« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Náhrada za statistiku obyvatel z UIR-ZSJ

Vlákno 4.2. - 4.2.2013, počet zpráv: 1


4.2.2013 02:01:45 (#1)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
Ahoj, a? te? jsem si v?imnul jedn? v?ti?ky na str?nk?ch UIR-ZSJ: zobrazit citaci
> Se spu?t?n?m z?kladn?ho registru ve?ejn? spr?vy od 1.7.2012 se referen?n?m zdrojem ?zemn?ch ??seln?k? stane Registr ?zemn?ch identifikac?, adres a nemovitost? a toky dat se zm?n?.
Vzhledem k tomu, ?e posledn? aktualizace je skoro rok star?, tak se za??n?m b?t, ?e to znamen?, ?e dal?? u? asi nep?ijde... Naprost? v?t?ina dat je dostupn? z RUIAN (a v lep??m form?tu :-)), ale nepoda?ilo se mi dohledat odpov?daj?c? n?hradu za ?daje o obyvatelstvu, kter? v UIR-ZSJ byly velmi podrobn?. Nev?te n?kdo o n?jak?m rejst??ku/datab?zi, kter? by mohl slou?it jako n?hrada tohoto zdroje? Zdrav?, Petr Mor?vek aka Xificurk [1] http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizec_uir_zsj

« zpět na výpis měsíce