« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] opětovný dotaz na další wms služby ÚHÚLu

Vlákno 20.8. - 29.8.2013, počet zpráv: 12


20.8.2013 07:47:48 (#1)
gravatar

Pavel Kwiecien

<pavel.kwiecien at seznam.cz>
48 5000
Ahoj, ji? M. Kyral se ve sv?m dotazu ptal na dal?? wms slu?by ?H?Lu: http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2013-January/008137.html jako je nap??klad v??kopis atd. Na dotaz v?ak nebylo zodpov?zeno. Cht?l bych se proto na toto t?ma znovu zeptat, zda je mo?n? tento zdroj pou??t. D?kuji za odpov?? a zdrav? Pavel Kwiecien ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130820/2bbf0188/attachment.html>

20.8.2013 09:20:47 (#2)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
?HUL nam tehdy poskytl v?e na co m?l licenci nebo bylo jeho tj. ?b ortofoto, odvozn? cesty, lesn? pozemky ha hanoj Dne 20. srpna 2013 19:47 Pavel Kwiecien <pavel.kwiecien at seznam.cz>napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, ji? M. Kyral se ve sv?m dotazu ptal na dal?? wms slu?by ?H?Lu: > http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2013-January/008137.html > jako je nap??klad v??kopis atd. Na dotaz v?ak nebylo zodpov?zeno. Cht?l > bych se proto na toto t?ma znovu zeptat, zda je mo?n? tento zdroj pou??t. > > D?kuji za odpov?? a zdrav? Pavel Kwiecien > >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130820/d18a796f/attachment.html>

21.8.2013 09:28:53 (#3)
gravatar

Pavel Kwiecien

<pavel.kwiecien at seznam.cz>
48 5000
Ahoj. Konkr?tn? by m? zaj?mala wms vrstva v??kopis: geodetick? body s nadmo?skou v??kou, vrstevnice, ...? . Na str?nce http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap je naps?no "Pan C?sa? z ?H?L n?s ov?em ujistil, ?e p?es WMS poskytuj? bu? data, kter? jsou ??edn?m d?lem a lze je u??t nebo data, ke kter?m m? ?H?L takovou licenci, kter? n?m umo??uje leg?ln? u??vat a odvozovat z nich dal??. POZOR! UHUL ma na svem webu dve mapove sluzby, jednu pod WMS, kterou je mozne legalne uzivat, druhou, ktera je prevzata od CUZK a tu mozne pouzivat neni, viz nize." Sice jsem rychle nezjistil, kter? je ta druh? sluzba od CUZK (? asi barevn? ortofotomapa), ale pokud plat? to, ?e v?e co poskytuj? p?es WMS lze pou??t, tak nevid?m d?vod pro? nepou??t vrstvy t?kaj?c? se v??kopisu. Jak? je na to v?? n?zor? Zdrav? Pavel Kwiecien
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: hanoj <ehanoj at gmail.com> Datum: 20. 8. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] op?tovn? dotaz na dal?? wms slu?by ?H?Lu " ?HUL nam tehdy poskytl v?e na co m?l licenci nebo bylo jeho tj. ?b ortofoto, odvozn? cesty, lesn? pozemky ha hanoj Dne 20. srpna 2013 19:47 Pavel Kwiecien <pavel.kwiecien at seznam.cz (mailto:pavel.kwiecien at seznam.cz)> napsal(a): " Ahoj, ji? M. Kyral se ve sv?m dotazu ptal na dal?? wms slu?by ?H?Lu: http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2013-January/008137.html (http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2013-January/008137.html) jako je nap??klad v??kopis atd. Na dotaz v?ak nebylo zodpov?zeno. Cht?l bych se proto na toto t?ma znovu zeptat, zda je mo?n? tento zdroj pou??t. D?kuji za odpov?? a zdrav? Pavel Kwiecien " _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130821/d1f57dd3/attachment.html>

21.8.2013 10:23:28 (#4)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
Ahoj, k tomu m?m jen p?ipom?nku na okraj. Kresl?m si te? okolo T?na nad Vltavou a p?ipad? mi, ?e lesy, kter?, p?edpokl?d?m, jsou naimportovan? z diskutovan?ho zdroje (ozan?en? uhul:wms) maj? p?i porovn?n? s katastrem a ortofotomapu celkem mizernou p?esnost. ?asto se to li?? o des?tky metr?. Nev?m, jestli ta data jsou takhle nep?esn? u? ze zdoje, nebo do?lo k n?jak?mu zkreslen?/zaokrouhlen? p?i importu nebo p?epo?tu sou?adnic. V ka?d?m p??pad? pokud by m?ly ty odvozn? cesty m?t stejn? probl?m, tak bych se t?m snad ani ne??dil. Dalibor From: hanoj [mailto:ehanoj at gmail.com] Sent: Tuesday, August 20, 2013 9:21 PM To: OpenStreetMap Czech Republic Subject: Re: [Talk-cz] op?tovn? dotaz na dal?? wms slu?by ?H?Lu ?HUL nam tehdy poskytl v?e na co m?l licenci nebo bylo jeho tj. ?b ortofoto, odvozn? cesty, lesn? pozemky ha hanoj Dne 20. srpna 2013 19:47 Pavel Kwiecien < <mailto:pavel.kwiecien at seznam.cz> pavel.kwiecien at seznam.cz> napsal(a): Ahoj, ji? M. Kyral se ve sv?m dotazu ptal na dal?? wms slu?by ?H?Lu: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2013-January/008137.html> http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2013-January/008137.html jako je nap??klad v??kopis atd. Na dotaz v?ak nebylo zodpov?zeno. Cht?l bych se proto na toto t?ma znovu zeptat, zda je mo?n? tento zdroj pou??t. D?kuji za odpov?? a zdrav? Pavel Kwiecien -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130821/972c1706/attachment-0001.html>

22.8.2013 09:00:46 (#5)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> Konkr?tn? by m? zaj?mala wms vrstva v??kopis: geodetick? body s
nadmo?skou v??kou, vrstevnice, ... . Na str?nce zobrazit citaci
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap > > je naps?no > > "Pan C?sa? z ?H?L n?s ov?em ujistil, ?e p?es WMS poskytuj? bu? data,
kter? jsou ??edn?m d?lem a lze je u??t nebo data, ke kter?m m? ?H?L takovou licenci, kter? n?m umo??uje leg?ln? u??vat a odvozovat z nich dal??. POZOR! UHUL ma na svem webu dve mapove sluzby, jednu pod WMS, kterou je mozne legalne uzivat, druhou, ktera je prevzata od CUZK a tu mozne pouzivat neni, viz nize." *** Je t?eba ch?pat, ?e ten dopis p. C?sa?e je 6 let star? a vztahoval se na tehdej?? stav WMS vrstev. To na co se d?v?me dnes nemus? m?t s tehdej??m stavem nic spole?n?ho (nap?. tehd? byly v provozu nav?c i WFS slu?by). Co se v??kopisu apod t??e, tak tato data v ?R poskytuje a udr?uje pouze n?kolik m?lo instituc? (tipuji CUZK, Geodis, Dobru?ka). A j? tipuji, ?e na 90% to m? UHUL od CUZK, licen?n? podm?nky ?UZK jsou na webu. Nicm?n? za opt?n? ?lov?k nic ned?. ha hanoj -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130822/62860148/attachment.html>

22.8.2013 09:09:27 (#6)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> k tomu m?m jen p?ipom?nku na okraj. Kresl?m si te? okolo T?na nad Vltavou > a p?ipad? mi, ?e lesy, kter?, p?edpokl?d?m, jsou naimportovan? z
diskutovan?ho zdroje zobrazit citaci
> (ozan?en? uhul:wms) maj? p?i porovn?n? s katastrem a ortofotomapu celkem > mizernou p?esnost. ?asto se to li?? o des?tky metr?. > Nev?m, jestli ta data jsou takhle nep?esn? u? ze zdoje, nebo do?lo k
n?jak?mu zobrazit citaci
> zkreslen?/zaokrouhlen? p?i importu nebo p?epo?tu sou?adnic.
*** ta data jsou generalizovan? parcely katastr?ln? mapy z pozemk? PUPFL (generalizace nebyla nej??astn?ji provedena, ale to nen? hlavn? probl?m). ?lov?ka zpravidla nezaj?m? PUPFL ale to kde stromy/les opravdu je. *** Polohov? p?esnost je jen jedn?m z indik?tor? kvality, docela v?znamn? je ale tak? ?plnost mapov?n? (nap?. na ?zem? st?tu). zobrazit citaci
> V ka?d?m p??pad? pokud by m?ly ty odvozn? cesty m?t stejn? probl?m, > tak bych se t?m snad ani ne??dil.
*** pokud by existovalo p?esv?d?en?, ?e jsou odvozn? cesty plnocenn?m zdrojem, u? d?vno bysme je importovali. ?ekn?me, ?e je to pomocn? zdroj. ha hanoj -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130822/0d15046e/attachment.html>

29.8.2013 08:58:50 (#7)
gravatar

Pavel

<rattsnake at gmail.com>
30
Ahoj, jsem za??te?n?k, dostal jsem se sem d?ky po??zen? mobilu a navigace s OSM...pokus?m se p?isp?t a ud?lat p?r vesnic co zn?m a oblast prahy kterou zn?m, jen bych pot?eboval p?r rad: 1) co je lep?? adresu bar?ku d?t do bodu nebo p?i?adit budov? jako celku - stejn? tak jdou ?e?it i jin? vlastnosti - hotel, l?k?rna apod....kterou variantu zvolit a je k tomu n?jak? d?vod? 2) jak je to s ?ezan?m do pruh? - m?te s t?m n?kdo zku?enost..tak? bych to r?d u k?i?ovatek dopl?oval, ale zat?m se v tom moc nevyzn?m...p?es plugin lanes?? D?ky za rady Pavel

29.8.2013 09:49:39 (#8)
gravatar

lukasmi at volny.cz

<lukasmi at volny.cz>
48
Na ot?zku 1) mohu odpov?d?t, ?e adresa se d?v? do bodu zvl???, mysl?m, ?e v?eobecn? dohoda zn?la uvnit? polygonu pobl?? vchodu, kter?mu ??slo n?le?? ( v ide?ln?m p??pad?). Vlastnosti jako hotel, l?k?rna do dal??ho bodu. 2) Na tuto ot?zku bohu?el odpov?? nezn?m, nejsem v osm tak zb?hl?. S pozdravem, L
----- P?VODN? ZPR?VA ----- Od: "Pavel" <rattsnake at gmail.com> Komu: talk-cz at openstreetmap.org P?edm?t: Re: [Talk-cz] op?tovn? dotaz na dal?? wms slu?by ?H?Lu Datum: 29.8.2013 - 8:58:50 zobrazit citaci
> Ahoj, > jsem za??te?n?k, dostal jsem se sem d?ky po??zen? mobilu a navigace s > OSM...pokus?m se p?isp?t a ud?lat p?r vesnic co zn?m a oblast prahy > kterou zn?m, > jen bych pot?eboval p?r rad: > 1) co je lep?? adresu bar?ku d?t do bodu nebo p?i?adit budov? jako celku > - stejn? tak jdou ?e?it i jin? vlastnosti - hotel, l?k?rna > apod....kterou variantu zvolit a je k tomu n?jak? d?vod? > 2) jak je to s ?ezan?m do pruh? - m?te s t?m n?kdo zku?enost..tak? bych > to r?d u k?i?ovatek dopl?oval, ale zat?m se v tom moc nevyzn?m...p?es > plugin lanes?? > D?ky za rady > Pavel > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

29.8.2013 09:52:30 (#9)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
538
zdrav?m, zobrazit citaci
> jsem za??te?n?k,
tak na ?vod, pro nov? dotazy pros?m pi? mail jako nov? a s odpov?daj?c?m p?edm?tem, nikoli jako odpov?d v nesouvisej?c?m t?matu - n?kte?? preferuj? ?azen? podle vl?ken ("konverzac?", v?m j? jak to kter? mailov? klient naz?v??), a nerespektov?n? (ne)n?vaznosti rozb?j? ve?ker? v?hody z toho plynouc? zobrazit citaci
> 1) co je lep?? adresu bar?ku d?t do bodu nebo p?i?adit budov? jako celku > - stejn? tak jdou ?e?it i jin? vlastnosti - hotel, l?k?rna > apod....kterou variantu zvolit a je k tomu n?jak? d?vod?
na tomto tu??m neexistuje v?eobecn? shoda, nicm?n? jako lehce preferovan? zp?sob se mi jev? um?s?ov?n? adresy na hlavn? vchod domu (bod), neb tam se ?lov?k obvykle chce nechat navigac? dov?st ... obdobn? s tou l?k?rnou, nap??klad pokud je uvnit? n?kupn?ho centra, d?v? se bod kde p?esn? v tom centru je, a kdy? je to t?eba bar?k v nemocni?n?m are?lu, tak na budovu hotel typicky na cel? are?l - wiki[1] o tom ??k?: If high resolution imagery is available, or you have walked around the perimeter of the building and have a suitable GPX trace, draw the outline of the hotel and add the tags to the way. If not, create a node at the centre of the building. (douf?m, ?e nenutno p?ekl?dat) [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Hotel K.

29.8.2013 09:58:28 (#10)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
Ahoj, adresy ur?it? do bop?. Tady je o adres?ch v?ce http://wiki.openstreetmap.org/wiki/CS:WikiProject_Czech_Republic/Address_system P?id?v?n? adres velmi usna?nuje hezk? plug-in do JOSM http://wiki.openstreetmap.org/wiki/CS:JOSM/Plugins/CzechAddress Ostatn? v?ci bych d?val tak? do bod?, proto?e v mnoha p??padech v budov? je v?ce "funkc? ", t?eba obecn? ??aqd, knihovna a po?ta. Taky mi to p?ijde lep??, proto?e u? jsem vid?l p??pady, kdy byl tag p?id?n k budov? a n?kdo jin? si toho nev?iml a p?idal ho jako bod znovu. Bod uprost?ed budovy se p?ehl?dne h??e. Dalibor
-----Original Message----- From: Pavel [mailto:rattsnake at gmail.com] Sent: Thursday, August 29, 2013 8:59 AM To: talk-cz at openstreetmap.org Subject: Re: [Talk-cz] op?tovn? dotaz na dal?? wms slu?by ?H?Lu Ahoj, jsem za??te?n?k, dostal jsem se sem d?ky po??zen? mobilu a navigace s OSM...pokus?m se p?isp?t a ud?lat p?r vesnic co zn?m a oblast prahy kterou zn?m, jen bych pot?eboval p?r rad: 1) co je lep?? adresu bar?ku d?t do bodu nebo p?i?adit budov? jako celku - stejn? tak jdou ?e?it i jin? vlastnosti - hotel, l?k?rna apod....kterou variantu zvolit a je k tomu n?jak? d?vod? 2) jak je to s ?ezan?m do pruh? - m?te s t?m n?kdo zku?enost..tak? bych to r?d u k?i?ovatek dopl?oval, ale zat?m se v tom moc nevyzn?m...p?es plugin lanes?? D?ky za rady Pavel _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

29.8.2013 11:55:42 (#11)
gravatar

Pavel

<rattsnake at gmail.com>
30
AHoj, d?ky za rady...za t?ma se omlouv?m - prost? dnes nedal pozor.... a porad?te je?t? s t?m ?azen?m do pruh? P. Dne 29.8.2013 9:52, Karel Voln? napsal(a): zobrazit citaci
> zdrav?m, > >> jsem za??te?n?k, > tak na ?vod, pro nov? dotazy pros?m pi? mail jako nov? a s odpov?daj?c?m > p?edm?tem, nikoli jako odpov?d v nesouvisej?c?m t?matu - n?kte?? preferuj? > ?azen? podle vl?ken ("konverzac?", v?m j? jak to kter? mailov? klient > naz?v??), a nerespektov?n? (ne)n?vaznosti rozb?j? ve?ker? v?hody z toho > plynouc? > >> 1) co je lep?? adresu bar?ku d?t do bodu nebo p?i?adit budov? jako celku >> - stejn? tak jdou ?e?it i jin? vlastnosti - hotel, l?k?rna >> apod....kterou variantu zvolit a je k tomu n?jak? d?vod? > na tomto tu??m neexistuje v?eobecn? shoda, nicm?n? jako lehce preferovan? > zp?sob se mi jev? um?s?ov?n? adresy na hlavn? vchod domu (bod), neb tam se > ?lov?k obvykle chce nechat navigac? dov?st ... > > obdobn? s tou l?k?rnou, nap??klad pokud je uvnit? n?kupn?ho centra, d?v? se > bod kde p?esn? v tom centru je, a kdy? je to t?eba bar?k v nemocni?n?m are?lu, > tak na budovu > > hotel typicky na cel? are?l - wiki[1] o tom ??k?: > > If high resolution imagery is available, or you have walked around the > perimeter of the building and have a suitable GPX trace, draw the outline of > the hotel and add the tags to the way. If not, create a node at the centre of > the building. > > (douf?m, ?e nenutno p?ekl?dat) > > [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Hotel > > K. > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

29.8.2013 12:34:40 (#12)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
538
zobrazit citaci
> d?ky za rady...za t?ma se omlouv?m - prost? dnes nedal pozor....
np zobrazit citaci
> a porad?te je?t? s t?m ?azen?m do pruh?
j? ne :-) nicm?n? asi bych za?al na http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Lanes a pak kdy?tak ?e?il konkr?tn? nejasnosti K.

« zpět na výpis měsíce