« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Nový S-JTSK grid, kdo pomůže?

Vlákno 13.5. - 29.5.2014, počet zpráv: 31


13.5.2014 09:56:26 (#1)
gravatar

Martin Kokes

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
M?m celou datab?zi polohov?ho bodov?ho pole TB, ZhB a CZEPOS v ETRS89(ETRF2000) <> S-JTSK, necht?l by mi n?kdo, kdo se v?c orientuje v GDAL (J?chym ?epick??) pomoci vytvo?i nov? nadgrid ntv2? http://lists.maptools.org/pipermail/proj/2013-January/006539.html Docela by n?m to v?em pomohlo v souvislosti s propojen?m s R?IAN, proto?e p?iznejme si, sedmiprvkov? transformace nen? v pohrani?? to prav? o?echov?. viz. http://freegis.fsv.cvut.cz/gwiki/S-JTSK_/_Grid http://www.kma.zcu.cz/main.php?KMAfile=./STRUCTURE/05_ebooks/04_Zaverecne_prace/zav_prace.php&DRC=./STRUCTURE/05_ebooks/04_Zaverecne_prace/&DRL=CZ&DROF=0&osCislo=52920 Psal jsem si na to t?ma s p. Je?kem, zkou?el jsem kontaktovat p. Chlupa, ale bez v?sledku. Jsem na to ochotn? d?t volnou v?po?etn? kapacitu na postgisu na Xeon E5 3.6 GHz s SSD. MK

13.5.2014 10:49:17 (#2)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
511
Zdrav?m, tato problematika mi nen? ?pln? jasn?, tak se t?eba zept?m blb? - co je na tom k po??t?n?? IMO jde o to, tu datab?zi, co m?te k dispozici, p?ev?st do zdrojov? formy pro nad2bin, pustit na to nad2bin a pak u? jen upravit definici +proj ... a od t? doby to Postgis bude um?t, ne? Netu??m form?t t? zdrojov? formy ani nev?m, jak vypad? ta datab?ze bod?. Je n?kde k dispozici k nahl?dnut? ?i sosnut?? -- Petr Dne ?t 13. kv?tna 2014 21:56:26, Martin Kokes napsal(a): zobrazit citaci
> M?m celou datab?zi polohov?ho bodov?ho pole TB, ZhB a CZEPOS v > ETRS89(ETRF2000) <> S-JTSK, necht?l by mi n?kdo, kdo se v?c orientuje v GDAL > (J?chym ?epick??) pomoci vytvo?i nov? nadgrid ntv2? > http://lists.maptools.org/pipermail/proj/2013-January/006539.html > Docela by n?m to v?em pomohlo v souvislosti s propojen?m s R?IAN, proto?e > p?iznejme si, sedmiprvkov? transformace nen? v pohrani?? to prav? o?echov?. > > viz. http://freegis.fsv.cvut.cz/gwiki/S-JTSK_/_Grid > http://www.kma.zcu.cz/main.php?KMAfile=./STRUCTURE/05_ebooks/04_Zaverecne_pr > ace/zav_prace.php&DRC=./STRUCTURE/05_ebooks/04_Zaverecne_prace/&DRL=CZ&DROF= > 0&osCislo=52920 > > Psal jsem si na to t?ma s p. Je?kem, zkou?el jsem kontaktovat p. Chlupa, ale > bez v?sledku. Jsem na to ochotn? d?t volnou v?po?etn? kapacitu na postgisu > na Xeon E5 3.6 GHz s SSD. > > MK > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

14.5.2014 12:57:44 (#3)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
511
Dobr?, tak jsem se m?rn? znemo?nil ;-). Po??tat pot?ebujeme ten vlastn? grid. Vstupem je datab?ze bod? a ta se bude interpolovat. Krom? Postgisu tedy pot?ebujeme je?t? R a PL/R, k tomu mo?n? n?co z CRANu. Zach?zet s R celkem zvl?d?m, i kdy? v jin? oblasti ne? jsou geo-?lohy. Zd? se mi, ?e k pochopen?, dostate?n?mu ke zprovozn?n? ?lohy, mi chyb? porozum?n? v?em parametr?m funkce dataz_tps_raster. M?me tam: CREATE OR REPLACE FUNCTION dataz_tps_raster ( tab character varying, col character varying, numx integer, numy integer, srid integer, zoom numeric ) RETURNS raster AS $$ ... parametry: tab - jm?no tabulky s body col - jm?no sloupce, jak?ho? numx - nev?m - pou??v? se jako parametr st_makeemptyraster numy - nev?m - dtto srid - ?eho SRID? nemohu nal?zt tyto funkce: - dataz_create_vector - dataz_return_value struktura tabulky tab: - the_geom - asi geometrie bodu, kter?ho? K?ov?kova nebo WGS84? - 'col' - ??? Je to n?komu jasn?j??? -- Petr Dne ?t 13. kv?tna 2014 22:49:17, Petr Vejsada napsal(a): zobrazit citaci
> Zdrav?m, > > tato problematika mi nen? ?pln? jasn?, tak se t?eba zept?m blb? - co je na > tom k po??t?n?? IMO jde o to, tu datab?zi, co m?te k dispozici, p?ev?st do > zdrojov? formy pro nad2bin, pustit na to nad2bin a pak u? jen upravit > definici +proj ... a od t? doby to Postgis bude um?t, ne? Netu??m form?t t? > zdrojov? formy ani nev?m, jak vypad? ta datab?ze bod?. Je n?kde k dispozici > k nahl?dnut? ?i sosnut?? > > -- > Petr > > Dne ?t 13. kv?tna 2014 21:56:26, Martin Kokes napsal(a): > > M?m celou datab?zi polohov?ho bodov?ho pole TB, ZhB a CZEPOS v > > ETRS89(ETRF2000) <> S-JTSK, necht?l by mi n?kdo, kdo se v?c orientuje v > > GDAL (J?chym ?epick??) pomoci vytvo?i nov? nadgrid ntv2? > > http://lists.maptools.org/pipermail/proj/2013-January/006539.html > > Docela by n?m to v?em pomohlo v souvislosti s propojen?m s R?IAN, proto?e > > p?iznejme si, sedmiprvkov? transformace nen? v pohrani?? to prav? > > o?echov?. > > > > viz. http://freegis.fsv.cvut.cz/gwiki/S-JTSK_/_Grid > > http://www.kma.zcu.cz/main.php?KMAfile=./STRUCTURE/05_ebooks/04_Zaverecne_ > > pr > > ace/zav_prace.php&DRC=./STRUCTURE/05_ebooks/04_Zaverecne_prace/&DRL=CZ&DR > > OF= 0&osCislo=52920 > > > > Psal jsem si na to t?ma s p. Je?kem, zkou?el jsem kontaktovat p. Chlupa, > > ale bez v?sledku. Jsem na to ochotn? d?t volnou v?po?etn? kapacitu na > > postgisu na Xeon E5 3.6 GHz s SSD. > > > > MK > > > > > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

14.5.2014 09:02:38 (#4)
gravatar

Martin Kokes

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Mn? to p?ijde taky nekompletn?, asi by to cht?lo cht?lo sehnat ten CD-ROM, o kter?m autor ve sv? pr?ci p??e, ?e je p??lohou. :-) Proto jsem cht?l zkusit tu cestu p?es GDAL. Ud?lal jsem bodove_pole.txt - https://drive.google.com/file/d/0B5J67rBdf34NbVhtWTJHN1hiWUE/edit?usp=sharing - sou?adnice bod? TB, ZhB a CZEPOS v S-JTSK a WGS84 Chybu transforma?n?ho kl??e lze vizualizovat tak, ?e se vezmou ty S-JTSK sou?adnice, natransformuj? se v PostGISu pomoc? +towgs84=570.8,85.7,462.8,4.998,1.587,5.261,3.56 do WGS84 jako jeden bod ?se?ky a ty WGS84 sou?adnice jako druh? konec ?se?ky. Nebo si lze vyhr?t s GRASSem: http://freegis.fsv.cvut.cz/gwiki/S-JTSK_/_Chyba_p%C5%99i_transformaci_z_WGS84_do_S-JTSK MK "Petr Vejsada" p??e v diskusn?m p??sp?vku news:1703919.yriTVijfGK at mrnous... Dobr?, tak jsem se m?rn? znemo?nil ;-). Po??tat pot?ebujeme ten vlastn? grid. Vstupem je datab?ze bod? a ta se bude interpolovat. Krom? Postgisu tedy pot?ebujeme je?t? R a PL/R, k tomu mo?n? n?co z CRANu. Zach?zet s R celkem zvl?d?m, i kdy? v jin? oblasti ne? jsou geo-?lohy. Zd? se mi, ?e k pochopen?, dostate?n?mu ke zprovozn?n? ?lohy, mi chyb? porozum?n? v?em parametr?m funkce dataz_tps_raster. M?me tam: CREATE OR REPLACE FUNCTION dataz_tps_raster ( tab character varying, col character varying, numx integer, numy integer, srid integer, zoom numeric ) RETURNS raster AS $$ ... parametry: tab - jm?no tabulky s body col - jm?no sloupce, jak?ho? numx - nev?m - pou??v? se jako parametr st_makeemptyraster numy - nev?m - dtto srid - ?eho SRID? nemohu nal?zt tyto funkce: - dataz_create_vector - dataz_return_value struktura tabulky tab: - the_geom - asi geometrie bodu, kter?ho? K?ov?kova nebo WGS84? - 'col' - ??? Je to n?komu jasn?j??? -- Petr Dne ?t 13. kv?tna 2014 22:49:17, Petr Vejsada napsal(a): zobrazit citaci
> Zdrav?m, > > tato problematika mi nen? ?pln? jasn?, tak se t?eba zept?m blb? - co je na > tom k po??t?n?? IMO jde o to, tu datab?zi, co m?te k dispozici, p?ev?st do > zdrojov? formy pro nad2bin, pustit na to nad2bin a pak u? jen upravit > definici +proj ... a od t? doby to Postgis bude um?t, ne? Netu??m form?t > t? > zdrojov? formy ani nev?m, jak vypad? ta datab?ze bod?. Je n?kde k > dispozici > k nahl?dnut? ?i sosnut?? > > -- > Petr > > Dne ?t 13. kv?tna 2014 21:56:26, Martin Kokes napsal(a): > > M?m celou datab?zi polohov?ho bodov?ho pole TB, ZhB a CZEPOS v > > ETRS89(ETRF2000) <> S-JTSK, necht?l by mi n?kdo, kdo se v?c orientuje v > > GDAL (J?chym ?epick??) pomoci vytvo?i nov? nadgrid ntv2? > > http://lists.maptools.org/pipermail/proj/2013-January/006539.html > > Docela by n?m to v?em pomohlo v souvislosti s propojen?m s R?IAN, > > proto?e > > p?iznejme si, sedmiprvkov? transformace nen? v pohrani?? to prav? > > o?echov?. > > > > viz. http://freegis.fsv.cvut.cz/gwiki/S-JTSK_/_Grid > > http://www.kma.zcu.cz/main.php?KMAfile=./STRUCTURE/05_ebooks/04_Zaverecne_ > > pr > > ace/zav_prace.php&DRC=./STRUCTURE/05_ebooks/04_Zaverecne_prace/&DRL=CZ&DR > > OF= 0&osCislo=52920 > > > > Psal jsem si na to t?ma s p. Je?kem, zkou?el jsem kontaktovat p. Chlupa, > > ale bez v?sledku. Jsem na to ochotn? d?t volnou v?po?etn? kapacitu na > > postgisu na Xeon E5 3.6 GHz s SSD. > > > > MK > > > > > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

14.5.2014 09:32:15 (#5)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> M?m celou datab?zi polohov?ho bodov?ho pole TB, ZhB a CZEPOS v > ETRS89(ETRF2000) <> S-JTSK, necht?l by mi n?kdo, kdo se v?c orientuje v GDAL > (J?chym ?epick??) pomoci vytvo?i nov? nadgrid ntv2?
*** ten grid je u? spo?ten?, jen je t?eba ho p?ev?st do spr?vn?ho form?tu pro GDAL. http://www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geodeticke-zaklady-na-uzemi-CR/GNSS/Nova-realizace-systemu-ETRS89-v-CR.aspx ha hanoj

14.5.2014 10:55:21 (#6)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at geosense.cz>
2
Mno, d?kuji p?kn? za d?v?ru. GDAL sice obsluhovat um?m (nebo jsem si to do te? myslel), ale pro tuhle oblast aplikace si tedy nejsem jist? ... Na GDAL je po nejv?t?? zv??e (i kdy? tak nevypad?) Martin Landa - a krom? toho v?, o ?em mluv?? :-) Honza Je?ek pokud v?m se v tom probl?mu fakt vyzn?, i kdy? je sp?? p?es Javu (co? je detail), ale po??t?m, ?e te? m? celkem plno rodinn?ch a pracovn?ch povinnost?. M??ete mi zkusit kdy? tak po lopat?, jako n?komu kdo sice dr?el Theo 20 v ruce a ch?pe z rychl?ku probl?m transformace mezi sou?. syst?my vysv?tlit, co pot?ebujete a pro? nesta?? standardn? 7prvk? transformace (alias +towgs84) a k ?emu je tenhle grid vlasn? dobre do OSM? Jestli by to bylo moc vysv?tlov?n?, tak se omlouv?m, ..., holt jsem studoval ?patnou ?kolu d?k J On Wed, May 14, 2014 at 09:32:15AM +0200, hanoj wrote: zobrazit citaci
> > M?m celou datab?zi polohov?ho bodov?ho pole TB, ZhB a CZEPOS v > > ETRS89(ETRF2000) <> S-JTSK, necht?l by mi n?kdo, kdo se v?c orientuje v GDAL > > (J?chym ?epick??) pomoci vytvo?i nov? nadgrid ntv2? > *** ten grid je u? spo?ten?, jen je t?eba ho p?ev?st do spr?vn?ho > form?tu pro GDAL. > http://www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geodeticke-zaklady-na-uzemi-CR/GNSS/Nova-realizace-systemu-ETRS89-v-CR.aspx > > ha > hanoj > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Jachym Cepicky URL: http://geosense.cz e-mail: jachym.cepicky at geosense cz PGP: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp @jachymc

14.5.2014 11:18:45 (#7)
gravatar

JV

<j.v.2 at seznam.cz>
57
Velice stru?n? - dotransformace pomoc? gridu se d?l? kv?li tomu, ?e S-JTSK nen? homogenn? a m? lok?ln? deformace (dan? u? historicky od jeho vzniku). Jednozna?n? matematick? vztah je mezi WSG84 a S-JTSK/05 a grid pr?v? vyjad?uje rozd?ly mezi "hladk?m" S-JTSK/05 a lok?ln? deformovan?m S-JTSK. Tak?e jeho pou?it?m se zv??? p?esnost transformace a lze pou??vat glob?ln? transforma?n? kl?? pro celou republiku s p?esnost?, vyhovuj?c? katastru. J. Vesel?
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Jachym Cepicky <jachym.cepicky at geosense.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 14. 5. 2014 10:56:12 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Nov? S-JTSK grid, kdo pom??e? "Mno, d?kuji p?kn? za d?v?ru. GDAL sice obsluhovat um?m (nebo jsem si to do te? myslel), ale pro tuhle oblast aplikace si tedy nejsem jist? ... Na GDAL je po nejv?t?? zv??e (i kdy? tak nevypad?) Martin Landa - a krom? toho v?, o ?em mluv?? :-) Honza Je?ek pokud v?m se v tom probl?mu fakt vyzn?, i kdy? je sp?? p?es Javu (co? je detail), ale po??t?m, ?e te? m? celkem plno rodinn?ch a pracovn?ch povinnost?. M??ete mi zkusit kdy? tak po lopat?, jako n?komu kdo sice dr?el Theo 20 v ruce a ch?pe z rychl?ku probl?m transformace mezi sou?. syst?my vysv?tlit, co pot?ebujete a pro? nesta?? standardn? 7prvk? transformace (alias +towgs84) a k ?emu je tenhle grid vlasn? dobre do OSM? Jestli by to bylo moc vysv?tlov?n?, tak se omlouv?m, ..., holt jsem studoval ?patnou ?kolu d?k J On Wed, May 14, 2014 at 09:32:15AM +0200, hanoj wrote: zobrazit citaci
> > M?m celou datab?zi polohov?ho bodov?ho pole TB, ZhB a CZEPOS v > > ETRS89(ETRF2000) <> S-JTSK, necht?l by mi n?kdo, kdo se v?c orientuje v
GDAL zobrazit citaci
> > (J?chym ?epick??) pomoci vytvo?i nov? nadgrid ntv2? > *** ten grid je u? spo?ten?, jen je t?eba ho p?ev?st do spr?vn?ho > form?tu pro GDAL. > http://www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geodeticke-zaklady-na-uzemi-CR/GNSS/Nova-
realizace-systemu-ETRS89-v-CR.aspx zobrazit citaci
> > ha > hanoj > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Jachym Cepicky URL: http://geosense.cz e-mail: jachym.cepicky at geosense cz PGP: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp @jachymc _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140514/8241679e/attachment.html>

14.5.2014 11:31:01 (#8)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2290 2514
Nebudu p?edst?rat, ?e tomu rozum?m. Jedin? co v?m je, ?e u n?s v Beskydech to zp?sobuje docela v?razn? posun RUAN vs. KM. P?l metru je u? docela dost. Viz tato mapka: http://freegis.fsv.cvut.cz/gwiki/S-JTSK_/_Chyba_p%C5%99i_ transformaci_z_WGS84_do_S-JTSK Mari?n
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: JV <j.v.2 at seznam.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 14. 5. 2014 11:19:34 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Nov? S-JTSK grid, kdo pom??e? " Velice stru?n? - dotransformace pomoc? gridu se d?l? kv?li tomu, ?e S-JTSK nen? homogenn? a m? lok?ln? deformace (dan? u? historicky od jeho vzniku). Jednozna?n? matematick? vztah je mezi WSG84 a S-JTSK/05 a grid pr?v? vyjad?uje rozd?ly mezi "hladk?m" S-JTSK/05 a lok?ln? deformovan?m S-JTSK. Tak?e jeho pou?it?m se zv??? p?esnost transformace a lze pou??vat glob?ln? transforma?n? kl?? pro celou republiku s p?esnost?, vyhovuj?c? katastru. J. Vesel? ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Jachym Cepicky <jachym.cepicky at geosense.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 14. 5. 2014 10:56:12 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Nov? S-JTSK grid, kdo pom??e? "Mno, d?kuji p?kn? za d?v?ru. GDAL sice obsluhovat um?m (nebo jsem si to do te? myslel), ale pro tuhle oblast aplikace si tedy nejsem jist? ... Na GDAL je po nejv?t?? zv??e (i kdy? tak nevypad?) Martin Landa - a krom? toho v?, o ?em mluv?? :-) Honza Je?ek pokud v?m se v tom probl?mu fakt vyzn?, i kdy? je sp?? p?es Javu (co? je detail), ale po??t?m, ?e te? m? celkem plno rodinn?ch a pracovn?ch povinnost?. M??ete mi zkusit kdy? tak po lopat?, jako n?komu kdo sice dr?el Theo 20 v ruce a ch?pe z rychl?ku probl?m transformace mezi sou?. syst?my vysv?tlit, co pot?ebujete a pro? nesta?? standardn? 7prvk? transformace (alias +towgs84) a k ?emu je tenhle grid vlasn? dobre do OSM? Jestli by to bylo moc vysv?tlov?n?, tak se omlouv?m, ..., holt jsem studoval ?patnou ?kolu d?k J On Wed, May 14, 2014 at 09:32:15AM +0200, hanoj wrote: zobrazit citaci
> > M?m celou datab?zi polohov?ho bodov?ho pole TB, ZhB a CZEPOS v > > ETRS89(ETRF2000) <> S-JTSK, necht?l by mi n?kdo, kdo se v?c orientuje v
GDAL zobrazit citaci
> > (J?chym ?epick??) pomoci vytvo?i nov? nadgrid ntv2? > *** ten grid je u? spo?ten?, jen je t?eba ho p?ev?st do spr?vn?ho > form?tu pro GDAL. > http://www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geodeticke-zaklady-na-uzemi-CR/GNSS/Nova-
realizace-systemu-ETRS89-v-CR.aspx zobrazit citaci
> > ha > hanoj > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Jachym Cepicky URL: http://geosense.cz e-mail: jachym.cepicky at geosense cz PGP: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp @jachymc _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" " ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140514/6785e8ad/attachment-0001.html>

14.5.2014 11:42:59 (#9)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
Jo, to ch?pu. A co chceme od GDAL? Na?rat n?jak? soubor z www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geodeticke-zaklady-na-uzemi-CR/GNSS/Nova-realizace-systemu-ETRS89-v-CR.aspx ? to nen? probl?m, jako co to chcete? GeoTIFF? Nebo do GRASSu? Nebo jako n?jak? vektor? A jak? soubor p??padn? J On Wed, May 14, 2014 at 11:31:01AM +0200, Mari?n Kyral wrote: zobrazit citaci
> Nebudu p?edst?rat, ?e tomu rozum?m. Jedin? co v?m je, ?e u n?s v Beskydech > to zp?sobuje docela v?razn? posun RUAN vs. KM. P?l metru je u? docela > dost. > > Viz tato mapka: > http://freegis.fsv.cvut.cz/gwiki/S-JTSK_/_Chyba_p%C5%99i_transformaci_z_WGS84_do_S-JTSK > > Mari?n > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: JV <j.v.2 at seznam.cz> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> > Datum: 14. 5. 2014 11:19:34 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Nov? S-JTSK grid, kdo pom??e? > > Velice stru?n? - dotransformace pomoc? gridu se d?l? kv?li tomu, ?e > S-JTSK nen? homogenn? a m? lok?ln? deformace (dan? u? historicky od jeho > vzniku). Jednozna?n? matematick? vztah je mezi WSG84 a S-JTSK/05 a grid > pr?v? vyjad?uje rozd?ly mezi "hladk?m" S-JTSK/05 a lok?ln? deformovan?m > S-JTSK. Tak?e jeho pou?it?m se zv??? p?esnost transformace a lze > pou??vat glob?ln? transforma?n? kl?? pro celou republiku s p?esnost?, > vyhovuj?c? katastru. > > J. Vesel? > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: Jachym Cepicky <jachym.cepicky at geosense.cz> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> > Datum: 14. 5. 2014 10:56:12 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Nov? S-JTSK grid, kdo pom??e? > > Mno, d?kuji p?kn? za d?v?ru. GDAL sice obsluhovat um?m (nebo jsem si > to do te? > myslel), ale pro tuhle oblast aplikace si tedy nejsem jist? ... > > Na GDAL je po nejv?t?? zv??e (i kdy? tak nevypad?) Martin Landa - a > krom? toho > v?, o ?em mluv?? :-) > > Honza Je?ek pokud v?m se v tom probl?mu fakt vyzn?, i kdy? je sp?? > p?es Javu > (co? je detail), ale po??t?m, ?e te? m? celkem plno rodinn?ch a > pracovn?ch > povinnost?. > > M??ete mi zkusit kdy? tak po lopat?, jako n?komu kdo sice dr?el Theo > 20 v ruce a > ch?pe z rychl?ku probl?m transformace mezi sou?. syst?my vysv?tlit, co > pot?ebujete a pro? nesta?? standardn? 7prvk? transformace (alias > +towgs84) a k > ?emu je tenhle grid vlasn? dobre do OSM? > > Jestli by to bylo moc vysv?tlov?n?, tak se omlouv?m, ..., holt jsem > studoval > ?patnou ?kolu > > d?k > > J > > On Wed, May 14, 2014 at 09:32:15AM +0200, hanoj wrote: > > > M?m celou datab?zi polohov?ho bodov?ho pole TB, ZhB a CZEPOS v > > > ETRS89(ETRF2000) <> S-JTSK, necht?l by mi n?kdo, kdo se v?c > orientuje v GDAL > > > (J?chym ?epick??) pomoci vytvo?i nov? nadgrid ntv2? > > *** ten grid je u? spo?ten?, jen je t?eba ho p?ev?st do spr?vn?ho > > form?tu pro GDAL. > > > http://www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geodeticke-zaklady-na-uzemi-CR/GNSS/Nova-realizace-systemu-ETRS89-v-CR.aspx > > > > ha > > hanoj > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > -- > Jachym Cepicky > URL: http://geosense.cz > e-mail: jachym.cepicky at geosense cz > PGP: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp > @jachymc > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
zobrazit citaci
> _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Jachym Cepicky URL: http://les-ejk.cz e-mail: jachym.cepicky at gmail com PGP: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp @jachymc

14.5.2014 12:06:40 (#10)
gravatar

Martin Landa

<landa.martin at gmail.com>
92
Zdravim, Dne 14. kv?tna 2014 10:55 Jachym Cepicky <jachym.cepicky at geosense.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Na GDAL je po nejv?t?? zv??e (i kdy? tak nevypad?) Martin Landa - a krom? toho > v?, o ?em mluv?? :-)
no, nejake zarezy tam mam (VFK, VFR), ale tohle se tyka spise knihovny Proj.4. Grid generoval v ramci DS Jan Jezek [1], jak psal Jachym. Bohuzel ty linky ted nefunguji, zkusil jsem oslovit JJ, zda je nekde jeste nenajde. zobrazit citaci
> Honza Je?ek pokud v?m se v tom probl?mu fakt vyzn?, i kdy? je sp?? p?es Javu > (co? je detail), ale po??t?m, ?e te? m? celkem plno rodinn?ch a pracovn?ch > povinnost?.
Az bude nejaky cas, tak se snad k tomu dostanu. ML [1] http://freegis.fsv.cvut.cz/gwiki/S-JTSK_/_Grid -- Martin Landa * http://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/Landa

15.5.2014 01:59:04 (#11)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
511
Zdrav?m, On Wed, May 14, 2014 at 12:06:40PM +0200, Martin Landa wrote: zobrazit citaci
> no, nejake zarezy tam mam (VFK, VFR), ale tohle se tyka spise knihovny > Proj.4. Grid generoval v ramci DS Jan Jezek [1], jak psal Jachym. > Bohuzel ty linky ted nefunguji, zkusil jsem oslovit JJ, zda je nekde > jeste nenajde.
ano, jde o vytvo?en? vstupn?ho (zdrojov?ho) souboru pro nad2bin. Pro za??tek by mohlo ?pln? sta?it pln? pochopen? syntaxe a s?mantiky toho vstupu. J? tomu nerozum?m. Je tu n?kdo, kdo tomu rozum?? -- Petr

17.5.2014 02:06:10 (#12)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
Martine, ty m?? n?jakou zku?enost s form?tem pro nat2bin? J? na?el jenom tohle http://lists.maptools.org/pipermail/proj/2014-April/006834.html A jak? je vlastn? form?t t?ch soubor? v www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geodeticke-zaklady-na-uzemi-CR/GNSS/Nova-realizace-systemu-ETRS89-v-CR.aspx Mo?n? by to bylo zaj?mav? t?ma pro VUGTK? J On Thu, May 15, 2014 at 01:59:04PM +0200, Petr Vejsada wrote: zobrazit citaci
> Zdrav?m, > > On Wed, May 14, 2014 at 12:06:40PM +0200, Martin Landa wrote: > > > no, nejake zarezy tam mam (VFK, VFR), ale tohle se tyka spise knihovny > > Proj.4. Grid generoval v ramci DS Jan Jezek [1], jak psal Jachym. > > Bohuzel ty linky ted nefunguji, zkusil jsem oslovit JJ, zda je nekde > > jeste nenajde. > > ano, jde o vytvo?en? vstupn?ho (zdrojov?ho) souboru pro nad2bin. Pro za??tek > by mohlo ?pln? sta?it pln? pochopen? syntaxe a s?mantiky toho vstupu. J? tomu > nerozum?m. Je tu n?kdo, kdo tomu rozum?? > > -- > Petr > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Jachym Cepicky URL: http://les-ejk.cz e-mail: jachym.cepicky at gmail com PGP: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp @jachymc

17.5.2014 02:55:13 (#13)
gravatar

Martin Landa

<landa.martin at gmail.com>
92
Ahoj, Dne 17. kv?tna 2014 14:06 Jachym Cepicky <jachym.cepicky at gmail.com> napsal(a): zobrazit citaci
> Martine, ty m?? n?jakou zku?enost s form?tem pro nat2bin? J? na?el jenom tohle
Honza Jezek mi psal, ze ma studenta, ktery pracuje na novem gridu, doufam, ze se dozvime vic na Geoinformatics [1]... Martin [1] http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/gwiki/Geoinformatics_FCE_CTU_2014

18.5.2014 01:11:19 (#14)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
Ahoj, na z?klad? teorie i v?po?t? konstatuji, ?e d??ve dostupn? grid Je?ek2008 (jeho? kopie je op?t na odkazu n??e dostupn?) je do doby nov?j??ho ofici?ln?ho ?e?en? mo?no pou??vat pro b??n? pot?eby OSM za ??elem zv??en? p?esnosti transformace S-JTSK <-> WGS84. v?ce viz tento odstavec: http://jdem.cz/ba4eu7 ha hanoj zobrazit citaci
> Honza Jezek mi psal, ze ma studenta, ktery pracuje na novem gridu, > doufam, ze se dozvime vic na Geoinformatics ...

18.5.2014 03:09:19 (#15)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
511
Ahoj, d?ky. To je ten stejn? grid, jako m?l schovan? Xificurk, bin?rku. Ten jsme p?eci zkou?eli a dopadlo to ?patn?. Jevilo se to jakoby ten grid korigoval obr?cen?, na opa?nou stranu, ale ani tak to nesed?lo. Bez n?j to vypad? p?esn?ji v??i KM. Viz archiv konference. Fajn je ten zdroj?k, z?r?m na ta ??sla a v?bec nic mi ne??kaj? :-) Snad ta hlavi?ka - po?et sloupc?, po?et ??dk?, 1 netu??m, pak je sou?adnice, kde grid za??n?, pak je step a zase sou?adnice a step. ??dek by vlastn? mohl b?t sou?adnice a pak v?dy dvojice ??sel ten vlastn? posun? Co to m??e b?t za jednotky? Dne Ne 18. kv?tna 2014 01:11:19, hanoj napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > na z?klad? teorie i v?po?t? konstatuji, ?e d??ve dostupn? grid > Je?ek2008 (jeho? kopie je op?t na odkazu n??e dostupn?) je do doby > nov?j??ho ofici?ln?ho ?e?en? mo?no pou??vat pro b??n? pot?eby OSM za > ??elem zv??en? p?esnosti transformace S-JTSK <-> WGS84. > > v?ce viz tento odstavec: > http://jdem.cz/ba4eu7 > > ha > hanoj > > > Honza Jezek mi psal, ze ma studenta, ktery pracuje na novem gridu, > > doufam, ze se dozvime vic na Geoinformatics ... > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

19.5.2014 04:26:00 (#16)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> d?ky. To je ten stejn? grid, jako m?l schovan? Xificurk, bin?rku. Ten jsme > p?eci zkou?eli a dopadlo to ?patn?. Jevilo se to jakoby ten grid korigoval > obr?cen?, na opa?nou stranu, ale ani tak to nesed?lo. Bez n?j to vypad? > p?esn?ji v??i KM. Viz archiv konference.
*** Co jste v?cn? zkou?eli a jak to odpadlo jsem v archivu nevy?etl, nebo nepochopil, PostGIS nen? moje parketa, ale: bash: wget http://gis.templ.net/grid_jezek2008/jezek_czech08.llb sudo cp jezek_czech08.llb /usr/share/proj postgres: INSERT INTO spatial_ref_sys(srid, auth_name, auth_srid, srtext, proj4text) VALUES (999, 'jezek', 999, 'NULL', '+proj=krovak +ellps=bessel +nadgrids=jezek_czech08.llb'); #Dotaz probehl ?spe?ne: bylo ovlivnen? 1 r?dek SELECT ST_AsText(ST_Transform(ST_GeomFromText('POINT(-718583.33 -949224.46)',999),4326)) As wgs_geom; #"POINT(14.5808761364013 50.9523314825017)" co? d?v? o?ek?v?n? v?sledek ha hanoj

19.5.2014 05:01:09 (#17)
gravatar

Martin Landa

<landa.martin at gmail.com>
92
Dne 19. kv?tna 2014 16:26 hanoj <ehanoj at gmail.com> napsal(a): zobrazit citaci
> wget http://gis.templ.net/grid_jezek2008/jezek_czech08.llb > sudo cp jezek_czech08.llb /usr/share/proj
toto je jediny funkcni link s gridem pokud vim, poznamenal jsem to na wiki [1]. Martin [1] http://freegis.fsv.cvut.cz/gwiki/S-JTSK_/_Grid#Transformace_S-JTSK_-_WGS84_.28ETRS.29_pomoc.C3.AD_gridu -- Martin Landa * http://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/Landa

19.5.2014 10:16:20 (#18)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
511
Ahoj, stejn? v?sledek (a? na posledn? platnou ??slici v d?lce - m? to d?v? na konci 5016 m?sto 5017) dostanu z t? konfigurace, kterou jsme testovali. Ud?lal jsem to znovu - http://ruian.poloha.net , vrstva je http://tile.poloha.net/budovy-grid/..... Je to ?pln? stejn? ?patn? jako p?i prvn?m pokusu. Jakoby byl ten posun oto?en?. Nerozum?m v?t? z odkazovan?ho webu: "Probl?m se znam?nky a p??padn?m p?ehozen?m os je v?c samotn?ho zobrazen? (+proj=krovak) a tedy st?le z?st?v?. Pro sou?adnice vzta?en? k os?m ve sm?ru 'sever v?chod' (z?porn? hodnoty) lze p?idat parametr +czech a pou??vat Proj.4 ve verzi v?t?? ne? 4.5.0." Proj m?m 4.8, co ?e to ud?l? ten parametr +czech ? P?idat +czech do definice a m?lo by se to posunout ??douc?m sm?rem? T?pu :-( -- Petr Dne Po 19. kv?tna 2014 16:26:00, hanoj napsal(a): zobrazit citaci
> wget http://gis.templ.net/grid_jezek2008/jezek_czech08.llb > sudo cp jezek_czech08.llb /usr/share/proj > > > postgres: > > INSERT INTO spatial_ref_sys(srid, auth_name, auth_srid, srtext, proj4text) > VALUES (999, 'jezek', 999, 'NULL', '+proj=krovak +ellps=bessel > +nadgrids=jezek_czech08.llb'); > #Dotaz probehl ?spe?ne: bylo ovlivnen? 1 r?dek > > SELECT ST_AsText(ST_Transform(ST_GeomFromText('POINT(-718583.33 > -949224.46)',999),4326)) As wgs_geom; > #"POINT(14.5808761364013 50.9523314825017)" > > co? d?v? o?ek?v?n? v?sledek
-- Petr

20.5.2014 10:23:32 (#19)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> stejn? v?sledek (a? na posledn? platnou ??slici v d?lce - m? to d?v? na konci > 5016 m?sto 5017) dostanu z t? konfigurace, kterou jsme testovali.
*** ano to je v po??dku, to jsme daleko za ??slic? p?esnosti transformace, max. 10 m?sto. zobrazit citaci
> Ud?lal jsem to znovu - http://ruian.poloha.net , vrstva je > http://tile.poloha.net/budovy-grid/..... > > Je to ?pln? stejn? ?patn? jako p?i prvn?m pokusu. Jakoby byl ten posun > oto?en?.
*** J? ti nerozum?m, mluv ??sly sou?adnic a p??kazovou ??dkou, SQL dotazy, ne obr?zky dvou map s r?znou transforma?n? chybou Vezmeme si bod Jablunkov Navsi [1], kde m? b?t chyba s globalnim klicem az 0,7m [2]: 000937190090 ETRS-89: B=49 34 25.6508 L=18 47 38.2211 H(el.)=561.77 S-JTSK: Y=436231.78 X=1133608.56 H(Bpv)=519.20 nyni transformujme globalnim klicem[3]: echo "-436231.78 -1133608.56" | cs2cs +init=esri:102067 +towgs84=570.8,85.7,462.8,4.998,1.587,5.261,3.56 +to +init=epsg:4326 18d47'38.2"E 49d34'25.631"N 41.921 nyni transformujme gridem[4]: echo "-436231.78 -1133608.56" | cs2cs +proj=krovak +ellps=bessel +nadgrids=jezek_czech08.llb +to +proj=longlat +datum=WGS84 18d47'38.222"E 49d34'25.65"N 0.000 To znamena o 2 setiny lepsi vysledek s gridem pro oboje souradnice, tj. cca 40 a 50 cm pro lat/lon posun na SV. A to zda se koresponduje s i s tvym vysledkem na mape tj. posun na SV. zobrazit citaci
> Nerozum?m v?t? z odkazovan?ho webu: > > "Probl?m se znam?nky a p??padn?m p?ehozen?m os je v?c samotn?ho zobrazen? > (+proj=krovak) a tedy st?le z?st?v?. Pro sou?adnice vzta?en? k os?m ve sm?ru > 'sever v?chod' (z?porn? hodnoty) lze p?idat parametr +czech a pou??vat Proj.4 > ve verzi v?t?? ne? 4.5.0."
*** celkem nen? t?eba rozumn?t, to se pou?ije jen kdy? lezou zcela nesmysn? v?sledky v ??dech 10^6 metru zobrazit citaci
> Proj m?m 4.8, co ?e to ud?l? ten parametr +czech ? P?idat +czech do definice a > m?lo by se to posunout ??douc?m sm?rem? T?pu :-(
*** ne, nic nep?id?vat, taky m?m proj 4.8 ha hanoj [1] http://dataz.cuzk.cz/gu.php?1=37&2=19&3=009&4=a&stamp=3eZrAviURcutu2rKsp9slPcCYmOfccCL [2] http://freegis.fsv.cvut.cz/gwiki/S-JTSK_/_Chyba_p%C5%99i_transformaci_z_WGS84_do_S-JTSK [3] http://freegis.fsv.cvut.cz/gwiki/S-JTSK#S-JTSK_.E2.86.92_WGS84 [4] http://freegis.fsv.cvut.cz/gwiki/S-JTSK_/_Grid#Pr.C3.A1ce_s_gridem

28.5.2014 07:16:41 (#20)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
511
Ahoj, je?t? se k tomu vrac?m. Nejprve p?eve?me tv? v?sledky na po??ta?ov?j?? formu. Jestli po??t?m spr?vn?, tak tv? v?sledky pro transformaci bez gridu jsou: 18.7939444444 49.5737863889 a pro transformaci s gridem 18.793978333333 49.5737916667 co? je rozd?l: select import.distance_meters(st_setsrid(st_makepoint(18.7939444444,49.5737863889),4326),st_setsrid(st_makepoint(18.793978333333,49.5737916667),4326)); distance_meters ----------------- 2.520413388 (1 ??dka) to je trochu moc, ne? 2.5 metru? A te? moje v?sledky: bez gridu: select st_astext(st_transform(st_setsrid(st_makepoint(-436231.78, -1133608.56),5514),4326)); st_astext ------------------------------------------ POINT(18.7939443539245 49.5737863847451) (1 ??dka) s gridem: select st_astext(st_transform(st_setsrid(st_makepoint(-436231.78, -1133608.56),999),4326)); st_astext ------------------------------------------ POINT(18.7939504934423 49.5737917877839) (1 ??dka) Rozd?l: select import.distance_meters(st_setsrid(st_makepoint(18.7939443539245,49.5737863847451),4326),st_setsrid(st_makepoint(18.7939504934423,49.5737917877839),4326)); distance_meters ----------------- 0.747197172 (1 ??dka) To u? odpov?d? deklarovan?m 0.7m Seknul jsem se p?i p?evodu t?ch tv?ch v?sledk?? P?epo??t?val jsem to 2x, stupn?+(minuty/60)+(vte?iny/3600) Dejme tomu, ?e je posun p?i transformaci s gridem spr?vn?m sm?rem a ?e je tedy v?sledek p?esn?j?? ne? bez gridu. Kdy? si d?me v JOSM p?es sebe pr?hlednou KM a k tomu moje vrstvy budov, pro? se tedy l?pe kryj? r??ov? budovy (t.j. bez gridu) ne? budovy modr? (t.j. s gridem) ???R??ov? se l?pe kryj? i s t?m, co je v OSM. Znamen? to, ?e m?me v?e v OSM ?patn?? A hlavn? - co s t?m d?l? Pozn?mka: funkce distance_meters vrac?: st_distance(st_transform(geom_a,4326)::geography,st_transform(geom_b,4326)::geography) Dne ?t 20. kv?tna 2014 10:23:32, hanoj napsal(a): zobrazit citaci
> echo "-436231.78 -1133608.56" | cs2cs +init=esri:102067 > +towgs84=570.8,85.7,462.8,4.998,1.587,5.261,3.56 +to +init=epsg:4326 > 18d47'38.2"E 49d34'25.631"N 41.921 > > nyni transformujme gridem[4]: > > echo "-436231.78 -1133608.56" | cs2cs +proj=krovak +ellps=bessel > +nadgrids=jezek_czech08.llb +to +proj=longlat +datum=WGS84 > 18d47'38.222"E 49d34'25.65"N 0.000

28.5.2014 08:09:55 (#21)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2290 2514
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Petr Vejsada <osm at propsychology.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 28. 5. 2014 7:43:08 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Nov? S-JTSK grid, kdo pom??e? " Dejme tomu, ?e je posun p?i transformaci s gridem spr?vn?m sm?rem a ?e je tedy v?sledek p?esn?j?? ne? bez gridu. Kdy? si d?me v JOSM p?es sebe pr?hlednou KM a k tomu moje vrstvy budov, pro? se tedy l?pe kryj? r??ov? budovy (t.j. bez gridu) ne? budovy modr? (t.j. s gridem) ???R??ov? se l?pe kryj? i s t?m, co je v OSM. Znamen? to, ?e m?me v?e v OSM ?patn?? A hlavn? - co s t?m d?l? " ?No pokud to je v JOSM ?patn?, tak? by to znamenalo, ?e to je ?patn? i ve WMS vrstv? katastr?ln?ch map. Vrstvu RUIAN v?dy zarovn?v?m dle KM. Mari?n ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140528/f586167a/attachment.html>

28.5.2014 03:49:52 (#22)
gravatar

Martin Kokes

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Ohledn? t? chyby http://freegis.fsv.cvut.cz/gwiki/S-JTSK_/_Grid, d?val jsem se na ten XLS a vzal bod s nejv?t?? odchylkou 930102291 http://dataz.cuzk.cz/hledej.php?a=1 > podle ??sla bodu > ??slo TL = 3010, ??slo bodu = 229 tak vyjede zru?en? bod, bohu?el p?i "hromadn?j??m" exportu do tex??ku podle mapov?ch list? je informace o zru?en?m bodu ztracena, proto v tom m?m txt na Google Drive tato informace nen?. MK "Martin Landa" p??e v diskusn?m p??sp?vku news:CA+Ei1Ofzp2Bm_1MbKtQrgtZrfKp=DfWo2yXEVk1FVSfx6=aWKQ at mail.gmail.com... Dne 19. kv?tna 2014 16:26 hanoj <ehanoj at gmail.com> napsal(a): zobrazit citaci
> wget http://gis.templ.net/grid_jezek2008/jezek_czech08.llb > sudo cp jezek_czech08.llb /usr/share/proj
toto je jediny funkcni link s gridem pokud vim, poznamenal jsem to na wiki [1]. Martin [1] http://freegis.fsv.cvut.cz/gwiki/S-JTSK_/_Grid#Transformace_S-JTSK_-_WGS84_.28ETRS.29_pomoc.C3.AD_gridu -- Martin Landa * http://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/Landa

28.5.2014 03:54:55 (#23)
gravatar

Martin Kokes

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Ozval se mi p. Ond?ej Chlup, co nov? grid po??t?, m?j posledn? mail se mu n?kde ztratil v korespondenci, konkr?tn? p??e: "V sou?asn? dob? je?t? nen? v?sledn? grid k dispozici. Zat?m jsem ve stavu, ?e se poda?ilo vypo??tat grid pro celou ?R, ale zat?m bohu?el vrac? nep?esn? v?sledky. Metoda popsan? v m? diplomov? pr?ci je funk?n?, ale probl?m nast?v? u vyu?it? knihovny R pro pr?ci s maticemi. Pro omezen? ?zem?, na kter?m byla metoda testov?na v r?mci DP b??? v?po?et bez probl?mu. Pokud se v?ak v?po?et provede pro body z cel? ?R, tak jsem narazil na limit knihovny R, jeliko? nen? mo?n? alokovat vektor v?t?? ne? 3, nebo 4 GB. Proto jsem musel p?istoupit k rozd?len? v?po?tu na n?kolik men??ch ??st?, kter? budou n?sledn? spojeny v jeden grid. Jsem v kontaktu s panem Je?kem, kter?ho informuji o aktu?ln?ch v?sledc?ch. Jakmile tedy bude nov? grid hotov?, tak budu pana Je?ka informovat a n?sledn? bude d?n k dispozici ve?ejnosti." MK "Martin Landa" p??e v diskusn?m p??sp?vku news:CA+Ei1OdYW5Cuyx2jjgzFTu4=03TxOB0JAwO2QMgGQ0G5q=jjEA at mail.gmail.com... Ahoj, Dne 17. kv?tna 2014 14:06 Jachym Cepicky <jachym.cepicky at gmail.com> napsal(a): zobrazit citaci
> Martine, ty m?? n?jakou zku?enost s form?tem pro nat2bin? J? na?el jenom > tohle
Honza Jezek mi psal, ze ma studenta, ktery pracuje na novem gridu, doufam, ze se dozvime vic na Geoinformatics [1]... Martin [1] http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/gwiki/Geoinformatics_FCE_CTU_2014

28.5.2014 03:58:45 (#24)
gravatar

Martin Landa

<landa.martin at gmail.com>
92
Dne 28. kv?tna 2014 15:54 Martin Kokes <shr3k at typo3-hosting.com> napsal(a): zobrazit citaci
> Ozval se mi p. Ond?ej Chlup, co nov? grid po??t?, m?j posledn? mail se mu > n?kde ztratil v korespondenci, konkr?tn? p??e: > > "V sou?asn? dob? je?t? nen? v?sledn? grid k dispozici. Zat?m jsem ve stavu, > ?e se poda?ilo vypo??tat grid pro celou ?R, ale zat?m bohu?el vrac? nep?esn? > v?sledky. Metoda popsan? v m? diplomov? pr?ci je funk?n?, ale probl?m > nast?v? u vyu?it? knihovny R pro pr?ci s maticemi. Pro omezen? ?zem?, na > kter?m byla metoda testov?na v r?mci DP b??? v?po?et bez probl?mu. Pokud se > v?ak v?po?et provede pro body z cel? ?R, tak jsem narazil na limit knihovny > R, jeliko? nen? mo?n? alokovat vektor v?t?? ne? 3, nebo 4 GB. Proto jsem > musel p?istoupit k rozd?len? v?po?tu na n?kolik men??ch ??st?, kter? budou > n?sledn? spojeny v jeden grid. Jsem v kontaktu s panem Je?kem, kter?ho > informuji o aktu?ln?ch v?sledc?ch. Jakmile tedy bude nov? grid hotov?, tak > budu pana Je?ka informovat a n?sledn? bude d?n k dispozici ve?ejnosti."
mozna nemistna otazka, ale proc proboha R-ko? Martin

28.5.2014 05:26:57 (#25)
gravatar

Martin Kokes

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Netu??m to je sp?? ot?zka na Ond?eje Chlupa - cht?l to asi prost? spo??tat v PGSQL v R :-). Proto jsem ostatn? cht?l "urychlit" v?sledek a prost? vz?t DATAZ body a j?t n?jakou jinou cestou (Jan Je?ek-way) nebo zp?sob nazna?en? v http://lists.maptools.org/pipermail/proj/2013-January/006539.html Ale s?m to nezvl?dnu, j? jsem sp?? IT allrounder, tohle je na mne u? vy??? GDAL d?v??. MK "Martin Landa" p??e v diskusn?m p??sp?vku news:CA+Ei1Of6gPBYytQFHR1Ux7BWAYiBvoAPS5H=WW22T4BRWO0xsA at mail.gmail.com... Dne 28. kv?tna 2014 15:54 Martin Kokes <shr3k at typo3-hosting.com> napsal(a): zobrazit citaci
> Ozval se mi p. Ond?ej Chlup, co nov? grid po??t?, m?j posledn? mail se mu > n?kde ztratil v korespondenci, konkr?tn? p??e: > > "V sou?asn? dob? je?t? nen? v?sledn? grid k dispozici. Zat?m jsem ve > stavu, > ?e se poda?ilo vypo??tat grid pro celou ?R, ale zat?m bohu?el vrac? > nep?esn? > v?sledky. Metoda popsan? v m? diplomov? pr?ci je funk?n?, ale probl?m > nast?v? u vyu?it? knihovny R pro pr?ci s maticemi. Pro omezen? ?zem?, na > kter?m byla metoda testov?na v r?mci DP b??? v?po?et bez probl?mu. Pokud > se > v?ak v?po?et provede pro body z cel? ?R, tak jsem narazil na limit > knihovny > R, jeliko? nen? mo?n? alokovat vektor v?t?? ne? 3, nebo 4 GB. Proto jsem > musel p?istoupit k rozd?len? v?po?tu na n?kolik men??ch ??st?, kter? budou > n?sledn? spojeny v jeden grid. Jsem v kontaktu s panem Je?kem, kter?ho > informuji o aktu?ln?ch v?sledc?ch. Jakmile tedy bude nov? grid hotov?, tak > budu pana Je?ka informovat a n?sledn? bude d?n k dispozici ve?ejnosti."
mozna nemistna otazka, ale proc proboha R-ko? Martin

28.5.2014 05:30:28 (#26)
gravatar

Martin Landa

<landa.martin at gmail.com>
92
Dne 28. kv?tna 2014 17:26 Martin Kokes <shr3k at typo3-hosting.com> napsal(a): zobrazit citaci
> Netu??m to je sp?? ot?zka na Ond?eje Chlupa - cht?l to asi prost? spo??tat v > PGSQL v R :-). Proto jsem ostatn? cht?l "urychlit" v?sledek a prost? vz?t > DATAZ body a j?t n?jakou jinou cestou (Jan Je?ek-way) nebo zp?sob nazna?en? > v http://lists.maptools.org/pipermail/proj/2013-January/006539.html > > Ale s?m to nezvl?dnu, j? jsem sp?? IT allrounder, tohle je na mne u? vy??? > GDAL d?v??.
tema na diskuzi na Geoinformatics [1] ? ;-) Martin [1] http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/gwiki/Geoinformatics_FCE_CTU_2014

28.5.2014 06:02:48 (#27)
gravatar

Martin Kokes

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Kdybych nebyl zrovna na dovolen?, ur?it? bych p?i?el poznat ?esk? OSMa?e a ??ZKy na vlastn? oko... Tak t?eba byste si o tom mohli n?jak popov?dat sami, c?lem by m?lo b?t dos?hnout p?esnosti ofici?ln? transforma?n? slu?by http://geoportal.cuzk.cz/Default.aspx?head_tab=sekce-01-gp&mode=TextMeta&text=wcts&menu=19 v prost?ed? PROJ4 a GDAL. T? IMHO ve vztahu k vyu?itelnosti dat v OSM dosahuje jen WFS ??ZKu - slu?ba INSPIRE (CP, p??padn? AU, AD). P?edpokl?d?m tedy, ?e tam Petr Sou?ek m? zabudovanou jejich ofici?ln? transformaci, kdy? nab?z? data i ve WGS84 http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-cp-wfs.asp?service=WFS&request=GetCapabilities ... MK "Martin Landa" p??e v diskusn?m p??sp?vku news:CA+Ei1Od97aUWc_8B4+NyO2x+TyOrnqB8jM8qB9Qtxc_+MgnxAQ at mail.gmail.com... Dne 28. kv?tna 2014 17:26 Martin Kokes <shr3k at typo3-hosting.com> napsal(a): zobrazit citaci
> Netu??m to je sp?? ot?zka na Ond?eje Chlupa - cht?l to asi prost? spo??tat > v > PGSQL v R :-). Proto jsem ostatn? cht?l "urychlit" v?sledek a prost? vz?t > DATAZ body a j?t n?jakou jinou cestou (Jan Je?ek-way) nebo zp?sob > nazna?en? > v http://lists.maptools.org/pipermail/proj/2013-January/006539.html > > Ale s?m to nezvl?dnu, j? jsem sp?? IT allrounder, tohle je na mne u? vy??? > GDAL d?v??.
tema na diskuzi na Geoinformatics [1] ? ;-) Martin [1] http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/gwiki/Geoinformatics_FCE_CTU_2014

28.5.2014 07:44:19 (#28)
gravatar

JV

<j.v.2 at seznam.cz>
57
Zdrav?m v?echny, ano, mapov? slu?by (jak na geoportal.cuzk.cz, tak na services.cuzk.cz - WMS i WFS nebo GML) obsahuj? ofici?ln? schv?len? algoritmy pro transformaci (http://www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geodeticke-zaklady-na-uzemi-CR/GNSS/ Programy-pouzitelne-pro-data-ziskana-pomoci-GN-%281%29.aspx). J. Vesel?
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Martin Kokes <shr3k at typo3-hosting.com> Komu: talk-cz at openstreetmap.org Datum: 28. 5. 2014 18:04:45 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Nov? S-JTSK grid, kdo pom??e? "Kdybych nebyl zrovna na dovolen?, ur?it? bych p?i?el poznat ?esk? OSMa?e a ??ZKy na vlastn? oko... Tak t?eba byste si o tom mohli n?jak popov?dat sami, c?lem by m?lo b?t dos?hnout p?esnosti ofici?ln? transforma?n? slu?by http://geoportal.cuzk.cz/Default.aspx?head_tab=sekce-01-gp&mode=TextMeta& text=wcts&menu=19 v prost?ed? PROJ4 a GDAL. T? IMHO ve vztahu k vyu?itelnosti dat v OSM dosahuje jen WFS ??ZKu - slu?ba INSPIRE (CP, p??padn? AU, AD). P?edpokl?d?m tedy, ?e tam Petr Sou?ek m? zabudovanou jejich ofici?ln? transformaci, kdy? nab?z? data i ve WGS84 http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-cp-wfs.asp?service=WFS&request= GetCapabilities ... MK "Martin Landa" p??e v diskusn?m p??sp?vku news:CA+Ei1Od97aUWc_8B4+NyO2x+TyOrnqB8jM8qB9Qtxc_+MgnxAQ at mail.gmail.com... Dne 28. kv?tna 2014 17:26 Martin Kokes <shr3k at typo3-hosting.com> napsal(a): zobrazit citaci
> Netu??m to je sp?? ot?zka na Ond?eje Chlupa - cht?l to asi prost? spo??tat
zobrazit citaci
> v > PGSQL v R :-). Proto jsem ostatn? cht?l "urychlit" v?sledek a prost? vz?t > DATAZ body a j?t n?jakou jinou cestou (Jan Je?ek-way) nebo zp?sob > nazna?en? > v http://lists.maptools.org/pipermail/proj/2013-January/006539.html > > Ale s?m to nezvl?dnu, j? jsem sp?? IT allrounder, tohle je na mne u? vy??? > GDAL d?v??.
tema na diskuzi na Geoinformatics [1] ? ;-) Martin [1] http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/gwiki/Geoinformatics_FCE_CTU_2014 _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140528/59d8c32f/attachment.html>

29.5.2014 01:18:04 (#29)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> Nejprve p?eve?me tv? v?sledky na po??ta?ov?j?? formu. Jestli po??t?m spr?vn?, > tak tv? v?sledky pro transformaci bez gridu jsou: > ... > 2.520413388 > to je trochu moc, ne? 2.5 metru?
*** mysl?m, ?e jsi opsal ?patn? jednu ??slici jedn? sou?adnice zobrazit citaci
> A te? moje v?sledky: > .... > 0.747197172 metru
*** souhlas http://pastebin.com/eZ7Km2Mx zobrazit citaci
> Dejme tomu, ?e je posun p?i transformaci s gridem spr?vn?m sm?rem a ?e je > tedy v?sledek p?esn?j?? ne? bez gridu. Kdy? si d?me v JOSM p?es sebe > pr?hlednou KM > a k tomu moje vrstvy budov, pro? se tedy l?pe kryj? r??ov? budovy (t.j. bez > gridu) ne? budovy modr? (t.j. s gridem) ???R??ov? se l?pe kryj? i s t?m, co je > v OSM. Znamen? to, ?e m?me v?e v OSM ?patn?? A hlavn? - co s t?m d?l?
*** Nejprve je treba vedet co je spravne a proc. Proto jsem vznesl ofici?ln? dotaz na CUZK ohledne transformaci. ha hanoj

29.5.2014 01:25:02 (#30)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> ano, mapov? slu?by (jak na geoportal.cuzk.cz, tak na services.cuzk.cz - WMS > i WFS nebo GML) obsahuj? ofici?ln? schv?len? algoritmy pro transformaci
*** tak zda se, ze jadro pudla pri prevodu gridem[1] je v tom, ze tento grid dela transf EPSG:5514 <-> EPSG:4258 (a pribuzne), kdezto my v OSM pouzivame EPSG:4326 (a pribuzne) a chybi nam popsat vztah EPSG:4258 a EPSG:4326 tj. ETRS89 a WGS84. Muze CUZK tento transf postup ETRS89 <-> WGS84 (predpokladam ze je to 7 prvkovy klic) pro aktualni verzi ETRF2000 publikovat? priklad viz: http://pastebin.com/rDgjErEt ha hanoj [1] http://freegis.fsv.cvut.cz/gwiki/S-JTSK_/_Grid

29.5.2014 08:45:28 (#31)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> ob?v?m se ?e ??ZK nem??e - ani jeden z t?chto syst?m? nem? pod svou spr?vou > a schvalov?n? algoritm? se t?k? pouze ETRS (mo?n? bude n?kdo jin? v?d?t > v?c). Ale p??tel Google mi hned jako prvn? odkaz dal > http://transformace.webst.fd.cvut.cz/Iframe/WGS_ETRS_iframe.htm ...
*** ze je 7/14 prvkova je asi pochopitelne, ale tech klicu jsem na googlu nasel pro ruzne epochy a realizace desitky, nap? [1]. Takze by mi velmi pomohlo ukazat prstem, kterou verzi pouziva CUZK. nebo alespon popsat to slovne nap?.: ETRS89-ETRF2000 R8 epocha 2000.0 a WGS84-G1150 epocha 2000.0: [1] http://www.defensie.nl/binaries/defence/documents/circulars/2013/08/23/transformation-parameters-between-itrs-wgs84-and-etrs89/trafoparsitrs_v2013en.xls ha hanoj

« zpět na výpis měsíce