« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Import komínů II

Vlákno 15.1. - 20.1.2013, počet zpráv: 6


15.1.2013 12:59:37 (#1)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2270 2475
M?m tady v okol? p?r kom?n?. Cht?l jsem je zan?st do mapy a proto jsem hledal, jestli by se odn?kud nedala zjistit jejich v??ka. Nakonec jsem se oklikou dostal a? zp?t do konforence a zjistit, ?e se to tu ?e?ilo u? loni: http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2012-March/007304.html Licen?n? je to bez probl?m?, v?ichni jsou pro, ale kom?ny na map? zat?m nejsou ;-) Tak?e se pt?m, jestli na to n?hodou n?kdo nepracuje. Ale sp?? asi ne, koda nen? na wiki mezi zdroji vhodn?mi k importu. Kdy? jsem tak na to koukal, tak by to nemuselo b?t a? tak t??k? (je to csv, to se asi p?evede do xml), ale v?bec netu??m, jak se importy d?laj? a dle toho co jsem na?el, je samotn? skript sp??e ta jednodu??? ??st. Mimo to je u toho je?t? n?jak? administrace a ta m??e b?t nakonec slo?it?j?? ne? samotn? import. P?edpokl?d?m. ?e na wiki to bude pops?no, jen jsem to nena?el. Pokud budu m?t n?jak? skript, ze kter?ho bych mohl vych?zet, tak bych mohl vych?zet, tak bych ten import mohl zkusit p?ipravit. Uv?t?m jakoukoli radu co a jak. D?ky, Mari?n ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130115/1fa7f621/attachment.html>

15.1.2013 03:56:18 (#2)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, pokud na tom p?evodn?m skriptu je?t? nikdo ned?lal, tak ur?it? nic nezkaz??, kdy? ho vytvo???. D?l bude pot?eba vy?e?it konflikty a nahr?t data pod vlastn?m ??tem. Konflikty bude nutn? nejsp?? vy?e?it v?cem?n? manu?ln? - tedy slou?it informace s kom?ny, kter? u? v map? jsou. V?echny kom?ny se daj? st?hnout pomoc? http://www.overpass-api.de/api/xapi?*[man_made=chimney][bbox=12.09, 48.55,18.87,51.06][@meta] a potom je mo?n? je editovat v JOSM. Pokud se na tom ale dohodneme, tak to m??e prob?hnout stejn? jako u vodstva, tedy ?e slou?en? bude ponech?no na p?isp?vatel?ch. Samotn? nahr?n? dat se d? ud?lat z JOSM, ale cht?lo by to pou??t samostatn? importn? ??et. -- Petr Dlouh? petr.dlouhy at email.cz
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> Datum: 15. 1. 2013 P?edm?t: [Talk-cz] Import kom?n? II " M?m tady v okol? p?r kom?n?. Cht?l jsem je zan?st do mapy a proto jsem hledal, jestli by se odn?kud nedala zjistit jejich v??ka. Nakonec jsem se oklikou dostal a? zp?t do konforence a zjistit, ?e se to tu ?e?ilo u? loni: http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2012-March/007304.html Licen?n? je to bez probl?m?, v?ichni jsou pro, ale kom?ny na map? zat?m nejsou ;-) Tak?e se pt?m, jestli na to n?hodou n?kdo nepracuje. Ale sp?? asi ne, koda nen? na wiki mezi zdroji vhodn?mi k importu. Kdy? jsem tak na to koukal, tak by to nemuselo b?t a? tak t??k? (je to csv, to se asi p?evede do xml), ale v?bec netu??m, jak se importy d?laj? a dle toho co jsem na?el, je samotn? skript sp??e ta jednodu??? ??st. Mimo to je u toho je?t? n?jak? administrace a ta m??e b?t nakonec slo?it?j?? ne? samotn? import. P?edpokl?d?m. ?e na wiki to bude pops?no, jen jsem to nena?el. Pokud budu m?t n?jak? skript, ze kter?ho bych mohl vych?zet, tak bych mohl vych?zet, tak bych ten import mohl zkusit p?ipravit. Uv?t?m jakoukoli radu co a jak. D?ky, Mari?n " -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130115/b6f9a4d0/attachment.html>

15.1.2013 08:33:35 (#3)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2270 2475
Nebyl by n?jak? p??klad toho scriptu? A kam se m? nacpat ta url? D?ky, Mari?n
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> Datum: 15. 1. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Import kom?n? II " Ahoj, pokud na tom p?evodn?m skriptu je?t? nikdo ned?lal, tak ur?it? nic nezkaz??, kdy? ho vytvo???. D?l bude pot?eba vy?e?it konflikty a nahr?t data pod vlastn?m ??tem. Konflikty bude nutn? nejsp?? vy?e?it v?cem?n? manu?ln? - tedy slou?it informace s kom?ny, kter? u? v map? jsou. V?echny kom?ny se daj? st?hnout pomoc? http://www.overpass-api.de/api/xapi?*[man_made=chimney][bbox=12.09, 48.55,18.87,51.06][@meta (http://www.overpass-api.de/api/xapi?*[man_made=chimney][bbox=12.09,48.55,18.87,51.06][@meta) ] a potom je mo?n? je editovat v JOSM. Pokud se na tom ale dohodneme, tak to m??e prob?hnout stejn? jako u vodstva, tedy ?e slou?en? bude ponech?no na p?isp?vatel?ch. Samotn? nahr?n? dat se d? ud?lat z JOSM, ale cht?lo by to pou??t samostatn? importn? ??et. -- Petr Dlouh? petr.dlouhy at email.cz ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> Datum: 15. 1. 2013 P?edm?t: [Talk-cz] Import kom?n? II " M?m tady v okol? p?r kom?n?. Cht?l jsem je zan?st do mapy a proto jsem hledal, jestli by se odn?kud nedala zjistit jejich v??ka. Nakonec jsem se oklikou dostal a? zp?t do konforence a zjistit, ?e se to tu ?e?ilo u? loni: http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2012-March/007304.html (http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2012-March/007304.html) Licen?n? je to bez probl?m?, v?ichni jsou pro, ale kom?ny na map? zat?m nejsou ;-) Tak?e se pt?m, jestli na to n?hodou n?kdo nepracuje. Ale sp?? asi ne, koda nen? na wiki mezi zdroji vhodn?mi k importu. Kdy? jsem tak na to koukal, tak by to nemuselo b?t a? tak t??k? (je to csv, to se asi p?evede do xml), ale v?bec netu??m, jak se importy d?laj? a dle toho co jsem na?el, je samotn? skript sp??e ta jednodu??? ??st. Mimo to je u toho je?t? n?jak? administrace a ta m??e b?t nakonec slo?it?j?? ne? samotn? import. P?edpokl?d?m. ?e na wiki to bude pops?no, jen jsem to nena?el. Pokud budu m?t n?jak? skript, ze kter?ho bych mohl vych?zet, tak bych mohl vych?zet, tak bych ten import mohl zkusit p?ipravit. Uv?t?m jakoukoli radu co a jak. D?ky, Mari?n " " ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130115/0f7edcbd/attachment.html>

15.1.2013 09:41:48 (#4)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2270 2475
Aha, u? jsem to pochopil. To url mi vr?t? soubor, ten ulo??m jako .xml nebo .osm. Pak jej m??u upravit, nahr?t do josm, zkontrolovat a pak nahr?t do osm (pod speci?ln?m u?ivatelem) Mari?n -------- P?vodn? zpr?va -------- Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> Datum: 15.1.2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Import kom?n? II Nebyl by n?jak? p??klad toho scriptu? A kam se m? nacpat ta url? D?ky, Mari?n ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> Datum: 15. 1. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Import kom?n? II Ahoj, pokud na tom p?evodn?m skriptu je?t? nikdo ned?lal, tak ur?it? nic nezkaz??, kdy? ho vytvo???. D?l bude pot?eba vy?e?it konflikty a nahr?t data pod vlastn?m ??tem. Konflikty bude nutn? nejsp?? vy?e?it v?cem?n? manu?ln? - tedy slou?it informace s kom?ny, kter? u? v map? jsou. V?echny kom?ny se daj? st?hnout pomoc? http://www.overpass-api.de/api/xapi?*[man_made=chimney][bbox=12.09, 48.55,18.87,51.06][@meta] a potom je mo?n? je editovat v JOSM. Pokud se na tom ale dohodneme, tak to m??e prob?hnout stejn? jako u vodstva, tedy ?e slou?en? bude ponech?no na p?isp?vatel?ch. Samotn? nahr?n? dat se d? ud?lat z JOSM, ale cht?lo by to pou??t samostatn? importn? ??et. -- Petr Dlouh? petr.dlouhy at email.cz ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> Datum: 15. 1. 2013 P?edm?t: [Talk-cz] Import kom?n? II M?m tady v okol? p?r kom?n?. Cht?l jsem je zan?st do mapy a proto jsem hledal, jestli by se odn?kud nedala zjistit jejich v??ka. Nakonec jsem se oklikou dostal a? zp?t do konforence a zjistit, ?e se to tu ?e?ilo u? loni: http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2012-March/007304.html Licen?n? je to bez probl?m?, v?ichni jsou pro, ale kom?ny na map? zat?m nejsou ;-) Tak?e se pt?m, jestli na to n?hodou n?kdo nepracuje. Ale sp?? asi ne, koda nen? na wiki mezi zdroji vhodn?mi k importu. Kdy? jsem tak na to koukal, tak by to nemuselo b?t a? tak t??k? (je to csv, to se asi p?evede do xml), ale v?bec netu??m, jak se importy d?laj? a dle toho co jsem na?el, je samotn? skript sp??e ta jednodu??? ??st. Mimo to je u toho je?t? n?jak? administrace a ta m??e b?t nakonec slo?it?j?? ne? samotn? import. P?edpokl?d?m. ?e na wiki to bude pops?no, jen jsem to nena?el. Pokud budu m?t n?jak? skript, ze kter?ho bych mohl vych?zet, tak bych mohl vych?zet, tak bych ten import mohl zkusit p?ipravit. Uv?t?m jakoukoli radu co a jak. D?ky, Mari?n ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130115/b9fa2ebd/attachment-0001.html>

15.1.2013 10:34:02 (#5)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
No t?mto zp?sobem je mo?n? pom?rn? jednodu?e upravovat data n?jak?ho typu ve v?t??m m???tku - na to nen? nutn? pou??vat speci?ln? ??et. P?i importu se to d? pou??t tak, ?e se slou?? takto sta?en? vrstva s importovan?mi daty a na m?stech duplicitn?ch dat se prost? body slou?? - to by ale bylo stejn? ohromn? mno?stv? pr?ce. Bude tedy nutn? to bu? n?jak rozd?lit, nebo prost? v?echno importovat a duplicity ?e?it a? potom, proto?e jinak dojde ke konflikt?m s editacemi jin?ch u?ivatel?. -- Petr Dlouh? petr.dlouhy at email.cz
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> Datum: 15. 1. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Import kom?n? II " Aha, u? jsem to pochopil. To url mi vr?t? soubor, ten ulo??m jako .xml nebo .osm. Pak jej m??u upravit, nahr?t do josm, zkontrolovat a pak nahr?t do osm (pod speci?ln?m u?ivatelem) Mari?n -------- P?vodn? zpr?va -------- Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> Datum: 15.1.2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Import kom?n? II Nebyl by n?jak? p??klad toho scriptu? A kam se m? nacpat ta url? D?ky, Mari?n ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> Datum: 15. 1. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Import kom?n? II Ahoj, pokud na tom p?evodn?m skriptu je?t? nikdo ned?lal, tak ur?it? nic nezkaz??, kdy? ho vytvo???. D?l bude pot?eba vy?e?it konflikty a nahr?t data pod vlastn?m ??tem. Konflikty bude nutn? nejsp?? vy?e?it v?cem?n? manu?ln? - tedy slou?it informace s kom?ny, kter? u? v map? jsou. V?echny kom?ny se daj? st?hnout pomoc? http://www.overpass-api.de/api/xapi?*[man_made=chimney][bbox=12.09, 48.55,18.87,51.06][@meta] a potom je mo?n? je editovat v JOSM. Pokud se na tom ale dohodneme, tak to m??e prob?hnout stejn? jako u vodstva, tedy ?e slou?en? bude ponech?no na p?isp?vatel?ch. Samotn? nahr?n? dat se d? ud?lat z JOSM, ale cht?lo by to pou??t samostatn? importn? ??et. -- Petr Dlouh? petr.dlouhy at email.cz ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> Datum: 15. 1. 2013 P?edm?t: [Talk-cz] Import kom?n? II M?m tady v okol? p?r kom?n?. Cht?l jsem je zan?st do mapy a proto jsem hledal, jestli by se odn?kud nedala zjistit jejich v??ka. Nakonec jsem se oklikou dostal a? zp?t do konforence a zjistit, ?e se to tu ?e?ilo u? loni: http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2012-March/007304.html Licen?n? je to bez probl?m?, v?ichni jsou pro, ale kom?ny na map? zat?m nejsou ;-) Tak?e se pt?m, jestli na to n?hodou n?kdo nepracuje. Ale sp?? asi ne, koda nen? na wiki mezi zdroji vhodn?mi k importu. Kdy? jsem tak na to koukal, tak by to nemuselo b?t a? tak t??k? (je to csv, to se asi p?evede do xml), ale v?bec netu??m, jak se importy d?laj? a dle toho co jsem na?el, je samotn? skript sp??e ta jednodu??? ??st. Mimo to je u toho je?t? n?jak? administrace a ta m??e b?t nakonec slo?it?j?? ne? samotn? import. P?edpokl?d?m. ?e na wiki to bude pops?no, jen jsem to nena?el. Pokud budu m?t n?jak? skript, ze kter?ho bych mohl vych?zet, tak bych mohl vych?zet, tak bych ten import mohl zkusit p?ipravit. Uv?t?m jakoukoli radu co a jak. D?ky, Mari?n " -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130115/a6048864/attachment.html>

20.1.2013 11:15:46 (#6)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
545
Importy se delaji pod extra uctem predevsim proto, kdyby nastal nejaky problem - at uz technickeho nebo politickeho razu - aby bylo mozne import snadno identifikovat. Import pomoci JOSM sice delat lze, ale je treba si minimalne pri uploadu nastavit rozdeleni na mensi casti - vic nez 5k zmen uz trva doslova giganticky dlouho, a kdyz to zbuchne ... Variantne je dobry nezavirach changeset dokud to tam neni vse (= je mozne uploadovat i nekolikrat do stejneho). Dne 15.1.2013 22:34, Petr Dlouh? napsal(a): zobrazit citaci
> No t?mto zp?sobem je mo?n? pom?rn? jednodu?e upravovat data n?jak?ho > typu ve v?t??m m???tku - na to nen? nutn? pou??vat speci?ln? ??et. > > P?i importu se to d? pou??t tak, ?e se slou?? takto sta?en? vrstva s > importovan?mi daty a na m?stech duplicitn?ch dat se prost? body slou?? > - to by ale bylo stejn? ohromn? mno?stv? pr?ce. Bude tedy nutn? to bu? > n?jak rozd?lit, nebo prost? v?echno importovat a duplicity ?e?it a? > potom, proto?e jinak dojde ke konflikt?m s editacemi jin?ch u?ivatel?. > > -- > Petr Dlouh? > petr.dlouhy at email.cz > > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> > Datum: 15. 1. 2013 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Import kom?n? II > > > Aha, u? jsem to pochopil. To url mi vr?t? soubor, ten ulo??m jako > .xml nebo .osm. Pak jej m??u upravit, nahr?t do josm, zkontrolovat > a pak nahr?t do osm (pod speci?ln?m u?ivatelem) > > Mari?n > > > > -------- P?vodn? zpr?va -------- > Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> > Datum: 15.1.2013 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Import kom?n? II > > > Nebyl by n?jak? p??klad toho scriptu? A kam se m? nacpat ta url? > > D?ky, > Mari?n > > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> > Datum: 15. 1. 2013 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Import kom?n? II > > > > Ahoj, > > > pokud na tom p?evodn?m skriptu je?t? nikdo ned?lal, tak ur?it? nic > nezkaz??, kdy? ho vytvo???. > D?l bude pot?eba vy?e?it konflikty a nahr?t data pod vlastn?m ??tem. > > > Konflikty bude nutn? nejsp?? vy?e?it v?cem?n? manu?ln? - tedy > slou?it informace s kom?ny, kter? u? v map? jsou. V?echny kom?ny > se daj? st?hnout pomoc? > http://www.overpass-api.de/api/xapi?*[man_made=chimney][bbox=12.09,48.55,18.87,51.06][@meta] > a potom je mo?n? je editovat v JOSM. > Pokud se na tom ale dohodneme, tak to m??e prob?hnout stejn? jako > u vodstva, tedy ?e slou?en? bude ponech?no na p?isp?vatel?ch. > > > Samotn? nahr?n? dat se d? ud?lat z JOSM, ale cht?lo by to pou??t > samostatn? importn? ??et. > -- > Petr Dlouh? > petr.dlouhy at email.cz > > > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> > Datum: 15. 1. 2013 > P?edm?t: [Talk-cz] Import kom?n? II > > > M?m tady v okol? p?r kom?n?. Cht?l jsem je zan?st do mapy a proto > jsem hledal, jestli by se odn?kud nedala zjistit jejich v??ka. > Nakonec jsem se oklikou dostal a? zp?t do konforence a zjistit, ?e > se to tu ?e?ilo u? loni: > > http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2012-March/007304.html > > Licen?n? je to bez probl?m?, v?ichni jsou pro, ale kom?ny na map? > zat?m nejsou ;-) > > Tak?e se pt?m, jestli na to n?hodou n?kdo nepracuje. Ale sp?? asi > ne, koda nen? na wiki mezi zdroji vhodn?mi k importu. Kdy? jsem > tak na to koukal, tak by to nemuselo b?t a? tak t??k? (je to csv, > to se asi p?evede do xml), ale v?bec netu??m, jak se importy > d?laj? a dle toho co jsem na?el, je samotn? skript sp??e ta > jednodu??? ??st. Mimo to je u toho je?t? n?jak? administrace a ta > m??e b?t nakonec slo?it?j?? ne? samotn? import. > > P?edpokl?d?m. ?e na wiki to bude pops?no, jen jsem to nena?el. > Pokud budu m?t n?jak? skript, ze kter?ho bych mohl vych?zet, tak > bych mohl vych?zet, tak bych ten import mohl zkusit p?ipravit. > Uv?t?m jakoukoli radu co a jak. > > D?ky, > Mari?n > > > > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130120/1eff24ea/attachment.html>

« zpět na výpis měsíce