« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] RUIAN - VDK - údaje o vlastnictví

Vlákno 17.3. - 19.3.2014, počet zpráv: 6


17.3.2014 09:13:36 (#1)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2270 2475
Ahoj, funguj? v?m v RUIAN p?istup na ?daje o vlastn?kovi? Mn? se zobraz? jen chyba. Nap??klad z parcely http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/3420522802 vede odkaz http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/vlastnici?typ=pa&id=3420522802 a ten mi zobraz?: VDP chyba Litujeme, ale v aplikaci do?lo k chyb?. Doporu?ujeme pokra?ovat p?echodem na ?vodn? str?nku. Je to chyba u mne, nebo ve VDK? D?ky Mari?n ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140317/e885a00c/attachment.html>

17.3.2014 09:20:52 (#2)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Dne Po 17. b?ezna 2014 21:13:36, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> funguj? v?m v RUIAN p?istup na ?daje o vlastn?kovi? Mn? se zobraz? jen > chyba.
v?era mi nefungovalo, stejn? hl??ka. Dnes taky ne, to sam?. -- Petr

18.3.2014 02:59:22 (#3)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2270 2475
Tak st?le nefunguje. Napsal jsem na podporu, tak uvid?me. Mari?n ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Petr Vejsada <osm at propsychology.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 17. 3. 2014 21:21:33 P?edm?t: Re: [Talk-cz] RUIAN - VDK - ?daje o vlastnictv? "Dne Po 17. b?ezna 2014 21:13:36, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> funguj? v?m v RUIAN p?istup na ?daje o vlastn?kovi? Mn? se zobraz? jen
zobrazit citaci
> chyba.
v?era mi nefungovalo, stejn? hl??ka. Dnes taky ne, to sam?. -- Petr _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140318/2e85c202/attachment.html>

18.3.2014 07:24:41 (#4)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2270 2475
Tak?e na odstran?n? probl?m? se pracuje. Bohu?el bez n?jak?ho up?esn?n?, kdy by to tak mohlo b?t. Dobr? den, o t?to chyb? v?me, na odstran?n? se pracuje. Pou?ijte Nahl??en? do KN. http://nahlizenidokn.cuzk.cz/(http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) Mari?n
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 18. 3. 2014 14:59:58 P?edm?t: Re: [Talk-cz] RUIAN - VDK - ?daje o vlastnictv? " Tak st?le nefunguje. Napsal jsem na podporu, tak uvid?me. Mari?n ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Petr Vejsada <osm at propsychology.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 17. 3. 2014 21:21:33 P?edm?t: Re: [Talk-cz] RUIAN - VDK - ?daje o vlastnictv? "Dne Po 17. b?ezna 2014 21:13:36, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> funguj? v?m v RUIAN p?istup na ?daje o vlastn?kovi? Mn? se zobraz? jen > chyba.
v?era mi nefungovalo, stejn? hl??ka. Dnes taky ne, to sam?. -- Petr _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140318/05eb20b8/attachment.html>

19.3.2014 01:34:16 (#5)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Dost mo?n? je rozbit? i aktualizace RUIAN, posledn? aktualizace je z 14. b?ezna a taky chyb? 1. b?ezen. Dne ?t 18. b?ezna 2014 19:24:41, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Tak?e na odstran?n? probl?m? se pracuje. Bohu?el bez n?jak?ho up?esn?n?, kdy > by to tak mohlo b?t.
-- -p-

19.3.2014 08:11:17 (#6)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2270 2475
A jsi si jist?, ?e 1.3. m?la b?t n?jak? aktualizace, kdy? je to sobota? Mari?n ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Petr Vejsada <osm at propsychology.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 19. 3. 2014 1:34:45 P?edm?t: Re: [Talk-cz] RUIAN - VDK - ?daje o vlastnictv? "Dost mo?n? je rozbit? i aktualizace RUIAN, posledn? aktualizace je z 14. b?ezna a taky chyb? 1. b?ezen. Dne ?t 18. b?ezna 2014 19:24:41, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Tak?e na odstran?n? probl?m? se pracuje. Bohu?el bez n?jak?ho up?esn?n?,
kdy zobrazit citaci
> by to tak mohlo b?t.
-- -p- _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140319/ab804d13/attachment.html>

« zpět na výpis měsíce