« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Jak tagovat: modelářský obchod, Školícístředisko

Vlákno 10.4. - 18.4.2013, počet zpráv: 20


10.4.2013 11:01:37 (#1)
gravatar

Michal Tauchman

<michal.tauchman at gmail.com>
30
Mari?n Kyral <mkyral at ...> writes: zobrazit citaci
> > Zdrav?m,kdy? u? se to tady tak rozjelo, tak bych se taky zeptal 1)
Model??sk? obchod - co jsem tak zkoumal, asi nejbl??e je shop=doityourself, nicm?n? model?? nen? kutil. Asi nejlep?? by byl tag shop=hobby. Ale ten nen? a nev?m, jak to funguje, jak jej navrhnout a hlavn?, jestli to m? v?bec ?anci se ujmout. Podobn? i v?ela?sk? prodejna. Prod?vaj? se jak v?robky v?ela??, tak i pom?cky pro v?ela?e.2) Jak tagovat ?kol?c? st?edisko? M?me tady ?kol?c? a v?cvikov? st?edisko hasi??. A jak tagovat Vy??? odborn? ?koly? jak to ch?pu j?, je to n?co mezi st?edn? ?kolou a univerzitou, bl??e k t? univerzit?.D?ky,Mari?n zobrazit citaci
> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at ... > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
Zdrav?m, j? bych sp?? pop?em??lel, jestli je nutno takov? z?le?itosti tagovat. Je fajn m?t p?knou datab?zi POI bod? v OSM, ale kdo bude jak ?asto hledat podobn? body z?jmu, jako je ?kol?c? st?edisko pro hasi?e. A pokud pro n? neexistuj? opravdu p??slu?n? tagy, je na zamy?len?, jestli je tam m?t. Jinak ten model??sk? obchod bych asi pojmenoval shop=doityourself a do n?zvu napsal model??sk? pot?eby. Ono to m? ke kutilstv? celkem bl?zko, a zav?st nov? tag nen? tak jednoduch?, proto?e ve?ker? SW, kter? pracuje s OSM daty by musel m?t zaregistrovan? nov? tag, k n?mu ikonku, z?pis v POI datab?zi...a nev?m jak? je ?etnost podobn?ch obchod? t?eba v zahrani??. Pokud jde o tu ?kolu, tak vy??? odborn? m? bl?? sp??e ke st?edn?, je to nadstavba, tak?e bych to ?e?il tagem pro st?edn? ?kolu a do n?zvu nadepsal n?zev vy??? odborn? (co? ostatn? bude asi bez v?jimky n?zev ?koly).

10.4.2013 11:45:06 (#2)
gravatar

Petr Kadlec

<petr.kadlec at gmail.com>
217 1012
Zdrav?m, zobrazit citaci
> Jinak ten model??sk? obchod bych asi pojmenoval shop=doityourself a do > n?zvu napsal model??sk? pot?eby. Ono to m? ke kutilstv? celkem bl?zko, >
_Jmenuje_ se to ?model??sk? pot?eby?? Pak to pat?? do n?zvu. Nejmenuje? Pak to do n?zvu nepat??. Do n?zvu nepat?? _popis_, ale _n?zev_. Pokud m?te dojem, ?e je pot?eba n?jak? up?es?uj?c? popis, tak leda do description. zobrazit citaci
> a zav?st nov? tag nen? tak jednoduch?, proto?e ve?ker? SW, kter? > pracuje s OSM daty by musel m?t zaregistrovan? nov? tag, k n?mu ikonku, > z?pis v POI datab?zi...a nev?m jak? je ?etnost podobn?ch obchod? t?eba > v zahrani??. >
Souhlas, rozhodn? je zbyte?n? sna?it se m?t prim?rn? ?len?n? superpodrobn?. Jde o to vystihnout typ toho POI, detaily je mo?n? dodat dal??mi tagy, kter? nejsp?? nebudou m?t vliv na renderov?n?, ale mohou to b?t u?ite?n? data. zobrazit citaci
> Pokud jde o tu ?kolu, tak vy??? odborn? m? bl?? sp??e ke st?edn?, je to > nadstavba, tak?e bych to ?e?il tagem pro st?edn? ?kolu a do n?zvu nadepsal > n?zev vy??? odborn? (co? ostatn? bude asi bez v?jimky n?zev ?koly). >
Op?t: Z?ejm? to bude v n?zvu; ale kdyby nebylo, tak to do n?zvu nepat??. Jinak VO?ku bych ur?it? tagoval jako amenity=college, jinou ot?zkou je, jestli je amenity=college ide?ln?/spr?vn? ozna?en? pro S?? -- Petr Kadlec / Mormegil -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130410/1622d568/attachment.html>

10.4.2013 01:20:10 (#3)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2327 2537
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Petr Kadlec <petr.kadlec at gmail.com> Datum: 10. 4. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Jak tagovat: model??sk? obchod, ?kol?c?st?edisko " Zdrav?m, ? " Jinak ten model??sk? obchod bych asi pojmenoval shop=doityourself a do n?zvu napsal model??sk? pot?eby. Ono to m? ke kutilstv? celkem bl?zko, " _Jmenuje_ se to ?model??sk? pot?eby?? Pak to pat?? do n?zvu. Nejmenuje? Pak to do n?zvu nepat??. Do n?zvu nepat?? _popis_, ale _n?zev_. Pokud m?te dojem, ?e je pot?eba n?jak? up?es?uj?c? popis, tak leda do description. " Je?t? by to ?lo shop=yes a name=XXX. Pokud to je cel? budova, tak se to vyrenderuje OK, pokud to bude jen bod, tak bude na map?ch asi neviditeln? (Alespo? podle m?ch dosavadn?ch zku?enost?) " ? " a zav?st nov? tag nen? tak jednoduch?, proto?e ve?ker? SW, kter? pracuje s OSM daty by musel m?t zaregistrovan? nov? tag, k n?mu ikonku, z?pis v POI datab?zi...a nev?m jak? je ?etnost podobn?ch obchod? t?eba v zahrani??. " Souhlas, rozhodn? je zbyte?n? sna?it se m?t prim?rn? ?len?n? superpodrobn?. Jde o to vystihnout typ toho POI, detaily je mo?n? dodat dal??mi tagy, kter? nejsp?? nebudou m?t vliv na renderov?n?, ale mohou to b?t u?ite?n? data. " Zase na druhou stranu, to ?e nen? podpora v klik?tk?ch nemus? vadit. Pokud se nov? tag schv?l?, tak se d??ve ?i pozd?ji jeho implementace dopln?. A do t? doby lze zadat tag manu?ln?. Kdyby to tak nebylo, tak by se nikdy ??dn? nov? neobjevil. Ono i v josm jsou nep?esnosti a n?kter? v?ci mo?nosti nejsou implementov?ny. M? n?kdo zku?enosti s hl??en?m chyb do JOSM? " ? " Pokud jde o tu ?kolu, tak vy??? odborn? m? bl?? sp??e ke st?edn?, je to nadstavba, tak?e bych to ?e?il tagem pro st?edn? ?kolu a do n?zvu nadepsal n?zev vy??? odborn? (co? ostatn? bude asi bez v?jimky n?zev ?koly). " Op?t: Z?ejm? to bude v n?zvu; ale kdyby nebylo, tak to do n?zvu nepat??. Jinak VO?ku bych ur?it? tagoval jako amenity=college, jinou ot?zkou je, jestli je amenity=college ide?ln?/spr?vn? ozna?en? pro S?? " V JOSM je amenity=college p?elo?eno jako st?edn? ?kola. Tak?e bu? je to spr?vn?, nebo to je blb? p?elo?eno a m?lo by se to opravit V tom p??pad? by ale byl ??douc? nov? tag pro st?edn? ?kolu. Mari?n " ? -- Petr Kadlec / Mormegil " ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130410/31da077e/attachment-0001.html>

10.4.2013 01:41:01 (#4)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2327 2537
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Michal Tauchman <michal.tauchman at gmail.com> Datum: 10. 4. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Jak tagovat: model??sk? obchod, ?kol?c?st?edisko " Zdrav?m, j? bych sp?? pop?em??lel, jestli je nutno takov? z?le?itosti tagovat. Je fajn m?t p?knou datab?zi POI bod? v OSM, ale kdo bude jak ?asto hledat podobn? body z?jmu, jako je ?kol?c? st?edisko pro hasi?e. A pokud pro n? neexistuj? opravdu p??slu?n? tagy, je na zamy?len?, jestli je tam m?t." Jedna v?c je POI, druh? je orientace v ti?t?n?ch map?ch.? Tam se takov? v?znamn? body hod? pro orientaci. Nav?c, kdy? u? existuje tag auto?kola (co? je sp??e ?kol?c? za??zen? ne? ?kola), hodil by se i obecn? tag pro ?kol?c? za??zen?, kam by ta? auto?kola mohla spadat. M?m tady v okol? jedno ?kol?c? za??zen? pro hasi?e a druh? pro policii. Pokud by to byla jen jedna budova, tak to moc ne?e??m, budov? p?i?ad?m n?zev a hotovo. Ale tohle jsou celkem velk? are?ly a nev?m jak? landuse t?m are?l?m p?i?adit. A jinak jm?no tomu are?lu nep?i?ad?m. Nebo se pletu? Jedn? se mi o toto: http://www.openstreetmap.org/?lat=49.664999&lon=18.338212&zoom=18&layers=M http://www.openstreetmap.org/?lat=49.660888&lon=18.360126&zoom=18&layers=M? (tady jsem se je?t? p?i sv?ch ?prav?ch nedostal, nicm?n? ozna?it ?kol?c? st?edisko policie tagem landuse=industrial je trochu siln? k?va. Leda, ?e by tam vyr?b?li policisty :-D) Mari?n ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130410/2c4eed0a/attachment.html>

10.4.2013 01:44:55 (#5)
gravatar

Jan Vršovský

<vrs at email.cz>
44
Amenity=college je teda podle m? v JOSM p?elo?eno blb?. Z anglick? wiki tagov?n? ?kol vypl?v? celkem jasn?: ?kolka: amenity=kindergarten b??n? z?kladka: amenity=school, mo?n? d?le rozli?it navr?en?m tagem isced: level=1-2 osmilet? gymn?zium: amenity=school, mo?n? d?le rozli?it navr?en?m tagem isced:level=2-3 klasick? st?edn? ?kola (u?ili?t?, SO?, ?ty?let? gymn?zium): amenity=school, mo?n? d?le rozli?it navr?en?m tagem isced:level=3 VO?: amenity=college V?: amenity=university Jestli nikdo nebude m?t nic proti, tak to hod?m na ?eskou wiki. Honza
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> Datum: 10. 4. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Jak tagovat: model??sk? obchod, ?kol?c?st?edisko " ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Petr Kadlec <petr.kadlec at gmail.com> Datum: 10. 4. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Jak tagovat: model??sk? obchod, ?kol?c?st?edisko " Zdrav?m, ? " Jinak ten model??sk? obchod bych asi pojmenoval shop=doityourself a do n?zvu napsal model??sk? pot?eby. Ono to m? ke kutilstv? celkem bl?zko, " _Jmenuje_ se to ?model??sk? pot?eby?? Pak to pat?? do n?zvu. Nejmenuje? Pak to do n?zvu nepat??. Do n?zvu nepat?? _popis_, ale _n?zev_. Pokud m?te dojem, ?e je pot?eba n?jak? up?es?uj?c? popis, tak leda do description. " Je?t? by to ?lo shop=yes a name=XXX. Pokud to je cel? budova, tak se to vyrenderuje OK, pokud to bude jen bod, tak bude na map?ch asi neviditeln? (Alespo? podle m?ch dosavadn?ch zku?enost?) " ? " a zav?st nov? tag nen? tak jednoduch?, proto?e ve?ker? SW, kter? pracuje s OSM daty by musel m?t zaregistrovan? nov? tag, k n?mu ikonku, z?pis v POI datab?zi...a nev?m jak? je ?etnost podobn?ch obchod? t?eba v zahrani??. " Souhlas, rozhodn? je zbyte?n? sna?it se m?t prim?rn? ?len?n? superpodrobn?. Jde o to vystihnout typ toho POI, detaily je mo?n? dodat dal??mi tagy, kter? nejsp?? nebudou m?t vliv na renderov?n?, ale mohou to b?t u?ite?n? data. " Zase na druhou stranu, to ?e nen? podpora v klik?tk?ch nemus? vadit. Pokud se nov? tag schv?l?, tak se d??ve ?i pozd?ji jeho implementace dopln?. A do t? doby lze zadat tag manu?ln?. Kdyby to tak nebylo, tak by se nikdy ??dn? nov? neobjevil. Ono i v josm jsou nep?esnosti a n?kter? v?ci mo?nosti nejsou implementov?ny. M? n?kdo zku?enosti s hl??en?m chyb do JOSM? " ? " Pokud jde o tu ?kolu, tak vy??? odborn? m? bl?? sp??e ke st?edn?, je to nadstavba, tak?e bych to ?e?il tagem pro st?edn? ?kolu a do n?zvu nadepsal n?zev vy??? odborn? (co? ostatn? bude asi bez v?jimky n?zev ?koly). " Op?t: Z?ejm? to bude v n?zvu; ale kdyby nebylo, tak to do n?zvu nepat??. Jinak VO?ku bych ur?it? tagoval jako amenity=college, jinou ot?zkou je, jestli je amenity=college ide?ln?/spr?vn? ozna?en? pro S?? " V JOSM je amenity=college p?elo?eno jako st?edn? ?kola. Tak?e bu? je to spr?vn?, nebo to je blb? p?elo?eno a m?lo by se to opravit V tom p??pad? by ale byl ??douc? nov? tag pro st?edn? ?kolu. Mari?n " ? -- Petr Kadlec / Mormegil " " ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130410/edaf06ea/attachment.html>

10.4.2013 03:32:34 (#6)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
717
Dne 10. dubna 2013 13:44 Jan Vr?ovsk? <vrs at email.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Amenity=college je teda podle m? v JOSM p?elo?eno blb?. > Z anglick? wiki tagov?n? ?kol vypl?v? celkem jasn?: > > ?kolka: amenity=kindergarten > b??n? z?kladka: amenity=school, mo?n? d?le rozli?it navr?en?m tagem > isced:level=1-2 > osmilet? gymn?zium: amenity=school, mo?n? d?le rozli?it navr?en?m tagem > isced:level=2-3 > klasick? st?edn? ?kola (u?ili?t?, SO?, ?ty?let? gymn?zium): amenity=school, > mo?n? d?le rozli?it navr?en?m tagem isced:level=3 > VO?: amenity=college > V?: amenity=university
*** C?lem tagov?n? nen? jen p?eklad z EN, ale tak? jist? zobecn?n? a hierarchizace a postihnut? m?stn?ch zvyklost?. Pro spoustu v?c? tagy v OSM nejsou a naopak jsou pro v?ci pro n?? nen? ekvivalent. S nedokonalosti je treba se pri kazdem mapovani v nejake forme smirit. Tag highway=primary-tertiary vyjadruje hierarchicnost silnic. Ve Stredoafrick? republice je "primary" fyzickym ekvivalentem naseho "track", ale zde je obecne zvykem pouzivat pouze off-roady, takze no problem. Na zapade se resi rozdil mezi highschool a university, my mame krome skolek taky jesle. VO? je s S? ?asto sou??st? jedn? ?koly, 8let? gymn je ?asto sou??st 4let?ho gymnazia. Soucasny system je zjevne rozdelen rovnomerneji a odrazi nase vnimani skolstvi: ?, Z?, S?/VO?, V?. Jestli mas potrebu rozsirit tagem ISCED, no problem. ha hanoj

10.4.2013 10:43:21 (#7)
gravatar

Jan Vršovský

<vrs at email.cz>
44
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: hanoj <ehanoj at gmail.com> Datum: 10. 4. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Jak tagovat: model??sk? obchod, ?kol?c?st?edisko "Dne 10. dubna 2013 13:44 Jan Vr?ovsk? <vrs at email.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Amenity=college je teda podle m? v JOSM p?elo?eno blb?. > Z anglick? wiki tagov?n? ?kol vypl?v? celkem jasn?: > > ?kolka: amenity=kindergarten > b??n? z?kladka: amenity=school, mo?n? d?le rozli?it navr?en?m tagem > isced:level=1-2 > osmilet? gymn?zium: amenity=school, mo?n? d?le rozli?it navr?en?m tagem > isced:level=2-3 > klasick? st?edn? ?kola (u?ili?t?, SO?, ?ty?let? gymn?zium): amenity=
school, zobrazit citaci
> mo?n? d?le rozli?it navr?en?m tagem isced:level=3 > VO?: amenity=college > V?: amenity=university
*** C?lem tagov?n? nen? jen p?eklad z EN, ale tak? jist? zobecn?n? a hierarchizace a postihnut? m?stn?ch zvyklost?. Pro spoustu v?c? tagy v OSM nejsou a naopak jsou pro v?ci pro n?? nen? ekvivalent. S nedokonalosti je treba se pri kazdem mapovani v nejake forme smirit. Tag highway=primary-tertiary vyjadruje hierarchicnost silnic. Ve Stredoafrick? republice je "primary" fyzickym ekvivalentem naseho "track", ale zde je obecne zvykem pouzivat pouze off-roady, takze no problem. Na zapade se resi rozdil mezi highschool a university, my mame krome skolek taky jesle. VO? je s S? ?asto sou??st? jedn? ?koly, 8let? gymn je ?asto sou??st 4let?ho gymnazia. " Ch?pu, ale objektivn? rozd?l ve ?kolsk?m syst?mu oproti "z?padu" podle m? nen? tak velk?, aby to oprav?ovalo se odchylovat od normy - tedy pokud je stav popsan? na anglick? wiki opravdu normou. Ale je pravda, ?e VO? jsou ?asto spojen? se S?, tak?e p?i ozna?ov?n? S? amenity=school pak nen? jasn?, jak zna?it spole?n? ?stav S?+VO?, to beru. "Soucasny system je zjevne rozdelen rovnomerneji a odrazi nase vnimani skolstvi: ?, Z?, S?/VO?, V?. Jestli mas potrebu rozsirit tagem ISCED, no problem." Pot?? je v tom, ?e ?zus nen?... Ud?lal jsem si mal? pr?zkum p?es Overpass API a asi dv? t?etiny st?edn?ch ?kol (identifikoval jsem je podle n?zvu) je ozna?eno amenity=college, a jedna t?etina je ozna?ena amenity=school. M?li bychom se tedy na n??em shodnout, sepsat to a dodr?ovat. Jin? v?c je, ?e se tyhle tagy aktu?ln? asi absolutn? k ni?emu nevyu??vaj? :- ) Honza " ha hanoj _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130410/d771e7d5/attachment.html>

10.4.2013 10:53:53 (#8)
gravatar

Petr Holub

<hopet at ics.muni.cz>
290 4468
zobrazit citaci
> Pot?? je v tom, ?e ?zus nen?... Ud?lal jsem si mal? pr?zkum p?es Overpass API a asi dv? t?etiny > st?edn?ch ?kol (identifikoval jsem je podle n?zvu) je ozna?eno amenity=college, a jedna t?etina je > ozna?ena amenity=school. M?li bychom se tedy na n??em shodnout, sepsat to a dodr?ovat. > Jin? v?c je, ?e se tyhle tagy aktu?ln? asi absolutn? k ni?emu nevyu??vaj? :-)
To nemusi byt pomerne rychle pravda - kdyz se nejaky uzus zavede, tak si myslim, ze minimalne lokalni sluzby jako mtbmap.cz a map1.eu jsou schopny to zacit nejak zohlednovat. A zejmena je dobre si uvedomit, ze tu semantickou informaci tam ma smysl drzet i tehdy, pokud to zrovna zadny renderer nekresli. Protoze se daji klast dotazy (napr. pres to Overpass API) a resit pomoci toho specificke ulohy. Petr

11.4.2013 10:20:40 (#9)
gravatar

Milan Vancura

<milan at ucw.cz>
25
zobrazit citaci
> > Pot?? je v tom, ?e ?zus nen?... Ud?lal jsem si mal? pr?zkum p?es Overpass API a asi dv? t?etiny > > st?edn?ch ?kol (identifikoval jsem je podle n?zvu) je ozna?eno amenity=college, a jedna t?etina je > > ozna?ena amenity=school. M?li bychom se tedy na n??em shodnout, sepsat to a dodr?ovat. > > Jin? v?c je, ?e se tyhle tagy aktu?ln? asi absolutn? k ni?emu nevyu??vaj? :-)
Rozhodn? jsem pro rozli?ov?n? z?kladn?ch a st?edn?ch ?kol, proto?e v ?R jsou hodn? rozd?ln? - pr?myslovka, gympl nebo u?ili?t? je fakt n?co jin?ho ne? z?kladka. Term?nem (a otrock?m p?ekladem) "college" bych se nenechal m?st, proto?e souhlas?m s p??m?rem o ji?n? Africe. Sp?? vid?m probl?m v tagov?n? osmilet?ch gympl?. Asi bych je d?val pod college, proto?e jsou t?m?? poka?d? p?ifa?en? ke ?ty?let?m, alespo? co v?m podle hled?n? gymplu te? pro sv? ??ti - nebo m?te jinou zku?enost? zobrazit citaci
> To nemusi byt pomerne rychle pravda - kdyz se nejaky uzus zavede, > tak si myslim, ze minimalne lokalni sluzby jako mtbmap.cz a map1.eu > jsou schopny to zacit nejak zohlednovat. > > A zejmena je dobre si uvedomit, ze tu semantickou informaci tam > ma smysl drzet i tehdy, pokud to zrovna zadny renderer nekresli. > Protoze se daji klast dotazy (napr. pres to Overpass API) a resit > pomoci toho specificke ulohy.
Moje zku?enosti z Vr?ovic: Kdybych mapoval jen to, co zobrazuje renderer na openstreetmap.org, m?l bych p?tinu pr?ce, mo?n? je?t? m?n?. Nen? moc dobr?. A u t?ch ?kol nap?. sv?tle ?lut? podbarv? jen are?l ?koly mimo budovu, samotnou budovu nijak neozna?? (ani ikonou ani barvou), jen tam vyp??e jm?no. Pokud ?kola nem? kolem sebe are?l s h?i?t?m apod., tak pak ani nen? graficky poznat, co to jm?no ozna?uje - m??e to b?t ?kola stejn? jako hlubinn? d?l, muzeum nebo bordel. U?ivatel stejn? skon?? u odhadov?n? podle textu n?zvu. A pokud ten are?l m?, tak neozna??, kter? budova je ta hlavn? a kter? je t?eba sklad na dvo?e. Paradoxn? tak v tomhle rendereru funguj? l?pe bodov? objekty, tam d? alespo? u n?kter?ch ikonu. Co? mi p?ipom?n? ot?zku: tu??te n?kdo, jak je na tom s aktualizacemi mapy openstreetbrowser? Milan

11.4.2013 11:30:24 (#10)
gravatar

Petr Holub

<hopet at ics.muni.cz>
290 4468
zobrazit citaci
> Co? mi p?ipom?n? ot?zku: tu??te n?kdo, jak je na tom s aktualizacemi mapy > openstreetbrowser?
Stacilo se podivat na hlavni stranku Openstreetbrowseru: --- New data! Submitted by skunk on Mon, 04/08/2013 - 21:58 On April 1st, 2012 the database updates stopped, as the transition phase for OpenStreetMap's new ODbL license started. This made a re-import of the database necessary, which has been finished last weekend. Therefore up-to-date data is finally available in the categories and on the basemap (nearly, currently the database lacks a couple of hours behind OpenStreetMap updates). The public transport overlay still needs to be updated, therefore rendering will appear at a later time. Please note that new basemap tiles will be rendered _after_ being visited, therefore old renderings appear. --- HTH, Petr

11.4.2013 12:06:02 (#11)
gravatar

Milan Vancura

<milan at ucw.cz>
25
zobrazit citaci
> > Co? mi p?ipom?n? ot?zku: tu??te n?kdo, jak je na tom s aktualizacemi mapy > > openstreetbrowser? > > Stacilo se podivat na hlavni stranku Openstreetbrowseru: > --- > New data! > Submitted by skunk on Mon, 04/08/2013 - 21:58
To pr?v? nesed?. http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/15443384 Uzav?eno v: ?t 21. B?ezen 2013 13:57 +0000 vs. http://www.openstreetbrowser.org/?zoom=17&lat=50.06930&lon=14.44657&basemap=osb_light&categories=&layers=&overlays= No a jeliko? jsem v tomhle v?em nov??ek, tak jsem se cht?l zeptat i na dlouhodob?j?? zku?enosti: pokud nejsou nestandardn? situace jako zm?na licence, jak ?asto se openstreetbrowser obnovuje? Je to norm?ln? pou?iteln?? Proto?e mus?m p?iznat, ?e jejich syst?m vrstev se mi dost l?b?, v porovn?n? s openstreetmap.org lze z mapy vy??st mnohem v?ce. D?ky, Milan

11.4.2013 01:33:09 (#12)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2327 2537
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Milan Vancura <milan at ucw.cz> Datum: 11. 4. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Jak tagovat: model??sk? obchod, ?kol?c?st?edisko "> > Co? mi p?ipom?n? ot?zku: tu??te n?kdo, jak je na tom s aktualizacemi mapy zobrazit citaci
> > openstreetbrowser? > > Stacilo se podivat na hlavni stranku Openstreetbrowseru: > --- > New data! > Submitted by skunk on Mon, 04/08/2013 - 21:58
To pr?v? nesed?. http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/15443384 Uzav?eno v: ?t 21. B?ezen 2013 13:57 +0000 vs. http://www.openstreetbrowser.org/?zoom=17&lat=50.06930&lon=14.44657&basemap= osb_light&categories=&layers=&overlays= No a jeliko? jsem v tomhle v?em nov??ek, tak jsem se cht?l zeptat i na dlouhodob?j?? zku?enosti: pokud nejsou nestandardn? situace jako zm?na licence, jak ?asto se openstreetbrowser obnovuje? Je to norm?ln? pou?iteln?? Proto?e mus?m p?iznat, ?e jejich syst?m vrstev se mi dost l?b?, v porovn?n? s openstreetmap.org lze z mapy vy??st mnohem v?ce. " http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenStreetBrowser/FAQ "D?ky, Milan _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130411/0556bf08/attachment.html>

11.4.2013 02:04:54 (#13)
gravatar

Milan Vancura

<milan at ucw.cz>
25
zobrazit citaci Je?t? jednou d?ky, zafungovalo to, alespo? pro n?kter? dla?dice. Dal?? uvid?m asi pozd?ji :-) Milan

11.4.2013 10:03:57 (#14)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2327 2537
Dne 11.4.2013 10:20, Milan Vancura napsal(a): zobrazit citaci
>> To nemusi byt pomerne rychle pravda - kdyz se nejaky uzus zavede, >> tak si myslim, ze minimalne lokalni sluzby jako mtbmap.cz a map1.eu >> jsou schopny to zacit nejak zohlednovat. >> >> A zejmena je dobre si uvedomit, ze tu semantickou informaci tam >> ma smysl drzet i tehdy, pokud to zrovna zadny renderer nekresli. >> Protoze se daji klast dotazy (napr. pres to Overpass API) a resit >> pomoci toho specificke ulohy. > Moje zku?enosti z Vr?ovic: > > Kdybych mapoval jen to, co zobrazuje renderer na openstreetmap.org, m?l bych > p?tinu pr?ce, mo?n? je?t? m?n?. Nen? moc dobr?. A u t?ch ?kol nap?. sv?tle > ?lut? podbarv? jen are?l ?koly mimo budovu, samotnou budovu nijak neozna?? (ani > ikonou ani barvou), jen tam vyp??e jm?no. Pokud ?kola nem? kolem sebe are?l s > h?i?t?m apod., tak pak ani nen? graficky poznat, co to jm?no ozna?uje - m??e to > b?t ?kola stejn? jako hlubinn? d?l, muzeum nebo bordel. U?ivatel stejn? skon?? > u odhadov?n? podle textu n?zvu. A pokud ten are?l m?, tak neozna??, kter? > budova je ta hlavn? a kter? je t?eba sklad na dvo?e. Paradoxn? tak v tomhle > rendereru funguj? l?pe bodov? objekty, tam d? alespo? u n?kter?ch ikonu.
Render by cht?l vylep?it, to jo. Pokud m? are?l nebo t?eba parkovi?t? nestandardn? tvar, tak ikonu/jm?no ?oupne do geometrick?ho st?edu, co? v extr?mn?m p??pad? m??e i znamenat, ?e se ikona ocitne mimo danou oblast. Taky jsem u n?kolika ?kol (tam kde byla data v KM) krom? vyzna?en? are?lu zazna?il i chodn?ky, parkovi?t?, servisn? plochy a zele?. Ve v?sledku dan? are?l spl?v? s okol?m. Ide?ln? by bylo, kdyby se ta ?lut? podkladov? mapa n?jak projevila - t?eba zm?nila odst?n barev uvnit? are?lu. P??klad t?eba tady: http://www.openstreetmap.org/?lat=49.679015&lon=18.342034&zoom=18&layers=M Are?l ?koly se tam dokonale ztrat? :-( Jinak samostatn? budova se d? otagovat i jako building=school. Akor?t se to stejn? nijak neprojev? :-( Mari?n

12.4.2013 01:55:40 (#15)
gravatar

Milan Vancura

<milan at ucw.cz>
25
zobrazit citaci
> Render by cht?l vylep?it, to jo. Pokud m? are?l nebo t?eba parkovi?t? > nestandardn? tvar, tak ikonu/jm?no ?oupne do geometrick?ho st?edu, co? v > extr?mn?m p??pad? m??e i znamenat, ?e se ikona ocitne mimo danou oblast.
J? je?t? nikdy nevid?l, ?e by renderer tu ikonku do budovy dal. Tak?e paradoxn? men?? obchody jsou vyzna?en? v?razn?ji (ikonou a popisem) ne? velk? zab?raj?c? celou budovu (jen popisek p?es budovu nebo v?bec nic). zobrazit citaci
> Taky jsem u n?kolika ?kol (tam kde byla data v KM) krom? vyzna?en? are?lu > zazna?il i chodn?ky, parkovi?t?, servisn? plochy a zele?. Ve v?sledku dan? > are?l spl?v? s okol?m. Ide?ln? by bylo, kdyby se ta ?lut? podkladov? mapa > n?jak projevila - t?eba zm?nila odst?n barev uvnit? are?lu. > > P??klad t?eba tady: http://www.openstreetmap.org/?lat=49.679015&lon=18.342034&zoom=18&layers=M > > Are?l ?koly se tam dokonale ztrat? :-(
Ano, bohu?el, ve Vr?ovic?ch vid?m stejn? probl?my. A building=school z m? zku?enosti nepom?h?, alespo? nevid?m jej? vliv na nic. openstreetbrowser je trochu lep??, ale ne dokonal?: http://www.openstreetbrowser.org/?zoom=17&lat=50.07067&lon=14.45994&basemap=osb&categories=&layers=&overlays= Na Moskevsk? ulici, p?esn? na jih od parku (Heroldov?ch sad?) je r??ov? budova mezi hn?d?mi - ?kola bez pozemku (na osm.org nen? vid?t nic). ?kola a ?kolka s pozemky (na v?chod od sad?) m? r??ov? are?l, ale neodli?enou budovu=school od ostatn?ch (stejn? probl?m jako osm.org). A barva h?i?? p?ekr?v? r??ovou bez n?hrady. Na v?chod on n?m?st? Sv. ?echa je ?kolka, kam jsem z?m?rn? nevkl?dal plochy h?i?? a zelen?ch ploch, proto?e by pokryly 100% are?lu a podkladov? barva pro are?l ?kolky by se v?bec nepou?ila (stejn? probl?m jako osm.org). D?le na v?chod, na Koda?sk? ulici, je vid?t ?lut? budova - obchod (na osm.org nen? vid?t nic). openstreetbrowser pak samoz?ejm? zaboduje v moment?, kdy ?lov?k klikne na p??slu?n? p??davn? vrstvy. V porovn?n? v??e jsem vzal jen z?kladn? vrstvu. Milan Van?ura

12.4.2013 09:26:09 (#16)
gravatar

LM_1

<flukas.robot+osm at gmail.com>
103
Konkr?tn? pro p??klad www.osm.org/?lat=49.679&lon=18.342&zoom=18<http://www.openstreetmap.org/?lat=49.679015&lon=18.342034&zoom=18> (mimochodem jeden z lep??ch p??klad? co OSM dok??e) by pomohlo ozna?en? okoln?ch, pravd?podobn? obytn?ch budov jako building=residential - buou m?n? v?razn? a ?kola t?m vynikne. Bohu?el standardn? vykreslen? se k budov?m nezn?m?ho typu (building=yes) chov? jako k "prominentn?m" budov?m. Nechci kibicovat, ale nep?id?v?n? zelen?ch ploch a h?i?? aby se neztratila ?lut? pod ?kolo mi nep?ipad? jako spr?vn? postup. Souhlas?m, ?e by ?koly a jin? "ve?ejn?" budovy m?ly b?t zv?razn?ny oproti okol?, ale vynech?n? dat tomu nepom??e - je pot?eba upravit pravidla vykreslov?n? - co? bohu?el pro standardn? zobrazen? na osm.org nen? nic snadn?ho. Luk?? Mat?jka (LM_1) Dne 12. dubna 2013 13:55 Milan Vancura <milan at ucw.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> > Render by cht?l vylep?it, to jo. Pokud m? are?l nebo t?eba parkovi?t? > > nestandardn? tvar, tak ikonu/jm?no ?oupne do geometrick?ho st?edu, co? v > > extr?mn?m p??pad? m??e i znamenat, ?e se ikona ocitne mimo danou oblast. > > J? je?t? nikdy nevid?l, ?e by renderer tu ikonku do budovy dal. Tak?e > paradoxn? > men?? obchody jsou vyzna?en? v?razn?ji (ikonou a popisem) ne? velk? > zab?raj?c? > celou budovu (jen popisek p?es budovu nebo v?bec nic). > > > Taky jsem u n?kolika ?kol (tam kde byla data v KM) krom? vyzna?en? are?lu > > zazna?il i chodn?ky, parkovi?t?, servisn? plochy a zele?. Ve v?sledku > dan? > > are?l spl?v? s okol?m. Ide?ln? by bylo, kdyby se ta ?lut? podkladov? > mapa > > n?jak projevila - t?eba zm?nila odst?n barev uvnit? are?lu. > > > > P??klad t?eba tady: > http://www.openstreetmap.org/?lat=49.679015&lon=18.342034&zoom=18&layers=M > > > > Are?l ?koly se tam dokonale ztrat? :-( > > Ano, bohu?el, ve Vr?ovic?ch vid?m stejn? probl?my. A building=school z m? > zku?enosti nepom?h?, alespo? nevid?m jej? vliv na nic. openstreetbrowser je > trochu lep??, ale ne dokonal?: > > > http://www.openstreetbrowser.org/?zoom=17&lat=50.07067&lon=14.45994&basemap=osb&categories=&layers=&overlays= > > Na Moskevsk? ulici, p?esn? na jih od parku (Heroldov?ch sad?) je r??ov? > budova > mezi hn?d?mi - ?kola bez pozemku (na osm.org nen? vid?t nic). ?kola a > ?kolka s > pozemky (na v?chod od sad?) m? r??ov? are?l, ale neodli?enou budovu=school > od > ostatn?ch (stejn? probl?m jako osm.org). A barva h?i?? p?ekr?v? r??ovou > bez > n?hrady. Na v?chod on n?m?st? Sv. ?echa je ?kolka, kam jsem z?m?rn? > nevkl?dal > plochy h?i?? a zelen?ch ploch, proto?e by pokryly 100% are?lu a podkladov? > barva pro are?l ?kolky by se v?bec nepou?ila (stejn? probl?m jako osm.org > ). > D?le na v?chod, na Koda?sk? ulici, je vid?t ?lut? budova - obchod (na > osm.org > nen? vid?t nic). > > openstreetbrowser pak samoz?ejm? zaboduje v moment?, kdy ?lov?k klikne na > p??slu?n? p??davn? vrstvy. V porovn?n? v??e jsem vzal jen z?kladn? vrstvu. > > Milan Van?ura > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130412/d905fc0f/attachment.html>

15.4.2013 06:55:47 (#17)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2327 2537
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: LM_1 <flukas.robot+osm at gmail.com> Datum: 12. 4. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Jak tagovat: model??sk? obchod, ?kol?c?st?edisko " Konkr?tn? pro p??klad?www.osm.org/?lat=49.679&lon=18.342&zoom=18 (http://www.openstreetmap.org/?lat=49.679015&lon=18.342034&zoom=18)? (mimochodem jeden z lep??ch p??klad? co OSM dok??e) by pomohlo ozna?en? okoln?ch, pravd?podobn? obytn?ch budov jako building=residential - buou m?n? v?razn? a ?kola t?m vynikne. Bohu?el standardn? vykreslen? se k budov?m nezn?m?ho typu (building=yes) chov? jako k "prominentn?m" budov?m. Nechci kibicovat, ale nep?id?v?n? zelen?ch ploch a h?i?? aby se neztratila ?lut? pod ?kolo mi nep?ipad? jako spr?vn? postup. Souhlas?m, ?e by ?koly a jin? "ve?ejn?" budovy m?ly b?t zv?razn?ny oproti okol?, ale vynech?n? dat tomu nepom??e - je pot?eba upravit pravidla vykreslov?n? - co? bohu?el pro standardn? zobrazen? na osm.org(http://osm.org) nen? nic snadn?ho. " Jak tak kouk?m, seznam otev?en?ch issue je docela impozantn?: https://trac. openstreetmap.org/query?status=accepted&status=assigned&status=new&status= reopened&component=mapnik&order=priority V?t?ina z nich je tam u? n?kolik let, bez jak?koli reakce. A kdy? u? ?lov?k naraz? na n?jak? diskutovan? probl?m, tak to skon?? t?m, ?e bug je v Mapniku :-( Mari?n _______________________________________________ " " Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org(mailto:Talk-cz at openstreetmap.org) http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz (http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz) " " ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130415/b73c7b4c/attachment.html>

17.4.2013 06:21:58 (#18)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
552
Dne St 10. dubna 2013 13:44:55, Jan Vr?ovsk? napsal(a): zobrazit citaci
> Amenity=college je teda podle m? v JOSM p?elo?eno blb?. > Z anglick? wiki tagov?n? ?kol vypl?v? celkem jasn?: > > ?kolka: amenity=kindergarten > b??n? z?kladka: amenity=school, mo?n? d?le rozli?it navr?en?m tagem isced: > level=1-2 > osmilet? gymn?zium: amenity=school, mo?n? d?le rozli?it navr?en?m tagem > isced:level=2-3 > klasick? st?edn? ?kola (u?ili?t?, SO?, ?ty?let? gymn?zium): amenity=school, > mo?n? d?le rozli?it navr?en?m tagem isced:level=3 > VO?: amenity=college > V?: amenity=university
pozd? ale p?ece bych si dovolil nesouhlasit, IMHO ?kolka: amenity=kindergarten isced:level=0 VO?: amenity=college isced:level=5 V?: amenity=college isced:level=5-6 univerzita: amenity=university isced:level=5-6 jinak p?ijde mi na palici, ?e se tam v?bec nerozd?luje school na elementary (primary) a high, neb skute?nost, zda dan? instituce poskytuje secondary education mi p?ijde vcelku podstatn?, nap??klad z hlediska povinn? ?koln? doch?zky no a pak n?m v tom d?laj? bordel r?zn? speci?ln? ?koly, a pozorn? ?ten?? si jist? v?iml, ?e n?m tam chyb? ISCED level 4, co? jsou n?stavbov? studia, kter? se krom kindergarden mohou vyskytovat prakticky v?ude ... nev?m, jak se s t?m v r?mci st?vaj?c?ch konvenc? poprat, j? bych cel? to amenity=nevyhovuj?c?_nesmysl zru?il, dal jenom n?co jako amenity=education a d?l se ??dil jen t?mi ISCED levely, proto?e v r?mci jednoho podniku, resp. z hlediska mapov?n? v jednom are?lu m??e b?t v?e od 0 do 6 K.

18.4.2013 09:15:38 (#19)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2327 2537
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Karel Voln? <kavol at seznam.cz> Datum: 17. 4. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Jak tagovat: model??sk? obchod, ?kol?c?st?edisko "Dne St 10. dubna 2013 13:44:55, Jan Vr?ovsk? napsal(a): zobrazit citaci
> Amenity=college je teda podle m? v JOSM p?elo?eno blb?. > Z anglick? wiki tagov?n? ?kol vypl?v? celkem jasn?: > > ?kolka: amenity=kindergarten > b??n? z?kladka: amenity=school, mo?n? d?le rozli?it navr?en?m tagem isced: > level=1-2 > osmilet? gymn?zium: amenity=school, mo?n? d?le rozli?it navr?en?m tagem > isced:level=2-3 > klasick? st?edn? ?kola (u?ili?t?, SO?, ?ty?let? gymn?zium): amenity=
school, zobrazit citaci
> mo?n? d?le rozli?it navr?en?m tagem isced:level=3 > VO?: amenity=college > V?: amenity=university
pozd? ale p?ece bych si dovolil nesouhlasit, IMHO ?kolka: amenity=kindergarten isced:level=0 VO?: amenity=college isced:level=5 V?: amenity=college isced:level=5-6 univerzita: amenity=university isced:level=5-6 jinak p?ijde mi na palici, ?e se tam v?bec nerozd?luje school na elementary (primary) a high, neb skute?nost, zda dan? instituce poskytuje secondary education mi p?ijde vcelku podstatn?, nap??klad z hlediska povinn? ?koln? doch?zky no a pak n?m v tom d?laj? bordel r?zn? speci?ln? ?koly, a pozorn? ?ten?? si jist? v?iml, ?e n?m tam chyb? ISCED level 4, co? jsou n?stavbov? studia, kter? se krom kindergarden mohou vyskytovat prakticky v?ude ... nev?m, jak se s t?m v r?mci st?vaj?c?ch konvenc? poprat, j? bych cel? to amenity=nevyhovuj?c?_nesmysl zru?il, dal jenom n?co jako amenity=education a d?l se ??dil jen t?mi ISCED levely, proto?e v r?mci jednoho podniku, resp. z hlediska mapov?n? v jednom are?lu m??e b?t v?e od 0 do 6 K. " Jako nebylo by to ?patn?, sta?ila by podpora v editorech. Ale ob?v?m se, ?e tady to nevy?e??me. Leda to protla?it p?es osm.org. Mari?n " _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130418/7189ced0/attachment.html>

18.4.2013 01:03:47 (#20)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
552
... zobrazit citaci
> Jako nebylo by to ?patn?, sta?ila by podpora v editorech.
to? to vid?m jako nejjednodu???, bude-li n?jak? shoda ... zobrazit citaci
> Ale ob?v?m se, ?e tady to nevy?e??me. Leda to protla?it p?es osm.org.
tady bychom se mohli pokusit dohodnout, co se n?m jev? nejlep??, co v?bec chceme protla?ovat nicm?n?, ?ist? prakticky bych to asi nechal b?t, mysl?m?e v??e uveden? konverzn? tabulka je pro ??ely tagov?n? v ?R posta?uj?c? (po dopln?n? doposud nediskutovan?ch mo?nost?), podstatn? je naj?t si dostate?n? p?esn? mapov?n? mezi tagy a skute?nost?, nikoli jestli anglick? n?zev tagu dostate?n? odpov?d? obvykl?mu p?ekladu (a podle UK nebo US angli?tiny?) K.

« zpět na výpis měsíce