« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] JOSM 5939 a více KM vrstev

Vlákno 12.5. - 16.5.2013, počet zpráv: 5


12.5.2013 09:27:47 (#1)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Ahoj, chv?li mi trvalo, ne? jsem v JOSM p?i?el na to, ?e p?esnost KM z?vis? na m???tku mapy kter? m?m v okam?iku p?id?n? KM vrstvy.? N?sledn? jsem se to nau?il vyu??vat tak, ?e jsem si vytvo?il v?ce vrstev v r?zn?ch m???tk?ch. Hrub? pro zna?en? cest a velk?ch ploch a podrobn? pro zp?es?ov?n? budov. N?sledn? jsem si dle pot?eby jednotliv? vrstvy skr?val. Jen?e nejnov?j?? verze JOSM (5939) u? toto neumo??uje. Po p?id?n? prvn? vrstvy KM se v menu zobraz? jej? m???tko a dal?? vrstva v jin?m m???tku u? nejde p?idat :-( A to dokonce ani po smaz?n? v?ech vrstev. Tady p?vodn? email kon?il ot?zkou, nicm?n? jsem se v tom vrtal a na?el jsem dv? ?e?en? (nen? nad to si to p?kn? sesum?rovat ;-) ) 1) P?idat dal?? zdroj KM. Kupodivu funguje, nicm?n? se mi nov? zdroj um?stil n?kam doprost?ed seznamu a po?ad? nejde upravit :-( 2) N?sledn? jsem na?el v menu vrstvy novou (?) volbu "zm?nit rozli?en?". Tak?e kdy? chci up?esnit budovy, tak p?ibl???m a zm?n?m rozli?en?. Po skon?en? odd?l?m a znova zm?n?m rozli?en?. Zat?m nev?m, co je lep??. Jak to d?l?te vy? PS: Po p?id?n? dal??ho zdroje, se mi KM p?idala s ?ern?m pozad?m i p?esto ?e se jednalo o p?esnou kopii p?vodn?ho zdroje, kter? m?l pr?hledn? pozad?. (Na tohle tu u? ned?vno n?kdo narazil). Co h??, kdy? jsem pou?il "zm?nit rozli?en?" na vrstv? s p?vodn?m zdrojem, tak se nov? rozli?en? st?hlo taky s ?ern?m pozad?m. Zkusil jsem zru?it a znova povolit alfa kan?l a nic. Pak jsem josm restartoval a najednou m?m KM zase pr?hledn?. Tak nev?m. Mari?n ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130512/719e3e5a/attachment.html>

15.5.2013 10:08:27 (#2)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
546
Dne 12.5.2013 9:27, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > chv?li mi trvalo, nez( jsem v JOSM pr(is(el na to, z(e pr(esnost KM > z?vis? na me(r(?tku mapy kter? m?m v okamz(iku pr(id?n? KM vrstvy. > N?sledne( jsem se to nauc(il vyuz(?vat tak, z(e jsem si vytvor(il v?ce > vrstev v ru*zn?ch me(r(?tk?ch. Hrub? pro znac(en? cest a velk?ch ploch > a podrobn? pro zpr(esn(ov?n? budov. N?sledne( jsem si dle potr(eby > jednotliv? vrstvy skr?val. > > Jenz(e nejnove(js(? verze JOSM (5939) uz( toto neumoz(n(uje. Po > pr(id?n? prvn? vrstvy KM se v menu zobraz? jej? me(r(?tko a dals(? > vrstva v jin?m me(r(?tku uz( nejde pr(idat :-( A to dokonce ani po > smaz?n? vs(ech vrstev. > > Tady pu*vodne( email konc(il ot?zkou, nicm?ne( jsem se v tom vrtal a > nas(el jsem dve( r(es(en? (nen? nad to si to pe(kne( sesum?rovat ;-) ) > > 1) Pr(idat dals(? zdroj KM. Kupodivu funguje, nicm?ne( se mi nov? > zdroj um?stil ne(kam doprostr(ed seznamu a por(ad? nejde upravit :-( > > 2) N?sledne( jsem nas(el v menu vrstvy novou (?) volbu "zme(nit > rozlis(en?". Takz(e kdyz( chci upr(esnit budovy, tak pr(ibl?z(?m a > zme(n?m rozlis(en?. Po skonc(en? odd?l?m a znova zme(n?m rozlis(en?. > > Zat?m nev?m, co je leps(?. Jak to de(l?te vy? > > PS: Po pr(id?n? dals(?ho zdroje, se mi KM pr(idala s c(ern?m pozad?m i > pr(esto z(e se jednalo o pr(esnou kopii pu*vodn?ho zdroje, kter? me(l > pru*hledn? pozad?. (Na tohle tu uz( ned?vno ne(kdo narazil). Co hu*r(, > kdyz( jsem pouz(il "zme(nit rozlis(en?" na vrstve( s pu*vodn?m > zdrojem, tak se nov? rozlis(en? st?hlo taky s c(ern?m pozad?m. Zkusil > jsem zrus(it a znova povolit alfa kan?l a nic. Pak jsem josm > restartoval a najednou m?m KM zase pru*hledn?. Tak nev?m. > > Mari?n
Cus, taky me to celkem prekvapilo, pouzival sem to presne stejne. Mozna by nebylo od veci to reportnout jako bug/request. Mozna jen pribylo nekde neco co oba nevidime kde se to da nastavit. Jinak kdyz uz sme u podkladu, muzes ho definovat i "obecne" => nemusis primo v linku definovat jednotlivy vrstvy/soucasti, muzes si je naklipat adhoc po vyberu podkladu. Pak to kupodivu funguje taky - muzes "stejny podklad" pridat vickrat a rozliseni si pamatuje kazdej zvlast. Do seznamu das tohle (trebas) wms_endpoint:http://services.cuzk.cz/wms/wms.asp zobrazit citaci
> > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130515/c0f0a89c/attachment.html>

15.5.2013 11:03:33 (#3)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: jzvc <jzvc at tpfree.net> Datum: 15. 5. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] JOSM 5939 a v?ce KM vrstev " Dne 12.5.2013 9:27, Mari?n Kyral napsal(a): "Ahoj, chv?li mi trvalo, ne? jsem v JOSM p?i?el na to, ?e p?esnost KM z?vis? na m???tku mapy kter? m?m v okam?iku p?id?n? KM vrstvy.? N?sledn? jsem se to nau?il vyu??vat tak, ?e jsem si vytvo?il v?ce vrstev v r?zn?ch m???tk?ch. Hrub? pro zna?en? cest a velk?ch ploch a podrobn? pro zp?es?ov?n? budov. N?sledn? jsem si dle pot?eby jednotliv? vrstvy skr?val. Jen?e nejnov?j?? verze JOSM (5939) u? toto neumo??uje. Po p?id?n? prvn? vrstvy KM se v menu zobraz? jej? m???tko a dal?? vrstva v jin?m m???tku u? nejde p?idat :-( A to dokonce ani po smaz?n? v?ech vrstev. Tady p?vodn? email kon?il ot?zkou, nicm?n? jsem se v tom vrtal a na?el jsem dv? ?e?en? (nen? nad to si to p?kn? sesum?rovat ;-) ) 1) P?idat dal?? zdroj KM. Kupodivu funguje, nicm?n? se mi nov? zdroj um?stil n?kam doprost?ed seznamu a po?ad? nejde upravit :-( 2) N?sledn? jsem na?el v menu vrstvy novou (?) volbu "zm?nit rozli?en?". Tak?e kdy? chci up?esnit budovy, tak p?ibl???m a zm?n?m rozli?en?. Po skon?en? odd?l?m a znova zm?n?m rozli?en?. Zat?m nev?m, co je lep??. Jak to d?l?te vy? PS: Po p?id?n? dal??ho zdroje, se mi KM p?idala s ?ern?m pozad?m i p?esto ?e se jednalo o p?esnou kopii p?vodn?ho zdroje, kter? m?l pr?hledn? pozad?. (Na tohle tu u? ned?vno n?kdo narazil). Co h??, kdy? jsem pou?il "zm?nit rozli?en?" na vrstv? s p?vodn?m zdrojem, tak se nov? rozli?en? st?hlo taky s ?ern?m pozad?m. Zkusil jsem zru?it a znova povolit alfa kan?l a nic. Pak jsem josm restartoval a najednou m?m KM zase pr?hledn?. Tak nev?m. Mari?n " Cus, taky me to celkem prekvapilo, pouzival sem to presne stejne. Mozna by nebylo od veci to reportnout jako bug/request. Mozna jen pribylo nekde neco co oba nevidime kde se to da nastavit. " No ?ekl bych, ?e tohle byl asi z?m?r. " Jinak kdyz uz sme u podkladu, muzes ho definovat i "obecne" => nemusis primo v linku definovat jednotlivy vrstvy/soucasti, muzes si je naklipat adhoc po vyberu podkladu. Pak to kupodivu funguje taky - muzes "stejny podklad" pridat vickrat a rozliseni si pamatuje kazdej zvlast. Do seznamu das tohle (trebas) wms_endpoint:http://services.cuzk.cz/wms/wms.asp (http://services.cuzk.cz/wms/wms.asp) " By m? jeblo klikat tohle poka?d? ;-) Nav?c pak n?jak nefunguje pr?hlednost. Nicm?n? tohle URL jsem u? taky na?el a naklikal si "p?r" vrstev do z?soby: wms:http://services.cuzk.cz/wms/wms.asp?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1& SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=DEF_PARCELY,DEF_BUDOVY,RST_PK_I,RST_KMD_I, dalsi_p_mapy_i,hranice_parcel_i,obrazy_parcel_i,parcelni_cisla_i,RST_PK, hranice_parcel_barevne,omp_i&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT= {height}&BBOX={bbox}&TRANSPARENT=true Te? m?m KM samou barvi?ku. BTW, nev?te n?kdo, co jednotliv? barvy znamenaj?? N?kter? ??ry jsou zelen?, n?kter? ?erven? a zbytek je b?l?. Mari?n ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130515/9b7bfe2b/attachment.html>

16.5.2013 07:12:38 (#4)
gravatar

JV

<j.v.2 at seznam.cz>
57
Zdrav?m v?echny, doporu?uji p?e??st https://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=10&MENUID= 10015&AKCE=DOC:10-WMS_PRO_KM - je tam jak popis jednotliv?ch vrstev, tak informace o barevn?ch hranic?ch. Podrobn?ji jsou barvy vysv?tleny v n?pov?d? v Nahl??en? do KN: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/Napoveda/index.htm?id=idh_ grafika Mimochodem, jak kouk?m na p??klad vol?n? dole, je celkem zbyte?n? volat vrstvy RST_PK a RST_PK_I sou?asn? a hranice_parcel_i a hranice_parcel_ barevne sou?asn? (viz zmi?ovan? popis vrstev). J. Vesel?
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> Datum: 15. 5. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] JOSM 5939 a v?ce KM vrstev ................ " By m? jeblo klikat tohle poka?d? ;-) Nav?c pak n?jak nefunguje pr?hlednost. Nicm?n? tohle URL jsem u? taky na?el a naklikal si "p?r" vrstev do z?soby: wms:http://services.cuzk.cz/wms/wms.asp?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1& SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=DEF_PARCELY,DEF_BUDOVY,RST_PK_I,RST_KMD_I, dalsi_p_mapy_i,hranice_parcel_i,obrazy_parcel_i,parcelni_cisla_i,RST_PK, hranice_parcel_barevne,omp_i&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT= {height}&BBOX={bbox}&TRANSPARENT=true Te? m?m KM samou barvi?ku. BTW, nev?te n?kdo, co jednotliv? barvy znamenaj?? N?kter? ??ry jsou zelen?, n?kter? ?erven? a zbytek je b?l?. Mari?n " ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130516/66a3c893/attachment-0001.html>

16.5.2013 08:46:09 (#5)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: JV <j.v.2 at seznam.cz> Datum: 16. 5. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] JOSM 5939 a v?ce KM vrstev " Zdrav?m v?echny, doporu?uji p?e??st https://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=10&MENUID= 10015&AKCE=DOC:10-WMS_PRO_KM - je tam jak popis jednotliv?ch vrstev, tak informace o barevn?ch hranic?ch. Podrobn?ji jsou barvy vysv?tleny v n?pov?d? v Nahl??en? do KN: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/Napoveda/index.htm?id=idh_ grafika Mimochodem, jak kouk?m na p??klad vol?n? dole, je celkem zbyte?n? volat vrstvy RST_PK a RST_PK_I sou?asn? a hranice_parcel_i a hranice_parcel_ barevne sou?asn? (viz zmi?ovan? popis vrstev). J. Vesel? " D?ky za odkaz na n?pov?du. Kone?n? v?m, co jednotliv? zna?ky znamenaj?. Mari?n " ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> Datum: 15. 5. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] JOSM 5939 a v?ce KM vrstev ................ " By m? jeblo klikat tohle poka?d? ;-) Nav?c pak n?jak nefunguje pr?hlednost. Nicm?n? tohle URL jsem u? taky na?el a naklikal si "p?r" vrstev do z?soby: wms:http://services.cuzk.cz/wms/wms.asp?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1& SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=DEF_PARCELY,DEF_BUDOVY,RST_PK_I,RST_KMD_I, dalsi_p_mapy_i,hranice_parcel_i,obrazy_parcel_i,parcelni_cisla_i,RST_PK, hranice_parcel_barevne,omp_i&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT= {height}&BBOX={bbox}&TRANSPARENT=true Te? m?m KM samou barvi?ku. BTW, nev?te n?kdo, co jednotliv? barvy znamenaj?? N?kter? ??ry jsou zelen?, n?kter? ?erven? a zbytek je b?l?. Mari?n " " ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130516/62a9cc6e/attachment.html>

« zpět na výpis měsíce