« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] STart V2

Vlákno 8.7. - 8.7.2014, počet zpráv: 1


8.7.2014 01:14:09 (#1)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
507
Ahoj, tak?e otestov?no na P??brami, zrovna P??bram teda byla docela fu?ka, o?kliv? um?st?n? adresy. Co je tedy jinak oproti minul? verzi: - import je mo?n? jen po p?esn? definovan?ch polygonech - ide?ln? obc?ch. To nep?edstavuje probl?m krom? Brna a Plzn?. Jin? velk? m?sta u? nejsou. - Brno a Plze? budeme ?e?it individu?ln?. Plze? je 25 tis. adres, to by asi zvl?dnout ?lo. S Brnem to bude hor??. Neexistuj? polygony ??st? obce, jsou jen katastr?ln? ?zem? a ta se nemus? kr?t. Asi to p?jde vz?t n?kolik ??st? Brna najednou, ke kter?m existuje odpov?daj?c? sada katastr?ln?ch ?zem?ch. - U? nen? hl??ka "V OSM n?jak? bod podez?ele bl?zko". Bu? je to POI a ten ignorujeme, nebo je to adresn? bod (cesta, relace) a ty se likviduj?, pokud nejsou v RUIAN. ANo, m??e se st?t, ?e v RUIAN n?co chyb?Jist? to bude d??ve ?i pozd?ji dopln?no. - u? nejsou hl??ky AM daleko od SO, to si um? bot vy?e?it s?m. - um?me naimportovat cel? okres a to i tehdy, kdy? v n?m n?jak? importy byly, pokud jsou tyto importy po obc?ch, co? jsou snad v?echny. Multipolygon s d?rami po u? nahran?ch obc?ch se dopo??t? s?m. - Poloha adresy v OSM nen? svat? - kdy? je mimo, upravuje se. Jak p?esn? to funguje asi nejl?pe na??st na http://pedro.poloha.net/osm/poloha-am.sql (aktualizov?no te?). Tak m??eme za??t(?) -- Petr, pv at propsychology.cz zobrazit citaci
>p<

« zpět na výpis měsíce