« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] WMS UHUL - odvozní cesty nefunkční

Vlákno 14.1. - 25.1.2013, počet zpráv: 3


14.1.2013 08:58:10 (#1)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2270 2475
Zdrav?m, proch?zel jsem dostupn? podklady a zaujaly mn? odvozov? cesty. Ov?em po p?id?n? na m? josm jen ?erven? k?i?elo. Nakonec jsem v okn? WMS zkusil tla??tko: Z?skat vrstvy (a ?e jich tam je). Tam jsem na?el "Lesn? cesty". URL se zm?nila na? http://geoportal2.uhul.cz/wms_oprl/?FORMAT=image/jpeg& VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Cesty_odvozni&STYLES=&SRS= {proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox} a s n? u? to pak funguje. Cesta, kter? mn? zaj?m? odpov?d? tomu jak ji zn?m (jen v tom lese nen? na ortomal? vid?t a na katastr?ln? map? nen?). Asi se zept?m blb?, ale tohle je n?jak? zm?na, nebo to je standardn? postup a j? jsem n?co p?ehl?dl? Taky bych se zeptal na ostatn? zdroje. Je tam toho hodn? a potenci?ln? zaj?mav? jsou t?eba k?ta, sk?ly, v?znamn? krajinn? prvek. ochrann? p?sma. Co si o tom mysl?te? Jak to bude s leg?lnost? t?chto zdroj?? Mo?n? u? to tu bylo, kdy? tak mn? nebijte ;-) Mari?n ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130114/bca2fdaf/attachment.html>

25.1.2013 01:25:21 (#2)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1045 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> proch?zel jsem dostupn? podklady a zaujaly mn? odvozov? cesty. Ov?em po > p?id?n? na m? josm jen ?erven? k?i?elo. Nakonec jsem v okn? WMS zkusil > tla??tko: Z?skat vrstvy (a ?e jich tam je). Tam jsem na?el "Lesn? cesty". > URL se zm?nila na? http://geoportal2.uhul.cz/wms_oprl/?FORMAT=image/jpeg& > VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Cesty_odvozni&STYLES=&SRS= > {proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox} a s n? u? to pak funguje. > Cesta, kter? mn? zaj?m? odpov?d? tomu jak ji zn?m (jen v tom lese nen? na > ortomal? vid?t a na katastr?ln? map? nen?). > > Asi se zept?m blb?, ale tohle je n?jak? zm?na, nebo to je standardn? postup > a j? jsem n?co p?ehl?dl? > > Taky bych se zeptal na ostatn? zdroje. Je tam toho hodn? a potenci?ln? > zaj?mav? jsou t?eba k?ta, sk?ly, v?znamn? krajinn? prvek. ochrann? p?sma. Co > si o tom mysl?te? Jak to bude s leg?lnost? t?chto zdroj??
Co si vzpominam tak UHUL odvozni cesty je sice legalni zdroj, ale ma problemy s presnosti... Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

25.1.2013 09:34:31 (#3)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2270 2475
Dne 25.1.2013 13:25, Pavel Machek napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj! > >> proch?zel jsem dostupn? podklady a zaujaly mn? odvozov? cesty. Ov?em po >> p?id?n? na m? josm jen ?erven? k?i?elo. Nakonec jsem v okn? WMS zkusil >> tla??tko: Z?skat vrstvy (a ?e jich tam je). Tam jsem na?el "Lesn? cesty". >> URL se zm?nila na http://geoportal2.uhul.cz/wms_oprl/?FORMAT=image/jpeg& >> VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Cesty_odvozni&STYLES=&SRS= >> {proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox} a s n? u? to pak funguje. >> Cesta, kter? mn? zaj?m? odpov?d? tomu jak ji zn?m (jen v tom lese nen? na >> ortomal? vid?t a na katastr?ln? map? nen?). >> >> Asi se zept?m blb?, ale tohle je n?jak? zm?na, nebo to je standardn? postup >> a j? jsem n?co p?ehl?dl? >> >> Taky bych se zeptal na ostatn? zdroje. Je tam toho hodn? a potenci?ln? >> zaj?mav? jsou t?eba k?ta, sk?ly, v?znamn? krajinn? prvek. ochrann? p?sma. Co >> si o tom mysl?te? Jak to bude s leg?lnost? t?chto zdroj?? > Co si vzpominam tak UHUL odvozni cesty je sice legalni zdroj, ale ma > problemy s presnosti... > Pavel
Jo, to jsem u? taky zjistil. Nicm?n? v kombinaci s bing a m?stn? znalost? se to d? zakreslit docela p?esn?. Co ty ostatn? zdroje? Asi taky nebudou nejp?esn?j??, ale daj? se v?bec pou??t? Mari?n

« zpět na výpis měsíce