Hra pro SotM CZ+SK 2019

Pravidla

Jednoduchá šifrovací hra vás provede po několika stanovištích a ukáže vám různé aspekty projektu OpenStreetMap. Na každém najdete informace o OpenStreetMap, několik kvizových otázek a úkol, který vás dovede na další stanoviště. Celá hra by měla zabrat 40-60min. Je určena pro týmy o 2-4 členech. Cílem hry je projít stanoviště v co nejkratším čase a zároveň správně odpovědět na co nejvíce kvizových otázek.


  • Hra probíhá v sobotu 2.11.2019 od 11:00 do 15:00 (poslední start 14:00)

  • Startovat lze kdykoliv v průběhu hry, když máte volné okno v přednáškách

  • Materiály se vztahem ke hře jsou označeny textem Šifrovací hra a logem OpenAlt.

  • Poloha dalšího stanoviště je označena červeným křížkem.

  • Vhodné pomůcky: tužka, vlastní hlava

  • Start je u organizátora v šatně u registrace OpenAltu v průchodu objektu A. Zde si vyzvednete kartu týmu, do které vyplňujete odpovědi na kvizové otázky a hesla stanovišť.

  • Pokud si odnáší tým zadání s sebou, bere si jen jednu kopii zadání na tým.

  • Jakákoliv mezi-týmová spolupráce je zakázána.

  • Je zakázáno používat chytré telefony a obdobná zařízení.

  • Na každém stanovišti najdete kontrolní heslo, to zapište na správné místo na kartě týmu.

Pokud jste o OpenStreetMap nikdy neslyšeli, tak si projekt můžete představit jako mapu ve stylu Wikipedie. Dobrovolníci mapují nejrůznější objekty (např. silnice, budovy, lesy, turistické trasy) a ty vkládají do otevřené databáze. Z ní je pak možné vykreslovat specializované mapy a data dále využívat (např. pro vyhledávání cest a další analýzy).


Po skončení hry jsou k dispozici karty jednotlivých stanovišť:


Stanoviště 1: márnice

Stanoviště 2: trávník

Stanoviště 3: kostel

Stanoviště 4: sportovní hřiště

Stanoviště 5: dětské hřiště


Informace o jednotlivých úkolech, o tom, jak byly vytvořeny a další zajímavosti pro hráče i těch, co se hry nezúčastnili můžete najít v repozitáři hry.