« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Nepřesné trasování Tracer pluginu

Vlákno 1.6. - 1.6.2013, počet zpráv: 1


1.6.2013 08:06:57 (#1)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2270 2475
Zdrav?m, dostal jsem se te? do oblasti, kter? byla zdigitalizov?na ned?vno a tud?? je v n? pot?eba dod?lat budovy. Nainstaloval jsem si tedy Tracer plugin, vy?e?il probl?m s elipsami, ale s v?stupy nejsem spokojen. Oproti KM je natrasovan? tvar nep?esn? a v?echno mus?m upravovat, co? je n?kdy pomalej??, ne? nakreslit budovu ru?n?. D? se n?jak nastavit TracerServer, aby d?val p?esn?j?? v?sledky? P?edpokl?d?m, ?e probl?m bude v rozli?en? obr?zku - ??ry jsou moc tlust?. Zkusil jsem trochu experimentovat s nastaven?m TracerServeru, ale bylo to je?t? hor??. Tracovalo to ?pln? patvary Pou??v?m josm-latest (5978) s t?mto nastaven?m KM: wms:http://services.cuzk.cz/wms/wms.asp?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1& SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=DEF_PARCELY,DEF_BUDOVY,RST_PK_I,RST_KMD_I, dalsi_p_mapy_i,obrazy_parcel_i,parcelni_cisla_i,hranice_parcel_barevne,omp_i &STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&TRANSPARENT= true U vrstvy KM m?m nastaveno "Automaticky zm?nit rozli?en?" Zpracov?van? oblast: http://www.openstreetmap.org/?lat=49.65867&lon=18.35411&zoom=17&layers=M D?ky, Mari?n ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130601/d8c8e422/attachment-0001.html> ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: Trace_plugin.png Type: image/png Size: 69855 bytes Desc: [??dn? popis nen? k dispozici] URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130601/d8c8e422/attachment-0001.png>

« zpět na výpis měsíce