovnávás( to s katastrální mapou? Nevím teda, kde pr(esne( se > pohybujes(, ale na tom kousku co jsem nas(el, je asi posunutý > RUIAN. Na KM to vypadá OK. A kdyz( si trochu posunes( Bing, tak to > sedí taky. > > Tr(eba tady na tom pr(íkladu: c(.e. 4388 je na KM umíste(n > rozumne(, RUIAN je uz( mimo budovu. Drz(el bych se KM. Moz(ná by > jsi mohl tomu botu vysve(tlit, z(e AM by me(lo být v pr(íslus(né > budove( a ne mimo ;-) > Komu vlastne( ve(r(it? KM nebo RUIAN? Tot( velmi zapeklitá otázka. > > > > Marián > > >> Je ne(jaké howto, dobrá praxe c(i ne(co podobného, jak takovéto situace r(es(it? >> >> Nejjednodus(s(í je (a taky to ne(kde de(lám), posunout ty adresy. Jenz(e pokud se >> dostanou v budoucnu botovi do spáru*, vu*bec se mu nebude líbit, z(e adresní bod >> lez(í na jiném dome(, nez( ke kterému patr(í. >> >> ? >> >> -- >>> p< >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz na openstreetmap.org <mailto:Talk-cz na openstreetmap.org> >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz na openstreetmap.org <mailto:Talk-cz na openstreetmap.org> > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > -- > Jachym Cepicky > e-mail: jachym.cepicky gmail com > URL: http://les-ejk.cz > GPG: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?í ?ást --------------- HTML p?íloha byla odstran?na... URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140712/51a05109/attachment.html> ------------- dal?í ?ást --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: [?ádný popis není k dispozici] Type: image/png Size: 56303 bytes Desc: [?ádný popis není k dispozici] URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140712/51a05109/attachment.png>

12.7.2014 01:20:11 (#5)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
516
Ahoj, Dne So 12. července 2014 00:12:22, Marián Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Nicméne( hlavní problém vidím v tom (alespon( v mém pr(ípade(), z(e > definic(ní body AM je mimo hranice SO. No a padne to do dals(ího SO, > jehoz( AM má definic(ní bod zase mimo. Na tom screenshotu to není > vide(t, ale v PointInfo jsem klikl na definic(ní bod AM dle KM a nechal > si vytvor(it AM dle RUIAN. Vytvor(il se mi to v tom modrém c(ísle 4388 > mezi trojkou a osmic(kou. Tedy mimo hranice SO. Te(sne(, ale mimo.
Nevadí když je mimo SO, do 3 metrů asi, vadí, když leží na cizím baráku. Pak se zamítne poloha z OSM a zkouší se poloha AM z RUIAN, ale ani ta nesmí ležet na cizím baráku, což by vlastně snad neležela. Občas leží. Pak se přejde na centroid baráku (v případě, že barák nemá definiční bod 10km jinde), pak se přejde na definiční bod baráku. Výše uvedené neplatí, pokud jsou polygonu baráků naplácané přes sebe, pak se tato akce vůbec nespustí, protože je zjevné, že adresa bude muset ležet na cizím baráku, když jsou 2 (3,4,5) na sobě. zobrazit citaci
> > V kaz(dém pr(ípade( je v RUIANu ne(co s(patne(. Bud( je správne( > definic(ní bod AM a umíste(ní SO je s(patné, nebo je umíste(ní SO v > por(ádku, ale pak tam hapruje ta adresa ;-) > Moz(no ove(r(iti zde: http://www.openstreetmap.org/#map=19/49.41004/15.59117
To, co jsi tu měl v obrázku, tak to není žádný posun. TO nebyly 3 metry, ne ? Teď jsem to kontroloval - RUIAN, KM i naše oblíbené fotečky z jisté WMS zcela souhlasí, mimo je jen OSMička ;-). Kde to šlo, tam jsem garáže předělal. Možná jsem něco zvoral a všude se nesmažou ty původní budovy. Napíšu to do poznámky u changesetu a pokud to tam bude špatně, dohledám a opravím (zase cvičení v Postgisu) :)) -- Petr

12.7.2014 01:28:43 (#6)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
516
Dne So 12. července 2014 01:20:11, Petr Vejsada napsal(a): zobrazit citaci
> To, co jsi tu měl v obrázku, tak to není žádný posun. TO nebyly 3 metry, ne > ? Teď jsem to kontroloval - RUIAN, KM i naše oblíbené fotečky z jisté WMS > zcela souhlasí, mimo je jen OSMička ;-).
http://pedro.poloha.net/osm/jihlava.png Vlevo od silnice vše perektně sedí. Vpravo sedí jen KM a RUIAN, OSM je mimo. WMS obrázky taky sedí, zde neukazuji pro lepší čitelnost. // Petr

12.7.2014 08:28:08 (#7)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2473 2837
---------- Původní zpráva ---------- Od: Petr Vejsada <osm na propsychology.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> Datum: 12. 7. 2014 1:29:10 Předmět: Re: [Talk-cz] Posunutá Jihlava "Dne So 12. července 2014 01:20:11, Petr Vejsada napsal(a): zobrazit citaci
> To, co jsi tu měl v obrázku, tak to není žádný posun. TO nebyly 3 metry,
ne zobrazit citaci
> ? Teď jsem to kontroloval - RUIAN, KM i naše oblíbené fotečky z jisté WMS > zcela souhlasí, mimo je jen OSMička ;-).
http://pedro.poloha.net/osm/jihlava.png Vlevo od silnice vše perektně sedí. Vpravo sedí jen KM a RUIAN, OSM je mimo. WMS obrázky taky sedí, zde neukazuji pro lepší čitelnost. " No vidíš, jeden screenshot a hned je to jasnější. Ty budovy vznikly v roce 2009 dle KM. Bohužel nevím, jaké kvality KM tehdy byly. Je možné, že tam byly nějaké posuny, které byly následně opraveny. Tohle bych normálně pošoupl na správné místo. A pokud narazíš na něco složitějšího, zkus napsat autorovi https://www.openstreetmap.org/user/alik Třeba ti s tím pomůže. Marián " // Petr _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz na openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140712/18173da5/attachment.html>

12.7.2014 10:06:50 (#8)
gravatar

Petr Holub

<hopet at ics.muni.cz>
290 4627
zobrazit citaci
> 3 metry ... to by mělo jít s turistickou GPSkou už snad i zaměřit, kterej z těch bodů je > pravdivý > > j > > > > Jo jo. Máš tam cestu? Já i Petr to máme trochu z ruky :-D
Ja budu mit pres Jihlavu cestu zitra - kdyz mi reknete presne, co potrebujete zamerit, muzu to zkusit (Garmin GPS 60CSx se SiRF3 a pustim na to par minut prumerovani). Petr

12.7.2014 08:13:14 (#9)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
516
Dne So 12. července 2014 01:20:11, Petr Vejsada napsal(a): zobrazit citaci
> Možná jsem něco zvoral a všude se nesmažou ty původní budovy. Napíšu to do > poznámky u changesetu a pokud to tam bude špatně, dohledám a opravím (zase > cvičení v Postgisu) :))
Cvičení v Postgisu našlo v ČR 53150 křížících se budov B-). (ta Jihlava ještě neprotekla přes Geofabrik). -- Petr

12.7.2014 09:04:25 (#10)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2473 2837
Dne 12.7.2014 20:13, Petr Vejsada napsal(a): zobrazit citaci
> Dne So 12. července 2014 01:20:11, Petr Vejsada napsal(a): > >> Možná jsem něco zvoral a všude se nesmažou ty původní budovy. Napíšu to do >> poznámky u changesetu a pokud to tam bude špatně, dohledám a opravím (zase >> cvičení v Postgisu) :)) > Cvičení v Postgisu našlo v ČR 53150 křížících se budov B-). (ta Jihlava ještě > neprotekla přes Geofabrik).
To jsou jen dvě křížící se budovy? Co třeba budova a cesta? 8-) Mimochodem, taky jsem teď zkoumal OSM inspektor a našel jsem docela dost ulic, kde se název v OSM drobně liší od toho co je na adrese z RUIAN. Třeba "Zámecké náměstí" vs. "Zámecké nám.", "Do Polí" vs. "Do polí". Uvažoval jsem, že by nebylo špatné na to taky napsat nějaký skript. Ideálně, kdyby to rovnou opravil. I když je pravda, že asi nejlepší to kontrolovat ručně. Našel jsem zajímavé rozpory. Třeba ulice, kterou vede hranice mezi dvěma oblastmi. Domy na jedné straně ulice mají ulici "Panské Nové Dvory" a domy na druhé straně "Nové Dvory-Hlíny". Takže ten dům fyzicky stojí na ulici "Panské Nové Dvory", má z ní i příjezdovku, ale ulici má "Nové Dvory-Hlíny". Kdo to nezná, ten to asi těžko najde :-D http://www.openstreetmap.org/node/1759375211 Nebo tady: http://www.openstreetmap.org/node/1759382069 Restaurace se jmenuje "K lesu", ulici má "K Lesu", ale kolem vede I.J. Pěšiny. Ulice "K Lesu" (nebo spíše oblast) je až o kousek dál. Asi nějaké dodatečné přejmenování ulice. Těžko říct, kdy ke změně došlo a jestli tam aktuálně běží nějaký proces změny adresy. Marián zobrazit citaci
> -- > Petr > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

16.7.2014 10:27:49 (#11)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
578
Cus, nevim jakej je lokalni posun Bingu, ale narazim na to pomerne casto. Tohle vypada naprosto klasicky, ze bing byl pouzitej jako ten "top" presnej podklad. Snazim se ty lidi upozornit, ze Bing ma pomerne velkej rozpal a ze mame lepsi zdroje. Nic vic stim asi neudelas. Bohuzel pokud nekdo edituje jinde nez v josm ... tak asi nic jinyho nez Bing nema. Dne 11.7.2014 19:20, Petr Vejsada napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > Jihlava je krásné město, pěkně zmapované. Nikdy jsem tam nebyl, ale podle mapy > jsem si udělal představu, že je to město garáží. Stovky garáží, dosud > neoznačené adresou. Teď adresy přidávám. Potíž je v tom, že mám pocit, že je > skoro celé město posunuté tak o 3 metry. Je to podobně, jako když se díváme na > Bing - sem tam sedí přesně, ale o kus dál už je zase posunutá. > > Velký barák asi není zásadní problém. Problém je garáž, která má tak ty 3 > metry na šířku, takže adresy jsou často přesně o jednu vedle. Někde, kde to > šlo, jsem hnul celými bloky domů, ale celé město posunovat neumím, netroufám > si a ani by to nemuselo být ku prospěchu, protože posud není všude stejný. > > Je nějaké howto, dobrá praxe či něco podobného, jak takovéto situace řešit? > > Nejjednodušší je (a taky to někde dělám), posunout ty adresy. Jenže pokud se > dostanou v budoucnu botovi do spárů, vůbec se mu nebude líbit, že adresní bod > leží na jiném domě, než ke kterému patří. > > ? > > -- >> p< > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

19.7.2014 10:45:11 (#12)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1066 1226
On Wed 2014-07-16 22:27:49, jzvc wrote: zobrazit citaci
> Cus, nevim jakej je lokalni posun Bingu, ale narazim na to pomerne > casto. Tohle vypada naprosto klasicky, ze bing byl pouzitej jako ten > "top" presnej podklad. > > Snazim se ty lidi upozornit, ze Bing ma pomerne velkej rozpal a ze > mame lepsi zdroje. Nic vic stim asi neudelas. Bohuzel pokud nekdo > edituje jinde nez v josm ... tak asi nic jinyho nez Bing nema.
Je cas udelat plugin, kterej bude posouvat bing zpet? Protoze, uprimne, kdyz dam lidem presny ale posunuty podklady, nemuzu se divit ze to podle nich zmapujou... Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

19.7.2014 01:32:56 (#13)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
578
Dne 19.7.2014 10:45, Pavel Machek napsal(a): zobrazit citaci
> On Wed 2014-07-16 22:27:49, jzvc wrote: >> Cus, nevim jakej je lokalni posun Bingu, ale narazim na to pomerne >> casto. Tohle vypada naprosto klasicky, ze bing byl pouzitej jako ten >> "top" presnej podklad. >> >> Snazim se ty lidi upozornit, ze Bing ma pomerne velkej rozpal a ze >> mame lepsi zdroje. Nic vic stim asi neudelas. Bohuzel pokud nekdo >> edituje jinde nez v josm ... tak asi nic jinyho nez Bing nema. > > Je cas udelat plugin, kterej bude posouvat bing zpet? > > Protoze, uprimne, kdyz dam lidem presny ale posunuty podklady, nemuzu > se divit ze to podle nich zmapujou... > > Pavel >
To bys k tomu musel jeste udelat nejakou transformacni matici, protoze ten posun je pokazdy jinej. Parkrat sem si trebas bing posunul podle km a o par km vedle to uz bylo uplne mimo. A tak jako tak, to asi neporesis v online editorech.

19.7.2014 04:23:27 (#14)
gravatar

Martin Švec - OSM

<osm at maatts.cz>
109
On 19.7.2014 13:32, jzvc wrote: zobrazit citaci
> Dne 19.7.2014 10:45, Pavel Machek napsal(a): >> On Wed 2014-07-16 22:27:49, jzvc wrote: >>> Cus, nevim jakej je lokalni posun Bingu, ale narazim na to pomerne >>> casto. Tohle vypada naprosto klasicky, ze bing byl pouzitej jako ten >>> "top" presnej podklad. >>> >>> Snazim se ty lidi upozornit, ze Bing ma pomerne velkej rozpal a ze >>> mame lepsi zdroje. Nic vic stim asi neudelas. Bohuzel pokud nekdo >>> edituje jinde nez v josm ... tak asi nic jinyho nez Bing nema. >> >> Je cas udelat plugin, kterej bude posouvat bing zpet? >> >> Protoze, uprimne, kdyz dam lidem presny ale posunuty podklady, nemuzu >> se divit ze to podle nich zmapujou... >> >> Pavel >> > > To bys k tomu musel jeste udelat nejakou transformacni matici, protoze ten posun je pokazdy jinej. Parkrat sem si trebas bing posunul podle km a o par km vedle to uz bylo uplne mimo. A tak jako tak, to asi neporesis v online editorech. >
Plugin existuje: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Imagery_Offset_Database, akorát asi není moc používaný. Třeba já si radši seskládám vrstvy pro každé místo zvlášť podle KM, pokud je čeho se chytit. Satelitní podklady jsou taky snímané z různých úhlů, takže jsou různě zkřivené i v relativně malé oblasti. Ale hlavní potíž je, že spousta nováčků vůbec netuší, že existuje něco jako posun podkladů. Znám z vlastní zkušenosti :-) Martin

19.7.2014 07:56:50 (#15)
gravatar

Petr Holub

<hopet at ics.muni.cz>
290 4627
zobrazit citaci
> Plugin existuje: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Imagery_Offset_Database, akorát asi není moc > používaný. Třeba já si radši seskládám vrstvy pro každé místo zvlášť podle KM, pokud je čeho se
Ja se treba snazim tohle pouzivat tam, kde mapuji... Petr

« zpět na výpis měsíce