« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Import adres z RÚIAN

Vlákno 26.2. - 27.2.2013, počet zpráv: 3


26.2.2013 09:52:31 (#1)
gravatar

Václav Řehák

<rehakv01 at gmail.com>
63
Ahoj, cht?l bych se zeptat, jestli n?kdo pracuje na automatick?m nebo poloautomatick?m importu adresn?ch m?st z R?IANu. V?m, ?e existuje http://maps.fordfrog.com/ a setkal jsem se i z body vytvo?en?mi experiment?ln?m neve?ejn?m php skriptem. Ale m?m pocit, ?e diskuse o celorepublikov?m importu n?jak ustala p?ed n?kolika m?s?ci bez jasn?ho z?v?ru, co? mi p?ipad? jako ?koda, kdy? m?me na jednu stranu docela dobr? zdroj dat a na druhou stranu i v n?kter? v?t??ch m?stech (t?eba D???n) adresy ?pln? chyb?. Je to jen t?m, ?e chyb? n?kdo s dostatkem ?asu a chuti nebo jsem p?ehl?dl n?jak? principi?ln? probl?m? Va?ek

27.2.2013 08:59:55 (#2)
gravatar

Miroslav Šulc

<fordfrog at fordfrog.com>
101
ahoj, j? jsem loni za?al na tom projektu pracovat, k?d je tady: https://github.com/fordfrog/ruian2osm/tree/next_release bohu?el jsem u? n?kolik m?s?c? zavalen? prac?, tak?e jsem nebyl schopn? dot?hnout to do konce. pokud by se ale na?el n?kdo, kdo by cht?l ten projekt dot?hnout do konce, tak s t?m r?d pom??u. j? osobn? budu m?t v?c ?asu mo?n? tak za 3 m?s?ce, ale je to jen hodn? hrub? odhad. ff Dne 26.2.2013 21:52, V?clav ?eh?k napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > cht?l bych se zeptat, jestli n?kdo pracuje na automatick?m nebo > poloautomatick?m importu adresn?ch m?st z R?IANu. > > V?m, ?e existuje http://maps.fordfrog.com/ a setkal jsem se i z body > vytvo?en?mi experiment?ln?m neve?ejn?m php skriptem. Ale m?m pocit, ?e > diskuse o celorepublikov?m importu n?jak ustala p?ed n?kolika m?s?ci > bez jasn?ho z?v?ru, co? mi p?ipad? jako ?koda, kdy? m?me na jednu > stranu docela dobr? zdroj dat a na druhou stranu i v n?kter? v?t??ch > m?stech (t?eba D???n) adresy ?pln? chyb?. > > Je to jen t?m, ?e chyb? n?kdo s dostatkem ?asu a chuti nebo jsem > p?ehl?dl n?jak? principi?ln? probl?m? > > Va?ek > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130227/17398a5d/attachment-0001.html> ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: smime.p7s Type: application/pkcs7-signature Size: 4468 bytes Desc: Elektronicky podpis S/MIME URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130227/17398a5d/attachment-0001.bin>

27.2.2013 05:10:10 (#3)
gravatar

Radomír Černoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Dobr? den, v sou?asn? dob? vedu pr?ci jednoho studenta, kter? se t?mto t?matem zab?v?. Jeho projekt je v?ak rozs?hlej??. Budovan? prototyp by m?l um?t nach?zet p?esn? pozice objekt? podle katastr?ln? mapy, br?t do ?vahy ji? existuj?c? data v OSM, opravovat chyby v seznamu adres i map? apod. M?me tedy jin? ambice ne? import dat -- ten by v?ak mohl vzniknout jako vedlej?? produkt. ?asov? horizont je ?erven, kdy se pr?ce odevzd?v?. Jedn? se v?ak o prototyp pro testov?n? n?kter?ch technologi? um?l? inteligence, praktick? vyu?it? je pro n?s "a?" na druh?m m?st?. Je proto t??k? zat?m vyhodnotit p??nos pro OSM. ;-) S pozdravem, Radom?r ?ernoch ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130227/8b3c112c/attachment.html>

« zpět na výpis měsíce