« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Veřejná doprava v Praze - je možno brát údaje ze stránek ROPID?

Vlákno 28.3. - 2.4.2013, počet zpráv: 9


28.3.2013 05:42:16 (#1)
gravatar

Milan Vancura

<milan at ucw.cz>
25
Zdrav?m, p?i mapov?n? pra?sk?ch Vr?ovic jsem si v?iml mimo jin? toho, ?e jsou v pom?rn? ?patn?m stavu linky PID (resp. jejich relace). N?kde jsou nedod?lan?, ale hlavn? mi p?ijde, ?e jsou je?t? ve stavu p?ed lo?sk?m Velk?m pra?sk?m t?eskem a tud?? zm?n bude pot?eba ud?lat asi v?t?? mno?stv?. Proto se chci zeptat: je licen?n? vpo??dku br?t data ze str?nek ROPIDu, jak je doporu?eno na wiki str?nce "Ve?ejn? doprava v ?R"? ( ROPID: http://portalpid.idos.cz/LineList.aspx?t=2&mi=4&n=0 ) Samoz?ejm? se nejedn? o ??dn? p??m? mapov? data, pouze o informace o vazb?ch mezi linkami a zast?vkami (viz prvn? uk?zka n??e). Technicky to nen? takov? probl?m. Jako test jsem napsal skripty, kter? vytahaj? data o zast?vk?ch a link?ch, zat?m jen pro tramvaje. Funguje to perfektn? a tud?? by ?el pl?n podobn? tomu, co je naps?no na wiki: p?idat u? v OSM existuj?c?m zast?vk?m a n?stupi?t?m tagy 'ref' s k?dy zast?vek podle ROPID (poloautomaticky) a pak b?t schopn? vytv??et relace pro jednotliv? linky automaticky. Tedy minim?ln? tu ??st se zast?vkami a n?stupi?ti, hled?n? ?sek? tras je dal?? probl?m. Je?t? v?bec neum?m pracovat strojov? s daty z OSM. D?ky za odpov?di a p??padn? za dal?? informace - jsem s OSM teprve nov??ek, tak?e budu r?d za rady. Nejd??ve ale jestli to m? v?bec smysl kv?li licenci. Milan Van?ura P.S.: Uk?zky datov?ch struktur z m?ch skript?: route_listing.py <linka02.html: ... ---------------------------------------- sm?r Podbaba 2: 541_1 (Pet?iny) 2: 507_1 (Obchodn? d?m Pet?iny) 2: 844_1 (V?trn?k) 2: 858_1 (Vojensk? nemocnice) 2: 15_1 (Baterie) 2: 519_1 (O?echovka) ... cat linka??.lst | list_stops.py: ... 483: {'jmeno': N?rodn? divadlo, 'nastupiste': {1: {'relace': [(6, sm?r Spo?ilov), (9, sm?r Spojovac?), (18, sm?r Vozovna Pankr?c), (22, sm?r N?dra?? Hostiva?)]}, 2: {'relace': [(6, sm?r S?dli?t? Barrandov), (9, sm?r S?dli?t? ?epy), (18, sm?r Pet?iny), (22, sm?r B?l? Hora)]}, 4: {'relace': [(17, sm?r Vozovna Kobylisy), (18, sm?r Pet?iny)]}, 6: {'relace': [(17, sm?r S?dli?t? Mod?any)]}}}, ...

29.3.2013 02:04:57 (#2)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1055 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> D?ky za odpov?di a p??padn? za dal?? informace - jsem s OSM teprve nov??ek, > tak?e budu r?d za rady. Nejd??ve ale jestli to m? v?bec smysl kv?li licenci. > > Milan Van?ura > > P.S.: Uk?zky datov?ch struktur z m?ch skript?:
Kdysi davno jsem si s jizdnima radama hral, viz: http://timetab.sourceforge.net/ ...treba se neco z toho bude hodit. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

29.3.2013 02:59:30 (#3)
gravatar

Milan Vancura

<milan at ucw.cz>
25
On Fri 29-03-13 14:04:57, Pavel wrote: zobrazit citaci
> Kdysi davno jsem si s jizdnima radama hral, viz: > http://timetab.sourceforge.net/ > ...treba se neco z toho bude hodit.
D?ky! Znamen? to, ?e stahov?n? j?zdn?ch ??d? je licen?n? OK? Konkr?tn? j? na str?nk?ch ROPIDu na?el pouze "dopl?kov? slu?ba ke hled?n? trasm voln? k pou?it?", ale chci to ov??it u n?koho, kdo u? m? za sebou n?jak? zku?enosti. Jinak na t? str?nce vid?m jen tu ??st s j?zdn?mi ??dy, ne tu s hled?n?m v OSM. J? se koukal zb??n? i na to, zat?m mi p?i?lo nejsnaz?? pou??t Overpass QL, ale jsem teprve ve stadiu re?er?e. Jak? m?? zku?enosti ty, p??padn? dal??? A? nevynal?z?m kolo... Milan P.S.: http://www.overpass-api.de/query_form.html node["public_transport"="stop_position"]["tram"="yes"] (49.9066272,14.2876597,50.2124529,14.6442346); (._;rel(bn)); zobrazit citaci
>>;
out meta; V?stup jde pou??t p??mo v josm. A i dal?? slu?by z Overpass API jsou u?ite?n?, t?eba k porovn?n? tras linek lze pou??t http://www.overpass-api.de/public_transport.html

29.3.2013 03:27:18 (#4)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
717
Ahoj, zobrazit citaci
>Proto se chci zeptat: je > licen?n? vpo??dku br?t data ze str?nek ROPIDu, jak je doporu?eno na wiki > str?nce "Ve?ejn? doprava v ?R"? > ( ROPID: http://portalpid.idos.cz/LineList.aspx?t=2&mi=4&n=0 )
Autorsk? z?kon ??k?, ?e vyt??ovat datab?zi lze jen p?im??en?. Asi by bylo vhodn? se zeptat ROPIDu, jestli mu to nadmerne (systemove) vytezovani nevadi. http://cs.wikipedia.org/wiki/Autorsk%C3%A9_pr%C3%A1vo ha hanoj

29.3.2013 04:20:40 (#5)
gravatar

Petr Kadlec

<petr.kadlec at gmail.com>
217 1012
2013/3/29 hanoj <ehanoj at gmail.com> zobrazit citaci
> Autorsk? z?kon ??k?, ?e vyt??ovat datab?zi lze jen p?im??en?. Asi by > bylo vhodn? se zeptat ROPIDu, jestli mu to nadmerne (systemove) > vytezovani nevadi. >
Jde o to, ?e k ?vyt??ov?n? nebo na zu?itkov?n? cel?ho obsahu datab?ze nebo jej? kvalitativn? nebo kvantitativn? podstatn? ??sti? je pot?eba m?t souhlas po?izovatele, pokud ?po??zen?, ov??en? nebo p?edveden? obsahu datab?ze p?edstavuje kvalitativn? nebo kvantitativn? podstatn? vklad?. Je samoz?ejm? ot?zkou, jestli to je tento p??pad. Ale samoz?ejm? z?skat svolen? po?izovatele datab?ze k takov?mu zu?itkov?n? by bylo ide?ln?. -- Petr Kadlec / Mormegil -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130329/4db971ef/attachment.html>

30.3.2013 12:08:48 (#6)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1055 1226
On Fri 2013-03-29 14:59:30, Milan Vancura wrote: zobrazit citaci
> On Fri 29-03-13 14:04:57, Pavel wrote: > > Kdysi davno jsem si s jizdnima radama hral, viz: > > http://timetab.sourceforge.net/ > > ...treba se neco z toho bude hodit. > > D?ky! > > Znamen? to, ?e stahov?n? j?zdn?ch ??d? je licen?n? OK? Konkr?tn? j? na > str?nk?ch ROPIDu na?el pouze "dopl?kov? slu?ba ke hled?n? trasm voln? k > pou?it?", ale chci to ov??it u n?koho, kdo u? m? za sebou n?jak? > zku?enosti.
Je to docela stary -- nejsem si jisty jestli v ty dobe vubec existoval copyright na databaze :-). Pavel "in my country we have almost anarchy" Machek -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

2.4.2013 12:11:29 (#7)
gravatar

Milan Vancura

<milan at ucw.cz>
25
On Fri 29-03-13 15:27:18, hanoj wrote: zobrazit citaci
> Autorsk? z?kon ??k?, ?e vyt??ovat datab?zi lze jen p?im??en?. Asi by > bylo vhodn? se zeptat ROPIDu, jestli mu to nadmerne (systemove) > vytezovani nevadi.
D?ky za potvrzen?, myslel jsem si to sam?. A te? ta obt??n?j?? ??st ot?zky: Jak? m?te zku?enosti, co ud?lat, abychom dopadli l?pe ne? v roce 2009[1]? Podle m?, pokud n?co z?sadn?ho nepodnikneme, tak nem?me d?vod dopadnout jinak. Licencov?n? m?lokdo rozum?, ani nebudou v?d?t, kdo z firmy by si to mohl (nato? cht?l) vz?t na zodpov?dnost. Kdo u? m?te zku?enosti, ide?ln? n?jak? pozitivn?? Jak se takov? v?c nejen vysv?tluje, ale i p?im?je druh? strana k vyd?n? ofici?ln?ho verdiktu? A co od nich vlastn? chci? Pap?r s raz?tkem? Vyj?d?en? e-mailem, kter? mohou za rok pop??t? D?ky, Milan [1] http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2009-February/002551.html P.S.: Jen tak pro radost jsem napsal skript, kter?mu d?te OSM data a ID po??te?n?ho a koncov?ho bodu na tramvajov? trati a on v?m vr?t? (se?azen?) seznam cest, kudy se dostat z A do B po tramvajov?ch kolej?ch. Na generov?n? t? "cest??sk?" ??sti relac? s trasou linky.

2.4.2013 09:46:49 (#8)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
717
zobrazit citaci
>> Autorsk? z?kon ??k?, ?e vyt??ovat datab?zi lze jen p?im??en?. Asi by >> bylo vhodn? se zeptat ROPIDu, jestli mu to nadmerne (systemove) >> vytezovani nevadi. > > D?ky za potvrzen?, myslel jsem si to sam?. A te? ta obt??n?j?? ??st ot?zky: > Jak? m?te zku?enosti, co ud?lat, abychom dopadli l?pe ne? v roce 2009[1]?
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap zobrazit citaci
> Podle m?, pokud n?co z?sadn?ho nepodnikneme, tak nem?me d?vod dopadnout jinak.
*** Defenestrace? ;) zobrazit citaci
> Licencov?n? m?lokdo rozum?, ani nebudou v?d?t, kdo z firmy by si to mohl (nato? > cht?l) vz?t na zodpov?dnost. Kdo u? m?te zku?enosti, ide?ln? n?jak? pozitivn?? > Jak se takov? v?c nejen vysv?tluje, ale i p?im?je druh? strana k vyd?n? > ofici?ln?ho verdiktu? A co od nich vlastn? chci? Pap?r s raz?tkem? Vyj?d?en? > e-mailem, kter? mohou za rok pop??t?
*** v?t?inou sta?? emailem informace, jak si takov?ch informac? pova?uj?. Treba Chaps a.s. na nich ma postaveny podnikani (a smlouvu s ministerstvem - zdarma dostane data a za to udrzuje v chodu IDOS) za soudni prezkum by to st?lo. [1] [2] [3] Velci dopravci utajuji vse co neni PR. Jednotlivi mensi dopravci s tim problem nemivaji, viz odkaz nize http://www.mhdvmobilu.cz/download.html zobrazit citaci *** zde je pot?eba rozli?ovat. (Jedna) informace chr?n?na nen?, chr?n?na je mapa(schema) nebo organizovan? soubor informac? = datab?ze. [1] http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/FDA42B9E-026B-48C3-A699-12DC2511EF2B/0/Dokum1116t1.pdf [2] http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/78D0A36B-683B-49B4-83B0-2107D8C88BFB/0/KopieUlozeneSmlouvyCISsDodatky.PDF [3] http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/EB014715-CC15-4239-86FD-CF36E2961580/0/Dokum1171.pdf ha hanoj

2.4.2013 09:59:22 (#9)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
Neve?lo by se to pod v?jimku? * ??edn? d?la (texty z?kon? a dal??ch pr?vn?ch p?edpis?, ve?ejn?ch listin, rozhodnut?, st?tn? symbol apod.) J Dne 29.3.2013 15:27, hanoj napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > >> Proto se chci zeptat: je >> licen?n? vpo??dku br?t data ze str?nek ROPIDu, jak je doporu?eno na wiki >> str?nce "Ve?ejn? doprava v ?R"? >> ( ROPID: http://portalpid.idos.cz/LineList.aspx?t=2&mi=4&n=0 ) > Autorsk? z?kon ??k?, ?e vyt??ovat datab?zi lze jen p?im??en?. Asi by > bylo vhodn? se zeptat ROPIDu, jestli mu to nadmerne (systemove) > vytezovani nevadi. > > > http://cs.wikipedia.org/wiki/Autorsk%C3%A9_pr%C3%A1vo > > ha > hanoj > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- Jachym Cepicky Help Service - Remote Sensing s.r.o. jachym.cepicky at gmail.com HS-RS: jachym at hsrs.cz http://bnhelp.cz http://les-ejk.cz -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 198 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130402/89b72d1e/attachment.pgp>

« zpět na výpis měsíce