« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Další, zajímavá, "duchařina"

Vlákno 23.5. - 26.5.2014, počet zpráv: 2


23.5.2014 11:00:45 (#1)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
507
Dobr? den,, zpr?va hlavn? pro p. Sou?ka: Hl?sn? T?eb??, SO 1534190 m? ev. ?. 537. Asi 4 metry od n?ho se nach?z? dal?? SO typu duch, tedy nejsp?? fiktivn? SO z UIR-ADR, kter? m? rovn?? ev.?. 537. Je jich tam v okol? takov?ch v?ce. Asi tedy do?lo k zaveden? fiktivn?ch SO s adresami a proti tomu existovaly i re?ln? SO v jin?m registru, kter? maj? tut?? adresu. Pak u? je nikdo nesp?roval a tyto duplicity z RUIAN nevyndal. Je to nov? objev, oproti dvojic?m typu ev.?. 34 a 5034, zde maj? oba z dvojice stejn? ev.?. -- Petr, pv at propsychology.cz zobrazit citaci
>p<

26.5.2014 07:35:51 (#2)
gravatar

Petr Souček

<soucekp at atlas.cz>
69
Dobr? den, d?kuji za zpr?vu a d?v?ru :-). Ji? jsem tento probl?m p?edal koleg?m, kte?? budou kontaktovat p??slu?n?ho editora, aby situaci prov??il/opravil. V???m, ?e V?m v nejbli??? dob? budu moct napsat, jak postupuj? opravy na stran? editora - obce Hl?sn? T?eb??. Petr Sou?ek
-----Original Message----- From: Petr Vejsada [mailto:osm at propsychology.cz] Sent: Friday, May 23, 2014 11:01 PM To: talk-cz at openstreetmap.org Subject: [Talk-cz] Dal??, zaj?mav?, "ducha?ina" Dobr? den,, zpr?va hlavn? pro p. Sou?ka: Hl?sn? T?eb??, SO 1534190 m? ev. ?. 537. Asi 4 metry od n?ho se nach?z? dal?? SO typu duch, tedy nejsp?? fiktivn? SO z UIR-ADR, kter? m? rovn?? ev.?. 537. Je jich tam v okol? takov?ch v?ce. Asi tedy do?lo k zaveden? fiktivn?ch SO s adresami a proti tomu existovaly i re?ln? SO v jin?m registru, kter? maj? tut?? adresu. Pak u? je nikdo nesp?roval a tyto duplicity z RUIAN nevyndal. Je to nov? objev, oproti dvojic?m typu ev.?. 34 a 5034, zde maj? oba z dvojice stejn? ev.?. -- Petr, pv at propsychology.cz zobrazit citaci
>p<

« zpět na výpis měsíce