« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] import vrcholů z turistické mapy Seznam.cz

Vlákno 5.12. - 11.12.2013, počet zpráv: 8


5.12.2013 04:42:18 (#1)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
Zdrav?m v?echny trochu jsem se navz?jem o?uk?val se Seznam.cz o mo?nosti n?jak?m zp?sobem vyu??t jejich turistick? zna?ky pro pot?eby OSM. To bohu?el nedopadlo, ale pan ?eml?k (Mana?er kartografick? redakce Mapy.cz) mi nab?dl, ?e pro pot?eby OSM by Seznam.cz mohl uvolnit data ?esk?ch vrchol?. Jedn? se o v?echny vrcholy jak jsou v turistick? map? v r?mci ?eska. Jedn? se p?edev??m o vrcholov? k?ty, ne o k?ty ve svahu apod. V map? je 48087 bodovek vrchol?, v??ka je v?dy, n?zev pokud existuje. V map? nap?. zde: http://mapy.cz/#!x=14.406667&y=50.124393&z=16&l=16&t=s nebo zde: http://mapy.cz/#!x=15.944618&y=48.840290&z=14&l=16&t=s Data nejsou s atributy, dostali bychom k?tu, anotaci n?zvu a anotaci v??ky. P?evod do atribut? byl na n?s. V?t?ina, co u? v OSM je bude asi duplicitn?. M?me o ta data z?jem? Hl?s? se dobrovoln?k na import? V p??pad? kladn? odpov?di jsem sl?bil: 1. Uveden? zdroje: "source" po domluv? bu? Seznam.cz nebo co si ?eknou 2. U?ivatelsk? ??et Seznamu pro import (nejsem si jist, jak technicky mo?n? to je nebo jak? je best practice) 3. Kdy? budeme n?kde o OSM mluvit, zm?n?me na?e don?tory (prezentace, konference) 4. ?l?nek, popisuj?c? vedle toho ?e data byla naimportov?na i n?jak? to technick? z?zem?.. - prost? PR, ze kter?ho tak moc PR nekouk?. Jak to vid?te? J -- Jachym Cepicky jachym.cepicky at gmail.com http://les-ejk.cz PGP: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp @jachymc -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 263 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20131205/fabd2c1f/attachment.pgp>

6.12.2013 11:43:47 (#2)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
Ahoj, to je hezke, vrcholy v mapach dost chybi. Ja bych s tim rad pomohl. Zdrav?, Dalibor
-----Original Message----- From: Jachym Cepicky [mailto:jachym.cepicky at gmail.com] Sent: Thursday, December 5, 2013 4:42 PM To: OpenStreetMap Czech Republic Subject: [Talk-cz] import vrchol? z turistick? mapy Seznam.cz Zdrav?m v?echny trochu jsem se navz?jem o?uk?val se Seznam.cz o mo?nosti n?jak?m zp?sobem vyu??t jejich turistick? zna?ky pro pot?eby OSM. To bohu?el nedopadlo, ale pan ?eml?k (Mana?er kartografick? redakce Mapy.cz) mi nab?dl, ?e pro pot?eby OSM by Seznam.cz mohl uvolnit data ?esk?ch vrchol?. Jedn? se o v?echny vrcholy jak jsou v turistick? map? v r?mci ?eska. Jedn? se p?edev??m o vrcholov? k?ty, ne o k?ty ve svahu apod. V map? je 48087 bodovek vrchol?, v??ka je v?dy, n?zev pokud existuje. V map? nap?. zde: http://mapy.cz/#!x=14.406667&y=50.124393&z=16&l=16&t=s nebo zde: http://mapy.cz/#!x=15.944618&y=48.840290&z=14&l=16&t=s Data nejsou s atributy, dostali bychom k?tu, anotaci n?zvu a anotaci v??ky. P?evod do atribut? byl na n?s. V?t?ina, co u? v OSM je bude asi duplicitn?. M?me o ta data z?jem? Hl?s? se dobrovoln?k na import? V p??pad? kladn? odpov?di jsem sl?bil: 1. Uveden? zdroje: "source" po domluv? bu? Seznam.cz nebo co si ?eknou 2. U?ivatelsk? ??et Seznamu pro import (nejsem si jist, jak technicky mo?n? to je nebo jak? je best practice) 3. Kdy? budeme n?kde o OSM mluvit, zm?n?me na?e don?tory (prezentace, konference) 4. ?l?nek, popisuj?c? vedle toho ?e data byla naimportov?na i n?jak? to technick? z?zem?.. - prost? PR, ze kter?ho tak moc PR nekouk?. Jak to vid?te? J -- Jachym Cepicky jachym.cepicky at gmail.com http://les-ejk.cz PGP: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp @jachymc

6.12.2013 07:47:26 (#3)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
No m?t v?echny vrcholy by ur?it? nebylo ?patn?. Jen by mne zaj?malo, odkud m? seznam.cz ta data. V?echno to obe?li a zm??ili? A pokud ne a data od n?koho z?skali pod n?jakou vhodnou licenc?, tak by mo?n? bylo lep?? vz?t data p??mo ze zdroje. Mari?n Dne 6.12.2013 11:43, Dalibor Jel?nek napsal: zobrazit citaci
> Ahoj, > to je hezke, vrcholy v mapach dost chybi. > Ja bych s tim rad pomohl. > > Zdrav?, > Dalibor > > -----Original Message----- > From: Jachym Cepicky [mailto:jachym.cepicky at gmail.com] > Sent: Thursday, December 5, 2013 4:42 PM > To: OpenStreetMap Czech Republic > Subject: [Talk-cz] import vrchol? z turistick? mapy Seznam.cz > > Zdrav?m v?echny > > trochu jsem se navz?jem o?uk?val se Seznam.cz o mo?nosti n?jak?m > zp?sobem vyu??t jejich turistick? zna?ky pro pot?eby OSM. To bohu?el > nedopadlo, ale pan ?eml?k (Mana?er kartografick? redakce Mapy.cz) mi > nab?dl, ?e pro pot?eby OSM by Seznam.cz mohl uvolnit data ?esk?ch > vrchol?. > > Jedn? se o v?echny vrcholy jak jsou v turistick? map? v r?mci ?eska. > Jedn? se p?edev??m o vrcholov? k?ty, ne o k?ty ve svahu apod. > V map? je 48087 bodovek vrchol?, v??ka je v?dy, n?zev pokud existuje. > > V map? nap?. zde: > http://mapy.cz/#!x=14.406667&y=50.124393&z=16&l=16&t=s > nebo zde: http://mapy.cz/#!x=15.944618&y=48.840290&z=14&l=16&t=s > > Data nejsou s atributy, dostali bychom k?tu, anotaci n?zvu a anotaci > v??ky. > > P?evod do atribut? byl na n?s. > > V?t?ina, co u? v OSM je bude asi duplicitn?. > > M?me o ta data z?jem? Hl?s? se dobrovoln?k na import? > > V p??pad? kladn? odpov?di jsem sl?bil: > > 1. Uveden? zdroje: "source" po domluv? bu? Seznam.cz nebo co si ?eknou > 2. U?ivatelsk? ??et Seznamu pro import (nejsem si jist, jak technicky > mo?n? to je nebo jak? je best practice) 3. Kdy? budeme n?kde o OSM > mluvit, zm?n?me na?e don?tory (prezentace, > konference) > 4. ?l?nek, popisuj?c? vedle toho ?e data byla naimportov?na i n?jak? > to technick? z?zem?.. - prost? PR, ze kter?ho tak moc PR nekouk?. > > Jak to vid?te? > > J > > -- > Jachym Cepicky > jachym.cepicky at gmail.com > http://les-ejk.cz > PGP: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp > @jachymc > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

7.12.2013 12:20:03 (#4)
gravatar

Vojtěch Kalčík

<vojta at kalcik.cz>
8
Ahoj, vrcholy by byly fajn. Koukal jsem, ?e aktu?ln? je v ?R zmapov?no 2920 vrchol?. Tak?e 48087 vrchol? by byl ur?it? posun dop?edu. Do importu bych se klidn? pustil nebo s n?m n?komu pomohl. Je?t? jsem teda nic do OSM neimportoval, ale r?d z?sk?m nov? zku?enosti. M?m zku?enosti s Pythonem, knihovnou pyproj a SpatiaLite, tak?e bych mohl vytvo?it skript na ?e?en? duplicit podle vzd?lenosti a atribut? Vojta Dne 6.12.2013 11:43, Dalibor Jel?nek napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > to je hezke, vrcholy v mapach dost chybi. > Ja bych s tim rad pomohl. > > Zdrav?, > Dalibor > > -----Original Message----- > From: Jachym Cepicky [mailto:jachym.cepicky at gmail.com] > Sent: Thursday, December 5, 2013 4:42 PM > To: OpenStreetMap Czech Republic > Subject: [Talk-cz] import vrchol? z turistick? mapy Seznam.cz > > Zdrav?m v?echny > > trochu jsem se navz?jem o?uk?val se Seznam.cz o mo?nosti n?jak?m zp?sobem vyu??t jejich turistick? zna?ky pro pot?eby OSM. To bohu?el nedopadlo, ale pan ?eml?k (Mana?er kartografick? redakce Mapy.cz) mi nab?dl, ?e pro pot?eby OSM by Seznam.cz mohl uvolnit data ?esk?ch vrchol?. > > Jedn? se o v?echny vrcholy jak jsou v turistick? map? v r?mci ?eska. > Jedn? se p?edev??m o vrcholov? k?ty, ne o k?ty ve svahu apod. > V map? je 48087 bodovek vrchol?, v??ka je v?dy, n?zev pokud existuje. > > V map? nap?. zde: http://mapy.cz/#!x=14.406667&y=50.124393&z=16&l=16&t=s > nebo zde: http://mapy.cz/#!x=15.944618&y=48.840290&z=14&l=16&t=s > > Data nejsou s atributy, dostali bychom k?tu, anotaci n?zvu a anotaci v??ky. > > P?evod do atribut? byl na n?s. > > V?t?ina, co u? v OSM je bude asi duplicitn?. > > M?me o ta data z?jem? Hl?s? se dobrovoln?k na import? > > V p??pad? kladn? odpov?di jsem sl?bil: > > 1. Uveden? zdroje: "source" po domluv? bu? Seznam.cz nebo co si ?eknou 2. U?ivatelsk? ??et Seznamu pro import (nejsem si jist, jak technicky mo?n? to je nebo jak? je best practice) 3. Kdy? budeme n?kde o OSM mluvit, zm?n?me na?e don?tory (prezentace, > konference) > 4. ?l?nek, popisuj?c? vedle toho ?e data byla naimportov?na i n?jak? to technick? z?zem?.. - prost? PR, ze kter?ho tak moc PR nekouk?. > > Jak to vid?te? > > J > > -- > Jachym Cepicky > jachym.cepicky at gmail.com > http://les-ejk.cz > PGP: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp > @jachymc > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 555 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20131207/80da9180/attachment.pgp>

8.12.2013 03:49:43 (#5)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
Na spatiallite bych se vyka?lal - na v??nou pr?ci postgis D?ky v?em za pozitivn? odezvu, tak j? od nich ta data st?hnu, ujist?m se o licenc?ch a d?m v?d?t J Dne 7.12.2013 12:20, Vojt?ch Kal??k napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > vrcholy by byly fajn. Koukal jsem, ?e aktu?ln? je v ?R zmapov?no 2920 > vrchol?. Tak?e 48087 vrchol? by byl ur?it? posun dop?edu. > > Do importu bych se klidn? pustil nebo s n?m n?komu pomohl. Je?t? jsem > teda nic do OSM neimportoval, ale r?d z?sk?m nov? zku?enosti. M?m > zku?enosti s Pythonem, knihovnou pyproj a SpatiaLite, tak?e bych mohl > vytvo?it skript na ?e?en? duplicit podle vzd?lenosti a atribut? > > Vojta > > Dne 6.12.2013 11:43, Dalibor Jel?nek napsal(a): >> Ahoj, >> to je hezke, vrcholy v mapach dost chybi. >> Ja bych s tim rad pomohl. >> >> Zdrav?, >> Dalibor >> >> -----Original Message----- >> From: Jachym Cepicky [mailto:jachym.cepicky at gmail.com] >> Sent: Thursday, December 5, 2013 4:42 PM >> To: OpenStreetMap Czech Republic >> Subject: [Talk-cz] import vrchol? z turistick? mapy Seznam.cz >> >> Zdrav?m v?echny >> >> trochu jsem se navz?jem o?uk?val se Seznam.cz o mo?nosti n?jak?m zp?sobem vyu??t jejich turistick? zna?ky pro pot?eby OSM. To bohu?el nedopadlo, ale pan ?eml?k (Mana?er kartografick? redakce Mapy.cz) mi nab?dl, ?e pro pot?eby OSM by Seznam.cz mohl uvolnit data ?esk?ch vrchol?. >> >> Jedn? se o v?echny vrcholy jak jsou v turistick? map? v r?mci ?eska. >> Jedn? se p?edev??m o vrcholov? k?ty, ne o k?ty ve svahu apod. >> V map? je 48087 bodovek vrchol?, v??ka je v?dy, n?zev pokud existuje. >> >> V map? nap?. zde: http://mapy.cz/#!x=14.406667&y=50.124393&z=16&l=16&t=s >> nebo zde: http://mapy.cz/#!x=15.944618&y=48.840290&z=14&l=16&t=s >> >> Data nejsou s atributy, dostali bychom k?tu, anotaci n?zvu a anotaci v??ky. >> >> P?evod do atribut? byl na n?s. >> >> V?t?ina, co u? v OSM je bude asi duplicitn?. >> >> M?me o ta data z?jem? Hl?s? se dobrovoln?k na import? >> >> V p??pad? kladn? odpov?di jsem sl?bil: >> >> 1. Uveden? zdroje: "source" po domluv? bu? Seznam.cz nebo co si ?eknou 2. U?ivatelsk? ??et Seznamu pro import (nejsem si jist, jak technicky mo?n? to je nebo jak? je best practice) 3. Kdy? budeme n?kde o OSM mluvit, zm?n?me na?e don?tory (prezentace, >> konference) >> 4. ?l?nek, popisuj?c? vedle toho ?e data byla naimportov?na i n?jak? to technick? z?zem?.. - prost? PR, ze kter?ho tak moc PR nekouk?. >> >> Jak to vid?te? >> >> J >> >> -- >> Jachym Cepicky >> jachym.cepicky at gmail.com >> http://les-ejk.cz >> PGP: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp >> @jachymc >> >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- Jachym Cepicky jachym.cepicky at gmail.com http://les-ejk.cz PGP: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp @jachymc -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 263 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20131208/7293d660/attachment.pgp>

11.12.2013 08:55:50 (#6)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
Je?t? ne? za?nu s o?uk?v?n?m, m?me pro hromadn? importy jeden ??et nebo je to co t?matick? import, to jeden ??et? Jde mi o to, jestli m??eme Seznamu sl?bit jejich vlastn? "??et" v OSM, na kter?m by bylo vid?t co dali nebo ne J?chym Dne 8.12.2013 15:49, Jachym Cepicky napsal(a): zobrazit citaci
> Na spatiallite bych se vyka?lal - na v??nou pr?ci postgis > > D?ky v?em za pozitivn? odezvu, tak j? od nich ta data st?hnu, ujist?m se > o licenc?ch a d?m v?d?t > > J > > Dne 7.12.2013 12:20, Vojt?ch Kal??k napsal(a): >> Ahoj, >> >> vrcholy by byly fajn. Koukal jsem, ?e aktu?ln? je v ?R zmapov?no 2920 >> vrchol?. Tak?e 48087 vrchol? by byl ur?it? posun dop?edu. >> >> Do importu bych se klidn? pustil nebo s n?m n?komu pomohl. Je?t? jsem >> teda nic do OSM neimportoval, ale r?d z?sk?m nov? zku?enosti. M?m >> zku?enosti s Pythonem, knihovnou pyproj a SpatiaLite, tak?e bych mohl >> vytvo?it skript na ?e?en? duplicit podle vzd?lenosti a atribut? >> >> Vojta >> >> Dne 6.12.2013 11:43, Dalibor Jel?nek napsal(a): >>> Ahoj, >>> to je hezke, vrcholy v mapach dost chybi. >>> Ja bych s tim rad pomohl. >>> >>> Zdrav?, >>> Dalibor >>> >>> -----Original Message----- >>> From: Jachym Cepicky [mailto:jachym.cepicky at gmail.com] >>> Sent: Thursday, December 5, 2013 4:42 PM >>> To: OpenStreetMap Czech Republic >>> Subject: [Talk-cz] import vrchol? z turistick? mapy Seznam.cz >>> >>> Zdrav?m v?echny >>> >>> trochu jsem se navz?jem o?uk?val se Seznam.cz o mo?nosti n?jak?m zp?sobem vyu??t jejich turistick? zna?ky pro pot?eby OSM. To bohu?el nedopadlo, ale pan ?eml?k (Mana?er kartografick? redakce Mapy.cz) mi nab?dl, ?e pro pot?eby OSM by Seznam.cz mohl uvolnit data ?esk?ch vrchol?. >>> >>> Jedn? se o v?echny vrcholy jak jsou v turistick? map? v r?mci ?eska. >>> Jedn? se p?edev??m o vrcholov? k?ty, ne o k?ty ve svahu apod. >>> V map? je 48087 bodovek vrchol?, v??ka je v?dy, n?zev pokud existuje. >>> >>> V map? nap?. zde: http://mapy.cz/#!x=14.406667&y=50.124393&z=16&l=16&t=s >>> nebo zde: http://mapy.cz/#!x=15.944618&y=48.840290&z=14&l=16&t=s >>> >>> Data nejsou s atributy, dostali bychom k?tu, anotaci n?zvu a anotaci v??ky. >>> >>> P?evod do atribut? byl na n?s. >>> >>> V?t?ina, co u? v OSM je bude asi duplicitn?. >>> >>> M?me o ta data z?jem? Hl?s? se dobrovoln?k na import? >>> >>> V p??pad? kladn? odpov?di jsem sl?bil: >>> >>> 1. Uveden? zdroje: "source" po domluv? bu? Seznam.cz nebo co si ?eknou 2. U?ivatelsk? ??et Seznamu pro import (nejsem si jist, jak technicky mo?n? to je nebo jak? je best practice) 3. Kdy? budeme n?kde o OSM mluvit, zm?n?me na?e don?tory (prezentace, >>> konference) >>> 4. ?l?nek, popisuj?c? vedle toho ?e data byla naimportov?na i n?jak? to technick? z?zem?.. - prost? PR, ze kter?ho tak moc PR nekouk?. >>> >>> Jak to vid?te? >>> >>> J >>> >>> -- >>> Jachym Cepicky >>> jachym.cepicky at gmail.com >>> http://les-ejk.cz >>> PGP: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp >>> @jachymc >>> >>> >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >
-- Jachym Cepicky jachym.cepicky at gmail.com http://les-ejk.cz PGP: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp @jachymc -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 263 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20131211/08bded4e/attachment.pgp>

11.12.2013 10:08:16 (#7)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
Cau, jeste se prosim zeptej, jestli ta databaze, kterou nam mozna daji, ma nejake id pro vrcholy, ktere by melo smysl zachovat v OSM, abychom meli zachovanou provazanost se Seznamem pro pripadne budouci update. Taky mi nejsou uplne jasne ty pozadavky na ten PR clanek. Zdravi, Dalibor
-----Original Message----- From: Jachym Cepicky [mailto:jachym.cepicky at gmail.com] Sent: Wednesday, December 11, 2013 8:56 AM To: OpenStreetMap Czech Republic Subject: Re: [Talk-cz] import vrchol? z turistick? mapy Seznam.cz Je?t? ne? za?nu s o?uk?v?n?m, m?me pro hromadn? importy jeden ??et nebo je to co t?matick? import, to jeden ??et? Jde mi o to, jestli m??eme Seznamu sl?bit jejich vlastn? "??et" v OSM, na kter?m by bylo vid?t co dali nebo ne J?chym Dne 8.12.2013 15:49, Jachym Cepicky napsal(a): zobrazit citaci
> Na spatiallite bych se vyka?lal - na v??nou pr?ci postgis > > D?ky v?em za pozitivn? odezvu, tak j? od nich ta data st?hnu, ujist?m > se o licenc?ch a d?m v?d?t > > J > > Dne 7.12.2013 12:20, Vojt?ch Kal??k napsal(a): >> Ahoj, >> >> vrcholy by byly fajn. Koukal jsem, ?e aktu?ln? je v ?R zmapov?no 2920 >> vrchol?. Tak?e 48087 vrchol? by byl ur?it? posun dop?edu. >> >> Do importu bych se klidn? pustil nebo s n?m n?komu pomohl. Je?t? jsem >> teda nic do OSM neimportoval, ale r?d z?sk?m nov? zku?enosti. M?m >> zku?enosti s Pythonem, knihovnou pyproj a SpatiaLite, tak?e bych mohl >> vytvo?it skript na ?e?en? duplicit podle vzd?lenosti a atribut? >> >> Vojta >> >> Dne 6.12.2013 11:43, Dalibor Jel?nek napsal(a): >>> Ahoj, >>> to je hezke, vrcholy v mapach dost chybi. >>> Ja bych s tim rad pomohl. >>> >>> Zdrav?, >>> Dalibor >>> >>> -----Original Message----- >>> From: Jachym Cepicky [mailto:jachym.cepicky at gmail.com] >>> Sent: Thursday, December 5, 2013 4:42 PM >>> To: OpenStreetMap Czech Republic >>> Subject: [Talk-cz] import vrchol? z turistick? mapy Seznam.cz >>> >>> Zdrav?m v?echny >>> >>> trochu jsem se navz?jem o?uk?val se Seznam.cz o mo?nosti n?jak?m zp?sobem vyu??t jejich turistick? zna?ky pro pot?eby OSM. To bohu?el nedopadlo, ale pan ?eml?k (Mana?er kartografick? redakce Mapy.cz) mi nab?dl, ?e pro pot?eby OSM by Seznam.cz mohl uvolnit data ?esk?ch vrchol?. >>> >>> Jedn? se o v?echny vrcholy jak jsou v turistick? map? v r?mci ?eska. >>> Jedn? se p?edev??m o vrcholov? k?ty, ne o k?ty ve svahu apod. >>> V map? je 48087 bodovek vrchol?, v??ka je v?dy, n?zev pokud existuje. >>> >>> V map? nap?. zde: >>> http://mapy.cz/#!x=14.406667&y=50.124393&z=16&l=16&t=s >>> nebo zde: http://mapy.cz/#!x=15.944618&y=48.840290&z=14&l=16&t=s >>> >>> Data nejsou s atributy, dostali bychom k?tu, anotaci n?zvu a anotaci v??ky. >>> >>> P?evod do atribut? byl na n?s. >>> >>> V?t?ina, co u? v OSM je bude asi duplicitn?. >>> >>> M?me o ta data z?jem? Hl?s? se dobrovoln?k na import? >>> >>> V p??pad? kladn? odpov?di jsem sl?bil: >>> >>> 1. Uveden? zdroje: "source" po domluv? bu? Seznam.cz nebo co si >>> ?eknou 2. U?ivatelsk? ??et Seznamu pro import (nejsem si jist, jak >>> technicky mo?n? to je nebo jak? je best practice) 3. Kdy? budeme >>> n?kde o OSM mluvit, zm?n?me na?e don?tory (prezentace, >>> konference) >>> 4. ?l?nek, popisuj?c? vedle toho ?e data byla naimportov?na i n?jak? to technick? z?zem?.. - prost? PR, ze kter?ho tak moc PR nekouk?. >>> >>> Jak to vid?te? >>> >>> J >>> >>> -- >>> Jachym Cepicky >>> jachym.cepicky at gmail.com >>> http://les-ejk.cz >>> PGP: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp >>> @jachymc >>> >>> >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >
-- Jachym Cepicky jachym.cepicky at gmail.com http://les-ejk.cz PGP: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp @jachymc

11.12.2013 10:24:26 (#8)
gravatar

Jakub Sykora

<kubajz at kbx.cz>
614
PR clanek mi toliko nevadi - v zasade bych udelal neco bud na wiki nebo sem do konference a at si to pripadne publikuji kde chteji. Provazanost na ID by nebyla spatna - i kvuli pripadnym zpetnym opravam - nedelam si iluze, ze by data byla bechybna. K Dne 11.12.2013 10:08, Dalibor Jel?nek napsal(a): zobrazit citaci
> Cau, > jeste se prosim zeptej, jestli ta databaze, kterou nam mozna daji, > ma nejake id pro vrcholy, ktere by melo smysl zachovat v OSM, > abychom meli zachovanou provazanost se Seznamem pro pripadne > budouci update. > Taky mi nejsou uplne jasne ty pozadavky na ten PR clanek. > > Zdravi, > Dalibor > > -----Original Message----- > From: Jachym Cepicky [mailto:jachym.cepicky at gmail.com] > Sent: Wednesday, December 11, 2013 8:56 AM > To: OpenStreetMap Czech Republic > Subject: Re: [Talk-cz] import vrchol? z turistick? mapy Seznam.cz > > Je?t? ne? za?nu s o?uk?v?n?m, > > m?me pro hromadn? importy jeden ??et nebo je to co t?matick? import, to jeden ??et? > > Jde mi o to, jestli m??eme Seznamu sl?bit jejich vlastn? "??et" v OSM, na kter?m by bylo vid?t co dali nebo ne > > J?chym > > Dne 8.12.2013 15:49, Jachym Cepicky napsal(a): >> Na spatiallite bych se vyka?lal - na v??nou pr?ci postgis >> >> D?ky v?em za pozitivn? odezvu, tak j? od nich ta data st?hnu, ujist?m >> se o licenc?ch a d?m v?d?t >> >> J >> >> Dne 7.12.2013 12:20, Vojt?ch Kal??k napsal(a): >>> Ahoj, >>> >>> vrcholy by byly fajn. Koukal jsem, ?e aktu?ln? je v ?R zmapov?no 2920 >>> vrchol?. Tak?e 48087 vrchol? by byl ur?it? posun dop?edu. >>> >>> Do importu bych se klidn? pustil nebo s n?m n?komu pomohl. Je?t? jsem >>> teda nic do OSM neimportoval, ale r?d z?sk?m nov? zku?enosti. M?m >>> zku?enosti s Pythonem, knihovnou pyproj a SpatiaLite, tak?e bych mohl >>> vytvo?it skript na ?e?en? duplicit podle vzd?lenosti a atribut? >>> >>> Vojta >>> >>> Dne 6.12.2013 11:43, Dalibor Jel?nek napsal(a): >>>> Ahoj, >>>> to je hezke, vrcholy v mapach dost chybi. >>>> Ja bych s tim rad pomohl. >>>> >>>> Zdrav?, >>>> Dalibor >>>> >>>> -----Original Message----- >>>> From: Jachym Cepicky [mailto:jachym.cepicky at gmail.com] >>>> Sent: Thursday, December 5, 2013 4:42 PM >>>> To: OpenStreetMap Czech Republic >>>> Subject: [Talk-cz] import vrchol? z turistick? mapy Seznam.cz >>>> >>>> Zdrav?m v?echny >>>> >>>> trochu jsem se navz?jem o?uk?val se Seznam.cz o mo?nosti n?jak?m zp?sobem vyu??t jejich turistick? zna?ky pro pot?eby OSM. To bohu?el nedopadlo, ale pan ?eml?k (Mana?er kartografick? redakce Mapy.cz) mi nab?dl, ?e pro pot?eby OSM by Seznam.cz mohl uvolnit data ?esk?ch vrchol?. >>>> >>>> Jedn? se o v?echny vrcholy jak jsou v turistick? map? v r?mci ?eska. >>>> Jedn? se p?edev??m o vrcholov? k?ty, ne o k?ty ve svahu apod. >>>> V map? je 48087 bodovek vrchol?, v??ka je v?dy, n?zev pokud existuje. >>>> >>>> V map? nap?. zde: >>>> http://mapy.cz/#!x=14.406667&y=50.124393&z=16&l=16&t=s >>>> nebo zde: http://mapy.cz/#!x=15.944618&y=48.840290&z=14&l=16&t=s >>>> >>>> Data nejsou s atributy, dostali bychom k?tu, anotaci n?zvu a anotaci v??ky. >>>> >>>> P?evod do atribut? byl na n?s. >>>> >>>> V?t?ina, co u? v OSM je bude asi duplicitn?. >>>> >>>> M?me o ta data z?jem? Hl?s? se dobrovoln?k na import? >>>> >>>> V p??pad? kladn? odpov?di jsem sl?bil: >>>> >>>> 1. Uveden? zdroje: "source" po domluv? bu? Seznam.cz nebo co si >>>> ?eknou 2. U?ivatelsk? ??et Seznamu pro import (nejsem si jist, jak >>>> technicky mo?n? to je nebo jak? je best practice) 3. Kdy? budeme >>>> n?kde o OSM mluvit, zm?n?me na?e don?tory (prezentace, >>>> konference) >>>> 4. ?l?nek, popisuj?c? vedle toho ?e data byla naimportov?na i n?jak? to technick? z?zem?.. - prost? PR, ze kter?ho tak moc PR nekouk?. >>>> >>>> Jak to vid?te? >>>> >>>> J >>>> >>>> -- >>>> Jachym Cepicky >>>> jachym.cepicky at gmail.com >>>> http://les-ejk.cz >>>> PGP: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp >>>> @jachymc >>>> >>>> >>>> >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >>> >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >> > > -- > Jachym Cepicky > jachym.cepicky at gmail.com > http://les-ejk.cz > PGP: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp > @jachymc > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

« zpět na výpis měsíce