« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Jak na aktualizaci RUIAN databáze

Vlákno 2.5. - 2.5.2014, počet zpráv: 1


2.5.2014 09:39:01 (#1)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
507
Ahoj, tak jsem ud?lal experiment v testovac?m schematu. St?hl jsem si ??m k 31.1.2014 a k tomu v?echny dostupn? aktualizace, t.j. od 1.4.2014. Pustil jsem aktualizaci a dostal jsem se op?t k tristn?mu po?tu geometri? hranic, stejn?mu, jako na produk?n? verzi. Pak jsem pustil aktualizace je?t? jednou, tentokr?t s parametrem --reset- transaction-ids - a f?ha - dostal jsem se na 418 budov s hranicemi, tedy ?pln? stejn? po?et, jako p?i tot?ln?m znovunahr?n?. Vypad? to tedy, ?e chyba tohoto druhu ve zm?nov?ch souborech nen?. Probl?m bude s t?mi id transakc?, ?i trasakc?, neb tento p?eklep je zofici?ln?n a nebude se opravovat, viz manu?l k RUIAN 1.3. Pro? ty transakce nesed?, to nev?m. M?m hypot?zu, ?e ID transakce se m?n? jen tehdy, kdy? dojde ke skute?n? zm?n?, jako je p?estavba domu, postaven?, zbour?n? atd. Zaveden? geometri? hranic, tedy digitalizace KM, vlastn? ??dnou skute?nou zm?nou nen? a tak, mo?n?, nem?n? ID transakce. Je to jen domn?nka. Dne?n? v?padek je tedy zbyte?n?, m?l jsem nejprve p?em??let a pak jednat, hmm. V tuto chv?li je nahr?no 4780 obc?, tedy to t? p?lnoci ... mo?n? bez Prahy ano. -- Petr, pv at propsychology.cz zobrazit citaci
>p<

« zpět na výpis měsíce