« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Workshop a prezentace na Wikikonferenci 2013

Vlákno 18.9. - 16.10.2013, počet zpráv: 5


18.9.2013 01:14:29 (#1)
gravatar

Jiří Sedláček

<jirisedlacek at gmail.com>
39 539
Dobr? den, mo?n? jste zaregistrovali, ?e se bude konat Wikikonference 2013 po??dan? ob?ansk?m sdru?en?m Wikimedia ?esk? republika, v r?mci bloku v?novan?m dal??m projekt?m pod svobodn?mi licencemi bychom byli r?di, kdyby vystoupil n?kdo z komunity ?esk?m OSM s t?matem v?novan?m pr?v? OSM. Sou??st? Wikikonference budou i Workshopy, kdy bude mo?nost p?edv?st tvorbu ?i ?pravy OSM map a tak? pov?d?t n?co o tom, co je a co nen? spr?vn? p?i tvorb? map. Wikikonference se bude konat 30. listopadu v Praze na P??rodov?d?ck? fakult? na Albertov?. Na?el by se mezi p?isp?vateli n?kdo, kdo by m?l ?as a byl ochoten a schopen p?edn??et k t?matu OSM? Samoz?ejm? jsou v?ichni i zv?ni na samotnou konferenci jako poslucha?i. https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Konference/Wikikonference_2013 -- S pozdravem, Ji?? Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130918/dfdfb36d/attachment.html>

15.10.2013 03:08:52 (#2)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1040 1226
Dobry den! zobrazit citaci
> mo?n? jste zaregistrovali, ?e se bude konat Wikikonference 2013 po??dan? > ob?ansk?m sdru?en?m Wikimedia ?esk? republika, v r?mci bloku v?novan?m > dal??m projekt?m pod svobodn?mi licencemi bychom byli r?di, kdyby vystoupil > n?kdo z komunity ?esk?m OSM s t?matem v?novan?m pr?v? OSM. > > Sou??st? Wikikonference budou i Workshopy, kdy bude mo?nost p?edv?st tvorbu > ?i ?pravy OSM map a tak? pov?d?t n?co o tom, co je a co nen? spr?vn? p?i > tvorb? map. > > Wikikonference se bude konat 30. listopadu v Praze na P??rodov?d?ck? > fakult? na Albertov?. > > Na?el by se mezi p?isp?vateli n?kdo, kdo by m?l ?as a byl ochoten a schopen > p?edn??et k t?matu OSM?
No... mozna nasel, ale koukam ze uz se ozval Jachym Cepicky takze prednasejiciho uz mate? zobrazit citaci
> Samoz?ejm? jsou v?ichni i zv?ni na samotnou konferenci jako poslucha?i. > > https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Konference/Wikikonference_2013
Mejte se, Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

15.10.2013 09:13:55 (#3)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
Sakra, mus?m tam doplnit to t?ma - j? se neozval, ale byl jsem osloven p??mo a v?dycky ??k?m, ?e se nec?t?m jako n?kdo, kdo m??e jakkoliv mluvit "za" OSM-cz, maxim?ln? jako n?kdo kdo je ochoten mluvit "o" OSM-cz, tak?e jestlsi bys do toho cht?l j?t, PROS?M, ud?lej to, nebo ud?lejme to spolu J? m?m je?t? jedno t?ma, o kter?m jsme spolu s Ji??m Sedl??kem mluvili, t?eba to klapne.... D?k J?chym Dne 15.10.2013 15:08, Pavel Machek napsal(a): zobrazit citaci
> Dobry den! > >> mo?n? jste zaregistrovali, ?e se bude konat Wikikonference 2013 po??dan? >> ob?ansk?m sdru?en?m Wikimedia ?esk? republika, v r?mci bloku v?novan?m >> dal??m projekt?m pod svobodn?mi licencemi bychom byli r?di, kdyby vystoupil >> n?kdo z komunity ?esk?m OSM s t?matem v?novan?m pr?v? OSM. >> >> Sou??st? Wikikonference budou i Workshopy, kdy bude mo?nost p?edv?st tvorbu >> ?i ?pravy OSM map a tak? pov?d?t n?co o tom, co je a co nen? spr?vn? p?i >> tvorb? map. >> >> Wikikonference se bude konat 30. listopadu v Praze na P??rodov?d?ck? >> fakult? na Albertov?. >> >> Na?el by se mezi p?isp?vateli n?kdo, kdo by m?l ?as a byl ochoten a schopen >> p?edn??et k t?matu OSM? > > No... mozna nasel, ale koukam ze uz se ozval Jachym Cepicky takze > prednasejiciho uz mate? > >> Samoz?ejm? jsou v?ichni i zv?ni na samotnou konferenci jako poslucha?i. >> >> https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Konference/Wikikonference_2013 > > Mejte se, > Pavel >
-- Jachym Cepicky jachym.cepicky at gmail.com http://les-ejk.cz PGP: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 263 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20131015/c3f62aae/attachment.pgp>

15.10.2013 09:34:38 (#4)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
Moc se omlouv?m, ale kdy? jsem si to po sob? znova p?e?etl, tak si ??k?m, ?e by to cht?lo dovysv?tlit: Dne 15.10.2013 21:13, Jachym Cepicky napsal(a): zobrazit citaci
> Sakra,
(povzdech nad t?m, ?e jsem hlava d?rav?) zobrazit citaci
> > mus?m tam doplnit to t?ma
(mus?m na https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Konference/Wikikonference_2013#P.C5.99edn.C3.A1.C5.A1ky doplnit sl?ben? text, anotaci) zobrazit citaci
> - j? se neozval,
(m?n?no tak, ?e jsem se aktivn? nep?ihl?sil s refer?tem) zobrazit citaci
> ale byl jsem osloven p??mo
(m?n?no tak, Ji?? Sedl??ek mi po dlouh?m tichu na tomto m-listu napsal osobn?) zobrazit citaci
> a v?dycky ??k?m, ?e se nec?t?m jako n?kdo, kdo m??e jakkoliv mluvit > "za" OSM-cz, maxim?ln? jako n?kdo kdo je ochoten mluvit "o" OSM-cz, tak?e > jestlsi bys do toho cht?l j?t, PROS?M, ud?lej to, nebo ud?lejme to spolu >
(to je snad jasn?) Pardon - p???t? u? snad na ?isto J zobrazit citaci
> J? m?m je?t? jedno t?ma, o kter?m jsme spolu s Ji??m Sedl??kem mluvili, > t?eba to klapne.... > > D?k > > J?chym > > Dne 15.10.2013 15:08, Pavel Machek napsal(a): >> Dobry den! >> >>> mo?n? jste zaregistrovali, ?e se bude konat Wikikonference 2013 po??dan? >>> ob?ansk?m sdru?en?m Wikimedia ?esk? republika, v r?mci bloku v?novan?m >>> dal??m projekt?m pod svobodn?mi licencemi bychom byli r?di, kdyby vystoupil >>> n?kdo z komunity ?esk?m OSM s t?matem v?novan?m pr?v? OSM. >>> >>> Sou??st? Wikikonference budou i Workshopy, kdy bude mo?nost p?edv?st tvorbu >>> ?i ?pravy OSM map a tak? pov?d?t n?co o tom, co je a co nen? spr?vn? p?i >>> tvorb? map. >>> >>> Wikikonference se bude konat 30. listopadu v Praze na P??rodov?d?ck? >>> fakult? na Albertov?. >>> >>> Na?el by se mezi p?isp?vateli n?kdo, kdo by m?l ?as a byl ochoten a schopen >>> p?edn??et k t?matu OSM? >> >> No... mozna nasel, ale koukam ze uz se ozval Jachym Cepicky takze >> prednasejiciho uz mate? >> >>> Samoz?ejm? jsou v?ichni i zv?ni na samotnou konferenci jako poslucha?i. >>> >>> https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Konference/Wikikonference_2013 >> >> Mejte se, >> Pavel >> >
-- Jachym Cepicky jachym.cepicky at gmail.com http://les-ejk.cz PGP: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 263 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20131015/e5842c6d/attachment.pgp>

16.10.2013 02:02:43 (#5)
gravatar

Michal Reiter

<michal.reiter at wikimedia.cz>
4
Jen jestli mohu kr?tk? koment??... Sna??me se prezentovat jak?koliv aktivity pod svobodnou licenc?, neb si mysl?me, ?e to m??e pomoci n?m v?em. St?le je mnoho nenapln?n?ch slot? pro workshopy, tak?e p?i vhodn?m uspo??d?n? lze v hlavn? (geo) p?edn??ce ud?lat upout?vku, kter? bude rozvinuta pr?v? ve workshopu. Pokud to bude jen trochu mo?n?, pokus?me se o video z?znam i pro workshopy. S pozdravem Michal Reiter p?edseda Wikimedia ?R Dne 15. ??jna 2013 21:34 Jachym Cepicky <jachym.cepicky at gmail.com>napsal(a): zobrazit citaci
> Moc se omlouv?m, ale kdy? jsem si to po sob? znova p?e?etl, tak si > ??k?m, ?e by to cht?lo dovysv?tlit: > > Dne 15.10.2013 21:13, Jachym Cepicky napsal(a): > > Sakra, > > (povzdech nad t?m, ?e jsem hlava d?rav?) > > > > > mus?m tam doplnit to t?ma > > (mus?m na > > https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Konference/Wikikonference_2013#P.C5.99edn.C3.A1.C5.A1ky > doplnit sl?ben? text, anotaci) > > > - j? se neozval, > > (m?n?no tak, ?e jsem se aktivn? nep?ihl?sil s refer?tem) > > > ale byl jsem osloven p??mo > > (m?n?no tak, Ji?? Sedl??ek mi po dlouh?m tichu na tomto m-listu napsal > osobn?) > > > a v?dycky ??k?m, ?e se nec?t?m jako n?kdo, kdo m??e jakkoliv mluvit > > "za" OSM-cz, maxim?ln? jako n?kdo kdo je ochoten mluvit "o" OSM-cz, tak?e > > jestlsi bys do toho cht?l j?t, PROS?M, ud?lej to, nebo ud?lejme to spolu > > > (to je snad jasn?) > > Pardon - p???t? u? snad na ?isto > > J > > > J? m?m je?t? jedno t?ma, o kter?m jsme spolu s Ji??m Sedl??kem mluvili, > > t?eba to klapne.... > > > > D?k > > > > J?chym > > > > Dne 15.10.2013 15:08, Pavel Machek napsal(a): > >> Dobry den! > >> > >>> mo?n? jste zaregistrovali, ?e se bude konat Wikikonference 2013 > po??dan? > >>> ob?ansk?m sdru?en?m Wikimedia ?esk? republika, v r?mci bloku v?novan?m > >>> dal??m projekt?m pod svobodn?mi licencemi bychom byli r?di, kdyby > vystoupil > >>> n?kdo z komunity ?esk?m OSM s t?matem v?novan?m pr?v? OSM. > >>> > >>> Sou??st? Wikikonference budou i Workshopy, kdy bude mo?nost p?edv?st > tvorbu > >>> ?i ?pravy OSM map a tak? pov?d?t n?co o tom, co je a co nen? spr?vn? > p?i > >>> tvorb? map. > >>> > >>> Wikikonference se bude konat 30. listopadu v Praze na P??rodov?d?ck? > >>> fakult? na Albertov?. > >>> > >>> Na?el by se mezi p?isp?vateli n?kdo, kdo by m?l ?as a byl ochoten a > schopen > >>> p?edn??et k t?matu OSM? > >> > >> No... mozna nasel, ale koukam ze uz se ozval Jachym Cepicky takze > >> prednasejiciho uz mate? > >> > >>> Samoz?ejm? jsou v?ichni i zv?ni na samotnou konferenci jako poslucha?i. > >>> > >>> https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Konference/Wikikonference_2013 > >> > >> Mejte se, > >> > Pavel > >> > > > > -- > Jachym Cepicky > jachym.cepicky at gmail.com > http://les-ejk.cz > PGP: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20131016/d95231bd/attachment.html>

« zpět na výpis měsíce