« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Tagování chyb RUIANu

Vlákno 18.6. - 21.6.2014, počet zpráv: 6


18.6.2014 08:36:04 (#1)
gravatar

Martin Švec - OSM

<osm at maatts.cz>
109
Ahoj, kdy? jsem byl v p?edchoz?m threadu vyzv?n k prvn?mu n?st?elu k diskusi, tak mi to nedalo a n?co m?lo jsem je?t? dneska vyplodil: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Maatts Ale jak ??k?m, tohoto by se m?li sp?? chopit organiz?to?i import? z RUIANu. J? p?vodn? jen cht?l pomoct s vylep?ov?n?m vesni?ek, p?es kter? se toul?m o v?kendech :-) Zat?m jsem ani nezkoumal, jak to t?eba ?e?? jin? importy. Martin

19.6.2014 08:44:58 (#2)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Martin ?vec - OSM <osm at maatts.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 18. 6. 2014 20:36:10 P?edm?t: Tagov?n? chyb RUIANu "Ahoj, kdy? jsem byl v p?edchoz?m threadu vyzv?n k prvn?mu n?st?elu k diskusi, tak mi to nedalo a n?co m?lo jsem je?t? dneska vyplodil: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Maatts " D?ky, m?l bych p?r pozn?mek ;-) zobrazit citaci
> TODO - nen? zbyte?n? evidovat v tagu typ objektu (building, addr)?
Nen?. M??e se st?t, ?e adresa bude p??mo na budov?, pak by jsi nev?d?l, k ?emu se dan? probl?m vztahuje. Nen? to sice zcela korektn? vzhledem co de dohodlo v ?R, ale ob?as to takto n?kdo d?l?. Proto m?me extra ruian id pro budovy a pro adresy (a v?hledov? i pro ostatn? ruian objekty) zobrazit citaci
> TODO - parcely?
Ty bych do toho zat?m netahal. zobrazit citaci
> missing - objekt ?pln? chyb? v RUIANu (= z?rove? nen? ref:ruian vazba na
ID v RUIANu RUAIN neobsahuje ?pln? v?echny budovy. Pouze ty, kter? maj? ??slo popisn?/ eviden?n? nebo vybran? budovy bez cp/ce. Tak?e toto nemus? b?t nutn? chyba. zobrazit citaci
> missing-geo - chyb?j?c? geometrie u SO - lze v?bec tagovat pokud nen? co?
No m??e? tu budovu nakreslit podle Bingu/KM, v nejhor??m ud?l?? bod kter?mu p?i?ad?? building=yes (a z?sk?? p?knou ikonku -D ) zobrazit citaci
> incomplete - chyb? ??st budovy, kter? je sice vid?t v KM ale nen? zahrnuta
v geometrii SO (chyb?j?c? p?ilehl? objekt, p??stavba, gar??, v?? u kostela...) Takov? chyb?j?c? v?? kostela je ur?it? probl?m, ale chyb?j?c? p??stavba u? probl?m b?t nemus?. V RUIAN nen? (a nebude) ?pln? v?echno. Pouze to co definuje n?jak? z?kon (a kter? jsem nepochopil :-D) zobrazit citaci
> Evidence oprav
* Datum by asi ne?kodilo (i kdy? se d? p?i tro?e snahy dohledat v historii) * Stav bych evidoval, minim?ln? datum, kdy byla dan? chyba nahl??ena ??ZK. * Po vy?e?en? ur?it? smazat * Fale?n? chybn? objekty - n?jak si nedok??i p?edstavit. Ale v ka?d?m p??pad? by m?lo sta?it nechat pozn?mku v note=* - Ten je na to ur?en. ? " Ale jak ??k?m, tohoto by se m?li sp?? chopit organiz?to?i import? z RUIANu. J? p?vodn? jen cht?l pomoct s vylep?ov?n?m vesni?ek, p?es kter? se toul?m o v?kendech :-) Zat?m jsem ani nezkoumal, jak to t?eba ?e?? jin? importy. " V ka?d?m p??pad? d?ky za snahu. Asi by to m?li ?e?it import??i, ale jist? to zn??, den m? jen 24 hodin a ?lov?k mus? d?lat i jin? v?ci a pak nastupuj? priority ;-) Mari?n " Martin" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140619/d04ce482/attachment.html>

21.6.2014 05:04:10 (#3)
gravatar

Martin Švec - OSM

<osm at maatts.cz>
109
Zdrav?m, trochu jsem zase zapracoval na n?st?elu tagov?n? chyb RUIANu a zahrnul pozn?mky od Mari?na Kyrala, viz https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Maatts A hlavn? jsem za?al p?id?vat konkr?tn? p??klady (sta?? proj?t dv? t?i vesnice a materi?lu je plno). Zat?m jen to co bych z m?ho pohledu ozna?il za chyby, podez?el? v?ci k prov??en? budou hor??, tam je to subjektivn?. (Te? vid?m ?e pan Sou?ek p?ed chv?li poslal dal?? u?ite?n? informace, tak je tam pozd?ji dopln?m.) Martin ?vec On 19.6.2014 08:44, Mari?n Kyral wrote: zobrazit citaci
> > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: Martin ?vec - OSM <osm at maatts.cz> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> > Datum: 18. 6. 2014 20:36:10 > P?edm?t: Tagov?n? chyb RUIANu > > > Ahoj, > > kdy? jsem byl v p?edchoz?m threadu vyzv?n k prvn?mu n?st?elu k > diskusi, tak mi to nedalo a n?co m?lo jsem je?t? dneska vyplodil: > > https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Maatts > > > D?ky, > > m?l bych p?r pozn?mek ;-) > > > > TODO - nen? zbyte?n? evidovat v tagu typ objektu (building, addr) > > > Nen?. M??e se st?t, ?e adresa bude p??mo na budov?, pak by jsi nev?d?l, k ?emu se dan? probl?m vztahuje. Nen? to sice zcela korektn? vzhledem co de dohodlo v ?R, ale ob?as to takto n?kdo d?l?. Proto m?me extra ruian id pro budovy a pro adresy (a v?hledov? i pro ostatn? ruian objekty) > > > > TODO - parcely? > > > Ty bych do toho zat?m netahal. > > > > *missing* - objekt ?pln? chyb? v RUIANu (= z?rove? nen? ref:ruian vazba na ID v RUIANu > > > RUAIN neobsahuje ?pln? v?echny budovy. Pouze ty, kter? maj? ??slo popisn?/eviden?n? nebo vybran? budovy bez cp/ce. Tak?e toto nemus? b?t nutn? chyba. > > > > *missing-geo* - chyb?j?c? geometrie u SO - lze v?bec tagovat pokud nen? co? > > > No m??e? tu budovu nakreslit podle Bingu/KM, v nejhor??m ud?l?? bod kter?mu p?i?ad?? building=yes (a z?sk?? p?knou ikonku -D ) > > > > *incomplete* - chyb? ??st budovy, kter? je sice vid?t v KM ale nen? zahrnuta v geometrii SO (chyb?j?c? p?ilehl? objekt, p??stavba, gar??, v?? u kostela...) > > > Takov? chyb?j?c? v?? kostela je ur?it? probl?m, ale chyb?j?c? p??stavba u? probl?m b?t nemus?. V RUIAN nen? (a nebude) ?pln? v?echno. Pouze to co definuje n?jak? z?kon (a kter? jsem nepochopil :-D) > > > > Evidence oprav > > > * Datum by asi ne?kodilo (i kdy? se d? p?i tro?e snahy dohledat v historii) > > * Stav bych evidoval, minim?ln? datum, kdy byla dan? chyba nahl??ena ??ZK. > > * Po vy?e?en? ur?it? smazat > > * Fale?n? chybn? objekty - n?jak si nedok??i p?edstavit. Ale v ka?d?m p??pad? by m?lo sta?it nechat pozn?mku v note=* - Ten je na to ur?en. > > > Ale jak ??k?m, tohoto by se m?li sp?? chopit organiz?to?i import? z > RUIANu. J? p?vodn? jen cht?l pomoct s vylep?ov?n?m vesni?ek, p?es > kter? se toul?m o v?kendech :-) Zat?m jsem ani nezkoumal, jak to t?eba > ?e?? jin? importy. > > > V ka?d?m p??pad? d?ky za snahu. Asi by to m?li ?e?it import??i, ale jist? to zn??, den m? jen 24 hodin a ?lov?k mus? d?lat i jin? v?ci a pak nastupuj? priority ;-) > > > Mari?n > > > > Martin >

21.6.2014 05:22:15 (#4)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, Dne So 21. ?ervna 2014 17:04:10, Martin ?vec - OSM napsal(a): zobrazit citaci
> trochu jsem zase zapracoval na n?st?elu tagov?n? chyb RUIANu a zahrnul > pozn?mky od Mari?na Kyrala, viz > > https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Maatts
to je super shrnut?, d?ky. Jen si nejsem ?pln? jist?, zda je dobr? d?lat si z OSM skladi?t? na?ich intern?ch pozn?mek obzvl??t? tehdy, kdy to s OSM vlastn? a? tak ?pln? nesouvis?. Nap??klad v OSM je zakreslen? budova, v RUIAN je oc?sek. Jak? vztah k OSM m? p?id?n? pozn?mky ruian:err ? IMO ??dn?. ?ekl bych, ?e je to z pohledu OSM zaplevelov?n? DB. Osobn? si mysl?m, ?e zaplevelov?n? jsou i tagy ruian:building_type a start_date, po?et byt? je tak na hranici, po?et podla?? dejme tomu. M??u poskytnout je?t? n?jak? prostor pro tato data v postgre, pokud to nebudou GB, co? p?i absenci geometri? ur?it? nebudou. Programovat ?asov? nezvl?d?m. -- Petr

21.6.2014 07:14:40 (#5)
gravatar

Martin Švec - OSM

<osm at maatts.cz>
109
Ahoj, On 21.6.2014 17:22, Petr Vejsada wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > > Dne So 21. ?ervna 2014 17:04:10, Martin ?vec - OSM napsal(a): > >> trochu jsem zase zapracoval na n?st?elu tagov?n? chyb RUIANu a zahrnul >> pozn?mky od Mari?na Kyrala, viz >> >> https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Maatts > to je super shrnut?, d?ky. Jen si nejsem ?pln? jist?, zda je dobr? d?lat si z > OSM skladi?t? na?ich intern?ch pozn?mek obzvl??t? tehdy, kdy to s OSM vlastn? > a? tak ?pln? nesouvis?. Nap??klad v OSM je zakreslen? budova, v RUIAN je > oc?sek. Jak? vztah k OSM m? p?id?n? pozn?mky ruian:err ? IMO ??dn?. ?ekl bych, > ?e je to z pohledu OSM zaplevelov?n? DB.
Tu?il jsem od za??tku, ?e to by mohl b?t k?men ?razu. Proto jsem se sna?il o minimum tag?, ide?ln? jeden max. dva. Hlavn? argument pro tagy je jednoduchost a rychlost. Kdy? uvid?m v JOSM podez?el? objekt, tak m? zaj?m?: (a) u? je nahl??en? jako podez?el?? (b) pokud ne, jak ho m??u nahl?sit. Oboj? je tagov?n?m v JOSM okam?it? ?e?iteln?. Do jak? m?ry je to obh?jiteln? v??i OSM, to nev?m. Ty tagy ozna?uj? nejasnost/rozpor mezi r?zn?mi zdroji, tak?e jsou trochu ekvivalentem "fixme/note" tag?. A m?ly by postupn? mizet. Jestli hl??en? chyb bude v?razn? slo?it?j?? ne? p?r klik? v JOSM, v?le n?co hl?sit se asi brzo za?ne bl??it nule. D?l?me to pro z?bavu, kdybych cht?l pracovat pro ?UZK, tak se tam nech?m zam?stnat :) zobrazit citaci
> M??u poskytnout je?t? n?jak? prostor pro tato data v postgre, pokud to nebudou > GB, co? p?i absenci geometri? ur?it? nebudou. Programovat ?asov? nezvl?d?m.
To jsme dva. Programov?n? m?m v pr?ci nad hlavu, ve voln?m ?ase chci d?lat n?co jin?ho ;-) Martin

21.6.2014 09:57:03 (#6)
gravatar

Petr Souček

<soucekp at atlas.cz>
69
Dobr? den, drobn? up?esn?n? n??e (>>>> ). Petr Sou?ek From: Mari?n Kyral [mailto:mkyral at email.cz] Sent: Thursday, June 19, 2014 8:45 AM To: osm at maatts.cz Cc: OpenStreetMap Czech Republic Subject: Re: [Talk-cz] Tagov?n? chyb RUIANu
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Martin ?vec - OSM <osm at maatts.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 18. 6. 2014 20:36:10 P?edm?t: Tagov?n? chyb RUIANu Ahoj, kdy? jsem byl v p?edchoz?m threadu vyzv?n k prvn?mu n?st?elu k diskusi, tak mi to nedalo a n?co m?lo jsem je?t? dneska vyplodil: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Maatts D?ky, m?l bych p?r pozn?mek ;-) zobrazit citaci
> TODO - nen? zbyte?n? evidovat v tagu typ objektu (building, addr)
Nen?. M??e se st?t, ?e adresa bude p??mo na budov?, pak by jsi nev?d?l, k ?emu se dan? probl?m vztahuje. Nen? to sice zcela korektn? vzhledem co de dohodlo v ?R, ale ob?as to takto n?kdo d?l?. Proto m?me extra ruian id pro budovy a pro adresy (a v?hledov? i pro ostatn? ruian objekty) zobrazit citaci
> TODO - parcely?
Ty bych do toho zat?m netahal. zobrazit citaci
> missing - objekt ?pln? chyb? v RUIANu (= z?rove? nen? ref:ruian vazba na ID v RUIANu
RUAIN neobsahuje ?pln? v?echny budovy. Pouze ty, kter? maj? ??slo popisn?/eviden?n? nebo vybran? budovy bez cp/ce. Tak?e toto nemus? b?t nutn? chyba. zobrazit citaci
>>>> v R?IAN jsou v?echny budovy bez ?.p./?.ev., kter? jsou p?edm?tem evidence katastru nemovitost?. Tzn. Nenajdete zde nap?. drobn? stavby dle ?2 a ?3 katastr?ln?ho z?kona (http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-256#cast1), vedlej?? stavby dle $2 katastr?ln? vyhl??ky (http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-357#cast1), d?le nap?. podzemn? stavby, atd. ? samoz?ejm? v p??pad?, ?e jim nebylo p?id?leno ??slo popisn? nebo eviden?n? ? pak se v R?IAN objev? dle ?29, odstavce 1c).
zobrazit citaci
> missing-geo - chyb?j?c? geometrie u SO - lze v?bec tagovat pokud nen? co?
No m??e? tu budovu nakreslit podle Bingu/KM, v nejhor??m ud?l?? bod kter?mu p?i?ad?? building=yes (a z?sk?? p?knou ikonku -D ) zobrazit citaci
> incomplete - chyb? ??st budovy, kter? je sice vid?t v KM ale nen? zahrnuta v geometrii SO (chyb?j?c? p?ilehl? objekt, p??stavba, gar??, v?? u kostela...)
Takov? chyb?j?c? v?? kostela je ur?it? probl?m, ale chyb?j?c? p??stavba u? probl?m b?t nemus?. V RUIAN nen? (a nebude) ?pln? v?echno. Pouze to co definuje n?jak? z?kon (a kter? jsem nepochopil :-D) zobrazit citaci
>>>> nev?m, pro? by nem?la b?t v KN zaps?na p??stavba. Pokud se m?n? obvod budovy, tak to ur?it? mus? b?t zaps?no do KN. A t?m p?dem se objev? v R?IAN.
zobrazit citaci
> Evidence oprav
* Datum by asi ne?kodilo (i kdy? se d? p?i tro?e snahy dohledat v historii) * Stav bych evidoval, minim?ln? datum, kdy byla dan? chyba nahl??ena ??ZK. * Po vy?e?en? ur?it? smazat * Fale?n? chybn? objekty - n?jak si nedok??i p?edstavit. Ale v ka?d?m p??pad? by m?lo sta?it nechat pozn?mku v note=* - Ten je na to ur?en. Ale jak ??k?m, tohoto by se m?li sp?? chopit organiz?to?i import? z RUIANu. J? p?vodn? jen cht?l pomoct s vylep?ov?n?m vesni?ek, p?es kter? se toul?m o v?kendech :-) Zat?m jsem ani nezkoumal, jak to t?eba ?e?? jin? importy. V ka?d?m p??pad? d?ky za snahu. Asi by to m?li ?e?it import??i, ale jist? to zn??, den m? jen 24 hodin a ?lov?k mus? d?lat i jin? v?ci a pak nastupuj? priority ;-) Mari?n Martin = ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140621/0953cb13/attachment-0001.html>

« zpět na výpis měsíce