« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Import adres smazáním a znovunahráním

Vlákno 19.4. - 20.4.2014, počet zpráv: 2


19.4.2014 10:37:32 (#1)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
507
Ahoj, z hlediska kvality adresn?ch dat v OSM existuj? velmi problematick? m?sta, jako je nap??klad Vy?kov ?i pravd?podobn? N?chod. Adresn? body jsou nesmysln? um?st?n?, obsahuj? nesmysln? ?daje, jsou t?eba o 3 domy posunut? atd. Uva?uji o alternativ? v p??pad? takto velmi problematick?ch m?st zvolit variantu kompletn?ho smaz?n? a znovunahr?n?. Jak by to m?lo vypadat: - ve skriptu zakomentovat tu ??st, kter? vyhled?v? k RUIAN bod?m entity v OSM. D?sledkem by bylo, ?e se nic s ni??m nesp?ruje a v?echna AM z RUIAN se tedy vytvo?? jako nov? adresn? bod v OSM - Skript n?sledn? vytvo?? polygon, ohrani?uj?c? adresn? body z RUIAN. Polygon nen? zcela p?esn?, mo?n? by ?lo zadat do funkce, kter? polygon vytv???, v?t?? p?esnost. Bude se po??tat velmi dlouho, ale to p?e?ijeme. - takto vznikne data.osm, kter? bude obsahovat v?echny adresy z RUIAN jako nov? body PLUS v?echny adresn? entity z OSM, kter? se nach?z? uvnit? zkonstruovan?ho polygonu - tento soubor nat?hneme do JOSM - v JOSM vybereme v?echno, co nen? nov? - z tohoto v?b?ru bude pot?eba vyhodit v?e, co nen? pouhou adresn? entitou, tedy to, co m? amenity, man_made, building apod. - v?e, co ve v?b?ru z?stane, tedy adresy, smazat - upload na OSM server. Mysl?te, ?e je tento postup p??li? riskantn?? Napad? v?s k tomu n?co? -- Petr, pv at propsychology.cz zobrazit citaci
>p<

20.4.2014 09:55:19 (#2)
gravatar

Libor Pechacek

<lpechacek at gmx.com>
68
Ahoj, On Sat 19-04-14 22:37:32, Petr Vejsada wrote: zobrazit citaci
> z hlediska kvality adresn?ch dat v OSM existuj? velmi problematick? m?sta, > jako je nap??klad Vy?kov ?i pravd?podobn? N?chod. Adresn? body jsou nesmysln? > um?st?n?, obsahuj? nesmysln? ?daje, jsou t?eba o 3 domy posunut? atd. > > Uva?uji o alternativ? v p??pad? takto velmi problematick?ch m?st zvolit > variantu kompletn?ho smaz?n? a znovunahr?n?.
Pro n?kter? oblasti jsem zast?ncem tohoto p??stupu. zobrazit citaci
> Jak by to m?lo vypadat: > > - ve skriptu zakomentovat tu ??st, kter? vyhled?v? k RUIAN bod?m entity v OSM. > D?sledkem by bylo, ?e se nic s ni??m nesp?ruje a v?echna AM z RUIAN se tedy > vytvo?? jako nov? adresn? bod v OSM > > - Skript n?sledn? vytvo?? polygon, ohrani?uj?c? adresn? body z RUIAN. Polygon > nen? zcela p?esn?, mo?n? by ?lo zadat do funkce, kter? polygon vytv???, v?t?? > p?esnost. Bude se po??tat velmi dlouho, ale to p?e?ijeme. > > - takto vznikne data.osm, kter? bude obsahovat v?echny adresy z RUIAN jako > nov? body PLUS v?echny adresn? entity z OSM, kter? se nach?z? uvnit? > zkonstruovan?ho polygonu > > - tento soubor nat?hneme do JOSM > > - v JOSM vybereme v?echno, co nen? nov? > - z tohoto v?b?ru bude pot?eba vyhodit v?e, co nen? pouhou adresn? entitou, > tedy to, co m? amenity, man_made, building apod. > > - v?e, co ve v?b?ru z?stane, tedy adresy, smazat > > - upload na OSM server. > > Mysl?te, ?e je tento postup p??li? riskantn?? Napad? v?s k tomu n?co?
Podle m? by to m?lo fungovat. Alternativn? se m??eme orientovat podle verze OSM entity reprezentuj?c? AM. Pokud je v=1, poch?z? z p?vodn?ho importu a m??eme ji hned vyhodit. Pokud je verze vy???, je t?eba se pod?vat, jak? zm?ny nastaly. P?edpokl?d?m, ?e konkr?tn? pravidla se budou li?it oblast od oblasti, podle jej? historie. Libor

« zpět na výpis měsíce