« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] dotaz na data z veřejného registru půdy

Vlákno 19.6. - 20.6.2013, počet zpráv: 3


19.6.2013 09:17:18 (#1)
gravatar

Zdeněk Pražák

<ZPrazak at seznam.cz>
784
Cht?l jsem se zeptat, zda by nebylo mo?n? exportovat do OSM data o zem?d?lsk? p?d? z ve?ejn?ho registru p?dy LPIS viz adresa http://eagri.cz/ public/app/lpisext/lpis/verejny/ Pra??k ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130619/ba4abf1a/attachment.html>

20.6.2013 02:39:10 (#2)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1054 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> Cht?l jsem se zeptat, zda by nebylo mo?n? exportovat do OSM data o > zem?d?lsk? p?d? z ve?ejn?ho registru p?dy LPIS viz adresa http://eagri.cz/ > public/app/lpisext/lpis/verejny/
Moc pekna data. Primlouvam se za import :-). A ano, z ciste sobeckych duvodu bych chtel videt na mape co je louka a co je pole.... i kdyz to se asi hodi leckomu. Na mape je jen copyright na podkladova data, takze to vypada ze s licenci by nemel byt problem. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

20.6.2013 04:57:18 (#3)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2322 2537
Dne 20.6.2013 14:39, Pavel Machek napsal: zobrazit citaci
> Ahoj! > >> Cht?l jsem se zeptat, zda by nebylo mo?n? exportovat do OSM data o >> zem?d?lsk? p?d? z ve?ejn?ho registru p?dy LPIS viz adresa >> http://eagri.cz/ >> public/app/lpisext/lpis/verejny/ > > > Moc pekna data. Primlouvam se za import :-). A ano, z ciste sobeckych > duvodu bych chtel videt na mape co je louka a co je pole.... i kdyz to > se asi hodi leckomu. > > Na mape je jen copyright na podkladova data, takze to vypada ze s > licenci by nemel byt problem. > Pavel
Viz p??ru?ka: Sta?en? zve?ejn?n?ch ?daj? z pLPIS Ve?ejnosti je umo?n?no sta?en? n?kter?ch zve?ejn?n?ch ?daj? z pLPIS. 4.4.1.1 Selektivn? export vybran?ch dat obsa?en?ch v pLPIS V souvislosti s novelou z?kona o zem?d?lstv? je vhodn? ?irok? ve?ejnosti umo?n?no stahov?n? zve?ejn?n?ch dat (ze zadan?ho katastr?ln?ho ?zem? nebo okresu) prost?ednictv?m modulu Datawell ve form?tu *.shp a *.dbf. Generuj? se n?sleduj?c? data: a. z?kresy hranic a v?m?ra p?dn?ch blok? a d?l? p?dn?ch blok?, b. identifika?n? ??slo p?dn?ho bloku, pop??pad? d?lu p?dn?ho bloku, c. druh kultury, v?etn? kategori?, d."obhospoda?ov?n? v r?mci ekologick?ho zem?d?lstv?, nebo v etap? p?echodn?ho obdob? v r?mci ekologick?ho zem?d?lstv? podle jin?ho pr?vn?ho p?edpisu, e. z?kresy hranic krajinn?ho prvku, f. identifika?n? ??slo krajinn?ho prvku, g. druh krajinn?ho prvku. Tak?e ve?ejnosti je umo?n?no stahovat, ale u? se nep??e co s t?m m??e ve?ejnost d?lat. To asi bude n?kde v t? novele. Import by byl ur?it? z?slu?n?, ale nev?m, jestli se najde n?kdo kdo to ud?l?. Mari?n

« zpět na výpis měsíce