« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Průjezdy a další dotazy

Vlákno 9.1. - 10.1.2013, počet zpráv: 19


9.1.2013 07:29:03 (#1)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Zdrav?m, u? n?jakou dobu vyu??v?m OSM a u? del?? dobu mi vadilo nekompletn? zpracov?n? okol? m?ho bydli?t?. P?ed p?r dny jsem se kone?n? rozhoupal a za?al zkoumat josm. Mus?m ??ct, ?e mn? to dost pohltilo a je ?pln? jedno, kam se pod?v?m, v?ude je pot?eba n?co opravit, doplnit nebo kompletn? ud?lat. Jako nov??ek se samoz?ejm? vyno?ilo n?kolik v?c?, se kter?mi si zat?m nev?m rady: 1) Pr?jezdy Tady k N?m?st? Evropy vede p??jezdov? cesta pod domem ?. 612. A? m?m na cest? nastaveno, ?e je to tunel, layer=-1, budova m? layer=2, tak se na map? cesta zobrazuje p?es budovu. Bu? d?l?m n?co ?patn?, nebo je v zobrazen? n?jak? chyba. http://www.openstreetmap.org/?lat=49.670575&lon=18.347444&zoom=18&layers=M 2) Po??d N?m?st? Evropy: Uprost?ed je obrovsk? podstavec a kus tr?vn?ku. Nakreslil jsem podstavec (mimochodem, je to budova?), tr?vn?k a ud?lal jsem z nich a z n?m?st? multipolygon. Podstavec se na map? zobrazuje, tr?vn?k ne. To m? mate, m?la by tam b?t d?ra p?es kterou se tr?vn?k zobraz?. 3) Na tom podstavci je ?utr symbolizuj?c? Evropu. Dal jsem to jako pam?tn?k (kdy? tak nad t?m p?em??l?m, asi to bude jen socha) a ten se nezobrazuje. Ale vedle je pam?tn?k na tr?v? a ten se zobraz?. 4) Kousek d?l m?m stejn? probl?m: http://www.openstreetmap.org/?lat=49.679487&lon=18.347487&zoom=18&layers=M Mezi hlavn? t??dou a parkovi?t?m u haly je velk? terasa na kter? je dal?? pam?tn?k. Ten se taky nezobraz?. Vypad? to, jako by highway s array=yes m?l maxim?ln? prioritu a p?ekryje ?pln? v?e co je pod n?m. K t? terase vedou z parkovi?t? po cel? ???ce schody. Nev?m jak to zakreslit. Na plochu nejde p?idat highway=steps a kdy? tam d?m bod kter?mu ty schody p?i?ad?m, tak se to zase na map? nezobraz?. A to je podle mn? dost d?le?it? informace. To asi bude zat?m v?e, ale ur?it? si je?t? na n?co vzpomenu. Mari?n ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130109/0d4e83bb/attachment.html>

9.1.2013 01:40:08 (#2)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
Ahoj, Mari?n Kyral wrote: zobrazit citaci
> 1) Pr?jezdy > Tady k N?m?st? Evropy vede p??jezdov? cesta pod domem ?. 612. A? m?m na > cest? nastaveno, ?e je to tunel, layer=-1, budova m? layer=2, tak se na > map? cesta zobrazuje p?es budovu. Bu? d?l?m n?co ?patn?, nebo je v > zobrazen? n?jak? chyba. > > http://www.openstreetmap.org/?lat=49.670575&lon=18.347444&zoom=18&layers=M
Obecn? - tag layer nen? p??kazem pro renderer, jak v?ci vykreslit, ale pou??v? se pro ozna?en?, jak je v?ce obejekt? nad/pod sebou vertik?ln? uspo??d?no. Jak se v?ci nakonec vykresl? je starost? autora mapy. Mapa na hlavn? stran? OSM vykresluje tunely highway=service (a n?kter? dal??) p?es budovy... nicm?n? zd? se, ?e na tom zoomu 18 to je?t? nen? p?ekresleno podle aktu?ln?ch dat. zobrazit citaci
> 2) Po??d N?m?st? Evropy: Uprost?ed je obrovsk? podstavec a kus tr?vn?ku. > Nakreslil jsem podstavec (mimochodem, je to budova?), tr?vn?k a ud?lal > jsem z nich a z n?m?st? multipolygon. Podstavec se na map? zobrazuje, > tr?vn?k ne. To m? mate, m?la by tam b?t d?ra p?es kterou se tr?vn?k zobraz?.
H?d?m, ?e je to t?m, ?e vn?j?? cesta (199481722) je otagov?na jako n?m?st? a tak se vlastn? vykrasluj? dv? plochy p?es sebe - tr?vn?k, multipolygon jako n?m?st? s d?rama, pak to cel? p?ekryje plocha (199481722) jako n?m?st? a nakonec budova. (Toto po?ad? je op?t definov?no autorem mapy.) Pokud chce? mapovat n?jakou plochu s d?rama jako multipolygon, tak taky t?to plochy pat?? jen na relaci multipolygonu, jednotliv? cesty mohou n?st dal?? tagy, kter? se vztahuj? jen a pouze na ty cesty samotn?. zobrazit citaci
> 3) Na tom podstavci je ?utr symbolizuj?c? Evropu. Dal jsem to jako > pam?tn?k (kdy? tak nad t?m p?em??l?m, asi to bude jen socha) a ten se > nezobrazuje. Ale vedle je pam?tn?k na tr?v? a ten se zobraz?.
Tohle je "nedostatek" v tom, co se vykresluje na map?... historic=monument (tv?j pam?tn?k) se nezobrazuje, historic=memorial (pam?tn?k vedle) se zobrazuje. Osobn? si mysl?m, ?e se historic=monument nadu??v? - j? jsem pod t?mhle tagem v?dycky rozumn?l skute?n? velk? pam?tn?ky typu Socha Svobody. zobrazit citaci Stejn? probl?m jako v??e. zobrazit citaci
> Mezi hlavn? t??dou a parkovi?t?m u haly je velk? terasa na kter? je > dal?? pam?tn?k. Ten se taky nezobraz?. Vypad? to, jako by highway s > array=yes m?l maxim?ln? prioritu a p?ekryje ?pln? v?e co je pod n?m. > > K t? terase vedou z parkovi?t? po cel? ???ce schody. Nev?m jak to > zakreslit. Na plochu nejde p?idat highway=steps a kdy? tam d?m bod > kter?mu ty schody p?i?ad?m, tak se to zase na map? nezobraz?. A to je > podle mn? dost d?le?it? informace.
Jo, schody jako plocha nebo bod se nevykresluj?... ani vlastn? nev?m, jak by se vykreslovat m?ly - v takov?m p??pad? nen? toti? v?bec jasn?, jak jsou orientovan?. Zdrav?, Petr Mor?vek aka Xificurk

9.1.2013 02:14:26 (#3)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> 4) Kousek d?l m?m stejn? probl?m: > > http://www.openstreetmap.org/?lat=49.679487&lon=18.347487&zoom=18&layers=M > > Mezi hlavn? t??dou a parkovi?t?m u haly je velk? terasa na kter? je dal?? > pam?tn?k. Ten se taky nezobraz?. Vypad? to, jako by highway s array=yes m?l > maxim?ln? prioritu a p?ekryje ?pln? v?e co je pod n?m. > > K t? terase vedou z parkovi?t? po cel? ???ce schody. Nev?m jak to zakreslit. > Na plochu nejde p?idat highway=steps a kdy? tam d?m bod kter?mu ty schody > p?i?ad?m, tak se to zase na map? nezobraz?. A to je podle mn? dost d?le?it? > informace.
*** V OSM existuj? dva paraleln? sv?ty, kter? pokud se prolnou p?sob? probl?my p?i editaci, v renderov?n? map?ch i routov?n?: * liniov? model - silnice, toky, s?t?, potrub? - vhodn? k routov?n? a mapy st?edn?ch a mal?ch m???tek * plo?n? model - jezera, lesy apod plochy vyu?it? ?zem?, n?kdy i n?m?st? a jin? plochy, kde chceme zp?esnit nep?esnou povahu liniov?ho modelu ve velk?ch m???tk?ch. Nedoporu?uji: * sd?let nody mezi liniemi a plochami * nenahrazovat plochu linii n?br? obecnou linii doplnit plochou * nep?eru?ovat h=service na a=parking apod tagy ha hanoj

9.1.2013 04:00:01 (#4)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Ahoj,
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: hanoj <ehanoj at gmail.com> Datum: 9. 1. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Pr?jezdy a dal?? dotazy "> 4) Kousek d?l m?m stejn? probl?m: zobrazit citaci (http://www.openstreetmap.org/?lat=49.679487&lon=18.347487&zoom=18&layers=M) zobrazit citaci
> > Mezi hlavn? t??dou a parkovi?t?m u haly je velk? terasa na kter? je dal?? > pam?tn?k. Ten se taky nezobraz?. Vypad? to, jako by highway s array=yes
m?l zobrazit citaci
> maxim?ln? prioritu a p?ekryje ?pln? v?e co je pod n?m. > > K t? terase vedou z parkovi?t? po cel? ???ce schody. Nev?m jak to
zakreslit. zobrazit citaci
> Na plochu nejde p?idat highway=steps a kdy? tam d?m bod kter?mu ty schody > p?i?ad?m, tak se to zase na map? nezobraz?. A to je podle mn? dost
d?le?it? zobrazit citaci
> informace.
*** V OSM existuj? dva paraleln? sv?ty, kter? pokud se prolnou p?sob? probl?my p?i editaci, v renderov?n? map?ch i routov?n?: * liniov? model - silnice, toky, s?t?, potrub? - vhodn? k routov?n? a mapy st?edn?ch a mal?ch m???tek * plo?n? model - jezera, lesy apod plochy vyu?it? ?zem?, n?kdy i n?m?st? a jin? plochy, kde chceme zp?esnit nep?esnou povahu liniov?ho modelu ve velk?ch m???tk?ch. Nedoporu?uji: * sd?let nody mezi liniemi a plochami" Tak?e kdy? m?m chodn?k, na kter? navazuje tr?vn?k, m?m ten tr?vn?k ud?lat kousek vedle?? Stejn? p??pad je plot okolo ?koly, jej?? pozemek je vyzna?en jako a=school. " * nenahrazovat plochu linii n?br? obecnou linii doplnit plochou" Nerozum?m " * nep?eru?ovat h=service na a=parking apod tagy " Takt?? nech?pu :-( Pros?m o vysv?tlen?, p??padn? n?jak? p??klad, obr?zek odkaz na wiki. D?ky, Mari?n " ha hanoj _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz (http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz)" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130109/998c7c4e/attachment.html>

9.1.2013 04:17:03 (#5)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: "Petr Mor?vek [Xificurk]" <petr at pada.cz> Datum: 9. 1. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Pr?jezdy a dal?? dotazy "Ahoj, Mari?n Kyral wrote: zobrazit citaci
> 1) Pr?jezdy > Tady k N?m?st? Evropy vede p??jezdov? cesta pod domem ?. 612. A? m?m na > cest? nastaveno, ?e je to tunel, layer=-1, budova m? layer=2, tak se na > map? cesta zobrazuje p?es budovu. Bu? d?l?m n?co ?patn?, nebo je v > zobrazen? n?jak? chyba. > > http://www.openstreetmap.org/?lat=49.670575&lon=18.347444&zoom=18&layers=M
(http://www.openstreetmap.org/?lat=49.670575&lon=18.347444&zoom=18&layers=M) Obecn? - tag layer nen? p??kazem pro renderer, jak v?ci vykreslit, ale pou??v? se pro ozna?en?, jak je v?ce obejekt? nad/pod sebou vertik?ln? uspo??d?no. Jak se v?ci nakonec vykresl? je starost? autora mapy. Mapa na hlavn? stran? OSM vykresluje tunely highway=service (a n?kter? dal??) p?es budovy... nicm?n? zd? se, ?e na tom zoomu 18 to je?t? nen? p?ekresleno podle aktu?ln?ch dat." No ??kal jsem si, jestli to t?eba nen? chyba v renderu. Ov??il bych si to jinde, ale ne? se tam zm?ny prom?tnou trv? mnohem d?le. D? se tohle t?eba nahl?sit? " zobrazit citaci
> 2) Po??d N?m?st? Evropy: Uprost?ed je obrovsk? podstavec a kus tr?vn?ku. > Nakreslil jsem podstavec (mimochodem, je to budova?), tr?vn?k a ud?lal > jsem z nich a z n?m?st? multipolygon. Podstavec se na map? zobrazuje, > tr?vn?k ne. To m? mate, m?la by tam b?t d?ra p?es kterou se tr?vn?k
zobraz?. H?d?m, ?e je to t?m, ?e vn?j?? cesta (199481722) je otagov?na jako n?m?st? a tak se vlastn? vykrasluj? dv? plochy p?es sebe - tr?vn?k, multipolygon jako n?m?st? s d?rama, pak to cel? p?ekryje plocha (199481722) jako n?m?st? a nakonec budova. (Toto po?ad? je op?t definov?no autorem mapy.) Pokud chce? mapovat n?jakou plochu s d?rama jako multipolygon, tak taky t?to plochy pat?? jen na relaci multipolygonu, jednotliv? cesty mohou n?st dal?? tagy, kter? se vztahuj? jen a pouze na ty cesty samotn?. " Ve?er se na to mrknu. D?ky. " zobrazit citaci
> 3) Na tom podstavci je ?utr symbolizuj?c? Evropu. Dal jsem to jako > pam?tn?k (kdy? tak nad t?m p?em??l?m, asi to bude jen socha) a ten se > nezobrazuje. Ale vedle je pam?tn?k na tr?v? a ten se zobraz?.
Tohle je "nedostatek" v tom, co se vykresluje na map?... historic=monument (tv?j pam?tn?k) se nezobrazuje, historic=memorial (pam?tn?k vedle) se zobrazuje. Osobn? si mysl?m, ?e se historic=monument nadu??v? - j? jsem pod t?mhle tagem v?dycky rozumn?l skute?n? velk? pam?tn?ky typu Socha Svobody. " Ok, hod?m tam art " zobrazit citaci (http://www.openstreetmap.org/?lat=49.679487&lon=18.347487&zoom=18&layers=M) Stejn? probl?m jako v??e. zobrazit citaci
> Mezi hlavn? t??dou a parkovi?t?m u haly je velk? terasa na kter? je > dal?? pam?tn?k. Ten se taky nezobraz?. Vypad? to, jako by highway s > array=yes m?l maxim?ln? prioritu a p?ekryje ?pln? v?e co je pod n?m. > > K t? terase vedou z parkovi?t? po cel? ???ce schody. Nev?m jak to > zakreslit. Na plochu nejde p?idat highway=steps a kdy? tam d?m bod > kter?mu ty schody p?i?ad?m, tak se to zase na map? nezobraz?. A to je > podle mn? dost d?le?it? informace.
Jo, schody jako plocha nebo bod se nevykresluj?... ani vlastn? nev?m, jak by se vykreslovat m?ly - v takov?m p??pad? nen? toti? v?bec jasn?, jak jsou orientovan?. " Aha, to m? nenapadlo. Ve?er zkus?m, jestli je mo?n? do plochy p?idat samostatnou ?se?ku, reprezentuj?c? schody. Pak bude jasn?, ?e tam schody jsou, odkud kam vedou. Jedin? co bude chyb?t bude ???ka. Mo?n? by se dalo pou??t width=* Ale to je pak jen informativn? a neovlivn? to vykreslov?n?. Jinak je?t? m?m trochu probl?m s validac? josm p?i odes?l?n?. Hlavn? kdy? mi tvrd?, ?e n?jak? cesta kon?? bl?zko jin? cesty. V n?kter?ch p??padech nedok??i zjistit, co se mu vlastn? nel?b?. Dan? bod je ozna?en, ale nevim kter? cesta se t?m mysl? :-( N?jak? rady? D?ky, Mari?n " Zdrav?, Petr Mor?vek aka Xificurk _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz (http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz)" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130109/02b4edf8/attachment-0001.html>

9.1.2013 05:22:24 (#6)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
>> 4) Kousek d?l m?m stejn? probl?m: >> >> http://www.openstreetmap.org/?lat=49.679487&lon=18.347487&zoom=18&layers=M >> >> Mezi hlavn? t??dou a parkovi?t?m u haly je velk? terasa na kter? je dal?? >> pam?tn?k. Ten se taky nezobraz?. Vypad? to, jako by highway s array=yes >> m?l >> maxim?ln? prioritu a p?ekryje ?pln? v?e co je pod n?m. >> >> K t? terase vedou z parkovi?t? po cel? ???ce schody. Nev?m jak to >> zakreslit. >> Na plochu nejde p?idat highway=steps a kdy? tam d?m bod kter?mu ty schody >> p?i?ad?m, tak se to zase na map? nezobraz?. A to je podle mn? dost >> d?le?it? >> informace. > *** V OSM existuj? dva paraleln? sv?ty, kter? pokud se prolnou p?sob? > probl?my p?i editaci, v renderov?n? map?ch i routov?n?: > * liniov? model - silnice, toky, s?t?, potrub? - vhodn? k routov?n? a > mapy st?edn?ch a mal?ch m???tek > * plo?n? model - jezera, lesy apod plochy vyu?it? ?zem?, n?kdy i > n?m?st? a jin? plochy, kde chceme zp?esnit nep?esnou povahu liniov?ho > modelu ve velk?ch m???tk?ch. > > Nedoporu?uji: > * sd?let nody mezi liniemi a plochami > > Tak?e kdy? m?m chodn?k, na kter? navazuje tr?vn?k, m?m ten tr?vn?k ud?lat > kousek vedle?
*** ano, typicky zobrazit citaci
> Stejn? p??pad je plot okolo ?koly, jej?? pozemek je vyzna?en > jako a=school.
Vp??pad? plot? a are?l? by pak byla jedin? ?e?en? multipolygon, co? je trochu krkolomn?, zde ponech?v?m na zv??en?... M? Sn??enka pova?uji za OK (a? na tag kindergadern v addr - opravil jsem) http://www.openstreetmap.org/?lat=49.66953&lon=18.34549&zoom=17 zobrazit citaci
> * nenahrazovat plochu linii n?br? obecnou linii doplnit plochou > > Nerozum?m
mo?n? ?e?en? (Petrov), zde za pomoci h=service: http://www.openstreetmap.org/?lat=49.19099&lon=16.60746&zoom=18&layers=M sp??e ne (n?m?st? Evropy): http://www.openstreetmap.org/?lat=49.672275&lon=18.347839&zoom=18&layers=M zobrazit citaci
> * nep?eru?ovat h=service na a=parking apod tagy
mo?n? ?e?en? (katastr?ln? ??ad): http://www.openstreetmap.org/?lat=49.188307&lon=16.61216&zoom=18&layers=M sp??e ne (Hutn? projekt): http://www.openstreetmap.org/?lat=49.672275&lon=18.347839&zoom=18&layers=M ha hanoj

9.1.2013 09:23:25 (#7)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: hanoj <ehanoj at gmail.com> Datum: 9. 1. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Pr?jezdy a dal?? dotazy ">> 4) Kousek d?l m?m stejn? probl?m: zobrazit citaci M (http://www.openstreetmap.org/?lat=49.679487&lon=18.347487&zoom=18&layers=M) zobrazit citaci
>> >> Mezi hlavn? t??dou a parkovi?t?m u haly je velk? terasa na kter? je dal?? >> pam?tn?k. Ten se taky nezobraz?. Vypad? to, jako by highway s array=yes >> m?l >> maxim?ln? prioritu a p?ekryje ?pln? v?e co je pod n?m. >> >> K t? terase vedou z parkovi?t? po cel? ???ce schody. Nev?m jak to >> zakreslit. >> Na plochu nejde p?idat highway=steps a kdy? tam d?m bod kter?mu ty schody >> p?i?ad?m, tak se to zase na map? nezobraz?. A to je podle mn? dost >> d?le?it? >> informace. > *** V OSM existuj? dva paraleln? sv?ty, kter? pokud se prolnou p?sob? > probl?my p?i editaci, v renderov?n? map?ch i routov?n?: > * liniov? model - silnice, toky, s?t?, potrub? - vhodn? k routov?n? a > mapy st?edn?ch a mal?ch m???tek > * plo?n? model - jezera, lesy apod plochy vyu?it? ?zem?, n?kdy i > n?m?st? a jin? plochy, kde chceme zp?esnit nep?esnou povahu liniov?ho > modelu ve velk?ch m???tk?ch. > > Nedoporu?uji: > * sd?let nody mezi liniemi a plochami > > Tak?e kdy? m?m chodn?k, na kter? navazuje tr?vn?k, m?m ten tr?vn?k ud?lat > kousek vedle?
*** ano, typicky " OK " zobrazit citaci
> Stejn? p??pad je plot okolo ?koly, jej?? pozemek je vyzna?en > jako a=school.
Vp??pad? plot? a are?l? by pak byla jedin? ?e?en? multipolygon, co? je trochu krkolomn?, zde ponech?v?m na zv??en?... " No to si budu muset vyzkou?et. N?jak si to moment?ln? nedovedu p?edstavit. " M? Sn??enka pova?uji za OK (a? na tag kindergadern v addr - opravil jsem) http://www.openstreetmap.org/?lat=49.66953&lon=18.34549&zoom=17 (http://www.openstreetmap.org/?lat=49.66953&lon=18.34549&zoom=17) " Jo. V tom m?m trochu zmatek. Nev?m, kam p?esn? to pat??. Do addr tedy ne. Tak?e bu? budova, nebo are?l. BTW, bu? jsem slep?, nebo tam ta oprava nen? ; -) " zobrazit citaci
> * nenahrazovat plochu linii n?br? obecnou linii doplnit plochou > > Nerozum?m
mo?n? ?e?en? (Petrov), zde za pomoci h=service: http://www.openstreetmap.org/?lat=49.19099&lon=16.60746&zoom=18&layers=M (http://www.openstreetmap.org/?lat=49.19099&lon=16.60746&zoom=18&layers=M) sp??e ne (n?m?st? Evropy): http://www.openstreetmap.org/?lat=49.672275&lon=18.347839&zoom=18&layers=M (http://www.openstreetmap.org/?lat=49.672275&lon=18.347839&zoom=18&layers=M) " D?ky, zkus?m to prozkoumat. " zobrazit citaci
> * nep?eru?ovat h=service na a=parking apod tagy
mo?n? ?e?en? (katastr?ln? ??ad): http://www.openstreetmap.org/?lat=49.188307&lon=16.61216&zoom=18&layers=M (http://www.openstreetmap.org/?lat=49.188307&lon=16.61216&zoom=18&layers=M) sp??e ne (Hutn? projekt): http://www.openstreetmap.org/?lat=49.672275&lon=18.347839&zoom=18&layers=M (http://www.openstreetmap.org/?lat=49.672275&lon=18.347839&zoom=18&layers=M) " Tak jsem ta parkovi?t? projel a opravil. U? by to m?lo b?t lep??. D?ky, Mari?n " ha hanoj _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz (http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz)" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130109/b60df69e/attachment.html>

10.1.2013 07:16:39 (#8)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: "Petr Mor?vek [Xificurk]" <petr at pada.cz> Datum: 9. 1. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Pr?jezdy a dal?? dotazy "Ahoj, Mari?n Kyral wrote: zobrazit citaci
> 2) Po??d N?m?st? Evropy: Uprost?ed je obrovsk? podstavec a kus tr?vn?ku. > Nakreslil jsem podstavec (mimochodem, je to budova?), tr?vn?k a ud?lal > jsem z nich a z n?m?st? multipolygon. Podstavec se na map? zobrazuje, > tr?vn?k ne. To m? mate, m?la by tam b?t d?ra p?es kterou se tr?vn?k
zobraz?. H?d?m, ?e je to t?m, ?e vn?j?? cesta (199481722) je otagov?na jako n?m?st? a tak se vlastn? vykrasluj? dv? plochy p?es sebe - tr?vn?k, multipolygon jako n?m?st? s d?rama, pak to cel? p?ekryje plocha (199481722) jako n?m?st? a nakonec budova. (Toto po?ad? je op?t definov?no autorem mapy.) Pokud chce? mapovat n?jakou plochu s d?rama jako multipolygon, tak taky t?to plochy pat?? jen na relaci multipolygonu, jednotliv? cesty mohou n?st dal?? tagy, kter? se vztahuj? jen a pouze na ty cesty samotn?. " To bylo p?esn? ono. D?ky. ? Mari?n " Zdrav?, Petr Mor?vek aka Xificurk _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz (http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz)" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130110/c31f7b4c/attachment.html>

10.1.2013 08:41:15 (#9)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> Jo. V tom m?m trochu zmatek. Nev?m, kam p?esn? to pat??. Do addr tedy ne. > Tak?e bu? budova, nebo are?l. BTW, bu? jsem slep?, nebo tam ta oprava nen? > ;-)
*** asi jsem to neodeslal, uz je to OK. *** bud node POI, budova nebo areal, podle typu objektu nebo zastavby a charakteru mista. Tag pekarstvi v dome bude na node POI, tag uradu bude asi na building, a na skolu/skolku se hodi na areal. Ale nikdy do addr. zobrazit citaci
> Tak jsem ta parkovi?t? projel a opravil. U? by to m?lo b?t lep??.
*** supr PS: Frydlanstka x Bezrucova neni "mini roundabout" hanoj

10.1.2013 09:23:07 (#10)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: hanoj <ehanoj at gmail.com> Datum: 10. 1. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Pr?jezdy a dal?? dotazy "> Jo. V tom m?m trochu zmatek. Nev?m, kam p?esn? to pat??. Do addr tedy ne. zobrazit citaci
> Tak?e bu? budova, nebo are?l. BTW, bu? jsem slep?, nebo tam ta oprava nen? > ;-)
*** asi jsem to neodeslal, uz je to OK. *** bud node POI, budova nebo areal, podle typu objektu nebo zastavby a charakteru mista. Tag pekarstvi v dome bude na node POI, tag uradu bude asi na building, a na skolu/skolku se hodi na areal. Ale nikdy do addr. " OK, d?ky " zobrazit citaci
> Tak jsem ta parkovi?t? projel a opravil. U? by to m?lo b?t lep??.
*** supr PS: Frydlanstka x Bezrucova neni "mini roundabout" " No to u? tam bylo. Sice se mi to nezd?lo, ale zat?m jsem to tak nechal. Mrknu na to. Probl?m je v tom, ?e tam je podobn?ch chyb v?ce a hodn? toho chyb? a nev?m, kam d??ve. Nav?c jsem zjistil, ?e m? rodn? vesnice (Chlebovice) je jen n?zev a ??sla dom?. Katastr?ln? mapa je tam ?pln? pr?zdn?. Tak?e moment?ln? chci dod?lat s?dli?t?, pak se vrhnu na Chlebovice a pak budu pokra?ovat s ?pravami FM a okol?. Snad mi el?n vydr??. Je?t? bych m?l dotaz: Nad Chlebovicemi je vrchol Kab?tice. Z Wiki a jin?ch zdroj? dok??i zjistit nadmo?skou v??ku, ale se sou?adnicemi to je hor??. Nevede tam turistick? zna?ka, je to v lese, tak?e i kdybych ten vrchol fyzicky na?el (co? nebude jen tak), tak p?esnost GPS bude ?patn?. Je n?jak? mo?nost, jak zjistit p?esn?j?? sou?adnice? Je mi jasn?, ?e kdyby to bylo n?kde ve?ejn? dostupn?, tak by se to u? d?vno naimportovalo. Mari?n "" ? " hanoj _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz (http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz)" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130110/fab73916/attachment.html>

10.1.2013 09:40:17 (#11)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Kab?tici zrovna najde? mezi trigonometrick?mi body http://bodovapole.cuzk.cz/_mapTop.aspx, sta?? je z S-JTSK transformovat na sou?adnice WGS84 pomoc? cs2cs. N?vod zde: http://grass.fsv.cvut.cz/gwiki/S-JTSK-Grid GDAL pro Windows zde: http://vbkto.dyndns.org/sdk/Download.aspx?file=release-1600-gdal-1-9-2-mapserver-6-2-0\gdal-19-1600-core.msi http://vbkto.dyndns.org/sdk/Download.aspx?file=release-1600-x64-gdal-1-9-2-mapserver-6-2-0\gdal-19-1600-x64-core.msi MK ----- Original Message ----- From: Mari?n Kyral [mailto:mkyral at email.cz] To: OpenStreetMap Czech Republic [mailto:talk-cz at openstreetmap.org] Sent: Thu, 10 Jan 2013 09:23:07 +0100 Subject: Re: [Talk-cz] Pr?jezdy a dal?? dotazy zobrazit citaci
>
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: hanoj zobrazit citaci
> <ehanoj at gmail.com>
Datum: 10. 1. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Pr?jezdy a zobrazit citaci
> dal?? dotazy
"> Jo. V tom m?m trochu zmatek. Nev?m, kam p?esn? to zobrazit citaci
> pat??. Do addr tedy ne. > Tak?e bu? budova, nebo are?l. BTW, bu? jsem > slep?, nebo tam ta oprava nen? > ;-)
*** asi jsem to neodeslal, uz je to zobrazit citaci
> OK.
*** bud node POI, budova nebo areal, podle typu objektu nebo zastavby a zobrazit citaci
> charakteru mista. Tag pekarstvi v dome bude na node POI, tag uradu
bude asi zobrazit citaci
> na building, a na skolu/skolku se hodi na areal. Ale nikdy do
addr. " OK, zobrazit citaci
> d?ky
" zobrazit citaci
> Tak jsem ta parkovi?t? projel a opravil. U? by to m?lo b?t > lep??.
*** supr PS: Frydlanstka x Bezrucova neni "mini zobrazit citaci
> roundabout"
" No to u? tam bylo. Sice se mi to nezd?lo, ale zat?m jsem zobrazit citaci
> to tak nechal.
Mrknu na to. Probl?m je v tom, ?e tam je podobn?ch chyb zobrazit citaci
> v?ce a hodn? toho
chyb? a nev?m, kam d??ve. Nav?c jsem zjistil, ?e zobrazit citaci
> m? rodn? vesnice
(Chlebovice) je jen n?zev a ??sla dom?. zobrazit citaci
> Katastr?ln? mapa je tam ?pln?
pr?zdn?. Tak?e moment?ln? chci zobrazit citaci
> dod?lat s?dli?t?, pak se vrhnu na Chlebovice
a pak budu pokra?ovat s zobrazit citaci
> ?pravami FM a okol?. Snad mi el?n vydr??.
Je?t? bych m?l zobrazit citaci
> dotaz:
Nad Chlebovicemi je vrchol Kab?tice. Z Wiki a jin?ch zdroj? zobrazit citaci
> dok??i zjistit
nadmo?skou v??ku, ale se sou?adnicemi to je hor??. zobrazit citaci
> Nevede tam turistick?
zna?ka, je to v lese, tak?e i kdybych ten vrchol zobrazit citaci
> fyzicky na?el (co? nebude
jen tak), tak p?esnost GPS bude ?patn?. Je zobrazit citaci
> n?jak? mo?nost, jak zjistit
p?esn?j?? sou?adnice? Je mi jasn?, ?e zobrazit citaci
> kdyby to bylo n?kde ve?ejn? dostupn?,
tak by se to u? d?vno zobrazit citaci
> naimportovalo.
Mari?n "" ? " hanoj _______________________________________________ Talk-cz zobrazit citaci
> mailing > list
Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz (http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz)"=

10.1.2013 09:48:46 (#12)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Ten GDAL pro Windows n?jak nefunguje, asi je Ma?ar offline, tak alternativa: http://fwtools.maptools.org/ MK ----- Original Message ----- From: Mari?n Kyral [mailto:mkyral at email.cz] To: OpenStreetMap Czech Republic [mailto:talk-cz at openstreetmap.org] Sent: Thu, 10 Jan 2013 09:23:07 +0100 Subject: Re: [Talk-cz] Pr?jezdy a dal?? dotazy zobrazit citaci
>
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: hanoj zobrazit citaci
> <ehanoj at gmail.com>
Datum: 10. 1. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Pr?jezdy a zobrazit citaci
> dal?? dotazy
"> Jo. V tom m?m trochu zmatek. Nev?m, kam p?esn? to zobrazit citaci
> pat??. Do addr tedy ne. > Tak?e bu? budova, nebo are?l. BTW, bu? jsem > slep?, nebo tam ta oprava nen? > ;-)
*** asi jsem to neodeslal, uz je to zobrazit citaci
> OK.
*** bud node POI, budova nebo areal, podle typu objektu nebo zastavby a zobrazit citaci
> charakteru mista. Tag pekarstvi v dome bude na node POI, tag uradu
bude asi zobrazit citaci
> na building, a na skolu/skolku se hodi na areal. Ale nikdy do
addr. " OK, zobrazit citaci
> d?ky
" zobrazit citaci
> Tak jsem ta parkovi?t? projel a opravil. U? by to m?lo b?t > lep??.
*** supr PS: Frydlanstka x Bezrucova neni "mini zobrazit citaci
> roundabout"
" No to u? tam bylo. Sice se mi to nezd?lo, ale zat?m jsem zobrazit citaci
> to tak nechal.
Mrknu na to. Probl?m je v tom, ?e tam je podobn?ch chyb zobrazit citaci
> v?ce a hodn? toho
chyb? a nev?m, kam d??ve. Nav?c jsem zjistil, ?e zobrazit citaci
> m? rodn? vesnice
(Chlebovice) je jen n?zev a ??sla dom?. zobrazit citaci
> Katastr?ln? mapa je tam ?pln?
pr?zdn?. Tak?e moment?ln? chci zobrazit citaci
> dod?lat s?dli?t?, pak se vrhnu na Chlebovice
a pak budu pokra?ovat s zobrazit citaci
> ?pravami FM a okol?. Snad mi el?n vydr??.
Je?t? bych m?l zobrazit citaci
> dotaz:
Nad Chlebovicemi je vrchol Kab?tice. Z Wiki a jin?ch zdroj? zobrazit citaci
> dok??i zjistit
nadmo?skou v??ku, ale se sou?adnicemi to je hor??. zobrazit citaci
> Nevede tam turistick?
zna?ka, je to v lese, tak?e i kdybych ten vrchol zobrazit citaci
> fyzicky na?el (co? nebude
jen tak), tak p?esnost GPS bude ?patn?. Je zobrazit citaci
> n?jak? mo?nost, jak zjistit
p?esn?j?? sou?adnice? Je mi jasn?, ?e zobrazit citaci
> kdyby to bylo n?kde ve?ejn? dostupn?,
tak by se to u? d?vno zobrazit citaci
> naimportovalo.
Mari?n "" ? " hanoj _______________________________________________ Talk-cz zobrazit citaci
> mailing > list
Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz (http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz)"=

10.1.2013 10:21:58 (#13)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Martin Koke? <shr3k at typo3-hosting.com> Datum: 10. 1. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Pr?jezdy a dal?? dotazy "Ten GDAL pro Windows n?jak nefunguje, asi je Ma?ar offline, tak alternativa: http://fwtools.maptools.org/(http://fwtools.maptools.org/) MK " D?ky, win verze nen? t?eba. Mn? sta?? linux. U? to kompiluji na sv?m Gentoo. Na?el jsem i n?jak? webov? formul??e, ale fungoval mi jen jeden: http://www. alena.ilcik.cz/gps/souradnice/JTSKtoWGS.htm Ale trochu m? mate, ?e se tam zad?v? i nadmo?sk? v??ka ta se p?epo??t? na 688m. P?itom v?ude v map?ch je 601m. Taky nev?m jak moc je to p?esn? a jestli se tomu d? v??it. Uvid?m co na to gdal. Mari?n ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130110/164c2ea1/attachment-0001.html>

10.1.2013 10:48:30 (#14)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> Datum: 10. 1. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Pr?jezdy a dal?? dotazy " ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Martin Koke? <shr3k at typo3-hosting.com> Datum: 10. 1. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Pr?jezdy a dal?? dotazy "Ten GDAL pro Windows n?jak nefunguje, asi je Ma?ar offline, tak alternativa: http://fwtools.maptools.org/(http://fwtools.maptools.org/) MK " D?ky, win verze nen? t?eba. Mn? sta?? linux. U? to kompiluji na sv?m Gentoo. Na?el jsem i n?jak? webov? formul??e, ale fungoval mi jen jeden: http://www. alena.ilcik.cz/gps/souradnice/JTSKtoWGS.htm (http://www.alena.ilcik.cz/gps/souradnice/JTSKtoWGS.htm) Ale trochu m? mate, ?e se tam zad?v? i nadmo?sk? v??ka ta se p?epo??t? na 688m. P?itom v?ude v map?ch je 601m. Taky nev?m jak moc je to p?esn? a jestli se tomu d? v??it. Uvid?m co na to gdal. " Hmm, tak zat?m kon??m na tomhle:? pj_transform(): failed to load datum shift file " Mari?n " ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130110/a5d87174/attachment.html>

10.1.2013 11:11:28 (#15)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
No, jak j? m?m tu?it, nejsa jasnovidec, ?e pou??v?? linux. ;-) V tom p??pad? sta?? proj4 a gdal z gentoo, nen? t?eba fwtools. Ten formul?? je naprd, je to je Javascript. pj_transform(): failed to load datum shift file < tak to tam asi nebude? m?t nahran? ten soubor s gridem. MK ----- Original Message ----- From: Mari?n Kyral [mailto:mkyral at email.cz] To: OpenStreetMap Czech Republic [mailto:talk-cz at openstreetmap.org] Sent: Thu, 10 Jan 2013 10:48:30 +0100 Subject: Re: [Talk-cz] Pr?jezdy a dal?? dotazy zobrazit citaci
>
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mari?n Kyral zobrazit citaci
> <mkyral at email.cz>
Datum: 10. 1. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Pr?jezdy a zobrazit citaci
> dal?? dotazy
" ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Martin zobrazit citaci
> Koke? <shr3k at typo3-hosting.com>
Datum: 10. 1. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] zobrazit citaci
> Pr?jezdy a dal?? dotazy
"Ten GDAL pro Windows n?jak nefunguje, asi je zobrazit citaci
> Ma?ar offline, tak >
alternativa: http://fwtools.maptools.org/(http://fwtools.maptools.org/) MK " D?ky, zobrazit citaci
> win verze nen? t?eba. Mn? sta?? linux. U? to kompiluji na sv?m > Gentoo.
Na?el jsem i n?jak? webov? formul??e, ale fungoval mi jen zobrazit citaci
> jeden: > http://www.
alena.ilcik.cz/gps/souradnice/JTSKtoWGS.htm (http://www.alena.ilcik.cz/gps/souradnice/JTSKtoWGS.htm) Ale zobrazit citaci
> trochu m? mate, ?e se tam zad?v? i nadmo?sk? v??ka ta se > p?epo??t? na
688m. P?itom v?ude v map?ch je 601m. Taky nev?m jak zobrazit citaci
> moc je to p?esn? a
jestli se tomu d? v??it. Uvid?m co na to zobrazit citaci
> gdal.
" Hmm, tak zat?m kon??m na tomhle:? pj_transform(): failed zobrazit citaci
> to load datum shift file
" Mari?n "=

10.1.2013 12:28:15 (#16)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Martin Koke? <shr3k at typo3-hosting.com> Datum: 10. 1. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Pr?jezdy a dal?? dotazy "No, jak j? m?m tu?it, nejsa jasnovidec, ?e pou??v?? linux. ;-) V tom p??pad? sta?? proj4 a gdal z gentoo, nen? t?eba fwtools. Ten formul?? je naprd, je to je Javascript. pj_transform(): failed to load datum shift file < tak to tam asi nebude? m?t nahran? ten soubor s gridem. " Jo, u? jsem si p?es strace? na?el co za soubor hled? a p?es google jsem se dostal zp?tky na tu wiki str?nku :-D Formul?? je sice javascript, ale vypo??tal hodn? podobnou hodnotu. Dle m??en? v josm je rozd?l 21cm, co? podle mn? nen? a? tak hrozn? ;-) GDAL: 49.6470349777 18.2661792680 JS: 49.6470339, 18.2661769 No ale kdy? u? m?m m?m gdal nainstalovan?, tak z?stanu u n?j. D?ky Mari?n " MK ----- Original Message ----- From: Mari?n Kyral [mailto:mkyral at email.cz] To: OpenStreetMap Czech Republic [mailto:talk-cz at openstreetmap.org] Sent: Thu, 10 Jan 2013 10:48:30 +0100 Subject: Re: [Talk-cz] Pr?jezdy a dal?? dotazy zobrazit citaci
>
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mari?n Kyral zobrazit citaci
> <mkyral at email.cz>
Datum: 10. 1. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Pr?jezdy a zobrazit citaci
> dal?? dotazy
" ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Martin zobrazit citaci
> Koke? <shr3k at typo3-hosting.com>
Datum: 10. 1. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] zobrazit citaci
> Pr?jezdy a dal?? dotazy
"Ten GDAL pro Windows n?jak nefunguje, asi je zobrazit citaci
> Ma?ar offline, tak >
alternativa: http://fwtools.maptools.org/(http://fwtools.maptools.org/ (http://fwtools.maptools.org/(http://fwtools.maptools.org/)) MK " D?ky, zobrazit citaci
> win verze nen? t?eba. Mn? sta?? linux. U? to kompiluji na sv?m > Gentoo.
Na?el jsem i n?jak? webov? formul??e, ale fungoval mi jen zobrazit citaci
> jeden: > http://www(http://www).
alena.ilcik.cz/gps/souradnice/JTSKtoWGS.htm (http://alena.ilcik.cz/gps/souradnice/JTSKtoWGS.htm) (http://www.alena.ilcik.cz/gps/souradnice/JTSKtoWGS.htm (http://www.alena.ilcik.cz/gps/souradnice/JTSKtoWGS.htm)) Ale zobrazit citaci
> trochu m? mate, ?e se tam zad?v? i nadmo?sk? v??ka ta se > p?epo??t? na
688m. P?itom v?ude v map?ch je 601m. Taky nev?m jak zobrazit citaci
> moc je to p?esn? a
jestli se tomu d? v??it. Uvid?m co na to zobrazit citaci
> gdal.
" Hmm, tak zat?m kon??m na tomhle:? pj_transform(): failed zobrazit citaci
> to load datum shift file
" Mari?n "= _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz (http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz)" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130110/ffea0c79/attachment.html>

10.1.2013 01:23:36 (#17)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> (Chlebovice) je jen n?zev a ??sla dom?. Katastr?ln? mapa je tam ?pln? > pr?zdn?. Tak?e moment?ln? chci dod?lat s?dli?t?, pak se vrhnu na Chlebovice
*** Katastralni mapu(KM) ma cela CR, jen asi nemas rastrovou KM v pozadavku WMS. viz. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap#WMS_.C4.8C.C3.9AZK_-_katastr.C3.A1ln.C3.AD_mapa zobrazit citaci
> Je?t? bych m?l dotaz: > > Nad Chlebovicemi je vrchol Kab?tice. Z Wiki a jin?ch zdroj? dok??i zjistit > nadmo?skou v??ku, ale se sou?adnicemi to je hor??. Nevede tam turistick? > zna?ka, je to v lese, tak?e i kdybych ten vrchol fyzicky na?el (co? nebude > jen tak), tak p?esnost GPS bude ?patn?. Je n?jak? mo?nost, jak zjistit > p?esn?j?? sou?adnice? Je mi jasn?, ?e kdyby to bylo n?kde ve?ejn? dostupn?, > tak by se to u? d?vno naimportovalo.
*** na to je myslim GPS velmi vhoda. Presnost X/Y/Z 3/3/5m je myslim na nekokretni vrchol kopce dobra, ne? PS: transformace v BASH echo "-868208.53 -1095793.57 512.30" | cs2cs +init=esri:102067 \ +towgs84=570.8,85.7,462.8,4.998,1.587,5.261,3.56 +to +init=epsg:4326 vice viz http://grass.fsv.cvut.cz/gwiki/S-JTSK#S-JTSK_.E2.86.92_WGS84 hanoj

10.1.2013 02:29:07 (#18)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: hanoj <ehanoj at gmail.com> Datum: 10. 1. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Pr?jezdy a dal?? dotazy "> (Chlebovice) je jen n?zev a ??sla dom?. Katastr?ln? mapa je tam ?pln? zobrazit citaci
> pr?zdn?. Tak?e moment?ln? chci dod?lat s?dli?t?, pak se vrhnu na
Chlebovice *** Katastralni mapu(KM) ma cela CR, jen asi nemas rastrovou KM v pozadavku WMS. viz. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap#WMS_.C 4.8C.C3.9AZK_-_katastr.C3.A1ln.C3.AD_mapa (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap#WMS_.C4.8C.C3.9AZK_-_katastr.C3.A1ln.C3.AD_mapa) " Jo to bude ono. Pou??v?m p?ednastaven? zdroj a tam je jen vektorov?. Nav?c kone?n? v?m, jak se zbavit toho ?erven?ho mo?e v jednom m?st?. D?ky. " zobrazit citaci
> Je?t? bych m?l dotaz: > > Nad Chlebovicemi je vrchol Kab?tice. Z Wiki a jin?ch zdroj? dok??i zjistit > nadmo?skou v??ku, ale se sou?adnicemi to je hor??. Nevede tam turistick? > zna?ka, je to v lese, tak?e i kdybych ten vrchol fyzicky na?el (co? nebude > jen tak), tak p?esnost GPS bude ?patn?. Je n?jak? mo?nost, jak zjistit > p?esn?j?? sou?adnice? Je mi jasn?, ?e kdyby to bylo n?kde ve?ejn?
dostupn?, zobrazit citaci
> tak by se to u? d?vno naimportovalo.
*** na to je myslim GPS velmi vhoda. Presnost X/Y/Z 3/3/5m je myslim na nekokretni vrchol kopce dobra, ne? " Jen tak pro zaj?mavost se tam n?kdy s GPS vyprav?m. Vych?zel jsem sp??e ze sku?enost? z Geocachingu, kdy mi v lese ukazuje gps klidn? i p?esnost +/- 30 metr? (mo?n? to bude i t?m, ?e to je GPS v telefonu - Motorola Razr). A taky jak poznat vrchol kopce. To u? m??u h?dat z vrstevnic (pokud je odn?kud do josm dostanu) ;-) " PS: transformace v BASH echo "-868208.53 -1095793.57 512.30" | cs2cs +init=esri:102067 \ +towgs84=570.8,85.7,462.8,4.998,1.587,5.261,3.56 +to +init=epsg:4326 " P?kn? d?ky. Mari?n " vice viz http://grass.fsv.cvut.cz/gwiki/S-JTSK#S-JTSK_.E2.86.92_WGS84 (http://grass.fsv.cvut.cz/gwiki/S-JTSK#S-JTSK_.E2.86.92_WGS84) hanoj _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz (http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz)" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130110/210a9a3b/attachment.html>

10.1.2013 03:40:06 (#19)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> Datum: 9. 1. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Pr?jezdy a dal?? dotazy " ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: hanoj <ehanoj at gmail.com> Datum: 9. 1. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Pr?jezdy a dal?? dotazy ">> 4) Kousek d?l m?m stejn? probl?m: zobrazit citaci M (http://www.openstreetmap.org/?lat=49.679487&lon=18.347487&zoom=18&layers=M) zobrazit citaci
>> >> Mezi hlavn? t??dou a parkovi?t?m u haly je velk? terasa na kter? je dal?? >> pam?tn?k. Ten se taky nezobraz?. Vypad? to, jako by highway s array=yes >> m?l >> maxim?ln? prioritu a p?ekryje ?pln? v?e co je pod n?m. >> >> K t? terase vedou z parkovi?t? po cel? ???ce schody. Nev?m jak to >> zakreslit. >> Na plochu nejde p?idat highway=steps a kdy? tam d?m bod kter?mu ty schody >> p?i?ad?m, tak se to zase na map? nezobraz?. A to je podle mn? dost >> d?le?it? >> informace. > *** V OSM existuj? dva paraleln? sv?ty, kter? pokud se prolnou p?sob? > probl?my p?i editaci, v renderov?n? map?ch i routov?n?: > * liniov? model - silnice, toky, s?t?, potrub? - vhodn? k routov?n? a > mapy st?edn?ch a mal?ch m???tek > * plo?n? model - jezera, lesy apod plochy vyu?it? ?zem?, n?kdy i > n?m?st? a jin? plochy, kde chceme zp?esnit nep?esnou povahu liniov?ho > modelu ve velk?ch m???tk?ch. > > Nedoporu?uji: > * sd?let nody mezi liniemi a plochami > > Tak?e kdy? m?m chodn?k, na kter? navazuje tr?vn?k, m?m ten tr?vn?k ud?lat > kousek vedle?
*** ano, typicky " OK " zobrazit citaci
> Stejn? p??pad je plot okolo ?koly, jej?? pozemek je vyzna?en > jako a=school.
Vp??pad? plot? a are?l? by pak byla jedin? ?e?en? multipolygon, co? je trochu krkolomn?, zde ponech?v?m na zv??en?... " No to si budu muset vyzkou?et. N?jak si to moment?ln? nedovedu p?edstavit. " Tak jsem nad t?m trochu p?em??lel a? mysl?m, ?e tohle je mo?n? jen v p??pad?, kdy je plot kolem cel?ho are?lu a nen? nikde p?eru?en. T?eba budovou. Pak budova tvo?? hranici pozemku a plot kolem n? nen?. Mari?n ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130110/a5db2f3b/attachment.html>

« zpět na výpis měsíce