« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Aktualizace RUIAN

Vlákno 2.5. - 18.5.2014, počet zpráv: 12


2.5.2014 10:50:32 (#1)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Zdravim, na zaklade vcerejsiho zjisteni jsem se pustil do kompletne noveho nahrani dat z RUIAN. To znamena, ze vrstvy z tile.poloha.net budou fungovat az do nahrani omezene. Co je vyrenderovane, to se zobrazi, co vyrenderovane neni, tak pak zalezi na tom, zda konkretni obec uz je nahrana. Bohuzel to nahrani do DB trva dlouho. -- Petr

2.5.2014 02:36:07 (#2)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Dne 2.5.2014 10:50, Petr Vejsada napsal(a): zobrazit citaci
> Zdravim, > > na zaklade vcerejsiho zjisteni jsem se pustil do kompletne noveho nahrani dat > z RUIAN. To znamena, ze vrstvy z tile.poloha.net budou fungovat az do nahrani > omezene. Co je vyrenderovane, to se zobrazi, co vyrenderovane neni, tak pak > zalezi na tom, zda konkretni obec uz je nahrana. Bohuzel to nahrani do DB > trva dlouho. >
Ahoj, na jak dlouho to vid??? On toti? nefunguje ani PointInfo, tak a? v?m, co si m?m napl?novat. Mari?n

2.5.2014 02:59:00 (#3)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
On Fri, May 02, 2014 at 02:36:07PM +0200, Mari?n Kyral wrote: zobrazit citaci
> Dne 2.5.2014 10:50, Petr Vejsada napsal(a): > > Zdravim, > > > > na zaklade vcerejsiho zjisteni jsem se pustil do kompletne noveho nahrani dat > > z RUIAN. To znamena, ze vrstvy z tile.poloha.net budou fungovat az do nahrani > > omezene. Co je vyrenderovane, to se zobrazi, co vyrenderovane neni, tak pak > > zalezi na tom, zda konkretni obec uz je nahrana. Bohuzel to nahrani do DB > > trva dlouho. > > > > Ahoj, > na jak dlouho to vid??? On toti? nefunguje ani PointInfo, tak a? v?m, co > si m?m napl?novat.
Zrovna jsem ti psal do mailu - pointinfo by m?lo fungovat, ov?em jen na m?stech, kde u? jsou data nahran?. Nahr?v?m od r?na znovu, jsem v necel? p?lce. Mysl?m, ?e do p?lnoci by m?lo v?e b?t. V Praze je vadn? polygon, ?ek? m? ru?n? editace ??dku dlouh?ho 888 MB :-\. Nech?pu, jak m??e b?t v datech z ??ZK vadn? polygon. -- Petr

2.5.2014 03:15:03 (#4)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
Dne 2.5.2014 14:59, Petr Vejsada napsal(a): zobrazit citaci
> Zrovna jsem ti psal do mailu - pointinfo by m?lo fungovat, ov?em jen na m?stech, > kde u? jsou data nahran?. Nahr?v?m od r?na znovu, jsem v necel? p?lce. Mysl?m, > ?e do p?lnoci by m?lo v?e b?t. V Praze je vadn? polygon, ?ek? m? ru?n? editace > ??dku dlouh?ho 888 MB :-\. Nech?pu, jak m??e b?t v datech z ??ZK vadn? polygon.
Nev?m, co se zm?nilo, ale posledn? cca 3 m?s?ce se to st?v? nep??jemn? ?asto. D??v jsem na tenhle probl?m nenar??el. Petr Mor?vek aka Xificurk

2.5.2014 03:19:22 (#5)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Dne 2.5.2014 14:59, Petr Vejsada napsal(a): zobrazit citaci
> On Fri, May 02, 2014 at 02:36:07PM +0200, Mari?n Kyral wrote: >> Dne 2.5.2014 10:50, Petr Vejsada napsal(a): >>> Zdravim, >>> >>> na zaklade vcerejsiho zjisteni jsem se pustil do kompletne noveho nahrani dat >>> z RUIAN. To znamena, ze vrstvy z tile.poloha.net budou fungovat az do nahrani >>> omezene. Co je vyrenderovane, to se zobrazi, co vyrenderovane neni, tak pak >>> zalezi na tom, zda konkretni obec uz je nahrana. Bohuzel to nahrani do DB >>> trva dlouho. >>> >> Ahoj, >> na jak dlouho to vid??? On toti? nefunguje ani PointInfo, tak a? v?m, co >> si m?m napl?novat. > > Zrovna jsem ti psal do mailu - pointinfo by m?lo fungovat, ov?em jen na m?stech, > kde u? jsou data nahran?. Nahr?v?m od r?na znovu, jsem v necel? p?lce. Mysl?m, > ?e do p?lnoci by m?lo v?e b?t. V Praze je vadn? polygon, ?ek? m? ru?n? editace > ??dku dlouh?ho 888 MB :-\. Nech?pu, jak m??e b?t v datech z ??ZK vadn? polygon.
Pr?v?, ?e jsem te? cht?l editovat, kde data je?t? nejsou ;-) Ad XML) Co takhle si jej p?eform?tovat? T?eba pomoc? XMLStarlet ( http://xmlstar.sourceforge.net ) Mari?n zobrazit citaci
> -- > Petr > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

2.5.2014 03:24:05 (#6)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
Dne 2.5.2014 15:19, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Ad XML) > Co takhle si jej p?eform?tovat? T?eba pomoc? XMLStarlet ( > http://xmlstar.sourceforge.net ) > > Mari?n
Na to sta?? i libxml2: xmllint --format file.xml Ale ty soubory jsou po??d (celkov?) dost velk?, obzvl??t? v Praze :/ Petr

2.5.2014 05:17:39 (#7)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Dne 2.5.2014 15:24, "Petr Mor?vek [Xificurk]" napsal(a): zobrazit citaci
> Dne 2.5.2014 15:19, Mari?n Kyral napsal(a): >> Ad XML) >> Co takhle si jej p?eform?tovat? T?eba pomoc? XMLStarlet ( >> http://xmlstar.sourceforge.net ) >> >> Mari?n > Na to sta?? i libxml2: > xmllint --format file.xml > > Ale ty soubory jsou po??d (celkov?) dost velk?, obzvl??t? v Praze :/ > > Petr >
V?ak to byl jen p??klad. Xmlstarlet um? nav?c to xml prohled?vat, editovat, transformovat i validovat. A stejn? je rozd?l, jestli to je 800MB na jednom ??dku nebo 800MB rozd?len?ch na mili?n ??dk?. Mari?n

3.5.2014 01:51:00 (#8)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Dne P? 2. kv?tna 2014 15:24:05, Petr Mor?vek [Xificurk] napsal(a): zobrazit citaci
> Na to sta?? i libxml2: > xmllint --format file.xml > > Ale ty soubory jsou po??d (celkov?) dost velk?, obzvl??t? v Praze :/
Jo, to je dobr?, d?k. Tak s Prahou kone?n? dobojov?no, vadn? polygon u ZSJ 306045 Za Hornom?cholupskou a pr?zdn? polygon u ZSJ 132021 - Horn? M?cholupy-sever. Za?nu rozes?lat objednan? data na import adres. -- Petr

13.5.2014 08:58:37 (#9)
gravatar

Martin Kokes

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Ty chyby jsou tam mysl?m od b?ezna, u? jsem to hl?sil na podpora at cuzk.cz. MK "Petr Vejsada" p??e v diskusn?m p??sp?vku news:5233309.6ma79d05rp at mrnous... Dne P? 2. kv?tna 2014 15:24:05, Petr Mor?vek [Xificurk] napsal(a): zobrazit citaci
> Na to sta?? i libxml2: > xmllint --format file.xml > > Ale ty soubory jsou po??d (celkov?) dost velk?, obzvl??t? v Praze :/
Jo, to je dobr?, d?k. Tak s Prahou kone?n? dobojov?no, vadn? polygon u ZSJ 306045 Za Hornom?cholupskou a pr?zdn? polygon u ZSJ 132021 - Horn? M?cholupy-sever. Za?nu rozes?lat objednan? data na import adres. -- Petr

13.5.2014 09:11:40 (#10)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Zdrav?m, Dne ?t 13. kv?tna 2014 20:58:37, Martin Kokes napsal(a): zobrazit citaci
> Ty chyby jsou tam mysl?m od b?ezna, u? jsem to hl?sil na podpora at cuzk.cz.
jeliko? zpracov?v?m zm?nov? soubory tak?ka denn?, tak jsem si toho v?iml asi brzy. 28. b?ezna jsem pos?lal na podpora at cuzk.cz tento mail: ******************* Dobr? den, pro projekt Openstreetmap pou??v?me jako jeden ze zdroj? dat RUIAN. V posledn? dob? doch?z? k neobvyklostem ve zm?nov?ch souborech. Konkr?tn? se jedn? o nevalidn? polygony a chyb?j?c? identifikaci obce u katastr?ln?ho ?zem?. P??klady: Zm?nov? soubor 20140324_ST_ZKSH.xml.gz obsahuje, podle m?ho n?zoru, nevalidn? polygon u ZSJ 306045 - polygon je uzav?en? a na jeho konci je?t? p?eb?v? "oc?sek" v podob? jednoho bodu nav?c Zm?nov? soubor 20140327_ST_ZKSH.xml.gz obsahuje katastr?ln? ?zem? 920681 a katastr?ln? ?zem? 929930, ale u obou chyb? vazba na obec (chyb? k?d obce). Je to takto v po??dku? M??e b?t katastr?ln? ?zem?, kter? nen?le?? ??dn? obci? Pokud jde opravdu o chyby, p?imlouval bych se za to, aby zm?nov? soubor byl rozd?len? na ??dky alespo? elementy <vf:xxxxx></vf:xxxxx>. ??dek, dlouh? 67MB se opravdu ru?n? opravuje dost nepohodln?. D?kuji p?edem za vyj?d?en?. -- Zdrav? Petr Vejsada ******************* Odpov?? ??dn?, polygon neopraven, ta vazba na obec opravena byla i bez m?ho upozorn?n?. -- Petr

13.5.2014 09:24:49 (#11)
gravatar

Martin Kokes

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Nojo, pan? Landov? z podpory b?v? dost skoup? na vyj?d?en?, v?t?inou n?co n?kam forwardne a d?j se v?le bo??. Pak mo?n? forwardne zp?tky n?jakou odpov??. :-) V?t?inou pom??e osloven? n?koho dal??ho, kter? je v?ce vst??cn?, t?eba tu vid?m, ?e se zapojil Petr Sou?ek. M??ete zkusit i Pavel ?idlichovsk?, kter? vede spr?vu ZABAGEDu (a t?m p?dem asi i adresn? m?sta). E-maily snadno odvod?te jmeno.prijmeni. MK "Petr Vejsada" p??e v diskusn?m p??sp?vku news:2002810.zTFi1LYSpi at mrnous... Zdrav?m, Dne ?t 13. kv?tna 2014 20:58:37, Martin Kokes napsal(a): zobrazit citaci
> Ty chyby jsou tam mysl?m od b?ezna, u? jsem to hl?sil na podpora at cuzk.cz.
jeliko? zpracov?v?m zm?nov? soubory tak?ka denn?, tak jsem si toho v?iml asi brzy. 28. b?ezna jsem pos?lal na podpora at cuzk.cz tento mail: ******************* Dobr? den, pro projekt Openstreetmap pou??v?me jako jeden ze zdroj? dat RUIAN. V posledn? dob? doch?z? k neobvyklostem ve zm?nov?ch souborech. Konkr?tn? se jedn? o nevalidn? polygony a chyb?j?c? identifikaci obce u katastr?ln?ho ?zem?. P??klady: Zm?nov? soubor 20140324_ST_ZKSH.xml.gz obsahuje, podle m?ho n?zoru, nevalidn? polygon u ZSJ 306045 - polygon je uzav?en? a na jeho konci je?t? p?eb?v? "oc?sek" v podob? jednoho bodu nav?c Zm?nov? soubor 20140327_ST_ZKSH.xml.gz obsahuje katastr?ln? ?zem? 920681 a katastr?ln? ?zem? 929930, ale u obou chyb? vazba na obec (chyb? k?d obce). Je to takto v po??dku? M??e b?t katastr?ln? ?zem?, kter? nen?le?? ??dn? obci? Pokud jde opravdu o chyby, p?imlouval bych se za to, aby zm?nov? soubor byl rozd?len? na ??dky alespo? elementy <vf:xxxxx></vf:xxxxx>. ??dek, dlouh? 67MB se opravdu ru?n? opravuje dost nepohodln?. D?kuji p?edem za vyj?d?en?. -- Zdrav? Petr Vejsada ******************* Odpov?? ??dn?, polygon neopraven, ta vazba na obec opravena byla i bez m?ho upozorn?n?. -- Petr

18.5.2014 01:23:02 (#12)
gravatar

Petr Souček

<soucekp at atlas.cz>
69
Dobr? den, pokus?m se zareagovat na n??e uveden? dotaz. V?t?inou se ke mn? dotazy na VFR z podpory ??ZK dost?vaj? a sna??m se na n? (ve spolupr?ci s kolegy) odpov?dat. Tenhle jsem ov?em nezaznamenal. Adresn? m?sta jsou sou??st? R?IAN, tak?e je mo?n? kontaktovat kolegu Ing. Ji??ho Form?nka - ten ur?it? porad? tak?, p??padn? p?ed? kompetentn?mu kolegovi. A nyn? k diskutovan?m probl?m?m: 1) nevalidn? polygony - o tomto probl?mu v?me. Jedn? se o chybu v aplikaci, kterou ?e??me s na??m dodavatelem. Douf?m, ?e se n?m poda?? novou verzi nasadit co nejd??ve. 2) katastr?ln? ?zem? bez obce - to se st?t m??e. Jedn? se o do?asn? ?e?en?, kter? souvis? s procesem vzniku katastr?ln?ho ?zem? (v sou?asn? dob? prob?h? vytv??en? nov?ch k.?. v souvislosti s optimalizacemi vojensk?ch ?jezd? v ?R). Nejd??ve se vytvo?? pr?zdn? ob?lka k.?. v ISKN (1), n?sledn? se v IS?I p?i?ad? k.?. vazba na obec (2) a nakonec v ISKN prob?hlo napln?n? k.?. parcelami (3). Pokud body (1) a (2) neprob?hnou v r?mci jednoho dne, tak se v datech R?IAN objev? k.?. bez vazby na obec. My na ??ZK se o tento postup sna??me, ale v n?kter?ch p??padech se to nepovede. 3) XML na jednom ??dku - pokus?me se zajistit. My n?kter? XML u? takto poskytujeme - viz z?kladn? sada R?IAN, nap?. soubor http://vdp.cuzk.cz/vymenny_format/soucasna/20140430_OB_550671_UZSZ.xml.gz . Tyto soubory toti? vytv???me pomoc? XSLT transformace z kompletn? datov? sady vlastn?mi prost?edky. Kompletn? datovou sadu vytv??? aplikace - tud?? budeme muset ?e?it s na??m dodavatelem jako zm?nov? po?adavek, abychom sjednotili poskytov?n? na?ich dat. P?kn? den p?eje Petr Sou?ek
-----Original Message----- From: Martin Kokes [mailto:shr3k at typo3-hosting.com] Sent: Tuesday, May 13, 2014 9:25 PM To: talk-cz at openstreetmap.org Subject: Re: [Talk-cz] Aktualizace RUIAN Nojo, pan? Landov? z podpory b?v? dost skoup? na vyj?d?en?, v?t?inou n?co n?kam forwardne a d?j se v?le bo??. Pak mo?n? forwardne zp?tky n?jakou odpov??. :-) V?t?inou pom??e osloven? n?koho dal??ho, kter? je v?ce vst??cn?, t?eba tu vid?m, ?e se zapojil Petr Sou?ek. M??ete zkusit i Pavel ?idlichovsk?, kter? vede spr?vu ZABAGEDu (a t?m p?dem asi i adresn? m?sta). E-maily snadno odvod?te jmeno.prijmeni. MK "Petr Vejsada" p??e v diskusn?m p??sp?vku news:2002810.zTFi1LYSpi at mrnous... Zdrav?m, Dne ?t 13. kv?tna 2014 20:58:37, Martin Kokes napsal(a): zobrazit citaci
> Ty chyby jsou tam mysl?m od b?ezna, u? jsem to hl?sil na podpora at cuzk.cz.
jeliko? zpracov?v?m zm?nov? soubory tak?ka denn?, tak jsem si toho v?iml asi brzy. 28. b?ezna jsem pos?lal na podpora at cuzk.cz tento mail: ******************* Dobr? den, pro projekt Openstreetmap pou??v?me jako jeden ze zdroj? dat RUIAN. V posledn? dob? doch?z? k neobvyklostem ve zm?nov?ch souborech. Konkr?tn? se jedn? o nevalidn? polygony a chyb?j?c? identifikaci obce u katastr?ln?ho ?zem?. P??klady: Zm?nov? soubor 20140324_ST_ZKSH.xml.gz obsahuje, podle m?ho n?zoru, nevalidn? polygon u ZSJ 306045 - polygon je uzav?en? a na jeho konci je?t? p?eb?v? "oc?sek" v podob? jednoho bodu nav?c Zm?nov? soubor 20140327_ST_ZKSH.xml.gz obsahuje katastr?ln? ?zem? 920681 a katastr?ln? ?zem? 929930, ale u obou chyb? vazba na obec (chyb? k?d obce). Je to takto v po??dku? M??e b?t katastr?ln? ?zem?, kter? nen?le?? ??dn? obci? Pokud jde opravdu o chyby, p?imlouval bych se za to, aby zm?nov? soubor byl rozd?len? na ??dky alespo? elementy <vf:xxxxx></vf:xxxxx>. ??dek, dlouh? 67MB se opravdu ru?n? opravuje dost nepohodln?. D?kuji p?edem za vyj?d?en?. -- Zdrav? Petr Vejsada ******************* Odpov?? ??dn?, polygon neopraven, ta vazba na obec opravena byla i bez m?ho upozorn?n?. -- Petr

« zpět na výpis měsíce