« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] jmena cest jako relace

Vlákno 7.6. - 15.6.2013, počet zpráv: 20


7.6.2013 04:04:45 (#1)
gravatar

Petr Holub

<hopet at ics.muni.cz>
290 3608
Ahoj, uz to tady problesklo pri diskusi u znamek a podobnych veci - co kdybychom do standardu pro CZ zanesli moznost pojmenovavani ulic a cest obecne pomoci relaci? V tomto smeru uz v OSM existuji minimalne dve (! :( ) relace k tomu urcene: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation:associatedStreet http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation:street plus obdobna vec existuje i pro waterway http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation:waterway Petr

7.6.2013 06:08:20 (#2)
gravatar

LM_1

<flukas.robot+osm at gmail.com>
103
Jsem pro v?ema deseti 2013/6/7 Petr Holub <hopet at ics.muni.cz> zobrazit citaci
> Ahoj, > > uz to tady problesklo pri diskusi u znamek a podobnych veci - co kdybychom > do standardu pro CZ zanesli moznost pojmenovavani ulic a cest obecne pomoci > relaci? V tomto smeru uz v OSM existuji minimalne dve (! :( ) relace k tomu > urcene: > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation:associatedStreet > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation:street > plus obdobna vec existuje i pro waterway > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation:waterway > > Petr > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130607/32b88078/attachment.html>

7.6.2013 06:13:44 (#3)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
716
zobrazit citaci
> uz to tady problesklo pri diskusi u znamek a podobnych veci - co kdybychom > do standardu pro CZ zanesli moznost pojmenovavani ulic a cest obecne pomoci > relaci? V tomto smeru uz v OSM existuji minimalne dve (! :( ) relace k tomu
*** ze jsem tak sm?l?, co to p?inese (tedy krom polymorfismu ;) ? ha hanoj

7.6.2013 06:19:48 (#4)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
550
zdar, zobrazit citaci
> plus obdobna vec existuje i pro waterway > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation:waterway
co? mi p?ipom?n? blbej dotaz ... co s t?m, kdy? se ?eka v n?jak?m ?seku jmenuje n?jak, a v dal??m ?seku jinak? pro ka?d? jm?no jednu relaci a ?eku definovat jako relaci relac?? a mimochodem, co je vlastn? autoritativn? zdroj co se t??e jmen ?ek? K.

7.6.2013 07:31:20 (#5)
gravatar

Petr Holub

<hopet at ics.muni.cz>
290 3608
zobrazit citaci
> > uz to tady problesklo pri diskusi u znamek a podobnych veci - co kdybychom > > do standardu pro CZ zanesli moznost pojmenovavani ulic a cest obecne pomoci > > relaci? V tomto smeru uz v OSM existuji minimalne dve (! :( ) relace k tomu > *** ze jsem tak sm?l?, co to p?inese (tedy krom polymorfismu ;) ?
Ze budes schopen snaze udelat dotaz, ktere vsechny segmenty patri k jedne ulici. Navic by jedna cesta (way) mohla byt soucasti vice nez jednoho pojmenovani (uz jsem se s tim nekde potkal - nikoli samozrejme na urovni oficialnich jmen ulic, ale na urovni zvykoveho oznaceni cest v prirode). A aspon v JOSM by se snaz kontrolovala spojitost, coz by byl takovy prijemny side effect. Bohuzel blbe je, ze je to slozitejsi a ze by to znamenalo koexistenci dvou zpusobu znaceni, pripadne konverzi stavajiciho. Proto to nadhazuji, jaky na to bude ve skupine nazor. Petr

10.6.2013 09:14:52 (#6)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
716
zobrazit citaci
>> > uz to tady problesklo pri diskusi u znamek a podobnych veci - co kdybychom >> > do standardu pro CZ zanesli moznost pojmenovavani ulic a cest obecne pomoci >> > relaci? V tomto smeru uz v OSM existuji minimalne dve (! :( ) relace k tomu >> *** ze jsem tak sm?l?, co to p?inese (tedy krom polymorfismu ;) ? > > Ze budes schopen snaze udelat dotaz, ktere vsechny segmenty patri k jedne > ulici. Navic by jedna cesta (way) mohla byt soucasti vice nez jednoho pojmenovani > (uz jsem se s tim nekde potkal - nikoli samozrejme na urovni oficialnich jmen > ulic, ale na urovni zvykoveho oznaceni cest v prirode). A aspon v JOSM by se > snaz kontrolovala spojitost, coz by byl takovy prijemny side effect.
*** Na vice nazvu je tu tag "alt_name". Prvky jende ulice stahnu podle nazvu (kdyz pominu ze definice ulice je nejednoznacna). Kontrola routovacich vazeb by asi sla udelat nejakym algoritmem, priznam se v soucasnem stavu OSM tools nemam prehled. ha hanoj

12.6.2013 12:06:20 (#7)
gravatar

Milan Vancura

<milan at ucw.cz>
25
zobrazit citaci
> uz to tady problesklo pri diskusi u znamek a podobnych veci - co kdybychom > do standardu pro CZ zanesli moznost pojmenovavani ulic a cest obecne pomoci > relaci? V tomto smeru uz v OSM existuji minimalne dve (! :( ) relace k tomu
Ahoj, Tak?e nejd?le?it?j?? na za??tek: Jsem pro v?ema dvaceti, samoz?ejm? za p?edpokladu, ?e bude JEDEN zp?sob, ne dva, ne nezn?mo kolik. A domlouvan? mezin?rodn?. Jsem ochotn? pomoct, i s angli?tinou. A co si od toho slibuju, nejd??ve obecn?: 1. jako technik v tom vid?m jednozna?n? posun v kvalit? dat. Ta ulice je objekt a jako ka?d? jin? objekt m? m?t svoje tagy uveden? u sebe, tedy pr?v? jednou. Tedy jin?mi slovy: polymorfismus m?me te?, kdy? stejn? tagy m?me uveden? nezn?mo-kolikr?t-u-nijak-datov?-nespojen?ch-objekt?. P?esn? toho polymorfismu se chceme zbavit. Kter? jin? objekt m?me v OSM uveden? tak, ?e je rozsekan? na spoustu ??st? bez p??m? datov? vazby (odhaduje se jen podle jm?na a polohy ve stejn?m m?st?)? V?te o n?jak?m jin?m takov?m p??padu? A pokud ano (j? ne), p?ijde v?m to i tam jako spr?vn? ?e?en??! 2. relace maj? v datov?m modelu OSM p??jemnou vlastnost, ?e umo??uj? (p??m? a levn?) dotaz na sv? ?leny. P?esn? co pot?ebuje renderer. V?etn? toho, ?e u cest um?me m?t ?seky se?azen?, aby navazovaly, atp. Te? konkr?tn? n?pady, ale upozor?uju p?edem, ?e jsou to jen prvotn? n?pady: 3. zbav?me se duplikov?n? tag? a tedy i hrozby p?eklep?. Ani nepo??t?m, kolik jsem jich opravil jen ve Vr?ovic?ch za cca 3 mapovac? dny! 4. to sam? plat? pro ne?pln? sady tag?. Nap?. u n?kter?ch ulic jsem potkal, ?e jeden ?sek m?l tag "name" a jin? jen "name:ru". A nebylo to rozhodn? jen jednou. Takovou v?c ani automat nepozn?, to jsem musel proj?t ru?n? i no?n?. 5. z?sk?me 1:1 vazbu na R?IAN, jeden objekt v n?m bude odpov?dat jednomu v OSM 6. z R?IANu p?ibudou dal?? tagy, minim?ln? reference na n?j, a ty te? budeme moct d?t na jedno jasn? definovan? m?sto a ne na <nezn?m?-po?et-n> jak?chsi cest automatem obt??n? vyhledateln?ch - viz odstavce 3 a 4. 7. renderer bude zn?t objekt jako celek a mnohem l?pe bude moct vyhodnotit, kam um?st? popisky. Dnes jsou popisky ?etn? podle ?sek?, na kter? je ulice rozsekan? v datech, a ne podle pot?eby rendereru. A to nen? chyba rendereru, to je chyba dat! Chceme m?t popisek jednolit?ho objektu a p?itom ten objekt nem?me definovan?. Jedin? co m?me je primitivn? heuristika typu "na mosty se d?vat popisek s jm?nem ulice nemus?". A kdy? takov? heuristika chyb? pro n?jakou kombinaci chyb?, lidi to "?e??" t?m, ?e vyhod? tag "name" z n?jak?ho objektu, t?eba mostu nebo tunelu. ?prava dat podle rendereru, p?esn? to, co se nem? d?lat. To? zat?m v?e, klidn? p?id?vejte nebo diskutujte. Milan

12.6.2013 09:36:26 (#8)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2308 2537
Dne 12.6.2013 00:06, Milan Vancura napsal: zobrazit citaci
>> uz to tady problesklo pri diskusi u znamek a podobnych veci - co >> kdybychom >> do standardu pro CZ zanesli moznost pojmenovavani ulic a cest obecne >> pomoci >> relaci? V tomto smeru uz v OSM existuji minimalne dve (! :( ) relace k >> tomu > > Ahoj, > > Tak?e nejd?le?it?j?? na za??tek: Jsem pro v?ema dvaceti, samoz?ejm? za > p?edpokladu, ?e bude JEDEN zp?sob, ne dva, ne nezn?mo kolik. A > domlouvan? > mezin?rodn?. Jsem ochotn? pomoct, i s angli?tinou. > > A co si od toho slibuju, nejd??ve obecn?: > > 1. jako technik v tom vid?m jednozna?n? posun v kvalit? dat. Ta ulice > je > objekt a jako ka?d? jin? objekt m? m?t svoje tagy uveden? u sebe, tedy > pr?v? > jednou. Tedy jin?mi slovy: polymorfismus m?me te?, kdy? stejn? tagy > m?me > uveden? nezn?mo-kolikr?t-u-nijak-datov?-nespojen?ch-objekt?. P?esn? > toho > polymorfismu se chceme zbavit. > > Kter? jin? objekt m?me v OSM uveden? tak, ?e je rozsekan? na spoustu > ??st? bez > p??m? datov? vazby (odhaduje se jen podle jm?na a polohy ve stejn?m > m?st?)? > V?te o n?jak?m jin?m takov?m p??padu? A pokud ano (j? ne), p?ijde v?m > to i tam > jako spr?vn? ?e?en??! > > 2. relace maj? v datov?m modelu OSM p??jemnou vlastnost, ?e umo??uj? > (p??m? a > levn?) dotaz na sv? ?leny. P?esn? co pot?ebuje renderer. V?etn? toho, > ?e u cest > um?me m?t ?seky se?azen?, aby navazovaly, atp. > > Te? konkr?tn? n?pady, ale upozor?uju p?edem, ?e jsou to jen prvotn? > n?pady: > > 3. zbav?me se duplikov?n? tag? a tedy i hrozby p?eklep?. Ani nepo??t?m, > kolik > jsem jich opravil jen ve Vr?ovic?ch za cca 3 mapovac? dny! > > 4. to sam? plat? pro ne?pln? sady tag?. Nap?. u n?kter?ch ulic jsem > potkal, ?e > jeden ?sek m?l tag "name" a jin? jen "name:ru". A nebylo to rozhodn? > jen > jednou. Takovou v?c ani automat nepozn?, to jsem musel proj?t ru?n? i > no?n?. > > 5. z?sk?me 1:1 vazbu na R?IAN, jeden objekt v n?m bude odpov?dat > jednomu v OSM > > 6. z R?IANu p?ibudou dal?? tagy, minim?ln? reference na n?j, a ty te? > budeme > moct d?t na jedno jasn? definovan? m?sto a ne na <nezn?m?-po?et-n> > jak?chsi > cest automatem obt??n? vyhledateln?ch - viz odstavce 3 a 4. > > 7. renderer bude zn?t objekt jako celek a mnohem l?pe bude moct > vyhodnotit, kam > um?st? popisky. Dnes jsou popisky ?etn? podle ?sek?, na kter? je ulice > rozsekan? v datech, a ne podle pot?eby rendereru. A to nen? chyba > rendereru, to > je chyba dat! Chceme m?t popisek jednolit?ho objektu a p?itom ten > objekt nem?me > definovan?. > > Jedin? co m?me je primitivn? heuristika typu "na mosty se d?vat popisek > s > jm?nem ulice nemus?". A kdy? takov? heuristika chyb? pro n?jakou > kombinaci > chyb?, lidi to "?e??" t?m, ?e vyhod? tag "name" z n?jak?ho objektu, > t?eba mostu > nebo tunelu. ?prava dat podle rendereru, p?esn? to, co se nem? d?lat. > > To? zat?m v?e, klidn? p?id?vejte nebo diskutujte. > > Milan >
Nejsem proti. Nav?c, n?jak? n?vrh u? ve wiki je, sta?? jej jen dopracovat a za??t pou??vat: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relations/Proposed/Street Ide?ln? by bylo toto n?jak zakomponovat do editor?, aby byla pr?ce s t?mito relacemi co nejjednodu???. Ide?ln? tak, aby se o v?e pokud mo?no staral editor bez nutnosti do toho manu?ln? zasahovat. Napad? m? t?eba rozd?len? ulice s mnoha segmenty na dv?. (dejme tomu, ?e se politici zbl?zn? a ulici fakt rozd?l? na dv? nez?visl? p?lky ;-) ) Pokud bude p?vodn? ulice jako relace, nen? rozd?len? na jedno kliknut?. Cht?lo by to n?co jako "Split relation", p??padn? dal?? n?stroje (kter? m? te? nenapadaj?). Nev?m, mo?n? u? n?co takov?ho existuje. A kdy? u? jsme u toho, stejn? by se mohlo ud?lat i omezen? rychlosti, pokud je v ??sti ulice rychlost omezen? a v OSM to je v?ce segment?. Taky by se t?m omezily duplicity tag?. Mari?n

12.6.2013 09:45:39 (#9)
gravatar

Václav Řehák

<rehakv01 at gmail.com>
63
zobrazit citaci
> Napad? m? t?eba rozd?len? ulice s mnoha segmenty na dv?. (dejme tomu, ?e > se politici zbl?zn? a ulici fakt rozd?l? na dv? nez?visl? p?lky ;-) ) Pokud > bude p?vodn? ulice jako relace, nen? rozd?len? na jedno kliknut?. Cht?lo by > to n?co jako "Split relation", p??padn? dal?? n?stroje (kter? m? te? > nenapadaj?). Nev?m, mo?n? u? n?co takov?ho existuje. >
To nen? a? tak neobvykl? situace, jak by sis mohl myslet. Zn?m oblast, kde prob?h? v?stavba rodinn?ch dom? v n?kolika etap?ch. Krajn? ulice m? tvar ?irok?ho U a jedno jm?no. V dal?? etap? se k jej?m konc?m p?ipoj? dal??, tak?e vznikne H, kde prost?edn? (vodorovn?) ?sek si zachov? jm?no a ty na n?j kolm? dostanou nov?. Jinak si mysl?m, ?e takto glob?ln? zm?nu nem? smysl ?e?it tady, ale vhodn?m m?stem je list tagging. V. -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130612/51e05156/attachment-0001.html>

12.6.2013 09:58:21 (#10)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
716
zobrazit citaci
> Tak?e nejd?le?it?j?? na za??tek: Jsem pro v?ema dvaceti, samoz?ejm? za > p?edpokladu, ?e bude JEDEN zp?sob, ne dva, ne nezn?mo kolik. A domlouvan? > mezin?rodn?. Jsem ochotn? pomoct, i s angli?tinou. > > 1. jako technik v tom vid?m jednozna?n? posun v kvalit? dat. Ta ulice je > objekt a jako ka?d? jin? objekt m? m?t svoje tagy uveden? u sebe, tedy pr?v? > jednou.
*** Od po??tku dosud v OSM neexistuj? striktn? pravidla, jen konvence. Ten JEDEN zp?sob by m?l spl?ovat je?t? jednu podm?nku, jednoduchost. At jsou si data fyzicky ulo?ena jakkoliv, pro u?ivatele to mus? b?t jednoduch? a pochopiteln? skrze editor. Kask?dy relac? nap?. nad polygony v to zat?m nepat??. Podobn? jako krom bot? nikdo needituje OSM XML z notepadu, ale z grafick?ho editoru. zobrazit citaci
> Tedy jin?mi slovy: polymorfismus m?me te?, kdy? stejn? tagy m?me > uveden? nezn?mo-kolikr?t-u-nijak-datov?-nespojen?ch-objekt?. P?esn? toho > polymorfismu se chceme zbavit.
*** Polymorfismus je v?ce forem pro jeden jev. V?ce objekt? stejn? formy se stejn?m NAME je sp?? z kapitoly norm?ln?ch forem rela?n?ch datab?z?. Ne v?dy je nezbytn? norm?ln? formu v datab?zi realizovat, proto?e jej? re?ie mohou b?t nad p??nosy. zobrazit citaci
> Kter? jin? objekt m?me v OSM uveden? tak, ?e je rozsekan? na spoustu ??st? bez > p??m? datov? vazby (odhaduje se jen podle jm?na a polohy ve stejn?m m?st?)? > V?te o n?jak?m jin?m takov?m p??padu? A pokud ano (j? ne), p?ijde v?m to i tam > jako spr?vn? ?e?en??!
*** T?eba ref=* nebo highway=track, jednou je to trackgrade 1 pak 5. Nebo maxspeed nebo kombinace highway=+cycleway=...+oneway *** Nevn?m?m tu pot?ebu m?t p??mou vazbu mezi objekty, sta?? m?t nep??mou. zobrazit citaci
> 2. relace maj? v datov?m modelu OSM p??jemnou vlastnost, ?e umo??uj? (p??m? a > levn?) dotaz na sv? ?leny. P?esn? co pot?ebuje renderer. V?etn? toho, ?e u cest > um?me m?t ?seky se?azen?, aby navazovaly, atp.
*** renderer si d?l? rozs?hl? postprocessing, proc by si nemohl udelat jednoduch? p??kaz v Postgis DISSOLVE. zobrazit citaci
> Te? konkr?tn? n?pady, ale upozor?uju p?edem, ?e jsou to jen prvotn? n?pady: > > 3. zbav?me se duplikov?n? tag? a tedy i hrozby p?eklep?. Ani nepo??t?m, kolik > jsem jich opravil jen ve Vr?ovic?ch za cca 3 mapovac? dny! > > 4. to sam? plat? pro ne?pln? sady tag?. Nap?. u n?kter?ch ulic jsem potkal, ?e > jeden ?sek m?l tag "name" a jin? jen "name:ru". A nebylo to rozhodn? jen > jednou. Takovou v?c ani automat nepozn?, to jsem musel proj?t ru?n? i no?n?.
*** P?eklepy byly a budou. Daj? se snadno naj?t a opravit, ?asto d?vkov?. *** Te? bude? kontrolovat, jestli ka?d? relace m? spr?vn? po?et ?len?... V?dycky budou chyby, kter? se budou t??ko hledat. zobrazit citaci
> 5. z?sk?me 1:1 vazbu na R?IAN, jeden objekt v n?m bude odpov?dat jednomu v OSM > > 6. z R?IANu p?ibudou dal?? tagy, minim?ln? reference na n?j, a ty te? budeme > moct d?t na jedno jasn? definovan? m?sto a ne na <nezn?m?-po?et-n> jak?chsi > cest automatem obt??n? vyhledateln?ch - viz odstavce 3 a 4.
*** To je iluze, sta?? se pod?vat na strukturu dat RUIAN a zp?sob pr?ce OSM. I t?ch m?lo objekt? co m? p?evodn?k RUIAN OSM 1:1 nevydr?? d?le ne? p???t? editaci. zobrazit citaci
> 7. renderer bude zn?t objekt jako celek a mnohem l?pe bude moct vyhodnotit, kam > um?st? popisky. Dnes jsou popisky ?etn? podle ?sek?, na kter? je ulice > rozsekan? v datech, a ne podle pot?eby rendereru. A to nen? chyba rendereru, to > je chyba dat! Chceme m?t popisek jednolit?ho objektu a p?itom ten objekt nem?me > definovan?.
*** To je v?c postprocessingu viz v??e. zobrazit citaci
> Jedin? co m?me je primitivn? heuristika typu "na mosty se d?vat popisek s > jm?nem ulice nemus?". A kdy? takov? heuristika chyb? pro n?jakou kombinaci > chyb?, lidi to "?e??" t?m, ?e vyhod? tag "name" z n?jak?ho objektu, t?eba mostu > nebo tunelu. ?prava dat podle rendereru, p?esn? to, co se nem? d?lat.
*** Ur?it? existuje v?ce zp?sob? ?e?en? tohoto probl?mu t?eba name:bridge, ref:bridge... ha hanoj

12.6.2013 10:12:22 (#11)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2308 2537
Dne 12.6.2013 09:45, V?clav ?eh?k napsal: zobrazit citaci
>> Napad? m? t?eba rozd?len? ulice s mnoha segmenty na dv?. (dejme tomu, ?e se politici zbl?zn? a ulici fakt rozd?l? na dv? nez?visl? p?lky ;-) ) Pokud bude p?vodn? ulice jako relace, nen? rozd?len? na jedno kliknut?. Cht?lo by to n?co jako "Split relation", p??padn? dal?? n?stroje (kter? m? te? nenapadaj?). Nev?m, mo?n? u? n?co takov?ho existuje. > > To nen? a? tak neobvykl? situace, jak by sis mohl myslet. Zn?m oblast, kde prob?h? v?stavba rodinn?ch dom? v n?kolika etap?ch. Krajn? ulice m? tvar ?irok?ho U a jedno jm?no. V dal?? etap? se k jej?m konc?m p?ipoj? dal??, tak?e vznikne H, kde prost?edn? (vodorovn?) ?sek si zachov? jm?no a ty na n?j kolm? dostanou nov?.
Aha. To vymyslel n?jak? debil ne? Kdy? si p?edstav?m, ?e se nast?huji, ud?l?m si kole?ko po ??adech kv?li zm?ny adresy a za rok si to zase zopakuji, proto?e se mezit?m dostav?la dal?? ulice a tu moji mi p?ejmenovali. Asi bych nebyl r?d. Mari?n zobrazit citaci
> Jinak si mysl?m, ?e takto glob?ln? zm?nu nem? smysl ?e?it tady, ale vhodn?m m?stem je list tagging. > > V. > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.orghttp://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz [1]
Links: ------ [1] http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130612/8a9df5a5/attachment.html>

12.6.2013 10:44:30 (#12)
gravatar

Václav Řehák

<rehakv01 at gmail.com>
63
zobrazit citaci
> > To nen? a? tak neobvykl? situace, jak by sis mohl myslet. Zn?m oblast, kde > prob?h? v?stavba rodinn?ch dom? v n?kolika etap?ch. Krajn? ulice m? tvar > ?irok?ho U a jedno jm?no. V dal?? etap? se k jej?m konc?m p?ipoj? dal??, > tak?e vznikne H, kde prost?edn? (vodorovn?) ?sek si zachov? jm?no a ty na > n?j kolm? dostanou nov?. > > > > Aha. To vymyslel n?jak? debil ne? Kdy? si p?edstav?m, ?e se nast?huji, > ud?l?m si kole?ko po ??adech kv?li zm?ny adresy a za rok si to zase > zopakuji, proto?e se mezit?m dostav?la dal?? ulice a tu moji mi > p?ejmenovali. Asi bych nebyl r?d. >
U? jsme trochu OT, ale v tomto konkr?tn?m m?st? to vych?z? tak, ?e k t?m p?ejmenov?van?m ?sek?m nepat?? ??dn? adresy. Mo?n? i proto si to dovol? takhle p?ejmenov?vat. -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130612/917b9eab/attachment.html>

12.6.2013 02:16:25 (#13)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1050 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> > Tak?e nejd?le?it?j?? na za??tek: Jsem pro v?ema dvaceti, samoz?ejm? za > > p?edpokladu, ?e bude JEDEN zp?sob, ne dva, ne nezn?mo kolik. A domlouvan? > > mezin?rodn?. Jsem ochotn? pomoct, i s angli?tinou. > > > > 1. jako technik v tom vid?m jednozna?n? posun v kvalit? dat. Ta ulice je > > objekt a jako ka?d? jin? objekt m? m?t svoje tagy uveden? u sebe, tedy pr?v? > > jednou. > *** Od po??tku dosud v OSM neexistuj? striktn? pravidla, jen konvence. > Ten JEDEN zp?sob by m?l spl?ovat je?t? jednu podm?nku, jednoduchost. > At jsou si data fyzicky ulo?ena jakkoliv, pro u?ivatele to mus? b?t > jednoduch? a pochopiteln? skrze editor. Kask?dy relac? nap?. nad
No, relace se jmenem jednoducha je. zobrazit citaci
> > 2. relace maj? v datov?m modelu OSM p??jemnou vlastnost, ?e umo??uj? (p??m? a > > levn?) dotaz na sv? ?leny. P?esn? co pot?ebuje renderer. V?etn? toho, ?e u cest > > um?me m?t ?seky se?azen?, aby navazovaly, atp. > *** renderer si d?l? rozs?hl? postprocessing, proc by si nemohl udelat > jednoduch? p??kaz v Postgis DISSOLVE.
Jasne ze muze. Ale aby to delal kazdy je trochu hloupe. zobrazit citaci
> > Jedin? co m?me je primitivn? heuristika typu "na mosty se d?vat popisek s > > jm?nem ulice nemus?". A kdy? takov? heuristika chyb? pro n?jakou kombinaci > > chyb?, lidi to "?e??" t?m, ?e vyhod? tag "name" z n?jak?ho objektu, t?eba mostu > > nebo tunelu. ?prava dat podle rendereru, p?esn? to, co se nem? d?lat. > *** Ur?it? existuje v?ce zp?sob? ?e?en? tohoto probl?mu t?eba > name:bridge, ref:bridge...
name:bridge je jeste horsi hack nez problem ktery resi. Samozrejme by renderer mohl vse pospojovat pomoci jmena, a pak se tvarit ze je to pospojovane. Jenze jmeno neni uplne idealni cim by se mela data spojovat. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

12.6.2013 02:19:37 (#14)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1050 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> Nejsem proti. Nav?c, n?jak? n?vrh u? ve wiki je, sta?? jej jen > dopracovat a za??t pou??vat: > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relations/Proposed/Street > > Ide?ln? by bylo toto n?jak zakomponovat do editor?, aby byla pr?ce s > t?mito relacemi co nejjednodu???. Ide?ln? tak, aby se o v?e pokud > mo?no staral editor bez nutnosti do toho manu?ln? zasahovat. > > Napad? m? t?eba rozd?len? ulice s mnoha segmenty na dv?. (dejme > tomu, ?e se politici zbl?zn? a ulici fakt rozd?l? na dv? nez?visl? > p?lky ;-) ) Pokud bude p?vodn? ulice jako relace, nen? rozd?len? na > jedno kliknut?. Cht?lo by to n?co jako "Split relation", p??padn? > dal?? n?stroje (kter? m? te? nenapadaj?). Nev?m, mo?n? u? n?co > takov?ho existuje.
Aktualne, kdyz nekdo rozdeli ulici na dve, tak na to take neni nastroj... takze nove nastroje nevidim tak kriticky. zobrazit citaci
> A kdy? u? jsme u toho, stejn? by se mohlo ud?lat i omezen? > rychlosti, pokud je v ??sti ulice rychlost omezen? a v OSM to je > v?ce segment?. Taky by se t?m omezily duplicity tag?.
Duplicity tagu by to asi omezilo, ale tohle uz neni spravne. maxspeed je vlastnost daneho kusu silnice (stejne jako treba surface). name je vlastnost cele ulice. name by melo byt na relaci, maxspeed ne. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

12.6.2013 02:41:59 (#15)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
716
zobrazit citaci
>> > Tak?e nejd?le?it?j?? na za??tek: Jsem pro v?ema dvaceti, samoz?ejm? za >> > p?edpokladu, ?e bude JEDEN zp?sob, ne dva, ne nezn?mo kolik. A domlouvan? >> > mezin?rodn?. Jsem ochotn? pomoct, i s angli?tinou. >> > >> > 1. jako technik v tom vid?m jednozna?n? posun v kvalit? dat. Ta ulice je >> > objekt a jako ka?d? jin? objekt m? m?t svoje tagy uveden? u sebe, tedy pr?v? >> > jednou. >> *** Od po??tku dosud v OSM neexistuj? striktn? pravidla, jen konvence. >> Ten JEDEN zp?sob by m?l spl?ovat je?t? jednu podm?nku, jednoduchost. >> At jsou si data fyzicky ulo?ena jakkoliv, pro u?ivatele to mus? b?t >> jednoduch? a pochopiteln? skrze editor. Kask?dy relac? nap?. nad > > No, relace se jmenem jednoducha je.
*** Jednoduchy je to do te doby, nez to nekoho napadne udelat to same s ref, d?l tam povede tam route PSV, foot, bicycle a z?kazy odbo?en?. Do toho se prida polygon namesti, ten bude mit ostrov jako multipolygon, collection... zobrazit citaci
>> > 2. relace maj? v datov?m modelu OSM p??jemnou vlastnost, ?e umo??uj? (p??m? a >> > levn?) dotaz na sv? ?leny. P?esn? co pot?ebuje renderer. V?etn? toho, ?e u cest >> > um?me m?t ?seky se?azen?, aby navazovaly, atp. >> *** renderer si d?l? rozs?hl? postprocessing, proc by si nemohl udelat >> jednoduch? p??kaz v Postgis DISSOLVE. > > Jasne ze muze. Ale aby to delal kazdy je trochu hloupe.
*** Kazdy ne, jen renderer. zobrazit citaci
>> > Jedin? co m?me je primitivn? heuristika typu "na mosty se d?vat popisek s >> > jm?nem ulice nemus?". A kdy? takov? heuristika chyb? pro n?jakou kombinaci >> > chyb?, lidi to "?e??" t?m, ?e vyhod? tag "name" z n?jak?ho objektu, t?eba mostu >> > nebo tunelu. ?prava dat podle rendereru, p?esn? to, co se nem? d?lat. >> *** Ur?it? existuje v?ce zp?sob? ?e?en? tohoto probl?mu t?eba >> name:bridge, ref:bridge... > > name:bridge je jeste horsi hack nez problem ktery resi.
*** V cem? Je to jasne, jednoznacne a prehledne. Nemusim vyvyslet podle typu prvku jaky ref/name by tak mohl byt. zobrazit citaci
> Samozrejme by renderer mohl vse pospojovat pomoci jmena, a pak se > tvarit ze je to pospojovane. Jenze jmeno neni uplne idealni cim by se > mela data spojovat.
*** zalezi k cemu to spojovani potrebuju. Jestli k vytvareni popisku tak je to dostatecne dobre. ha hanoj

12.6.2013 03:06:46 (#16)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2308 2537
Dne 12.6.2013 14:19, Pavel Machek napsal: zobrazit citaci
> Ahoj! > >> Nejsem proti. Nav?c, n?jak? n?vrh u? ve wiki je, sta?? jej jen >> dopracovat a za??t pou??vat: >> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relations/Proposed/Street >> >> Ide?ln? by bylo toto n?jak zakomponovat do editor?, aby byla pr?ce s >> t?mito relacemi co nejjednodu???. Ide?ln? tak, aby se o v?e pokud >> mo?no staral editor bez nutnosti do toho manu?ln? zasahovat. >> >> Napad? m? t?eba rozd?len? ulice s mnoha segmenty na dv?. (dejme >> tomu, ?e se politici zbl?zn? a ulici fakt rozd?l? na dv? nez?visl? >> p?lky ;-) ) Pokud bude p?vodn? ulice jako relace, nen? rozd?len? na >> jedno kliknut?. Cht?lo by to n?co jako "Split relation", p??padn? >> dal?? n?stroje (kter? m? te? nenapadaj?). Nev?m, mo?n? u? n?co >> takov?ho existuje. > > Aktualne, kdyz nekdo rozdeli ulici na dve, tak na to take neni > nastroj... takze nove nastroje nevidim tak kriticky. >
Ok to byl jen p??klad. Ale nem??e? pop??t, ?e rozd?len? ulice tvo?en? relac? je o trochu slo?it?j?? a nen? tak p??mo?ar?. zobrazit citaci
>> A kdy? u? jsme u toho, stejn? by se mohlo ud?lat i omezen? >> rychlosti, pokud je v ??sti ulice rychlost omezen? a v OSM to je >> v?ce segment?. Taky by se t?m omezily duplicity tag?. > > Duplicity tagu by to asi omezilo, ale tohle uz neni spravne. maxspeed > je vlastnost daneho kusu silnice (stejne jako treba surface). name je > vlastnost cele ulice. >
A co kdy? je ten kus silnice rozd?len na v?ce men??ch kousk? t?eba proto, ?e po kousku vede turistick? zna?ka, nebo tam je t?eba n?jak? podjezd, kde je pot?eba maxheight. Jde o to, jak velk? ten kousek definuje?. Mari?n zobrazit citaci
> name by melo byt na relaci, maxspeed ne. > Pavel

12.6.2013 04:41:36 (#17)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
550
zobrazit citaci
> >> A kdy? u? jsme u toho, stejn? by se mohlo ud?lat i omezen? > >> rychlosti, pokud je v ??sti ulice rychlost omezen? a v OSM to je > >> v?ce segment?. Taky by se t?m omezily duplicity tag?. > > > > Duplicity tagu by to asi omezilo, ale tohle uz neni spravne. maxspeed > > je vlastnost daneho kusu silnice (stejne jako treba surface). name je > > vlastnost cele ulice. > > A co kdy? je ten kus silnice rozd?len na v?ce men??ch kousk? t?eba > proto, ?e po kousku vede turistick? zna?ka, nebo tam je t?eba n?jak? > podjezd, kde je pot?eba maxheight. Jde o to, jak velk? ten kousek > definuje?.
no, tak?e op?t nar???me na omezen? datov?ho modelu, ne? n?jak za??n?m m?t pocit, ?e p?i?azov?n? vlastnost? cest?m je prost? cesta do pekel ... /unconstructive_rant K.

12.6.2013 07:09:48 (#18)
gravatar

Milan Vancura

<milan at ucw.cz>
25
zobrazit citaci
> 7. renderer bude zn?t objekt jako celek a mnohem l?pe bude moct vyhodnotit, kam > um?st? popisky. Dnes jsou popisky ?etn? podle ?sek?, na kter? je ulice > rozsekan? v datech, a ne podle pot?eby rendereru. A to nen? chyba rendereru, to > je chyba dat! Chceme m?t popisek jednolit?ho objektu a p?itom ten objekt nem?me > definovan?.
A dod?v?m: nejde jen o popisky. Jde prost? o to, ?e nezn?me ulici jako objekt. To se n?m m??e vymst?t ve v?ce v?cech, nap?. ?e v netrivi?ln?ch p??padech ji nenajdeme. Resp. najdeme, ale mockr?t. Zkuste si vyhledat ulici Ke skalk?m, Praha. Poctiv? odklikejte "najdi dal??" a pak si zkou?ejte, co v?m kter? ten odklik z najit?ch uk??e. No a pak si to zkuste na mapy.cz . Rozd?l, kter? vidite a citite. Milan

13.6.2013 08:56:16 (#19)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
716
zobrazit citaci
>> 7. renderer bude zn?t objekt jako celek a mnohem l?pe bude moct vyhodnotit, kam >> um?st? popisky. Dnes jsou popisky ?etn? podle ?sek?, na kter? je ulice >> rozsekan? v datech, a ne podle pot?eby rendereru. A to nen? chyba rendereru, to >> je chyba dat! Chceme m?t popisek jednolit?ho objektu a p?itom ten objekt nem?me >> definovan?. > > A dod?v?m: nejde jen o popisky. Jde prost? o to, ?e nezn?me ulici jako objekt. > To se n?m m??e vymst?t ve v?ce v?cech, nap?. ?e v netrivi?ln?ch p??padech ji > nenajdeme. Resp. najdeme, ale mockr?t. Zkuste si vyhledat ulici Ke skalk?m, > Praha. Poctiv? odklikejte "najdi dal??" a pak si zkou?ejte, co v?m kter? ten > odklik z najit?ch uk??e. No a pak si to zkuste na mapy.cz .
*** Neznam, jak to dela byvale PlanStudio pro mapy.cz. Zato jsem videl nekolik datovych baliku pro tvo?en? map tohoto typu (ono jich na trhu moc neni ZABAGED, SM10, balik ArcCR, data Tmapy) a zadny nemel takove problemy reseny primo v datovem modelu. Vyhledavani seznam.cz je presna ukazka ucelovych uprav puvodnich dat pro potreby jedne aplikace. Prost? jeden analytick? p??kaz nahrad? slo?itou pr?ci s modelem a zejm?na p??pravou dat (ci jejich nakupem). Slozite datove geomodely si muze dovolit jen velka firma ve specifickych pripadech, napr. RUIAN, Katastr nemovitost?. Jinde se u??v? konven?n?, nehierarchick? syst?m. ha hanoj

15.6.2013 05:21:37 (#20)
gravatar

LM_1

<flukas.robot+osm at gmail.com>
103
OSM m? p?es milion "zam?stnanc?", tak?e je pravd?podobn? "velk? firma", mo?n? dokonce ta nejv?t??. Co se u??v? jinde m? malou vypov?dac? hodnotu, kdy? uv???me zvl??tn? povahu tvorby OSM. S r?znorod?m slo?en?m p?isp?vatel? do OSM roste pot?eba jednoduch? ?dr?by dat a jejich kontroly. Nav?c p?echod od hierarchick?ho modelu k jednodu???mu je snadn?ji realizovateln?, ne? opa?n?. LM_1 Dne 13. ?ervna 2013 8:56 hanoj <ehanoj at gmail.com> napsal(a): zobrazit citaci
> >> 7. renderer bude zn?t objekt jako celek a mnohem l?pe bude moct > vyhodnotit, kam > >> um?st? popisky. Dnes jsou popisky ?etn? podle ?sek?, na kter? je ulice > >> rozsekan? v datech, a ne podle pot?eby rendereru. A to nen? chyba > rendereru, to > >> je chyba dat! Chceme m?t popisek jednolit?ho objektu a p?itom ten > objekt nem?me > >> definovan?. > > > > A dod?v?m: nejde jen o popisky. Jde prost? o to, ?e nezn?me ulici jako > objekt. > > To se n?m m??e vymst?t ve v?ce v?cech, nap?. ?e v netrivi?ln?ch > p??padech ji > > nenajdeme. Resp. najdeme, ale mockr?t. Zkuste si vyhledat ulici Ke > skalk?m, > > Praha. Poctiv? odklikejte "najdi dal??" a pak si zkou?ejte, co v?m kter? > ten > > odklik z najit?ch uk??e. No a pak si to zkuste na mapy.cz . > *** Neznam, jak to dela byvale PlanStudio pro mapy.cz. Zato jsem videl > nekolik datovych baliku pro tvo?en? map tohoto typu (ono jich na trhu > moc neni ZABAGED, SM10, balik ArcCR, data Tmapy) a zadny nemel takove > problemy reseny primo v datovem modelu. > Vyhledavani seznam.cz je presna ukazka ucelovych uprav puvodnich dat > pro potreby jedne aplikace. Prost? jeden analytick? p??kaz nahrad? > slo?itou pr?ci s modelem a zejm?na p??pravou dat (ci jejich nakupem). > > Slozite datove geomodely si muze dovolit jen velka firma ve > specifickych pripadech, napr. RUIAN, Katastr nemovitost?. Jinde se > u??v? konven?n?, nehierarchick? syst?m. > > ha > hanoj > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130615/f4c34ede/attachment.html>

« zpět na výpis měsíce