« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Fwd: [okfn-cz] Otevrena data z bank

Vlákno 27.5. - 27.5.2014, počet zpráv: 8


27.5.2014 10:47:49 (#1)
gravatar

Martin Landa

<landa.martin at gmail.com>
92
Zdravim, neco pro OSM? Martin
---------- P?eposlan? zpr?va ---------- Od: Michal Kub?? <michal.kuban at motejl.cz> Datum: 27. kv?tna 2014 10:46 P?edm?t: [okfn-cz] Otevrena data z bank Komu: okfn-cz at lists.okfn.org Dobr? den, ?esk? banky (?SOB, KB) maj? velk? z?jem zve?ej?ovat sv? data a r?di by dostaly feedback od komunity v tomto mailing listu a prakticky od kohokoliv, kter? data ide?ln? zve?ej?ovat, o jak? datasety by byl ide?ln? nejv?t?? z?jem, v jak?m form?tu je publikovat, tak aby byly co nejv?ce vyu?ity. Pop?. co d?l by se mohlo publikovat z bankovn?ho sektoru a propojit s v?cma mimo finan?nick? sv?t Ve Fondu Otakara Motejla jsme obdr?eli p?ehled dataset?, kter? banky m??ou otev??t. (viz n??e) Pod?vejte se pros?m na to a pokud v?s n?co napadne, dejte v?d?t. ? Provozn? informace ? oznamy o pl?novan?ch v?padkoch elektronick?ch kan?lov, bankov?ch slu?ieb ? Bankomaty ? adresa, GPS, prev?dzovkov? hodiny, slu?by ? Pobo?ky - adresa, GPS, prev?dzovkov? hodiny, slu?by ? Kurzovn? l?stek ? z?kladn? i exotick? meny ? Fondy ? fondy obsahuj? ve?a inform?ci?, tak pre ilustr?ciu: http://www.csob.cz/cz/fondy/Zajistene-fondy/Stranky/BE6238493355.aspx ? Novinky - Spr?vy z banky, pr?klad: http://www.csob.cz/cz/aktuality/Stranky/default.aspx ? Anal?zy - pr?klad: http://www.csob.cz/cz/Csob/Analyzy/Stranky/default.aspx?redir=121025 ? Voln? pracovn? m?sta ? Kalend?? ud?lost? ? pr?klad term?nov s odovzdan?m da?ov?ch priznan? ? Transparentn? ??ty ? z?kladn? inform?cie o ??toch, transak?n? hist?ria ? Sazebn?ky ? ?rokov? m?ry ?daje z bankovn?ch i nebankovn?ch registr? jsou ur?it? zaj?mav?, ty v?ak nevlastn? jedna banka. Resp. ka?d? banka m? ?daje jen o sv?ch klientech, kter? nejsou ve?ejn?. D?ky S pozdravem Michal Kub?? -- Michal Kub?? Koordin?tor Fondu Otakara Motejla FOND OTAKARA MOTEJLA Hradeck? 18, 130 00 Praha 3 t: +420 226 227 705 m: +420 737 525 319 e: michal.kuban at motejl.cz | w: www.osf.cz fb: www.facebook.com/nadace.osf | t: @nadaceOSF Fond Otakara Motejla spravuje Nadace Open Society Fund Praha. _______________________________________________ okfn-cz mailing list okfn-cz at lists.okfn.org https://lists.okfn.org/mailman/listinfo/okfn-cz Unsubscribe: https://lists.okfn.org/mailman/options/okfn-cz -- Martin Landa * http://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/Landa

27.5.2014 11:31:54 (#2)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2290 2514
Tak ur?it? ;-) Mysl?m, ?e m?t kompletn? seznam bankomat? a pobo?ek by ur?it? neu?kodilo. Jen by to muselo b?t n?kde na jednom m?st? - cht?l bych se vyhnout stahov?n? dat od ka?d? banky zvl???. Tak?e ide?ln? n?jak? server, kter? bude ta data shroma??ovat a d?le pak publikovat souhrnn? a p??r?stkov? data pod n?jakou vhodnou licenc?. Pak by se, dle kvality dat, dalo uva?ovat o importu. Mari?n
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Martin Landa <landa.martin at gmail.com> Komu: OpenStreetMap - CZ <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 27. 5. 2014 11:19:53 P?edm?t: [Talk-cz] Fwd: [okfn-cz] Otevrena data z bank "Zdravim, neco pro OSM? Martin ---------- P?eposlan? zpr?va ---------- Od: Michal Kub?? <michal.kuban at motejl.cz> Datum: 27. kv?tna 2014 10:46 P?edm?t: [okfn-cz] Otevrena data z bank Komu: okfn-cz at lists.okfn.org Dobr? den, ?esk? banky (?SOB, KB) maj? velk? z?jem zve?ej?ovat sv? data a r?di by dostaly feedback od komunity v tomto mailing listu a prakticky od kohokoliv, kter? data ide?ln? zve?ej?ovat, o jak? datasety by byl ide?ln? nejv?t?? z?jem, v jak?m form?tu je publikovat, tak aby byly co nejv?ce vyu?ity. Pop?. co d?l by se mohlo publikovat z bankovn?ho sektoru a propojit s v?cma mimo finan?nick? sv?t Ve Fondu Otakara Motejla jsme obdr?eli p?ehled dataset?, kter? banky m??ou otev??t. (viz n??e) Pod?vejte se pros?m na to a pokud v?s n?co napadne, dejte v?d?t. ? Provozn? informace ? oznamy o pl?novan?ch v?padkoch elektronick?ch kan?lov, bankov?ch slu?ieb ? Bankomaty ? adresa, GPS, prev?dzovkov? hodiny, slu?by ? Pobo?ky - adresa, GPS, prev?dzovkov? hodiny, slu?by ? Kurzovn? l?stek ? z?kladn? i exotick? meny ? Fondy ? fondy obsahuj? ve?a inform?ci?, tak pre ilustr?ciu: http://www.csob.cz/cz/fondy/Zajistene-fondy/Stranky/BE6238493355.aspx ? Novinky - Spr?vy z banky, pr?klad: http://www.csob.cz/cz/aktuality/Stranky/default.aspx ? Anal?zy - pr?klad: http://www.csob.cz/cz/Csob/Analyzy/Stranky/default.aspx?redir=121025 ? Voln? pracovn? m?sta ? Kalend?? ud?lost? ? pr?klad term?nov s odovzdan?m da?ov?ch priznan? ? Transparentn? ??ty ? z?kladn? inform?cie o ??toch, transak?n? hist?ria ? Sazebn?ky ? ?rokov? m?ry ?daje z bankovn?ch i nebankovn?ch registr? jsou ur?it? zaj?mav?, ty v?ak nevlastn? jedna banka. Resp. ka?d? banka m? ?daje jen o sv?ch klientech, kter? nejsou ve?ejn?. D?ky S pozdravem Michal Kub?? -- Michal Kub?? Koordin?tor Fondu Otakara Motejla FOND OTAKARA MOTEJLA Hradeck? 18, 130 00 Praha 3 t: +420 226 227 705 m: +420 737 525 319 e: michal.kuban at motejl.cz | w: www.osf.cz fb: www.facebook.com/nadace.osf | t: @nadaceOSF Fond Otakara Motejla spravuje Nadace Open Society Fund Praha. _______________________________________________ okfn-cz mailing list okfn-cz at lists.okfn.org https://lists.okfn.org/mailman/listinfo/okfn-cz Unsubscribe: https://lists.okfn.org/mailman/options/okfn-cz -- Martin Landa * http://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/Landa _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140527/74baf8ce/attachment-0001.html>

27.5.2014 12:48:32 (#3)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
P?nov?, m?-li to slou?it "obecn?mu blahu" a ne jenom pro OSM, chce to uchopit v?c koncep?n?. Mimo jin? by m? zaj?malo, kdo ty data bude dlouhodob? p?st atd atd. J On Tue, May 27, 2014 at 11:31:54AM +0200, Mari?n Kyral wrote: zobrazit citaci
> Tak ur?it? ;-) > > Mysl?m, ?e m?t kompletn? seznam bankomat? a pobo?ek by ur?it? neu?kodilo. > Jen by to muselo b?t n?kde na jednom m?st? - cht?l bych se vyhnout > stahov?n? dat od ka?d? banky zvl???. > > Tak?e ide?ln? n?jak? server, kter? bude ta data shroma??ovat a d?le pak > publikovat souhrnn? a p??r?stkov? data pod n?jakou vhodnou licenc?. Pak by > se, dle kvality dat, dalo uva?ovat o importu. > > Mari?n > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: Martin Landa <landa.martin at gmail.com> > Komu: OpenStreetMap - CZ <talk-cz at openstreetmap.org> > Datum: 27. 5. 2014 11:19:53 > P?edm?t: [Talk-cz] Fwd: [okfn-cz] Otevrena data z bank > > Zdravim, neco pro OSM? Martin > > ---------- P?eposlan? zpr?va ---------- > Od: Michal Kub?? <michal.kuban at motejl.cz> > Datum: 27. kv?tna 2014 10:46 > P?edm?t: [okfn-cz] Otevrena data z bank > Komu: okfn-cz at lists.okfn.org > > Dobr? den, > > ?esk? banky (?SOB, KB) maj? velk? z?jem zve?ej?ovat sv? data a r?di by > dostaly feedback od komunity v tomto mailing listu a prakticky od > kohokoliv, kter? data ide?ln? zve?ej?ovat, o jak? datasety by byl > ide?ln? nejv?t?? z?jem, v jak?m form?tu je publikovat, tak aby byly co > nejv?ce vyu?ity. Pop?. co d?l by se mohlo publikovat z bankovn?ho > sektoru a propojit s v?cma mimo finan?nick? sv?t > > Ve Fondu Otakara Motejla jsme obdr?eli p?ehled dataset?, kter? banky > m??ou otev??t. (viz n??e) Pod?vejte se pros?m na to a pokud v?s n?co > napadne, dejte v?d?t. > > ? Provozn? informace ? oznamy o pl?novan?ch v?padkoch > elektronick?ch kan?lov, bankov?ch slu?ieb > > ? Bankomaty ? adresa, GPS, prev?dzovkov? hodiny, slu?by > > ? Pobo?ky - adresa, GPS, prev?dzovkov? hodiny, slu?by > > ? Kurzovn? l?stek ? z?kladn? i exotick? meny > > ? Fondy ? fondy obsahuj? ve?a inform?ci?, tak pre ilustr?ciu: > http://www.csob.cz/cz/fondy/Zajistene-fondy/Stranky/BE6238493355.aspx > > ? Novinky - Spr?vy z banky, pr?klad: > http://www.csob.cz/cz/aktuality/Stranky/default.aspx > > ? Anal?zy - pr?klad: > http://www.csob.cz/cz/Csob/Analyzy/Stranky/default.aspx?redir=121025 > > ? Voln? pracovn? m?sta > > ? Kalend?? ud?lost? ? pr?klad term?nov s odovzdan?m da?ov?ch priznan? > > ? Transparentn? ??ty ? z?kladn? inform?cie o ??toch, transak?n? hist?ria > > ? Sazebn?ky > > ? ?rokov? m?ry > > ?daje z bankovn?ch i nebankovn?ch registr? jsou ur?it? zaj?mav?, ty > v?ak nevlastn? jedna banka. Resp. ka?d? banka m? ?daje jen o sv?ch > klientech, kter? nejsou ve?ejn?. > > D?ky > > S pozdravem > > Michal Kub?? > > -- > > Michal Kub?? > Koordin?tor Fondu Otakara Motejla > > FOND OTAKARA MOTEJLA > > Hradeck? 18, 130 00 Praha 3 > > t: +420 226 227 705 m: +420 737 525 319 > > e: michal.kuban at motejl.cz | w: www.osf.cz > > fb: www.facebook.com/nadace.osf | t: @nadaceOSF > > Fond Otakara Motejla spravuje Nadace Open Society Fund Praha. > > _______________________________________________ > okfn-cz mailing list > okfn-cz at lists.okfn.org > https://lists.okfn.org/mailman/listinfo/okfn-cz > Unsubscribe: https://lists.okfn.org/mailman/options/okfn-cz > > -- > Martin Landa * http://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/Landa > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
zobrazit citaci
> _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Jachym Cepicky URL: http://les-ejk.cz e-mail: jachym.cepicky at gmail com PGP: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp @jachymc -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 181 bytes Desc: Digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140527/8c5d0f50/attachment.pgp>

27.5.2014 12:49:23 (#4)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1048 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> ?esk? banky (?SOB, KB) maj? velk? z?jem zve?ej?ovat sv? data a r?di by > dostaly feedback od komunity v tomto mailing listu a prakticky od > kohokoliv, kter? data ide?ln? zve?ej?ovat, o jak? datasety by byl
To by bylo super. zobrazit citaci
> ? Provozn? informace ? oznamy o pl?novan?ch v?padkoch > elektronick?ch kan?lov, bankov?ch slu?ieb
Tohle asi do mapy nepatri. zobrazit citaci
> ? Bankomaty ? adresa, GPS, prev?dzovkov? hodiny, slu?by > > ? Pobo?ky - adresa, GPS, prev?dzovkov? hodiny, slu?by
Zato tohle se do mapy skvele hodi. A v podstate... nebylo by nejjednodussi, kdyby to ta banka pripravila v .osm, mi to zkoukli, a ona to proste nauploadovala? Trochu problem vidim s tim seznamem sluzeb, nevim jestli na to mame vhodny tag... Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

27.5.2014 12:50:01 (#5)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1048 1226
On Tue 2014-05-27 12:48:32, Jachym Cepicky wrote: zobrazit citaci
> P?nov?, m?-li to slou?it "obecn?mu blahu" a ne jenom pro OSM, chce to uchopit > v?c koncep?n?.
Ja myslim ze "obecne blaho" to muze snadno tahat pres xapi z osm :-). Od toho tu osm je... Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

27.5.2014 12:55:59 (#6)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
511
Ahoj, jj, jak p??e Mari?n. Form?t by m?l b?t takov?, kter? lze snadno strojov? zpracovat, co? *NEN?* MS Word ani MS Excel. P?idal bych polo?ku wheelchair (zda je pobo?ka/bankomat dostupn? osob? na voz?ku). A n?jak? to prohl??en? ?i explicitn? svolen? s publikac? v OSM ur?it? taky; kdo se m? se Sergem dohadovat, ?e ;-). -- Petr On Tue, May 27, 2014 at 11:31:54AM +0200, Mari?n Kyral wrote: zobrazit citaci
> Tak ur?it? ;-) > > Mysl?m, ?e m?t kompletn? seznam bankomat? a pobo?ek by ur?it? neu?kodilo. > Jen by to muselo b?t n?kde na jednom m?st? - cht?l bych se vyhnout stahov?n? > dat od ka?d? banky zvl???. > > Tak?e ide?ln? n?jak? server, kter? bude ta data shroma??ovat a d?le pak > publikovat souhrnn? a p??r?stkov? data pod n?jakou vhodnou licenc?. Pak by > se, dle kvality dat, dalo uva?ovat o importu. > > Mari?n > > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: Martin Landa <landa.martin at gmail.com> > Komu: OpenStreetMap - CZ <talk-cz at openstreetmap.org> > Datum: 27. 5. 2014 11:19:53 > P?edm?t: [Talk-cz] Fwd: [okfn-cz] Otevrena data z bank > > "Zdravim, neco pro OSM? Martin > > > ---------- P?eposlan? zpr?va ---------- > Od: Michal Kub?? <michal.kuban at motejl.cz> > Datum: 27. kv?tna 2014 10:46 > P?edm?t: [okfn-cz] Otevrena data z bank > Komu: okfn-cz at lists.okfn.org > > > Dobr? den, > > ?esk? banky (?SOB, KB) maj? velk? z?jem zve?ej?ovat sv? data a r?di by > dostaly feedback od komunity v tomto mailing listu a prakticky od > kohokoliv, kter? data ide?ln? zve?ej?ovat, o jak? datasety by byl > ide?ln? nejv?t?? z?jem, v jak?m form?tu je publikovat, tak aby byly co > nejv?ce vyu?ity. Pop?. co d?l by se mohlo publikovat z bankovn?ho > sektoru a propojit s v?cma mimo finan?nick? sv?t > > Ve Fondu Otakara Motejla jsme obdr?eli p?ehled dataset?, kter? banky > m??ou otev??t. (viz n??e) Pod?vejte se pros?m na to a pokud v?s n?co > napadne, dejte v?d?t. > > ?? Provozn? informace ??? oznamy o pl?novan?ch v?padkoch > elektronick?ch kan?lov, bankov?ch slu?ieb > > ?? Bankomaty ??? adresa, GPS, prev?dzovkov? hodiny, slu?by > > ?? Pobo?ky - adresa, GPS, prev?dzovkov? hodiny, slu?by > > ?? Kurzovn? l?stek ??? z?kladn? i exotick? meny > > ?? Fondy ??? fondy obsahuj? ve?a inform?ci?, tak pre ilustr?ciu: > http://www.csob.cz/cz/fondy/Zajistene-fondy/Stranky/BE6238493355.aspx > > ?? Novinky - Spr?vy z banky, pr?klad: > http://www.csob.cz/cz/aktuality/Stranky/default.aspx > > ?? Anal?zy - pr?klad: > http://www.csob.cz/cz/Csob/Analyzy/Stranky/default.aspx?redir=121025 > > ?? Voln? pracovn? m?sta > > ?? Kalend?? ud?lost? ??? pr?klad term?nov s odovzdan?m da?ov?ch priznan? > > ?? Transparentn? ??ty ??? z?kladn? inform?cie o ??toch, transak?n? hist?ria > > ?? Sazebn?ky > > ?? ?rokov? m?ry > > ?daje z bankovn?ch i nebankovn?ch registr? jsou ur?it? zaj?mav?, ty > v?ak nevlastn? jedna banka. Resp. ka?d? banka m? ?daje jen o sv?ch > klientech, kter? nejsou ve?ejn?. > > > D?ky > > > S pozdravem > > > Michal Kub?? > > > > > -- > > Michal Kub?? > Koordin?tor Fondu Otakara Motejla > > FOND OTAKARA MOTEJLA > > Hradeck? 18, 130 00 Praha 3 > > t: +420 226 227 705 m: +420 737 525 319 > > e: michal.kuban at motejl.cz | w: www.osf.cz > > fb: www.facebook.com/nadace.osf | t: @nadaceOSF > > Fond Otakara Motejla spravuje Nadace Open Society Fund Praha. > > > _______________________________________________ > okfn-cz mailing list > okfn-cz at lists.okfn.org > https://lists.okfn.org/mailman/listinfo/okfn-cz > Unsubscribe: https://lists.okfn.org/mailman/options/okfn-cz > > > > -- > Martin Landa * http://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/Landa > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz"
zobrazit citaci
> _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

27.5.2014 01:06:31 (#7)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2290 2514
Ahoj,
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Pavel Machek <pavel at ucw.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 27. 5. 2014 12:50:13 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Fwd: [okfn-cz] Otevrena data z bank "Ahoj! zobrazit citaci
> ?esk? banky (?SOB, KB) maj? velk? z?jem zve?ej?ovat sv? data a r?di by > dostaly feedback od komunity v tomto mailing listu a prakticky od > kohokoliv, kter? data ide?ln? zve?ej?ovat, o jak? datasety by byl
To by bylo super. zobrazit citaci
> ? Provozn? informace ? oznamy o pl?novan?ch v?padkoch > elektronick?ch kan?lov, bankov?ch slu?ieb
Tohle asi do mapy nepatri. zobrazit citaci
> ? Bankomaty ? adresa, GPS, prev?dzovkov? hodiny, slu?by > > ? Pobo?ky - adresa, GPS, prev?dzovkov? hodiny, slu?by
Zato tohle se do mapy skvele hodi. A v podstate... nebylo by nejjednodussi, kdyby to ta banka pripravila v .osm, mi to zkoukli, a ona to proste nauploadovala? " No nev?m. Zas takov? nad?enci tam asi nebudou :-D Podle mn? akor?t p?iprav? n?jak? textov? v?stup, kter? si pak mohou z?jemci pou??t dle pot?eby. Ide?ln? by byl n?jak? server jako je nap??klad RUIAN. Nemaj? banky n?jakou asociaci, kter? by si to vzala pod k??dla? Nebo t?eba ?NB. " Trochu problem vidim s tim seznamem sluzeb, nevim jestli na to mame vhodny tag... " No moc tam toho nen?, ale pokud by byla pot?eba, m??eme zkusit navrhnout roz???en?. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:amenity%3Dbank? http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:amenity%3Datm BTW: Tohle: "drive_through(http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:drive_through)= yes/no - Bank offers drive through service." je na mn? u? trochu moc. Mari?n " Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/ blog.html _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140527/647d2083/attachment.html>

27.5.2014 02:08:54 (#8)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
Rad?i bych z jejich strany vid?l form?t, na kter?m se dohodnou a OSM by si z toho brala data kter? n?s zaj?maj? a jin? organizace zase jin? data. OSM je super, ale univerz?ln? datov? model to nen?. Ale to jsou jenom obecn? ?e?i: s k?m o tom m?me mluvit a kdo? Pokud tady nen? z?stupce banky, meleme pr?zdnou sl?mu. Kam m?me zavolat a za??t se s nimi o tom bavit? J On Tue, May 27, 2014 at 01:06:31PM +0200, Mari?n Kyral wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: Pavel Machek <pavel at ucw.cz> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> > Datum: 27. 5. 2014 12:50:13 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Fwd: [okfn-cz] Otevrena data z bank > > Ahoj! > > > ?esk? banky (?SOB, KB) maj? velk? z?jem zve?ej?ovat sv? data a r?di by > > dostaly feedback od komunity v tomto mailing listu a prakticky od > > kohokoliv, kter? data ide?ln? zve?ej?ovat, o jak? datasety by byl > > To by bylo super. > > > ? Provozn? informace ? oznamy o pl?novan?ch v?padkoch > > elektronick?ch kan?lov, bankov?ch slu?ieb > > Tohle asi do mapy nepatri. > > > ? Bankomaty ? adresa, GPS, prev?dzovkov? hodiny, slu?by > > > > ? Pobo?ky - adresa, GPS, prev?dzovkov? hodiny, slu?by > > Zato tohle se do mapy skvele hodi. A v podstate... nebylo by > nejjednodussi, kdyby to ta banka pripravila v .osm, mi to zkoukli, a > ona to proste nauploadovala? > > No nev?m. Zas takov? nad?enci tam asi nebudou :-D > > Podle mn? akor?t p?iprav? n?jak? textov? v?stup, kter? si pak mohou > z?jemci pou??t dle pot?eby. Ide?ln? by byl n?jak? server jako je nap??klad > RUIAN. > > Nemaj? banky n?jakou asociaci, kter? by si to vzala pod k??dla? Nebo t?eba > ?NB. > > Trochu problem vidim s tim seznamem sluzeb, nevim jestli na to mame > vhodny tag... > > No moc tam toho nen?, ale pokud by byla pot?eba, m??eme zkusit navrhnout > roz???en?. > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:amenity%3Dbank? > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:amenity%3Datm > > BTW: > > Tohle: "[1]drive_through=yes/no - Bank offers drive through service." je > na mn? u? trochu moc. > > Mari?n > > Pavel > -- > (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek > (cesky, pictures) > http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > References > > Visible links > 1. Key:drive through > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:drive_through
zobrazit citaci
> _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Jachym Cepicky URL: http://les-ejk.cz e-mail: jachym.cepicky at gmail com PGP: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp @jachymc -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 181 bytes Desc: Digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140527/9191c46a/attachment.pgp>

« zpět na výpis měsíce