« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] čísla turistických tras

Vlákno 1.7. - 18.7.2013, počet zpráv: 32


1.7.2013 11:23:46 (#1)
gravatar

lukasmi at volny.cz

<lukasmi at volny.cz>
48
Zdrav?m, chci se zeptat, zda-li je n?jak? mo?nost zji?t?n? ??sla turistick? trasy, pokud je na rozcestn?ku uvedeno ??slo cedule (nap?. LT139a) a ne ?ty?m?stn? ??slo trasy? D?ky

5.7.2013 10:28:52 (#2)
gravatar

Václav Kubíček

<vase.k at centrum.cz>
50
Ahoj, leda se poptat na K?T, jestli n?co nevyzrad?. N?co se tu v?ak s nimi kdysi ?e?ilo a nic neposkytli. D??ve se vypisovaly trasy v turistick?ch map?ch edice K?T (t?eba Krkono?e - 4. vyd?n?), tak zkusit zap?trat v knihovn?ch (ale nebudou to zrovna aktu?ln? informace). V nov?ch map?ch co v?m, tak trasy u? nejsou. Va?ek ______________________________________________________________ zobrazit citaci
> Od: lukasmi at volny.cz > Komu: <talk-cz at openstreetmap.org> > Datum: 01.07.2013 23:24 > P?edm?t: [Talk-cz] ??sla turistick?ch tras > >Zdrav?m, chci se zeptat, zda-li je n?jak? mo?nost zji?t?n? ??sla turistick? trasy, pokud je na rozcestn?ku uvedeno ??slo cedule (nap?. LT139a) a ne ?ty?m?stn? ??slo trasy? >D?ky > > >_______________________________________________ >Talk-cz mailing list >Talk-cz at openstreetmap.org >http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

10.7.2013 05:10:36 (#3)
gravatar

jan lana

<lana.jan at gmail.com>
9
priblizne pred rokem jsem posilal dotaz ohledne jedne trasy do KCT, Za par dni slusne odpovedeli, ze cisla tras jiz nikde nezverejnuji a jsou pouzivana jen pro interni potreby evidence, tudiz pro verejnost nezajimava a proto mi je neposlou. Bohuzel je ten jejich mail uz skoncil v kosi, takze ho nemuzu preposlat ... - Honza -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130710/6dfb7a76/attachment.html>

10.7.2013 07:15:06 (#4)
gravatar

lukasmi at volny.cz

<lukasmi at volny.cz>
48
Pravda, ?e asi jen pro n?s... v n?kter?ch tras?ch jsou n?kte?? schopni nad?lat takov? zmatky, ?e jsem se setkal i s n?kolika relacemi jedn? trasy na velice kr?tk?m ?seku :(
----- P?VODN? ZPR?VA ----- Od: "jan lana" <lana.jan at gmail.com> Komu: "OpenStreetMap Czech Republic" <talk-cz at openstreetmap.org> P?edm?t: Re: [Talk-cz] ??sla turistick?ch tras Datum: 10.7.2013 - 17:10:36 zobrazit citaci
> priblizne pred rokem jsem posilal dotaz ohledne jedne trasy do KCT, Za par > dni slusne odpovedeli, ze cisla tras jiz nikde nezverejnuji a jsou > pouzivana jen pro interni potreby evidence, tudiz pro verejnost nezajimava > a proto mi je neposlou. > > Bohuzel je ten jejich mail uz skoncil v kosi, takze ho nemuzu preposlat ... > > - Honza

14.7.2013 10:22:32 (#5)
gravatar

Václav Kubíček

<vase.k at centrum.cz>
50
P?itom mi p??jde, ?e ??slov?n? tras je pro b??n?ho u?ivatele daleko lep?? (??sla silnic, trat?, linek MHD, atd.) ne? hromada bod? s ??sly (kter? budou vhodn?j?? pro zpracov?n? v PC). Va?ek ______________________________________________________________ zobrazit citaci
> Od: "jan lana" <lana.jan at gmail.com> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> > Datum: 10.07.2013 17:12 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] ??sla turistick?ch tras > >priblizne pred rokem jsem posilal dotaz ohledne jedne trasy do KCT, Za par >dni slusne odpovedeli, ze cisla tras jiz nikde nezverejnuji a jsou >pouzivana jen pro interni potreby evidence, tudiz pro verejnost nezajimava >a proto mi je neposlou. > >Bohuzel je ten jejich mail uz skoncil v kosi, takze ho nemuzu preposlat ... > >- Honza > > >---------- > >_______________________________________________ >Talk-cz mailing list >Talk-cz at openstreetmap.org >http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

15.7.2013 12:07:43 (#6)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
550
zdrav?m, je z?sadn? chyba v t? odpov?di K?T hledat logiku, oni se prost? jen pot?ebuj? vymluvit na cokoli, aby nevydali data OSM sama o sob? nep?edstavuje konkurenci, nicm?n? je nutno si uv?domit, ?e by takto nep??mo vykraden?m z OSM mohla data z?skat konkurence skute?n?, jako nap?. Shocart krom? t?to praktick? str?nky v?ci (prodej map tu??m p?edstavuje nezanedbatelnou polo?ku v jejich rozpo?tu) je tu pak str?nka emocion?ln?, tento spolek tvo?? lid?, z nich? mnoz? (ne??k?m "v?t?ina", jen nep?ehl?dnuteln? ??st) jsou z pohledu na?? komunity prost? "divn?", a nejrad?ji by si ty svoje trasy se v??m co k nim n?le?? zamkli n?kam do trezoru nebo n?co takov?ho nemohl jsem si nevzpomenout na sc?nku p?ed p?r lety ve vlaku za N?m??t? nad Oslavou, kde si parti?ka skorod?dul? (je?t? p?edd?chodov?ch) nam?sto mu?sk? chlouby pom??ovala krokom?ry a dal?? nezbytn? propriety na tu jejich p?rhodinovou proch?ze?ku, a jak tak nep?eslechnuteln? hovor ?el, vyrozum?l jsem, ?e jsou to vesm?s p??slu?n?ci Klubu, a ?e jeden z nich je n?jak? v?t?? zv??e no a ten ?inovn?k pak popisoval poty?ku s n?jak?m b??ka?em, kter? m?l tu drzost po??dat jej, aby neni?il stopu, co? mu ?inovn?k samoz?ejm? ??dn? vytmavil, ?e on si tu trasu zna??, tak?e si na n? m??e dupat jak chce, a ?e vlastn? ten b??ka? tam nem? co d?lat (co si dovoluje v?bec j?t po stejn? cest?, jako vede zna?ka, na kterou neplat? ?lensk? p??sp?vky ...) dosti m? zamrzelo, ?e tam m?li s sebou asi dv? ml??ata, d?vat takov?to z??n? p??klad vz?jemn? ohleduplnosti dal??m generac?m, hm ... to? asi tak ... pardon za offtopic, ode m? tak? nen? zcela hezk? vytahovat na n? negativn? story, nechci pomlouvat, ale cht?l jsem p?isp?t k pochopen? situace, ?e nesta?? ??ci "dejte n?m pros?m data", bylo by t?eba pracovat s tou mentalitou a n?jak p?ekonat p?edstavy typu "my jsme n?co v?c" a vysv?tlit, ?e v dob? drav?ho kapitalismu a masov?ho roz???en? internetov?ch slu?eb nelze po??tat s monopolem na prodej map K. Dne Ne 14. ?ervence 2013 22:22:32, V?clav Kub??ek napsal(a): zobrazit citaci
> P?itom mi p??jde, ?e ??slov?n? tras je pro b??n?ho u?ivatele daleko lep?? > (??sla silnic, trat?, linek MHD, atd.) ne? hromada bod? s ??sly (kter? > budou vhodn?j?? pro zpracov?n? v PC). Va?ek > > ______________________________________________________________ > > > Od: "jan lana" <lana.jan at gmail.com> > > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> > > Datum: 10.07.2013 17:12 > > P?edm?t: Re: [Talk-cz] ??sla turistick?ch tras > > > >priblizne pred rokem jsem posilal dotaz ohledne jedne trasy do KCT, Za par > >dni slusne odpovedeli, ze cisla tras jiz nikde nezverejnuji a jsou > >pouzivana jen pro interni potreby evidence, tudiz pro verejnost nezajimava > >a proto mi je neposlou. > > > >Bohuzel je ten jejich mail uz skoncil v kosi, takze ho nemuzu preposlat ... > > > >- Honza

15.7.2013 12:52:05 (#7)
gravatar

honny

<honnycze at gmail.com>
100 2484
Taky p?id?m drobn? offtopic z ned?vn? diskuse na fb: - [...] Tedy ve?ker? trasov?n? zna?en?ch tras v jin?ch ne? ti?t?n?ch map?ch K?T je bu? ob?lehnuto, nebo ukradeno. [...] -- A fyzick? projit? cesty a n?sledn? zad?n? do OSM je "ob?lehnuto", nebo "ukradeno"? - [...] Jinak z logiky v?ci... Zna?ka? jde s barvou, pilkou..., K?T mu proplat? ces??k, pak to projde n?kdo jinej, zad? do OSM...a mapa je hotov?! Hur?! K?T je v?l, ?e tam ti lidi pos?l? a plat? jim za to, ?e ka?d? t?i roky obnovuj? zna?en? trasy, vyv??uj? sm?rovky, apod.. nen? lep?? p?isp?t na to zna?en?? T?m pro m? diskuse skon?ila. ;) -- honny Dne 15. ?ervence 2013 12:07 Karel Voln? <kavol at seznam.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> > zdrav?m, > > je z?sadn? chyba v t? odpov?di K?T hledat logiku, oni se prost? jen pot?ebuj? > vymluvit na cokoli, aby nevydali data > > OSM sama o sob? nep?edstavuje konkurenci, nicm?n? je nutno si uv?domit, ?e by > takto nep??mo vykraden?m z OSM mohla data z?skat konkurence skute?n?, jako > nap?. Shocart > > krom? t?to praktick? str?nky v?ci (prodej map tu??m p?edstavuje > nezanedbatelnou polo?ku v jejich rozpo?tu) je tu pak str?nka emocion?ln?, > tento spolek tvo?? lid?, z nich? mnoz? (ne??k?m "v?t?ina", jen > nep?ehl?dnuteln? ??st) jsou z pohledu na?? komunity prost? "divn?", a > nejrad?ji by si ty svoje trasy se v??m co k nim n?le?? zamkli n?kam do trezoru > nebo n?co takov?ho > > nemohl jsem si nevzpomenout na sc?nku p?ed p?r lety ve vlaku za N?m??t? nad > Oslavou, kde si parti?ka skorod?dul? (je?t? p?edd?chodov?ch) nam?sto mu?sk? > chlouby pom??ovala krokom?ry a dal?? nezbytn? propriety na tu jejich > p?rhodinovou proch?ze?ku, a jak tak nep?eslechnuteln? hovor ?el, vyrozum?l > jsem, ?e jsou to vesm?s p??slu?n?ci Klubu, a ?e jeden z nich je n?jak? v?t?? > zv??e > > no a ten ?inovn?k pak popisoval poty?ku s n?jak?m b??ka?em, kter? m?l tu > drzost po??dat jej, aby neni?il stopu, co? mu ?inovn?k samoz?ejm? ??dn? > vytmavil, ?e on si tu trasu zna??, tak?e si na n? m??e dupat jak chce, a ?e > vlastn? ten b??ka? tam nem? co d?lat (co si dovoluje v?bec j?t po stejn? > cest?, jako vede zna?ka, na kterou neplat? ?lensk? p??sp?vky ...) > > dosti m? zamrzelo, ?e tam m?li s sebou asi dv? ml??ata, d?vat takov?to z??n? > p??klad vz?jemn? ohleduplnosti dal??m generac?m, hm ... > > to? asi tak ... pardon za offtopic, ode m? tak? nen? zcela hezk? vytahovat na > n? negativn? story, nechci pomlouvat, ale cht?l jsem p?isp?t k pochopen? > situace, ?e nesta?? ??ci "dejte n?m pros?m data", bylo by t?eba pracovat s tou > mentalitou a n?jak p?ekonat p?edstavy typu "my jsme n?co v?c" a vysv?tlit, ?e > v dob? drav?ho kapitalismu a masov?ho roz???en? internetov?ch slu?eb nelze > po??tat s monopolem na prodej map > > K. > > Dne Ne 14. ?ervence 2013 22:22:32, V?clav Kub??ek napsal(a): >> P?itom mi p??jde, ?e ??slov?n? tras je pro b??n?ho u?ivatele daleko lep?? >> (??sla silnic, trat?, linek MHD, atd.) ne? hromada bod? s ??sly (kter? >> budou vhodn?j?? pro zpracov?n? v PC). Va?ek >> >> ______________________________________________________________ >> >> > Od: "jan lana" <lana.jan at gmail.com> >> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> >> > Datum: 10.07.2013 17:12 >> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] ??sla turistick?ch tras >> > >> >priblizne pred rokem jsem posilal dotaz ohledne jedne trasy do KCT, Za par >> >dni slusne odpovedeli, ze cisla tras jiz nikde nezverejnuji a jsou >> >pouzivana jen pro interni potreby evidence, tudiz pro verejnost nezajimava >> >a proto mi je neposlou. >> > >> >Bohuzel je ten jejich mail uz skoncil v kosi, takze ho nemuzu preposlat ... >> > >> >- Honza > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

15.7.2013 02:24:34 (#8)
gravatar

Václav Řehák

<rehakv01 at gmail.com>
63
Nejsmutn?j?? na tom je, ?e K?T ten ces??k ve spoust? p??pad? zaplat? z grant? (ministersk?ch, krajsk?ch, obecn?ch ?i jin?ch ve?ejn?ch pen?z). Nam?tkov? t?eba http://cs.wikipedia.org/wiki/Turistick%C3%A9_zna%C4%8Den%C3%AD_v_%C4%8Cesku_a_na_Slovensku#Samostatn.C3.A1_.C4.8Cesk.C3.A1_republika http://www.kr-vysocina.cz/turiste-a-cykloturiste-se-na-vysocine-neztrati/d-4025014/p1=1096 a dal?? Bohu?el kavol m? asi pravdu, ?e je to v mentalit?. V. Dne 15. ?ervence 2013 12:52 honny <honnycze at gmail.com> napsal(a): zobrazit citaci
> Taky p?id?m drobn? offtopic z ned?vn? diskuse na fb: > > - [...] Tedy ve?ker? trasov?n? zna?en?ch tras v jin?ch ne? ti?t?n?ch > map?ch K?T je bu? ob?lehnuto, nebo ukradeno. [...] > > -- A fyzick? projit? cesty a n?sledn? zad?n? do OSM je "ob?lehnuto", > nebo "ukradeno"? > > - [...] Jinak z logiky v?ci... Zna?ka? jde s barvou, pilkou..., K?T mu > proplat? ces??k, pak to projde n?kdo jinej, zad? do OSM...a mapa je > hotov?! Hur?! K?T je v?l, ?e tam ti lidi pos?l? a plat? jim za to, ?e > ka?d? t?i roky obnovuj? zna?en? trasy, vyv??uj? sm?rovky, apod.. nen? > lep?? p?isp?t na to zna?en?? > > > T?m pro m? diskuse skon?ila. ;) > > > -- honny > > Dne 15. ?ervence 2013 12:07 Karel Voln? <kavol at seznam.cz> napsal(a): > > > > zdrav?m, > > > > je z?sadn? chyba v t? odpov?di K?T hledat logiku, oni se prost? jen > pot?ebuj? > > vymluvit na cokoli, aby nevydali data > > > > OSM sama o sob? nep?edstavuje konkurenci, nicm?n? je nutno si uv?domit, > ?e by > > takto nep??mo vykraden?m z OSM mohla data z?skat konkurence skute?n?, > jako > > nap?. Shocart > > > > krom? t?to praktick? str?nky v?ci (prodej map tu??m p?edstavuje > > nezanedbatelnou polo?ku v jejich rozpo?tu) je tu pak str?nka emocion?ln?, > > tento spolek tvo?? lid?, z nich? mnoz? (ne??k?m "v?t?ina", jen > > nep?ehl?dnuteln? ??st) jsou z pohledu na?? komunity prost? "divn?", a > > nejrad?ji by si ty svoje trasy se v??m co k nim n?le?? zamkli n?kam do > trezoru > > nebo n?co takov?ho > > > > nemohl jsem si nevzpomenout na sc?nku p?ed p?r lety ve vlaku za N?m??t? > nad > > Oslavou, kde si parti?ka skorod?dul? (je?t? p?edd?chodov?ch) nam?sto > mu?sk? > > chlouby pom??ovala krokom?ry a dal?? nezbytn? propriety na tu jejich > > p?rhodinovou proch?ze?ku, a jak tak nep?eslechnuteln? hovor ?el, > vyrozum?l > > jsem, ?e jsou to vesm?s p??slu?n?ci Klubu, a ?e jeden z nich je n?jak? > v?t?? > > zv??e > > > > no a ten ?inovn?k pak popisoval poty?ku s n?jak?m b??ka?em, kter? m?l tu > > drzost po??dat jej, aby neni?il stopu, co? mu ?inovn?k samoz?ejm? ??dn? > > vytmavil, ?e on si tu trasu zna??, tak?e si na n? m??e dupat jak chce, a > ?e > > vlastn? ten b??ka? tam nem? co d?lat (co si dovoluje v?bec j?t po stejn? > > cest?, jako vede zna?ka, na kterou neplat? ?lensk? p??sp?vky ...) > > > > dosti m? zamrzelo, ?e tam m?li s sebou asi dv? ml??ata, d?vat takov?to > z??n? > > p??klad vz?jemn? ohleduplnosti dal??m generac?m, hm ... > > > > to? asi tak ... pardon za offtopic, ode m? tak? nen? zcela hezk? > vytahovat na > > n? negativn? story, nechci pomlouvat, ale cht?l jsem p?isp?t k pochopen? > > situace, ?e nesta?? ??ci "dejte n?m pros?m data", bylo by t?eba pracovat > s tou > > mentalitou a n?jak p?ekonat p?edstavy typu "my jsme n?co v?c" a > vysv?tlit, ?e > > v dob? drav?ho kapitalismu a masov?ho roz???en? internetov?ch slu?eb > nelze > > po??tat s monopolem na prodej map > > > > K. > > > > Dne Ne 14. ?ervence 2013 22:22:32, V?clav Kub??ek napsal(a): > >> P?itom mi p??jde, ?e ??slov?n? tras je pro b??n?ho u?ivatele daleko > lep?? > >> (??sla silnic, trat?, linek MHD, atd.) ne? hromada bod? s ??sly (kter? > >> budou vhodn?j?? pro zpracov?n? v PC). Va?ek > >> > >> ______________________________________________________________ > >> > >> > Od: "jan lana" <lana.jan at gmail.com> > >> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> > >> > Datum: 10.07.2013 17:12 > >> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] ??sla turistick?ch tras > >> > > >> >priblizne pred rokem jsem posilal dotaz ohledne jedne trasy do KCT, Za > par > >> >dni slusne odpovedeli, ze cisla tras jiz nikde nezverejnuji a jsou > >> >pouzivana jen pro interni potreby evidence, tudiz pro verejnost > nezajimava > >> >a proto mi je neposlou. > >> > > >> >Bohuzel je ten jejich mail uz skoncil v kosi, takze ho nemuzu > preposlat ... > >> > > >> >- Honza > > > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130715/5c300e60/attachment.html>

15.7.2013 03:49:31 (#9)
gravatar

Pavel Pisa

<ppisa4lists at pikron.com>
16
Zdrav? v?echny, p?ed ?asem jsem n?hodou na Pet??n? narazil na n?borovou akci K?T, kde jsem na dotaz ohledn? OSM a zna?en? dostal odkaz na P?edsedu Rady zna?en? Mgr. Karel Markvart, markvart at kct.cz kct.markvart at volny.cz P?i m?m telefon?tu projevil o informace o OSM (o kter? tvrdil, ?e j? nezn?) zna?n? z?jem. Vyj?d?il se o tom, ?e si se z?jmem prohl?dl po m?m upozorn?n? v OSM destinace v zahrani??, kde byl na dovolen?. Ale odpov?? na mo?nost z?skat seznam ??sel tras (o pr?b?z?ch jsem se rovnou vyj?d?il, ?e ch?pu, ?e s nimi podnikaj?) byla hodn? mlhav?/implicitn? tvrd? odm?tav?. P?i prosb? o mo?nost zve?ejn?n? jeho odpov?di v OSM CZ, aby bylo alespo? n?jak? trochu ofici?ln? stanovisko ve?ejn? dostupn?, m? na?kl ze snahy o vyd?r?n?. Zaj?mav? je, ?e se mi pak poda?ilo v archivech konference zjistit, ?e o OSM musel v?d?t mnohem d??ve, n?jak? komunikace s n?m byla zaarchivovan? ji? z d??v?j?ka. ??sla tras ?asto uv?d? kraje a okresy ve sv?ch zpr?v?ch o dotac?ch na ve?ejn? blaho a ?asto je realiz?torem K?T. Dotace K?T dost?v? jak z lok?ln?ch tak i celost?tn?ch zdroj?, ale ani ke skute?nosti, jestli by alespo? seznam tras s ??sly mohl b?t jejich ve?ejn?m dokumentem poskytnut?m ve?ejnosti za ve?ejn? pen?ze na podporu zna?en?, se necht?l pan Markvart vyj?d?it. Na druhou stranu vlastn? zna?ka?i ur?it? provozuj? ?innost p?edev??m z nad?en? a nev?m, do jak? m?ry o centr?ln? politice K?T a spole?nosti TRASA, spol. s r.o. v?bec v? a na to? s n? souhlas?. V???m, ?e mnoho z nich by t??ilo do OSM p?isp?t a vzhledem k tomu, ?e v pracovn?m vztahu ke K?T nato? k TRASA, spol. s r.o. nejsou, tak jim v tom nejsp?? (pokud n?co o?kliv?ho nepodepisuj? p?i dotaci na dopravn?) nem??e nikdo br?nit. Seznamy zna?ka?? jednotliv?ch oblast? se daj? n?kde na webu naj?t a mo?n? by st?lo za to je na OSM a z?esk?ch nejsp?? na http://mtbmap.cz/ upozornit. S?m jsem se pak sna?il na sv?ch v?letech nafotit star? rozcestn?ky, kde ??sla tras je?t? jsou, a kde ??sla v OSM chyb?la, tak je p?idat. S pozdravem, Pavel P??a On Monday 15 of July 2013 14:24:34 V?clav ?eh?k wrote: zobrazit citaci
> Nejsmutn?j?? na tom je, ?e K?T ten ces??k ve spoust? p??pad? zaplat? z > grant? (ministersk?ch, krajsk?ch, obecn?ch ?i jin?ch ve?ejn?ch pen?z). > Nam?tkov? t?eba > > http://cs.wikipedia.org/wiki/Turistick%C3%A9_zna%C4%8Den%C3%AD_v_%C4%8Cesku >_a_na_Slovensku#Samostatn.C3.A1_.C4.8Cesk.C3.A1_republika > http://www.kr-vysocina.cz/turiste-a-cykloturiste-se-na-vysocine-neztrati/d- >4025014/p1=1096 a dal?? > > Bohu?el kavol m? asi pravdu, ?e je to v mentalit?. > > V. > > Dne 15. ?ervence 2013 12:52 honny <honnycze at gmail.com> napsal(a): > > Taky p?id?m drobn? offtopic z ned?vn? diskuse na fb: > > > > - [...] Tedy ve?ker? trasov?n? zna?en?ch tras v jin?ch ne? ti?t?n?ch > > map?ch K?T je bu? ob?lehnuto, nebo ukradeno. [...] > > > > -- A fyzick? projit? cesty a n?sledn? zad?n? do OSM je "ob?lehnuto", > > nebo "ukradeno"? > > > > - [...] Jinak z logiky v?ci... Zna?ka? jde s barvou, pilkou..., K?T mu > > proplat? ces??k, pak to projde n?kdo jinej, zad? do OSM...a mapa je > > hotov?! Hur?! K?T je v?l, ?e tam ti lidi pos?l? a plat? jim za to, ?e > > ka?d? t?i roky obnovuj? zna?en? trasy, vyv??uj? sm?rovky, apod.. nen? > > lep?? p?isp?t na to zna?en?? > > > > > > T?m pro m? diskuse skon?ila. ;) > > > > > > -- honny > > > > Dne 15. ?ervence 2013 12:07 Karel Voln? <kavol at seznam.cz> napsal(a): > > > zdrav?m, > > > > > > je z?sadn? chyba v t? odpov?di K?T hledat logiku, oni se prost? jen > > > > pot?ebuj? > > > > > vymluvit na cokoli, aby nevydali data > > > > > > OSM sama o sob? nep?edstavuje konkurenci, nicm?n? je nutno si uv?domit, > > > > ?e by > > > > > takto nep??mo vykraden?m z OSM mohla data z?skat konkurence skute?n?, > > > > jako > > > > > nap?. Shocart > > > > > > krom? t?to praktick? str?nky v?ci (prodej map tu??m p?edstavuje > > > nezanedbatelnou polo?ku v jejich rozpo?tu) je tu pak str?nka > > > emocion?ln?, tento spolek tvo?? lid?, z nich? mnoz? (ne??k?m "v?t?ina", > > > jen nep?ehl?dnuteln? ??st) jsou z pohledu na?? komunity prost? "divn?", > > > a nejrad?ji by si ty svoje trasy se v??m co k nim n?le?? zamkli n?kam > > > do > > > > trezoru > > > > > nebo n?co takov?ho > > > > > > nemohl jsem si nevzpomenout na sc?nku p?ed p?r lety ve vlaku za N?m??t? > > > > nad > > > > > Oslavou, kde si parti?ka skorod?dul? (je?t? p?edd?chodov?ch) nam?sto > > > > mu?sk? > > > > > chlouby pom??ovala krokom?ry a dal?? nezbytn? propriety na tu jejich > > > p?rhodinovou proch?ze?ku, a jak tak nep?eslechnuteln? hovor ?el, > > > > vyrozum?l > > > > > jsem, ?e jsou to vesm?s p??slu?n?ci Klubu, a ?e jeden z nich je n?jak? > > > > v?t?? > > > > > zv??e > > > > > > no a ten ?inovn?k pak popisoval poty?ku s n?jak?m b??ka?em, kter? m?l > > > tu drzost po??dat jej, aby neni?il stopu, co? mu ?inovn?k samoz?ejm? > > > ??dn? vytmavil, ?e on si tu trasu zna??, tak?e si na n? m??e dupat jak > > > chce, a > > > > ?e > > > > > vlastn? ten b??ka? tam nem? co d?lat (co si dovoluje v?bec j?t po > > > stejn? cest?, jako vede zna?ka, na kterou neplat? ?lensk? p??sp?vky > > > ...) > > > > > > dosti m? zamrzelo, ?e tam m?li s sebou asi dv? ml??ata, d?vat takov?to > > > > z??n? > > > > > p??klad vz?jemn? ohleduplnosti dal??m generac?m, hm ... > > > > > > to? asi tak ... pardon za offtopic, ode m? tak? nen? zcela hezk? > > > > vytahovat na > > > > > n? negativn? story, nechci pomlouvat, ale cht?l jsem p?isp?t k > > > pochopen? situace, ?e nesta?? ??ci "dejte n?m pros?m data", bylo by > > > t?eba pracovat > > > > s tou > > > > > mentalitou a n?jak p?ekonat p?edstavy typu "my jsme n?co v?c" a > > > > vysv?tlit, ?e > > > > > v dob? drav?ho kapitalismu a masov?ho roz???en? internetov?ch slu?eb > > > > nelze > > > > > po??tat s monopolem na prodej map > > > > > > K. > > > > > > Dne Ne 14. ?ervence 2013 22:22:32, V?clav Kub??ek napsal(a): > > >> P?itom mi p??jde, ?e ??slov?n? tras je pro b??n?ho u?ivatele daleko > > > > lep?? > > > > >> (??sla silnic, trat?, linek MHD, atd.) ne? hromada bod? s ??sly (kter? > > >> budou vhodn?j?? pro zpracov?n? v PC). Va?ek > > >> > > >> ______________________________________________________________ > > >> > > >> > Od: "jan lana" <lana.jan at gmail.com> > > >> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> > > >> > Datum: 10.07.2013 17:12 > > >> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] ??sla turistick?ch tras > > >> > > > >> >priblizne pred rokem jsem posilal dotaz ohledne jedne trasy do KCT, > > >> > Za > > > > par > > > > >> >dni slusne odpovedeli, ze cisla tras jiz nikde nezverejnuji a jsou > > >> >pouzivana jen pro interni potreby evidence, tudiz pro verejnost > > > > nezajimava > > > > >> >a proto mi je neposlou. > > >> > > > >> >Bohuzel je ten jejich mail uz skoncil v kosi, takze ho nemuzu > > > > preposlat ... > > > > >> >- Honza > > > > > > _______________________________________________ > > > Talk-cz mailing list > > > Talk-cz at openstreetmap.org > > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Yours sincerely Pavel Pisa ================================================== PiKRON s.r.o. Phone/Fax: +420 2 84684676 Kankovskeho 1235 Phone: +420 2 84684676 182 00 Praha 8 WWW: http://www.pikron.com/ Czech Republic e-mail: pikron at pikron.com ==================================================

15.7.2013 03:57:31 (#10)
gravatar

Marek Prokop

<marek at sovavsiti.cz>
98
Ahoj, j? t?hle debat? moc nerozum?m. ?e n?m K?T nic ned? p?eci v?me d?vno. Ale v tomto p??pad? ani nic nepot?ebujeme. K ?emu by n?m ??sla tras byla? Jen k tomu, ?e na n? m?me v OSM kolonku? Na rozcestn?c?ch nejsou, nikde jinde taky ne, tak?e u?ivatel?m mapy by byly v map? stejn? k ni?emu. Zdrav?, Marek

15.7.2013 04:28:56 (#11)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
551
Dne 15.7.2013 15:57, Marek Prokop napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > j? t?hle debat? moc nerozum?m. ?e n?m K?T nic ned? p?eci v?me d?vno. > Ale v tomto p??pad? ani nic nepot?ebujeme. K ?emu by n?m ??sla tras > byla? Jen k tomu, ?e na n? m?me v OSM kolonku? Na rozcestn?c?ch > nejsou, nikde jinde taky ne, tak?e u?ivatel?m mapy by byly v map? > stejn? k ni?emu. >
Muzes podle toho identifikovat, ze dany usek patri k dane trase - vzhledem k mapovani v terenu jiste jednodussi, nez to odhadovat z prubehu/cilu/barvy/... A v navaznosti na to, kdyz vis, ze dana trasa vede z bodu A do bodu B, muzes vyhodnocovat uplnost/neuplnost mapovani. Jednoznacny identifikator je z pohledu dat vzdy idealni. Mimochodem, nebylo by mozna od veci na to jit "od lesa" - tedy pres penize, a zatlacit na prislusne rozdelovace dani. Nevim proc by mel kdokoli prispivat na neco, co se dela "potaji". Pokud stat/kraje dotuji znackovani, musi byt nekde veskere informace co kde a kdy bylo znaceno. A dokonce jsou ty urady tuto informaci povinne poskytovat => je v jejich zajmu donutit KCT ke zverejnovani. zobrazit citaci
> Zdrav?, > Marek > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

15.7.2013 04:35:18 (#12)
gravatar

lukasmi at volny.cz

<lukasmi at volny.cz>
48
T?eba kvuli konzistenci dat. Nyn? jsem se nap??klad setkal s t?m, ?e n?jak? dobr?k vytvo?il na T?ebo?sku (Kde je obecn? ?rove? zmapov?n? tragick?) n?kolik relac? k jedn? trase na velice kr?tk?m ?seku (jednotky km) Naopak do jedn? relace (a pod jedno ??slo) nacpal doty?n? dva kous??ky dvou ruzn?ch stejn? barevn?ch tras, kter? jsou od sebe n?kolik kilometr? vzd?len?. L.
----- P?VODN? ZPR?VA ----- Od: "Marek Prokop" <marek at sovavsiti.cz> Komu: "OpenStreetMap Czech Republic" <talk-cz at openstreetmap.org> P?edm?t: Re: [Talk-cz] ??sla turistick?ch tras Datum: 15.7.2013 - 15:57:31 zobrazit citaci
> Ahoj, > > j? t?hle debat? moc nerozum?m. ?e n?m K?T nic ned? p?eci v?me d?vno. > Ale v tomto p??pad? ani nic nepot?ebujeme. K ?emu by n?m ??sla tras > byla? Jen k tomu, ?e na n? m?me v OSM kolonku? Na rozcestn?c?ch > nejsou, nikde jinde taky ne, tak?e u?ivatel?m mapy by byly v map? > stejn? k ni?emu. > > Zdrav?, > Marek > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

15.7.2013 04:55:10 (#13)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
550
Dne Po 15. ?ervence 2013 16:28:56, jzvc napsal(a): zobrazit citaci
> Mimochodem, nebylo by mozna od veci na to jit "od lesa" - tedy pres > penize, a zatlacit na prislusne rozdelovace dani. Nevim proc by mel > kdokoli prispivat na neco, co se dela "potaji". Pokud stat/kraje dotuji > znackovani, musi byt nekde veskere informace co kde a kdy bylo znaceno. > A dokonce jsou ty urady tuto informaci povinne poskytovat => je v jejich > zajmu donutit KCT ke zverejnovani.
jen?e oni maj? ve smlouv? v?gn? pitominy typu "obnova 1/3 tras", tak?e kraj ti na informaci "a kter? to byly" neodpov? - leda tak po?tvat na to n?jak? audit, zda byla dotace vyu?ita v souladu s deklarovan?m ??elem no ale ani tak si nepom??e?, proto?e se dozv??, ?e to byla trasa z bodu A do B, z C do D atd., ale ??sla ??ct nemus? nicm?n? tak? m? napadlo vhodn? namotivovat n?jak?ho ??edn?ka, kdy? u? to teda ten kraj chce d?lat z toho d?vodu, aby se u nich rekreanti c?tili dob?e, tak by jim m?l servis roz???it o souvisej?c? informace - no a tyto nap???t? v souvislosti s dotac? vy?adovat no ... te? je?t? n?jak?ho dobrovoln?ka, co ty ??edn?ky zpracuje :-) K.

15.7.2013 05:21:24 (#14)
gravatar

Marek Prokop

<marek at sovavsiti.cz>
98
2013/7/15 <lukasmi at volny.cz>: zobrazit citaci
> T?eba kvuli konzistenci dat. Nyn? jsem se nap??klad setkal s t?m, > ?e n?jak? dobr?k vytvo?il na T?ebo?sku (Kde je obecn? ?rove? > zmapov?n? tragick?) n?kolik relac? k jedn? trase na velice kr?tk?m > ?seku (jednotky km)
No jo, ale nikde nen? z?ruka, ?e ??slov?n? K?T je logi?t?j??, nebo ?e to takov? chytr?k neud?l? i v p??pad?, ?e budeme ??sla zn?t. Ch?pu, ?e jednozna?n? identifik?tor je u?ite?n?, ale trasy K?T prost? ??dn? ve?ejn? identifik?tor nemaj?. Na tom nen? co ?e?it. Identifik?tory ostatn? nemaj? skoro ??dn? turistick? trasy nikde na sv?t?. Marek

16.7.2013 02:33:08 (#15)
gravatar

Petr Holub

<hopet at ics.muni.cz>
290 3608
zobrazit citaci
> > T?eba kvuli konzistenci dat. Nyn? jsem se nap??klad setkal s t?m, > > ?e n?jak? dobr?k vytvo?il na T?ebo?sku (Kde je obecn? ?rove? > > zmapov?n? tragick?) n?kolik relac? k jedn? trase na velice kr?tk?m > > ?seku (jednotky km) > > No jo, ale nikde nen? z?ruka, ?e ??slov?n? K?T je logi?t?j??, nebo ?e > to takov? chytr?k neud?l? i v p??pad?, ?e budeme ??sla zn?t.
Souhlas s Markem - osobne trochu pochybuji, jestli samo KCT ma ty trasy vlastne presne zmapovane s tim, jak se v terenu ruzne pretrasovavaji. Navic rada z tech problemu, ktere popisujete (rozkouskovane relace, vice tras v jedne relaci) se bude dat zkontrolovat a spravit automaticky, pokud budeme mit kompletni ty samotne trasy. IMHO tedy nazout botu, osedlat kola a vyrazit mapovat do terenu :) Petr

16.7.2013 05:30:05 (#16)
gravatar

Václav Kubíček

<vase.k at centrum.cz>
50
Pro? pak maj? cyklotrasy ??sla a tur. trasy ne? Skon?? nakonec cyklotrasy stejn? a nebudou ??slovan?? Pokud se tedy vyka?leme na n?jak? ??slov?n? od K?T, budeme si muset zav?st vlastn? syst?m relac?. Jak pou??vat relace, kdy? se nap??klad sb?haj? 3 trasy stejn? barvy v 1 bod?? Pokra?ovat s 1 hlavn? relac? a 2. bude odbo?ka (Kter? pak ale bude ta hlavn??) nebo to budou 3 relace? A co d?lat, kdy? se v jednom bod? sb?h? v?ce tras jedn? barvy? Vyvst?v? ov?em ot?zka, jak zjistit, ?e jsou v?echny trasy zmapovan?, kdy? vlastn? nem?me ??dn? referen?n? seznam tras... Va?ek ______________________________________________________________ zobrazit citaci
> Od: "Petr Holub" <hopet at ics.muni.cz> > Komu: "'OpenStreetMap Czech Republic'" <talk-cz at openstreetmap.org> > Datum: 16.07.2013 14:33 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] ??sla turistick?ch tras > >> > T?eba kvuli konzistenci dat. Nyn? jsem se nap??klad setkal s t?m, >> > ?e n?jak? dobr?k vytvo?il na T?ebo?sku (Kde je obecn? ?rove? >> > zmapov?n? tragick?) n?kolik relac? k jedn? trase na velice kr?tk?m >> > ?seku (jednotky km) >> >> No jo, ale nikde nen? z?ruka, ?e ??slov?n? K?T je logi?t?j??, nebo ?e >> to takov? chytr?k neud?l? i v p??pad?, ?e budeme ??sla zn?t. > >Souhlas s Markem - osobne trochu pochybuji, jestli samo KCT ma ty >trasy vlastne presne zmapovane s tim, jak se v terenu ruzne >pretrasovavaji. > >Navic rada z tech problemu, ktere popisujete (rozkouskovane relace, >vice tras v jedne relaci) se bude dat zkontrolovat a spravit automaticky, >pokud budeme mit kompletni ty samotne trasy. > >IMHO tedy nazout botu, osedlat kola a vyrazit mapovat do terenu :) > >Petr > > > >_______________________________________________ >Talk-cz mailing list >Talk-cz at openstreetmap.org >http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

16.7.2013 05:56:35 (#17)
gravatar

Marek Prokop

<marek at sovavsiti.cz>
98
zobrazit citaci
> Pro? pak maj? cyklotrasy ??sla a tur. trasy ne?
Pardon, ale to je d?tinsk? ot?zka typu "pro? je nebe modr?, kdy? je tr?va zelen?". zobrazit citaci
> Skon?? nakonec cyklotrasy stejn? a nebudou ??slovan??
V?dy? ale p?eci nen? nijak d?no, ?e jsou cyklotrasy ??slovan? a turistick? ne. K?T nem? celosv?tov? monopol na trasy. Jsou trasy r?zn?ch oper?tor? a jsou trasy, kter? ??dn?ho ofici?ln?ho oper?tora nemaj?. Stejn? tak jsou trasy, kter? maj? n?jak? ofici?ln? ID, a trasy, kter? ho nemaj?. U n?kter?ch je to ID ??seln?, u jin?ch je slovn?... zobrazit citaci
> Pokud se tedy vyka?leme na n?jak? ??slov?n? od K?T...
Tak pro jistotu je?t? jednou. My jsme se nevyka?lali na ??slov?n? K?T. ??slov?n? K?T u? prost? neexistuje. zobrazit citaci
> budeme si muset zav?st vlastn? syst?m relac?.
Ano, i kdy? sp?? ne? syst?m by sta?ilo p?r rozumn?ch a dostate?n? flexibiln?ch best practices. zobrazit citaci
> Jak pou??vat relace, kdy? se nap??klad sb?haj? 3 trasy > stejn? barvy v 1 bod??
No jo, to je holt syst?mov? nedomy?lenost ?esk?ch turistick?ch tras. Asi se to mus? ?e?it p??pad od p??padu. N?kdy je trasa pojmenovan?, a pak je jej? jm?no ide?ln? ID. Jindy jde identitu trasy odvodit z rozcestn?k? -- dokud na sebe navazuj?, je to jedna trasa. Trouf?m si odhadnout, ?e to funguje ve v?c ne? 90 % p??pad?. Ka?dop?dn? bych z toho ned?lal kovbojku. Relace trasy je abstrakce, kter? v re?ln?m ter?nu neexistuje, tak?e je ve skute?nosti jedno, jak se jedna barva rozd?l? ?i spoj?. Jde jen o to, aby byly relace rozumn? dlouh? a dob?e se s nimi pracovalo p?i mapov?n?. zobrazit citaci
> Vyvst?v? ov?em ot?zka, jak zjistit, ?e jsou v?echny trasy > zmapovan?, kdy? vlastn? nem?me ??dn? referen?n? seznam tras...
A k ?emu je ta ot?zka dobr?? Ka?d? t?den n?jak? trasa vznik? a n?jak? zanik?. Oper?tory tras se ??m dal ?ast?ji st?vaj? obce, mikroregiony, ch?k???ka atd. Stejn? nen? moc, kter? by to v?echno dok?zala uhl?dat a inventarizovat (a ne?t?st? to ani nen? pot?eba). Zdrav?, Marek

16.7.2013 06:15:06 (#18)
gravatar

Petr Holub

<hopet at ics.muni.cz>
290 3608
zobrazit citaci
> Pro? pak maj? cyklotrasy ??sla a tur. trasy ne? Skon?? nakonec cyklotrasy stejn? a nebudou ??slovan??
Protoze cislovani cyklotras pouziva verejne i jejich spravce, tedy KCT, a maji to k dispozici i uzivatele tech cyklotras, tedy cykliste. Cykliste se podle cisel orientuji ja vsech rozcestnicich i prubeznych cedulich, protoze podstatna cast znaceni nema zadne barvy (i kdyz ty take existuji a pouzivaji se, ale v podstate asi jen u regionalnich a terennich tras, pokud se nemylim). Podle toho, co jsem vyrozumnel ze vsech debat tady na OSM, tak cislovani tras pro pesi je v podstate interni vec KCT pouzivana pro jejich vnitrni evidenci. Takze se IMHO nema smysl o takovou informaci pretahovat. Pro uzivatele (i mappera OSM, ktery by mel vychazet bud z verejne pristupnych informaci ziskanych v terenu, nebo z dat, ktere mu nekdo dobrovolne pro ucely OSM venuje) jsou to rozcestniky a barevne znaceni. Pokud by se nekde verejne vyskytovalo cislovani pesich tras, tak ho samozrejme muzeme take zachytit a ostatne u rozcestniku to take delame pomoci klice ref=*. Ty podrazdene reakce na tema toho, ze nam KCT nechce ta data dat, mi prijdou proto veskrze neucelne. zobrazit citaci
> Pokud se tedy vyka?leme na n?jak? ??slov?n? od K?T, budeme si muset zav?st vlastn? syst?m relac?. Jak > pou??vat relace, kdy? se nap??klad sb?haj? 3 trasy stejn? barvy v 1 bod?? Pokra?ovat s 1 hlavn? relac? > a 2. bude odbo?ka (Kter? pak ale bude ta hlavn??) nebo to budou 3 relace? A co d?lat, kdy? se v jednom > bod? sb?h? v?ce tras jedn? barvy?
IMHO by takova situace nemela nastavat - resp. pokud nastane, tak ve vyjmecnych pripadech a ty bych resil vyjmecnym zpusobem, tedy ad hoc. Jednoduche reseni je, ze proste v takovem pripade budou 3 relace. Podle mne to nema na nic negativni vliv - nevim zatim o zadnem pouziti, kteremu by to vadilo. Znamena to jen, ze holt vsechny algoritmy musi pocitat s tim, ze na sebe mohou navazovat dve relace stejne barvy. Tam, kde se daji takove relace jednoznacne spojit, tak je muzeme spojit. A kde to nejde, treba pokud nekde existuje ten soubeh 3 tras se stejnou barvou a znackou, tak holt budou 3 relace. zobrazit citaci
> Vyvst?v? ov?em ot?zka, jak zjistit, ?e jsou v?echny trasy zmapovan?, kdy? vlastn? nem?me ??dn? > referen?n? seznam tras...
Tohle je podle mne zavaznejsi pripominka, kterou ale bez soucinnosti s KCT opravdu nejsme schopni vyresit dokonale (ovsem otazka je, zda by to s jejich soucinnosti bylo 100%...). Nicmene pokud budeme mit zmapovano treba 95% nebo 99%, tak uz to IMHO pujde udrzovat mnohem lepe v podstate na zaklade pripominek uzivatelu - nez nyni, kdy toho chybi jeste porad hrozne moc a pro bezne uzivatele to v rade oblasti CR moc pouzitelne neni. Nejen na Trebonsku, ale i kolem Olomouce, Zabrehu a Sumperka, atd. Pekne je to videt s MTBmapy nebo treba z http://waymarkedtrails.org/cs/ Takze kdo ma cas, staci se podivat na bila mista na mape, na zaklade ruznych dostupnych podkladu si overit, ze tam nejake trasy maji byt, a vyrazit do terenu mapovat. Ja pro tyhle ucely preferuji kolo, protoze mam podstatne vetsi akcni radius - a krom toho jeste prakticky overim odhad mtb:scale=* :) Petr

17.7.2013 11:58:39 (#19)
gravatar

Václav Kubíček

<vase.k at centrum.cz>
50
To se n?m to tu p?kn? rozv??nilo. :-) Shrnul bych to tak, ?e od K?T nem??eme nic o?ek?vat. Pro ve?ejnost jsou ??sla tras zru?en? a pokud bychom se k nim n?kdy dostali, jak tu ji? bylo ?e?eno, kdov? v jak?m stavu tato data jsou. Proto navrhuji zru?it pou??v?n? tagu "ref" ud?vaj?c? ??slo trasy a pou??val bych tag "destination" ?i "note" k ur?en? odkud trasa kam vede. Pokud trasa nem? jm?no a v jednom bod? se sb?h? 3 a v?ce tras stejn? barvy, pou?il bych stejn? po?et relac? kolik se jich zde sb?h?. O?ek?v?m va?e n?zory, p?ipom?nky, kritiku nebo tot?ln? zahanben?:) Va?ek ______________________________________________________________ zobrazit citaci
> Od: "Marek Prokop" <marek at sovavsiti.cz> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> > Datum: 16.07.2013 17:57 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] ??sla turistick?ch tras > >> Pro? pak maj? cyklotrasy ??sla a tur. trasy ne? > >Pardon, ale to je d?tinsk? ot?zka typu "pro? je nebe modr?, kdy? je >tr?va zelen?". > >> Skon?? nakonec cyklotrasy stejn? a nebudou ??slovan?? > >V?dy? ale p?eci nen? nijak d?no, ?e jsou cyklotrasy ??slovan? a >turistick? ne. K?T nem? celosv?tov? monopol na trasy. Jsou trasy >r?zn?ch oper?tor? a jsou trasy, kter? ??dn?ho ofici?ln?ho oper?tora >nemaj?. Stejn? tak jsou trasy, kter? maj? n?jak? ofici?ln? ID, a >trasy, kter? ho nemaj?. U n?kter?ch je to ID ??seln?, u jin?ch je >slovn?... > >> Pokud se tedy vyka?leme na n?jak? ??slov?n? od K?T... > >Tak pro jistotu je?t? jednou. My jsme se nevyka?lali na ??slov?n? K?T. >??slov?n? K?T u? prost? neexistuje. > >> budeme si muset zav?st vlastn? syst?m relac?. > >Ano, i kdy? sp?? ne? syst?m by sta?ilo p?r rozumn?ch a dostate?n? >flexibiln?ch best practices. > >> Jak pou??vat relace, kdy? se nap??klad sb?haj? 3 trasy >> stejn? barvy v 1 bod?? > >No jo, to je holt syst?mov? nedomy?lenost ?esk?ch turistick?ch tras. >Asi se to mus? ?e?it p??pad od p??padu. N?kdy je trasa pojmenovan?, a >pak je jej? jm?no ide?ln? ID. Jindy jde identitu trasy odvodit z >rozcestn?k? -- dokud na sebe navazuj?, je to jedna trasa. Trouf?m si >odhadnout, ?e to funguje ve v?c ne? 90 % p??pad?. > >Ka?dop?dn? bych z toho ned?lal kovbojku. Relace trasy je abstrakce, >kter? v re?ln?m ter?nu neexistuje, tak?e je ve skute?nosti jedno, jak >se jedna barva rozd?l? ?i spoj?. Jde jen o to, aby byly relace rozumn? >dlouh? a dob?e se s nimi pracovalo p?i mapov?n?. > >> Vyvst?v? ov?em ot?zka, jak zjistit, ?e jsou v?echny trasy >> zmapovan?, kdy? vlastn? nem?me ??dn? referen?n? seznam tras... > >A k ?emu je ta ot?zka dobr?? Ka?d? t?den n?jak? trasa vznik? a n?jak? >zanik?. Oper?tory tras se ??m dal ?ast?ji st?vaj? obce, mikroregiony, >ch?k???ka atd. Stejn? nen? moc, kter? by to v?echno dok?zala uhl?dat a >inventarizovat (a ne?t?st? to ani nen? pot?eba). > >Zdrav?, >Marek >_______________________________________________ >Talk-cz mailing list >Talk-cz at openstreetmap.org >http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

18.7.2013 12:16:02 (#20)
gravatar

Marek Prokop

<marek at sovavsiti.cz>
98
2013/7/17 V?clav Kub??ek <vase.k at centrum.cz>: zobrazit citaci
> Pro ve?ejnost jsou ??sla tras zru?en? a pokud bychom > se k nim n?kdy dostali, jak tu ji? bylo ?e?eno, kdov? v jak?m > stavu tato data jsou.
Souhlas. zobrazit citaci
> navrhuji zru?it pou??v?n? tagu "ref" ud?vaj?c? ??slo trasy a pou??val > bych tag "destination" ?i "note" k ur?en? odkud trasa kam vede.
Souhlas. Destination se u? dlouho sna??m vypl?ovat pr?v? podle koncov?ch m?st rozcestn?k?, kdy? je zn?m. Kdy? nev?m, kde posloupnost rozcestn?k? kon??, d?v?m tam aspo? mn? posledn? zn?m? m?sto. zobrazit citaci
> Pokud trasa nem? jm?no a v jednom bod? se sb?h? 3 a v?ce > tras stejn? barvy, pou?il bych stejn? po?et relac? kolik se jich > zde sb?h?.
N?kdy to m??e b?t nutn?, ale v?t?inou je to zbyte?n?, proto?e trasy opravdu zpravidla vypl?vaj? z posloupnosti c?l? na rozcestn?c?ch. P??klad: 1. rozcestn?k sm??uje na m?sta A, B, C. 2. rozcestn?k v A sm??uje na B, C, D. 3. rozcestn?k v B sm??uje na C, D, E a z?rove? jin?m sm?rem na F. V takov?m p??pad? jsou tedy evidentn? jen dv? trasy, jedna jde z A do E a druh? z B do F. Takhle to b?v? pom?rn? ?asto. Zdrav?, Marek

18.7.2013 01:19:18 (#21)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
550
zdrav?m, zobrazit citaci
> Shrnul bych to tak, ?e od K?T nem??eme nic o?ek?vat.
stejn? tak, ?e nem??eme o?ek?vat, ?e se n?m libovoln? objekt zakresl? do mapy s?m od sebe m?me se tedy na mapu vyka?lat, analogicky s t?m, jak nazna?uje?, ?e se m?me vyka?lat na snahy od K?T n?co (t?eba nedobrovoln?) z?skat? zobrazit citaci
> Pro ve?ejnost jsou ??sla tras zru?en? a pokud bychom se k nim n?kdy dostali, > jak tu ji? bylo ?e?eno, kdov? v jak?m stavu tato data jsou.
to je argument pro argument - poj?me se vyka?lat na ve?ker? importy jako DIBAVOD a spol., kdo v?, v jak?m stavu ty data jsou, v?dy? jsme v tom museli opravovat tuny chyb ... zobrazit citaci
> Proto navrhuji zru?it pou??v?n? tagu "ref" ud?vaj?c? ??slo trasy
je?t? jednou, pro?? v??e uveden? m? b?t jako d?vodem k zahozen? doposud v?cem?n? funguj?c?ho syst?mu? to je vtip? zobrazit citaci
> a pou??val bych tag "destination" ?i "note" k ur?en? odkud trasa kam vede.
to se snad pou??v? ji? te?, ne, kde je zm?na? zobrazit citaci
> Pokud trasa nem? jm?no a v jednom bod? se sb?h? 3 a v?ce tras stejn? barvy, > pou?il bych stejn? po?et relac? kolik se jich zde sb?h?.
hm, a d?lit trasu v p?lce m? smysl jak?, a pro? m? b?t t?m kriteriem, zda rozd?lit, zrovna (ne)existence n?zvu, a ne t?eba f?ze m?s?ce ?i hod korunou? @Marek Prokop: jestli kope? za K?T, tak to ?ekni rovnou uzn?v?m, ?e ne v?echo co v tomto threadu padlo z druh? strany bylo kdov?jak konstruktivn?, ale tvoje reakce jsou p??mo proti z?jm?m OSM jeden p??klad za v?echny: zobrazit citaci
> >Tak pro jistotu je?t? jednou. My jsme se nevyka?lali na ??slov?n? K?T. > >??slov?n? K?T u? prost? neexistuje.
to je nesmysl jednak ji? na za??tku threadu jsme se dozv?d?li zprost?edkovanou informace od K?T , ?e ??slov?n? d?le pou??v?, a jednak tato ??sla lze je?t? dohledat v ter?nu pokud hodl?? trvat na tom, ?e "neexistuje", m?m t? usv?d?ovat ze l?i fotkama? p?jde? zprznit smaz?n?m ??sel nap??klad v?echny ?l?nky zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Turistick?_trasy_v_?esku ? je dosti z?sadn? rozd?l mezi tvrzen?m "K?T ji? ne??sluje" (ani to ov?em nen? pravdiv?, viz d??ve) a tvrzen?m "??slov?n? neexistuje" - v minulosti prost? bylo o??slov?no a toto se nezm?n? ?krtem pera K.

18.7.2013 01:58:29 (#22)
gravatar

Marek Prokop

<marek at sovavsiti.cz>
98
2013/7/18 Karel Voln? <kavol at seznam.cz>: zobrazit citaci
> v??e uveden? m? b?t jako d?vodem k zahozen? doposud v?cem?n? > funguj?c?ho syst?mu? to je vtip?
V jak?m smyslu ten syst?m funguje? Jak se pozn? v map?, ?e funguje? Jak se to pozn? v jin?ch aplikac?ch? zobrazit citaci
> @Marek Prokop: > > jestli kope? za K?T, tak to ?ekni rovnou
Eh?? zobrazit citaci
>> >Tak pro jistotu je?t? jednou. My jsme se nevyka?lali na ??slov?n? K?T. >> >??slov?n? K?T u? prost? neexistuje. > > to je nesmysl > > jednak ji? na za??tku threadu jsme se dozv?d?li zprost?edkovanou informace od > K?T , ?e ??slov?n? d?le pou??v?, a jednak tato ??sla lze je?t? dohledat v > ter?nu > > pokud hodl?? trvat na tom, ?e "neexistuje", m?m t? usv?d?ovat ze l?i fotkama?
Hele, m?rni se, kr?vy jsme spolu nep?sli. Mapujeme aktu?ln? stav, a pokud je mi zn?mo, sm?me vych?zet jen z ve?ejn?ch zdroj?, v ter?nu zjistiteln?ch fakt? a dat, ke kter?m n?m n?kdo d? pr?va. V tomto smyslu tedy ??sla tras prost? neexistuj?. Ano, n?kde asi na star?ch rozcestn?c?ch je?t? jsou, ale ty se vym??uj? za nov? (v m?m okol? u? byly prakticky v?echny vym?n?ny) a na nich ??sla nejsou. I kdybychom tedy znali p?vodn? ??sla a i kdyby K?T nad?le intern? ??slovalo, stejn? nebudeme ani tu?it, zda to kter? konkr?tn? ??slo st?le plat?. Klidn? zm?n?m n?zor, a? mi n?kdo vysv?tl?, kde ta ??sla vezmeme a k ?emu n?m budou dobr?, kdy? se bez nich skoro v?ude na sv?t? obejdou (a v?echny ne-K?T trasy u n?s taky). Marek

18.7.2013 08:48:45 (#23)
gravatar

Petr Holub

<hopet at ics.muni.cz>
290 3608
@Marek Prokop: zobrazit citaci
> Klidn? zm?n?m n?zor, a? mi n?kdo vysv?tl?, kde ta ??sla vezmeme a k > ?emu n?m budou dobr?, kdy? se bez nich skoro v?ude na sv?t? obejdou (a > v?echny ne-K?T trasy u n?s taky).
Ja bych se jim nebranil, i kdyby nam momentalne k nicemu nebyla. Ovsem pouze za predpokladu, ze nam je nekdo dobrovolne da, kdyz se jinak jedna o informaci, ktera s likvidaci starych rozcestniku mizi z verejneho prostoru do vnitrni databaze KCT. @kavol: zobrazit citaci
> m?me se tedy na mapu vyka?lat, analogicky s t?m, jak nazna?uje?, ?e se m?me > vyka?lat na snahy od K?T n?co (t?eba nedobrovoln?) z?skat? > > > Pro ve?ejnost jsou ??sla tras zru?en? a pokud bychom se k nim n?kdy dostali, > > jak tu ji? bylo ?e?eno, kdov? v jak?m stavu tato data jsou. > > to je argument pro argument - poj?me se vyka?lat na ve?ker? importy jako > DIBAVOD a spol., kdo v?, v jak?m stavu ty data jsou, v?dy? jsme v tom museli > opravovat tuny chyb ...
Ale tady resime jinou situaci - pokud se vlastnika dat zeptame a vlastnik dat souhlasi, tak jsem pro importy, nejsou-li ta data v uplne spatnem stavu (jsou lide, kteri si mysli, ze importy jsou obecne spatne zejmena z duvodu jejich nasledne udrzby - osobne k nim nepatrim, radeji opravim data nez zacinat se slepou mapou). Jenze KCT jsme se ptali opakovane a opakovane jsme dostavali odpoved "ne". Takze mi prijde veskrze neucelne tady mudrovat nad tim, jak je k tomu donutit - nanejvys je zcela nastveme a budeme se pak s nimi hadat nebo soudit. Kdyz uz, tak bych se jich jednou za cas zkusit zeptat, jestli nezmenili nazor. S pozdravem Petr PS: zkusme udrzet tu debatu v trochu slusne spolecenske rovine. Dik.

18.7.2013 09:29:16 (#24)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
414 1552
Ahoj, ani j? p?ili? nech?pu, pro? se tahle debata tak rozv???uje. Pokud K?T na rozcestn?c?ch a map?ch p?estal uv?d?t ??sla tras, tak jsou ta ??sla tras turist?m ?pln? k ni?emu. Stejn? tak nech?pu, k ?emu by bylo dobr?, abychom ta ??sla znali. Jedin? v p??pad?, ?e by n?m K?T pos?lal jejich seznamy a aktualizoval je, abychom v?d?li, co n?m t?eba chyb?. Ale takhle je to prost? jen ??slo bez dal??ho v?znamu. A zat?m jsem z t?to debaty nijak nepochopil, k ?emu by to ??slo bylo u?ite?n? samo o sob?. K?T do vytvo?en? a udr?ov?n? t?ch tras naprosto bez pochyby vlo?il spoustu ?sil? (zcela jist? v?t??, ne? jsme vlo?ili do OSM my). A pokud z toho te? maj? n?jak? pen?ze, tak jim to p?ejme. A kdy? n?m ty ?daje necht?j? d?t, abychom je zdarma vypustili do sv?ta pro v?echny, tak je to jejich v?sostn? pr?vo a kritizovat jejich rozhodnut? t?mto ubl??en?m zp?sobem je divn?. Dalibor
-----Original Message----- From: Marek Prokop [mailto:marek at sovavsiti.cz] Sent: Thursday, July 18, 2013 1:58 AM To: OpenStreetMap Czech Republic Subject: Re: [Talk-cz] ??sla turistick?ch tras 2013/7/18 Karel Voln? <kavol at seznam.cz>: zobrazit citaci
> v??e uveden? m? b?t jako d?vodem k zahozen? doposud v?cem?n? > funguj?c?ho syst?mu? to je vtip?
V jak?m smyslu ten syst?m funguje? Jak se pozn? v map?, ?e funguje? Jak se to pozn? v jin?ch aplikac?ch? zobrazit citaci
> @Marek Prokop: > > jestli kope? za K?T, tak to ?ekni rovnou
Eh?? zobrazit citaci
>> >Tak pro jistotu je?t? jednou. My jsme se nevyka?lali na ??slov?n? K?T. >> >??slov?n? K?T u? prost? neexistuje. > > to je nesmysl > > jednak ji? na za??tku threadu jsme se dozv?d?li zprost?edkovanou > informace od K?T , ?e ??slov?n? d?le pou??v?, a jednak tato ??sla lze > je?t? dohledat v ter?nu > > pokud hodl?? trvat na tom, ?e "neexistuje", m?m t? usv?d?ovat ze l?i fotkama?
Hele, m?rni se, kr?vy jsme spolu nep?sli. Mapujeme aktu?ln? stav, a pokud je mi zn?mo, sm?me vych?zet jen z ve?ejn?ch zdroj?, v ter?nu zjistiteln?ch fakt? a dat, ke kter?m n?m n?kdo d? pr?va. V tomto smyslu tedy ??sla tras prost? neexistuj?. Ano, n?kde asi na star?ch rozcestn?c?ch je?t? jsou, ale ty se vym??uj? za nov? (v m?m okol? u? byly prakticky v?echny vym?n?ny) a na nich ??sla nejsou. I kdybychom tedy znali p?vodn? ??sla a i kdyby K?T nad?le intern? ??slovalo, stejn? nebudeme ani tu?it, zda to kter? konkr?tn? ??slo st?le plat?. Klidn? zm?n?m n?zor, a? mi n?kdo vysv?tl?, kde ta ??sla vezmeme a k ?emu n?m budou dobr?, kdy? se bez nich skoro v?ude na sv?t? obejdou (a v?echny ne-K?T trasy u n?s taky). Marek _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

18.7.2013 09:37:49 (#25)
gravatar

Jakub Sykora

<kubajz at kbx.cz>
615
Ano, pokud ov?em nen? pravda to, co psal n?jak? p?isp?vatel d??ve - ?e to d?laj? za ve?ejn? pen?ze... K Dne 18.7.2013 09:29, Dalibor Jel?nek napsal(a): zobrazit citaci
> K?T do vytvo?en? a udr?ov?n? t?ch tras naprosto bez pochyby > vlo?il spoustu ?sil? (zcela jist? v?t??, ne? jsme vlo?ili do OSM my). > A pokud z toho te? maj? n?jak? pen?ze, tak jim to p?ejme. > A kdy? n?m ty ?daje necht?j? d?t, abychom je zdarma vypustili > do sv?ta pro v?echny, tak je to jejich v?sostn? pr?vo a kritizovat > jejich rozhodnut? t?mto ubl??en?m zp?sobem je divn?.

18.7.2013 10:06:47 (#26)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
??slo mi p?ijde/p?i?lo zcela z?sadn? pro um?s?ov?n? jednotliv?ch ?sek? trasy do stejn? relace. K?T p?estal pou?t?t ??sla tras na ve?ejnost, ale to co se nem?n? je ?e jde o syst?m tras, nikoliv s??. Mus?me se tedy sna?it i nad?le mapovat trasu jako celek od za??tku do konce pomoc? jedn? relace a to i kdy? kv?li nezn?m?mu ??slov?n? K?T bude nutn? h?dat z c?l? vedlej??ch rozcestn?k?. Jsem zcela z?sadn? proti tomu, aby se ??sla tras n?jak ru?ily. Na mnoha m?stech v realit? se ??slo st?le vyskytuje (star? rozcestn?ky, mapy). Pokud se trasa z?sadn? nezm?n?, tak se jej? ??slo pravd?podobn? bude shodovat s intern?mi informacemi K?T (a ty mohou zase n?kdy vyplout na povrch). ??sla ni?emu v z?sad? nevad? a stejn? ??dn? jin? vhodn? ?daj pro ref stejn? nen?. Ty trasy se nem?n? zas tak ?asto, tak?e ??sla vydr?? dost dlouho st?le stejn?. Jsem taky proti tomu, aby se v p??pad? soub?hu v?ce tras stejn? barvy do jednoho bodu zna?ily v?echny jako samostatn? relace. Trasy K?T jsou opravdu trasy z bodu A do bodu B a v?t?inou se to d? velice spolehliv? vypozorovat z okoln?ch rozcestn?k?. (Samoz?ejm?, pokud d?l?m nov? trasy a nezn?m okoln? rozcestn?ky, tak tam ty relace rozd?l?m, a pak je t?eba n?kdo slou??). Pokud n?koho ??sla tras nezaj?maj?, tak a? si jich nev??m? a nemapuje je. Nev?m v ?em to n?komu zavaz?. -- Petr Dlouh? petr.dlouhy at email.cz
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Dalibor Jel?nek <dalibor at dalibor.cz> Datum: 18. 7. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] ??sla turistick?ch tras "Ahoj, ani j? p?ili? nech?pu, pro? se tahle debata tak rozv???uje. Pokud K?T na rozcestn?c?ch a map?ch p?estal uv?d?t ??sla tras, tak jsou ta ??sla tras turist?m ?pln? k ni?emu. Stejn? tak nech?pu, k ?emu by bylo dobr?, abychom ta ??sla znali. Jedin? v p??pad?, ?e by n?m K?T pos?lal jejich seznamy a aktualizoval je, abychom v?d?li, co n?m t?eba chyb?. Ale takhle je to prost? jen ??slo bez dal??ho v?znamu. A zat?m jsem z t?to debaty nijak nepochopil, k ?emu by to ??slo bylo u?ite?n? samo o sob?. K?T do vytvo?en? a udr?ov?n? t?ch tras naprosto bez pochyby vlo?il spoustu ?sil? (zcela jist? v?t??, ne? jsme vlo?ili do OSM my). A pokud z toho te? maj? n?jak? pen?ze, tak jim to p?ejme. A kdy? n?m ty ?daje necht?j? d?t, abychom je zdarma vypustili do sv?ta pro v?echny, tak je to jejich v?sostn? pr?vo a kritizovat jejich rozhodnut? t?mto ubl??en?m zp?sobem je divn?. Dalibor -----Original Message----- From: Marek Prokop [mailto:marek at sovavsiti.cz] Sent: Thursday, July 18, 2013 1:58 AM To: OpenStreetMap Czech Republic Subject: Re: [Talk-cz] ??sla turistick?ch tras 2013/7/18 Karel Voln? <kavol at seznam.cz>: zobrazit citaci
> v??e uveden? m? b?t jako d?vodem k zahozen? doposud v?cem?n? > funguj?c?ho syst?mu? to je vtip?
V jak?m smyslu ten syst?m funguje? Jak se pozn? v map?, ?e funguje? Jak se to pozn? v jin?ch aplikac?ch? zobrazit citaci
> @Marek Prokop: > > jestli kope? za K?T, tak to ?ekni rovnou
Eh?? zobrazit citaci
>> >Tak pro jistotu je?t? jednou. My jsme se nevyka?lali na ??slov?n? K?T. >> >??slov?n? K?T u? prost? neexistuje. > > to je nesmysl > > jednak ji? na za??tku threadu jsme se dozv?d?li zprost?edkovanou > informace od K?T , ?e ??slov?n? d?le pou??v?, a jednak tato ??sla lze > je?t? dohledat v ter?nu > > pokud hodl?? trvat na tom, ?e "neexistuje", m?m t? usv?d?ovat ze l?i
fotkama? Hele, m?rni se, kr?vy jsme spolu nep?sli. Mapujeme aktu?ln? stav, a pokud je mi zn?mo, sm?me vych?zet jen z ve?ejn?ch zdroj?, v ter?nu zjistiteln?ch fakt? a dat, ke kter?m n?m n?kdo d? pr?va. V tomto smyslu tedy ??sla tras prost? neexistuj?. Ano, n?kde asi na star?ch rozcestn?c?ch je?t? jsou, ale ty se vym??uj? za nov? (v m?m okol? u? byly prakticky v?echny vym?n?ny) a na nich ??sla nejsou. I kdybychom tedy znali p?vodn? ??sla a i kdyby K?T nad?le intern? ??slovalo, stejn? nebudeme ani tu?it, zda to kter? konkr?tn? ??slo st?le plat?. Klidn? zm?n?m n?zor, a? mi n?kdo vysv?tl?, kde ta ??sla vezmeme a k ?emu n?m budou dobr?, kdy? se bez nich skoro v?ude na sv?t? obejdou (a v?echny ne-K?T trasy u n?s taky). Marek _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130718/1305d087/attachment-0001.html>

18.7.2013 10:06:49 (#27)
gravatar

lukasmi at volny.cz

<lukasmi at volny.cz>
48
Souhlas?m s pou??v?n?m tagu ref. Syst?mem vedou do m?sta t?i trasy, ud?l?me z nich t?i relace, prakticky vytvo??me z region?ln?ch a n?rodn?ch tras jen lok?ln? spojova?ky. ??m? bychom degradovali v?znam a zobrazov?n? v n?kter?ch renderech. Nehled? na to, ?e ur?ov?n?, zda-li je trasa region?ln?, n?rodn? ?i lok?ln? tak? nikde nenalezneme, ale tento tag se pou??v? (to, zda-li jej u?ivetel? pou??vaj? spr?vn? nen? p?edm?tem t?to diskuze). ??slov?n? zkr?tka slou?? k udr?en? po??dku v datab?zi tras (spole?n? s n?strojem http://ra.osmsurround.org/searchRelation?name=&relationType=&route=&ref=&network=&operator=cz%3AK%C4%8CT , ve kter?m je ??slo trasy nejl?pe vyhledateln?m parametrem), k odhadu v?znamu trasy ve smyslu region?ln? lok?ln?. A v neposledn? ?ad? je to celkem zaj?mav? informace o po?ad?(st???) u tras, kter? byly vytvo?eny jako jedny z prvn?ch. Nap??klad http://cs.wikipedia.org/wiki/Turistick%C3%A1_zna%C4%8Den%C3%A1_trasa_0001 Argument, ?e nechce K?T zve?ejnit sv? podklady, proto?e jde o jej? byznys je zcela pochopiteln?. Ale zalo?en? na pen?z?ch da?ov?ch poplatn?k?... To ?e d?laj? n?co pro spole?nost, hezk? a chv?lihodn?. A tv?rci OSM ne?! Zadarmo, na vlastn? n?klady a ve sv?m voln?m ?ase. Zkr?tka n?kter? argumenty ze strany K?T jdou dle m?ho n?zoru jdou mimo... Nicm?n? bych se p?imlouval ??slov?n? pou??vat v?ude tam, kde je to dohledateln? a mo?n?. Zdrav?m, L.
----- P?VODN? ZPR?VA ----- Od: "Karel Voln?" <kavol at seznam.cz> Komu: "OpenStreetMap Czech Republic" <talk-cz at openstreetmap.org> P?edm?t: Re: [Talk-cz] ??sla turistick?ch tras Datum: 18.7.2013 - 1:19:18 zobrazit citaci
> > zdrav?m, > > > Shrnul bych to tak, ?e od K?T nem??eme nic o?ek?vat. > > stejn? tak, ?e nem??eme o?ek?vat, ?e se n?m libovoln? objekt zakresl? do mapy > s?m od sebe > > m?me se tedy na mapu vyka?lat, analogicky s t?m, jak nazna?uje?, ?e se m?me > vyka?lat na snahy od K?T n?co (t?eba nedobrovoln?) z?skat? > > > Pro ve?ejnost jsou ??sla tras zru?en? a pokud bychom se k nim n?kdy dostali, > > jak tu ji? bylo ?e?eno, kdov? v jak?m stavu tato data jsou. > > to je argument pro argument - poj?me se vyka?lat na ve?ker? importy jako > DIBAVOD a spol., kdo v?, v jak?m stavu ty data jsou, v?dy? jsme v tom museli > opravovat tuny chyb ... > > > Proto navrhuji zru?it pou??v?n? tagu "ref" ud?vaj?c? ??slo trasy > > je?t? jednou, pro?? > > v??e uveden? m? b?t jako d?vodem k zahozen? doposud v?cem?n? funguj?c?ho > syst?mu? to je vtip? > > > a pou??val bych tag "destination" ?i "note" k ur?en? odkud trasa kam vede. > > to se snad pou??v? ji? te?, ne, kde je zm?na? > > > Pokud trasa nem? jm?no a v jednom bod? se sb?h? 3 a v?ce tras stejn? barvy, > > pou?il bych stejn? po?et relac? kolik se jich zde sb?h?. > > hm, a d?lit trasu v p?lce m? smysl jak?, a pro? m? b?t t?m kriteriem, zda > rozd?lit, zrovna (ne)existence n?zvu, a ne t?eba f?ze m?s?ce ?i hod korunou? > > > @Marek Prokop: > > jestli kope? za K?T, tak to ?ekni rovnou > > uzn?v?m, ?e ne v?echo co v tomto threadu padlo z druh? strany bylo kdov?jak > konstruktivn?, ale tvoje reakce jsou p??mo proti z?jm?m OSM > > jeden p??klad za v?echny: > > > >Tak pro jistotu je?t? jednou. My jsme se nevyka?lali na ??slov?n? K?T. > > >??slov?n? K?T u? prost? neexistuje. > > to je nesmysl > > jednak ji? na za??tku threadu jsme se dozv?d?li zprost?edkovanou informace od > K?T , ?e ??slov?n? d?le pou??v?, a jednak tato ??sla lze je?t? dohledat v > ter?nu > > pokud hodl?? trvat na tom, ?e "neexistuje", m?m t? usv?d?ovat ze l?i fotkama? > > p?jde? zprznit smaz?n?m ??sel nap??klad v?echny ?l?nky zde: > http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Turistick?_trasy_v_?esku ? > > je dosti z?sadn? rozd?l mezi tvrzen?m "K?T ji? ne??sluje" (ani to ov?em nen? > pravdiv?, viz d??ve) a tvrzen?m "??slov?n? neexistuje" - v minulosti prost? > bylo o??slov?no a toto se nezm?n? ?krtem pera > > K. > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

18.7.2013 10:39:45 (#28)
gravatar

Marek Prokop

<marek at sovavsiti.cz>
98
2013/7/18 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> Mus?me se tedy sna?it i nad?le mapovat trasu jako > celek od za??tku do konce pomoc? jedn? relace a to i kdy? > kv?li nezn?m?mu ??slov?n? K?T bude nutn? h?dat z c?l? > vedlej??ch rozcestn?k?.
Ano, s t?m od za??tku souhlas?m a tak to taky d?l?m. zobrazit citaci
> Jsem zcela z?sadn? proti tomu, aby se ??sla tras n?jak ru?ily.
To tu snad nikdo v t?hle diskusi nenavrhoval. Jde jen o p??pady nov?ch tras, tras, kter? v OSM ??sla nemaj? a tras zm?n?n?ch. zobrazit citaci
> stejn? ??dn? jin? vhodn? ?daj pro ref stejn? nen?.
N?kdy je, n?kdy nen?. Probl?m je, ?e K?T m? v tras?ch chaos a ten je?t? zvy?uje to, ?e po jejich tras?ch vedou sv? trasy jin? oper?to?i. Jsou p??pady, kdy je na jednom ?seku cesty paraleln? vyzna?eno t?eba i p?t r?zn?ch tras (nap?. p??? barevn? K?T, evropsk?, region?ln? pojmenovan?, m?stn? pojmenovan?, nau?n? a t?eba poutn? svatojakubsk?). Bohu?el ty pojmenovan? ?asto p?ech?zej? z jedn? barvy do druh?, tak?e jdou mapovat jen dal??mi relacemi. Pro ty u? pak ale jm?no IMHO je vhodn?m identifik?torem pro ref. A jsou i p??pady, kdy se jm?no shoduje s celou trasou a respektuje i jej? barvu -- klasicky nap?. ?erven? 001 Pos?zavsk? stezka nebo ?erven? Riegrova stezka. Marek

18.7.2013 11:26:58 (#29)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
551
Dne 18.7.2013 9:29, Dalibor Jel?nek napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > ani j? p?ili? nech?pu, pro? se tahle debata tak rozv???uje. > Pokud K?T na rozcestn?c?ch a map?ch p?estal uv?d?t ??sla > tras, tak jsou ta ??sla tras turist?m ?pln? k ni?emu.
Turistum je predevsim uplne k nicemu system, ve kterem nejsou schopni identifikovat danou trasu nejak trivialne a jednoduse. Zdaleka ne kazdy se umi orientovat v mape, a pokud bych mel na ceduli cislo, a to cislo najdu v seznamu, tak se tam i dovim, v jakych ctvercich mapy mam hledat. KCT z vlastniho sobeckyho zajmu tuhle moznost nici. zobrazit citaci
> Stejn? tak nech?pu, k ?emu by bylo dobr?, abychom ta ??sla > znali. Jedin? v p??pad?, ?e by n?m K?T pos?lal jejich seznamy > a aktualizoval je, abychom v?d?li, co n?m t?eba chyb?. > Ale takhle je to prost? jen ??slo bez dal??ho v?znamu. > A zat?m jsem z t?to debaty nijak nepochopil, k ?emu by to ??slo > bylo u?ite?n? samo o sob?. > > K?T do vytvo?en? a udr?ov?n? t?ch tras naprosto bez pochyby > vlo?il spoustu ?sil? (zcela jist? v?t??, ne? jsme vlo?ili do OSM my).
Mel bys mluvit za sebe. zobrazit citaci
> A pokud z toho te? maj? n?jak? pen?ze, tak jim to p?ejme. > A kdy? n?m ty ?daje necht?j? d?t, abychom je zdarma vypustili > do sv?ta pro v?echny, tak je to jejich v?sostn? pr?vo a kritizovat > jejich rozhodnut? t?mto ubl??en?m zp?sobem je divn?.
Pokud nekdo (naprosto kdokoli) dostava penize i z mych dani, tak si osobuju pravo jej kritizovat i mu klidne sproste nadavat. Vubec nemluve o tom, ze si nekdo zaklada na tech danich kseft. zobrazit citaci
> > Dalibor > > -----Original Message----- > From: Marek Prokop [mailto:marek at sovavsiti.cz] > Sent: Thursday, July 18, 2013 1:58 AM > To: OpenStreetMap Czech Republic > Subject: Re: [Talk-cz] ??sla turistick?ch tras > > 2013/7/18 Karel Voln? <kavol at seznam.cz>: > >> v??e uveden? m? b?t jako d?vodem k zahozen? doposud v?cem?n? >> funguj?c?ho syst?mu? to je vtip? > > V jak?m smyslu ten syst?m funguje? Jak se pozn? v map?, ?e funguje? > Jak se to pozn? v jin?ch aplikac?ch? > >> @Marek Prokop: >> >> jestli kope? za K?T, tak to ?ekni rovnou > > Eh?? > >>>> Tak pro jistotu je?t? jednou. My jsme se nevyka?lali na ??slov?n? K?T. >>>> ??slov?n? K?T u? prost? neexistuje. >> >> to je nesmysl >> >> jednak ji? na za??tku threadu jsme se dozv?d?li zprost?edkovanou >> informace od K?T , ?e ??slov?n? d?le pou??v?, a jednak tato ??sla lze >> je?t? dohledat v ter?nu >> >> pokud hodl?? trvat na tom, ?e "neexistuje", m?m t? usv?d?ovat ze l?i fotkama? > > Hele, m?rni se, kr?vy jsme spolu nep?sli. > > Mapujeme aktu?ln? stav, a pokud je mi zn?mo, sm?me vych?zet jen z ve?ejn?ch zdroj?, v ter?nu zjistiteln?ch fakt? a dat, ke kter?m n?m n?kdo d? pr?va. V tomto smyslu tedy ??sla tras prost? neexistuj?. > > Ano, n?kde asi na star?ch rozcestn?c?ch je?t? jsou, ale ty se vym??uj? za nov? (v m?m okol? u? byly prakticky v?echny vym?n?ny) a na nich ??sla nejsou. I kdybychom tedy znali p?vodn? ??sla a i kdyby K?T nad?le intern? ??slovalo, stejn? nebudeme ani tu?it, zda to kter? konkr?tn? ??slo st?le plat?. > > Klidn? zm?n?m n?zor, a? mi n?kdo vysv?tl?, kde ta ??sla vezmeme a k ?emu n?m budou dobr?, kdy? se bez nich skoro v?ude na sv?t? obejdou (a v?echny ne-K?T trasy u n?s taky). > > Marek > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

18.7.2013 11:49:53 (#30)
gravatar

Jakub Sykora

<kubajz at kbx.cz>
615
Zde bych pouze uvedl, ?e od roku 1999 obdr?el K?T ve form?ch r?zn? ve?ejn? podpory skoro 200 mil. K?. Z toho nap??klad od Ministerstva pro m?stn? rozvoj 7.7 mil K? ro?n? na dotac?ch v oblasti cestovn?ho ruchu a bydlen?. Pokud by to n?koho zaj?malo, m??e se p?dit u MMR za co to p?esn? bylo - j? na to nem?m ?as a ani m? to nezaj?m?. zobrazit citaci Samoz?ejm?, ?e pokud n?kdo dok??e, ?e syst?m tras buduj? za tyto prost?edky, jsem ochoten se p?ipojit k aktivit?, aby vydali v?sledek nebo prosazovat u p??slu?n?ho poskytovatele dotace, aby tato ?innost byla z dotace vylou?ena. K Dne 18.7.2013 11:26, jzvc napsal(a): zobrazit citaci
> Pokud nekdo (naprosto kdokoli) dostava penize i z mych dani, tak si > osobuju pravo jej kritizovat i mu klidne sproste nadavat. Vubec nemluve > o tom, ze si nekdo zaklada na tech danich kseft.

18.7.2013 12:37:33 (#31)
gravatar

Pavel Pisa

<ppisa4lists at pikron.com>
16
Zdrav?m, ani s t?m, pokud K?T deklaruje, ?e nic neposkytnou i kdy? je to ??ste?n? za ve?ejn? pen?ze, probl?m nem?m. Ale m?li by to ??ct a ti, co o p?id?lov?n? pen?z rozhoduj?, by m?li m?t k t?to informaci tak? p??stup. Stejn? tak by to m?li v?d?t i ti, co sv?j ?as do zna?en? investuj?. A je pak na zv??en?, jak jsou jejich slu?by pro ve?ejnost u?ite?n?. A za sebe bych jim i v takov?m p??pad? pen?ze na ?dr?bu zna?ek v ter?nu p??l. Na druhou stranu pro ve?ejn? dokumentov?n? a mapy kraj? by pak m?ly b?t pou?it? jin? zdroje a dotace jinam. Jen?e zp?sob chov?n? K?T je podivn?. Vypad? to, ?e se vyh?b?n?m odpov?di sna?? zajistit, aby jejich postoj nebyl z?ejm?. Pak mohou argumentovat, ?e ?dr?ba s?t? tras je ve?ejn? slu?ba, kdy? ??daj? o dotace, a z?rove? jinde prohla?ovat, ?e data a to jak? trasy zna??, je p??stupn? jen p?es jejich komer?n? slu?by (t?eba spole?nost TRASA). A tahle politika se mi hrub? nel?b? a jako ob?an tohoto st?tu a pl?tce dan? jsem p?esv?d?en?, ?e m?m n?rok na to v?d?t, jak se s na?imi pen?zi zach?z?, nebo alespo? na ve?ejnou informaci, ?e dan? subjekt tuto informaci neposkytne. Na druhou stranu jsem na leto?n? rok na?el z centr?ln?ch zdroj? na zna?en? dotaci jen okolo 7.5 mil http://www.dotinfo.cz/dotace/2e75ca1a-b9ef-411a-bb85-4957074862e4 Co? je celkem levn?, kdy? vezmu v ?vahu jak se vyhazuj? zbyte?n? pen?ze jinde. Nemohu v?ak nikde jednodu?e nal?zt, jak s pen?zi nakl?dali a existuj? i dal?? granty a dotace od kraj? (v minulosti jsem jich p?r dohledal). Minim?ln? bych tedy ?ekal, ?e bude n?kde seznam, kolik kilometr? ze kter?ch tras obnovili a to bu? s uveden?m ??sel tras nebo v??tem destinac?. Jinak ??sla tras nebo alespo? deklarovan? struktura kompletn? s?t? je pro systematick? zpracov?n?/mapov?n? velmi u?ite?n?. S pozdravem, Pavel P??a On Thursday 18 of July 2013 09:37:49 Jakub Sykora wrote: zobrazit citaci
> Ano, pokud ov?em nen? pravda to, co psal n?jak? p?isp?vatel d??ve - ?e > to d?laj? za ve?ejn? pen?ze... > > K > > Dne 18.7.2013 09:29, Dalibor Jel?nek napsal(a): > > K?T do vytvo?en? a udr?ov?n? t?ch tras naprosto bez pochyby > > vlo?il spoustu ?sil? (zcela jist? v?t??, ne? jsme vlo?ili do OSM my). > > A pokud z toho te? maj? n?jak? pen?ze, tak jim to p?ejme. > > A kdy? n?m ty ?daje necht?j? d?t, abychom je zdarma vypustili > > do sv?ta pro v?echny, tak je to jejich v?sostn? pr?vo a kritizovat > > jejich rozhodnut? t?mto ubl??en?m zp?sobem je divn?. > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

18.7.2013 01:20:16 (#32)
gravatar

Dalibor

<dalibor at dalibor.cz>
414 1552
zobrazit citaci
> Turistum je predevsim uplne k nicemu system, ve kterem nejsou schopni > identifikovat danou trasu nejak trivialne a jednoduse. Zdaleka ne kazdy > se umi orientovat v mape, a pokud bych mel na ceduli cislo, a to cislo > najdu v seznamu, tak se tam i dovim, v jakych ctvercich mapy mam hledat. > KCT z vlastniho sobeckyho zajmu tuhle moznost nici.
Eh? Opravdu je ten system bez cisel turistum naprosto k nicemu? Myslim, te uz se ta diskuse dostava k naprosto vybajenym argumentum. Zakladem jsou snad znacene cesty a smerovky, ktere slouzi hlavne k tomu, aby se slo projit krajinou klidne i bez mapy. Zakresleni cesty v mape je bonus navic, aby si nekdo mohl udelat cestu treba naplanovat dopredu. Pokud turista nedokaze najit na mape sam sebe, kdyz stoji pod rozcestnikem, tak mu asi nejake cislo trasy nepomuze, a to uz vubec nemluvim o tom, ze by si k mape do lesa jeste bral jakysi seznam cisel vsech tras v CR. zobrazit citaci
> > > > K?T do vytvo?en? a udr?ov?n? t?ch tras naprosto bez pochyby > > vlo?il spoustu ?sil? (zcela jist? v?t??, ne? jsme vlo?ili do OSM my). > > Mel bys mluvit za sebe.
Tim chces rict, ze lidi co v OSM kresli mapy uz toho udelali vice, nez vsichi clenove KCT, ktery existuje od roku 1888 a ma skoro 40 000 clenu? Vazne? ? Jasne, dostavaji nejake dotace. Ale myslim, ze ty dotace jsou urceny prave zejmena na udrzbu znaceni, pripadne tvorbu novych. A to chapu jako hlavni praci KCT. Pochybuji, ze ty dotace jsou urceny na tvorbu map, nebo vytvareni verejne evidence znacenych cest.? Pokud nekdo takovou informaci ma, ze verejne penize jsou primo na tento ucel, tak at ji prinese. Dalibor

« zpět na výpis měsíce