« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Dva dotazy

Vlákno 2.2. - 2.2.2013, počet zpráv: 6


2.2.2013 12:10:42 (#1)
gravatar

Michal Tauchman

<michal.tauchman at gmail.com>
30
Ahoj, pot?eboval bych poradit s t?mito z?le?itostmi: 1) V na?em m?st? je viadukt, na kter?m vede ?eleznice a pod mostem proch?z? silnice. Probl?m je, ?e KeepRight mi hl?s? chybu chyb?j?c? tag railway. Nemohu dam p?ece d?t crossing (pro chodce) ani level_crossing (nejedn? se o p?ejezd). Pokud sma?u k???en? cest, to mi zase JOSM hl?s? varov?n? p?ek???en? cesty. Jak toto korektn? zan?st? 2) Jak zan?st turistick? trasy? U? jsem tu kdysi m?l dotaz, ale ten u? n?kde zapadl. Bylo mi tam n?co doporu?eno a tak jsem to zkusil (pom?hal jsem si i OSM Wiki). Probl?m je, ?e trasa nebyla vykrelena, tag kct_green - yes byl zanesen, ale v map? nebyla. Po mne to n?kdo (konkr?tn? u?ivatel wizz) p?ed?lal, tag kct smazal a vytvo?il trasu. Ta je ji? vykreslena v map?ch korektn?. Jak tedy spr?vn? zan?st turistick? cesty? D?ky za odpov?di.

2.2.2013 12:18:34 (#2)
gravatar

Pavel Pilát

<pavel.pilat at gmail.com>
75
ad 1) JOSM hl?s? varov?n? pr?v? pro p??pad, ?e by jsi na spole?n? bod zapomn?l. V tomto p??pad? se cesty k???? mimo?rov?ov? - tak?e to s klidem ignoruj. :) ad 2) turistick? trasy se d?laj? pomoc? relac?, jestli se nepletu - ale na to odpov? zku?en?j??. 2013/2/2 Michal Tauchman <michal.tauchman at gmail.com>: zobrazit citaci
> Ahoj, > pot?eboval bych poradit s t?mito z?le?itostmi: > > 1) V na?em m?st? je viadukt, na kter?m vede ?eleznice a pod mostem > proch?z? silnice. > Probl?m je, ?e KeepRight mi hl?s? chybu chyb?j?c? tag railway. > Nemohu dam p?ece d?t crossing (pro chodce) ani level_crossing > (nejedn? se o p?ejezd). > Pokud sma?u k???en? cest, to mi zase JOSM hl?s? varov?n? p?ek???en? cesty. > Jak toto korektn? zan?st? > > 2) Jak zan?st turistick? trasy? U? jsem tu kdysi m?l dotaz, ale ten > u? n?kde zapadl. > Bylo mi tam n?co doporu?eno a tak jsem to zkusil (pom?hal jsem si > i OSM Wiki). > Probl?m je, ?e trasa nebyla vykrelena, tag kct_green - yes byl zanesen, > ale v map? nebyla. > Po mne to n?kdo (konkr?tn? u?ivatel wizz) p?ed?lal, tag kct smazal a vytvo?il > trasu. > Ta je ji? vykreslena v map?ch korektn?. > Jak tedy spr?vn? zan?st turistick? cesty? > > D?ky za odpov?di. > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

2.2.2013 12:28:54 (#3)
gravatar

Tomáš Kratina

<t.kratina at gmail.com>
45
Jasne turisticke stejne jako cyklisticke trasy pomoci relaci :) mrkni na http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/Editing_Standards_and_Conventions#Turistick.C3.A9_zna.C4.8Den.C3.AD 2013/2/2 Pavel Pil?t <pavel.pilat at gmail.com>: zobrazit citaci
> ad 1) JOSM hl?s? varov?n? pr?v? pro p??pad, ?e by jsi na spole?n? bod > zapomn?l. V tomto p??pad? se cesty k???? mimo?rov?ov? - tak?e to s > klidem ignoruj. :) > > ad 2) turistick? trasy se d?laj? pomoc? relac?, jestli se nepletu - > ale na to odpov? zku?en?j??. > > > 2013/2/2 Michal Tauchman <michal.tauchman at gmail.com>: >> Ahoj, >> pot?eboval bych poradit s t?mito z?le?itostmi: >> >> 1) V na?em m?st? je viadukt, na kter?m vede ?eleznice a pod mostem >> proch?z? silnice. >> Probl?m je, ?e KeepRight mi hl?s? chybu chyb?j?c? tag railway. >> Nemohu dam p?ece d?t crossing (pro chodce) ani level_crossing >> (nejedn? se o p?ejezd). >> Pokud sma?u k???en? cest, to mi zase JOSM hl?s? varov?n? p?ek???en? cesty. >> Jak toto korektn? zan?st? >> >> 2) Jak zan?st turistick? trasy? U? jsem tu kdysi m?l dotaz, ale ten >> u? n?kde zapadl. >> Bylo mi tam n?co doporu?eno a tak jsem to zkusil (pom?hal jsem si >> i OSM Wiki). >> Probl?m je, ?e trasa nebyla vykrelena, tag kct_green - yes byl zanesen, >> ale v map? nebyla. >> Po mne to n?kdo (konkr?tn? u?ivatel wizz) p?ed?lal, tag kct smazal a vytvo?il >> trasu. >> Ta je ji? vykreslena v map?ch korektn?. >> Jak tedy spr?vn? zan?st turistick? cesty? >> >> D?ky za odpov?di. >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

2.2.2013 01:17:31 (#4)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Michal Tauchman <michal.tauchman at gmail.com> Datum: 2. 2. 2013 P?edm?t: [Talk-cz] Dva dotazy "Ahoj, pot?eboval bych poradit s t?mito z?le?itostmi: 1) V na?em m?st? je viadukt, na kter?m vede ?eleznice a pod mostem proch?z? silnice. Probl?m je, ?e KeepRight mi hl?s? chybu chyb?j?c? tag railway. Nemohu dam p?ece d?t crossing (pro chodce) ani level_crossing (nejedn? se o p?ejezd). Pokud sma?u k???en? cest, to mi zase JOSM hl?s? varov?n? p?ek???en? cesty. Jak toto korektn? zan?st? " Nev?m, jak konkr?tn? to m??, ale pokud je ?eleznice na most?, tak by m?lo sta?it d?t ?eleznici tag bridge=yes a layer=1. Pak by u? nikdo ?v?t nem?l. Mari?n " _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130202/b0c44506/attachment.html>

2.2.2013 07:01:47 (#5)
gravatar

Martin Tesar

<osmmtb at gmail.com>
80
Ahoj, ad 2) pokud nahodou to "nebyla vykreslena" plati pro http://mtbmap.cz tak radeji odpovidam: pro vykresleni na teto mape je nutne zodpovedne uvadet tag osmc:symbol. Bez nej se trasy KCT nevykresli. Martin Dne 2. ?nora 2013 12:10 Michal Tauchman <michal.tauchman at gmail.com>napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > pot?eboval bych poradit s t?mito z?le?itostmi: > > 1) V na?em m?st? je viadukt, na kter?m vede ?eleznice a pod mostem > proch?z? silnice. > Probl?m je, ?e KeepRight mi hl?s? chybu chyb?j?c? tag railway. > Nemohu dam p?ece d?t crossing (pro chodce) ani level_crossing > (nejedn? se o p?ejezd). > Pokud sma?u k???en? cest, to mi zase JOSM hl?s? varov?n? p?ek???en? cesty. > Jak toto korektn? zan?st? > > 2) Jak zan?st turistick? trasy? U? jsem tu kdysi m?l dotaz, ale ten > u? n?kde zapadl. > Bylo mi tam n?co doporu?eno a tak jsem to zkusil (pom?hal jsem si > i OSM Wiki). > Probl?m je, ?e trasa nebyla vykrelena, tag kct_green - yes byl zanesen, > ale v map? nebyla. > Po mne to n?kdo (konkr?tn? u?ivatel wizz) p?ed?lal, tag kct smazal a > vytvo?il > trasu. > Ta je ji? vykreslena v map?ch korektn?. > Jak tedy spr?vn? zan?st turistick? cesty? > > D?ky za odpov?di. > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130202/a2e9e8b6/attachment.html>

2.2.2013 08:06:37 (#6)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
K???en? ?eleznice a silnice m??e b?t bu? mimo?rov?ov?, nebo tam m??e b?t p?ejezd. V prvn?m p??pad? nesm? b?t mezi ob?ma liniemi ??dn? spole?n? bod a na komunikaci, kter? je v?? se vyzna?? most tak, ?e se tato komunikace na konc?ch mostu rozd?l? a mostn? ?sek se vyzna?? jako "bridge=yes" + "layer= 1". V druh?m p??pad? tam naopak spole?n? bod b?t mus?, a tem m? b?t otagovan? jako crossing/level_crossing. Pokud nen? p?i mapov?n? zn?m?, jak se komunikace k????, tak je nejlep?? to ud?lat bez spole?n?ho bodu a most? - ale potom samoz?ejm? bude valid?tor hl?sit probl?m. Turistick? trasy by se m?li zna?it pomoc? relace "route" (1), pr?ce s nimi je pops?na na 2 a 3. Tagov?n? turistick?ch relac? je, jak p??e Tom?? na 4; jak p??e Martin, je nutn? zahrnout mezi rela?n? tagy i osmc:symbol. Pros?m v?echny, aby pro zna?en? tras pou??vali relace a tagov?n? p??mo na waye po??vali jen opravdu v od?vodn?n?ch p??padech (nap??klad pokud je zn?m pouze mal? zlomek trasy). Taky pros?m, aby si zkontrolovali, jestli nen? trasa p?eru?en? by? jen krati?k?mi vynechan?mi ?seky (v editoru relac? v JOSM sta?? trasu se?adit tla??tkem nalevo). [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation:route [2] http://josm.openstreetmap.de/wiki/Help/Dialog/RelationEditor [3] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Advanced_editing#Relations [4] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/Editing_ Standards_and_Conventions#Turistick.C3.A9_zna.C4.8Den.C3.AD -- Petr Dlouh? petr.dlouhy at email.cz
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Michal Tauchman <michal.tauchman at gmail.com> Datum: 2. 2. 2013 P?edm?t: [Talk-cz] Dva dotazy "Ahoj, pot?eboval bych poradit s t?mito z?le?itostmi: 1) V na?em m?st? je viadukt, na kter?m vede ?eleznice a pod mostem proch?z? silnice. Probl?m je, ?e KeepRight mi hl?s? chybu chyb?j?c? tag railway. Nemohu dam p?ece d?t crossing (pro chodce) ani level_crossing (nejedn? se o p?ejezd). Pokud sma?u k???en? cest, to mi zase JOSM hl?s? varov?n? p?ek???en? cesty. Jak toto korektn? zan?st? 2) Jak zan?st turistick? trasy? U? jsem tu kdysi m?l dotaz, ale ten u? n?kde zapadl. Bylo mi tam n?co doporu?eno a tak jsem to zkusil (pom?hal jsem si i OSM Wiki). Probl?m je, ?e trasa nebyla vykrelena, tag kct_green - yes byl zanesen, ale v map? nebyla. Po mne to n?kdo (konkr?tn? u?ivatel wizz) p?ed?lal, tag kct smazal a vytvo?il trasu. Ta je ji? vykreslena v map?ch korektn?. Jak tedy spr?vn? zan?st turistick? cesty? D?ky za odpov?di. _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130202/2312e0bf/attachment.html>

« zpět na výpis měsíce