« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] CzechAddress zahájil činnost a ještě není zabanován

Vlákno 31.3. - 6.4.2014, počet zpráv: 15


31.3.2014 08:09:57 (#1)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
511
Ahoj, tak?e import adres spu?t?n. Posledn? ?pravy skriptu dopadly takto: - addr:suburb a addr:city se p?id?v? jen tehdy, pokud AM le?? mimo p??slu?n? polygon - na st?vaj?c? adresn? bod se sah? jen tehdy, pokud je v n?m n?co ?patn? nebo n?co chyb? - d?vodem pro sah?n? na AM *nen?* situace, kdy chyb? addr:place a AM m? ulici. Toto dramaticky redukuje po?et editovan?ch bod? ve m?stech. P?id?n? addr:place by *te?* nep?ineslo zlep?en? ve vyhled?v?n?. Pokud se v budoucnu Nominatim nau?? pou??vat addr:place i tam, kde je ulice, m??eme uva?ovat o dohr?n?. Pokud se na AM sah? z jin?ch d?vod?, addr:place se p?id? v?dy, ale samotn? p?id?n? addr:place v m?stech s ulic? nen? samo o sob? d?vodem pro sah?n? na bod. - ?pln? jsem upustil od p?id?v?n? addr:country=CZ v okol? hranic z d?vodu z?t??e datab?ze. Hrani?n? polygon je dost velk? a ?lenit? a testov?n?, zda bod je bl?zko hranic, zp?sobilo cca 10-20 n?sobn? zpomalen? b?hu. Pokud se v t? soustav? podm?nek za??n?te ztr?cet, nic se ned?je, u? se v tom tak? ztr?c?m. Z?t??ov? test byl proveden na okrese Karvin?, co? je cca 44 tis?c adresn?ch m?st. Vygenerov?n? .osm je v pohod?, p?r des?tek minut. Editace v JOSM cca 6 hodin pr?ce. Nejv?ce zabrat dostal OSM server, kter? nestihl uzav??t changeset v?as a JOSM vytimeoutoval. N?sledn? ov?em changeset uzav?el, tak?e je to nahran?. Jestli se n?kdo chcete p?idat k editaci, tak je mo?no. Vezm?te v ?vahu, ?e 6 hodin, kter? jsem str?vil na Karvin?, bylo opravdu intenzivn?ch a ?e jsem cvi?n?mi editacemi u? dost vytr?novan?, tak nep?ece?te s?ly ;-). Je pot?eba editovat rychle. ??m del?? prodleva mezi vytvo?en?m .osm a jeho nahr?n?m uplyne, t?m v?t?? riziko, ?e v OSM u? budou n?jak? editace, sp?chan? v mezi?ase a nejsem zrovna zb?hl? v ?e?en? t?chto konflikt?. -- Petr, pv at propsychology.cz zobrazit citaci
>p<

31.3.2014 08:17:18 (#2)
gravatar

Petr Holub

<hopet at ics.muni.cz>
290 3608
Ahoj, zobrazit citaci
> Z?t??ov? test byl proveden na okrese Karvin?, co? je cca 44 tis?c adresn?ch > m?st. Vygenerov?n? .osm je v pohod?, p?r des?tek minut. Editace v JOSM cca 6 > hodin pr?ce. Nejv?ce zabrat dostal OSM server, kter? nestihl uzav??t changeset > v?as a JOSM vytimeoutoval. N?sledn? ov?em changeset uzav?el, tak?e je to > nahran?.
jsi si jist, ze se to povedlo nahrat cele? A mas nastavene nahravani po castech? (Upload -> Advanced -> Upload in chunks - pouzivam nastaveni po 500) Petr

31.3.2014 08:27:23 (#3)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
511
Ahoj, ?plnou jistotu nem?m, p?esn? po?et objekt? si nepamatuji. Bylo to n?co p?es 41000 a v tom changesetu jich je n?co p?es 41000, tak?e snad ano. M?m ten oeditovan? .osm schovan?, jen nev?m, jak se to nahr?v?, zda ??dek po ??dku v po?ad?, v jak?m je to v souboru nebo jinak. Posledn? v souboru je relace 3484403 a ta se nahr?la spr?vn?, tak?e snad jo. Dne Po 31. b?ezna 2014 20:17:18, Petr Holub napsal(a): zobrazit citaci
> jsi si jist, ze se to povedlo nahrat cele? A mas nastavene nahravani > po castech? (Upload -> Advanced -> Upload in chunks - pouzivam nastaveni > po 500)
zn?m a nepou??v?m, s nahr?n?m cca 22 tis. objekt? jsem ??dn? probl?m nezaznamenal, tak?e te? asi to nepou??v?n? p?ehodnot?m :) -- Petr

31.3.2014 09:36:06 (#4)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
Zdrav?m, ch?pu to spr?v? tak, ?e v tuhle chv?li jede bot, kterej ?ere adresy z ruian a sype to do OSM? Hodilo by to se o tom n?co napsat, alespo? kr?tkou zpr?vi?ku (a? to bude hotov?). Je mo?n? n?jak vizualizovat progress? J On Mon, Mar 31, 2014 at 08:09:57PM +0200, Petr Vejsada wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > > tak?e import adres spu?t?n. > > Posledn? ?pravy skriptu dopadly takto: > > - addr:suburb a addr:city se p?id?v? jen tehdy, pokud AM le?? mimo p??slu?n? > polygon > - na st?vaj?c? adresn? bod se sah? jen tehdy, pokud je v n?m n?co ?patn? nebo > n?co chyb? > - d?vodem pro sah?n? na AM *nen?* situace, kdy chyb? addr:place a AM m? ulici. > Toto dramaticky redukuje po?et editovan?ch bod? ve m?stech. P?id?n? addr:place > by *te?* nep?ineslo zlep?en? ve vyhled?v?n?. Pokud se v budoucnu Nominatim > nau?? pou??vat addr:place i tam, kde je ulice, m??eme uva?ovat o dohr?n?. > Pokud se na AM sah? z jin?ch d?vod?, addr:place se p?id? v?dy, ale samotn? > p?id?n? addr:place v m?stech s ulic? nen? samo o sob? d?vodem pro sah?n? na > bod. > - ?pln? jsem upustil od p?id?v?n? addr:country=CZ v okol? hranic z d?vodu > z?t??e datab?ze. Hrani?n? polygon je dost velk? a ?lenit? a testov?n?, zda bod > je bl?zko hranic, zp?sobilo cca 10-20 n?sobn? zpomalen? b?hu. > > Pokud se v t? soustav? podm?nek za??n?te ztr?cet, nic se ned?je, u? se v tom > tak? ztr?c?m. > > Z?t??ov? test byl proveden na okrese Karvin?, co? je cca 44 tis?c adresn?ch > m?st. Vygenerov?n? .osm je v pohod?, p?r des?tek minut. Editace v JOSM cca 6 > hodin pr?ce. Nejv?ce zabrat dostal OSM server, kter? nestihl uzav??t changeset > v?as a JOSM vytimeoutoval. N?sledn? ov?em changeset uzav?el, tak?e je to > nahran?. > > Jestli se n?kdo chcete p?idat k editaci, tak je mo?no. Vezm?te v ?vahu, ?e 6 > hodin, kter? jsem str?vil na Karvin?, bylo opravdu intenzivn?ch a ?e jsem > cvi?n?mi editacemi u? dost vytr?novan?, tak nep?ece?te s?ly ;-). Je pot?eba > editovat rychle. ??m del?? prodleva mezi vytvo?en?m .osm a jeho nahr?n?m > uplyne, t?m v?t?? riziko, ?e v OSM u? budou n?jak? editace, sp?chan? v > mezi?ase a nejsem zrovna zb?hl? v ?e?en? t?chto konflikt?. > > -- > Petr, pv at propsychology.cz > >p< > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Jachym Cepicky URL: http://les-ejk.cz e-mail: jachym.cepicky at gmail com PGP: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp @jachymc

31.3.2014 09:44:51 (#5)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
511
Ahoj, Dne Po 31. b?ezna 2014 21:36:06, Jachym Cepicky napsal(a): zobrazit citaci
> Zdrav?m, > > ch?pu to spr?v? tak, ?e v tuhle chv?li jede bot, kterej ?ere adresy z ruian > a sype to do OSM? Hodilo by to se o tom n?co napsat, alespo? kr?tkou > zpr?vi?ku (a? to bude hotov?).
P?ibli?n? tak n?jak. P?itom se sna?? nejen sypat, ale hlavn? p?rovat k t?m u? existuj?c?m. Zpr?vi?ka: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import_adres_z_RUIAN nebo mysl?? n?jakou jinou zpr?vi?ku? Debata o tom zde i v imports@ b??? u? m?s?ce. ?? zobrazit citaci
> Je mo?n? n?jak vizualizovat progress?
Ano, o tom jsem uva?oval, mysl?m, ?e by si zaslou?ily alespo? okresy vizualizaci, n?jak? sloupcov? grafy, kolik % u? je hotovo. R?d nachyst?m tabulky v postgre a kdyby n?kdo cht?l ud?lat tu vizualizaci t?eba p?es JpGraph, tak se m??e u m? hl?sit. Nak?dovat tu vizualizaci u? nest?h?m ... -- Petr

31.3.2014 10:02:46 (#6)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
Pokud by z toho postgre je?t? existovala n?jak? slu?bi?ka, kter? by ty data poskytla, bylo by to pro m? jednodu??? ud?lat to v javascriptu na klientovi j? v?m, ?e ta debata b??? u? dlouho, ale jestli to spr?vn? ch?pu, te? to teprve dostalo ty spr?vn? gr?dy(?) Zpr?vi?ka mysl?m: root.cz, gisportal.cz, okfn.cz, bude konference givs 2014, kde bych o tom mohl n?co ??ct (ale u? mimo program, ten je uzav?en?) J On Mon, Mar 31, 2014 at 09:44:51PM +0200, Petr Vejsada wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > > Dne Po 31. b?ezna 2014 21:36:06, Jachym Cepicky napsal(a): > > > Zdrav?m, > > > > ch?pu to spr?v? tak, ?e v tuhle chv?li jede bot, kterej ?ere adresy z ruian > > a sype to do OSM? Hodilo by to se o tom n?co napsat, alespo? kr?tkou > > zpr?vi?ku (a? to bude hotov?). > > P?ibli?n? tak n?jak. P?itom se sna?? nejen sypat, ale hlavn? p?rovat k t?m u? > existuj?c?m. > > Zpr?vi?ka: > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import_adres_z_RUIAN > > nebo mysl?? n?jakou jinou zpr?vi?ku? Debata o tom zde i v imports@ b??? u? > m?s?ce. ?? > > > Je mo?n? n?jak vizualizovat progress? > > Ano, o tom jsem uva?oval, mysl?m, ?e by si zaslou?ily alespo? okresy > vizualizaci, n?jak? sloupcov? grafy, kolik % u? je hotovo. R?d nachyst?m > tabulky v postgre a kdyby n?kdo cht?l ud?lat tu vizualizaci t?eba p?es > JpGraph, tak se m??e u m? hl?sit. Nak?dovat tu vizualizaci u? nest?h?m ... > > -- > Petr > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Jachym Cepicky URL: http://les-ejk.cz e-mail: jachym.cepicky at gmail com PGP: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp @jachymc

31.3.2014 10:12:01 (#7)
gravatar

Mirek Dlask

<dlask.m at gmail.com>
86
Ahoj, souhlas?m. Opravdu je lepe data rozd?lit P?ed stiskem "Nahr?t zm?ny na server" nastavit si na z?lo?ce "Roz???en?" -> Nahr?t data po ??stech. 500 je vyhovuj?c?. Mirek Dne 31. b?ezna 2014 20:17 Petr Holub <hopet at ics.muni.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > > Z?t??ov? test byl proveden na okrese Karvin?, co? je cca 44 tis?c > adresn?ch > > m?st. Vygenerov?n? .osm je v pohod?, p?r des?tek minut. Editace v JOSM > cca 6 > > hodin pr?ce. Nejv?ce zabrat dostal OSM server, kter? nestihl uzav??t > changeset > > v?as a JOSM vytimeoutoval. N?sledn? ov?em changeset uzav?el, tak?e je to > > nahran?. > > jsi si jist, ze se to povedlo nahrat cele? A mas nastavene nahravani > po castech? (Upload -> Advanced -> Upload in chunks - pouzivam nastaveni > po 500) > > Petr > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140331/38607b9b/attachment.html>

31.3.2014 10:51:47 (#8)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
511
Ahoj, Dne Po 31. b?ezna 2014 22:02:46, Jachym Cepicky napsal(a): zobrazit citaci
> Pokud by z toho postgre je?t? existovala n?jak? slu?bi?ka, kter? by ty data > poskytla, bylo by to pro m? jednodu??? ud?lat to v javascriptu na klientovi
slu?bi?ka m??e b?t. Jak by sis ji p?edstavoval? JSON strukturu, csv, ... ? V nejjednodu??? form? jsem myslel: okres:po?et_bod?_v_RUIAN:po?et_importovan?ch_bod? K tomu mo?n? je?t? krajsk? m?sta, ta by se mohla rozd?lit na m?stsk? ?asti (143 m?stsk?ch ??st?). Pro statistiku by to mohlo b?t dosta?uj?c?. Ukl?d?m si RUIANID, datum importu a nick contributora, zat?m tedy jen sv?j nick ;). ?la by tedy i hitpar?da contributor?. K tomuto sta?? info v soukrom? zpr?v?. zobrazit citaci
> > j? v?m, ?e ta debata b??? u? dlouho, ale jestli to spr?vn? ch?pu, te? to > teprve dostalo ty spr?vn? gr?dy(?) > > Zpr?vi?ka mysl?m: root.cz, gisportal.cz, okfn.cz, bude konference givs 2014, > kde bych o tom mohl n?co ??ct (ale u? mimo program, ten je uzav?en?)
Aha, takto, ?e by st?lo dokonce za zpr?vi?ku? :) Sp?? jsem tich?, po zku?enosti napsat cokoli do imports@ -> n?kolik nov?ch ot?zek a p?ipom?nek. Nakonec jsem r?d, ?e to dopadlo jak to dopadlo. V?echno skute?n? pot?ebn? se nahr?v?, p?vodn? tagy country a city se nema?ou, pokud existuj?, jen to testov?n? hranic nevy?lo z d?vodu v?konnostn?ch n?rok?. Proti zpr?vi?ce/zpr?vi?k?m nic nem?m. Hlavn? z?sluhu maj? Xificurk, Dalibor, Mari?n a sebe nevyj?m?m. -- Petr

31.3.2014 10:53:45 (#9)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
511
Ahoj, Dne Po 31. b?ezna 2014 22:12:01, Mirek Dlask napsal(a): zobrazit citaci
> souhlas?m. Opravdu je lepe data rozd?lit > P?ed stiskem "Nahr?t zm?ny na server" nastavit si na z?lo?ce "Roz???en?" -> > Nahr?t data po ??stech. > 500 je vyhovuj?c?.
tak jo, d?ky. J? se trochu b?l to d?lit, proto?e jsem cht?l v?sledek bu? v?echno nebo nic, ale kdy? ke to s d?len?m OK, tak jo. -- Petr

31.3.2014 11:22:37 (#10)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
a? to bude/budeme moct uk?zat v?t?? ?zem?, byl bych r?d, kdyby se poda?ilo d?t n?jak? info dohromady. na CUZK jsou vzdycky radi, kdyz se muzou pochlubit tim, jak jejich sluzby pouziva verejnost ... Json by byl OK J On Mon, Mar 31, 2014 at 10:51:47PM +0200, Petr Vejsada wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > > Dne Po 31. b?ezna 2014 22:02:46, Jachym Cepicky napsal(a): > > > Pokud by z toho postgre je?t? existovala n?jak? slu?bi?ka, kter? by ty data > > poskytla, bylo by to pro m? jednodu??? ud?lat to v javascriptu na klientovi > > slu?bi?ka m??e b?t. Jak by sis ji p?edstavoval? JSON strukturu, csv, ... ? V > nejjednodu??? form? jsem myslel: > > okres:po?et_bod?_v_RUIAN:po?et_importovan?ch_bod? > > K tomu mo?n? je?t? krajsk? m?sta, ta by se mohla rozd?lit na m?stsk? ?asti > (143 m?stsk?ch ??st?). Pro statistiku by to mohlo b?t dosta?uj?c?. > > Ukl?d?m si RUIANID, datum importu a nick contributora, zat?m tedy jen sv?j > nick ;). ?la by tedy i hitpar?da contributor?. > > K tomuto sta?? info v soukrom? zpr?v?. > > > > > j? v?m, ?e ta debata b??? u? dlouho, ale jestli to spr?vn? ch?pu, te? to > > teprve dostalo ty spr?vn? gr?dy(?) > > > > Zpr?vi?ka mysl?m: root.cz, gisportal.cz, okfn.cz, bude konference givs 2014, > > kde bych o tom mohl n?co ??ct (ale u? mimo program, ten je uzav?en?) > > Aha, takto, ?e by st?lo dokonce za zpr?vi?ku? :) Sp?? jsem tich?, po > zku?enosti napsat cokoli do imports@ -> n?kolik nov?ch ot?zek a p?ipom?nek. > > Nakonec jsem r?d, ?e to dopadlo jak to dopadlo. V?echno skute?n? pot?ebn? se > nahr?v?, p?vodn? tagy country a city se nema?ou, pokud existuj?, jen to > testov?n? hranic nevy?lo z d?vodu v?konnostn?ch n?rok?. > > Proti zpr?vi?ce/zpr?vi?k?m nic nem?m. Hlavn? z?sluhu maj? Xificurk, Dalibor, > Mari?n a sebe nevyj?m?m. > -- > Petr > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Jachym Cepicky URL: http://les-ejk.cz e-mail: jachym.cepicky at gmail com PGP: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp @jachymc

1.4.2014 06:23:36 (#11)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2308 2537
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Petr Vejsada <osm at propsychology.cz> Komu: talk-cz at openstreetmap.org Datum: 31. 3. 2014 20:10:41 P?edm?t: [Talk-cz] CzechAddress zah?jil ?innost a je?t? nen? zabanov?n " Jestli se n?kdo chcete p?idat k editaci, tak je mo?no. Vezm?te v ?vahu, ?e 6 hodin, kter? jsem str?vil na Karvin?, bylo opravdu intenzivn?ch a ?e jsem cvi?n?mi editacemi u? dost vytr?novan?, tak nep?ece?te s?ly ;-). Je pot?eba editovat rychle. ??m del?? prodleva mezi vytvo?en?m .osm a jeho nahr?n?m uplyne, t?m v?t?? riziko, ?e v OSM u? budou n?jak? editace, sp?chan? v mezi?ase a nejsem zrovna zb?hl? v ?e?en? t?chto konflikt?. " ?est hodin? Uff :-D Myslel jsem, ?e to budou je?t? men?? kousky, no ale okresy by taky ?ly. Kolik jich vlastn? m?me? Byla by n?jak? statistika, kolik v Karvin? bylo chyb a jak?ch? Taky by se pro n?s neznal? z?kulis? hodila n?jak? kucha?ka typu: chyba X ?* Mo?n? p???iny ?* Zp?soby jak to ?e?it N?co jako jsou v t?ch n?vodech od nejr?zn?j??ch spot?ebi??: Probl?m: Spot?ebi? po zapnut? nic ned?l?.? ?e?en?: Zapojte spot?ebi? do elektrick? s?t? T?ch konflikt? bych se a? tak moc neb?l, sta?? v?d?t, ?e pravdu m?? ty :-D Mn? by t?eba zaj?mal FM, ale trochu se jej boj?m, je to p?ece jen dost velk? (i kdy? asi ne z pohledu po?tu adresn?ch m?st). Nav?c s t?m ?asem je to te? trochu probl?m. Dneska ur?it? ne, z?tra bych p?r hodin mo?n? i na?el, ?tvrtek zase ne a v?kendy jsou cel? duben tot?ln? zabit? :-( Mari?n ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140401/4d8e5fef/attachment.html>

1.4.2014 08:55:51 (#12)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
511
Ahoj, Dne ?t 1. dubna 2014 06:23:36, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> ?est hodin? Uff :-D
zobrazit citaci
> Myslel jsem, ?e to budou je?t? men?? kousky, no ale okresy by taky ?ly. > Kolik jich vlastn? m?me? Byla by n?jak? statistika, kolik v Karvin? bylo > chyb a jak?ch?
kousky mohou b?t jak?koli , co se d? napsat jako sql dotaz. T?eba jen sud? ??sla jedn? jedin? ulice. Probl?my b?vaj? v?t?inou jen na n?jak?m kousku, tady to byl Hav??ov Bludovice, kde bylo jen housenumber a je?t? mysl?m Bludovice byly napsan? jako ulice, tak?e p??li? velk? odli?nost a nic se nesp?rovalo. zobrazit citaci
> Taky by se pro n?s neznal? z?kulis? hodila n?jak? kucha?ka typu:
UF, OK, kucha?ku nap??u, vezmu zase n?jakou po??dnou porci a p?i editov?n? nap??u kucha?ku, Neslibuji kdy, ale "brzy" ;). zobrazit citaci
> T?ch konflikt? bych se a? tak moc neb?l, sta?? v?d?t, ?e pravdu m?? ty :-D
;-))) -- Petr

2.4.2014 05:56:42 (#13)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
414 1552
Cau, tak ja bych se teda pridal. ;-) Jen nemuzu najit zadny misto, ktery by bylo bez adres. Muzes mi prosim udelat soubor s okolim vesnice Kvilda? Muze to byt i vetsi okoli, pac tam toho moce neni, ale zase ne 50 000 adres na ses hodin. Spis neco na hodku. ;-) A ten navod by se fakt hodilo dat na wiki. Zdravi, Dalibor zobrazit citaci
> -----Original Message----- > From: Petr Vejsada [mailto:osm at propsychology.cz] > Sent: Monday, March 31, 2014 8:10 PM > To: talk-cz at openstreetmap.org > Subject: [Talk-cz] CzechAddress zah?jil ?innost a je?t? nen? zabanov?n > > Ahoj, > > tak?e import adres spu?t?n. > > Posledn? ?pravy skriptu dopadly takto: > > - addr:suburb a addr:city se p?id?v? jen tehdy, pokud AM le?? mimo
p??slu?n? zobrazit citaci
> polygon > - na st?vaj?c? adresn? bod se sah? jen tehdy, pokud je v n?m n?co ?patn? > nebo n?co chyb? > - d?vodem pro sah?n? na AM *nen?* situace, kdy chyb? addr:place a AM m? > ulici. > Toto dramaticky redukuje po?et editovan?ch bod? ve m?stech. P?id?n? > addr:place by *te?* nep?ineslo zlep?en? ve vyhled?v?n?. Pokud se v > budoucnu Nominatim nau?? pou??vat addr:place i tam, kde je ulice, m??eme > uva?ovat o dohr?n?. > Pokud se na AM sah? z jin?ch d?vod?, addr:place se p?id? v?dy, ale samotn? > p?id?n? addr:place v m?stech s ulic? nen? samo o sob? d?vodem pro sah?n?
na zobrazit citaci
> bod. > - ?pln? jsem upustil od p?id?v?n? addr:country=CZ v okol? hranic z d?vodu > z?t??e datab?ze. Hrani?n? polygon je dost velk? a ?lenit? a testov?n?, zda
bod zobrazit citaci
> je bl?zko hranic, zp?sobilo cca 10-20 n?sobn? zpomalen? b?hu. > > Pokud se v t? soustav? podm?nek za??n?te ztr?cet, nic se ned?je, u? se v
tom zobrazit citaci
> tak? ztr?c?m. > > Z?t??ov? test byl proveden na okrese Karvin?, co? je cca 44 tis?c
adresn?ch zobrazit citaci
> m?st. Vygenerov?n? .osm je v pohod?, p?r des?tek minut. Editace v JOSM cca > 6 hodin pr?ce. Nejv?ce zabrat dostal OSM server, kter? nestihl uzav??t > changeset v?as a JOSM vytimeoutoval. N?sledn? ov?em changeset uzav?el, > tak?e je to nahran?. > > Jestli se n?kdo chcete p?idat k editaci, tak je mo?no. Vezm?te v ?vahu, ?e
6 zobrazit citaci
> hodin, kter? jsem str?vil na Karvin?, bylo opravdu intenzivn?ch a ?e jsem > cvi?n?mi editacemi u? dost vytr?novan?, tak nep?ece?te s?ly ;-). Je
pot?eba zobrazit citaci
> editovat rychle. ??m del?? prodleva mezi vytvo?en?m .osm a jeho nahr?n?m > uplyne, t?m v?t?? riziko, ?e v OSM u? budou n?jak? editace, sp?chan? v > mezi?ase a nejsem zrovna zb?hl? v ?e?en? t?chto konflikt?. > > -- > Petr, pv at propsychology.cz > >p< > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

2.4.2014 12:10:46 (#14)
gravatar

osm at propsychology.cz

<osm at propsychology.cz>
511
Ahoj, On Wed, Apr 02, 2014 at 05:56:42AM +0200, Dalibor Jel?nek wrote: zobrazit citaci
> Cau, > tak ja bych se teda pridal. ;-) > Jen nemuzu najit zadny misto, ktery by bylo bez adres.
Zajimave. V okrese Vyskov skoro zadne adresy nebyly, ted uz jsou :-) Tip: okres Kromeriz zobrazit citaci
> Muzes mi prosim udelat soubor s okolim vesnice Kvilda? > Muze to byt i vetsi okoli, pac tam toho moce neni, > ale zase ne 50 000 adres na ses hodin. Spis neco na hodku. ;-)
Poslu ti Kvildu, coz je 164 adres na trenovani. Okoli Kvildy - zkouset kruh kolem Kvildy a strefovat se tak dlouho, az se strefim do spravneho poctu adres, to se mi tedy nechce. zobrazit citaci
> A ten navod by se fakt hodilo dat na wiki.
Navod slibuju, tedy spis FAQ typu: druh varovani -> nejcastejsi priciny -> reseni ale drive nez o vikendu se k tomu nedostanu :( -- Petr

6.4.2014 10:44:07 (#15)
gravatar

Libor Pechacek

<lpechacek at gmx.com>
68
Ahoj Pet?e, On Mon 31-03-14 20:09:57, Petr Vejsada wrote: zobrazit citaci
> Jestli se n?kdo chcete p?idat k editaci, tak je mo?no. Vezm?te v ?vahu, ?e 6 > hodin, kter? jsem str?vil na Karvin?, bylo opravdu intenzivn?ch a ?e jsem > cvi?n?mi editacemi u? dost vytr?novan?, tak nep?ece?te s?ly ;-).
Kouk?m, ?e okres ?esk? L?pa je je?t? voln?. R?d se jej ujmu. Zb??n? jsem prob?hl wiki str?nku Import adres z RUIAN, ale nena?el informaci, jak za??t. M??e? m? nav?st na spr?vn? m?sto? Libor

« zpět na výpis měsíce